het boekje in pdf formaat

Download Report

Transcript het boekje in pdf formaat

Voor : 4-vwo en 4-havo
Tijd
: Donderdag 10 maart 2016
Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal
Alle leerlingen moeten zich vooraf voor de voorlichtingsronden digitaal aanmelden. Dat gaat heel
eenvoudig via de site www.RegioVo.nl. De site is vanaf 18 februari 2016 beschikbaar.
Voor elk lokaal is er een maximum aantal leerlingen dat zich kan inschrijven. Bij een vol lokaal
moet je dus uitwijken naar een andere voorlichtingsronde of kiezen voor een andere opleiding.
LET OP:
Als bewijs van inschrijving krijgt iedere leerling een e-mail. Gebruik een e-mailadres dat je op
school kunt openen en lezen. Deze e-mail moet je op 10 maart bij je hebben en op verzoek tonen,
zodat duidelijk is, wie op welk moment in welk lokaal thuishoort.
Deelnemende scholen:
CSG Het Streek
Marnix College
Pallas Athene College
RSG Pantarijn
Dorenweerd College
Hendrik Pierson College
Christelijk Lyceum Veenendaal
Ichthus College
Rembrandt College
Programma:
13.45 - 14.00 uur
14.00 - 14.30 uur
14.35 - 15.00 uur
15.05 - 15.30 uur
15.35 - 16.00 uur
Plaats
Ede
Ede
Ede
Wageningen
Doorwerth
Zetten
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Aankomst deelnemers. (Kijk op de monitor voor eventuele wijzigingen)
Eerste voorlichtingsronde
Tweede voorlichtingsronde
Derde voorlichtingsronde
Vierde voorlichtingsronde
1
Routebeschrijving:
Op het onderstaande kaartje is het Ichthus College te vinden bij de (rode) ster.
■ Vanaf Utrecht of Arnhem (A12)
· Afslag Veenendaal
· U komt Veenendaal aan de noordzijde binnen via Rondweg-West (N233)
· Deze rondweg blijven volgen; bij tweede verkeerslicht na de spoorwegovergang rechtsaf (de Reede)
· Deze weg – ook bij rotonde (rechts aanhouden) - rechtdoor blijven volgen
· Met de bocht mee naar links de Dichterslaan in
· Einde weg (T-splitsing) linksaf (Vondellaan). Na ongeveer 100 meter rechtsaf de parkeerplaats op
■ Vanaf Rotterdam/Deil of Nijmegen (A15)
·
Afslag Ochten/Rhenen
·
Richting Rhenen / Veenendaal
·
U komt Veenendaal aan de zuidkant binnen via Rondweg-West (N233)
.
Bij de rotonde 2e afslag nemen (dus niet N233 volgen) de Cuneraweg in
·
Deze weg blijven volgen; Cuneraweg wordt na 2 verkeerslichten Rondweg-West
.
Bij volgende verkeerslicht linksaf (De Reede)
·
Deze weg – ook bij rotonde(rechts aanhouden) - rechtdoor blijven volgen
·
Met de bocht mee naar links de Dichterslaan in
·
Einde weg (T-splitsing) linksaf (Vondellaan). Na ongeveer 100 meter rechtsaf de parkeerplaats op
■ Openbaar vervoer (ongeveer 4 min. lopen vanaf NS-station Veenendaal-West)
·
Vanaf het station zuidwaarts naar Dichterslaan
·
Rechtsaf Dichterslaan op
·
Einde weg (T-splitsing) linksaf (Vondellaan)
·
Na ca. 50 meter aan de rechterhand het Ichthus College
2
LIJST met VOORLICHTINGEN RegioVO 10 maart 2016
LVL
MU
RU
RUG
TUD
TUE
UT
UU
UCU
WUR
UNIVERSITAIRE STUDIES
= Luchtverkeersleiding Nederland
= Universiteit Maastricht
= Radboud Universiteit Nijmegen
= Rijksuniversiteit Groningen
= Technische Universiteit Delft
= Technische Universiteit Eindhoven
= Universiteit Twente
= Universiteit Utrecht
= University College Utrecht
= Wageningen Universiteit
Periode Periode Periode Periode
Nr. STUDIE
Natuur
1 Internationaal Land- en Waterbeheer
2 Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Ordening
3 Biologie
4 Dierwetenschappen
5 Farmacie / apotheker
7 Technical Computer Science
8 Life Science and Technology
9 Wiskunde
10 Natuur- en Sterrenkunde
Techniek
11 Technische bedrijfskunde
12 Advanced technology
13 Algemene voorlichting technische studies
14 Civiele techniek
15 Electrical Engineering
16 Automotive
Architecture, Urbanism & Building Sciences
17
(voorheen Bouwkunde)
18 Sustainable Innovation
19 Psychology & Technology
20 Opleiding tot Luchtverkeersleider
Gezondheidszorg
21 Technische Geneeskunde
22 Geneeskunde
23 Geneeskunde
24 Biomedische wetenschappen
Gezondheidswetenschappen / Biomedische
25
wetenschappen / European Public Health
26 Bewegingswetenschappen
27 Voeding en gezondheid
28 Tandheelkunde
Economie
Economics and Business Economics, Fiscale
29
Economie, International Business
30 Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie
Opl.inst.
1
WUR
WUR
WUR
WUR
UU
UT
RUG
UU
UU
A0.20
UT
UT
TUD
TUD
TUE
TUE
TUE
TUE
TUE
LVL
2
3
A0.22
A0.28
A0.30
A0.20
A0.24
A0.22
A0.22
A0.22
A0.28
A0.30
A0.24
A0.40
A1.18
A1.18
A1.20
A1.20
A0.20
A0.24
A0.28
A0.28
A0.30
A1.18
A1.38
A2.14
A0.40
A0.30
A1.38
A2.14
A1.20
A0.40
A0.40
D0.09
D0.09
Aula A
A1.22
A1.26
Aula A
A1.22
A1.26
MU
A1.28
A1.28
RUG
WUR
RU
A1.30
A1.32
A1.38
RU
A0.20
A0.24
A1.50
UT
RU
MU
UU
MU
4
A1.28
A1.28
A1.22
A1.26
A1.22
A1.26
A1.30
A1.32
A1.38
A1.30
A1.32
A1.32
A1.50
A1.50
A1.50
A1.66
A1.66
3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Economie (vervolg)
Economics & Business Economics
Bestuurskunde en Politicologie
Bedrijfs- en consumentenwetenschap
Internat. Betrekkingen Internat. Organisaties
Recht
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid + Law College (2 om 1)
Gedrag en Maatschappij
Psychology
Aula A
Communicatiewetenschappen
Communicatiewetenschap
Onderwijskunde
Psychologie
Academische Pabo
Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie
Geesteswetenschappen
Nederlandse Taal en Cultuur
Taalwetenschappen
Europese talen en culturen
Geschiedenis
Engelse Taal en Cultuur
Kunst, Cultuur en Media
Vrije Bachelor
Liberal Arts University College (ATLAS)
Liberal Arts University College Utrecht
UU
RU
WUR
RUG
RU
UU
UT
WUR
RU
UU
RU
HAN
RU
RUG
RUG
RUG
RUG
RUG
RUG
UT
UCU
A1.52
A1.54
A1.66
A2.38
A1.52
A1.54
A1.52
A1.68
A1.68
A2.12
A1.68
A2.12
A1.68
A2.12
Aula A
Aula A
A2.14
A2.14
A2.38
A2.38
A2.16
A2.18
A2.16
A2.18
A2.22
A2.26
A2.22
A1.54
A1.66
A2.38
A2.12
A2.16
A2.16
A2.18
A2.18
A2.22
A2.22
A2.26
A2.26
A2.36
A2.36
A2.36
A2.36
4
HBO – OPLEIDINGEN
ArtEZ = Hogeschool voor de Kunsten Arnhem
AVAG = Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
CAH = Christelijke Agrarische Hogeschool Almere
CHE = Christelijke Hogeschool Ede
EF
= Education First
EH
= Evangelische Hogeschool
ESL
= École Suisse de Langues
FULL = Fullbright Center
HAN = Hogeschool Arnhem & Nijmegen
HH
= Haagse Hogeschool
HR
= Hogeschool Rotterdam
HU
= Hogeschool Utrecht
IH
= Hogeschool INHolland
IVA
= Instituut Voor Autobranche & Management
KLM = KLM Flight Academy Eelde
MIWB = Maritiem Instituut Willem Barentsz Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NBA = Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
NHTV = Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer Breda
PA
= Projects Abroad vrijwilligerswerk organisatie
RHA = Radboud UMC Health Academy
SCH = Schoevers opleidingen
Saxion = Saxion Hogeschool Deventer
Stenden Hogeschool Leeuwarden
TA
= Travel Active
TIO
= Toeristische Informatie Opleiding
TMO = Hogeschool voor Modemanagement Doorn
VHL
= Van Hall Larenstein
WIN
= Hogeschool Windesheim Zwolle/Almere
YFC
= Youth for Christ
ZGV = Praktijkopleider Ziekenhuis Gelderse Vallei/Amstel College
Nr. OPLEIDING
Natuur, voeding en milieu
Algemene voorlichting VHL: natuur, dier, gezondheid,
52
VHL
voedingsmiddelen, techniek en management
53 Toegepaste Biologie / Biologie, Voeding & Gezondheid CAH
54 Groene bedrijfskunde
CAH
55 Geo media & Design
CAH
Techniek
57 Logistiek, Planologie en Verkeer
NHTV
58 Game Design
NHTV
59 Automotive
HAN
60 Informatica, media en communicatie
HAN
61 Algemene voorlichting ‘Engineering’
HAN
62 Algemene voorlichting ‘Built Enviroment’
HAN
63 Algemene voorlichting ‘Life Sciences’
HAN
64 Industrieel Product Ontwerpen
HAN
65 Built Environment
HU
66 HBO-ICT
HU
67 Techniek & Design
HU
MIWB NHL
68 Maritiem Officier and Ocean Technology
69 KLM Flight Academy Eelde (Opleiding piloot)
KLM
Periode Periode Periode Periode
1
2
3
4
A2.48
A2.48
A2.48
A2.48
A2.66
A2.66
A2.66
A2.68
A2.68
A2.74
B1.11
A2.74
B1.11
B1.17
B1.17
D1.05
D1.07
D1.05
D1.07
B1.13
B1.13
A2.68
B1.11
A2.74
B0.14
A2.68
B1.11
A2.74
B1.13
B1.13
B1.17
B1.17
D1.05
B0.01
D1.05
B0.01
5
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Gezondheidszorg
HBO verpleegkunde
CHE
HBO verpleegkunde
HAN
Academie Verloskunde (NIEUW)
AVAG
Medisch Hulpverlener
HR
Fysiotherapie
HAN
Fysiotherapie
Saxion
Ergotherapie
HAN
Logopedie
HAN
Voeding en Diëtetiek
HAN
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische
IH
technieken (MBRT)
Radiodiagnostisch Laborant
ZGV
Radboud UMC Health Academy
RHA
(anesthesiemedewerker en operatieassistent)
Economie
Wat een accountant doet (óók voor vwo-ers!!!)
NBA
Facility Management
Saxion
Algemene voorlichting ’Bedrijfskundige opleidingen’
HAN
Algemene voorlichting ‘Economie & Management’
Saxion
Hoger Hotelonderwijs
Saxion
Hoger Hotelonderwijs Leeuwarden
Stenden
Food en Business
HAN
Media & Entertainment Management
NHTV
Fashion Business
TMO
Automotive/Nautisch Business Management
IVA
(manager auto- en watersportbranche)
European Studies Den Haag
HH
Toerisme en Vrijetijdsmanagement
NHTV
Toerisme /hotellerie
TIO
Journalistiek
WIN
Journalistiek
CHE
Communicatie
CHE
Algemene voorlichting ‘Commercieel Communicatieve
HAN
opleidingen
Officemanagement en Marketing & Communicatie
SCH
Essenzo Business School (Commerciële Economie,
ES
Markerting & Sales)
Sociaal-Agogisch
Human Resource Management
CHE
Bedrijfskunde MER
Social Studies (SPH/MWD)
CHE
Social Work (SPH/MWD/CMV/Creatieve therapie,
HAN
Toegepaste Psychologie, Pedagogiek)
HBO Rechten
HAN
Bestuurkunde/Overheidsmanagement
Saxion
Kunst
Art & Design, Algemene voorlichting
ArtEZ
Algemene voorlichting ‘Theater’
HKU
B0.14
B0.14
B0.01
B0.16
B1.19
B0.01
B0.16
B1.19
B1.25
B1.25
B1.29
B0.14
B1.31
B1.31
B1.19
B1.25
B1.19
B1.25
B0.16
B1.29
B0.16
B1.29
B1.33
B1.33
D0.05
B1.51
B1.55
B1.61
B1.69
D0.05
B1.77
B1.79
B1.77
B1.79
B1.31
B1.31
B1.51
B1.55
B1.61
B1.69
B1.77
B1.79
B1.89
B1.51
B1.55
B1.61
B1.69
B1.77
B1.79
B1.89
B1.55
B1.61
B1.69
B1.89
B1.91
B2.13
B2.17
B2.19
B2.33
B1.91
B2.13
B2.17
B2.19
B2.13
B2.17
B2.19
D0.07
B1.91
B2.13
B2.17
D0.07
B1.91
D0.09
D0.09
D1.07
D1.07
B2.37
B2.37
B2.33
D0.07
D0.07
B2.25
B2.25
B2.25
B2.25
B2.29
B2.37
B2.29
B2.29
B2.37
B1.45
B1.45
B1.45
B2.33
B1.45
B2.33
6
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Onderwijs
PABO
PABO
Lerarenopleiding VO
School of Human Movement and Sports
(Calo / S&B / PMT & BA)
Uniformberoepen
Algemene voorlichting Defensie
(Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee)
Tussenjaar
Evangelische Hogeschool (basisjaar)
Youth Academy (theaterworkshop)
Projects Abroad
Fullbright
EF
Travel Active
ESL Taalreizen (buitenland)
CHE
HAN
HAN
B2.45
B2.47
B2.45
B2.47
WIN
D0.05
D0.05
A2.56
A2.56
EH
YFC
PA
FULL
EF
TA
ESL
B2.47
B2.45
B2.47
A2.56
A2.56
B2.59
B2.61
B2.59
B2.61
B2.59
B2.73
B2.73
B2.61
B2.73
B2.61
B2.73
Beschrijving Ichthus College.
Hoe vindt je de lokalen?
De nummering van de lokalen is eenvoudig:

A staat voor het nieuwe gedeelte (Aanbouw) en de kleuren van de muren zijn donkergeel.

B staat voor het oude gedeelte (Bestaande bouw) en de kleuren van de muren zijn grijs.

D staat voor een kleine nieuwbouw aan de zuidkant van gebouw B.
Op de plattegrond helemaal aan de bovenkant. D lokalen zijn alleen op de begane grond
(b.v.D0.05) en op de 1e verdieping (D1.05)

De lokaalnummering begint met de etage waar het lokaal zich bevindt.
Bijvoorbeeld lokaal B2.37 zit op de 2e verdieping van gebouw B.
Lokaal A1.22 zit op de 1e verdieping van gebouw A.

Zodra je op de juiste verdieping bent, zijn er wegwijzers op de kruispunten die je de goede kant
op wijzen. Deze wegwijzers hangen aan het plafond.

Mocht je er toch niet uitkomen? Er lopen diverse medewerkers (mentoren) op de gangen die je
de weg kunnen wijzen.
7
8
9
10
Universitaire opleidingen
Natuur
1
Internationaal Land- en Waterbeheer
Overstromingen in Bangladesh, droogte in Ethiopië, stof in China, nieuwe irrigatiestelsels in India of
wandelende duinen in de Sahel, teveel of tekort aan water, oneerlijke verdeling van land en water en
slecht beheer van deze hulpbronnen brengen een groot deel van de wereldbevolking op de rand van
armoede. Daar wil je iets aan doen. Jij combineert je technische kennis met sociale wetenschappen en
economisch inzicht. Zo kom je tot technische en organisatorische vernieuwingen. Je maakt plannen om
land en water efficiënt te gebruiken. Je richt je bij het maken van je plannen nadrukkelijk op de mensen
waar het echt om gaat.
2
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
De opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning gaat over de ontwikkeling van het
toekomstige landschap. Je maakt plannen voor het landschap van de toekomst. Dat is een creatief
proces waarbij je rekening moet houden met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere
belanghebbenden. Je leert om je verbeeldingskracht te gebruiken. Zo kom je tot vernieuwende
oplossingen voor bijvoorbeeld de toegenomen afvoer van rivieren, het ontwerp van de buitenruimte in
stadvernieuwingsprojecten, de herbestemming en inrichting van militaire terreinen of de ontwikkeling van
infrastructuur. Je hebt daarbij kennis nodig van ecologie, bodem, hydrologie, geografie en economie. Het
landschap is ontstaan door natuurlijke invloeden, maar in grote delen van de wereld wordt het nu door
mensenhanden vormgegeven.
3
Biologie
Van moleculen tot het hele ecosysteem aarde: biologie studeren in Wageningen past bij jou als je een
brede belangstelling hebt voor het hoe en waarom van het leven. Je leert het leven begrijpen over de
totale breedte van de biologie. Dat doe je door te kijken naar zaken als groei, ontwikkeling, ecologie en
evolutie. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen op verschillende niveaus met betrekking tot cellen,
organismen, ecosystemen en hun onderlinge relaties. Ook leer je welke wisselwerkingen tussen deze
verschillende niveaus bestaan. Biologie overlapt met bijna alle wetenschapsgebieden en deze kennis is
dan ook overal in de maatschappij inzetbaar en wereldwijd toepasbaar. Je kunt jezelf ontwikkelen tot een
deskundige op het gebied van moleculen of organismen. Of je specialiseren in thema's als biologie en
gezondheid, ontwikkelingsbiologie, of de biologie van het ecosysteem.
4
Dierwetenschappen
Dierwetenschappen is een brede toegepaste dierbiologie-opleiding. De opleiding richt zich op dieren die
een functie voor mensen hebben zoals voedselproductie (koeien, varkens), gezelschap (honden, katten),
natuurbeheer (heideschapen, schotse hooglanders), recreatie (dierentuindieren, paarden) of educatie
(dierentuindieren). Je leert bij Dierwetenschappen hoe je deze dieren gezond houdt. Er is een verdeling
gemaakt in vijf thema's, met elk een eigen verhaal. De thema's zijn Mens en Dier, Biodiversiteit,
Diervoeding, Diergezondheidszorg en Dierwelzijn. Wat deze opleiding in Wageningen zo interessant
maakt, is dat kennis uit onderzoek direct doorstroomt naar het onderwijs. Dit bevordert je kennis en
vaardigheden, bijvoorbeeld door te leren een onderzoek kritisch te benaderen. Een ander aspect dat
Dierwetenschappen in Wageningen zo bijzonder maakt, is dat het een academische opleiding is, maar
met veel feeling voor de praktijk. Zo zijn er veel practica met de dieren op de eigen proefbedrijven, maar
ook je afstudeervak wordt in veel gevallen afgestemd op wat er in de praktijk gebeurt. Daarnaast heb je
vele mogelijkheden om in het buitenland op stage te gaan.
11
5
Farmacie / apotheker
Heb je belangstelling voor geneesmiddelen? En voor ziekte en gezondheid? Vind je biologie en
scheikunde leuke vakken? Kom dan eens kijken bij farmacie, want in deze opleiding staan zowel het
geneesmiddel als de patiënt centraal. Je leert onder andere hoe geneesmiddelen werken, hoe je
geneesmiddelen kunt bereiden en toedienen en hoe je patiënten met geneesmiddelen kunt behandelen.
Ook krijg je inzicht in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en is er aandacht voor omgaan met
patiënten. De opleiding farmacie heeft raakvlakken met de biologie, scheikunde, biomedische
wetenschappen en geneeskunde. Er zijn verschillende specialisatiemogelijkheden van apotheker - totale
opleiding 6 jaar – tot onderzoeker. Vereist profiel: NG met natuurkunde of NT.
