STUDIE- EN BEROEPENVOORLICHTING

Download Report

Transcript STUDIE- EN BEROEPENVOORLICHTING

Voor
Tijd
Plaats
Tel
: 4havo en 4vwo
: donderdag 20 maart 2014
: Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal
: 0318 - 543210
Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden digitaal aanmelden. Dat gaat heel
eenvoudig via de site www.RegioVo.nl. De site is vanaf 6 februari 2014 beschikbaar. Voor elk lokaal is
er een maximum aantal leerlingen dat zich kan inschrijven. Bij een vol lokaal moet je dus uitwijken naar
een andere voorlichtingsronde of kiezen voor een andere opleiding.
LET OP:
Als bewijs van inschrijving krijgt iedere leerling een mail retour. De email moet je op 20 maart op
verzoek kunnen tonen, zodat duidelijk is, wie in welk lokaal thuishoort.
Deelnemende scholen:
CSG Het Streek
Marnix College
Pallas Athene College
RSG Pantarijn
Dorenweerd College
Hendrik Pierson College
Christelijk Lyceum Veenendaal
Ichthus College
Rembrandt College
Programma:
13.45 - 14.00 uur
14.00 - 14.30 uur
14.35 - 15.00 uur
15.05 - 15.30 uur
15.35 - 16.00 uur
Plaats
Ede
Ede
Ede
Wageningen
Doorwerth
Zetten
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Aankomst deelnemers. Kijk op het bord met wijzigingen
Eerste voorlichtingsronde
Tweede voorlichtingsronde
Derde voorlichtingsronde
Vierde voorlichtingsronde
1
Routebeschrijving:
Op het onderstaande kaartje is het Ichthus College te vinden bij de (rode) ster.
■ Vanaf Utrecht of Arnhem (A12)
·
Afslag Veenendaal
·
U komt Veenendaal aan de noordzijde binnen via Rondweg-West (N233)
·
Deze rondweg blijven volgen; bij tweede verkeerslicht na de spoorwegovergang rechtsaf
(De Reede)
·
Deze weg – ook bij rotonde (rechts aanhouden) - rechtdoor blijven volgen
·
Met de bocht mee naar links de Dichterslaan in
·
Einde weg (T-splitsing) linksaf (Vondellaan). Na ongeveer 100 meter rechtsaf de parkeerplaats op.
■ Vanaf Rotterdam/Deil of Nijmegen (A15)
·
Afslag Ochten/Rhenen
·
Richting Rhenen / Veenendaal
·
U komt Veenendaal aan de zuidkant binnen via Rondweg-West (N233)
e
.
Bij de rotonde 2 afslag nemen (dus niet N233 volgen) de Cuneraweg in
·
Deze weg blijven volgen; Cuneraweg wordt na 2 verkeerslichten Rondweg-West
.
Bij volgende verkeerslicht linksaf (De Reede)
·
Deze weg – ook bij rotonde(rechts aanhouden) - rechtdoor blijven volgen
·
Met de bocht mee naar links de Dichterslaan in
·
Einde weg (T-splitsing) linksaf (Vondellaan). Na ongeveer 100 meter rechtsaf de parkeerplaats op.
■ Openbaar vervoer (ongeveer 4 min. lopen vanaf NS-station Veenendaal-West)
·
Vanaf het station zuidwaarts naar Dichterslaan
·
Rechtsaf Dichterslaan op
·
Einde weg (T-splitsing) linksaf (Vondellaan)
·
Na ca. 50 meter aan de rechterhand het Ichthus College
2
REGISTRATIE-LIJST RegioVO 20 maart 2014
MU
RU
RUG
TUD
TUE
UCU
UT
UU
WUR
UNIVERSITAIRE STUDIES
= Universiteit Maastricht
= Radboud Universiteit Nijmegen
= Rijksuniversiteit Groningen
= Technische Universiteit Delft
= Technische Universiteit Eindhoven
= University College Utrecht
= Universiteit Twente
= Universiteit Utrecht
= Wageningen Universiteit
Periode Periode Periode Periode
Nr. STUDIE
Natuur
1 Internationaal Land- en Waterbeheer
2 Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Ordening
3 Biologie
4 Farmacie / apotheker
5 Moleculaire wetenschappen
6 Technische Informatica
7 Life Science and Technology
8 Wiskunde
9 Natuur- en Sterrenkunde
Techniek
10 Technische bedrijfskunde
11 Advanced technology
12 Algemene voorlichting technische studies
13 Civiele techniek
14 Electrical Engineering
15 Maritieme Techniek
16 Automotive
17 Bouwkunde
18 Sustainable Innovation
19 Psychology & Technology
Gezondheidszorg
20 Technische Geneeskunde
21 Dierwetenschappen
22 Geneeskunde
23 Geneeskunde
24 Biomedische wetenschappen
25 Gezondheidswetenschappen
26 Voeding en gezondheid
27 Tandheelkunde
Economie
Economics and Business Economics, Fiscale
28
Economie, International Business
29 Economie en Bedrijfseconomie
30 Economie en Bedrijfseconomie
Opl.inst.
1
WUR
WUR
WUR
UU
RU
UT
RUG
UU
UU
A0.20
UT
UT
TUD
TUD
TUD
TUD
TUE
TUE
TUE
TUE
A0.24
UT
WUR
RU
MU
UU
MU
WUR
RU
A1.30
A0.22
A1.38
A1.28
A2.12
A0.20
A1.30
A0.22
A1.38
3
4
A0.20
A0.20
A0.22
A1.30
A1.38
A1.30
A0.22
A1.50
A0.26
A2.12
A0.30
A0.24
A1.50
A0.24
A1.50
A0.26
A0.30
A0.24
A0.26
A0.30
A0.26
A0.30
A1.28
A1.28
A1.52
A1.54
A1.52
A1.54
A0.28
A1.66
A0.40
A1.68
A0.28
A1.66
A0.40
A1.20
A1.20
A1.20
A2.12
A2.14
A2.12
A2.14
Aula A
A0.28
Aula A
A0.28
A1.66
A1.68
A0.40
A1.68
A0.40
MU
RU
UU
2
A2.14
3
31 Bedrijfskunde en Bestuurskunde
32 Bedrijfs- en consumentenwetenschap
33 Internat. Betrekkingen Internat. Organisaties
Recht
34 Rechtsgeleerdheid
35 Rechtsgeleerdheid + Law College
Gedrag en Maatschappij
36 Psychologie
37 European Public Administration
38 Communicatiewetenschappen
39 Onderwijskunde
40 Psychologie
41 Academische Pabo
42 Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie
Geesteswetenschappen
43 Nederlandse Taal en Cultuur
44 Taalwetenschappen
45 Europese talen en culturen
46 Geschiedenis
47 Engelse Taal en Cultuur
48 Theologie en Godsdienstwetenschap
49 Kunst, Cultuur en Media
Vrije Bachelor
50 Liberal Arts University College (ATLAS)
51 Liberal Arts University College Utrecht
RU
WUR
RUG
A1.18
A1.20
RU
UU
A1.32
A1.22
UT
UT
RU
UU
RU
HAN
RU
RUG
RUG
RUG
RUG
RUG
RUG
RUG
UT
UCU
A1.18
A1.18
A1.18
A2.16
A2.16
A1.32
A1.22
A1.32
A1.22
A1.32
A1.22
Aula A
Aula A
A2.18
A2.18
A2.18
A2.18
B1.13
B1.13
B1.13
B1.13
A1.38
B1.29
B1.29
A1.26
A1.26
A1.66
A1.52
A1.26
D0.09
A1.52
A1.26
D0.09
D0.07
A1.54
A1.54
D1.07
D1.07
4
HBO – OPLEIDINGEN
ACE = Automotive Centre of Expertise
ArtEZ = Hogeschool voor de Kunsten Arnhem
CAH = Christelijke Agrarische Hogeschool Almere
CHE = Christelijke Hogeschool Ede
EH
= Evangelische Hogeschool
ESL = École Suisse de Langues
GVZ = Praktijkopleider GVZ/Amstel College
HAN = Hogeschool Arnhem & Nijmegen
HH
= Haagse Hogeschool
HR
= Hogeschool Rotterdam
HZ
= Hogeschool Zeelend
HvA = Hogeschool van Amsterdam
IH
= Hogeschool INHolland
IVA
= Instituut Voor Autobranche & Management
KLM = KLM Flight Academy Eelde
MIWB = Maritiem Instituut Willem Barentsz Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NBA = Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
NHTV = Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer Breda
PA
= Projects Abroad vrijwilligerswerk organisatie
RZA = Radboud Zorg Academie Nijmegen
Saxion= Saxion Hogeschool Deventer
Stenden Hogeschool Leeuwarden
TIO
= Toeristische Informatie Opleiding
TMO = Hogeschool voor Modemanagement Doorn
VHL = Van Hall Larenstein
WA = Work-a-Way
WIN = Hogeschool Windesheim Zwolle/Almere
Nr. OPLEIDING
Natuur, voeding en milieu
52 Natuur, milieu en landschap
53 Food, marketing and Trade
54 Dierenstudies (inclusief paard)
55 Life Science and Technology
56 Food and Business
57 Algemene voorlichting „Delta Academy‟
Toegepaste Biologie
58
Biologie & Gezondheid
Natuur Economie Leefomgeving
59
Groene bedrijfskunde
Techniek
60 Mobiliteit (Verkeerskunde)
61 Logistiek, Planologie en Verkeer
62 Game Design
63 Automotive
64 Autotechniek
65 Informatica, media en communicatie
66 Algemene voorlichting „Engineering‟
67 Algemene voorlichting „Build Enviroment‟
68 Algemene voorlichting „Life Sciences‟
70 Industrieel Product Ontwerpen
72 Algemene voorlichting „De Ruyter Academy‟
Periode Periode Periode Periode
1
2
3
4
VHL
VHL
VHL
VHL
HAN
HZ
CAH
D1.09
D1.09
A2.22
A2.22
A2.22
A2.26
B1.61
A2.26
B1.61
A2.26
A2.26
CAH
WIN
NHTV
NHTV
ACE
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
Saxion
HZ
A2.22
B1.79
A2.36
B1.33
B1.79
A2.36
B1.33
A2.36
B1.29
A2.38
B1.89
A2.66
A2.48
A2.38
B1.89
A2.66
A2.48
A2.38
B1.89
A2.66
A2.48
B1.33
B1.61
B1.29
A2.36
A2.38
A2.66
A2.48
B1.33
B1.61
5
73 Maritiem Officier and Ocean Technology
MIWB B0.01
KLM
74 KLM Flight Academy Eelde
Gezondheidszorg
75 HBO verpleegkunde
CHE
B0.14
76 HBO verpleegkunde
HAN
77 HBO Verpleegkunde + Verloskunde
HZ
78 Operatieassistent/ anesthesiemedewerker
HAN
B0.16
79 Medisch Hulpverlener
HR
80 Fysiotherapie
HAN
A2.68
81 Fysiotherapie
Saxion A2.74
82 Mensendieck oefentherapie
HvA
83 Ergotherapie
HAN
B1.91
HAN
B2.03
84 Logopedie
HAN
85 Voeding en Diëtetiek
86 Mondzorgkunde
HAN
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische
87
IH
technieken (MBRT)
