RFK Retningslinjer

Download Report

Transcript RFK Retningslinjer

GJELDENDE RETNINGSLINJER
SESONGEN 2014


En ny sesong nærmer seg. For å unngå ev. misforståelser og klager
skal gjeldende retningslinjer følges.
Skulle det oppstå situasjoner hvor en føler seg urettferdig
behandlet, ta det opp med den det gjelder om det så er
dommerkollega – RFK - NFF – veileder - klubb.
En enkel regel kan være å snakke med den det gjelder istedenfor å
snakke om den det gjelder.

Brudd på gjeldende retningslinjer kan i alvorlige tilfeller føre til at
dommer blir fratatt oppdrag. Flere alvorlige brudd kan i verste fall få
konsekvenser for din hobby som fotballdommer.
90 min før kampstart
 AD Oddsen Ligaen (2. div menn)
 AD Toppserien kvinner
 Dommer og AD 1. div kvinner
75 min før kampstart
 Dommer og AD 3. div menn
60 min før kampstart
 Dommer og AD 2. div kvinner
 Dommer og AD 4. div menn
 Dommer og AD G19 Elite
45 min før kampstart:
 Senior kamper ferdig kledd
30 min før kampstart
 Aldersbestemt klasser ferdig kledd
3 timer før kampstart
 4. dommer Adeccoligaen menn
 Toppserien kvinner



Ved dommertrio oppfordres dommer å sende SMS dagen før kamp
til AD-ene og ev. oppsatt veileder med påminnelse om kamp og når
og hvor vi møtes kampdagen.
Skulle man bli sen, er det viktig at man gir beskjed så tidlig som
mulig til aktuelle aktører (hjemmelag/dommer(e)).
Vi oppfordrer dommer(e) og veileder(e) til å informere RFK
(dommerkonsulent) dersom oppmøte ikke er i følge reglementet.
RFK ser det viktig at disse opplysningene kommer til hende, slik at
kretsen slipper klager fra kollegaer og lag.
AD Oddsen Ligaen 2. div menn:
◦ Forfall meldes via fiks, skal ikke byttes
AD Toppserien:
◦ Forfall meldes via fiks, skal ikke byttes
Dommer 3.- og 4. div menn:
◦ Forfall meldes via fiks, skal ikke byttes
Dommer 1. div kvinner:
◦ Forfall meldes via fiks, skal ikke byttes
Alle andre kamper:
◦ Forfall meldes via fiks
◦ Kan også ordne bytte selv med dommer som er rangert på samme nivå
eller høyere
◦ Arrangørklubb skal ved internt bytte ikke belastes med vesentlig høyere
dommerregning enn fra opprinnelig oppsatt dommer
◦ Bytte skal ALLTID meldes RFK



Det vil ikke bli akseptert at dommer melder forfall til kamp for så
å melde interesse for en mer ”attraktiv” kamp.
Dobbelbooking av kamper er ikke tillatt, og dommer må gjøre seg
kjent med hvilke kamper han/hun allerede har ved søk av
forfallskamp.
Kamper tildelt av RFK/NFF har prioritet foran private turneringer.

Kjøregodtgjørelse: Antall kilometer føres på regning, det er ikke

Diett: Tas med når nødvendig fravær er over 5 timer. Ved diett skal

Dommergodtgjørelse: Korrekt godtgjørelse for aktuell kamp.
minimumssats, en km er en km. Reelle bompasseringer kan tas med iht.
Statens Reiseregulativ.
klokkeslett for avreise og hjemkomst føres på dommeregningen. Husk
at det ikke nytter å møte opp 15 minutter før kamp, og så skrive på
regningen at dommer var der 45 minutter før kampstart. Klubber følger
med når dommer møter opp.
Dommer må gjøre seg kjent med honorar for gjeldende kamp.


Du kan ikke kreve kontant betaling fra klubbene, klubbene
kan velge å betale via bank. Ved forsinket betaling, ta
kontakt med klubb ev. RFK. Husk klubbene har betalingsfrist
på 15 dager.
Ved oppsatt dommertrio oppfordres det til å reise sammen
hvis praktisk mulig. Hoveddommer tar kontakt og avtaler
hvem som kjører, og når/hvor de eventuelt skal møtes.