7
Technical Computer Science
In een wereld waar alles met computers aan elkaar is geknoopt zit een technisch informaticus als een
spin in het web. Of het gaat om snelheid, betrouwbaarheid of veiligheid, hij is de expert. Dit alles zul je
leren tijdens de engelstalige studie Technical Computer Science. Informatica is een jonge wetenschap,
die is meegegroeid met de enorme verspreiding van computers, het uitrollen van wereldwijde netwerken
en tenslotte de explosieve groei van het aantal mobiele apparaten. Proberen het vakgebied te
omschrijven is steevast achter de feiten aan lopen, want steeds dienen zich nieuwe ontwikkelingen,
toepassingen of zelfs bedreigingen aan. Het is een boeiende wereld vol wiskundige algoritmes,
fundamentele concepten en praktische toepassingen. Deze studie is uitermate geschikt voor mensen die
techniek interessant vinden, flink de diepte in willen en nooit uitgeleerd raken.
8
Life Science and Technology
Hoe ontstaat kanker? Wat gebeurt er in de hersenen en hoe kun je dat zichtbaar maken? Hoe krijgen we
een geneesmiddel precies daar waar het z’n werk moet doen? Kunnen we uit menselijke cellen nieuwe
organen maken? Als je hier belangstelling voor hebt, is de opleiding Life science and technology iets voor
jou! Binnen deze vrij nieuwe opleiding zijn elementen van exacte studies, dus natuurkunde, scheikunde,
farmacie, biologie en techniek samengebracht met geneeskunde. Heb je interesse in een combinatie van
bètakennis en techniek, gericht op medische vragen en toepassingen dan zijn er veel mogelijkheden om
hiermee aan de slag te gaan.
9
Wiskunde
Tijdens je studie Wiskunde leer je allerhande methoden om wiskundige problemen op te lossen. De nadruk
ligt hier in eerste instantie om problemen zo algemeen mogelijk en zoveel mogelijk in één keer (dus abstract)
op te lossen. Het idee erachter is dat je dan in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk praktische problemen
oplost. Met andere woorden: bij andere studies leer je veel praktische foefjes, maar als wiskundige leer je
die „foefjes‟ zelf te verzinnen. Daardoor word je bijvoorbeeld enorm waardevol voor een bedrijf; wiskundigen
worden al lang niet meer allemaal leraar, ze komen echt overal terecht. Wiskunde is namelijk overal
toepasbaar, en als je in je latere beroep al geen wiskunde gebruikt, word je aangenomen wegens je sterk
ontwikkeld analytisch denkvermogen. Achter alle methoden en foefjes zit de wiskunde zelf, die een eigen
taal en denkwijze met zich meebrengt (waar de wiskunde op het vwo nauwelijks inzicht in geeft). De studie
Wiskunde heeft een 3-jarig bachelor programma en een 2-jarige masterfase waarin je je kunt specialiseren
in de algebra en logica, de mathematische fysica of de toegepaste stochastiek.
10
Natuurkunde en Sterrenkunde
De UU heeft een 5-jarige studie Natuur- en Sterrenkunde. Je wordt tot deze studie toegelaten met het
profiel N&G (+ WiB + Natuurkunde) en met het profiel N&T voor leerlingen die vanaf 2007-2008 zijn
begonnen met de vernieuwde Tweede Fase. De opleiding bestaat uit een Bachelor- en een Masterfase.
De bachelorfase duurt 3 jaar en wordt afgesloten met een bachelordiploma. Deze bachelorfase is vooral
bedoeld om basiskennis en -vaardigheden op te doen. Hierna ga je je specialiseren gedurende de 2jarige Masterfase. Behalve een aantal natuurkunde- en sterrenkundevakken krijg je ook veel wiskunde in
het eerste jaar. Wiskunde is namelijk het gereedschap waarmee natuurkundigen werken. Ook heb je de
mogelijkheid om een dubbele bachelor Wiskunde en Natuur- en Sterrenkunde te doen. Er zijn vele
afstudeermogelijkheden: o.a. experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde, toegepaste
natuurkunde en sterrenkunde.
12
Techniek
11
Technische Bedrijfskunde
Bij deze opleiding bestudeer je hoe je technologische middelen kunt inzetten en wat de voordelen
daarvan zijn voor het bedrijf. Je leert bedrijfsprocessen meetbaar te maken en te optimaliseren. Als
technisch bedrijfskundige leg je systematisch sterke en zwakke plekken van een bedrijf bloot, weet je wat
gangbaar is in de bedrijfstak waar je werkt en werk je naar verbeterslagen. Je hebt verstand van
economische, financiële, personele en bedrijfskundige aspecten. Je doet dit vanuit een technologisch
perspectief. Vanuit welk richting je een probleem ook bekijkt, je vraagt je voortdurend af hoe je nieuwe
technologie kunt inzetten bij het vinden van een oplossing. Daarbij kijk je naar de gevolgen voor het
bedrijf, het personeel en de marktpositie. De belangrijkste pijlers van de opleiding zijn de vakgebieden
techniek, wiskunde, bedrijfskunde en economie. Techniek kom je tegen in bijna alle bedrijfsactiviteiten,
van de ontwikkeling van een product tot de levering aan de klant. Wiskunde is jouw instrument om de
technische mogelijkheden te modelleren en te berekenen. De bedrijfskundige en economische pijler zie je
terug in marketing, financiën en personeel en organisatie.
12
Advanced Technology
Advanced Technology is een opleiding voor uitvinders. Je leert verschillende technologieën te
combineren zodat je straks super geavanceerde innovaties in de markt kunt zetten. Advanced
Technology is een jonge, praktijkgerichte Engelstalige studie. De opleiding bestaat pas vijf jaar en dus
zijn er nog maar weinig bachelors. Te weinig, want de wereld zit om dit soort mensen te springen. De
opleiding is zelfs ontwikkeld op aandringen van het bedrijfsleven. Om echt creatieve oplossingen te
bedenken moet je een brede blik hebben, en niet 'gevangen' zitten in één vakgebied. Daarom combineer
je bij Advanced Technology kennis van Elektrotechniek, Scheikundige Technologie, Technische
Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en Bedrijfskunde. En dat merk je bij de opbouw van de studie. Je zult
de verschillende disciplines geïntegreerd tegenkomen. Dat heeft zo zijn voordelen. Problemen waarbij
men normaal gesproken een elektrotechnicus, werktuigbouwkundige en informaticus inschakelt, tackel jij
straks in je eentje! Bovendien weet je hoe de samenleving jouw oplossing het beste kan benutten. Dat
maakt jou een prima gesprekspartner voor het bedrijfsleven.
13
Algemene voorlichting technische studies
Met een studie aan de TU Delft ontwikkel je kennis en vaardigheden die uiterst waardevol zijn voor jezelf
en de maatschappij. Door steeds te vragen naar het ‘waarom’ kun je grenzen verleggen en tot
verrassende resultaten komen. Je krijgt aan de TU Delft alle ruimte om nieuwe dingen te bedenken en te
ontwerpen. Een bagage waarmee je een wereld aan mogelijkheden hebt. Naast een flinke dosis wis- en
natuurkunde, krijg je binnen je opleiding vakken als recht, bedrijfsleer, economie, psychologie en filosofie.
Je volgt niet alleen colleges maar werkt ook in projectgroepen en doet practica buiten de deur. Studeren
aan de TU Delft is meer dan het volgen van een afgebakende studie. Je springt soms over de grens van
je opleiding door vakken te volgen bij een andere opleiding of aan een andere universiteit, in binnen- of
buitenland. Het is best aanpoten bij de TU Delft, maar je krijgt ook de mogelijkheid om naast je opleiding
mee te doen aan excursies, workshops of projecten in bedrijven. Ook krijg je de kans om
organisatorische en bestuurlijke ervaring op te doen.
14
Civiele Techniek
Een veelomvattende studie: van bescherming tegen het water tot het ontwerpen van grote constructies
en het mogelijk maken van verkeer over weg, water en spoor. Van megatunnels tot hoogbouw, van
(zee)waterkering tot drinkwatervoorziening en van grote infrastructurele projecten tot computermodellen
voor een optimale doorstroming van verkeer, het komt allemaal aan bod bij Civiele Techniek. Centraal
staat de fysieke leefomgeving: gebouwen, wegen, water en infrastructuur. Projecten als 2e Maasvlakte,
de Zandmotor, de Noord-Zuidlijn of de nieuwe openbaarvervoerterminals in Utrecht, Arnhem en
Rotterdam zijn één brok civiele techniek. En wat dacht je van irrigatievoorzieningen in
ontwikkelingslanden of aardbevingsbestendige wolkenkrabbers? Duurzaam bouwen aan de omgeving
van de toekomst door technische kennis te combineren met creativiteit en maatschappelijke
betrokkenheid in zowel Nederland als daarbuiten, is je werkterrein als civiel ingenieur.
15
Electrical Engineering
Je houdt je bezig met het ontwerpen, bouwen en analyseren van elektrotechnische systemen.
In heel veel producten speelt Electrical Engineering een belangrijke rol. Denk maar eens aan je mobieltje,
je computer en medische apparatuur. Het samenspel van hardware, elektronica en software is de basis
voor apparaten. Na je afstuderen volg je een master van twee jaar. Daarna kun je bijvoorbeeld aan de
slag bij ASML, waar je klanten ondersteunt bij het gebruik van hun aangekochte apparatuur. Met wat
meer ervaring is bijvoorbeeld een functie als Principal Research Scientist bij Philips een optie.
13
16
Automotive
Je leert multidisciplinair te denken en de auto als totaalsysteem te doorgronden.
Door dit inzicht draag je bij aan innovaties op het gebied van slimmere, schonere en veiligere auto’s. En
dus aan het terugdringen van files. Na je afstuderen volg je een master van twee jaar. Daarna kun je
bijvoorbeeld bij DAF de mogelijkheden van alternatieve aandrijfconcepten onderzoeken. De vraag naar
automotive ingenieurs stijgt. Onze automotive ingenieurs groeien ook vaak door tot projectleider,
vanwege hun brede kennis.
17
Architecture, Urbanism & Building Sciences (voorheen Bouwkunde)
Je houdt je bezig met alle aspecten die komen kijken bij het ontwerpen en creëren van de gebouwde
omgeving. Met architectuur, inpassing, functionaliteit, constructie, comfort, materialisering en
bouwtechniek van gebouwen, maar ook met de vormgeving van de openbare ruimte of complete
gebieden. Je brengt techniek, ontwerp en proces samen om tot een aangename, duurzame en
innovatieve gebouwde omgeving te komen. Na je afstuderen kun je een master van twee jaar volgen. Je
kunt kiezen voor een master die past bij jouw interesses. Je kunt je ontwikkelen tot bijvoorbeeld architect
of stedenbouwkundige. Of je wordt bouwkundig adviseur op het gebied van constructies, bouwfysica of
installaties. Je wordt vastgoedadviseur bij een gemeente of woningbouwvereniging. Een ander voorbeeld
is werken als projectmanager bij een bouwbedrijf en een nieuwbouwproject in goede banen leiden. Je
kunt ook als bouwfysicus deel uitmaken van een ontwerpteam of bij de universiteit onderzoek doen naar
technische innovaties.
18
ustainable Innovation
Je bestudeert duurzame innovaties vanuit technisch, economisch en maatschappelijk perspectief. Bij het
invoeren van nieuwe technologieën houd je rekening met meerdere actoren: de overheid, het
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de consument. Neem de elektrische
auto; naast autotechniek en de benodigde infrastructuur zoals oplaadpunten, kijk je ook naar kosten en
baten, beleid en voorkeuren van gebruikers. Na je afstuderen volg je een master van twee jaar. Daarna
kun je aan de slag in het bedrijfsleven, bij adviesbureaus of bij de overheid. Je adviseert bijvoorbeeld
woningcorporaties over duurzaam renoveren, je ontwikkelt beleid om het energiesysteem schoner te
maken of je bent innovatiemanager bij een energiebedrijf.
19
Psychology & Technology
Je leert hoe mensen omgaan met techniek en hoe je psychologische kennis kunt inzetten om technologie
bruikbaar te maken. Je krijgt een gedegen ondergrond in de techniek, waardoor je toepassingen kunt
bedenken die aansluiten op de wensen en mogelijkheden van gebruikers, zoals motiverende
revalidatietechnologie, sociale robots of breincomputer interfaces. Na je afstuderen volg je een master
van twee jaar. Daarna kun je gaan werken als projectleider, interaction designer of onderzoeker. Je
ontwerpt bijvoorbeeld games die mensen helpen bij het revalideren na een hersenbloeding, je onderzoekt
de mens-robot-interactie van een zorgrobot of je adviseert bouwbedrijven over verlichting op de werkplek.
20
Opleiding tot Luchtverkeersleider
Neem je verantwoordelijkheid en krijg het voor het zeggen in het Nederlandse luchtruim vanaf het
vliegveld van Schiphol, Rotterdam, Maastricht of Groningen. Tijdens je dienst werk je in een team van
zo’n 30 luchtverkeersleiders én zorg jij ervoor dat al het vliegverkeer veilig en efficiënt verwerkt wordt.
Elke dag van de week, 24 uur per dag zijn de luchtverkeersleiders aan het werk.
Luchtverkeersleider word je niet zo maar:
Hoe functioneer je onder druk? Ben je in staat om in een korte tijd veel informatie te verwerken? Heb je
voldoende ruimtelijk inzicht? Dit wordt getest tijdens een intensieve selectieprocedure die o.a bestaat uit
een psychologische- en capaciteiten test, een assessment, een simulatieoefening en een interview. Kom
je door de selectie, dan begint het echte werk en start je aan de opleiding op Schiphol.
Deze voltijdstudie duurt vier jaar en is vooral gericht op het ontwikkelen van je persoonlijke vaardigheden.
Dit betekent naast theorie vooral veel praktijkgerichte oefeningen. Rond je de opleiding succesvol af, dan
mag je jezelf officieel luchtverkeersleider noemen!
Doorgroeimogelijkheden:
Wanneer je luchtverkeersleider bent is er een mogelijkheid tot het volgen van verschillende opleidingen in
de volgende branches: personeel & organisatie, psychologie, techniek, bedrijfskunde of volg bijvoorbeeld
een opleiding voor een management functie.
Goede verdiensten:
bij aanvang van je studie verdien je direct al een salaris van €26.500,– bruto per jaar. Dit loopt tijdens de
studie verder op. Ben je volledig bevoegd, dan verdien je ongeveer €75.000 euro op jaarbasis. Een
ervaren luchtverkeersleider verdient circa €120.000 euro per jaar.
14
Gezondheidszorg
21
Technische Geneeskunde
Zonder technologie is er geen gezondheidszorg. Bij Technische Geneeskunde leer je hoe je moderne
technologieën toepast als onderdeel van een medische behandeling.Wat is een Technisch
Geneeskundige eigenlijk? Niets anders dan een technisch medisch specialist met een specifieke
expertise op deelgebieden van de geneeskunde, de technische wetenschappen en de informatica. De
bijbehorende opleiding duurt in totaal zes jaar volgens het internationale bachelor-master-model. De
bachelor opleiding duurt drie jaar. In deze periode worden technologie en geneeskunde geïntegreerd
onderwezen. Je leert het nodige over het functioneren van het menselijke lichaam, maar je hoeft niet
alles van medische kwalen te weten. Om het wat minder abstract voor te stellen: jij weet bijvoorbeeld
weinig over mazelen en natte eczemen, maar alles over de signaalvorming van het hart, de spieren en de
hersenen. Het gaat om relevante medische kennis die een Technisch Geneeskundige nodig heeft om
moderne technologieën te kunnen toepassen als onderdeel van een medische behandeling.
22
Geneeskunde (Nijmegen)
Geneeskunde is de opleiding tot basisarts. Daarna kies je voor een vervolgopleiding of specialisatie.
Uitgangspunt van de opleiding is dat je een goede arts wordt. En daar is een heleboel voor nodig: kennis,
vaardigheden en professioneel gedrag. Tijdens je studie ga je hier aan werken. Als student beschouwen
we je als een beginnende collega. Je gaat meteen aan de slag in de praktijk, bijvoorbeeld door
ontmoetingen met patiënten en zorgverleners. Zo leer je de verbinding te leggen tussen de theorie en
praktijk. Vertrekpunt in de studie is de patiënt. Iedere patiënt heeft recht op de beste zorg. Maar wat de
beste zorg is voor patiënten in het algemeen, is niet per definitie de beste zorg voor het individu. Wij gaan
daarom uit van de principes van persoonsgerichte zorg. Goed kijken naar de context van de patiënt is
namelijk nodig om een goede arts te worden.
Toelating: vwo met wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie. Geneeskunde is een numerus
fixus studie! Plaatsing uitsluitend door decentrale selectie.
23
Geneeskunde (Maastricht)
Met de bachelor Geneeskunde in Maastricht kies je voor een unieke opzet van je opleiding. In kleine
groepen krijg je op een actieve manier onderwijs. Meteen vanaf de eerste studiedag ben je zelf actief en
zelfstandig met de leerstof bezig. Uiteraard doe je dat niet alleen; binnen het Probleemgestuurd
Onderwijs (PGO) zoek je samen met andere studenten stapsgewijs naar antwoorden om een medisch
probleem op te lossen. Zo leer je samenwerken en professioneel communiceren. Op die manier wordt je
goed voorbereid op de latere beroepspraktijk. De opleiding is gevarieerd van opzet en internationaal
georiënteerd. Je komt al vanaf het eerste jaar met de praktijk van de gezondheidszorg in aanraking. In
het Skillslab (een opleidingscentrum voor vaardigheden) train je allerlei vaardigheden zoals reanimeren
en injecteren en in het derde studiejaar onderzoek je al echte patiënten in het ziekenhuis. Je kunt ook
een deel van de studie in het buitenland volgen of je verder in het medisch Engels bekwamen. Op die
manier kun je je voorbereiden op het functioneren in een internationale context. Ben jij die arts van
morgen? Dan is de opleiding Geneeskunde in Maastricht de juiste keuze.
24
Biomedische wetenschappen
Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we ze bestrijden? Hoe zit een gezond mens in elkaar? Biomedische
wetenschappen in Utrecht gaat over de cel- en lichaamsprocessen in gezonde en zieke mensen en
dieren. Bij biomedische wetenschappen leer je onderzoek te doen naar het ontstaan van een ziekte en
het ontwikkelen van een remedie zoals een therapie of geneesmiddel. Vond je biologie leuk op school en
was je geboeid door natuur- en scheikunde? Ben je geïnteresseerd in medische ontwikkelingen en voel je
je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en biologie? Dan is biomedische
wetenschappen iets voor jou!
Biomedische wetenschappen is een numerus-fixusopleiding. Er is een beperkt aantal plaatsen (175 per
jaar) beschikbaar.
