Indlæg fra Claus Rasmussen og Anders Funch, KHL

Download Report

Transcript Indlæg fra Claus Rasmussen og Anders Funch, KHL

2015 og muligheder!
Indlæg ved
Svinerådgiver Claus Rasmussen
Driftsøkonom Anders Funch
Forventet DB pr. so
Beregnet
Salg af 28 stk 30 kg. grise á
(371/398)
Pulje
Spredning
10.388 kr.
11.144 kr.
500 kr.
500 kr.
-1.140 kr.
-1.140 kr.
9.748 kr.
10.504 kr.
Sofoder 1.450 fe. á 1,60 kr.
-2.320 kr.
-2.320 kr.
1.300 – 1.700 fe = 640 kr
Smågrise foder 46 fe. á 2,50 kr.
-3.220 kr.
-3.220 kr.
40 – 49 fe = 630 kr
1,70 – 2,13 fe/kg tilvækst
Dyrlæge og medicin
-600 kr.
-600 kr.
400 – 900 kr
Diverse omk.
-550 kr.
-550 kr.
450 – 800 kr
Samlede styk omk.
-6.690 kr.
-6.690 kr.
DB pr. so
3.058 kr.
3.814 kr.
Salg af 0,4 slagteso á 1.250 kr.
Køb af 0,6 polt á 1.900 kr.
Bruttoudbytte
28 – 35 grise = 2.600 kr
1 % = 50 kr
Teoretisk foderforbrug ved søer
Dage
Pr kuld
Pr årsso
5 x 5 FE
25
56
28 x 3 FE
84
188
Drægtighedsstald
56 x 2,5 FE
32 x 3,5 FE
140
112
314
251
Spildfoderdage
10 x 2,5 FE
25
56
Farestald
32 x 7,0 FE
224
502
163 dage
610
1367
Løbeafdeling
Kontrolafdeling
I alt
Historiske DB på søer
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gens
Gens
4.094
5.152
4.345
4.685
4.038
3.674
2.326
5.660
4.246
Top 5
6.180
7.109
5.791
5.302
4.252
2.927
6.369
5.418
4.612
4.784
4.153
3.398
2.282
1.893
4.811
3.751
Business
Check
Prod.
økonomi
Gens
4.077
Forventet DB pr. slagtesvin
Beregnet
Pulje
Salg af 0,985 slagtesvin á 82 kg.
á 8,70 kr.
702 kr.
702 kr.
Efterbetaling 0,985 stk. á 82 kg.
á 0,90 kr.
73 kr.
73 kr.
-386 kr.
-414 kr.
389 kr.
361 kr.
-326 kr.
-326 kr.
Dyrlæge og medicin
-6 kr.
-6 kr.
3 – 10 kr
Diverse omk.
-6 kr.
-6 kr.
4 – 10 kr
Samlede styk omk.
-338 kr.
-338 kr.
DB pr. slagtesvin
51 kr.
23 kr.
Køb af 1,015 smågris á
(371/398) + fragt
Bruttoudbytte
Svinefoder 210 fe. á 1,55 kr.
Spredning
+0,06 – -0,40 kr pr kg
= 38 kr
1,5 – 5,0 % = 14 kr
+ 4 kr foder
193 – 233 fe = 60 kr
2,5 – 3,0 fe/kg tilvækst
Foderforbrug fra fødsels til slagt
Udviklingen i de 50 besætninger der er med i -30 FE
2. Halvår
2013
4 + 1 kva
1. Halvår
2014
2 + 3 kva
Sofoder
48
46
46
44
Smågrise foder
45
44
44
44
Slagtesvin foder
221
219
215
214
fe pr prod gris
314
309
305
302
Økonomi
 Sofoder 4 fe a 1,62 kr
= 6,50 kr
 Smågrisefoder 1 fe a 2,50 kr
= 2,50 kr
 Sparet foderomkostninger pr 30 kgs gris = 9,00 kr
 Slagtesvinefoder 7 fe a 1,55 kr
= 11 kr
Besætnings eksempel
4 + 1 kvartal
1. halvår
2 + 3 kvartal
Sofoder
43
39
42
Smågrise
39
38
39
Slagtesvin
208
213
201
I alt
290
290
282
Historiske DB på slagtesvin
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gens