GVZ
88 Radiodiagnostisch Laborant
89 Radboud Zorgacademie (diverse opleidingen)
RZA
B1.11
Economie
90 Wat een accountant doet (óók voor vwo-ers!!!)
NBA
91 Facility Management
Saxion B2.17
92 Algemene voorlichting „Bedrijfskundige opleidingen‟
HAN
B2.53
93 Algemene voorlichting „Economie & Management‟
Saxion B2.47
94 Hoger Hotelonderwijs
Saxion B2.45
95 Hoger Hotelonderwijs Leeuwarden
Stenden B2.37
96 Media & Entertainment Management
NHTV B2.33
97 Modemanagement
TMO
IVA
98 Automotive/Nautica
99 Algemene voorlichting „Scaldis Academy‟
HZ
D0.07
100 European Studies Den Haag
HH
B1.51
101 Toerisme en Vrijetijdsmanagement
NHTV B1.69
102 Toerisme /hotellerie
TIO
B1.77
103 Journalistiek
WIN
B2.25
104 Journalistiek
CHE
105 Communicatie
CHE
Algemene voorlichting„ Commercieel Communicatieve
HAN
B1.17
106
opleidingen
Sociaal-Agogisch
Human Resource Management
107
CHE
B2.73
Bedrijfskunde MER
108 Social Studies (SPH/MWD)
CHE
109 Social Work (SPH/MWD/Creatieve therapie)
HAN
B1.55
110 HBO Rechten
HAN
Kunst
111 Art & Design, Algemene voorlichting
ArtEZ A2.56
112
113
114
115
Onderwijs
PABO
PABO
Lerarenopleiding VO
CALO (Lerarenopleiding LO / S&B / PMT & BA)
CHE
HAN
HAN
WIN
B1.25
D1.05
B1.19
B0.01
B0.01
B0.01
B0.14
D0.09
B0.14
D0.09
B0.16
A2.68
A2.74
B1.79
B1.91
B2.03
B1.11
B0.16
A2.68
A2.74
B1.79
B0.14
B0.16
A2.68
A2.74
B1.91
B2.03
B1.11
B1.89
B2.25
D0.07
B1.11
B2.13
B2.17
B2.53
B2.47
B2.45
B2.37
B2.33
B2.19
D0.07
B1.51
B1.69
B1.77
B2.25
B2.29
B2.13
B2.17
B2.53
B2.47
B2.45
B2.37
B2.33
B2.19
D1.05
B2.13
B2.53
B2.47
B2.45
B2.37
B2.33
B2.19
D1.05
B1.69
B1.77
B2.25
B2.29
B1.17
B1.69
B1.77
B2.59
B1.55
B2.61
B2.59
B1.55
B2.61
B2.59
A2.56
A2.56
A2.56
B2.73
B1.25
B2.73
B1.25
B1.19
B1.19
B2.29
B1.17
B1.17
B2.73
B1.25
D1.05
B1.19
B2.61
6
116
117
118
119
120
121
Uniformberoepen
Algemene voorlichting Defensie (Landmacht,
Luchtmacht, Marine, Marechaussee)
Algemene voorlichting Politie
Tussenjaar
Evangelische Hogeschool (basisjaar)
Projects Abroad
Work-a-Way
ESL Taalreizen (buitenland)
B1.45
EH
PA
WA
ESL
D0.05
B1.31
B1.45
B1.45
B1.45
D0.05
D0.05
D0.05
B1.31
B1.51
B1.31
B1.51
B1.31
7
8
9
10
Universitaire opleidingen
Natuur
1
Internationaal Land- en Waterbeheer
Je ziet hoe droogtes en erosie mensen op de rand van de armoede brengen. Daar wil je iets aan doen. Jij
combineert je technische kennis met sociale wetenschappen en economisch inzicht. Zo kom je tot
technische vernieuwingen. Je maakt plannen om land en water efficiënt te gebruiken. Je richt je bij het
maken van die planning uitdrukkelijk op de mensen waar het om gaat.
2
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Maak jij plannen voor het landschap van de toekomst? Bij de opleiding Landschapsarchitectuur en
ruimtelijke planning leer je alles over verstedelijking en duurzame gebiedsontwikkeling. Zo kun je ervoor
zorgen dat de ruimtelijke ordening en planologie in goede banen lopen in ons volle land. Het ontwerp en
de planning van ons toekomstig landschap (landschapsarchitectuur) is een creatief proces, waarbij je de
balans zoekt tussen de wensen van bewoners, gebruikers, en andere belanghebbenden. Daarnaast hou
je rekening met de bijzondere eigenschappen van de omgeving, zoals ecologie, bodem, economie en
hydrologie.
3
Biologie
Van moleculen tot het hele ecosysteem aarde: biologie studeren in Wageningen past bij jou als je een
brede belangstelling hebt voor het hoe en waarom van het leven. Je leert het leven begrijpen over de
totale breedte van de biologie. Dat doe je door te kijken naar zaken als groei, ontwikkeling, ecologie en
evolutie. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen op verschillende niveaus, met betrekking tot cellen,
organismen, ecosystemen en hun onderlinge relaties. Ook leer je welke wisselwerking tussen deze
verschillende niveaus bestaan.
4
Farmacie / apotheker
Heb je belangstelling voor geneesmiddelen? En voor ziekte en gezondheid? Vind je biologie en
scheikunde leuke vakken? Kom dan eens kijken bij farmacie, want in deze opleiding staan zowel het
geneesmiddel als de patiënt centraal. Je leert onder andere hoe geneesmiddelen werken, hoe je
geneesmiddelen kunt bereiden en toedienen en hoe je patiënten met geneesmiddelen kunt behandelen.
Ook krijg je inzicht in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en is er aandacht voor omgaan met
patiënten. De opleiding farmacie heeft raakvlakken met de biologie, scheikunde, biomedische
wetenschappen en geneeskunde. Er zijn verschillende specialisatiemogelijkheden van apotheker - totale
opleiding 6 jaar – tot onderzoeker. Vereist profiel: NG met natuurkunde of NT.
5
Moleculaire wetenschappen
Opleidingen: Scheikunde, Moleculaire levenswetenschappen en Science
In het cluster Moleculaire Wetenschappen zijn de opleidingen Scheikunde, Moleculaire
Levenswetenschappen en Science ondergebracht. De eerste drie kwartalen hebben deze drie
opleidingen grotendeels hetzelfde programma. Daarna waaieren ze uiteen. Je hoeft je definitieve
studiekeuze dus pas te maken in het vierde kwartaal van het eerste studiejaar.
Gemeenschappelijk in de opleidingen is de interesse voor moleculaire processen. Waarom bestaan
bepaalde stoffen wel en andere niet, hoe werken eiwitten en DNA, kun je reactiesnelheden berekenen en
meten.
Daarnaast richten de opleidingen zich op drie verschillende gebieden:
Met Scheikunde ga je verder op het gebied van moleculaire kennis en toepassing, of dat nu theoretisch
is, in de biologische chemie of op bijvoorbeeld het ontwerpen en maken van nieuwe geneesmiddelen.
In de Moleculaire levenswetenschappen pas je je kennis toe op het bestuderen van levensprocessen,
ziekten en DNA. Je krijgt dus veel biologie en medische vakken.
Science is de vernieuwde brede bachelor in Nijmegen. Je stelt na het eerste jaar je eigen programma
samen en je kiest voor toepassing van beta-kennis in de maatschappij en het bedrijfsleven of je kiest voor
onderzoek op de grensvlakken van de natuurwetenschappen . Bijvoorbeeld nanotechnologie, biofysica,
neurobiologie. Toelatingseisen: N&T of N&G + Na + WisB
Meer informatie: www.ru.nl/moleculairewetenschappen
11
6
Technische Informatica
In een wereld waar alles met computers aan elkaar is geknoopt zit een technisch informaticus als een
spin in het web. Of het gaat om snelheid, betrouwbaarheid of veiligheid, hij is de expert.
Informatica is een jonge wetenschap, die is meegegroeid met de enorme verspreiding van computers, het
uitrollen van wereldwijde netwerken en tenslotte de explosieve groei van het aantal mobiele apparaten.
Proberen het vakgebied te omschrijven is steevast achter de feiten aan lopen, want steeds dienen zich
nieuwe ontwikkelingen, toepassingen of zelfs bedreigingen aan. Het is een boeiende wereld vol
wiskundige algoritmes, fundamentele concepten en praktische toepassingen. Deze studie is uitermate
geschikt voor mensen die techniek interessant vinden, flink de diepte in willen en nooit uitgeleerd raken.
7
Life Science and Technology
Hoe ontstaat kanker? Wat gebeurt er in de hersenen en hoe kun je dat zichtbaar maken? Hoe krijgen we
een geneesmiddel precies daar waar het z‟n werk moet doen? Kunnen we uit menselijke cellen nieuwe
organen maken? Als je hier belangstelling voor hebt, is de opleiding Life science and technology iets voor
jou! Binnen deze vrij nieuwe opleiding zijn elementen van exacte studies, dus natuurkunde, scheikunde,
farmacie, biologie en techniek samengebracht met geneeskunde. Heb je interesse in een combinatie van
bètakennis en techniek, gericht op medische vragen en toepassingen dan zijn er veel mogelijkheden om
hiermee aan de slag te gaan.
8
Wiskunde
Tijdens je studie Wiskunde leer je allerhande methoden om wiskundige problemen op te lossen. De nadruk
ligt hier in eerste instantie om problemen zo algemeen mogelijk en zoveel mogelijk in één keer (dus abstract)
op te lossen. Het idee erachter is dat je dan in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk praktische problemen
oplost. Met andere woorden: bij andere studies leer je veel praktische foefjes, maar als wiskundige leer je
die „foefjes‟ zelf te verzinnen. Daardoor word je bijvoorbeeld enorm waardevol voor een bedrijf; wiskundigen
worden al lang niet meer allemaal leraar, ze komen echt overal terecht. Wiskunde is namelijk overal
toepasbaar, en als je in je latere beroep al geen wiskunde gebruikt, word je aangenomen wegens je sterk
ontwikkeld analytisch denkvermogen. Achter alle methoden en foefjes zit de wiskunde zelf, die een eigen
taal en denkwijze met zich meebrengt (waar de wiskunde op het vwo nauwelijks inzicht in geeft).
