Петер Мюлер, Винтерхалдер България ЕООД

Download Report

Transcript Петер Мюлер, Винтерхалдер България ЕООД

Петер Мюлер
Винтерхалдер България ЕООД
От 2006
1994 – 2006
1989 – 1994
1982 – 1989
Образование
Други
Управител на Винтерхалдер България ЕООД
Инженер проекти: Либхер Хаусгерете
Планиране на производството, планиране и изпълнение
Производствени системи; Проектиране и изграждане на цех Либхер
Хаусгерете Марица
Инженер проекти: Кука, Аугсбург
Проектиране и изграждане на монтажни линии за Audi, BMW, VW und
Tetrapack
Планиране и подготовка на производството,
Индустри Аутомцион, Марх, Буххайм
MTM (1996)
REFA Индустриален инженеринг (1988)
Betriebswirtschaft VWA Studium (1986)
Машиностроене:
Висше специализирано учебно заведение Манхайм (1977- 1981)
женен, 2 деца