Indlæg fra Peter Skov Madsen, SPF

Download Report

Transcript Indlæg fra Peter Skov Madsen, SPF

SPF-Danmark
Eksporten i frit fald
Efter 2 år med meget gunstige priser på
eksportmarkedet har vi de sidste 3 mdr.
oplevet et marked, hvor puljeprisen har
været i frit fald og nu ligger på et historisk
lavt niveau. Hvordan påvirker det de
interne og eksterne markeder og hvordan
ser fremtiden ud?
Peter Skov Madsen – SPF-Danmark
SPF-Danmark
Dansk svineproduktion – hvordan bliver fremtiden?
Peter Skov Madsen, SPF-Danmark
•
•
•
•
•
•
•
CEO - SPF-Danmark siden 1999
”Grisehandler”, leverandør af DanAvl-genetik og
vognmand
Bruttoomsætning ca. 4,5 mia. kr.
Handler/transporterer 16 mio. svin om året
Eksporterer 2,5 mio. smågrise i 2014
150 egne lastvogne + indlejede
270 medarbejdere
SPF-Danmark
Hvordan ser fremtiden ud?
Naturlov
Den lille gris finder altid
hen på det marked,
hvor den afregnes
bedst.
Det er ligesom på andre varemarkeder.
De bedste partier sælges først – og til den højeste pris.
SPF-Danmark
Hvordan ser fremtiden ud?
Produktion/omsætning af smågrise i Danmark – ØJEBLIKSBILLEDE 2014
Smågrise
30-kg-grise
7-kg-grise
I alt
Integreret
Eksport
Omsætning
Danmark
Produktion
Danmark
8.070.000
10.600.000
8.000.000
26.670.000
-
400.000
2.800.000
3.200.000
8.070.000
11.000.000
10.800.000
29.870.000
SPF-Danmark
Hvordan ser fremtiden ud?
5,2 mio. søer
125 mio. slagtesvin
1.1
1.1
0.5
2.0
1.0
SPF-Danmark
Hvordan ser fremtiden ud?
3,000
Antal søer i Danmark, Tyskland, Holland
2,000
DK
DE
NL
1,500
Prognose
fakta
Antal søer i alt (tsd.)
2,500
1,000
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kilde: Brancheforeningen Danske Svineproducenter
prognose
SPF-Danmark
Hvordan ser fremtiden ud?
Eksport af smågrise - udviklingstendenser
• I Tyskland vil mange små sohold forsvinde.
• Flere sostalde ændres til slagtesvinestalde.
• Tyskland vil have fortsat stigende behov for import af smågrise.
• Leverandørerne bliver DK og NL sohold.
• Polen har stadig en del små sohold – og Polen vil ”trække”
endnu flere smågrise fra DK i de kommende år.
SPF-Danmark
Hvem aftager små-grisene i udlandet?
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
700,000
600,000
500,000
400,000
Polen
Italien
300,000
200,000
100,000
2012
2013
2014 (est.)
0
2012
7,000,000
2013
2014 (est.)
6,800,000
6,600,000
6,400,000
Tyskland
6,200,000
6,000,000
5,800,000
5,600,000
500,000
2012
2013
2014 (est.)
300,000
400,000
250,000
300,000
200,000
Tjekkiet
200,000
150,000
Andre
100,000
100,000
50,000
0
2012
2013
2014 (est.)
0
2012
2013
2014 (est.)
SPF-Danmark
Total eksport fra Danmark til udlandet
12,000,000
11.000.000
10,000,000
8,942,101
9.706.533
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2012
2013
Total
2014 (est.)
SPF-Danmark
Udviklingen de sidste 5 år
25,000,000
20,925,925
20,243,996
19,435,955
20,000,000
19,074,305
18,687,751
15,000,000
11,321,036
11.000.000
10,000,000
9,241,176
7,515,047
9,706,533
8,039,111
5,000,000
2010
2011
Slagtning, DK
2012
2013
Eksport, smågrise
2014 (est.)
SPF-Danmark
6
5
Prognose for de næste 4 kvartaler (i mio.)
kilde K. Flemin.
4.8
4.7
4.5
4.3
4
2.9
3
2.9
2.9
2.7
2
1
0
4 Q. 2014
1 Q. 2015
Slagtning, DK
2 Q. 2015
Eksport, smågrise
3 Q. 2015
SPF-Danmark
Smågrise
Sæson udsving og
Ruslands importforbud
mod ”alt” kød
Ruslands importforbud
mod svin/svinekød
SPF-Danmark
Svinepest
SPF-Danmark
SPF-Danmark
Børsen d. 9. december 2014
SPF-Danmark
Børsen d. 9. december 2014
SPF-Danmark
Smågrise
SPF-Danmark
Smågrise
SPF-Danmark
Markedssituationen 2014/2015
• stabil produktion af svin i EU – rekordslagtninger i Tyskland
• gode eksportmarkeder i Fjernøsten – PT mere presset
• håb om bedre grillsæson end i 2014????