De studie Wiskunde heeft een 3-jarig bachelorprogramma en een 2-jarige masterfase waarin je je kunt
specialiseren in de algebra en logica, de mathematische fysica of de toegepaste stochastiek.
9
Natuurkunde en Sterrenkunde
De UU heeft een 5-jarige studie Natuur- en Sterrenkunde. Je wordt tot deze studie toegelaten:
* met het profiel N&G (+ WiB + Natuurkunde) en met het profiel N&T voor leerlingen die vanaf 2007-2008
zijn begonnen met de vernieuwde Tweede Fase.
De opleiding bestaat uit een Bachelor- en een Masterfase. De bachelorfase duurt 3 jaar en wordt
afgesloten met een bachelordiploma. Deze bachelorfase is vooral bedoeld om basiskennis en vaardigheden op te doen. Hierna ga je je specialiseren gedurende de 2-jarige Masterfase.
Behalve een aantal natuurkunde- en sterrenkundevakken krijg je ook veel wiskunde in het eerste jaar.
Wiskunde is namelijk het gereedschap waarmee natuurkundigen werken. Ook heb je de mogelijkheid om
een dubbele bachelor Wiskunde en Natuur- en Sterrenkunde te doen. Er zijn vele
afstudeermogelijkheden: o.a. experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde, toegepaste
natuurkunde en sterrenkunde.
Techniek
10
Technische Bedrijfskunde
Bij deze opleiding bestudeer je hoe je technologische middelen kunt inzetten en wat de voordelen
daarvan zijn voor het bedrijf. Je leert bedrijfsprocessen meetbaar te maken en te optimaliseren.
Als technisch bedrijfskundige leg je systematisch sterke en zwakke plekken van een bedrijf bloot, weet je
wat gangbaar is in de bedrijfstak waar je werkt en werk je naar verbeterslagen. Je hebt verstand van
economische, financiële, personele en bedrijfskundige aspecten.
Je doet dit vanuit een technologisch perspectief. Vanuit welk richting je een probleem ook bekijkt, je
vraagt je voortdurend af hoe je nieuwe technologie kunt inzetten bij het vinden van een oplossing. Daarbij
kijk je naar de gevolgen voor het bedrijf, het personeel en de marktpositie.
De belangrijkste pijlers van de opleiding zijn de vakgebieden techniek, wiskunde, bedrijfskunde en
economie. Techniek kom je tegen in bijna alle bedrijfsactiviteiten, van de ontwikkeling van een product tot
de levering aan de klant. Wiskunde is jouw instrument om de technische mogelijkheden te modelleren en
te berekenen. De bedrijfskundige en economische pijler zie je terug in marketing, financiën en personeel
en organisatie.
12
11
Advanced Technology
Advanced Technology is een opleiding voor uitvinders. Je leert verschillende technologieën te
combineren zodat je straks supergeavanceerde innovaties in de markt kunt zetten.
Advanced Technology is een jonge, praktijkgerichte Engelstalige studie. De opleiding bestaat pas vijf jaar
en dus zijn er nog maar weinig bachelors. Te weinig, want de wereld zit om dit soort mensen te springen.
De opleiding is zelfs ontwikkeld op aandringen van het bedrijfsleven.
Om echt creatieve oplossingen te bedenken moet je een brede blik hebben, en niet 'gevangen' zitten in
één vakgebied. Daarom combineer je bij Advanced Technology kennis van Elektrotechniek,
Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en Bedrijfskunde. En dat merk
je bij de opbouw van de studie. Je zult de verschillende disciplines geïntegreerd tegenkomen. Dat heeft
zo zijn voordelen. Problemen waarbij men normaal gesproken een elektrotechnicus,
werktuigbouwkundige en informaticus inschakelt, tackel jij straks in je eentje! Bovendien weet je hoe de
samenleving jouw oplossing het beste kan benutten. Dat maakt jou een prima gesprekspartner voor het
bedrijfsleven.
12
Algemene voorlichting technische studies
Met een studie aan de TU Delft ontwikkel je kennis en vaardigheden die uiterst waardevol zijn voor jezelf
en de maatschappij. Door steeds te vragen naar het „waarom‟ kun je grenzen verleggen en tot
verrassende resultaten komen. Je krijgt aan de TU Delft alle ruimte om nieuwe dingen te bedenken en te
ontwerpen. Een bagage waarmee je een wereld aan mogelijkheden hebt.
Naast een flinke dosis wis- en natuurkunde, krijg je binnen je opleiding vakken als recht, bedrijfsleer,
economie, psychologie en filosofie. Je volgt niet alleen colleges maar werkt ook in projectgroepen en doet
practica buiten de deur. Studeren aan de TU Delft is meer dan het volgen van een afgebakende studie.
Je springt soms over de grens van je opleiding door vakken te volgen bij een andere opleiding of aan een
andere universiteit, in binnen- of buitenland. Het is best aanpoten bij de TU Delft, maar je krijgt ook de
mogelijkheid om naast je opleiding mee te doen aan excursies, workshops of projecten in bedrijven. Ook
krijg je de kans om organisatorische en bestuurlijke ervaring op te doen.
13
Civiele Techniek
„Een veelomvattende studie: van bescherming tegen het water tot het ontwerpen van grote constructies
en het mogelijk maken van verkeer over weg, water en spoor.‟
Van megatunnels tot hoogbouw, van (zee)waterkering tot drinkwatervoorziening en van grote
infrastructurele projecten tot computermodellen voor een optimale doorstroming van verkeer, het komt
allemaal aan bod bij Civiele Techniek. Centraal staat de fysieke leefomgeving: gebouwen, wegen, water
en infrastructuur.
Projecten als 2e Maasvlakte, de Zandmotor, de Noord-Zuidlijn of de nieuwe openbaarvervoerterminals
in Utrecht, Arnhem en Rotterdam zijn één brok civiele techniek. En wat dacht je van irrigatievoorzieningen
in ontwikkelingslanden of aardbevingsbestendige wolkenkrabbers?
Duurzaam bouwen aan de omgeving van de toekomst door technische kennis te combineren met
creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid in zowel Nederland als daarbuiten, is je werkterrein als
civiel ingenieur.
ct.bsc.tudelft.nl
14
Electrical Engineering
Hoe wek je duurzame energie op? Hoe functioneert een draadloos netwerk? Hoe leg je duizenden
kilometers hoogspanningskabels aan om alle huishoudens te voorzien van elektriciteit of van telefoon?
Vragen die om een oplossing vragen van een elektrotechnisch ingenieur. Energietechniek,
telecommunicatie, micro-elektronica, media- en kennistechnologie, satellietnavigatie, medische
instrumenten: er is bijna geen discipline meer, waarin elektrotechniek geen rol speelt. Onze samenleving
is voor een groot deel afhankelijk van elektronische systemen. De opleiding Electrical Engineering duurt
vijf jaar (drie jaar bachelorfase en twee jaar masterfase).
Toelatingseisen zijn : wiskunde-B + natuurkunde
13
15
Maritieme Techniek
Maritieme Techniek omvat meer dan alleen pure scheepsbouw. Je leert jachten en grote
containerschepen te ontwerpen, offshore-installaties te ontwikkelen of scheepswerven te organiseren.
Deze studie aan de TU Delft is uniek: het is de enige universitaire opleiding Maritieme Techniek in
Nederland. Als maritiem ingenieur wacht je een zeer afwisselende loopbaan. Je komt terecht bij
internationaal georiënteerde bedrijven zoals rederijen, scheepswerven, de Koninklijke Marine, TU Delft en
oliemaatschappijen. Maritiem ingenieurs kom je tegen in managementfuncties, in onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, in de productie en op projectafdelingen. De vraag naar maritiem ingenieurs
is groot! Toelatingseisen zijn : wiskunde-B + natuurkunde.
16
Automotive (Engelstalig)
Je leert multidisciplinair denken en de auto als totaalsysteem te doorgronden.
Door inzicht in nieuwe technologie draag je bij aan innovaties op het gebied van schonere en zuinigere
auto‟s en aan het terugdringen van files. De vraag naar dit type automotive-ingenieurs stijgt.
Met een diploma op zak kun je aan de slag als ontwerper, projectleider of als onderzoeker.
Diploma: BSc (Bachelor of Science) Electrical Engineering
17
Bouwkunde
Je bent bezig met alle aspecten die komen kijken bij het maken van een gebouw. Met de vormgeving,
techniek, stevigheid, comfort en kosten van een gebouw, maar bijvoorbeeld ook met de logische
inrichting van een complete woonwijk.Je wordt na je opleiding architect, constructeur, bouwfysicus,
stedenbouwkundige, projectmanager of onderzoeker.
Diploma: BSc (Bachelor of Science) Bouwkunde
18
Sustainable Innovation (Engelstalig)
Je bestudeert innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief. Je ontwerpt bijvoorbeeld
niet alleen een elektrische auto, maar richt je ook op alles wat erbij komt kijken. Denk aan infrastructuur,
ontwikkelingen in de markt, het effect op mobiliteitsstromen en
invloed op het klimaat. Bij een ontwerp zijn altijd meerdere spelers betrokken waarmee je rekening houdt,
zoals de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en consumenten.
>> Na het afronden van deze major heb je kennis van recente ontwikkelingen
op het gebied van duurzaam innoveren. Je kunt doorstromen naar verschillende masteropleidingen of
direct aan de slag in het bedrijfsleven, bij adviesbureaus of bij de overheid.
Diploma: BSc Technische Innovatiewetenschappen
19
Psychology & Technology (Engelstalig)
Je leert wat technologie met mensen doet en hoe je met behulp van psychologische kennis technologie
optimaal kunt laten werken voor mensen. Maar ook leer je hoe je met behulp van de psychologie
volkomen nieuwe technologische toepassingen kunt ontwerpen. Denk aan slimme thermostaten, sociale
robots of breincomputer interfaces.
Na je afstuderen kun je aan de slag als projectleider, adviseur, quality manager en onderzoeker bij
verschillende bedrijven zoals Philips, Essent en DAF, bij instellingen zoals TNO of bij de overheid.
Diploma: BSc Technische Innovatiewetenschappen
Gezondheidszorg
20
Technische Geneeskunde
Zonder technologie is er geen gezondheidszorg. Bij Technische Geneeskunde leer je hoe je moderne
technologieën toepast als onderdeel van een medische behandeling.
