*Ukryte* zasoby Internetu

download report

Transcript *Ukryte* zasoby Internetu

Mateusz Paradowski
Warmińsko-Mazurska
Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
Olsztyn, 6 grudnia 2013 r.
Czyli jaki?
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_map_1024.jpg
Autor: The Opte Project [CC-BY-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], undefined
Invisaible Web – niewidoczna sieć
wg C. Shermana i G. Priec’a (2001)
dostępne w sieci i często bardzo
wartościowe strony tekstowe, pliki czy
inne informacje, których z przyczyn
technicznych bądź innych ograniczeń nie
indeksują ogólne wyszukiwarki
Deep Web – głęboka sieć
wg M.K. Bergmana
(2001)
strony www tworzone dynamicznie jako
wyniki specjalistycznych wyszukiwań w
bazach danych
Źródło: http//deepweb.pl/gleboki-internet [dostęp 24.09.2012r.]
 Bazy danych publicznie dostępne
 Strony i pliki nietekstowe, w innych formatach niż
HTML
 Strony, do których nie prowadzą odsyłacze z innych
stron
 Strony wyłączone z procesu indeksacji przez autorów
 Strony i pliki tworzone dynamicznie lub w czasie
rzeczywistym
 Publikacje i raporty naukowe
 Artykuły z gazet i czasopism
 Dokumenty rządowe
 Zasoby biblioteczne –katalogi, zbiory cyfrowe
 Niektóre repozytoria OpenAccess
 Dane, wzory, grafiki
 Słowniki i encyklopedie, bazy teleadresowe
Źródło: http://www.undernews.fr/undernews/reportage-etude-au-coeur-du-carding-et-deepweb.html
[dostęp 24.09.2012r.]
 wg Bergmana (2001) deep web jest ok. 400-550 razy
większy niż zasoby indeksowane i liczy ok. 550 mld
dokumentów
 wg Shermana (2001) szacunkowa wielkość ukrytego
Internetu jest 2-50 razy większa niż zasoby indeksowane
 Lewandowski i Mayr (2006) – rozmiar „naukowej sieci
ukrytej” oszacowali na ok. 20-100 mld dokumentów
 Nie poprzestawaj na Google
 Skorzystaj z wyszukiwarek deep web
 Przeglądaj katalogi tematyczne subject
gateways
 Korzystaj z wyszukiwarek specjalistycznych
 Skorzystaj z profesjonalnych baz danych
prenumerowanych przez bibliotekę
Kontakt:
[email protected]