Skulderundersøgelsen

download report

Transcript Skulderundersøgelsen

SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING
- er det så svært?
•Beskrivelse af skulderpatologi
•Gruppering
•Undersøgelsesmetoder
•Behandling konservativ/operativ
•Henvisning: Diskussion ”Den gode henvisning”- set med mine
øjne!
GRUPPERING
•
•
•
•
•
ROTATOR CUFF LÆSIONER
SKULDERLUKSATION
IMPINGEMENT
BICEPS SENE PATOLOGI
FROZEN SHOULDER
Rotator cuff læsioner
Læsioner på traumatisk eller degenerativ basis.
Skuldermuskler:
”Eksterne muskler”- M. Deltoideus, M. Teres Major.
Rotator cuff:
Subscapularis - Indadrotator
Supraspinatus - Abduktion, holder caput mod cavitas
Infraspinatus - Udadrotator
Teres Minor - Udadrotator
HYPPIGSTE TRAUME MEKANISME
• Fald hvor der gribes ud, med deraf følgende
træk i armen.
• ”Uventet” tyngde ved løft
• I forbindelse med luksation.
Skelnen mellem en i forvejen degenereret
skulder og den unge stærke skulder, idet
tidshorisonten for behandling er forskellig.
HYPPIGSTE LÆSION
• Supraspinatus
• Subscapularis
Følger:
Akut nedsat aktiv bevægelighed, hovedsageligt
indenfor aktuelle muskels område. Smerter.
SKULDERLUKSATION
• Første gangs traumatisk - alle
• Habituel skulderluksation - yngre
• Subluksation(hypermobilitet) – yngre, kvinder
Følger (efter reponering):
Instabilitet og smerter, evt. artrose på længere
sigt.
IMPINGEMENT
• Ossøs
• Bursitis subacromiale
• Tendinitis; supraspinatus, infraspinatus
Årsag: AC-leds artrose, irritativ tilstand i rotator
cuff., sequelae til mindre rotatorcuff tear.
Følger: Smerter ved løft af arm over
skulderhøjde, evt. også smerter i hvile og om
natten.
BICEPS SENE PATOLOGI
• Ruptur caput longum, akut/degenerativ
• Luksation/subluksation
Årsag: Løft eller træk . Evt. kombineret med
rotator cuff læsion.
Følger: ”Skipper Skræk arm” ved akut ruptur.
Nedsat fleksion, smerter sv.t. sulcus, evt.
fornemmelse af klik ved rotation.
FROZEN SHOULDER
• Symptom kompleks med udtalte subakut
indtrædende smerter, med deraf følgende
nedsat bevægelighed(smertebetinget) i alle
planer. Over tid reduceres smerterne og der
indtræder en stivhed i leddet, som følge af
kapselskrumpning.
Årsag: Langvarig skulderproblematik fx
impingement, kirurgi, idiopatisk.
UNDERSØGELSESMETODER
UDREDNING
Specifikke tests:
Rotator cuff: Droparm, manglende evne til at
holde abduktion(supraspin.), manglende evne
til at holde i udadrotation(infraspin.),
manglende evne til at holde hånd i
lænderyg(indadrotation=subscapularis)
Labrum test(seq. luksation): O`Brian , forreste
apprehension, positiv relocation.
UNDERSØGELSESMETODER
UDREDNING
Impingement: Hawkin`s test, injektions test,
positiv smertebue (painful arc).
AC-leds artrose: Pos. Cross-over test.
Biceps sene patologi: Yergerson`s test,
instabilitets test af caput longum i sulcus
BILLEDDIAGNOSTIK
• Konventionel røngten(ac-ledsartrose,
acromion type II-III)
• UL-scanning( rotator cuff, impingement)
• MR-scanning(rotatorcuff)
• MR-artrografi(labrum)
BEHANDLING
Rotator cuff:
Akut , < 65 år = suturering indenfor 6-8 uger
Degenerativ m. smerter = dekompression,
bicepssene tenotomi / konservativ. Henvises
hvis smerterne ikke aftager til acceptabelt
niveau.
SKULDERLUKSATION
1. gang traumatisk:
Konservativ, hvis ingen mistanke om større
avulsion fra cavitas(bony Bancard) . Fix. Mitella
1-3 uger, fysioterapi.
Ved samtidig fraktur i cavitas evt. operation
Habituel skulderluxsation:
Ved manglende effekt af træning(= fortsat
smerter el. instabilitetssymp.) eller højt demand
=stabiliserende opr.
IMPINGEMENT
50/50
KONSERVATIV= Nedadstabiliserende træning via
fysioterapeut + subacromiel blokade 2-3 stk. med
6 ugers interval. Information til pt. om den gode
prognose, men samtidig viden/erkendelse af at
der vil være tendens til fortsat smerter/ irritation
ved overbelastning.
OPERATIV= Dekompression, AC.-leds resektion,
genoptræning 3-4 mdr. Samme information som
ovenstående.
BICEPSSENE PATOLOGI
Tendinit = konservativ evt. blokade
Degeneration evt. partiel ruptur = tenotomi
Luxation = tenodese, > 60 tenotomi.
FROZEN SHOULDER
Primært smertebehandling, dvs. NSAID(1 x 3
dgl.) og blokade(1-2 over 1-2 uger)
2-3 uger fortsat smerte behandling, begyndende
fysioterapi, passivt ledede øvelser
4-5 uger fortsat smerte behandling, aktivt
ledede øvelser hvis muligt
Hvis kapselstramning trods relevant behandling
primært, kan der foretages operativ
kapselrelease.
HENVISNING
•
•
•
•
Anamnese
akut traume/gradvis historik
Radiologi
rgt.? UL ?
Tidligere
Hvor?
ASA klassifikation
HØJRE/VENSTRE
HENVISNING
Hvem akut?
Luksation- der ikke går på skadestue!
Hvem subakut?
Rotatorcuff læsion < 65 år hvis tidligere rask
skulder. Bedste resultat ved operation
indenfor 6-8 uger efter traume.
AC-leds luxation grad IV, ingen helingsmulighed
HENVISNING
ikke akut
Følgende kan behandles i praksis primært:
Impingement
blokade + fys.
Biceps tendinit
”
Supraspinatus tendinit
”
Følgende henvises til træning og artroskopisk
amb.:
Habituel skulderluksation
SPØRGSMÅL
Hvor mange kan lægge en subacromiel blokade?
SPØRGSMÅL
Hvad ønsker I for vores fælles patienter?
HENVISNING
Stort ønske:
Alle patienter(fraset luxation) har fået taget
røngten og fået foretaget UL-scanning før
henvisning.
Hvorfor:
Letter patientens forløb, idet hurtigere
diagnosticering og planlægning af behandling
kan iværksættes. FUS .
ASA klassifikation påført henvisning