Wat is een Technisch Geneeskundige eigenlijk? Niets anders dan een technisch medisch specialist met een
specifieke expertise op deelgebieden van de geneeskunde, de technische wetenschappen en de informatica.
De bijbehorende opleiding duurt in totaal zes jaar volgens het internationale bachelor-master-model.
De bacheloropleiding duurt drie jaar. In deze periode worden technologie en geneeskunde geïntegreerd
onderwezen. Je leert het nodige over het functioneren van het menselijke lichaam, maar je hoeft niet alles
van medische kwalen te weten. Om het wat minder abstract voor te stellen: jij weet bijvoorbeeld weinig over
mazelen en natte eczemen, maar alles over de signaalvorming van het hart, de spieren en de hersenen. Het
gaat om relevante medische kennis die een Technisch Geneeskundige nodig heeft om moderne
technologieën te kunnen toepassen als onderdeel van een medische behandeling.
14
21
Dierwetenschappen
Je hebt een voorliefde voor dieren en je bent geïnteresseerd in gezondheid en welzijn van dieren. Dieren
gezond houden, daar gaat het om. Je bestudeert dieren die een functie hebben voor mensen zoals
voedselproductie (koeien, varkens), gezelschap (honden, katten), natuurbeheer ( Schotse Hooglanders),
recreatie of educatie (dierentuindieren, paarden).
22
Geneeskunde
Geneeskunde is de opleiding tot basisarts. Daarna kies je voor een vervolgopleiding of specialisatie.
Centraal in het beroep van arts staat de zorg voor mensen. Al vanaf het begin van de studie maak je
kennis met patiëntgebonden onderwijs. Tijdens de verpleegstage leer je wat werken in de
gezondheidszorg betekent.
In thematische blokken van vier weken besteed je in het eerste jaar van de bacheloropleiding vooral
aandacht aan de bouw en het functioneren van het gezonde menselijk lichaam. In het tweede en derde
jaar ga je in op klachten, ziekten en behandeling. In de bacheloropleiding volg je tevens een EHBOcursus, loop je dagstages bij een huisarts, op een polikliek en in de ouderenzorg en maak je kennis met
de praktijk van de wetenschap.
In het eerste en tweede jaar van de masteropleiding loop je zogeheten kernco-assistentschappen. Dit zijn
verplichte stages op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Ook loop je stage bij een huisarts. In het
derde masterjaar verricht je o.a. zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek en kun je een aantal
maanden naar eigen keuze invullen, bijvoorbeeld in het buitenland.
Toelating: vwo met wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie. Geneeskunde is een numerus
fixus studie! Plaatsing uitsluitend door decentrale selectie of een 8 gemiddeld voor het eindexamen vwo.
Zie ook: www.umcn.nl/student en www.studeren-in-nijmegen.nl
23
Geneeskunde
Met de bachelor Geneeskunde in Maastricht kies je voor een unieke opzet van je opleiding. In kleine
groepen krijg je op een actieve manier onderwijs. Meteen vanaf de eerste studiedag ben je zelf actief en
zelfstandig met de leerstof bezig. Uiteraard doe je dat niet alleen; binnen het Probleemgestuurd
Onderwijs (PGO) zoek je samen met andere studenten stapsgewijs naar antwoorden om een medisch
probleem op te lossen. Zo leer je samenwerken en professioneel communiceren. Op die manier word je
goed voorbereid op de latere beroepspraktijk.
De opleiding is gevarieerd van opzet en internationaal georiënteerd. Je komt al vanaf het eerste jaar met
de praktijk van de gezondheidszorg in aanraking. In het Skillslab (een opleidingscentrum voor
vaardigheden) train je allerlei vaardigheden zoals reanimeren en injecteren en in het derde studiejaar
onderzoek je al echte patiënten in het ziekenhuis. Je kunt ook een deel van de studie in het buitenland
volgen of je verder in het medisch Engels bekwamen. Op die manier kun je je voorbereiden op het
functioneren in een internationale context. Ben jij die arts van morgen? Dan is de opleiding Geneeskunde
in Maastricht de juiste keuze.
24
Biomedische wetenschappen
Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we ze bestrijden? Hoe zit een gezond mens in elkaar? Biomedische
wetenschappen in Utrecht gaat over de cel- en lichaamsprocessen in gezonde en zieke mensen en
dieren. Bij biomedische wetenschappen leer je onderzoek te doen naar het ontstaan van een ziekte en
het ontwikkelen van een remedie zoals een therapie of geneesmiddel.
Vond je biologie leuk op school en was je geboeid door natuur- en scheikunde? Ben je geïnteresseerd in
medische ontwikkelingen en voel je je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en
biologie? Dan is biomedische wetenschappen iets voor jou!
Biomedische wetenschappen is een numerus-fixusopleiding. Er is een beperkt aantal plaatsen (175 per
jaar) beschikbaar.
Biomedische wetenschappen in Utrecht www.uu.nl/bmw
Bachelor: 3 jaar. Toelaatbare vwo-profielen:
N&G met natuurkunde
N&T met biologie
Master: 2 jaar
Taal: Nederlands- en Engelstalig
Docenten komen van de faculteiten Geneeskunde, Bèta, en Diergeneeskunde
Aantal keuzecursussen: 44
Verhouding theorie/praktijk:
30% theorie, 15% praktijk, 55% zelfstudie
Werkvormen: hoorcolleges, werkgroepen, practicum, (groeps)opdrachten en presentaties
Groepsgrootte: max. 30 studenten per werkgroep
15
25
Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en European Public Health
Gezondheidswetenschappen
Wat is gezondheid nu precies? Ben je gezond als je niet ziek bent, of is gezond zijn meer dan niet ziek
zijn? Wat zijn bedreigende en gunstige factoren voor je gezondheid? Als je weet welke factoren een rol
spelen bij de gezondheid kun je op basis hiervan een gestructureerd programma van maatregelen
opstellen. Denk bijvoorbeeld aan de „Bob Jij of Bob Ik‟-campagne. Binnen de opleiding
Gezondheidswetenschappen leer je dit soort vraagstukken te beantwoorden.
Biomedische wetenschappen
Bij de opleiding Biomedische Wetenschappen kijk je naar de gezonde en zieke mens op moleculair en
genetisch niveau, maar je wilt ook weten hoe een mens functioneert in het dagelijks leven of bij het
leveren van een sportprestatie. Op basis van je kennis over de zieke en gezonde mens kun je dan
proberen om de gezondheid van de mensen te verbeteren door bijvoorbeeld het ontwikkelen van
medicijnen.
European Public Health
Burgers in de Europese Unie trekken zich bij het zoeken van medische hulp steeds minder aan van
landsgrenzen. De behoefte aan een Europees beleid voor gezondheid en gezondheidszorg en aan
afstemming en grensoverschrijdende samenwerking is groot. Iets wat alleen goed gaat als ook de
nationale overheden hun beleid op elkaar afstemmen. Ook ziekten trekken zich niet veel aan van
landgrenzen. Zijn we hierop voorbereid? Weten we wie voorrang krijgt bij het toedienen van vaccins? En
wie beslist daarover: de minister, de arts of de rechter? Tijdens de opleiding European Public Health buigt
een student zich over deze vraagstukken.
26
Voeding en gezondheid
Je verdiept je in het verband tussen voeding en gezondheid. Tijdens je opleiding komen alle aspecten
van de menselijke voeding aan de orde. Vragen waar je je mee bezighoudt: Wat doet je eetpatroon met
je lichaam? Wat gebeurt er dan? Hoe komt onze voedingskeuze tot stand? Wat vinden mensen lekker?
En welke invloed heeft dit op je gezondheid?
27
Tandheelkunde
De opleiding Tandheelkunde (bachelor en masteropleiding elk 3 jaar) leidt op tot het beroep van tandarts.
Het eerste jaar (propedeuse) is een inleiding op het vakgebied. In de jaren er op volgend ga je je steeds
verder in het vakgebied verdiepen. De Nijmeegse opleiding tandheelkunde kenmerkt zich in de
e
bacheloropleiding door het vroeg starten van patiëntenbehandelingen (al in het 2 jaar) en in de
masteropleiding door het keuzeonderwijs, waarbij je kunt kiezen uit 3 profielen. (reconstructief profiel,
chirurgisch profiel en profiel kind en ontwikkeling)
Toelating tot de bacheloropleiding:
 VWO met profiel NG met natuurkunde of NT met biologie
 HBO propedeuse en 4 deelcertificaten VWO/CCVX certificaten Wiskunde, Natuurkunde,
Scheikunde en Biologie
 Colloquium Doctum
Tandheelkunde is een numerus fixus studie. Jaarlijks kunnen 67 kandidaten starten met de opleiding
tandheelkunde. Tandheelkunde Nijmegen kent naast de centrale loting, de mogelijkheid van decentrale
toelating. Zie ook: www.umcn.nl/student en www.ru.nl
Economie
28
Gecombineerde voorlichting Economische studies Maastricht University
International Business (Engelstalige opleiding)
Wat speelt er allemaal in de zakenwereld? Hoe worden mensen gemanaged? Hoe worden producten
gemaakt, gepromoot en verkocht? International Business gaat over de „ins‟ en „outs‟ van het runnen van
een internationaal bedrijf. Allerlei onderwerpen komen gedurende deze studie aan bod, van „accounting‟
tot „marketing‟ en van „supply chain management‟ tot „information management‟. Tevens is er aandacht
voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, zoals:
 aanpassingsvermogen
 creativiteit
 zelfverzekerdheid
 conflictmanagement
 en leiderschap
Studenten studeren een half jaar in het buitenland, leren bedrijven kennen gedurende „business days‟ en
lopen stage. De internationale achtergrond van dit best geclassificeerde programma in Nederland zorgt
ervoor dat studenten masterprogramma‟s over de hele wereld kunnen volgen.
Economics and Business Economics
16
Economen zijn onmisbaar in alle regeringen, alle grote bedrijven en alle universiteiten over de hele
wereld – temeer zelfs in de huidige veranderlijke globale context. Waarom kopen consumenten bepaalde
producten of merken? Hoe worden prijzen vastgesteld? Hoe gaan we om met werkloosheid? Waardoor
ontstaat er variatie in inkomens tussen verschillende etnische groepen? Met deze en andere vragen
houden economen zich bezig. Bij Economics and Business Economics, ligt de focus op twee
hoofdgebieden, namelijk: economie en bedrijfskunde.
 „Economie‟ betreft de brede problemen waar regeringen, nationale en internationale economieën
mee te maken hebben; bijvoorbeeld, op welke manier beïnvloeden veranderingen in de
wetgeving de publieke belangen zoals welzijn en werkgelegenheid?