Biomedische wetenschappen in Utrecht www.uu.nl/bmw
Bachelor: 3 jaar. Toelaatbare vwo-profielen:
N&G met natuurkunde
N&T met biologie
Master: 2 jaar
Taal: Nederlands- en Engelstalig
Docenten komen van de faculteiten Geneeskunde, Bèta, en Diergeneeskunde
Aantal keuzecursussen: 44
15
Verhouding theorie/praktijk:
30% theorie, 15% praktijk, 55% zelfstudie
Werkvormen: hoorcolleges, werkgroepen, practicum, (groeps)opdrachten en presentaties
Groepsgrootte: max. 30 studenten per werkgroep
25
Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en European Public Health
Gezondheidswetenschappen is een driejarige, Nederlandstalige opleiding. Na het eerste jaar kun je
kiezen uit vier richtingen. De richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg richt zich op de
complexe verhoudingen binnen de gezondheidszorg. Biologie en Gezondheid bestudeert de invloed van
voeding, lichamelijke activiteiten en milieufactoren bij het ontstaan van ziekten. De richting Geestelijke
Gezondheidszorg kijkt naar de biologische, de psychologische en de sociaal-culturele aspecten van de
psychopathologie. Preventie en Gezondheid richt zich op het voorkomen van ziektes, vroege opsporing
van ziektes en mensen leren omgaan met hun ziekte. Als afgestudeerd gezondheidswetenschapper heb
je vele carrièremogelijkheden. Niet alleen in Nederland maar zeker ook daarbuiten. De
arbeidsmarktperspectieven zijn bijzonder gunstig. Dat komt omdat de gezondheidszorg een van de snelst
groeiende sectoren is, Deze groei zal door allerlei factoren zoals vergrijzing van de bevolking nog verder
toenemen. Bedrijven en instellingen die actief zijn binnen de gezondheidszorg nemen snel in aantal toe
en spelen in op de ontwikkelingen. Die ontwikkeling wordt op zijn beurt weer gevoed door internationaal
onderzoek en onderwijs. Als gezondheidswetenschapper kun je bijvoorbeeld gaan werken als
beleidsmedewerker of manager of onderzoeker. Een beleidsmedewerker houdt zich vanuit zijn eigen
vakgebied bezig met de voorbereiding, advisering en uitvoering van het beleid van een organisatie. Een
manager geeft leiding en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden binnen een
organisatie. En een wetenschappelijk onderzoeker richt zich vooral op de opzet en uitvoering van
onderzoek en rapportage van de resultaten.
26
Bewegingswetenschappen
Wat gebeurt er in de hersenen als je struikelt? Wat is het effect van bewegen op ouder worden? Hoe
herken je talent bij sporters? Kun je na een verlamming nog leren lopen?
Als je deze vragen interessant vindt én affiniteit hebt met wis- en natuurkunde, dan zit je met deze studie
goed. Als bewegingswetenschapper leer je alles over beweging en gedrag met onder andere anatomie,
psychologie en bewegingsleer. Naast je inhoudelijke scholing ontwikkel je tijdens je opleiding je
analytisch denkvermogen en een logische, kritische kijk op zaken. Je kiest voor een brede en uitdagende
bètastudie waar je nauwkeurig leert werken als eventuele voorbereiding op zelfstandig onderzoek.
Doordat het een studie is waarin je breed wordt opgeleid, heb je veel vrijheid en mogelijkheden bij het
maken van keuzes in je verdere loopbaan na je studie.
27
Voeding en gezondheid
Alle aspecten van de voeding van mensen komen aan de orde: de keuze van het voedsel, de manier
waarop we het nuttigen, de verwerking van het voedsel door het lichaam en het effect van voeding. De
gezonde mens staat centraal. Alle aspecten van de voeding van de mens, van voedingsgewoonten tot
het DNA niveau komen terug in de opleiding. Om gezond te blijven moet iedereen voldoende
voedingsstoffen binnenkrijgen. Als voedingskundige moet je op de hoogte zijn van de samenstelling van
levensmiddelen, maar ook van de rol die voedingsstoffen spelen in het menselijk lichaam. Door
onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid veranderen voedingsadviezen van tijd tot tijd. Om
te zorgen dat de bevolking op de hoogte is van de nieuwste inzichten over gezonde voeding, stimuleert
de overheid het geven van voorlichting. Ook al weet je wat gezonde voeding is, dan wil dat nog niet
zeggen dat je gezond eet. Wat mensen eten wordt niet alleen bepaald door wat gezond is, maar ook door
sociale en culturele factoren. Als voedingskundige zul je van deze factoren op de hoogte moeten zijn en
het gedrag van mensen veranderen in de richting van gezonder eten en drinken. Ook economische
aspecten spelen een rol. Maatschappijwetenschappelijke vakken zijn daarom een belangrijk onderdeel
van je opleiding. Het onderzoek naar het verband tussen voeding en gezondheid vindt plaats op allerlei
niveaus.
28
Tandheelkunde
De opleiding Tandheelkunde (bachelor en masteropleiding elk 3 jaar) leidt op tot het beroep van tandarts.
Het eerste jaar (propedeuse) is een inleiding op het vakgebied. In de jaren er op volgend ga je je steeds
verder in het vakgebied verdiepen. De Nijmeegse opleiding tandheelkunde kenmerkt zich in de bacheloropleiding door het vroeg starten van patiëntenbehandelingen (al in het 2 e jaar) en in de masteropleiding
door het keuzeonderwijs, waarbij je kunt kiezen uit 3 profielen. (reconstructief profiel, chirurgisch profiel
en profiel kind en ontwikkeling)
16
Toelating tot de bacheloropleiding:
 VWO met profiel NG met natuurkunde of NT met biologie
 HBO propedeuse en 5 deelcertificaten VWO/CCVX certificaten Wiskunde, Natuurkunde,
Scheikunde, Biologie en Engels
 Colloquium Doctum
Tandheelkunde is een numerus fixus studie. Jaarlijks kunnen 67 kandidaten starten met de opleiding
tandheelkunde. Tandheelkunde Nijmegen selecteert de kandidaten voor de opleiding. Alleen in 2016
kunnen studenten met een gemiddeld VWO cijfer van 8 of hoger zich nog aanmelden de centrale loting.
29
Gecombineerde voorlichting Economische studies (Maastricht University)
International Business (Engelstalige opleiding)
Wat speelt er allemaal in de zakenwereld? Hoe worden mensen gemanaged? Hoe worden producten
gemaakt, gepromoot en verkocht? International Business gaat over de ‘ins’ en ‘outs’ van het runnen van
een internationaal bedrijf. Allerlei onderwerpen komen gedurende deze studie aan bod, van ‘accounting’
tot ‘marketing’ en van ‘supply chain management’ tot ‘information management’. Tevens is er aandacht
voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, zoals:
 aanpassingsvermogen
 creativiteit
 zelfverzekerdheid
 conflictmanagement
 en leiderschap
Studenten studeren een half jaar in het buitenland, leren bedrijven kennen gedurende ‘business days’ en
lopen stage. De internationale achtergrond van dit best geclassificeerde programma in Nederland zorgt
ervoor dat studenten masterprogramma’s over de hele wereld kunnen volgen.
Economics and Business Economics
Economen zijn onmisbaar in alle regeringen, alle grote bedrijven en alle universiteiten over de hele
wereld – temeer zelfs in de huidige veranderlijke globale context. Waarom kopen consumenten bepaalde
producten of merken? Hoe worden prijzen vastgesteld? Hoe gaan we om met werkloosheid? Waardoor
ontstaat er variatie in inkomens tussen verschillende etnische groepen? Met deze en andere vragen
houden economen zich bezig. Bij Economics and Business Economics, ligt de focus op twee
hoofdgebieden, namelijk: economie en bedrijfskunde.

‘Economie’ betreft de brede problemen waar regeringen, nationale en internationale economieën
mee te maken hebben; bijvoorbeeld, op welke manier beïnvloeden veranderingen in de
wetgeving de publieke belangen zoals welzijn en werkgelegenheid?
 ‘Bedrijfseconomie’ omvat de problemen en mogelijke oplossingen binnen bedrijven. De student
leert hoe je economische inzichten kunt toepassen om bedrijven zo effectief mogelijk te
managen.
Econometrics and Operations Research
Wat is de sleutel tot het oplossen van een Sudoku puzzel? Hoe kan men voorspellen welke
bedrijfsaandelen in waarde zullen stijgen? Econometristen kunnen dit soort problemen oplossen. In dit
programma zullen studenten:
 de beginselen van econometrie en operationele research leren, zoals het voorspellen van trends
met betrekking tot inflatiekoersen of vaststellen van het prijsniveau van consumentengoederen
om het hoogste rendement te behalen.
 wiskundige modellen en theorieën en computerprogramma’s ten behoeve van het oplossen van
problemen beheersen
 een halfjaar in het buitenland studeren
Fiscale Economie
Hoe reguleert de regering olieprijzen of alcoholconsumptie door middel van belasting? Hoe gebruikt de
regering belasting om economieën te stabiliseren? Hoe proberen bedrijven belasting te manipuleren? En
wat betekent belasting voor individuele huishoudens? Fiscal Economics omvat al deze vraagstukken. Het
programma is geschikt voor studenten die zowel rechten als economie willen studeren en geïnteresseerd
zijn in politiek en actualiteiten. In dit programma:
 verkrijgt de student een sterke achtergrond in economie en alle aspecten van belasting, inclusief
belastingrecht
 begrijp de student de invloed van belasting op de besluitvorming van mensen en de interactie
tussen economie en belasting
 heeft de student de mogelijkheid om keuzevakken te kiezen, in het buitenland te studeren of
stage te lopen
17
30
Bedrijfskunde, Economie en bedrijfseconomie
Ben je geïnteresseerd in management, bedrijven en organisaties? Dan zijn de studies Bedrijfskunde en
Economie en bedrijfseconomie misschien wel wat voor jou. Organisaties vormen een boeiend
studieobject, omdat ze complex zijn en omdat ze voortdurend in beweging zijn. Voor het management
van bedrijven en non-profit instellingen wordt het steeds belangrijker om over medewerkers te beschikken
die zowel complexe situaties goed kunnen analyseren als in staat zijn om adequate oplossingen te
ontwerpen voor problemen waarmee organisaties zich geconfronteerd zien. Dat is precies wat je in de
opleiding bedrijfskunde leert.
Economie richt zich op het maken van keuzes. Keuzes zoals: zal ik economie gaan studeren of iets
anders? Blijf ik thuis wonen of ga ik op kamers? Ga ik met de fiets of met het openbaar vervoer? Gaat
een onderneming wel of niet fuseren? Beleg ik in aandelen of obligaties? Kortom; op allerlei niveaus
moeten keuzes worden gemaakt. Economen zijn niet alleen geïnteresseerd in keuzegedrag, maar ook in
de gevolgen van keuzes voor beleid. Nijmeegse economen willen de wereld om hen heen begrijpen en
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de bespreking en oplossing van vele belangrijke sociale
kwesties.
31
Economics & Business Economics
Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Wat zijn de voordelen van de euro als centrale
munteenheid in Europa? Hoe maken we de gezondheidszorg betaalbaar? Waarom starten mensen een
eigen bedrijf? Hoe kunnen subsidies en belasting zorgen voor minder vervuiling? De Engelstalige
opleiding Economics and Business Economics in Utrecht bekijkt deze vraagstukken vanuit meerdere
vakgebieden, ook wel multidisciplinair genoemd. Kies je voor (bedrijfs)economie in Utrecht dan kies je
voor een multidisciplinaire, kleinschalige opleiding in een internationale leeromgeving. In Utrecht
combineer je (bedrijfs)economie met een ander vakgebied: geografie, recht of sociale wetenschappen.
32
Bestuurskunde en Politicologie
Elf doden bij de Schipholbrand’. ‘Een groot tekort aan orgaandonoren’. ‘Onderwijshervormingen zijn
mislukt’. ‘Overgewicht wordt een epidemie; artsen pleiten voor belasting op fastfood’. Zodra je de krant
openslaat, zit je met je neus midden in bestuur en beleid. Ofwel midden in de maatschappij.
Bestuurskunde gaat over de problemen en het oplossend vermogen van de samenleving; over dingen die
daarbij mis kunnen gaan en waarom. Het gaat al met al over het oplossen van maatschappelijke
problemen.
Politicologen zijn geïnteresseerd in macht en allerlei machtsrelaties. Bij Politicologie bestudeer je politiek
in de brede zin van het woord, want politiek is overal. Dit maakt het vakgebied ook erg breed en het richt
zich dus niet alleen op de Haagse politiek. Zo zijn politicologen ook bezig met het bestuderen van
machtsrelaties op het gebied van ongelijkheid, welvaart, internationale samenwerking en politieke
organisaties.
33
Bedrijfs- en consumentenwetenschappen
De driejarige Bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een unieke opleiding in Nederland,
waarbij het spanningsveld tussen producent en consument centraal staat. Tijdens deze studie bekijk je de
schakels in de productieketen vanuit twee verschillende invalshoeken: bedrijfswetenschappen en
consumentenwetenschappen. Binnen bedrijfskunde bestudeer je vakgebieden zoals marketing,
management en logistiek. Het consumentengedrag leer je kennen via vakken als communicatie,
gedragseconomie en sociologie. Dankzij deze unieke combinatie kun je vanuit verschillende
invalshoeken wetenschappelijk onderzoek doen. Je staat later stevig in je schoenen om bedrijven en
organisaties van advies te voorzien.
34
Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie
Ben je geïnteresseerd in internationale kwesties? Wil je graag in een internationale omgeving studeren
en werken? De opleiding IBIO is een uitstekende opstap naar een internationale carrière.
In deze driejarige Engelstalige bacheloropleiding hou je je bezig met politieke vraagstukken op
internationaal niveau. Tijdens de opleiding benader je de problemen op het gebied van de internationale
betrekkingen vanuit drie invalshoeken: een politieke, een economische en een juridische. Daarnaast krijg
je een gedegen training in een moderne vreemde taal (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Russisch
of Spaans). Je ontwikkelt gedurende de opleiding een breed inzicht in de
Als je afgestudeerd bent kun je werk vinden als internationaal beleidsmedewerker, lobbyist, diplomaat,
internationaal bestuursfunctionaris, voorlichter of journalist. Ook kun je onderzoeker worden bij
internationale organisaties, overheid (ambassade, ministerie, gemeente), in het internationale
bedrijfsleven en de wetenschap. De opleiding is geheel Engelstalig. Een goede beheersing van het
Engels is daarom belangrijk.
18
Rechten
35
Rechtsgeleerdheid
Mag je zomaar cd's kopiëren? Kun je gevangenisstraf krijgen voor winkeldiefstal? Wat kun je doen als de
gemeente weigert de skatebaan op te knappen? Deze vragen zijn alleen met juridische kennis goed te
beantwoorden. Kies je voor rechten, dan kies je voor een dynamische, maatschappijgerichte
opleiding. Met rechten kun je echt alle kanten op. Aan de Nijmeegse rechtenfaculteit combineer je een
grondige theoretische opleiding met een focus op de rechtspraktijk. Onze rechtenstudies zijn
praktijkgericht en persoonlijk, waarbij interactief onderwijs centraal staat. Dit maakt dat de Nijmeegse
studie Rechtsgeleerdheid ook in 2014 door Elsevier is uitgeroepen tot de beste van Nederland. Je hebt
de keuze uit drie opleidingen: Rechtsgeleerdheid, European Law School en Notarieel Recht. Daarnaast
zijn er twee dubbelstudies: Recht & Management en Recht & Economie.
36
Rechtsgeleerdheid + Law College
Met het recht heb je elke dag te maken. Wat wel en niet mag ligt vast in wetten en andere regels. Samen
met de overeenkomsten die mensen onderling sluiten, vormen deze regels het rechtssysteem. Het recht
moet zekerheid bieden aan mensen. Met het recht moeten conflicten worden opgelost. Het recht moet
zwakkeren beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Er zijn nauwelijks
onderwerpen waar geen juridische kant aan zit. Zo zijn er wetten om het gebruik van proefdieren te
beperken of om ervoor te zorgen dat Nederland kan meedoen aan een VN-vredesmissie. En zelf sluit je
bijvoorbeeld een overeenkomst als je een spijkerbroek koopt of een huurcontract ondertekent.
Houd je van analyseren, cases oplossen of puzzelen met taal? Dan is een rechtenstudie in Utrecht
wellicht iets voor jou.
Gedrag en Maatschappij
37
Psychologie (UT)
In de psychologie heeft alles te maken met het menselijk gedrag. Er wordt gekeken naar het ontstaan van
normaal en afwijkend gedrag en op welke manier gedrag beïnvloed kan worden. Psychologie kom je
overal tegen in onze samenleving en dat maakt het zo interessant. Psychologie wordt vaak in verbinding
gebracht met hersenaandoeningen en stoornissen, maar dat is lang niet alles. Overal waar je mensen wilt
beïnvloeden, in het onderwijs, de reclamewereld of gezondheidszorg, speelt psychologie een belangrijke
rol. Psychology aan de Universiteit Twente is een Engelstalige studie en bestudeert het menselijk gedrag
in de ruimste zin van het woord. Zo wordt binnen de psychologie gekeken naar het ontstaan van gedrag,
hoe ons brein ons gedrag kan sturen en hoe gedrag beïnvloed kan worden
38
Communicatiewetenschappen (WUR)
In de opleiding pas je communicatie toe op actuele thema's als klimaatverandering, innovaties voor
duurzame landbouw, waterschaarste, de verspreiding van ziekten of het bevorderen van gezond gedrag. Hoe
ontwikkel je een communicatiestrategie? Hoe krijg je partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen
aan tafel? Hoe kun je de verschillende werelden van arts en patiënt, overheid en burgers of experts en leken
met elkaar verbinden? Dat leer je in Wageningen: bridging the gap!
39
Communicatiewetenschap (RU)
Wat is de aantrekkingskracht van sociale media? Heeft PowNews het politieke interview veranderd?
Welke normen over liefde en vriendschap vind je in soaps als GTST? Hoe beïnvloedt reclame het
koopgedrag van mensen? Allemaal voorbeelden van vragen waarin je je tijdens de opleiding
Communicatiewetenschap verdiept. Bij Communicatiewetenschap bestudeer je hoe via de media wordt
gecommuniceerd, van papieren krant tot Twitter en gaming.
In de bachelor opleiding staan theoretische vakken over communicatiewetenschap en onderzoeksvakken
centraal, waarbij steeds oog is voor de praktijk. Elk jaar krijg je een leerproject waarin je leert deze kennis
toe te passen: je doet onderzoek naar de inhoud van de media, productie van mediaboodschappen en
mediagebruik. In het derde jaar kies je keuzevakken, loop je stage en kun je kiezen om in het buitenland
te studeren. Je bent werkzaam in een breed beroepenveld: bijvoorbeeld communicatieadviseur,
marktonderzoeker,
marketingspecialist,
journalist,
beleidsmedewerker,
voorlichter,
bladmanager/programmamaker.
19
40
Onderwijskunde
Hoe maak je goede examenvragen? Hoe komt het dat je van de ene docent veel leert en bij de andere in
slaap valt? Welke mogelijkheden biedt internet? Wat komt er kijken bij de invoering van het studiehuis?
Ben je geïnteresseerd in dit soort vragen? Ben je bereid te reflecteren op je eigen handelen en vind je het
leuk om naast wetenschappelijke kennis ook praktische vaardigheden op te doen? Dan is
onderwijskunde een studie voor jou. De opleiding richt zich op onderwijs op allerlei niveaus: van
basisschool tot hbo en universiteit, maar ook op onderwijs aan volwassen die verder willen of moeten
leren. Je leert (digitale) leermiddelen ontwerpen, je leert adviseren bij het gebruik ervan en beoordelen
hoe ze passen bij te ontwikkelen competenties.
41
Psychologie (RU)
Waarom maken pubers ruzie met hun ouders? Wat is depressiviteit? Waarom gedragen meisjes zich anders
dan jongens? Wat gebeurt er in onze hersenen als we leren gitaarspelen? Wat gebeurt er als een woord ‘op
het puntje van je tong ligt’? Wat is eigenlijk bewustzijn? Deze en andere vragen vinden psychologen
interessant. Ze proberen menselijk gedrag te verklaren en willen weten hoe de mens ‘in elkaar steekt’. Met
de kennis die tests, interviews en experimenten opleveren, kun je mensen met psychische problemen
helpen, een lesmethode ontwerpen of een gebruiksaanwijzing schrijven voor een elektronisch apparaat. De
bacheloropleiding psychologie is echter geen beroepsopleiding tot therapeut of hulpverlener. Je leert in de
eerste plaats menselijk gedrag bestuderen, verklaren en voorspellen. In je masteropleiding leer je hoe je
deze onderzoeksbasis in de praktijk kunt inzetten of word je verder opgeleid tot onderzoeker. Ook bestaat er
nu de mogelijkheid om de bachelor volledig in English te volgen.