Gens
84
124
150
125
90
85
99
154
114
Top 5
161
197
246
149
131
127
180
170
99
130
132
83
86
97
149
114
Business
Check
Prod.
økonomi
Gens
135
Placering
Lands.
Gns.
Bedst
25%
Bedst
10%
Hitliste nr
UK-Produktion
Hjemmeblander
Egen avlsdyrproduktion
Status 1=SPF, 2=Myc og 3=Konv.
Kornpris, kr./100 kg (byg/hvede)
Soyapris, kr./100 kg
Intern smågrisepris anvendt ved salg
Pct. Solgt til eksport
Vådfoder
Tekniske nøgletal:
Årssøer incl. gylte, stk. afr. til hele 100
Dyreenheder, stk
Fravænnede grise pr. årsso, stk.
Kuld pr årsso incl. gylte, stk
Diegivningstid, dage
Vægt ved fravænning, kg
Vægt pr. afgået gris, kg
Daglig tilvækst, g
Reference daglig tilvækst 7-30 kg, g
Døde efter fravænning, pct.
Avlsdyrfoder, FE/årsso
Poltefoder, FE/årsso
Smågrisefoder, FEsv/kg tilvækst
Døde indtil fravænning, pct.
Spildfoderdage pr. kuld
Faringsprocent
Pct. døde af årssøer
Alle
Gns.
133
304
680
30,0
2,25
31
7,0
31,0
448
441
2,9
1.506
1,92
2,9
14
87
1040
430
32,2
2,31
29
6,6
30,2
446
451
2,6
1.397
184
1,84
12,5
13
90
9
1030
421
32,3
2,31
29
6,7
30,1
433
436
2,5
1.380
229
1,89
12,3
13
89
8
816
334
31,6
2,30
30
6,6
30,0
435
440
2,9
1.439
162
1,88
13,3
13
89
9
Økonomiske nøgletal:
Smågrisefoder, kr./FEsv
Foderomk. smågrise, kr./kg tilvækst
Korrigeret beregnet notering i perioden, kr./stk.
Opnået salgspris, kr./stk.
-
2,24
4,12
390
454
2,15
4,06
389
463
2,31
4,35
387
427
Avlsdyrfoder, kr./FE
Foderomk. avlsdyr, kr./årsso
Udskiftning af avlsdyr, kr./årsso
Statusforskydning, kr/årsso
-
1,67
2.340
-73
143
1,65
2.273
326
496
1,67
2.408
-180
213
Dyrlæge, kr/årsso
Medicin inkl. vaccine, kr./årsso
Heraf vacciner, kr/årsso
Veterinære omkostninger i alt, kr/årsso
-
70
556
236
626
68
533
236
601
83
531
247
613
Avlsomkostninger, kr/årsso
-
250
321
253
Diverse omk. Inkl. DAKA, kr/årsso
-
334
340
348
DB før aflønning pr. årsso, kr.
DB/dyreenhed før aflønning pr. årsso, kr.
-
7.599
18.406
8.132
19.744
6.067
14.846
Energi, kr. / årsso
Vedligehold, kr. / årsso
Arbejdsforbrug, timer/årsso
Arbejdsforbrug, kr./årsso
Resultat efter aflønning pr. årsso, kr.
-
442
291
10,4
1.592
6.007
474
335
10,0
1.628
6.504
433
305
10,6
1.664
4.453
Hvad kan jeg gøre i 2015?
 Kend dit udgangspunkt på krav til indtjening
 Kend dine historiske DB og produktionsresultater
 Definer om det er et nuværende problem eller om det er
noget vedvarende
 Tag handling
 Få styr på din likviditet (opbyg ikke beholdninger, køb
minimum af polte, gennemgå dine omk.)
 Vurder dine kontrakter og afdæk dig, sælg evt. kornet nu.
 Trim din virksomhed på både grise og andet
 Find ud af hvilke reserver du har
 Vær en synlig leder