THUIS AFGEVEN S

Download Report

Transcript THUIS AFGEVEN S

Thuis laten lezen S.V.P.
Ubbergen, 11-1-2016
Betreft: profielkeuzedag HAN
Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 3
In voorbereiding op de profielkeuze die elke leerling in de komende maanden moet
maken, brengen de leerlingen van klas 3 op vrijdag 22 januari 2016 a.s. een bezoek
aan de profielkeuzedag van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN Campus, Kapittelweg
33, 6525 EN Nijmegen, tel. 024-3531111). Meer over deze dag kunt u lezen via
www.han.nl/profielkeuzedagen. Eerdere ervaringen met deze voorlichting zijn positief:
leerlingen ontvangen informatie die hun voorgenomen keuzes bevestigt of die hen aan
het denken zet.
De leerlingen worden verwacht om 8.45 uur, bij de ingang van het FEM-gebouw, Laan
van Scheut nr. 10, Nijmegen. Dit is een zijweg van de Kapittelweg. Een plattegrond vind
u hier op de achterzijde. Voor een plattegrond, met de HAN-routeplanner,verwijs ik u
naar de volgende site: http://www.han.nl/start/corporate/contact/adressen-enbereikbaarheid/
De leerlingen reizen op eigen gelegenheid.
Gaat uw kind met de bus: vanaf Nijmegen CS gaan diverse buslijnen naar de HAN (halte
St. Annamolen, NS-station Heijendaal of Universiteit/Oostzijde): zie eventueel
www.9292ov.nl voor een routeplanning op maat.
Voor leerlingen die met de fiets gaan, is er het dringende verzoek om de fiets in de
fietsenstalling aan de zij-/achterkant van het gebouw te stallen.
Deze voorlichtingsdag eindigt om 14.20 uur. Er zijn op deze dag verder geen reguliere
lessen meer.
Zoals hierboven al vermeld, zijn de leerlingen in groepen verdeeld: elke groep zal de
gehele dag begeleid worden door een medewerker van onze school. Tassen zijn erg
hinderlijk op de locatie en er is geen goede mogelijkheid om deze op te bergen.
Leerlingen wordt geadviseerd om alleen het hoognodige mee te nemen, zoals de eigen
lunch, papier, pen en/of potlood. De leerlingen krijgen van de HAN een consumptie
aangeboden.
De voorlichtingsdag is voor alle leerlingen verplicht, ongeacht of zij al eerder aan een
profielkeuze hebben deelgenomen. We zijn op deze dag te gast bij de Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN) en we verwachten van de leerlingen dat ze zich als zodanig
gedragen.
We hopen u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten er nog
vragen zijn, neemt u dan even contact op.
Mede namens Alfons Baak (decaan klas 3),
Jeanine Petronilia, teamleider klas 3-4