42
Academische Pabo (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs)
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt de ALPO aan in Nijmegen. Heb jij een vwo-diploma en wil
je het onderwijs in? Bij de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) studeer je tegelijk
aan de HAN en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In vier jaar behaal je twee diploma’s: Bachelor of
Education (leraar basisonderwijs) en Bachelor of Science (pedagogische wetenschappen). Hierna volg je
nog een jaar de Master Orthopedagogiek of Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit.
43
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Waar voelen migranten zich thuis? Hoe kan het dat de Pinkstergemeente wereldwijd zoveel succes
heeft? Zijn kind huwelijken in India een gevolg van armoede of van ongelijke man/vrouw-verhoudingen?
Lever je een bijdrage aan een betere wereld door in een weeshuis in Ghana te gaan werken, of
producten met een keurmerk te kopen? Allemaal voorbeelden van vragen waarin je je tijdens de opleiding
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaat verdiepen.
Ergens in de rimboe vergeten volken onderzoeken? Dat soort antropologie is allang voltooid verleden tijd.
Wij dagen je uit om je perspectief te verleggen en te ontdekken waar het in dit vakgebied echt om gaat.
Het unieke Nijmeegse CAOS perspectief verenigt antropologie en ontwikkelingsstudies, en biedt een
kritische analyse van culturele diversiteit en sociale ongelijkheid in mondiaal perspectief. Je houdt je
onder andere bezig met discussies over ‘de markt’ en marktwerking, en of die ongelijkheid bevorderen of
juist tegengaan. Is een kleine boer in Ethiopië gebaat bij aansluiting bij de wereldmarkt? Maar je leert ook
problemen
te
analyseren
die
samenhangen met
ongelijkheid
en
diversiteit
in
multiculturele samenlevingen. Kunnen we spreken van een botsing van culturen, en hoe verklaren we
verschillen in schoolprestaties en criminaliteitscijfers tussen verschillende bevolkingsgroepen. Je leert
niet alleen deze wetenschappelijke debatten kennen, maar je leert deze ook te vertalen naar concrete
onderzoeksvragen, en het onderzoek vervolgens uit te voeren.
Als afgestudeerde in Anthropology and Development Studies ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt.
Je kunt aan de slag als onderzoeker aan een universiteit of als leraar maatschappijleer in het beroeps- of
voortgezet onderwijs, of als consultant. Naast beroepen als onderzoeker of leraar kun je ook bij de
overheid gaan werken, als beleidsmedewerker, als adviseur bij een ontwikkelingsorganisatie of bij
internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ook kun je terecht bij
instellingen die zich bezighouden met de opvang en integratie van etnische minderheden, vluchtelingen
en asielzoekers of bij een ingenieurs- of adviesbureau dat is georiënteerd op internationale
samenwerking.
20
Taal en Cultuur
44
Nederlandse taal en cultuur
De Groningse bachelor Nederlandse taal en cultuur is een veelzijdige academische opleiding in de
taalkunde, taalbeheersing en letterkunde (modern en historisch) en aangrenzende vakgebieden.
Je bouwt een grondige kennis op van de hedendaagse literatuur tot die van de middeleeuwen en je leert
literaire teksten interpreteren en in hun context plaatsen. Verder verdiep je je in de structuur en
geschiedenis van het Nederlands en in de manier waarop wij taal gebruiken in mondelinge en schriftelijke
interactie. Ook krijg je training in academisch schrijven en presenteren. Als je je bachelor hebt afgerond,
beschik je over de kennis en vaardigheden die je toegang geven tot een masteropleiding, of tot sectoren
op de arbeidsmarkt waar taal, communicatie, en/of literatuur centraal staan. Je kunt als neerlandicus
terechtkomen in het onderzoek en onderwijs, het bedrijfsleven, bij culturele instellingen of de overheid. Je
kunt een baan krijgen bij een uitgeverij, krant, tijdschrift, of taaladviesbureau. Neerlandici komen ook
terecht in public relations en voorlichting, of ze starten een eigen bedrijf als tekstschrijver.
45
Taalwetenschappen
Kun je een grammatica ontwikkelen die op elke taal van toepassing is? Hoe wordt taal in onze hersenen
opgeslagen?
Deze
bachelor
richt
zich
op
het
taalvermogen
van
de
mens.
Het taalvermogen stelt mensen in staat taal te leren, te begrijpen, te uiten en te gebruiken. Maar wat
gebeurt er als er iets mis gaat met dat vermogen? Hoe onderzoek je mensen die een taalstoornis
hebben? En welke technieken zijn er om taal te analyseren? De bachelor opleiding Taalwetenschap duurt
drie jaar. In de eerste twee jaar krijg je een overzicht van het vakgebied Taalwetenschap. Daarna kun je
je specialiseren in Neurolinguïstiek of in de Theoretische Taalkunde.
Binnen de Neurolinguïstiek besteed je aandacht aan de relatie tussen taal en hersenen. Je bestudeert
vooral taalstoornissen zoals afasie, dyslexie en stoornissen op het gebied van taalontwikkeling. De
vakken die bij Theoretische Taalkunde worden onderwezen, hebben betrekking op de structuur van talen
in het algemeen. Zo bestudeer je de klank en de betekenis van woorden en zinsopbouw. In deze
opleiding combineer je theoretisch taalkundige kennis met kennis uit de psychologie en de
neurowetenschappen.
Afhankelijk van de master die je kiest, kom je terecht in banen waar je kennis over taalstoornissen kunt
toepassen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als neurolinguïst, als onderzoeker, als therapeut of als
expert in tweede taalverwerving of meertaligheid. Daarnaast kun je kiezen voor een baan als docent of
coach in de communicatiebranche of als onderzoeker.
46
Europese talen en culturen
Je leert een taal en cultuur door en door kennen. Daarnaast leer je relaties leggen tussen die taal, de
cultuur en bredere Europese taalkundige, literaire, historische, maatschappelijke en politieke fenomenen.
Je bestudeert een moderne taal (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans of Zweeds), maar
bekijkt deze taal ook vanuit het perspectief van andere talen en culturen in Europa. Je verdiept je in de
Europese geschiedenis, literatuur, samenleving en politiek. Zo leer je zowel nationale als regionale
culturen binnen Europa begrijpen in hun onderlinge samenhang, verschillen en overeenkomsten.
De studie wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Elke student studeert in het
derde jaar een half jaar aan een buitenlandse universiteit in de taal en cultuur van je keuze. De brede
studie Europese talen en culturen (ETC) speelt in op de groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in
talen én inzicht hebben in de grote vragen die binnen Europa spelen, zoals de plaats van Europa in de
wereld.
Mogelijke beroepen: Beleidsmedewerker bij een gemeente, een ministerie, of een Non-Governmental
Organisation, Communicatieadviseur, docent, journalist, medewerker bij internationale organisaties zoals
de Europese Unie, een ambassade, onderzoeker, politiek adviseur, uitgever, vertaler, redacteur.
21
47
Geschiedenis
Ben je nieuwsgierig naar de samenhang tussen heden en verleden? Wil je je verdiepen in de
achtergronden van historische gebeurtenissen? Dan is deze opleiding iets voor jou. Tijdens de
bacheloropleiding Geschiedenis zoek je naar verklaringen voor ontwikkelingen in het heden en het
verleden. Ook leer je hoe verschillende gebeurtenissen met elkaar samenhangen. Je durft diep te graven
en stelt kritische vragen.De opleiding duurt drie jaar. Je krijgt een overzicht van de geschiedenis van de
Oudheid tot nu en je bestudeert de Nederlandse geschiedenis. Je onderzoekt de geschiedenis aan de
hand van thema's, zoals economische en sociale geschiedenis, politieke cultuur en cultuurgeschiedenis.
Als geschiedenisstudent kun je een deel van je programma zelf samenstellen. Na je studie Geschiedenis
kun je kritisch en probleemgericht denken. Je bent in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken
en kunt de uitkomsten goed presenteren. Historici vinden vaak werk in de journalistiek, bij musea,
culturele instellingen of uitgeverijen. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek, bij de overheid of
in het bedrijfsleven.
48
Engelse Taal en Cultuur
Houd je van talen, in het bijzonder Engels, en ben je geïnteresseerd in de oorsprong en de geschiedenis
van Engels? Dan is deze studie iets voor jou. In het eerste jaar maak je kennis met de taal- en
letterkunde en de geschiedenis van het Engels. Na een introductie in het lezen en analyseren van
literaire teksten bestudeer je een aantal meesterwerken. Veel aandacht is er ook voor mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheid. Daarnaast bestudeer je de taalkundige verscheidenheid van het Engels. In
het tweede en derde jaar wordt deze kennis verder uitgediept, en bestudeer je ook de oudere Engelse
letterkunde en die van de renaissance en de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Veel studenten
brengen enkele maanden door aan een buitenlandse universiteit, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië of
Nieuw-Zeeland. De opleiding is Engelstalig dus je volgt alle colleges in het Engels.
Na je afstuderen kun je gaan werken bij de overheid, culturele organisaties, toerisme, adviesbureaus of
uitgeverijen. Ook zijn banen mogelijk als docent, vertaler, redacteur of communicatieadviseur.
49
Kunst, Cultuur en Media
Ben je geïnteresseerd in verschillende kunstvormen en hun functie in de samenleving? Wil je meer weten
over hun inhoud, organisatie, invloed en marketing? Dan is deze opleiding iets voor jou.
De driejarige bachelor opleiding Kunsten, Cultuur en Media richt zich op de kunsten en hun
maatschappelijke context. Naast de geschiedenis, theorie en analyse van de kunsten, volg je vakken
over kunstsociologie en kunstbeleid. Je hebt keuze uit de richtingen film, muziek, theater, literatuur en
moderne kunst. Je verdiept je in de organisatie van de kunstwereld en de analyse van de kunsten zelf. Je
bent bezig met vragen als: Wat is kunst? Hoe werd hier in het verleden over nagedacht? En wat betekent
kunst voor mensen individueel en in de samenleving? Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de
invloed van digitalisering. Na je afstuderen kun je gaan werken bij kunstorganisaties, zoals
schouwburgen, toneelgezelschappen, orkesten en musea. Maar je kunt ook terecht bij uitgeverijen,
overheidsinstellingen, organisatie- of onderzoeksbureaus, festivals en in de media. Je kunt dan
verschillende functies bekleden, bijvoorbeeld managementfuncties of beleidsfuncties. Ook kun je werken
als productie- of publiciteitsmedewerker. Daarnaast vinden afgestudeerden ook banen als journalist,
criticus of onderzoeker.
Vrije Bachelor
50
Liberal Arts University College (ATLAS)
De Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS), een interdisciplinaire opleiding voor
topstudenten, integreert sociale en technische perspectieven tot een nieuwe kijk op technologie. De
wereld wordt steeds veeleisender. De ene nieuwe technologie volgt de andere op. De toekomst vraagt
om een nieuwe ingenieur: een academische allrounder die technologische en maatschappelijke expertise
combineert tot bruikbare ontwerpoplossingen voor allerlei sociale, culturele en politieke vraagstukken.
ATLAS richt zich op ambitieuze studenten met een brede interesse en veel lef. Als ATLAS-pionier ben je
gedreven door technologie maar ook maatschappelijk betrokken. Je krijgt een stevige basis in zowel
technologische als sociaalwetenschappelijke disciplines. Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van
creativiteit, flexibiliteit, leiderschap en communicatie.In deze Engelstalige bachelor opleiding staan echte
wereldvraagstukken centraal. Je ontwikkelt originele oplossingen en leert hoe je die zo toepast dat de
wereld er beter van wordt. Ook volg je een 'persoonlijk traject' waarin je werkt aan jouw persoonlijke
interesse: muziek, sport, een tweede taal, ontwikkelingswerk of een zomerstudie in het buitenland. Met
het ATLAS-bachelor diploma kun je terecht bij prestigieuze technische of sociaalwetenschappelijke
masteropleidingen in Nederland en het buitenland.
22
51
Liberal Arts University College Utrecht
UCU is gespecialiseerd in internationaal academisch onderwijs op hoog niveau. Studenten worden
geselecteerd op basis van prestaties, ambitie en buitenschoolse interesses. Alle 700 studenten, waarvan
een groot deel internationaal, wonen op de campus. Het Liberal Arts and Sciences studieprogramma is
volledig Engelstalig. Je studeert in kleine groepen, waarbij er veel individuele aandacht en contact met de
docent is. Met je persoonlijke tutor stel je een studieprogramma samen. Je kiest een major in Humanities,
Science of Social Science, maar je volgt ook vakken bij de twee overige departementen. Zo leer je
vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Je maakt kennis met een tweede taal (naast
Engels), en je hebt de mogelijkheid deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma's. Met
deze brede academische basis ben je klaar voor een masteropleiding in binnen en buitenland, maar
bereid je je ook voor op traineeships bij de overheid en in het bedrijfsleven. De voorlichting tijdens de
studie- en beroepskeuzemiddag wordt in het Engels gegeven, meteen een goede kennismaking.
HBO -opleidingen
Natuur, voeding en milieu
52
Algemene voorlichting van Hall Larenstein
In een klein land met veel inwoners is het passen en meten. We willen 'ongerepte' natuur, we willen ruim
wonen, een schone leefomgeving, we willen recreëren, maar ook economische groei, innovatie, industrie
en meer woningen.
Logisch dat we uiterst zorgvuldig moeten omgaan met de ruimte die er is. Bij Hogeschool VHL leer je
rekening te houden met verschillende belangen. Dat je moet schipperen en lobbyen tussen idealisten en
overheidsbeleid. Bij Hogeschool VHL vind en creëer je hierin je eigen weg!
Je kunt kiezen uit de volgende studies: Land- en Watermanagement, Bos- en Natuurbeheer en Tuin- en
Landschapsinrichting. Deze studies worden gegeven op onze locatie in Velp. Toegepaste Aardrijkskunde,
Kust- en Zeemanagement en Milieukunde. Deze studies worden gegeven op onze locatie in Leeuwarden.
Food, Marketing and Trade
Met de managementstudies van Hogeschool VHL kun je grenzeloos zaken doen. Bijvoorbeeld een rozenkwekerij opzetten in Zimbabwe of een megapartij wijn in Chili kopen, of het stimuleren van emancipatie in
ontwikkelingsgebieden.
Je combineert een stukje idealisme met een flinke dosis vakkennis. Zo creëer je unieke en (h)eerlijke
producten voor klanten over de hele wereld! Dit kan als eigen ondernemer, maar ook als schakel tussen
onderzoekers en marketeers. Je bedenkt zelf (voedsel-)producten en zorgt dat ze ontwikkeld worden.
Je kunt kiezen uit de volgende studies: Voedingsmiddelentechnologie, International Business and
Management Studies, Bedrijfskunde en Agribusiness, International Development Management. Deze
studies worden gegeven op onze locatie in Velp.
Dierenstudies (incl. paard)
Ben je wild van dieren? Bij Hogeschool VHL maak je er werk van! Bijvoorbeeld als manager in een
wildlifepark, als adviseur die dierziekten helpt te voorkomen. Ook in de zorgsector worden steeds meer
dieren ingezet. Zo zie je steeds meer huisdieren in verpleegtehuizen. Ontwikkel jij nieuwe maatregelen
waar zowel mens als dier mee kunnen leven? Ben je meer geïnteresseerd in Paarden? Dan kun je bij ons
kiezen uit drie verschillende richtingen die hierin zijn gespecialiseerd.
Je kunt kiezen uit de studies: Diermanagement en Dier- en Veehouderij. Deze studies worden gegeven
op onze locaties in Wageningen en Leeuwarden.
Life Science and Technology
Wil jij iets voor mensen betekenen? Een nieuw medicijn ontdekken tegen kanker of een superschone
brandstof uitvinden waarmee ons milieu gespaard wordt? Maar denk ook aan het ontwikkelen van een
alcoholvrije whisky of werken op een boorplatform. Als je aanleg hebt voor exacte vakken, zit je goed bij
Life Sciences and Technology!
Je kunt kiezen uit de volgende studies: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Biotechnologie,
Chemie, Chemische Technologie en Voedingsmiddelentechnologie. Deze studies worden gegeven op
onze locatie in Leeuwarden.
CAH Vilentum, vestiging Almere is de jongste duurzame groene hogeschool van Nederland. Tussen nu
en 2050 woont 80% van de mensen in de stad. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Grote
uitdagingen daarbij zijn hoe we die steden op een duurzame manier leefbaar houden. De vragen die
daarbij horen gaan over voedselvoorziening, natuur, water en energie. Als hogeschool doen wij
onderzoek op deze thema’s, zodat de studenten die we opleiden voorbereid zijn op de uitdagingen van
de toekomst.
23
53
Toegepaste biologie
Hierbij staan natuur, dieren en planten centraal. Deze studie biedt jou talrijke mogelijkheden om dàt te
doen wat je leuk vindt binnen de biologie. En van je passie jouw toekomst te maken.
Biologie, voeding & gezondheid.
Hierbij staat de biologie van de mens centraal. Hoe houden we de mens gezond? Voorkomen is beter
dan genezen. Deze studie leert jou de balans te vinden in de relatie tussen leefomgeving en onze
gezondheid.
54
Groene bedrijfskunde
Is bedrijfskunde, maar dan anders. Jouw eigen ontwikkeling met name op het gebied van duurzaamheid,
innovatie en ondernemerschap, staat hierin centraal. Gewone bedrijfskundigen zijn er tenslotte al
genoeg.
55
Geomedia & design.
In deze studie leer je aardrijkskunde te combineren met nieuwe media en design. Je bedenkt ideeën en
oplossingen voor vraagstukken die iets betekenen in het dagelijkse leven van mensen.
Techniek
57
Logistiek, Planologie en Verkeer
Als planoloog heb je belangstelling voor het vormgeven van de ruimte. Je gaat graag met mensen om en
je bent geïnteresseerd in de dynamiek van de maatschappij. Bij de opleiding Ruimtelijke ordening en
planologie word je opgeleid tot stedenbouwkundige, projectmanager of ruimtelijk planner. Tijdens deze
studie leer je de ruimte in te richten. Je maakt plannen voor bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of een
recreatieterrein. Hoe moet een gebied eruitzien? Wat voor mensen gaan er wonen? Is er veel woonwerkverkeer? Dit zijn vragen die je jezelf stelt als planoloog. Vervolgens leer je voorstellen en ontwerpen
maken die je in een plan omschrijft. Het is een leuke studie omdat je met mensen en de ruimte om je
heen bezig bent. Logistiek wordt vaak omschreven als het sturen, opslaan, bewerken en transporteren
van goederen. Het richt zich op orderstromen en de planning en uitvoering van orders. In een
distributieland als Nederland is veel vraag naar logistiekmedewerkers. Je vindt ze in ziekenhuizen, bij het
wegtransport, in de havens etc. Mobiliteitsdeskundigen zorgen voor een goede infrastructuur, zodat altijd
dit verkeer in goede banen wordt geleid. Hij/zij maakt plannen voor railvervoer, autowegen, fietspaden,
stationspleinen, busroutes, winkelgebieden, parkeerplaatsvoorzieningen.
58
Game Design
International Game Architecture and Design (Engelstalig)
Met deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda kun je programmer of visual artist worden. Je kunt ook
kiezen voor de specialisatie Design & Production of Indie Game Development. Na je studie kun je binnen
de game-industrie doorgroeien naar functies als conceptontwikkelaar, lead designer, lead programmer,
art director of producer.
59
Automotive
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Automotive in Arnhem. Wil je
werken aan de mobiliteit van morgen? Automotive van de HAN is een geweldige opleiding waarin je alles
leert over nieuwe technieken voor schonere en zuinigere voertuigen. Tijdens je studie beproef je al je
theoretische kennis zoveel mogelijk in de praktijk. Dat doe je tijdens practica in ons laboratorium ARLA, of
bijvoorbeeld bij het Reallyteam HART, het Motorraceteam HRT, of bij ons Shell Eco-marathonteam. Bij
Automotive kun je kiezen voor een technische of een marketing-/managementhoofdrichting. Afstuderen
kan in de richtingen Testing, Development, Services of Management. Eenmaal afgestudeerd kun je
wereldwijd aan de slag bij grote bedrijven en instellingen in de automotive-branche, zoals autofabrikanten
en –importeurs, onderzoeksinstituten en testcentra. De automotive-branche is belangrijk voor de
Nederlandse kenniseconomie van vandaag en morgen.