• mindre konkurrence på eksportmarkederne fra USA
• stigende valutakurs for $, £ og Y
• hvornår falder soantallet i Europa – PT slagtes mange søer
•
Rusland – ”dark horse”
SPF-Danmark
SPF-Danmark
Udviklingen i slagteri noteringen
SPF-Danmark
SPF-Danmark
SPF-Danmark
SPF-Danmark
SPF-Danmark
4 kv.
2014
1. kv.
2015
2. kv.
2015
3. kv.
2015
4. kv.
2015
GNS.
2015
Puljenotering *
315
400
405
330
340
369
Beregnet notering basis i kr.
341
319
330
351
319
330
Nord-West notering
(omregn 30 kg i kr.)
320
395
387
343
335
365
Nord-West notering
(original 25 kg – i Euro)
38
48
47
41
40
44
Status: uge 42 2014. *SPF-region 2/3 - ½ PRRS positiv, ½ PRRS negativ i kr.
Prognosen er lavet med forventning om en tysk notering på 1,4-1,5 Euro/kg.
PT. er den tyske notering 1,32 Euro/kg.
Rygter om ”jul-nytår-januar-februar” notering på 1,20 Euro/kg.
SPF-Danmark
SPF-Danmark
Noteringssammenligning
Bortset fra tillæggene opnåede man med ”Nord-West-noteringen” det bedste resultat
de sidste 12 år i gennemsnit.
”Nord-West-noteringen” lå over 7 kr. højere end den beregnede notering og over 12 kr.
højere end pulje-noteringen de sidste 12 år i gennemsnit.
Udviklingen i puljenoteringen og Nord-West-noteringen er stort set den samme, mens
Nord-West-noteringen lå lidt højere i gennemsnit. Beregnet notering har mindre
udsving end Nord-West og puljenotering.
Spørgsmål: MEN hvilke tillæg gives på de forskellige noteringer?
SPF-Danmark
Hvorfor kan en tysk landmand betale mere for smågrise
end en dansk landmand kan………?
Blandt andet fordi:
- Ofte mindre gæld da de ”frit” kan få/arve forældres gård.
- Biogas - tilskud
- Solenergi – tilskud
- Momstilskud
- Lavere effektivitet i tyske sohold betyder dyrere tyske
smågrise i forhold til danske.
SPF-Danmark
Hvorfor kan en polsk landmand betale mere for smågrise
end en dansk landmand kan………?
Blandt andet fordi:
- En polsk smågris er dyrere end en dansk … fordi
- Stort set ens produktionsomkostninger (dyrlæge,
medicin, foder m.v.) – løn!
- En dansk soholder laver 30 grise/årsso
- En polsk soholder laver 15 grise/årsso
- Derfor burde en polsk produceret smågris teoretisk
koste 50 – 70 % mere end en dansk produceret.
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Smågrise – kvalitetsparametre – de vigtigste
- sundhed
- salmonella
- genetik
- sortering
- vægt
- mængde/holdstørrelse
- kvalitet
Hvad skaber værdi for kunden?
- vaccination
Det afgør kunden suverænt!
Kunden kan dog påvirkes.
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Sundhed
- Højeste SPF-status = højeste smågrisepris
- Jf. tabellen en lille
MEN eksportmarkedet
efterspørger højeste SPF-status
i ekstrem grad. Derfor gives ofte
STORE TILLÆG
til tyske noteringer/Danske
markedsnotering.
NB: Sobesætninger uden
SPF-status = konventionelle,
har ofte svært ved at finde
købere. Slagtesvineproducenter vil have deklaration på
smågrisene.
pr. gris.
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Salmonella deklaration
- Slagtesvineproducenter er mere og mere opmærksomme på
soholdets salmonellastatus
- gælder både Danmark og eksportmarkederne
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Leveringsform
Direkte levering ab stald kontra samlested.
Direkte:
- Kun mulighed ved hele læs
- Bruges mere og mere.
- Begrænset vægttab (3-4 kr. værd)
- Sparet omkostninger på transport 6 – 10 kr./gris
NB:
- Krav til udlevering. Sluse, overdækning + vask. Støvler til dyrlægen
- Spørg din fødevareregion
Samlested:
- Risiko for uønsket smitte
- Men eneste mulighed ved mindre partier
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Noteringsfastsættelse
Hvilket noteringsgrundlag skal jeg vælge?
