HRVATSKA (Geografija) Sanda Trupinić, 8.a

download report

Transcript HRVATSKA (Geografija) Sanda Trupinić, 8.a

HRVATSKA (Geografija)
Sanda Trupinić, 8.a
Obilježja

Grb

Zastava

Himna
Grb Hrvatske






13 crvenih i 12 bijelih kockica
1. šiljak: najstariji poznati grb Hrvatske
2. šiljak: Dubrovačka republika
3. šiljak: Dalmacija
4. šiljak: Istra
5. šiljak: Slavonija
Važne godine i stoljeća za vezane uz
našu povijest





4.st. - podjela na istočno i zapadno rimsko
carstvo
7.st. – doseljavanje Hrvata
11.st. – granica između katoličke i
pravoslavne crkve
1918.g. – ulazak u Jugoslaviju
1991.g. – samostalnost, neovisnost
Utjecaj kulturnih civilizacijskih krugova

Srednja Europa: katolicizam, protestantizam,
judaizam

Sredozemlje: katolicizam

Jugoistočna Europa: pravoslavna vjera
Prometno-geografski položaj Hrvatske

Uzdužni ili LONGITUDIALNI pravci:
–
–

Savski
Jadranski
Poprječni ili TRANSVERZALNI pravci:
–
–
–
Budimpešta, Zagreb, Rijeka
Beč, Zagreb, Split
Mađarska, Osijek, Sarajevo
Prve važnije ceste

Karolina
–

Jozefina
–

Karlovac, Bakar
Karlovac, Senj
Lujzijana
–
Karlovac, Rijeka
Pomorski promet



Luke:
– Rijeka
– Split
– Ploče
Split-najveća putnička luka
Omišalj-naftni terminal
Riječni promet

Dunav
–

Sava (plovna od Siska)
–
–
–

Vukovar
Sisak
Slavonski Brod
Županja
Drava (plovna od Terezinog polja)
–
Osijek
Zračni promet








Zagreb
Osijek
Pula
Rijeka
Zadar
Split
Dubrovnik
Otoci
–
–
Lošinj
Brač
Zračna luka PLESO (Zagreb)




Naziv: Zračna luka Zagreb
Oznake aeodroma: LDZA/ZAG
Status: Međunarodna zračna luka prvog
slijetanja
Najveći promet ostvaren je 1979.godine
Veličina Hrvatske

Površina 56 542 km2

Akvatorij-obalno more
–
–
Unutrašnje
Teritorijalno (12 morskih milja-22,2 km)
Granice prema…





BIH (1001 km): Sava, Una, Korana, Glina
Sloveniji (670 km): Kupa, Sutla, Bregana,
Dragonja
Mađarskoj (355 km): Drava, Mura
Srbiji (322 km): Dunav
Crnoj Gori (25 km): Prevlaka (poluotok)
Reljef

Sva udubljenja i uzvišenja na karti
TALOŽNE stijene - 95%
METAMOFORNE stijene - 3%
VULKANSKE stijene - 1%

Vulkansko otoci: Jabuka i Brusnik



….

Krške zaravni-oko Čikole i Cetine

Klifovi: Dugi otok, Kornati, Konalvi

Rijasi: Istarski fjord, Limski zaljev

Naplavne zaravni: ušće Cetine i Riječine
Klime u Hrvatskoj




Panonsko-peripanonski prostor: umjereno
topla vlažna klima s toplim ljetom
Gorska Hrvatska: snježno šumska klima
Primorska Hrvatska: umjereno topla vlažna
klima s vrućim ljetom
Dalmacija: sredozemna klima sa suhiom i
vrućim ljetom
Količina padalina






Gorska Hrvatska 1200-2000 ml
Karlovac 1100 ml
Zagreb 1000 ml
Nova Gradiška 850 ml
Slavonski Brod 800 ml
Osijek 700 ml
Vjetrovi

Bura-hladan, uglavnom suh vjetar
sjeveroistočnog smjera

Jugo-topao i uglavnom vlažan vjetar

Maestral-puše u toplijem dijelu godine,
posljedica općeg strujanja iz polja visokoga
prema polju niskog tlaka zraka
Vrste tla

Primorje: crvenica, smeđe tlo

Gorski dio: planinska crnica, podzoli

Nizinski dio: crnica, smeđe tlo, podzoli,
aluvijalna tla
Vegetacija



Primorska Hrvatska: šume zimzelenog hrasta
crnike, šume primorskih borova i čempresi
Gorska Hrvatska: bukove šume, hrast, jela,
smreka…
Nizinska Hrvatska: šume hrasta kitnjaka i
običnog graba