60
Informatica, media en communicatie
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt 2 opleidingen in de richting van Informatica,
Media en Communicatie.Wanneer je je thuis voelt in de digitale wereld is wellicht één van deze
opleidingen iets voor jou. Je ontwerpt, creëert, programmeert en communiceert. Je kunt kiezen tussen de
opleidingen: Communication & Multimedia Design en HBO-ICT.
24
61
Algemene voorlichting Engineering
Engineering, met de opleidingen Elektrotechniek (differentiaties: Embedded Systems en Industrial and
Power Systems). Wordt vanaf studiejaar 2016-2017 ook in het Engels aangeboden; Industrieel Product
Ontwerpen, met vakgebieden als ontwerpen, vormgeven en ergonomie; Technische Bedrijfskunde, met
beroepstaken als marketing, total quality management, verandermanagement, enterprise resource
planning en productontwikkeling; Werktuigbouwkunde, met aandacht voor constructie, vormgeving,
mechatronica, energie en installaties. In de sector techniek denk je bijvoorbeeld mee over de ontwikkeling
van (nieuwe) apparaten en machines en hoe maak ik die nog beter, duurzamer en gebruiksvriendelijker.
Kortom: je bent bezig met de nieuwste ontwikkelingen. Met een technische opleiding ben je voorbereid op
een carrière met oog voor de toekomst.
62
Algemene voorlichting ‘Built Environment
Bouwkunde
Bouwplaatsen interesseren jou. Het fascineert je nieuwe gebouwen te zien groeien en oude gebouwen te
zien opknappen. Je hebt bewondering voor de kennis, het vakmanschap – van ontwerp tot uitvoering –
en de organisatie en samenwerking op de bouwlocatie. Op die plek kent iedereen zijn taak en lijkt alles
vanzelf te gaan. Van die wereld wil jij als bouwkundige deel uitmaken! Bij de opleiding Bouwkunde leer je
hoe je bouwkundig en constructief goed doordachte ontwerpen maakt – met speciale aandacht voor
duurzaamheid – en wat de juiste materialen zijn. Of je leert hoe je een bouwproject tot in de puntjes
uitvoert. Je kunt kiezen uit vier hoofdrichtingen: Architectuur, Bouwtechniek, Constructie of Organisatie.
Wat je ook kiest: je bouwt aan de toekomst, want gebouwd wordt er altijd! Je kunt later werken als
adviseur, projectleider, ontwerper, calculator, uitvoerder, organisator of onderzoeker.
Civiele Techniek
Jij wilt ons (of een ander) land bewoonbaar maken of houden, zodat onze voeten droog blijven, mocht de
zeespiegel straks gaan stijgen? Ervoor zorgen dat de economie blijft draaien, omdat de Tweede
Maasvlakte er ligt of omdat we over de weg en het spoor van A naar B kunnen, altijd in een duurzaam
perspectief? Het vakgebied Civiele Techniek noemen we ook wel: Weg- en Waterbouwkunde. Als
civieltechnisch ingenieur ontwerp, bouw en onderhoud je bruggen, tunnels, sluizen, dijken,
verkeersknooppunten, drinkwaterzuiveringen, kanalen en havens, maar ook utilitaire werken als
kantoorgebouwen en ziekenhuizen. Tijdens je studie kies je jouw eigen hoofdrichting: Waterbouw,
Infrastructuur, Constructie of Organisatie. Je kunt straks aan de slag bij aannemers, advies- en
ingenieursbureaus, de rijksoverheid (o.a. Rijkswaterstaat), provincies, gemeenten en waterschappen
63
Algemene voorlichting Life Sciences
Bio-informatica
Informatica heeft je interesse, maar je wilt er iets anders mee dan communicatie, multimediale
toepassingen of het ontwikkelen van games. Je zoekt naar een invulling die past bij jouw
maatschappelijke betrokkenheid. Jouw werk, later, moet liefst iedere dag zinvol zijn. Heb je al eens
gedacht aan Bio-informatica? Dit spectaculaire vakgebied is ontstaan door kennis van moleculaire
biologie te verbinden met methoden uit de informatica. Als bio-informaticus maak jij het mogelijk om
beter, sneller en gemakkelijker onderzoek te doen in de levenswetenschappen. Bijvoorbeeld in
ziekenhuizen, op universiteiten en bij commerciële bedrijven. Je schrijft de bio-software die je nodig hebt
en als geen ander weet jij hoe je uit talloze biologische databanken de juiste gegevens moet verzamelen,
analyseren en combineren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een sturende rol innemen bij het ontwikkelen van
een nieuw medicijn.
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek:
Jij bent een echte onderzoeker en ook een praktijkmens. Je bent geïnteresseerd in onderzoek naar
levende systemen: plantaardig, dierlijk of menselijk. Je stelt jezelf vragen als: hoe kun je vaststellen dat
iemand ziek is, waarom wordt iemand ziek en hoe kun je dat voorkomen? Hoe ontstaat een genetisch
defect, hoe kun je een gewas beter laten groeien, hoe verloopt een proces in een levend organisme?
Met deze kennis wil je aan de slag om methoden, producten of productiemethoden te vinden die werkelijk
een verschil gaan maken. Waardevol werk, waarin iedere dag meer mogelijk wordt!
Chemie
Jij gebruikt het woord ‘ongeveer’ niet zo vaak, want jij bent iemand die het liever heel precies weet.
Bijvoorbeeld hoe stoffen zijn samengesteld, waarom zij zich gedragen zoals ze doen en hoe je deze
eigenschappen voor een specifiek doel kunt veranderen. Als analytisch chemicus ontwikkel je methodes
voor de analyse van allerlei stoffen. Voor dopingonderzoek of kwaliteitscontrole van medicijnen of
levensmiddelen. Als organisch/polymeer chemicus doe je vooral onderzoek naar koolstofverbindingen.
25
Je maakt nieuwe verbindingen en verbetert bestaande. Je verbetert of ontwikkelt nieuwe medicijnen en
kunststoffen. In beide richtingen ga je op zoek naar economisch haalbare en milieuvriendelijke
productiemethoden. Later kun je aan de slag in chemische laboratoria, variërend van de farmaceutische
industrie, kunststoffenindustrie, de voedingsmiddelenbranche tot onderzoeksinstituten als TNO. Bijzonder
getalenteerde studenten kunnen vanaf het tweede jaar uitgenodigd worden mee te doen aan het
Engelstalige Analytical Sciences Talent Programme.
Life Sciences
Life Sciences is gelijk aan de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting
Biologie. Deze opleiding wordt helemaal in het Engels aangeboden. Een groot voordeel, als je erover
denkt je stage, afstudeerproject of bijvoorbeeld een vervolgstudie in het buitenland te doen. Je studeert in
een internationale groep studenten. Je studiegenoten komen uit verschillende landen zoals China,
Indonesië, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Europese landen.
64
Industrieel Product Ontwerpen
Jij bent een echte bèta, die kijk heeft op de technische kant van producten, maar ook oog heeft
voorvormgeving, functionaliteit, gebruiksgemak, veiligheid en milieu. Technisch inzicht en creativiteit is in
jou verenigd. Tijdens de bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen word je opgeleid voor functies
bij bijvoorbeeld producenten of ontwerpbureaus. Met jouw kennis van ontwerpmethodieken, vormgeving,
constructie, ergonomie, bedrijfskunde en communicatie ben je straks klaar om producten te ontwerpen,
waarop zowel opdrachtgevers als eindgebruikers zitten te wachten.
65
Built environment
De bachelor opleiding Built Environment leidt je op tot ingenieur voor de stedelijke omgeving. Als
ingenieur bedenk, ontwerp en realiseer je oplossingen voor vraagstukken op technologisch ruimtelijk
gebied.
66
HBO-ICT
De impact van ICT op onze samenleving is groot. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op.
Hiervoor zijn veel specialisten nodig. Van software developers tot ICT-consultants en softwarearchitecten: wij leren je innoveren. De bachelor opleiding HBO-ICT bij Hogeschool Utrecht is een echte
beroepsopleiding én dompelt je onder in de wereld van ICT.
67
Techniek en Design
Techniek maakt ons leven makkelijker, beter, leuker. Bij Hogeschool Utrecht leer je zoeken naar
technische oplossingen die mensen aanspreken en gebruiksvriendelijk zijn: van micro tot macro, van
consumentenproducten tot machines voor de industrie.
68 Maritiem Officier/Ocean Technology (Maritiem Instituut Willem Barentsz NHL Terschelling)
Met de studie Maritiem Officier word je voorbereid op een zelfstandige functie aan boord van een
zeeschip of koopvaardijschip. Je bent verantwoordelijk voor het schip en zijn lading, de bemanning, de
navigatie en de technische installaties. De schepen beschikken over geavanceerde apparatuur voor
navigatie en ladingbehandeling in moderne machinekamers. Tijdens de opleiding volg je hoorcolleges,
werkcolleges en doe je projecten en praktijkopdrachten. Je oefent met behulp van simulatoren en in het
3e jaar ga je stage lopen op een zeeschip of koopvaardijschip. Houd je van water maar denk je niet direct
aan het leven op boord van een schip dan is Ocean Technology (hydrografie) misschien wat voor jou. Je
verricht metingen in en op het water ter voorbereiding en ter controle op werkzaamheden als de aanleg
van: windmolenparken, havens en pijpleidingen.
Het beroepenveld bestaat ruwweg uit vier delen; de baggerwereld, de offshore bedrijven, de
surveybedrijven en Rijkswaterstaat. Het eigen schip Octans speelt bij de opleiding een belangrijke rol,
daar vinden regelmatig praktische oefeningen plaats.
69
KLM Flight Academy
De KLM Flight Academy is gevestigd op Groningen Airport Eelde en leidt al sinds 1946 piloten op volgens
de hoogste kwaliteitsnormen. We leiden je op tot verkeersvlieger tijdens de 2-jarige uitdagende en
veelzijdige opleiding.
26
Gezondheidszorg
70
HBO-verpleegkunde (CHE)
Kiezen voor verpleegkunde is kiezen voor veelzijdigheid en verantwoordelijkheid; je begeleidt en verzorgt
zieke, gehandicapte of stervende mensen. Je bespreekt met hen de gevolgen van hun ziekte en maakt
afspraken over zorg met de familieleden. Je bent planner, zorgverlener en coach in één. Je combineert je
betrokkenheid bij mensen en de samenleving met verpleegkundige wetenschap. De opleiding
Verpleegkunde opent deuren naar diverse werkvelden waaraan jij een waardevolle bijdrage kunt leveren.
Je leert je ook als verpleegkundige te ontwikkelen in relatie tot je christelijke identiteit. Voor studenten die
meer uitdaging zoeken in hun studie biedt de CHE vanaf het tweede jaar een honoursprogramma.
71
HBO-Verpleegkunde (HAN)
Als verpleegkundige verleen en organiseer je de zorg rondom je patiënten. Je moet niet alleen deskundig
zijn in de zorg, kennis over ziekten en stoornissen hebben, maar ook goed met verschillende patiënten en
collega's kunnen omgaan. De bachelor opleiding Verpleegkunde aan de HAN leert je om de patiënt met
diens zorgvraag en behoeften centraal te stellen en je handelen daarop aan te passen. Je kunt aan de
slag op heel veel verschillende plekken. Verpleegkundigen zijn van alle markten thuis. Je vindt ze overal.
je werkt in een ziekenhuis, bij mensen thuis, in instellingen voor psychiatrische hulpverlening of in
instellingen voor verstandelijke gehandicapten.
72
Academie Verloskunde
73
Medische hulpverlening
Wil je graag aan het werk in de operatiekamer, op een afdeling voor spoedeisende zorgen of op de
ambulance en wil je zelfstandig ondersteuning bieden op het gebied van medisch-technische zorg? Volg
dan de vierjarige opleiding Medische Hulpverlening! Als medisch hulpverlener voer je zelf medische taken
uit, onder supervisie van de medisch specialist. Je krijgt te maken met stressvolle situaties die vragen om
een flexibele aanpak. Na je studie ben je in staat onderzoek te verrichten, help je mee diagnoses te
stellen en therapeutisch te handelen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen
jouw specialisatie. Je werkt met de nieuwste medische technologieën en beschikt over de benodigde
communicatieve vaardigheden. Als afgestudeerd medisch hulpverlener oefen je een nieuwe functie uit
die tot op heden alleen door verpleegkundigen of anders opgeleiden werd gedaan.
Dat brengt je in een unieke positie die vraagt om een pioniersaanpak.
De opleiding
In de eerste twee jaren van de opleiding krijg je de theorie en vaardigheden van de operatieve zorg, de
anesthesiologische zorg en de acute zorg, maar ook een vak als organisatiekunde. Je leert ook te kijken
naar je toekomstige vak vanuit een onderzoekende houding. Aan het eind van het tweede jaar van de
opleiding maak je een keuze uit één van onderstaande differentiaties. Hiermee richt je je op een
bepaalde sector. In het derde en vierde jaar volg je dan ook stages in het kader van de differentiatie die je
gekozen hebt.
1. Operatieve zorg
Als medisch hulpverlener operatieve zorg ben je de rechterhand van de chirurg. Je assisteert en
instrumenteert tijdens operatieve ingrepen. Jouw inzicht en bekwaamheid zorgen mede dat een operatie
voorspoedig en zo snel mogelijk kan verlopen.
2. Anesthesiologische zorg
Als medisch hulpverlener anesthesiologie zorg je er samen met de anesthesioloog voor dat de patiënt
pijnloos geopereerd kan worden. Om te voorkomen dat de patiënt schade oploopt, bewaak je tijdens de
operatie zijn vitale functies, zoals ademhaling, bewustzijn en temperatuurregulatie, en grijp je in als het
nodig is.
3. Acute Zorg
Als medisch hulpverlener in de acute zorg (ambulance of Spoedeisende Hulp) ben jij degene die zorg
verleent aan patiënten met een acute zorgvraag. Je doet de eerste opvang en speelt samen met andere
hulpverleners een belangrijke rol bij de diagnostiek en de eerste noodzakelijke behandeling.
Het onderwijsprogramma is in nauwe samenwerking met het werkveld en het Erasmus Medisch Centrum
(Erasmus MC) ontwikkeld. In het Erasmus MC wordt veel patiëntgericht en wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar behandelingen en behandelmethoden, en worden patiënten met de meest uiteenlopende
aandoeningen behandeld. Hierdoor doe je kennis op van de laatste methodes en technieken binnen de
verschillende differentiaties.
27
74
Fysiotherapie (HAN)
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Fysiotherapie in Nijmegen. Als
fysiotherapeut weet je veel over hoe het lichaam beweegt en zich herstelt bij blessures of na een ziekte.
Met deze kennis help je mensen in werk, sport, vrije tijd of andere bezigheden. Je gebruikt daarvoor
verschillende middelen, zoals training, massage, coachen en adviseren bij bijvoorbeeld
fitnessapparatuur. Je werkt in een praktijk of als medewerker van een revalidatiecentrum, ziekenhuis of
verpleeghuis.
75
Fysiotherapie (Saxion)
Voorlichting opleiding Fysiotherapie - Maar wat doet een fysiotherapeut nou eigenlijk?
Een afgestudeerd fysiotherapeut is bekwaam in drie rollen: Hulpverlener - Manager en
beroepsontwikkelaar. Tijdens je studie ontwikkel je vaardigheden om later in je beroep deze drie rollen
goed te kunnen vervullen. Als fysiotherapeut ben je natuurlijk in de eerste plaats een hulpverlener. Je
biedt patiënten professionele behandeling en begeleiding. Je adviseert patiënten over hun klachten, je
geeft voorlichting over bijvoorbeeld pijn. Je treedt op als coach voor je patiënten en richt je in je werk ook
op preventie van klachten. Als fysiotherapeut kun je intern gaan werken, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of
een revalidatiekliniek. Of je kiest voor extern: in een zelfstandige fysiotherapiepraktijk. Waar je ook werkt,
je zult je werk moeten organiseren. Dat betekent dat je moet samenwerken met cliënten en andere
professionele hulpverleners. Dit zijn vaardigheden als manager die de fysiotherapeut moet beheersen.
Denk bijvoorbeeld aan het plannen en organiseren van je eigen werk. Ook het voeren van een
cliëntenadministratie en een financiële administratie hoort hierbij. Om de praktijk verder te ontwikkelen,
doe je een beroep op je eigen ondernemerschap. Als fysiotherapeut kijk je voortdurend om je heen: aan
welke hulp is in jouw werkomgeving behoefte? Welke ontwikkelingen zijn er in mijn vak en in de
samenleving? Stel, je werkt veel met een specifieke groep, zoals ouderen of kinderen. Dan moet je je
afvragen of je dienstverlening voldoende aansluit bij de wensen en behoeftes van die doelgroep. De
fysiotherapeut heeft nog een derde rol, die van beroepsontwikkelaar. In die rol onderzoek en verbeter je
telkens weer de kwaliteit van je eigen hulpverlening en dienstverlening. Daarmee draag je als
beroepsontwikkelaar ook bij aan de verdere ontwikkeling van het beroep van fysiotherapeut. Je weet nu
welke competenties je nodig hebt om de studie fysiotherapie te kunnen doen en welke rollen je als
fysiotherapeut gaat vervullen. Tijdens de voorlichting kijken hoe de studie er in de komende 4 jaar
concreet uitziet
76
Ergotherapie
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Ergotherapie in Nijmegen. Als
ergotherapeut help je mensen met een beperking of handicap om zich zo goed mogelijk in het dagelijkse
leven te redden. Je richt je op de gevolgen van een ziekte, beperking of handicap. Samen met de cliënt
wil je bereiken dat hij/zij belangrijke dagelijkse activiteiten als wonen, werken, studeren, zelfstandig
reizen, spelen, zich verzorgen en ontspannen uit kan voeren. Je werkt als behandelaar van cliënten, als
coach voor betrokkenen en als adviseur van bijvoorbeeld instanties en bedrijfsleven. Je werkterrein is
uitgebreid; van revalidatie- en gezondheidszorgcentra, ziekenhuizen en speciaal onderwijs tot het
bedrijfsleven of je eigen ergotherapiepraktijk.
77
Logopedie
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Logopedie in Nijmegen. Als
logopedist help je mensen met een taal-, spraak-, stem-, slik- of gehoorstoornis. Je behandelt mensen die
door deze stoornissen problemen hebben in hun communicatie; ze spreken bijvoorbeeld onduidelijk,
kunnen de juiste woorden niet bedenken of gebruiken hun stem niet goed. Soms help je iemand zijn
stotteren onder controle te krijgen. Dit alles doe je in een ziekenhuis of in een eigen praktijk, in een
revalidatiecentrum, verpleeghuis of in een school voor speciaal onderwijs.
Je bent toelaatbaar met een havo- of vwo-diploma met alle profielen. Vooraf is er een
toelatingsonderzoek waarbij o.a. je stem en uitspraak worden beluisterd.
78
Voeding en Diëtetiek
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt binnen het interessegebied Gezondheid de
opleiding Voeding en Diëtetiek in Nijmegen. Je weet alles over voeding, maar ook over diëten. Je helpt
gezonde mensen (voedingsdeskundige) of zieke mensen (diëtist). Je geeft (top) sporters
voedingsadviezen die hun prestaties verbeteren. Of je stelt voor patiënten een dieet op dat past bij hun
ziekte. Als voorlichter adviseer je mensen hoe ze het beste gezond kunnen eten en bewegen, zoals dat in
de campagne ‘Balansdag’ van het Voedingscentrum gebeurt. Je kunt ook werken bij een bedrijf waar je
nieuwe producten ontwikkelt, zoals cholesterolverlagende yoghurtdrank. En je kunt meewerken in
voedingsonderzoek naar de effecten van voeding en diëten.