 „Bedrijfseconomie‟ omvat de problemen en mogelijke oplossingen binnen bedrijven. De student leert
hoe je economische inzichten kunt toepassen om bedrijven zo effectief mogelijk te managen.
Econometrics and Operations Research
Wat is de sleutel tot het oplossen van een Sudoku puzzel? Hoe kan men voorspellen welke
bedrijfsaandelen in waarde zullen stijgen? Econometristen kunnen dit soort problemen oplossen. In dit
programma zullen studenten:
 de beginselen van econometrie en operationele research leren, zoals het voorspellen van trends
met betrekking tot inflatiekoersen of vaststellen van het prijsniveau van consumentengoederen
om het hoogste rendement te behalen.
 wiskundige modellen en theorieën en computerprogramma‟s ten behoeve van het oplossen van
problemen beheersen
 een halfjaar in het buitenland studeren
Fiscale Economie
Hoe reguleert de regering olieprijzen of alcoholconsumptie door middel van belasting? Hoe gebruikt de
regering belasting om economieën te stabiliseren? Hoe proberen bedrijven belasting te manipuleren? En
wat betekent belasting voor individuele huishoudens? Fiscal Economics omvat al deze vraagstukken. Het
programma is geschikt voor studenten die zowel rechten als economie willen studeren en geïnteresseerd
zijn in politiek en actualiteiten. In dit programma:
 verkrijgt de student een sterke achtergrond in economie en alle aspecten van belasting, inclusief
belastingrecht
 begrijp de student de invloed van belasting op de besluitvorming van mensen en de interactie
tussen economie en belasting
 heeft de student de mogelijkheid om keuzevakken te kiezen, in het buitenland te studeren of
stage te lopen
29
Economie en bedrijfseconomie
Economie draait om keuze maken. Kies je voor economie en bedrijfseconomie in Nijmegen, dan kies je voor
economie+. Een studie die je een stevige en brede basis geeft en die oog heeft voor de mens achter
economische keuzes en aandacht besteedt aan de omgevingsinvloeden van bijvoorbeeld organisatie en
cultuur op deze keuzes. Een studie die bovendien zorgt dat jij samen met onderzoekers en medestudenten
actief met de stof aan de slag gaat, waardoor het vak pas echt tot leven komt. Na anderhalf jaar kies je weer,
namelijk hoe je je wilt specialiseren: als bedrijfseconoom, financieel econoom of internationaal econoom.
Bovendien kun je de Engelstalige track International Economics & Business kiezen.
30
Economie en bedrijfseconomie
Hoe komt het dat landen zo verschillen in economische groei? Zijn recessies onvermijdelijk? Hoe houdt
een ondernemer het personeel gemotiveerd? Waarom breidt de Europese Unie zich maar steeds verder
uit en gaat dat ons banen kosten? Economie? Dat draait toch alleen maar om geld, getallen en
grafieken?
In Utrecht zien we dat een stuk genuanceerder. Want bij de beantwoording van dit soort vragen merk je
dat niet alleen economische aspecten een rol spelen, maar ook inzichten uit disciplines zoals rechten,
geschiedenis, sociale wetenschappen en geografie. Spreekt deze combinatie je aan of zoek je juist een
volledig economische opleiding? In Utrecht kan het allebei.
Bij economie staat het actief studeren centraal, alleen of met een groep medestudenten. Je wordt
ondersteund door een mentor, die je helpt bij belangrijke keuzes die je tijdens je studie moet maken.
31
Bedrijfskunde en Bestuurskunde
Hoe functioneert een organisatie? Wie bepaalt het beleid? En hoe? Met andere woorden, hoe krijg je
meer inzicht in beleid, tegenwoordig steeds vaker management genoemd? Management heeft betrekking
op overheden en bedrijven, vanuit verschillende invalshoeken. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen
staat de faculteit der Managementwetenschappen voor 6 opleidingen: Politicologie, Economie en
Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Sociale Geografie en Planologie en Milieumaatschappijwetenschappen. Studenten van deze faculteit bestuderen vraagstukken op het gebied van
bestuur, beleid en organisatie. Dit zijn vraagstukken die betrekking hebben op overheden, bedrijven en
instellingen. We gaan daarbij wetenschappelijk verdiepend en praktijkgericht te werk. Studenten werken
17
met elkaar samen in projecten. In aanvulling op de verplichte vakken is er de keuze om één of meer
cursussen van een andere opleiding te volgen. Na het behalen van je bachelor, kun je direct doorstromen
naar een aansluitende, interessante master. Kleinschalig, activerend onderwijs en goede faciliteiten.
Samenwerking staat centraal, met medestudenten, maar ook met je docenten. Toelating tot Politicologie,
Bestuurskunde, Sociale geografie en Planologie, Milieu- en maatschappijwetenschappen: alle VWOprofielen. Toelating tot Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie: wiskunde A of B. Zie ook:
www.studereninnijmegen.nl en www.ru.nl/fm Bedrijfskunde en Economie + Bedrijfseconomie kun je ook
Engelstalig studeren; International Business Administration en International Economics and Business,
zie: www.ru.nl/iba en www.ru.nl/ieb
32
Bedrijfs- en consumentenwetenschappen
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen: Verdiep je in het spanningsveld tussen producent en
consument. Je pakt de uitdaging aan om voor beide groepen optimale oplossingen te bedenken in het
traject van businessplan tot eindproduct. Je wordt opgeleid tot een veelzijdig expert in het opzetten van
effectieve en innoverende strategieën.
Economie en Beleid: Deze studie biedt je, naast een volwaardige economische opleiding, beleidsmatige
kennis aan uit de kerngebieden energie & milieu, ruimte, voedsel en natuur. Je richt je op uitdagende
thema‟s als energie, internationale handel, klimaatverandering en inrichting van de groene ruimte. Je
wordt een econoom die als bruggenbouwer functioneert tussen verschillende disciplines.
33
Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (IBIO)
Als je IBIO studeert houd je je bezig met politieke vraagstukken op internationaal niveau. De opleiding
richt zich op alle aspecten van de internationale betrekkingen; in het bijzonder op de functie en de rol van
internationale organisaties. Tijdens de opleiding benader je de problemen op het gebied van de
internationale betrekkingen vanuit drie invalshoeken: een politieke, een economische en een juridische.
Daarnaast krijg je een gedegen training in een vreemde taal (Engels, Duits, Frans of Spaans). Bij IBIO
zijn de colleges in het Engels (voor Nederlandse studenten is er een tweetalige richting). Een goede
beheersing van het Engels is daarom een pre. Als je afgestudeerd bent kun je werk vinden als
internationaal beleidsmedewerker, lobbyist, diplomaat, internationaal bestuursfunctionaris, voorlichter of
journalist. Ook kun je onderzoeker worden bij internationale organisaties, overheid (ambassade,
ministerie, gemeente), in het internationale bedrijfsleven en de wetenschap. Zie ook: www.rug.nl/let/ibio
Rechten
34
Rechtsgeleerdheid
Mag je zomaar cd's kopiëren? Kun je gevangenisstraf krijgen voor winkeldiefstal? Wat kun je doen als de
gemeente weigert de skatebaan op te knappen? Deze vragen zijn alleen met juridische kennis goed te
beantwoorden. Kies je voor rechten, dan kies je voor een dynamische, maatschappijgerichte
opleiding. Met rechten kun je echt alle kanten op.
Aan de Nijmeegse rechtenfaculteit combineer je een grondige theoretische opleiding met een focus op de
rechtspraktijk. Onze rechtenstudies zijn praktijkgericht en persoonlijk, waarbij interactief onderwijs
centraal staat. Dit maakt dat de Nijmeegse rechtenstudies ook in 2012 door Elsevier zijn uitgeroepen tot
de beste van Nederland.
Je hebt de keuze uit drie opleidingen: Rechtsgeleerdheid, European Law School en Notarieel Recht.
Daarnaast zijn er twee dubbelstudies: Recht & Management en Recht & Economie.
Voor meer informatie ga je naar www.studereninnijmegen.nl/rechten. Like ook de Facebookpagina:
www.facebook.com/RechtenstudereninNijmegen. Hier vind je de zaak van de week, lees je de
studentblog, bekijk je foto‟s van voorlichtingsactiviteiten en kun je al je vragen stellen over rechten
studeren in Nijmegen.
Toelating: VWO, alle profielen. Voor dubbelstudies is Wiskunde-A òf –B nodig
35
Rechtsgeleerdheid
Met het recht heb je elke dag te maken. Wat wel en niet mag ligt vast in wetten en andere regels. Samen
met de overeenkomsten die mensen onderling sluiten, vormen deze regels het rechtssysteem. Het recht
moet zekerheid bieden aan mensen. Met het recht moeten conflicten worden opgelost. Het recht moet
zwakkeren beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Er zijn nauwelijks
onderwerpen waar geen juridische kant aan zit. Zo zijn er wetten om het gebruik van proefdieren te
beperken of om ervoor te zorgen dat Nederland kan meedoen aan een VN-vredesmissie. En zelf sluit je
bijvoorbeeld een overeenkomst als je een spijkerbroek koopt of een huurcontract ondertekent.
Houd je van analyseren, cases oplossen of puzzelen met taal? Dan is een rechtenstudie in Utrecht
wellicht iets voor jou.
18
Gedrag en Maatschappij
36 Psychologie
In de psychologie heeft alles te maken met het menselijk gedrag. Er wordt gekeken naar het ontstaan van
normaal en afwijkend gedrag en op welke manier gedrag beïnvloed kan worden.
Psychologie kom je overal tegen in onze samenleving en dat maakt het zo interessant. Psychologie wordt
vaak in verbinding gebracht met hersenaandoeningen en stoornissen, maar dat is lang niet alles. Overal
waar je mensen wilt beïnvloeden - bijvoorbeeld in het onderwijs, de reclamewereld of gezondheidszorg speelt psychologie een belangrijke rol.
Psychologie bestudeert het menselijk gedrag in de ruimste zin van het woord. Zo wordt binnen de
psychologie gekeken naar het ontstaan van gedrag, hoe ons brein ons gedrag kan sturen en hoe gedrag
beïnvloed kan worden
37
European Public Administration
Deze Engelstalige opleiding richt zich op bestuurlijke vraagstukken die zijn verbonden met de opkomst
van de Europese Unie. In een internationale setting word je uitgedaagd je grenzen te verleggen.
Bij European Public Administration bestudeer je de wisselwerking tussen wereldpolitiek, Europese
besluitvorming en lokale ontwikkelingen. Aan de hand van actuele vraagstukken leer je over grenzen
heen te kijken en oplossingen te bedenken die met uiteenlopende belangen rekening houden.
