Deze factsheet - Hogeschool Rotterdam

Download Report

Transcript Deze factsheet - Hogeschool Rotterdam

College van
Bestuur
Factsheet instroomcijfers Hogeschool Rotterdam 8/2/2016
2011
2012
2013
2014
2015
Verschil ’14‘15
102.621
100.689
106.616
102.434
93.918
-8,3%
7.514
7.426
7.775
7.579
7.693
+1,5%
7.194
6.968
7.098
6.916
6.893
-0,3%
6.574
6.490
6.716
6.578
6.526
-0,8%
INSTROOM totaal
Hbo totaal
Hogeschool Rotterdam
•
Bachelor
o
Voltijd/duaal
o
Deeltijd
620
478
382
338
367
+8,6%
•
Associate degree
127
271
504
485
605
+24,7%
•
Master
193
187
173
178
195
+9,6%
INSTROOM PABO
2011
2012
2013
2014
2015
Verschil ’14-‘15
Hbo totaal
6.094
5.439
5.762
5.720
3.900
-31,8%
338
299
311
233
134
-42,5%
INSTROOM Verpleegkunde
2011
2012
2013
2014
2015
Verschil ’14-‘15
Hbo totaal
3.698
3.935
5.072
3.996
4.785
+19,7%
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
248
230
337
250
443
+77,2%
Bron: Vereniging Hogescholen, 8 februari 2016 selectie: inschrijvingstype = hoofd1, instroomtype = eerste)
Definitie instroom: het aantal inschrijvingen van eerstejaars studenten op peildatum 1 oktober die nog niet
eerder op die datum ingeschreven stonden in datzelfde type hoger onderwijs (hbo-bachelor of -master).
INSCHRIJVINGEN
Hbo totaal
Hogeschool Rotterdam
•
Bachelor
•
Associate degree
2011
2012
2013
2014
2015
Verschil ’14-‘15
423.970
421.695
440.326
446.470
442.598
-0,9%
30.717
31.239
32.605
33.953
34.903
+2,8%
29.974
30.113
30.867
31.886
32.590
+2,2%
255
665
1.276
1.589
1.822
+14,7%
• Master
488
461
462
478
491
+2,7%
Bron: Vereniging Hogescholen, 8 februari 2016 (selectie: inschrijvingstype = hoofd1)
Definitie inschrijvingen: alle hoofdinschrijvingen van studenten geteld per type hoger onderwijs op peildatum 1
oktober. Een student die voor meerdere opleidingen is ingeschreven, wordt maximaal één keer geteld per type
hoger onderwijs.
DIPLOMA’S
Hbo totaal
Hogeschool Rotterdam
•
Bachelor
•
Associate degree
2010
2011
2012
2013
2014
Verschil ’13-‘14
67.798
71.298
64.689
66.237
69.521
+5,0%
4.777
4.734
4.234
4.415
4.847
+9,8%
4.654
4.560
4.027
4.071
4.270
+4,9%
18
15
90
224
436
+94,6%
• Master
105
159
117
120
141
+17,5%
Bron: Vereniging Hogescholen, 8 februari 2016 (selectie: alles)
Definitie inschrijvingen: aantal bachelor diploma’s behaald bij de betreffende instelling in een studiejaar,
ongeacht het instroomcohort van de student en de instelling waar de student is gestart.