28
80
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (MBRT)
Ben je geïnteresseerd in techniek? Lijkt het je ook leuk om met mensen te werken? En wil je werken in de
gezondheidszorg? Dan is de bachelor opleiding Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische
Technieken (MBRT) iets voor jou. In deze opleiding vind je namelijk een boeiende combinatie van deze
drie aspecten.
De opleiding MBRT leidt op voor een paramedische-technisch beroep in de high tech healthcare. De kern
van je werk is het voorbereiden en uitvoeren van medisch beeldvormende onderzoeken met behulp van
straling, ultrageluid en magnetische velden en behandeling van kankerpatiënten met behulp van straling.
Dit komt uitgebreid naar voren in de opleiding. Voorbeelden van vakken op de opleiding zijn: anatomie,
fysiologie, stralingsfysica, beeldbewerking, beeldherkenning, insteltechnieken.
Als je het bachelor diploma MBRT op zak hebt kun je werken op de afdelingen medische beeldvorming
(radiologie, echografie en nucleaire geneeskunde) of bestraling (radiotherapie). Je bent dan een medisch
beeldvormings- en bestralingsdeskundige.
81
Radiodiagnostisch Laborant
Studeren en nog betaald krijgen ook ! Werken en leren tegelijk: de opleiding tot radiodiagnostisch
laborant
Dit is een 3-jarige opleiding op hbo-niveau, vooropleiding Havo/VWO of gelijkwaardig, met bij voorkeur
NG of NT profiel. Het ziekenhuis, de afdeling radiologie, betaalt je opleiding en verzorgt het praktische
deel. Voor de theorie ga je naar de Amstelacademie in Amsterdam. Lesweken op school worden
afgewisseld met werk/leerweken op de afdeling radiologie. De opleiding is een combinatie van werken en
leren. Je studie wordt betaald door het ziekenhuis en voor het werken ontvang je een salaris. Wat ga je
leren: Als radiodiagnostisch laborant maak je met behulp van moderne apparatuur onder andere
röntgenfoto’s. Je beoordeelt deze op hun technische kwaliteit en bekijkt of de afbeelding voldoende
medische informatie geeft voor het vaststellen van een diagnose/ziektebeeld bij een patiënt.
Naast (röntgen)foto's kun je ook andere technieken gebruiken om het inwendige van de mens te
bekijken.
Voorbeelden van technieken zijn magnetische resonantie (MRI), computer tomografie (CT), angiografie of
de echografie. Dit ga je allemaal leren tijdens je opleiding. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om met
mensen om te gaan, want je moet patiënten goed kunnen informeren en op vangen als ze bang of
emotioneel zijn. Daarnaast moet je het leuk vinden om in een team en soms alleen te werken. Dus ben je
secuur, technisch, praktisch, kan je tegen een stootje, hou je van een dynamische leer-en werkomgeving
kom dan luisteren naar de voorlichting van de inservice opleiding tot radiodiagnostisch laborant.
82
Radboudumc Health Academy (anesthesiemedewerker en operatieassistent)
Is een beroepsopleiding in de zorgsector iets voor jou? Wel eens nagedacht over de voordelen van een
academisch ziekenhuis? De Radboud Health Academy heeft een nauwe samenwerking met de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Je vindt bij ons een krachtig en veilig leerklimaat. Deskundige
professionals begeleiden je, zodat je het maximale uit je opleiding haalt. Tijdens deze
voorlichtingsbijeenkomst geeft een (pas afgestudeerde) anesthesiemedewerker informatie over zijn
werkzaamheden en de opleiding tot Anesthesiemedewerker en operatieassistent.
Sector Economie
83
Wat een accountant doet. (Ned. Beroeps.org van Accountants) ook voor VWO-ers!!
Ondernemers, bestuurders en beleggers maken elke dag beslissingen. Om deze te kunnen nemen,
hebben ze goede informatie nodig. Daarvoor zorgt de accountant. De accountant werkt voor de bakker in
het dorp, de wethouder in de grote stad, de board of directors van een international en voor de directeur
van een ziekenhuis. Achter elke beslisser staat een accountant!
Niet iedereen mag zich accountant noemen. Het is een beschermde titel, net als advocaat of arts. De titel
krijg je pas na een uitgebreide opleiding en enkele jaren praktijkervaring. Nederland kent twee
accountantstitels:
 Accountant-Administratieconsulent (hbo)
 Registeraccountant (universiteit)
Van oudsher houdt een accountant zich bezig met de financiële administratie. Hij controleert
jaarrekeningen of stelt deze samen. Maar als accountant ben je ook een adviseur. Je hebt namelijk als
geen ander zicht op hoe een onderneming in elkaar steekt. Je gaat alle cijfers na en analyseert deze. Zo
zie je bijvoorbeeld of een medewerker fraudeert of waar nog winst gemaakt kan worden. Zulke inzichten
moet je goed kunnen communiceren naar je klanten. Je bent dus vooral ook veel met mensen bezig, en
29
dat maakt het werk erg afwisselend. Omdat jouw adviezen letterlijk geld op kunnen leveren, ben je een
heel belangrijke gesprekspartner voor je klanten.
84
Facility Management
Bij Facility Management gaat het om alle bedrijfsmatige activiteiten die ervoor zorgen dat mensen goed
en aangenaam kunnen wonen, werken of recreëren. Het gaat om het managen van faciliteiten die de
kwaliteit van de werkomgeving of leefomgeving bepalen. Een facility manager moet van alle faciliteiten in
het bedrijf iets afweten. Zonder Facility Management kan een organisatie niet functioneren en haar
kernactiviteiten verrichten. Afgestudeerden vinden naast een baan als facility manager ook vaak een
baan
als
hoofd
catering,
inkoper
of
winkelcentrummanager,
evenementenorganisator,
marketingmedewerker etc.
85
Algemene voorlichting ‘Bedrijfskundige opleidingen
Ben je geïnteresseerd in hoe organisaties en bedrijven werken? Bij de bedrijfskundige opleidingen leiden
we professionals op die alle bedrijfsprocessen van organisaties in goede banen leiden.
Tot de bedrijfskundige opleidingen horen: Facility Management: Een organisatie op rolletjes laten lopen.
Logistiek en Economie: De weg van producent naar consument in goede banen. Bedrijfskunde MER:
Haar het beste uit een organisatie. Human Resources Management: De business-opleiding met het oog
voor mensen.
86
Algemene voorlichting Economie en Management
Als je economie gaat studeren komt je in aanraking met de meest uiteenlopende vragen. Economie is erg
veelzijdig en economen kom je dan ook overal tegen: in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de
bankwereld en het onderwijs. Overal krijg je te maken met de vraag: “Wat kost het?” en “Wat levert het
ons op?” De economische opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn in drie richtingen onderverdeeld:
Bedrijfskunde, Financieel Management en Marketing & Commercie. De opleidingen zijn praktijkgericht
en, als je blik verder reikt dan Nederland, kun je bij ons ook alles te weten komen over het internationale
bedrijfsleven. Toelatingseisen: havo of vwo Pakketeisen: profiel E&M (met een ander profiel kan bij
sommige opleidingen voor havo-scholieren economie, wiskunde A of B of een tweede moderne vreemde
taal vereist zijn).
Opleidingen: Accountancy, Assistant Marketeer, Bedrijfseconomie, Business Management, Commerciële
Economie, Facility Management, Financial Services Management, Intercedent, International Business &
Economics (Engelstalig), International Business and Languages, International Business and Management
Studies (Engelstalig), International Marketing Management (Engelstalig), Logistiek en Economie,
Management Economie en Recht, Small Business en Retail Management.
87
Hoger Hotelonderwijs Saxion
Een wereld die gastvrij is’. Gastvrijheid is een belangrijke factor in het welzijn van mensen in zowel hun
leef- en werkomgeving. Zo is het bijna vanzelfsprekend dat je warm wordt ontvangen als je thuis komt of
bij vrienden en familie langsgaat. Maar dit geldt zeker ook in de zakelijke wereld. Als je binnen loopt bij de
bank, een winkel, een hogeschool, een hotel of restaurant, dan verwacht je bijvoorbeeld netjes begroet te
worden. Bij de opleidingen van de Hospitality Business School ga jij samen met andere studenten,
docenten en het werkveld een actieve bijdrage leveren aan een gastvrije wereld: een wereld waar
iedereen zich welkom voelt. Hiervoor heb je kennis nodig van management, economie, marketing en
communicatie in een internationale context, want gastvrijheid is in elke cultuur anders. Als toekomstig
zakenman of –vrouw onderscheid jij je in gastvrijheid. Jij regelt alle zaken achter de schermen op
managementniveau, zodat lange inchecktijden bij hotels, onbekwaam personeel, technische storingen en
parkeerproblemen verleden tijd zijn. In vier jaar tijd leer jij steeds beter de vinger op de zere plek te
leggen en durf jij gastvrijheid elke keer weer naar een hoger niveau te tillen.
Gastvrijheid in drie opleidingen. Gastvrijheid staat bij de opleidingen centraal, alleen wordt het op een
andere manier ingevuld. Zo zorg je bij Facility Management dat bij een ministerie, zorginstelling of
financiële instelling alles op rolletjes loopt, zodat de klant en de medewerker van alle faciliteiten zijn
voorzien. Bij Hoger Hotelonderwijs leer jij de concurrentie aan te gaan met andere hotels door de wensen
van gasten te vertalen in aansprekende producten, waarbij je de juiste balans vindt tussen ‘hoe run ik een
bedrijf’ en ‘hoe verwen in mijn gasten’.
88
Hoger Hotelonderwijs Stenden
Vind je het leuk om dingen te organiseren? Ga je graag met mensen om? Maak je het mensen graag
naar de zin en wil je daar ook wel de verantwoording voor dragen? Wil je graag in een internationaal
werkveld werken? Dan is de International Hospitality Management opleiding van Stenden dé opleiding
voor jou.
Wat maakt de International Hospitality Management bij Stenden bijzonder? De praktijk en het
30
internationale karakter van gastvrijheid staan centraal. Je kunt de theorie direct omzetten in de praktijk
van het 4* Stenden Hotel van de opleiding. Ook de wijze waarop les wordt gegeven is zeer vergelijkbaar
met de praktijk. Bijna geen colleges in volle zalen, maar real-life cases die je gezamenlijk met
medestudenten gaat oplossen.
De International Hospitality Management opleiding van Stenden is een internationale opleiding. Stenden
heeft eigen (!) vestigingen in Qatar, Bali, Thailand en Port Alfred (Zuid-Afrika). Op deze Engelstalige
opleiding studeren studenten van ongeveer 60 verschillende nationaliteiten en je krijgt volop
mogelijkheden om in het buitenland delen van je studie te volgen, zoals een stage, maar ook modulen
van de opleiding. Of je in Zuid-Afrika zit of in Leeuwarden: je volgt dezelfde module.
Werkveld: Of je nu kiest voor een nationale of internationale carrière, de beroepsmogelijkheden na je
afstuderen zijn legio. Zo kun je niet alleen aan de slag in de gastvrijheid industrie, maar ook in andere
branches waar dienstverlening centraal staat.
89
Food en Business
Marketing, productontwikkeling, kwaliteitszorg, distributie: de foodsector is groot en dynamisch en
ontwikkelt zich continu. De opleiding Food & Business laat je alle facetten van die bedrijvige wereld zien
en leidt je op tot een brede professional. Omdat je verschillende processen overziet en de totale keten
begrijpt, kun je snel doorgroeien naar een managementfunctie. Speerpunten: duurzaamheid, gezonde
voeding, voedselveiligheid en internationalisering.
90
Media and Entertainment Management
Binnen deze internationale opleiding (de opleiding wordt geheel in het Engels aangeboden) leer je hoe je
creativiteit, techniek en commercieel inzicht kunt gebruiken om als media manager aan de slag te gaan.
Je leert unieke concepten te bedenken voor bijvoorbeeld radio, televisie of musicals.
Binnen de opleiding heb je de mogelijkheid je te specialiseren binnen media en entertainment marketing
of productie en imagineering. Als afgestudeerde kun je carrière maken binnen media gerelateerde
bedrijven. Maar ook bestaat de kans dat je in de bredere communicatiebranche terecht komt.
91
Fashion Business TMO
Wil jij werken in een branche die constant in beweging is? De modebranche heeft een nieuwe generatie
denkers en aanpakkers nodig. Sterke persoonlijkheden die willen pionieren in een nieuwe tijd. TMO
Fashion Business School is dé opleiding voor commerciële managementfuncties in fashion. De opleiding
duurt 3,5 jaar, waarin je alles op het gebied van mode, marketing en management leert.
Niet alleen in de lessen, maar ook in de projecten, waarbij je direct kennismaakt en samenwerkt met
bedrijven uit de branche. We bieden je een opleiding, waarin je jouw persoonlijkheid optimaal kunt
ontwikkelen. Daardoor kun jij straks het verschil maken in fashion business. De particuliere opleiding is
kleinschalig, waardoor je intensief contact hebt met je docenten en je medestudenten. Het zorgt voor een
sterk ‘clubgevoel’ en je zult je daardoor snel thuis voelen. Je bouwt bij TMO direct aan een sterk,
internationaal netwerk voor je toekomst op.
92
IVA Driebergen, Automotive & Nautisch Business Management
IVA Driebergen is dé Business School met rijks erkende particuliere mbo- en hbo-opleidingen. De
opleiding heeft twee studierichtingen, Automotive Business Management en Nautisch Business
Management. Studenten krijgen een breed vakkenpakket met o.a.; economie, marketing, verkoop en
techniek. De compacte en kleinschalige opleiding leidt op tot commerciële en managementgerichte
beroepen in de automotive en nautische sector. Ook geeft de opleiding een uitstekende start voor andere
sectoren in het bedrijfsleven. Studenten met interesse in (auto)mobiliteit of watersport & jachtbouw vinden
bij IVA Driebergen een leuke, gestructureerde studie met de beste aansluiting naar een baan.
93
European Studies Den Haag
European Studies is een brede, beroepsgerichte opleiding met een internationaal karakter. Via lezingen,
seminars, workshops en discussies leer je de vele dimensies van Europa kennen: politiek, economie,
handel, beleid, bestuur, media en cultuur. Je werkt samen met internationale studenten, doet mee aan een
uitwisseling met een van onze partneruniversiteiten in het buitenland en loopt stage in het werkveld. Heb je
ambitie om in een internationale omgeving, bij een bedrijf of overheid, te werken? Met de opleiding
European Studies (ES) komt die ambitie uit.
De bachelor European Studies kent twee varianten. Er is een vierjarige, volledig Engelstalige opleiding. Je
kunt toegelaten worden als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma en eindexamen hebt gedaan in
een moderne vreemde taal (Frans, Duits of Spaans). Studenten met een mbo 4-diploma zijn ook
toelaatbaar.
Daarnaast biedt de opleiding speciaal voor VWO studenten (of internationale studenten met een
gelijkwaardig diploma) een driejarige, volledig Engelstalige opleiding. Voor veel vwo-leerlingen geldt dat zij
zich meer thuis voelen in het hoger beroepsonderwijs dan bij wetenschappelijk onderwijs. Waar universitaire
31
opleidingen de lesstof op een meer theoretische en abstracte manier aanbiedt, staat bij een hbo opleiding de
praktijkgerichte kennis centraal. Het zijn driejarige intensieve trajecten waarin vwo-leerlingen flink worden
uitgedaagd en zich door middel van praktische werkvormen (zoals lezingen, workshops, seminars,
projecten en discussies) voorbereiden op een masteropleiding of als starter in een internationale functie.
Inhoud
De opleiding European Studies is breed, beroepsgericht en internationaal. Het onderwijs is
competentiegericht: je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en beroepshouding die een Europese
professional nodig heeft. Je verdiept je in Europa in relatie tot de rest van de wereld, gericht op zowel de
publieke als de private sector. Daarnaast volg je Engels en een tweede moderne vreemde taal: Frans, Duits
of Spaans. Je kunt bovendien nog een derde moderne vreemde taal (MVT) volgen. Je kunt kiezen uit Frans,
Duits, Spaans, Italiaans of Russisch.
Dit ben jij
Dit zijn wij
Bij de opleiding European Studies word je opgeleid
Je wilt je horizon verbreden. Je bent geïnteresseerd
tot Europese professional. De sfeer is zeer
in Europa en nieuwsgierig naar andere culturen en
internationaal; elk jaar starten er studenten uit
maatschappelijke ontwikkelingen. Je hebt zin om te
ongeveer dertig verschillende landen. Daarnaast
reizen, beschikt over gevoel voor moderne vreemde
volgen ieder semester ongeveer honderdvijftig
talen en een internationale managementcarrière trekt
studenten van over de hele wereld een
je aan. Ook ben je ambitieus en gedreven. Je hebt
uitwisselingsprogramma bij de opleiding. Ook jij gaat
een onderzoekende geest en je vindt het leuk om
vijf maanden studeren in het buitenland. Daarna loop
problemen op te lossen. Alleen of samen. Je kunt
je stage bij een internationale organisatie in
gemakkelijk samenwerken met mensen van andere
Nederland of ga je nog eens vijf maanden naar het
culturen en uit verschillende landen. De kennis en
buitenland. Je wordt op de praktijk voorbereid door
vaardigheden die je tijdens je opleiding European
een intensief en breed programma te volgen, dat zich
Studies opdoet, wil je natuurlijk niet alleen in
richt op zowel de publieke als de private sector. Je
Nederland benutten. Met deze studie ligt heel Europa
gaat in op Europa en zijn relatie tot de rest van de
voor je open.
wereld.
94
Toerisme en vrijetijdsmanagement (NHTV)
De Academie voor toerisme biedt twee toeristische opleidingen:
Management toerisme en Functiegericht toerisme en recreatie.
Het verschil tussen de opleidingen is dat Management toerisme een brede opleiding is, terwijl de
opleiding Functiegericht toerisme en recreatie opleidt voor vier specifieke functiegebieden binnen het
toerisme.
Binnen de opleidingen leer je hoe je de toerist een onvergetelijke vakantie bezorgt. Je leert hoe je een
(toeristisch) bedrijf runt, hoe je aan een team leidinggeeft en hoe je van een reis een succes maakt. Je
kunt als afgestudeerde bijvoorbeeld nieuwe reizen bedenken en samenstellen. Ook kun je het
management doen voor campings, hotels en culturele instellingen of de overheid adviseren over
toeristische ontwikkelingen in Nederland of daarbuiten. Je kunt als tour Manager groepen mensen
begeleiden op bestemmingen over de hele wereld.
Academie voor vrije tijd
Als vrijetijdsmanager ben je in staat om bijvoorbeeld een spetterend muziekevenement te organiseren
voor 10.000 bezoekers, beleid te creëren ter bevordering van topsport of een promotieplan te ontwikkelen
voor theatervoorstellingen met als resultaat dat ze avond na avond zijn uitverkocht. De opleiding heeft
een zeer breed studiepakket en biedt veel internationale studie- en stagemogelijkheden. Je kunt je
specialiseren in sportmanagement, evenementenmanagement, creative industries of leisure project
management.
95
Hogeschool Tio (hbo-mbo)
De erkende particuliere hbo- en mbo-opleidingen van Tio bereiden je voor op een carrière in hotellerie,
eventmanagement, toerisme, luchtvaartdienstverlening, business en marketing.
Kiezen voor Tio betekent kiezen voor kwaliteit
Hogeschool Tio is door de Keuzegids Hoger Onderwijs 2016 uitgeroepen tot ‘Beste kleine hogeschool
van Nederland’. Bovendien is Tio door de Keuzegids MBO 2015 gekozen tot ‘Beste Vakschool van
Nederland’. Bij Tio kan je in 3 of 4 jaar je bachelordiploma halen, het mbo4-diploma kun je in 1 jaar
behalen. Een hoogwaardig diploma, dat spreekt voor zich.