Ook grensoverschrijdend is de inhoud van deze studie, die zich uitstrekt over vier vakgebieden:
economie, politicologie, sociologie en recht. Met European Public Administration combineer je de kennis
die je nodig hebt om in een internationaal georiënteerde omgeving optimaal te kunnen presteren.
38
Communicatiewetenschappen
Als communicatiewetenschapper ben je geïnteresseerd in de werking van media. Tijdens je studie krijg je
onder meer antwoord op vragen als: hoe worden berichten verspreid en hoe worden ze door de mensen
ontvangen?Wie maken die berichten en waarom doen ze het zo en niet anders? Wat is de invloed van al die
mediaproducten op de kijkers, lezers en luisteraars? Je bestudeert alle vormen van openbare communicatie,
zoals radio- en televisieprogramma‟s, krantenberichten,films, boeken of cd's. Ook interactieve media zoals
internet komen uitgebreid aan bod. En je onderzoekt hoe mediaproducten gecreëerd worden.
Communicatiewetenschap is een sociale wetenschap, waarbij theoretische vakken en vakken over
onderzoeksmethoden centraal staan. In leerprojecten leer je deze kennis toe te passen en doe je
onderzoek naar bijvoorbeeld de inhoud van de media, de productie van mediaboodschappen of het
mediagebruik van mensen. Breed beroepsveld: bijv. communicatie-adviseur, marktonderzoeker,
marketingspecialist, journalist, beleidsmedewerker, bladmanager/programmamaker.
Toelating: VWO, alle profielen. Zie ook: www.studereninnijmegen.nl en www.ru.nl/communicatiewetenschap
39
Onderwijskunde
Hoe maak je goede examenvragen? Hoe komt het dat je van de ene docent veel leert en bij de andere in
slaap valt? Welke mogelijkheden biedt internet? Wat komt er kijken bij de invoering van het studiehuis?
Ben je geïnteresseerd in dit soort vragen? Ben je bereid te reflecteren op je eigen handelen en vind je het
leuk om naast wetenschappelijke kennis ook praktische vaardigheden op te doen? Dan is
onderwijskunde een studie voor jou. De opleiding richt zich op onderwijs op allerlei niveaus: van
basisschool tot hbo en universiteit, maar ook op onderwijs aan volwassen die verder willen of moeten
leren. Je leert (digitale) leermiddelen ontwerpen, je leert adviseren bij het gebruik ervan en beoordelen
hoe ze passen bij te ontwikkelen competenties.
40
Psychologie
Waarom maken pubers ruzie met hun ouders? Wat is depressiviteit? Waarom gedragen meisjes zich anders
dan jongens? Wat gebeurt er in onze hersenen als we leren gitaarspelen? Wat gebeurt er als een woord „op
het puntje van je tong ligt‟? Wat is eigenlijk bewustzijn? Deze en andere vragen vinden psychologen
interessant. Ze proberen menselijk gedrag te verklaren en willen weten hoe de mens „in elkaar steekt‟. Met
de kennis die tests, interviews en experimenten opleveren, kun je mensen met psychische problemen
helpen, een lesmethode ontwerpen of een gebruiksaanwijzing schrijven voor een elektronisch apparaat. De
bacheloropleiding psychologie is echter geen beroepsopleiding tot therapeut of hulpverlener. Je leert in de
eerste plaats menselijk gedrag bestuderen, verklaren en voorspellen. In je masteropleiding leer je hoe je
deze onderzoeksbasis in de praktijk kunt inzetten of word je verder opgeleid tot onderzoeker.
Toelating: VWO, alle profielen. Zie ook: www.studereninnijmegen.nl en http://www.ru.nl/psychologie
19
41
Academische Pabo
Vwo en (toch) leraar basisonderwijs worden?
Lijkt het je inspirerend aan kinderen les te geven? Doe je graag onderzoek en vind je het belangrijk een
expliciete bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs? Ben je vwo-leerling? Dan is de
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs iets voor jou.
Je kunt kiezen uit twee trajecten, die beide vijf jaar duren en met dezelfde diploma‟s worden afgerond.
1.
Starten bij de pabo aan de HAN
Je start de bacheloropleiding op de pabo van de HAN in Nijmegen. Daar volg je het paboprogramma in
drie jaar met inhouden van de studie pedagogische wetenschappen en onderwijskunde verweven in het
onderwijsaanbod. Wanneer je dit hebt afgerond ben je Bachelor of Education, waarmee je de
bevoegdheid hebt om in het primair onderwijs les te geven. Hierna volgt een tweejarig traject van de
studie pedagogische wetenschappen en onderwijskunde (PWO) aan de Radboud Universiteit Nijmegen
(RU). Dit rond je af met een masterdiploma.
2.
Starten bij pedagogische wetenschappen aan de RU
Je start met de studie pedagogische wetenschappen en onderwijskunde (PWO) aan de Radboud
Universiteit Nijmegen (RU). In dit traject volg je voor een deel het reguliere programma met aanvullende
vakken, inhouden en stages uit het paboprogramma. Na het afronden van de master PWO volg je nog
een jaar het paboprogramma. Wanneer je deze opleiding afrondt, heb je ook je Bachelor of Education
behaald en daarmee je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. Websites: www.pabogroenewoud.nl
42
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Je bent geïnteresseerd in mensen en gefascineerd door de verschillen in culturen. Wat mensen in andere
culturen beweegt, wil je graag weten. Je voelt je betrokken bij mondiale processen als migratie en
transnationalisme en bij problemen als armoede en ongelijke machtsverhoudingen. Deze verschijnselen
wil je leren begrijpen of er zelf iets aan doen. Als dat je aanspreekt, dan is deze studie iets voor jou!
Met culturele antropologie bestudeer je mensen in hedendaagse samenlevingen en hoe zij vormgeven
aan familierelaties, religie, economie en politiek. Ook richt je je op onderwerpen die te maken hebben met
identiteit, betekenisgeving, macht en sociale ongelijkheid in mondiale processen van verandering en de
daaruit voortvloeiende dynamiek van lokale culturen. In deze studie probeer je een verklaring en uitleg te
geven van de culturele verschillen en overeenkomsten vanuit het menselijk perspectief.
Ontwikkelingsstudies concentreert zich op problemen van ontwikkeling en onderontwikkeling zoals
armoede, overbevolking en ongelijkheid. Veel aandacht krijgen de sociaal-culturele, economische en
politieke structuren die armoede en ongelijkheid in stand houden. Daarnaast is er volop aandacht voor de
rol van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsorganisaties. Je staat stil bij vragen als: hoe komen
groepen mensen tot samenwerking zodat zij hun positie in politieke, economische of sociale processen
kunnen versterken?
Als afgestudeerde in culturele antropologie en ontwikkelingsstudies kun je allerlei kanten op. Je kunt aan
de slag als onderzoeker aan een universiteit of als leraar maatschappijleer in het beroeps- of voortgezet
onderwijs. Andere mogelijkheden zijn: beleidsmedewerker of onderzoeker bij de overheid of bij
internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ook kun je betrokken zijn bij de
beleidsvoorbereiding en -uitvoering van instellingen die zich bezighouden met de opvang en integratie
van etnische minderheden, vluchtelingen en asielzoekers
Taal en Cultuur
43
Nederlandse taal en cultuur
Als je Nederlandse taal en cultuur gaat studeren in Groningen, kies je voor een brede studie met allerlei
interessante onderdelen: je bestudeert zowel de Nederlandse taal en literatuur van vandaag als van
vroeger tijden. Bij de taalbeheersing is veel aandacht voor taalvaardigheid en tekstuele communicatie. In
grote lijnen zijn de vakken in vier hoofdrichtingen te verdelen: taalkunde, historische letterkunde,
moderne letterkunde en taalbeheersing. De bacheloropleiding is flexibel van opzet. Dit betekent dat je
naast je hoofdopleiding (major) veel ruimte hebt om zelf vorm te geven aan je studieprogramma door de
keuze van je minor en de invulling van je keuzeruimte. Zo kun je bijvoorbeeld een minor journalistiek,
filmwetenschap of professionele communicatie volgen. Ook kun je er voor kiezen om je verder te
verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur of juist vakken te volgen naast je eigen major bijvoorbeeld
van bedrijfskunde, rechten of filosofie. Met Nederlands kun je veel kanten op. Je kunt in de
communicatie, voorlichting of journalistiek terecht, bij tekstbureau‟s of bij de overheid als
beleidsmedewerker. Ook kun je er voor kiezen een educatieve master te volgen en als docent
Nederlands het onderwijs in te gaan.
Zie ook: www.rug.nl/let/nederlands
20
44
Taalwetenschappen
Taalwetenschap richt zich op het taalvermogen van de mens. Deze biologische eigenschap stelt mensen
in staat taal te leren, te begrijpen, te uiten en te gebruiken. Wat gebeurt er als er iets mis gaat met dat
vermogen? Welke technieken zijn er om beelden te maken van de hersenprocessen die betrokken zijn bij
taalgebruik? Hoe onderzoek je mensen die een taalstoornis hebben? Deze studie vraagt niet alleen
gevoel voor taal. Je moet ook abstract kunnen denken. De bacheloropleiding Taalwetenschap duurt drie
jaar. In de eerste twee jaar krijg je een overzicht van het vakgebied taalwetenschap. Daarna kun je je
specialiseren in neurolinguïstiek of in de theoretische taalkunde. Binnen de neurolinguïstiek wordt
aandacht besteed aan de relatie tussen taal en hersenen. De meeste aandacht gaat uit naar het
bestuderen van taalstoornissen. De vakken die bij theoretische taalkunde worden onderwezen, hebben
betrekking op de structuur van talen in het algemeen. Deze geïntegreerde opzet van theoretische
taalkunde en neurowetenschappen is kenmerkend voor de Groningse opleiding Taalwetenschap. Deze
biedt je gevarieerde keuzemogelijkheden en afstudeerrichtingen. Kijk voor meer informatie en de
beroepsperspectieven op: www.rug.nl/let/taalwetenschap.