Det er krav til å gjennomføre fysisk test for dommere som er
rangert til følgende oppdrag:
 AD oppdrag i Oddsen Ligaen menn 2. div menn (vår og høst)
 Dommer oppdrag i 3. div menn (vår og høst)
 AD oppdrag i 3. div menn/Toppserien kvinner (vår)
 Dommer oppdrag i 4. div menn/1. div kvinner (vår)
 Dommer oppdrag i 5. div menn (vår)
 Alle andre dommere som ønsker veiledere (vår)
 NB: Oppfordre alle som ønsker å satse om å ta test både vår og
høst

Dommere som ikke gjennomfører fysisk test vil bli fratatt kamper
hvor det er krav om fysisk test inntil fysisk test er bestått.

Det er ikke et krav i 2014 for å bestå teori test, men vi vil bruke
resultatene som følgende:
 Med resultatene kan vi generere en rapport som kan hjelpe oss til
å finne gode emner for kurs.
 Det vil være med som en del av totalvurderingen i henhold til
rangering.
 Noen dommere kan bli kontaktet fra Dommerkomiteen om å sette
seg inn i reglene dersom antall feil blir for mange.




Presse – lokal radio og lokal TV: Vær varsom med ev. uttalelser til
media. Det kan være lokal avis – lokal radio – lokal TV.
Skulle media be om uttalelser etter kamp, kan det være lurt å be de
vente 10-15 min, slik at en kan få tenke gjennom aktuelle situasjoner,
ev. diskutere med AD-ene og veileder hvis oppsatt. Vær ærlig.
Husk det er kun dommer og ikke AD-ene som skal uttale seg til media
vedr. situasjoner oppstått i kamp.
Facebook og Twitter: Tenk nøye gjennom hva som blir lagt ut på
sosiale medier. Vær lojal ovenfor dommerkolleger – veiledere – RFK og
NFF. Kritiser heller ikke klubber, trenere, lagledere og supportere.

Som dommer bør man være varsom med å gå i supporterutstyr eller
være en del av supportergjeng for eventuelle lag man skal være
dommer, assistentdommer og/eller 4 dommer. Med dagens mediaverden
kan bilde/tekst (facebook, twitter, nettside etc) lett bli fanget opp og
bli brukt mot deg i din dommergjerning. Viktig også med oppførsel som
nevnt i punkt ovenfor – vær lojal. Dommerutvalget kan fjerne dommer
fra et eller flere oppdrag dersom dommerutvalget mener integriteten
til vedkommende dommer kan være brutt.
FADDERE:
Ta kontakt med dommer senest en dag før kamp skal spilles. Avtal når
og hvor en skal møtes.
Det oppfordres også at fadder tar ny kontakt med dommer når
veilederrapport er sendt.
Rapporten skal sendes senest en uke etter at kamp er spilt.
Regninger skal sendes RFK en gang pr. måned.
Ved ev. forfall avtal ny kamp med dommer. Hvis det ikke lar seg gjøre,
ta kontakt med rekrutteringsdommeransvarlig ev. ordne ned ny fadder
og gi melding til rekrutteringsdommeransvarlig: Henning Furu Verstegen
(sør/midt) og Warren Wade (nord).
VEILEDERE:
Her er det oppsett som gjelder, men dommer oppfordres til å ta
kontakt med veileder.
Rapporten skal sendes senest en uke etter at kamp er spilt.
Regninger skal sendes RFK en gang pr. måned.
Ved ev. forfall, avtal ny kamp med dommer. Hvis det ikke lar seg gjøre,
ta kontakt med veilederansvarlig ev. ordne med ny veileder og gi
melding til veilederansvarlig: Arve Fløysvik.
Til slutt en liten påminnelse.
Tenk på hvordan vi oppfører oss både på og utenfor banen.
Vi respekt og forståelse ovenfor:
 kolleger og veiledere
 RFK – NFF
 klubber
 spillere
 trenere og lagledere
 supportere