32
Hbo-opleidingen (3 of 4 jr):
 Hotel- en Eventmanagement biedt je het beste van twee werelden: de klassieke hogere hotelschool in
combinatie met eventmanagement. Hospitality is hot! Welkom in de wereld van tophotels en
sterrenrestaurants. En van festivals, sportevenementen en concerten.
 Internationaal Toeristisch Management bereidt je voor op een internationale carrière in de toeristische
sector. Maak werk van vakantie! Als toeristisch manager verkoop je de wereld. Je stelt reizen samen,
koopt scherp in en legt wereldwijd contacten. ITM is je ‘boarding pass’ naar de toekomst.
 International Business Management bereidt je voor op een internationale carrière in de meest
uiteenlopende sectoren. De wereld van nu draait om handel. Internationale contacten leggen en
behouden. Kansen zien, of ze zelf creëren. Deze opleiding brengt je een stap dichterbij internationaal
succes.
 Na E-commerce Marketing Sales weet jij alles over consumentenbehoeften en kun je daar slim op
inspelen. Je hebt veel gevoel voor e-commerce en denkt ‘out of the box’. Lanceer jij de nieuwste
campagnes van Coolblue of Rituals?
Mbo4-opleidingen (1 jr):
 De opleiding Commercieel Business Management bereidt je voor op een internationale carrière in de
meest uiteenlopende sectoren. Handel is internationaal en overal. De kennis en het inzicht die nodig
zijn om internationaal carrière te maken, vind je bij deze opleiding. Wie weet sluit jij de deal van het
jaar!
 De opleiding Hotelmanagement (Middelbare Hotelschool) bereidt je voor op een managementcarrière
in de hotellerie en eventbranche. Als toekomstig hotelmanager zit organiseren in je bloed!
 Met de opleiding Stewardess Receptioniste Hostess gaat er een wereld voor je open. Elke dag nieuwe
gasten en andere collega’s. Vreemde talen, verre landen en andere culturen. Na deze opleiding ben jij
een talent in dienstverlening en klaar voor deze internationale uitdaging.
Kleinschalig en persoonlijk
De vestigingen van Tio zijn klein, net als de klassen met gemiddeld slechts 11 studenten. Docenten
kunnen je daardoor veel persoonlijke aandacht geven.
Internationale mogelijkheden
De Tio-opleidingen bieden je veel mogelijkheden om internationaal ervaring op te doen. Zo lopen veel
studenten stage in het buitenland, ga je op internationale studiereis en kun je ook één of twee semesters
aan de partneruniversiteiten in het buitenland studeren.
96
Journalistiek (Windesheim)
School of Media: Mensen willen actief deelnemen aan de samenleving en kunnen meepraten over
onderwerpen die hen interesseren. Dat lukt hen alleen als ze goed zijn geïnformeerd. Daarom zijn er
dagelijks duizenden journalisten aan het werk bij media als radio, televisie en kranten (met een lokaal,
regionaal of landelijk bereik), nieuwssites op het internet en tijdschriften. Vakkundige en betrouwbare
journalisten zijn onmisbaar in een democratische samenleving. Journalisten vervullen de oog- en
oorfunctie voor het publiek. Zij vormen de verbindende schakel tussen gebeurtenissen en de lezer, kijker
of luisteraar. De journalist selecteert en presenteert nieuwsfeiten en schetst de achtergronden van het
nieuws. Op de hogeschool word je opgeleid tot allround journalist
97
Journalistiek
(CHE)
Schrijven, spreken en inzet van media; als journalist heb je een creatief vak waarin je alle mogelijkheden
hebt om je te ontwikkelen in de richting die jou het beste ligt. Zowel in de audiovisuele als in de
schrijvende journalistiek geldt dat je schrijft, het nieuws verzamelt en de doelgroep in kaart brengt. De
één voelt zich vooral gelukkig als reporter die voortdurend op pad is, de ander beleeft voldoening aan
onderzoeksjournalistiek en wil de juiste informatie boven tafel krijgen. Kies voor Journalistiek in Ede als jij
een opleiding zoekt die je helpt jouw kwaliteiten binnen het vak te ontdekken, met aandacht heeft voor
ethiek (wat kan je wel of niet publiceren) én waarin je vanaf dag één in de praktijk bezig bent!
98
Communicatie (CHE)
Als communicatietalent ben je de spreekwoordelijke duizendpoot en kom je overal terecht. Afhankelijk
van je eigen talenten, interesses en gekozen specialisatie kies je ervoor om bij een organisatie te werken
of bij een bureau waarbij je diverse klanten adviseert. Overal sta je voor de uitdaging om met de juiste
middelen, de juiste mensen aan te spreken. Tijdens de opleiding ontwikkel je inzicht in verschillende
doelgroepen en hoe je daar de boodschap en media op aanpast. Dankzij de kennis en vaardigheden die
je op de CHE ontwikkelt, ligt de wereld voor je open!
33
99
Algemene voorlichting ‘Commercieel Communicatieve opleidingen’.
Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kun je de opleiding Communicatie volgen. Wil je alles weten
over reclame, media, vormgeving, communicatie 2.0, public relations, interne communicatie of
merkmanagement? Dan past de opleiding Communicatie bij jou. Nokia wil een nieuw product op de markt
brengen. Hoe maakt de fabrikant dit bekend? Via een reclamespotje op tv, een advertentie in een
tijdschrift of via social media? Wat is de beste timing en hoeveel budget is er nodig voor de promotie? Bij
de opleiding Communicatie (CO) leer je dit soort vraagstukken op te lossen. Na je opleiding start je als
medewerker public relations, junior communicatieadviseur of medewerker marketingcommunicatie. Je
kunt doorgroeien tot communicatiemanager. In het derde jaar van de studie kies je zelf een minor om je
te specialiseren, bijvoorbeeld Evenementenmanagement, Brandmanagement, Communicatie 2.0, PR &
Mediarelaties of Theater en Muziek Management.
100
Officemanagement en Marketing & Communicatie (Schoevers)
Wat is Schoevers?
Van beginnend mbo-niveau tot aan senior executive-niveau: Schoevers is als dé opleider voor
Officemanagement en Marketing & Communicatie een begrip in Nederland. Met onze eigenwijze kijk op
lesgeven, ruim 100 jaar ervaring staan wij garant voor een succesvolle carrière! En het is niet alleen een
programma dat je doorloopt, Schoevers is ook een mentaliteit. Een mentaliteit van aanpakken die zeer
sterk gewaardeerd wordt in het bedrijfsleven. Met een Schoevers-diploma ben je dan ook meer waard.
Waarom Schoevers?
Met de Schoevers mentaliteit op zak leer jij als geen ander het vak van bijvoorbeeld
managementassistent, officemanager of communicatieprofessional. Je leert vooral aanpakken op hoog
niveau. Wij leren je verder kijken dan de rand van je bureau en vakkundig en zelfstandig projecten
uitvoeren. Wie dat kan, slaagt overal. In een gesprek bespreken wij graag wat Schoevers te bieden heeft.
101
Essenzo Business School (Commerciële Economie, Markerting & Sales)
Essenzo Business School in Gouda is uniek, kleinschalig en particulier. Als doelgroep heeft Essenzo
slimme doeners. Proactieve meiden en jongens die wel de bagage hebben om te studeren, echter liever
werken. Dit noemt Essenzo werken(d) leren. Vier dagen in de week naar je werk en een studiedag per
week naar school. De marketing & sales opleidingen van Essenzo zijn ontstaan door een nauwe
samenwerking met het bedrijfsleven. Bij Essenzo loopt het onderwijs gelijk op met de nieuwste theorieën
die vanuit het bedrijfsleven gevraagd worden. Daarbij zijn de opleidingen bij Essenzo korter dan in het
regulier onderwijs. Bij Essenzo duurt een mbo niveau 4 twee jaar en een hbo niveau bachelor drie jaar.
Daarbij voldoen de opleidingen vanzelfsprekend aan de eisen van het ministerie. Essenzo werkt in een
driehoeksamenwerking werkgever – student – Essenzo. We doen het met en voor elkaar. Per schooljaar
2016 wil Essenzo Business School naast Gouda ook in Veenendaal van start met twee groepen
studenten. Een groep van 12 mbo studenten en een groep van 12 hbo studenten. Dit betekent dat er
werkgevers in de omgeving Veenendaal hierbij betrokken zullen worden.
Sociaal-Agogisch (Gedrag en Maatschappij)
102
Human Resource Management (CHE)
Droom jij van mensgericht werken in een zakelijke omgeving? Mensen op hun plek laten komen, de
goede match maken tussen mens en organisatie, organisaties veranderen door met mensen te werken?
Zodra je start op de CHE ga je daarmee aan de slag. In theorie, maar ook in de praktijk. Vanaf je eerste
jaar doe je opdrachten voor echte opdrachtgevers en in het tweede jaar volgt een uitgebreide stage. In
het derde en vierde jaar zijn er weer volop mogelijkheden voor verdieping in de praktijk. We werken nauw
samen met veel bedrijven in de regio, zoals werving- en selectiebureau WerkmandeJong,
scholengemeenschap ’t Streek en het Leger des Heils.
Bedrijfskunde MER Christelijke Hogeschool Ede
De opleiding Bedrijfskunde MER is een brede opleiding met veel specialisatiemogelijkheden. Als
bedrijfskundige geef je gevraagd en ongevraagd advies over allerlei uiteenlopende zaken die te maken
hebben met zaken én mensen. In de opleiding leer je over wat er in een bedrijf gebeurt, van de productie
van product of dienst tot de marketing en verkoop ervan. Van het aannemen van personeel tot ontslag of
pensioen. Heb je BKM gedaan, dan beschik je over een brede set aan vaardigheden en kennis. Je bent
dus breed inzetbaar en kunt op allerlei plaatsen terecht komen als je eenmaal aan het werk gaat. Tijdens
je studie kun je je specialiseren in de richting commerciële bedrijfskunde, financiële bedrijfskunde,
bestuurlijke bedrijfskunde en innovatieve bedrijfskunde.
34
103
Social Studies (CHE)
Social Studies (SPH/MWD) is een studie waarbij je menselijk gedrag leert begrijpen. Zo krijg je inzicht in
de ander en in jezelf. Je leert cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Dit kun je
doen door ze nieuw gedrag aan te leren en hun sociale netwerkt in te zetten. Cliënten hebben
begeleiding nodig op allerlei leefgebieden. Als Social Worker kom je dus bij de mensen thuis, op het
werk, in de instelling of in de buurt waar ze wonen. Je werkt samen met andere hulpverleners en helpt je
cliënten samen met hun omgeving een menswaardig bestaan op te bouwen.
104
Social Work (MWD/Pedagogiek/SPH/Creatieve Therapie/CMV/Toegepaste Psychologie)
Kies je voor een sociale opleiding, dan wil je aan de slag met mensen. Als sociale professional wil je niets
liever dan mensen in hun eigen kracht zien staan. Je wilt ze begeleiden en ondersteunen zodat ze zo
zelfstandig mogelijk hun eigen leven kunnen inrichten. Daarvoor ben je betrokken en geïnteresseerd, en
kun je je bovendien goed inleven in mensen.
Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
Ben je ondernemend en maatschappelijk betrokken? Als CMV’er breng je mensen op creatieve wijze bij
elkaar en daag je ze uit om actief mee te doen aan de maatschappij. Je verbindt mensen. Je ondersteunt
bijvoorbeeld buurtbewoners bij het opzetten van een wijkcentrum. Hierbij zet je vaak creatieve of
sportieve middelen in (zoals muziek, beeldend vormen, drama, sport en spel). Je werkt meestal in de
wijk, bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam of jongerencentrum. Als CMV’er werk je in de preventie. Je
voorkomt dat mensen in de hulpverlening terecht komen.
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Randgroepjongeren, asielzoekers, verstandelijk gehandicapten, dementerende ouderen. Voor allerlei
groepen mensen is het moeilijk hun draai te vinden in deze samenleving. Als SPH’er help je hen daarbij.
Je bent actief in het dagelijks leven van je cliënten. Je biedt structuur, helpt bij de invulling van een
zinvolle dagbesteding of bij het leggen van sociale contacten. Waar mogelijk zet je daarbij creatieve
middelen (zoals drama, muziekschilderen of sport) in. Je begeleidt cliënten zowel één-op-één als in
groepen binnen een instelling. Je werkt bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider of groepsleider.
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
Een meisje is slachtoffer geworden van een loverboy. Wat nu? Een gescheiden man wil zijn kinderen
elke dag zien. Kan dat? Een jonge vrouw met een handicap weet de weg niet in het oerwoud van
regelingen. Jij wel. Als maatschappelijk werker geef je cliënten met materiële en psychosociale
problemen praktische ondersteuning. Daarvoor heb je uitgebreide kennis over rechten en regelingen
paraat. Je voert veel een-op-een gesprekken bij de mensen thuis. Je bent kritisch en mondig.
Soms benadert de cliënt jou met een hulpvraag, soms stap je op eigen initiatief op de cliënt af.
Je werkt bijvoorbeeld bij algemene instellingen voor maatschappelijk werk, in de jeugdzorg of
verslavingszorg.
Pedagogiek
Voor sommige jeugdigen en ouders verloopt de opvoeding niet zonder problemen. Een kind of jongere
heeft bijvoorbeeld een handicap, gedragsproblemen, geen vriendjes op school of krijgt thuis niet
voldoende aandacht. De pedagoog adviseert, ondersteunt en begeleidt de jeugdige en de
ouders/verzorgers in deze situaties. Bij pedagogiek leer je alles over de normale en verstoorde opvoeding
en ontwikkeling van jeugdigen. Ook leer je hoe je ouders en andere opvoeders, kunt begeleiden en
ondersteunen. Je werkt bijvoorbeeld als gezinscoach of pedagogisch medewerker.
Creatieve Therapie
Als creatief therapeut behandel je mensen met emotionele en/of psychiatrische problemen (zoals een
angst- of eetstoornis). Praten alleen werkt niet bij jouw cliënten. Jij maakt daarom gebruik van
uiteenlopende werkvormen, zoals toneelspelen, muziek maken, tekenen/schilderen, of lichaamsgerichte
oefeningen. Vanaf het begin van de opleiding kies je voor dramatherapie, beeldende therapie,
muziektherapie of psychomotorische therapie. Als creatief therapeut werk je bijvoorbeeld in een
psychiatrisch ziekenhuis, bij justitie/TBS, in het speciaal onderwijs of je hebt een eigen praktijk.
Toegepaste Psychologie
Hoe kom ik meer op voor mezelf? Hoe kan ik beter mijn werk doen? Als toegepaste psycholoog help je
mensen beter te functioneren. Zowel bij problemen thuis als op hun werk. Hiervoor verdiep je je in het
gedrag, de emoties, beleving, intelligentie en persoonlijkheidskenmerken van cliënten. Je kunt gedrag en
gedachten van cliënten beoordelen en beïnvloeden, bijvoorbeeld door groepstrainingen te verzorgen,
individuele cliënten te coachen of te begeleiden. Je maakt gebruik van de psychologische theorieën die je
geleerd hebt tijdens je opleiding. Je kunt aan de slag in de hulpverlening en het bedrijfsleven.
35
105
HBO Rechten
Juridisch én praktisch! Elke organisatie en individu heeft te maken met wetten en regels. Ben jij
maatschappelijk betrokken en kom je graag op voor belangen van anderen? Duik je ook nog eens graag
in teksten en pluis je zaken het liefst tot de bodem uit? Veel organisaties hebben behoeften aan juristen
op hbo-niveau met een praktische instelling en uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
Deze aspecten zijn heel belangrijk bij de opleiding HBO-Rechten.
106
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
Kunst
107
ArtEZ Art & Design Arnhem (algemene voorlichting)
Wil je designer worden, kunstenaar of docent Beeldende Kunst? Dan ben je bij ArtEZ aan het goede
adres. ArtEZ hogeschool voor de kunsten biedt studenten een gevarieerd en uitdagend
onderwijsprogramma. Wij helpen je om je talent, creativiteit en passie verder te ontwikkelen. Zodat je na
je studie in staat bent om op hoog niveau te functioneren in de beroepspraktijk. Binnen de Faculteit Art &
Design kun je kiezen uit verschillende opleidingen, zoals Fashion Design, Product Design, Media &
Graphic Design, Interaction Design en Fine Art.
ArtEZ Academie voor Art & Design heeft 3 locaties: Arnhem, Enschede en Zwolle. Elk met een eigen
„karakter‟ dat doorklinkt in het studieprogramma, de sfeer en de activiteiten. De bachelor- en
masteropleidingen zijn geclusterd in verschillende vakgroepen.
Fine Art
Fine Art is synoniem voor autonome beeldende kunst. Binnen deze richting genieten de studenten veel
individuele vrijheid en draait alles om onderzoeken, uitproberen, experimenteren en
doorzettingsvermogen. Afhankelijk van de eigen capaciteiten en interesses voor bepaalde media, kiezen
de studenten hun artistieke pad, begeleid door docenten die de praktijk van binnen en buiten kennen.
Daarbij wordt ook regelmatig de verbinding gezocht met toegepaste kunsten. Je leert omgaan met
verschillende benaderingen, technieken, materialen en de toepassing van nieuwe media. Workshops,
technische instructielessen, excursies, stages, uitwisselingsprojecten met buitenlandse academies en
andere intensieve kennismakingen met het werkveld vergroten je vaardigheden. Naast het voltijd
programma wordt de studie Fine Art wordt ook in deeltijd aangeboden en biedt een volwaardig, vijfjarig
bachelorprogramma.
Fashion Design
Mode is meer dan kleding alleen. We hebben elke dag met mode te maken. Wat we dragen zegt iets over
ons en over hoe we ons die dag voelen. Mode weerspiegelt het tijdperk waarin we leven en de identiteit van
de drager. Als ontwerper lever je hier een wezenlijke bijdrage aan. Tijdens het vierjarige programma Fashion
Design verdiep je je in de vorm, functie, kwaliteit en actualiteit van mode. Je ontwikkelt jezelf in een
leeromgeving waarin vernieuwen en experimenteren even belangrijk zijn als de focus op ambachtelijkheid en
technisch inzicht. Daarnaast is er veel aandacht voor de communicatiekracht van mode, zoals styling en
mode-illustratie. ArtEZ Fashion Design hoort bij de beste modeopleidingen van Europa. Studenten en alumni
vallen daarom regelmatig in de prijzen, zowel in Nederland als in het buitenland.
Product Design
Het werk van productontwerpers is zichtbaar in het dagelijkse leven van iedereen. Alles wordt ontworpen
– van auto’s tot bestek, van meubels tot tassen. Een product designer ontwikkelt ideeën voor
gebruiksvoorwerpen stap voor stap tot efficiënte en gedetailleerde conceptontwerpen. De gebruiker staat
hierbij centraal. In feite geeft een product designer vorm aan de tijd waarin wij leven. De studierichting
Product Design leidt studenten op tot product ontwerpers in verschillende disciplines zoals meubels,
verlichting, keukengerei, interieurproducten, schoenen en tassen. In de vierjarige studie vorm je je eigen
visie op de samenhang tussen idee, ontwerp en de uiteindelijke productie. Je ontwikkelt je creatieve
vermogen en leert kritisch kijken naar ontwerpen en de praktische uitvoering ervan. De lessen worden
verzorgd door docenten met ruime ervaring in de beroepspraktijk en gastdocenten die vaak daarnaast
ook werkzaam zijn bij een ontwerpbureau of als zelfstandig ontwerper opereren.
36
Media & Graphic Design
Media & Graphic Design omvat alle studies op het gebied van visuele communicatie, media, en design.
Bij Graphic Design ligt de nadruk op het vertalen van informatie in tekst en beeld en de vormgeving van
gedrukte media zoals boeken, tijdschriften, kranten, affiches, tentoonstellingen en catalogi. Je kunt
Graphic Design studeren in Arnhem en Zwolle. Interaction Design in Arnhem richt zich op vormgeving
voor interactieve, digitale media en speelt zich af op het snijvlak van design, beeldende kunst,
technologie en wetenschap. Bij Crossmedia Design in Enschede komen de ontwikkelingen in digitale
media en communicatie samen.