45
Europese talen en culturen
46
Geschiedenis
Tijdens de studie Geschiedenis leer je natuurlijk historische feiten, maar ontdek je vooral de samenhang
tussen en verklaringen voor verschillende gebeurtenissen. De bacheloropleiding Geschiedenis duurt drie
jaar. Het eerste jaar is grotendeels hetzelfde voor iedereen. Je krijgt een overzicht van het
geschiedverloop van de oudheid tot nu en een vak over de Nederlandse geschiedenis. In het tweede jaar
bestudeer je de geschiedenis aan de hand van thema‟s. Zo krijg je economische en sociale geschiedenis,
politieke cultuur en cultuurgeschiedenis. Daarnaast kies je een bronnen- en methodenvak voor een van
deze thematische specialismen. Met minoren binnen en buiten de opleiding kun je je kennis verbreden of
verdiepen. In het derde jaar kun je je verder verdiepen via kernvakken. Je krijgt daarnaast een college
over geschiedtheorie, schrijft werkstukken over onderwerpen binnen een afgebakend thema en rondt de
bachelor af met een scriptie. Geschiedenis studeren in Groningen betekent: veel keuze- en
specialisatiemogelijkheden, een bachelorstage en/of buitenlandverblijf, aansluiting op verschillende
masters, goede studiebegeleiding en het Honours College.Zie ook: www.rug.nl/let/geschiedenis
47
Engelse Taal en Cultuur
Houd je van talen, in het bijzonder Engels, en ben je geïnteresseerd in de oorsprong en de geschiedenis
van Engels? Dan is deze studie iets voor jou. In het eerste jaar maak je kennis met de taal- en
letterkunde en de geschiedenis van het Engels. Na een introductie in het lezen en analyseren van
literaire teksten bestudeer je een aantal meesterwerken. Veel aandacht is er ook voor mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheid. Daarnaast bestudeer je de taalkundige verscheidenheid van het Engels. In
het tweede en derde jaar wordt deze kennis verder uitgediept, en bestudeer je ook de oudere Engelse
letterkunde en die van de renaissance en de achttiende, negentiende en twintigste eeuw.
De major Engels laat zich heel goed combineren met minoren op het gebied van een andere taal,
taalkunde, geschiedenis, film, journalistiek, internationale betrekkingen, communicatie. Maar ook binnen
de studie zelf is het mogelijk om accenten te leggen op taalkunde of letterkunde, of om juist breed met de
Anglistiek bezig te zijn. Veel studenten brengen enkele maanden door aan een buitenlandse universiteit,
bijvoorbeeld in Groot-Brittannië of Nieuw-Zeeland. Zie ook: www.rug.nl/let/engels.
48
Theologie en godsdienstwetenschap
Theologie
De studie Theologie kent 2 varianten: de RUG bachelor Theologie en de RUG bachelor Theologie met
een traject van de PThU. Studenten bestuderen studenten het christendom en het jodendom. Zij leren de
taal van het Oude en Nieuwe Testament (Hebreeuws en (eventueel) Grieks). Studenten krijgen vakken
als filosofie, cultuurgeschiedenis, godsdienstpsychologie en ze verdiepen zich in andere
wereldgodsdiensten. In het derde jaar is er veel keuzeruimte en kun zij zich specialiseren – binnen en
buiten de faculteit. Voor meer informatie: http://www.rug.nl/ggw/onderwijs/baopleidingen/batheol/index
Godsdienstwetenschap.
In de opleiding Godsdienstwetenschap bestuderen studenten de grote wereldgodsdiensten en moderne
religieuze bewegingen. Studenten volgen vakken als culturele antropologie, godsdienstsociologie,
filosofie, cultuurgeschiedenis en godsdienstpsychologie. Zij maken zich verschillende
onderzoeksmethoden eigen. In het derde jaar hebben studenten veel keuzeruimte en kun zij
zich specialiseren – zowel binnen als buiten de faculteit. Voor meer informatie:
http://www.rug.nl/ggw/onderwijs/baopleidingen/bagw/index
21
49
Kunst, Cultuur en Media
Ben je geïnteresseerd in verschillende kunstvormen en hun functie in de samenleving? Wil je meer weten
over hun inhoud, organisatie, invloed en marketing? Dan is deze opleiding iets voor jou.
De driejarige bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media richt zich op de kunsten en hun
maatschappelijke context. Naast de geschiedenis, theorie en analyse van de kunsten, volg je vakken
over kunstsociologie en kunstbeleid.
Je verdiept je in een van vijf kunstrichtingen. Je kunt kiezen uit literatuur, theater/televisie, film/televisie en
klassieke en/of populaire muziek. Na het volgen van een minor bij Kunstgeschiedenis kun je ook voor
beeldende kunst kiezen.
Naast een kunstrichting kies je in het tweede en derde jaar een van drie specialisaties: Kunst, Beleid en
Management, Analyse en Kritiek of Kunsteducatie. Bij de eerste ligt de nadruk op de organisatie van de
kunstwereld, bij de tweede op de kunsten zelf en bij de derde op onderwijs. In elke specialisatie ben je
bezig met vragen als: Wat is kunst? Hoe werd hier in het verleden over nagedacht? En wat betekent
kunst voor mensen individueel en in de samenleving? Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de
invloed van digitalisering. Binnen de opleiding heb je ruimte om een stage te lopen.
Vrije Bachelor
50
Liberal Arts University College (ATLAS)
De Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS), een interdisciplinaire opleiding voor
topstudenten, integreert sociale en technische perspectieven tot een nieuwe kijk op technologie. De
wereld wordt steeds veeleisender. De ene nieuwe technologie volgt de andere op. De toekomst vraagt
om een nieuwe ingenieur: een academische allrounder die technologische en maatschappelijke expertise
combineert tot bruikbare ontwerpoplossingen voor allerlei sociale, culturele en politieke vraagstukken.
ATLAS richt zich op ambitieuze studenten met een brede interesse en veel lef. Als ATLAS-pionier ben je
gedreven door technologie maar ook maatschappelijk betrokken. Je krijgt een stevige basis in zowel
technologische als sociaalwetenschappelijke disciplines. Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van
creativiteit, flexibiliteit, leiderschap en communicatie.
In deze Engelstalige bacheloropleiding staan echte wereldvraagstukken centraal. Je ontwikkelt originele
oplossingen en leert hoe je die zo toepast dat de wereld er beter van wordt. Ook volg je een 'persoonlijk
traject' waarin je werkt aan jouw persoonlijke interesse: muziek, sport, een tweede taal,
ontwikkelingswerk of een zomerstudie in het buitenland.
Met het ATLAS-bachelor diploma kun je terecht bij prestigieuze technische of sociaalwetenschappelijke
masteropleidingen in Nederland en het buitenland.
51
Liberal Arts University College
University College Utrecht is gespecialiseerd in internationaal academisch onderwijs op hoog niveau.
Studenten worden geselecteerd op basis van prestaties, ambitie en buitenschoolse interesses. Alle 700
studenten, waarvan een groot deel internationaal, wonen op de campus. Het brede studieprogramma is
volledig Engelstalig. Je studeert in kleine groepen, waarbij er veel individuele aandacht en contact met de
docent is.
Met je persoonlijke tutor stel je een studieprogramma samen. Je kiest een major in Humanities, Science
of Social Science. Naast je major volg je vakken uit de twee overige departementen. Zo leer je
vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Tevens volg je algemene vakken waarin je
je academische vaardigheden traint. Je maakt kennis met een tweede taal (naast Engels), en je hebt de
mogelijkheid deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma's. Je studie sluit je af met een
scriptie. Met deze brede academische basis ben je klaar voor een masteropleiding in binnen en
buitenland, maar bereid je je ook voor op traineeships bij de overheid en in het bedrijfsleven.
De voorlichting tijdens de studie- en beroepskeuzemiddag wordt in het Engels gegeven, meteen een
goede kennismaking...
22
HBO -opleidingen
Natuur, voeding en milieu
52
Natuur, water, milieu en landschap
In een klein land met veel inwoners is het passen en meten. We willen 'ongerepte' natuur, we willen ruim
wonen, we willen recreëren, maar ook economische groei, innovatie, industrie en meer woningen.
Logisch dat we uiterst zorgvuldig moeten omgaan met de ruimte die er is. Bij Van Hall Larenstein leer je
rekening te houden met verschillende belangen. Dat je moet schipperen en lobbyen tussen idealisten en
overheidsbeleid. Bij Van Hall Larenstein vind en creëer je hierin je eigen weg!
Je kunt kiezen uit de volgende opleidingen: Land en watermanagement, Bos en natuurbeheer, Tuin- en
landschapsinrichting, Stad- en streekmanagement, Kust- en zeemanagement en Milieukunde.
53
Food, Marketing and Trade
Met de managementstudies van Van Hall Larenstein kun je grenzeloos zaken doen. Bijvoorbeeld een
rozenkwekerij opzetten in Zimbabwe of een megapartij superieure wijn in Chili kopen. Ook op het gebied
van voeding kun je bij Van Hall Larenstein verschillende kanten op. Van marketing tot zélf producten
bedenken en ontwikkelen. Je bent de schakel tussen onderzoekers en marketeers. Wil je straks een
eigen bedrijf, als zelfstandig ondernemer? Bij Van Hall Larenstein combineer je een stukje idealisme met
een flinke dosis vakkennis. Zo creëer je unieke en (h)eerlijke producten voor klanten over de hele wereld!
Je kunt kiezen uit de volgende opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, International Business and
Management Studies, Bedrijfskunde en agribusiness, Tropische Landbouw en Plattelandsvernieuwing.
54
Dierenstudies (incl. paard)
Ben je wild van dieren? Bij Van Hall Larenstein maak je er werk van! Bijvoorbeeld als manager in een
wildlifepark, als organisator van een paardenevenementen of als adviseur die dierziekten helpt te
voorkomen. Ook in de zorgsector worden steeds meer dieren ingezet. Zo zie je steeds meer huisdieren in
verpleegtehuizen. Ontwikkel jij nieuwe maatregelen waar zowel mens als dier mee kunnen leven?
Je kunt kiezen uit de opleidingen: Diermanagement en Dier- en veehouderij.
55
Life Science and Technology
Opleidingen over voeding, chemie, technologie en meer!
Wil jij iets voor mensen betekenen? Een nieuw medicijn ontdekken tegen kanker of een superschone
brandstof uitvinden waarmee ons milieu gespaard wordt? Feel the chemistry... denk Life Sciences and
Technology! Of je nu de oorzaken van kinderleukemie wilt bevechten, forensisch onderzoeker wilt worden
of een biertje wilt ontwikkelen dat niet dik maakt: stap in de wondere wereld van Life Sciences. Een
wereld waarin nieuwe ontdekkingen op de loer liggen.
Met de opleidingen Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Biotechnologie, Chemie, Chemische
technologie en Voedingsmiddelentechnologie kun je allerlei kanten op.
56
Food and Business
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt de opleiding Food & Business. Food = Business.
Wil je alles over voedingsmiddelen weten, maar wil je ze ook op de markt zetten? Food & Businessstudenten weten zowel veel van voeding als van marketing af. Ze kennen de nieuwste trends en soms
zetten ze zelf de trend door nieuwe producten te ontwikkelen. Food & Business-studenten zijn bekend
met diverse voedingsfabrikanten en hun merken, zoals Albert Heijn, Friesland Campina, Heinz en Aviko,
Een dynamische wereld. Kies je voor de opleiding Food & Business, dan ga je na je opleiding werken in
een commerciële functie in de levensmiddelenindustrie. Bijvoorbeeld als foodmarketeer, manager
kwaliteitszorg, manager productontwikkeling, inkoopmanager of accountmanager. Op termijn kun je
doorgroeien naar een leidinggevende functie.