Beregnet notering/SPF-pulje/Nord-West/SVG/VEZG/NW andet?
Danmark:
Beregnet notering eller ½ beregnet ½ markedsnotering
Tillæg forhandles mellem parterne
Eksport
Tyskland: Nord-West + tillæg/Markedsnotering + tillæg
Polen:
Markedsnotering + tillæg
Tjekkiet:
Markedsnotering + tillæg
Italien:
Markedsnotering + tillæg
PT er det køber, der afgør valg af notering
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Hvad skal jeg vælge? Salg i Danmark eller eksport?
Det afgør du! – Det er dine smågrise!
DK kendetegn
- Ingen øremærkningskrav i dansk grisering
- Danske chauffører
- Kendt kultur
- Kendte markedsforhold
Eksport kendetegn
- Krav om øremærkning
- Eksportejererklæring. Dyrlægekontrol
- Udenlandske/danske chauffører
- Kulturforskelle
- Mindre kendte markedsforhold
SPF-Danmark
Eksportomkostninger, DK
Øremærkning inkl. Arbejdet
Produktionsafgift
Omkostning, kr. pr. gris
ved fuldt læs
(600 grise)
1-2
1,35
Dyrlæge
2,50 – 4,50
Transport
10 - 18
Samlestald
2-4
I alt ekstra adm.bidrag
Administrationsbidrag til omsætter
I alt
16,90 – 29,85
0-15 (skøn)
16,90 – 44,85
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Genetik
- er det vigtigt?
JA
DK-købere
Tillæg ofte betinget af indkøb af (sopolte) sæd fra DanAvl.
Udenlandske købere
Efterspørger smågrise med DanAvl genetik
LYD is Number 1!
Ved egen kerne: Pas på for LY’erne og renracede er ikke populære Behold dem
selv. Tyske kunder er meget opmærksomme.
Pietrain orner på farsiden? Kun få aftaler. LAV efterspørgsel. Tyske kunder har
fokus på kødprocent.
Galtgrise og renracede fra avl/opformering = specialgrise der sælges til specielle
kunder som regel med afslag i pris
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Zoologisk have og
lassoavl i soholdet er
sikkert sjovt og nemt –
men du dør af det.
De bedste
produktionsresultater og
den højeste pris på
smågrisene får du ved at
køre en strømlinet
avlsstrategi med DanAvl.
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Sortering
Det er ULTIMATIVT vigtigt, at de smågrise
du leverer er sorteret, sorteret, sorteret
Levér kun den smågris du selv som slagtesvineproducent ville blive glad for at modtage.
Frasortér utrivelige, blege, hvide, langhårede,
strithårede, for små, for store, halte, brok, gamle,
grimme
DE SKAL IKKE MED OMBORD
En pæn, ensartet, homogen VELSORTERET vare – hver gang
– giver højere pris.
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Vægt
Godt råd: Lever ALTID indenfor det vægtinterval, der er aftalt.
Hvis problemer: RING
For stor vægtspredning = skrig, skrål, ballade, diskussion, afslag i pris/erstatning –
vi taber kunden
Ensartede smågrise giver gensalg.
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Mængde/holdstørrelse
Attraktivt:
Store partier hvor vi kan fylde en lastbil 6 – 700 stk.
Ja, der gives større tillæg end på mindre partier.
Attraktivt:
30.000 stk. smågrise
pr. år er mere attraktivt
end 10.000 stk.
smågrise pr. år.
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Sortering, vægt, holdstørrelse
Hav en stald hvor du putter de frasorterede i!
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Smågrisepas
God idé – men ikke særlig
efterspurgt
SPF-Danmark
Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Vaccinationer
Anbefaling
-
-
Vacciner imod PCV 2, 3. leveuge/14 dage efter fravænning. Ca.
10 kr.
AP2-grise skal vaccineres, hvis de skal eksporteres
(NB giver betinget status for øvrige AP-typer) og begrænsning i
mulighed for salg til danske slagtesvineproducenter
Andre vaccinationer: Kun efter aftale.
Køber vil (gerne) betale for din omkostning til vaccination
SPF-Danmark
SPF-Danmark
SPF-Danmark
SPF-Danmark
SPF-Danmark
•
•
•
•
Eksport af smågrise
Eksport af genetik
Færre slagtesvin i DK
Trængt økonomi vil
effektivisere produktiviteten
SPF-Danmark
Tak for opmærksomheden