Aan de hand van theorie, projecten, interne en externe opdrachten leer je denken vanuit een concept, de
boodschap die je wilt overbrengen en de doelgroep waarvoor de informatie is bedoeld. ArtEZ Zwolle biedt
naast Graphic Design ook Illustration Design, Animation Design en Comic Design. Waarbij de nadruk ligt
op het vertellen van het verhaal met behulp van verschillende technieken. Je leert om denken en doen te
combineren in bijzondere beelden met een boodschap, bijvoorbeeld in animaties, illustraties, strips of
grafische ontwerpen.
Docentenopleiding Beeldende kunst en Vormgeving (DBKV)
Kunsteducatie staat volop in de belangstelling. Voor kunstdocenten is een belangrijke rol weggelegd in
een samenleving waarin een brede culturele interesse en talentontwikkeling voor jong en oud als
waardevol worden gezien. Scholen, het buitenschoolse veld en het kunstonderwijs zoeken elkaar daarom
steeds meer op. Interdisciplinariteit speelt een grote rol in de verschillende opleidingen. De
bachelorstudenten werken onder ander samen in de zogenaamde Interfaculteit van ArtEZ, een uniek
samenwerkingsverband tussen alle docentopleidingen van ArtEZ. Vanzelfsprekend staat tijdens de hele
studie het toekomstige beroep van kunstdocent centraal en komen de theorie en de praktijk van het
lesgeven ruimschoots aan bod. Daarnaast wordt tijd besteed aan het werken met verschillende media
zoals: schilderen, grafiek, fotografie, illustratie, animatie en computer design. Ook boetseren en
beeldhouwen staan op het programma. Deze studie wordt ook in deeltijd aangeboden, tevens is het
mogelijk om een verkort studietraject te doorlopen. Dit programma duurt twee jaar en heeft een
individueel karakter.
Studieklimaat
Wie aan een kunstacademie wil studeren moet natuurlijk over de nodige artistieke talenten beschikken.
Maar talent alleen is niet voldoende. Ontwerpers, kunstenaars en kunstdocenten moeten het beste uit
zichzelf halen. Dat betekent hard werken, met veel passie en gedrevenheid, zowel binnen als buiten de
lesuren. ArtEZ staat bekend om haar goed gestructureerde onderwijssysteem met intensieve begeleiding
van docenten die zelf in de beroepspraktijk actief zijn.
Beroepspraktijk
Kunstonderwijs en beroepspraktijk zijn bij ArtEZ nauw met elkaar verbonden. ArtEZ Art & Design bereidt
je daarom zo goed mogelijk voor op de beroepspraktijk door andere verplichte stages, cursussen en
praktijkopdrachten voor interne en externe opdrachtgevers die uitgevoerd worden binnen de eigen
ontwerpstudio’s. Steeds meer kunstenaars - van modeontwerper tot musicus, van choreograaf tot
architect - vestigen zich na hun studie als zelfstandig ondernemer. Ondernemerszin vereist creativiteit,
innovatietalent en doorzettingsvermogen.
Vooropleidingen en oriëntatiedagen
Zit je in het (voor)laatste jaar en denk je serieus na over een toekomst in kunst, design of
(kunst)onderwijs? Met de vooropleiding vergroot je je kennis en vaardigheden en ontdek je welke
kunstopleiding geschikt voor je is. De cursus biedt een intensief programma waarin de focus ligt op je
individuele ontwikkeling. Voor de vooropleiding hoef je geen toelatingsexamen te doen.
De oriëntatiedagen van ArtEZ zijn iets vrijblijvender en minder tijdsintensief dan de vooropleidingen. De
cursus is geen voorbereiding op het toelatingsexamen, maar geeft je wel een idee of je geschikt bent
voor het kunst- en designonderwijs en voor een beroep in de beeldende sector.
Meer informatie:
ArtEZ organiseert ieder najaar open dagen waarbij studenten hun werk tonen en je voorlichting krijgt van
docenten over de opleidingen, specialisaties en beroepsperspectieven. Er zijn ook presentaties,
tentoonstellingen en optredens. Meer informatie vind je ook op www.artez.nl.
37
Onderwijs
109
PABO (CHE)
Als leraar basisonderwijs sta je iedere dag voor een schitterende uitdaging; je helpt kinderen groeien. En
dan is geen dag hetzelfde! Of je nu voor een klas vol uitdagingen staat of kinderen individueel
ondersteunt. Jij zorgt ervoor dat zij zich kunnen ontwikkelen en op hun gemak voelen. Zij leren van jou en
jij ook van hen. En je kunt je als leraar blijven ontwikkelen. Door je te specialiseren, een leidinggevende
functie te gaan vervullen of te kiezen voor speciaal onderwijs. Praktijk is in de opleiding heel belangrijk.
Vanaf het eerste jaar loop je in alle groepen van de basisschool stage. De opleiding Leraar
Basisonderwijs op de CHE is een christelijk geïnspireerde, persoonsgerichte opleiding voor de christelijke
basisschool van nu en morgen. Maak ook kennis met het Meesterproof-programma voor aankomende
meesters en de academische route.
110
PABO (HAN)
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Pabo in zowel Arnhem als
Nijmegen. Als je het leuk vindt met kinderen om te gaan en ze kennis bij te brengen over hoe de wereld
in elkaar steekt, dan is de Pabo de meest geschikte opleiding voor jou. Het werken met kinderen in het
basisonderwijs is veelzijdig en uitdagend. Een boeiend beroep, voor wie het kan en wil. Op de Pabo van
de HAN, kun je persoonlijke kwaliteiten verder uitbouwen en jezelf ontwikkelen. Zo leer je steeds beter
inhoud en kleur te geven aan het afwisselende beroep van leraar of lerares in het basisonderwijs. Je
werkt met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig, energiek, fantasierijk en
direct. Je leert ze rekenen en schrijven, je draagt bij aan hun algemene ontwikkeling, je schildert of tekent
met ze of je verzorgt pijnlijke knieën. Het is zelfs mogelijk dat jij de oplossing moet geven voor het
bekende monster onder het bed. Maar het is ook de natuur in trekken met biologieopdrachten en de
eerste verliefdheden met bijna-pubers bespreken. Naast het werken in de klas zijn er tegenwoordig veel
andere taken in de school, zoals ICT-coördinator of vakdocent bewegingsonderwijs.
111
Lerarenopleiding VO
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt de Lerarenopleidingen aan in Nijmegen. Wil je graag
groepen jongeren begeleiden en stimuleren bij het leren van een vak? Zie jij jezelf al als docent voor een
klas staan? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou! Als toekomstig leraar is het van belang dat jij jezelf
voor de klas ziet staan. Enthousiasme, je goed kunnen verwoorden en je inleven in anderen zijn
belangrijke eigenschappen voor een leraar. Ook geduld hebben en het durven spreken voor grote
groepen zijn belangrijke kwaliteiten. En natuurlijk moet je een passie hebben voor het vak waarin je gaat
lesgeven!!
Exact: Leraar Biologie, Natuurkunde of Wiskunde
Mens en Maatschappij: Leraar Aardrijkskunde, Economie of Geschiedenis
Talen: Leraar Nederlands, Duits, Frans of Engels.
112
School of Human Movement and Sports (voorheen CALO)
Eerstegraads Opleiding Lichamelijke Opvoeding
Hier word je opgeleid voor docent Bewegingsonderwijs voor het hele brede spectrum van basisonderwijs
tot Voortgezet Onderwijs, van Speciaal Onderwijs tot Beroeps- en Volwassenen Educatie. Als eerste
graads docent bewegingsonderwijs word je dus bekwaam én bevoegd voor het hele onderwijsaanbod in
Nederland wat betreft bewegingsonderwijs. Kinderen en jongeren zien bewegen vaak als een uitdaging.
In situaties waarin bewogen wordt, wordt het pas echt leuk als je op de grens balanceert tussen kunnen
en niet-kunnen. Zowel de kans van slagen als op mislukken moet aanwezig zijn. Tijdens de stage, de
rode draad van de opleiding, zul je veel gelegenheid krijgen je hier in te scholen.
Opleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische Therapie
Vanuit onze visie wordt geprobeerd het bestaansveld van het bewegen voor iedereen te openen. In de
gezondheidszorg houdt dit in dat bewegen ingezet wordt als doel én als middel. Als doel probeert de
bewegingsagoog mensen met beperkingen (lichamelijk, verstandelijk, psychische etc.) pret te laten
ervaren in het deelnemen aan bewegingssituaties; pret heeft te maken met geluk, met lukken, met (weer)
lekker sporten met een 'lichaam' of een 'geest' die soms niet meer zo goed willen meewerken.
Als middel om mensen met psychische problemen te helpen zicht te krijgen op deze problemen en
samen met de psychomotorisch therapeut hieraan te werken. Het bewegingsgedrag werkt als een soort
spiegel waarin de mens met psychische problemen leert te kijken naar zichzelf en aan zichzelf kan
'werken'. Op de opleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische Therapie word je vertrouwd gemaakt
met theorie en methodiek van zowel de bewegingsagogie als ook de psychomotorische therapie
38
Sport en Bewegen (Management en Beleid)
In een tijd waarin gezondheid en sport steeds belangrijker worden, waarin sport door de overheid steeds
vaker wordt gebruikt als integratiemiddel, én waarin politici sport hebben ontdekt als mogelijkheid voor
het maken van beleid is de vraag naar mensen met verstand van Bewegen & Vrije Tijd groot. Door
vragen uit het werkveld is de opleiding Sport en Bewegen (management & beleid) ontstaan. Het werkveld
Bewegen & Vrije Tijd heeft behoefte aan vakmensen die geschoold zijn in het doen van marktonderzoek
en vanuit dit onderzoek in staat zijn beleid te ontwikkelen, in te voeren én te evalueren gericht op alle
mogelijke doelgroepen (kinderen, ouderen, volwassenen, allochtonen, gehandicapten, et cetera). Het
gaat om het ontwikkelen van een sport- en bewegingsaanbod in de vorm van projecten en programma's.
Je wordt opgeleid voor het beroep van sportbeleidsmedewerker bij een gemeente, het NOC-NSF, een
organisatieadvies bureau op het gebied van sport of bij een sportbond.
Uniformberoepen
113
Algemene voorlichting Defensie (Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee)
KMA lange opleiding voor officier bij de Land en Luchtmacht en de Marechaussee in Breda.
a) Vooropleiding VWO: alle profielen (C&M met WisA): Infanterie /Cavalerie/Artillerie/
Geneeskundige dienst/Logistiek
b) VWO met N&T en N&G +WisB: Genie / Verbindingsdienst / Technische Dienst
c) VWO alle profielen met Eco: Administratie
Verder een medische en psychologische keuring.
Je begint met de BOO = de Basis Officiersopleiding. Deze duurt 1 jaar en heeft 5 onderdelen:
1) Algemene Militaire Opleiding(o.a. schieten)
2) Algemene Kader Opleiding((commando voeren)
3) Algemene Luitenants Opleiding(Officier opleiding)
4) Inleiding Militaire Bedrijfskunde.
Voor HAVO is er een korte opleiding. Voor alle profielen is toelating mogelijk afhankelijk van het dienstvak.
Luchtmacht
Tijdens het eindexamenjaar HAVO/ VWO of na het behalen van je diploma (ook HBO) kun je deelnemen
aan de keuring en selectieprocedure voor de opleiding tot officier (leidinggevende) bij de Luchtmacht.
Afhankelijk van het door jou gekozen profiel en overige algemene eisen kun je worden opgeleid tot o.a.
vlieger, verkeersleider, meteoroloog, bedrijfseconoom, materieel-logistiek, personeel& organisatie. Soms
is voor een functie een volledig HBO diploma nodig. Je opleiding start meestal in augustus aan de KMA=
Koninklijke Militaire Academie te Breda. Eerst volg je een militaire opleiding en aansluitend een
functiegerichte opleiding. Daarna ga je aan het werk binnen de luchtmacht. Meestal in Nederland, maar
ook in het buitenland (oefeningen, vredesmissies).
Marine, overige opleidingen Koninklijke Marine (havo)
Naast de verkorte opleiding tot officier kun je met een HAVO diploma je carrière beginnen als matroos of
marinier algemeen. Hierbij is er geen beperking in de dienstvakken. In enkele gevallen kun je zelfs
verkort opgeleid worden tot onderofficier.
De Koninklijke Marine is een van de grootste werkgevers in ons land. Zo’n 11000 militairen en 1000
burgers werken bij de zeemacht. In veel opzichten is de marine te vergelijken met een internationaal
werkend bedrijf. Bij de marine is het een varend bedrijf met de modernste technologieën Je krijgt daar op
jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheden. Als onderdeel van de NAVO verdedigt en beveiligt de Marine
het grondgebied van de lidstaten. Naast militaire taken heeft de marine ook maatschappelijke taken als
milieubescherming, narcotica bestrijding, reddingsdiensten etc. Overigens moet je bij de Marine niet
alleen aan schepen denken. Tot de organisatie behoort ook het Korps Mariniers dat vaak wordt ingezet in
crisisgebieden en werkt op de grens van land en zee. Je hebt zelfs de mogelijkheid om met je HAVO
diploma (met wiskunde in het pakket) officier vlieger te worden. Je gaat dan vliegen op de nieuwe NH-90
helikopter en valt onder het Defensie helikopter commando.
39
Marine (VWO)
Met een VWO diploma studeer je 5 jaar op het KIM voor officier. Deze studie bestaat uit:
1. Een bachelor opleiding van 3 jaar op wetenschappelijk niveau (krijgswetenschappen, bedrijfs- en
bestuurswetenschappen of militaire systemen en technologie)
2. Een vaktechnische opleiding van 1½ jaar (gericht op de specifieke functie aan boord).
3. Een varende stageperiode van een ½ jaar.
Je leert over militaire bedrijfsprocessen en het organiseren van militaire operaties. Je krijgt een algemene
militaire en fysieke vorming. Daarnaast leer je over maritieme bedrijfswetenschappen, veiligheidsstudies
en scheepstechnische wetenschappen etc. Je wordt opgeleid voor functies aan boord van schepen en
vliegtuigen of bij het korps mariniers.
Met Wis, Nat en Eng kun je kiezen voor officier vlieger, gaan varen als officier van het korps zeedienst,
technische dienst, elektronische dienst of administratie. Of je kunt opteren voor officier der mariniers.
Met alleen Wis-B of Wis-A en Eng. kun je terecht bij de zeedienst, administratie of de mariniers.
Met een HAVO diploma kun je opteren voor de verkorte opleiding op het KIM voor officier. Deze opleiding
duurt in totaal 2 jaar omdat de bachelor opleiding hier geen onderdeel van uitmaakt. Hierbij kan je alleen
opteren voor officier vlieger of luchtvaartnavigator, officier zeedienst of officier mariniers.
Alle vooropleidingen leiden tot een functie bij de Marine.
Tussenjaar
114
EH-Basisjaar
Heb jij nog geen idee welke vervolgstudie je straks gaat doen of heb jij inmiddels al een keuze gemaakt?
Kies dan voor het EH-Basisjaar. Tijdens dit uitdagende tussenjaar ga je aan de slag met de volgende
vragen: wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe probeer jij je christen-zijn gestalte te geven? Houdt dat je
bezig, ook als je nadenkt over studie en beroep? Het EH-Basisjaar biedt jou de mogelijkheid om dieper in
te gaan op deze vragen. Kies voor een jaar van verdieping en een stevige basis wat betreft jezelf, God,
beroep, studie en samenleving. Kortom: de beste voorbereiding op je vervolgstudie!
115
Youth Academy – theater
Heb jij altijd al een verliefde celebrity willen spelen? Of woedend willen klagen over een roze stekelvarken
in je bed? Doe dan mee met deze interactieve theaterronde, onder leiding van de trainees van Switch
Onderwijsprojecten. We beginnen met gezamenlijke theateroefeningen. Daarna spelen we speciaal voor
jou een scène uit onze voorstelling Survivors!, waarmee we optreden op middelbare scholen. Uiteraard
kun je de trainees ook vragen stellen.In deze ronde ontdek je hoe jij een jaar kunt leren door te werken.
Youth Academy is hét tussenjaar van Youth for Christ. Je kunt als trainee aan de slag bij Switch
Onderwijsprojecten, op het hoofdkantoor of als jongerenwerker. Je krijgt kost en inwoning en woont
samen met andere trainees op de campus.
116
Projects abroad
Projects Abroad is een internationale organisatie die vrijwilligerswerk aanbiedt in vele wereldwijde
bestemmingen. Vanaf 16 jaar is het mogelijk om je in te zetten binnen meer dan 150 vrijwilligersprojecten
in 29 wereldwijde bestemmingen. Als je geïnteresseerd bent om binnen de zomervakantie of na de
middelbare school vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland, kom dan zeker naar onze presentatie.
Je mag zelf je bestemming, project, startdatum en duur kiezen. Daarnaast organiseren we in de
zomervakantie jongerenreizen voor jongeren van 16 t/m 19 jaar waarbij je de keuze hebt uit vele
projecten en bestemmingen. Het zijn reizen van 2 of 4 weken waarbij je altijd samen bent met
leeftijdgenoten. Naast dat er hard gewerkt wordt, organiseren we ook activiteiten in de avonden en
weekenden zodat je meer leert over de cultuur en het land. Of je nu kiest voor een regulier
vrijwilligersproject of een van de jongerenreizen, wij zorgen voor jouw project, accommodatie, maaltijden,
begeleiding en jouw verzekeringen.
117
Fulbright Center
Studeren in Amerika! Wil je een volledige bachelor in de VS volgen, een gap year aan een universiteit
studeren of naar een tweejarig community college? Bij het Fulbright Center kun je terecht voor
laagdrempelig, onafhankelijk advies over alle opties en, als je dat wilt, individueel begeleid worden.
Bezoek een van de kosteloze informatiebijeenkomsten of maak een afspraak voor een adviesgesprek.
Vwo scholieren kunnen ook deelnemen aan het Campus Scholarship Program, het beurzenprogramma
voor een tussenjaar in de VS. Je hebt een ruime keuze uit vakken volgens het Liberal Arts systeem, je
woont op de campus, kunt sporten, dansen of musiceren en maakt gemakkelijk nieuwe vrienden voor het
leven. Het Fulbright Center is een non-profit organisatie, opgericht bij verdrag tussen Nederland en
Amerika en is dé organisatie om scholieren en studenten te informeren over alle studiemogelijkheden in
Amerika: onpartijdig, volledig en kwalitatief advies zonder winstoogmerk waarbij jij centraal staat. Het
40
Fulbright Center mag dan ook als enige organisatie in Nederland het EducationUSA kwaliteitskeurmerk
van het Amerikaanse State Department voeren.
118
EF
Perfectioneer je Engels op onze prachtige campus in New York of leer de taal van de liefde op onze
school midden in Parijs. Bij EF zijn de mogelijkheden eindeloos. Met 50 jaar ervaring en 44 eigen
taalscholen in zestien verschillende landen bieden we programma's op maat aan jongeren van over de
hele wereld. Van twee weken in de zomer tot een heel tussenjaar in het buitenland: het kan allemaal.
Schrijf je in voor onze voorlichting en ontdek wat jij met EF kunt doen.
Live the language!
119
Travel Active
120
ESL Taalreizen
ESL Taalreizen biedt iedereen die geïnteresseerd is in het leren of verbeteren van buitenlandse talen de
mogelijkheid te kiezen uit een groot aanbod van taalcursussen in het buitenland. Je hebt de keuze uit
meer dan 20 talen, 50 landen en 300 bestemmingen! Daarnaast kan je kiezen uit verschillende soorten
cursussen: intensief, kortdurend en langdurend, gecombineerd met stages, vrijwilligerswerk, etc
41