57
Algemene voorlichting „Delta Academy‟
58
Toegepaste biologie en Biologie & gezondheid
Ben je geïnteresseerd in groene hbo studies of studies waar mens en natuur centraal staan, kom dan
naar CAH Vilentum. Sinds de zomer van 2012 zijn CAH Dronten en CAH Almere een hogeschoolfaculteit
van CAH Vilentum. De vestiging in Dronten is één van de meest vooraanstaande hogescholen op het
gebied van ondernemerschap. Bij de vestiging in Almere draait alles om de mens en natuur.
Tijdens de opleiding Toegepaste biologie ga je aan de slag met vragen als: hoe kan een klein drukbevolkt
land toch een natuurlijk karakter hebben? Welke planten en dieren kunnen samenleven? Hoe kan natuur
zich daar in ontwikkelen en standhouden? En wat betekent dat voor de rest van de omgeving? Je staat
23
met één been in de natuur en één been in de maatschappij. Na afloop van de studie kun je aan het werk
bij organisaties die zich bezighouden met natuurontwikkeling, ecologische adviesbureaus en de overheid.
Tijdens de studie Biologie & gezondheid staat de biologie van de mens centraal. Je leert hoe het lichaam
werkt, hoe processen in het lichaam verlopen en waarom mensen bepaald gedrag vertonen. Je leert de
samenhang zien tussen mens, omgeving, gezondheid en gedrag. Zie ook: www.cahvilentum.nl
59
Natuur, economie & leefomgeving en Groene bedrijfskunde
Ben je geïnteresseerd in groene hbo studies of studies waar mens en natuur centraal staan, kom dan
naar CAH Vilentum. Sinds de zomer van 2012 zijn CAH Dronten en CAH Almere een hogeschoolfaculteit
van CAH Vilentum. De vestiging in Dronten is één van de meest vooraanstaande hogescholen op het
gebied van ondernemerschap. Bij de vestiging in Almere draait alles om de mens en natuur.
Bij de studie Groene bedrijfskunde zijn duurzaamheid en ondernemerschap uitgangspunten en geen
vakken die je pas in het laatste jaar krijgt. Je moet ondernemend zijn om met deze studie aan de slag te
gaan. In een groene economie draait het niet alleen om de financiële kant van de economie, maar ken je
ook waarde toe aan zaken die daar niet traditioneel tot gerekend worden. De focus ligt op een gezonde
onderneming op de korte en de lange termijn.
Met de major Natuur, economie en leefomgeving kies je voor een opleiding waarbij je voorbereid wordt
op een baan bij werkgevers die actief zijn in en met de natuur. Je leert op een „natuurlijke‟ manier kijken
naar vraagstukken. Niet alleen bij de natuur zelf, maar ook bij andere partijen. Natuurlijk moet je ook goed
in de gaten houden wat de financiële consequenties zijn. Zie ook: www.cahvilentum.nl
Techniek
60
Mobiliteit ( verkeerskunde)
Het bouwen van een rotonde, het ontwikkelen van een verkeersplein of onderzoek doen naar
verkeersgedrag van weggebruikers. Dat zijn voorbeelden van wat je bij ons leert. Met deze opleiding
word jij een absolute mobiliteitsexpert! Als mobiliteitsexpert houd je bijvoorbeeld bezig met het bedenken
van maatregelen om een stad verkeersveiliger te maken, meedenken over de ontwikkeling van een
nieuwbouwwijk, het schrijven van plannen om verkeer duurzamer te maken.
61
Logistiek, Planologie en Verkeer
Als planoloog heb je belangstelling voor het vormgeven van de ruimte. Je gaat graag met mensen om en
je bent geïnteresseerd in de dynamiek van de maatschappij. Bij de opleiding Ruimtelijke ordening en
planologie word je opgeleid tot stedenbouwkundige, projectmanager of ruimtelijk planner. Tijdens deze
studie leer je de ruimte in te richten. Je maakt plannen voor bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of een
recreatieterrein. Hoe moet een gebied eruitzien? Wat voor mensen gaan er wonen? Is er veel woonwerkverkeer? Dit zijn vragen die je jezelf stelt als planoloog. Vervolgens leer je voorstellen en ontwerpen
maken die je in een plan omschrijft. Het is een leuke studie omdat je met mensen en de ruimte om je
heen bezig bent.
Logistiek wordt vaak omschreven als het sturen, opslaan, bewerken en transporteren van goederen. Het
richt zich op orderstromen en de planning en uitvoering van orders. In een distributieland als Nederland is
veel vraag naar logistiekmedewerkers. Je vindt ze in ziekenhuizen, bij het wegtransport, in de havens etc.
Mobiliteitsdeskundigen zorgen voor een goede infrastructuur, zodat altijd dit verkeer in goede banen
wordt geleid. Hij/zij maakt plannen voor railvervoer, autowegen, fietspaden, stationspleinen, busroutes,
winkelgebieden, parkeerplaatsvoorzieningen.
62
Game Design
63
Automotive
24
64
Autotechniek
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Autotechniek in Arnhem. Wil je
werken aan de mobiliteit van morgen? Dat kan op veel manieren. Bij de opleiding autotechniek kies je
voor een technische of een commerciële hoofdrichting en studeer je af bij Automotive Testing,
Automotive Development, Automotive Services of Automotive Management. Je kunt ervoor kiezen je
daarbij specifiek te richten op duurzame automobiliteit. Als afgestudeerd ingenieur Autotechniek kun je
wereldwijd aan de slag bij grote bedrijven en instellingen in de automotive branche, zoals autofabrikanten
en onderzoekinstituten. Maar je kunt ook terecht bij dealerbedrijven, leasebedrijven, racingteams en
toeleveranciers. Eenmaal afgestudeerd maak je deel uit van een netwerk van ruim 5000 afgestudeerde
autotechnici. Met de opleiding Autotechniek ga je aan het werk in een branche die belangrijk is voor de
Nederlandse kenniseconomie van vandaag en morgen
65
Informatica, media en communicatie
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt ook opleidingen op het gebied van Informatica,
Media en Communicatie. Wanneer je je thuis voelt in de digitale wereld is wellicht één van deze
opleidingen iets voor jou. Je ontwerpt, creëert, programmeert en communiceert.
Onder het interessegebied Informatica, Media en Communicatie vallen de volgende opleidingen:
Bedrijfskundige Informatica, Communicatie en Multimedia Design, Communicatiesystemen- Digitale
Communicatie, Informatica en Technische Informatica.
66
Algemene voorlichting Techniek, richting “Engineering”
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt binnen het interessegebied Techniek
verschillende opleidingen die vallen binnen “Engineering”. Ga jij het maken in een sector die nooit
verveelt? Bijna alles waarmee we iedere dag te maken hebben wordt mogelijk gemaakt door techniek. In
de technische sector denk je bijvoorbeeld mee over de ontwikkeling van (nieuwe) apparaten en machines
en hoe maak ik die nog beter, duurzamer en gebruiksvriendelijker? Kortom: je bent altijd bezig met de
nieuwste ontwikkelingen. Met een technische opleiding ben je voorbereid op een carrière met oog voor
de toekomst. De opleidingen die vallen onder Engineering zijn:
 Elektrotechniek
 Technische Bedrijfskunde
 Werktuigbouwkunde
 Embedded Systems Engineering
 Industrieel Product Ontwerpen
67
Algemene voorlichting „Build Environment‟
Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, locatie Arnhem kun je de opleidingen Bouwkunde en
Civiele Techniek volgen. Bij bouwkunde interesseren bouwplaatsen jou. Het fascineert je nieuwe
gebouwen te zien groeien en oude gebouwen te zien opknappen. Je hebt bewondering voor de kennis en
het vakmanschap, van ontwerp tot uitvoering, en de organisatie en samenwerking op de bouwlocatie,
waar iedereen zijn taak kent en waar alles vanzelf lijkt te gaan. Van die wereld wil jij als bouwkundige
deel uitmaken! Bij de opleiding Bouwkunde leer je hoe je bouwkundig en constructief goed doordachte
ontwerpen maakt –met speciale aandacht voor duurzaamheid- en wat de juiste materialen zijn. Of je leert
hoe je een bouwproject tot in de puntjes uitvoert. Je kunt kiezen uit 4 hoofdrichtingen: Architectuur,
Bouwtechniek, Constructie of Organisatie. Wat je ook kiest: je bouwt aan een zekere toekomst, want
gebouwd wordt er altijd! Je kunt later werken als adviseur, projectleider, ontwerpen, calculator, uitvoerder,
organisator, organisator of onderzoeker.
Bij Civiele Techniek wil en ons (of een ander) land bewoonbaar maken en houden, zodat onze voeten
droog blijven, mocht de zeespiegel straks gaan stijgen. Ervoor zorgen dat de economie blijft draaien,
omdat de tweede Maasvlakte er ligt of omdat we over de weg en het spoor van A naar B kunnen. Altijd in
een duurzaam perspectief. Het vakgebied Civiele Techniek noemen we ook wel: Weg- en
Waterbouwkunde. Als civieltechnisch ingenieur ontwerp, bouw en onderhoud je bruggen, tunnels,
sluizen, dijken, verkeersknooppunten, drinkwaterzuiveringen, kanalen en havens, maar ook utilitaire
werken als kantoorgebouwen en ziekenhuizen. Tijdens je opleiding kies je jouw eigen hoofdrichting:
Waterbouw, Infrastructuur, Constructie of Organisatie. Je kunt straks aan de slag bij aannemers, adviesingenieursbureaus, de rijksoverheid (o.a. Rijkswaterstaat), provincies, gemeenten en waterschappen.
68
Algemene voorlichting “ Life Sciences”
Bio-informatica HAN:
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt binnen het interessegebied Life Sciences de
opleiding Bio-informatica aan in Nijmegen.
Informatica heeft je interesse, maar je wilt er iets anders mee dan communicatie, multimediale
toepassingen of het ontwikkelen van games. Je zoekt naar een invulling die past bij jouw
maatschappelijke betrokkenheid. Jouw werk, later, moet liefst iedere dag zinvol zijn. Heb je al eens
gedacht aan Bio-informatica? Dit spectaculaire vakgebied is ontstaan door kennis van moleculaire
biologie te verbinden met methoden uit de informatica. Als bio-informaticus maak jij het mogelijk om
beter, sneller en gemakkelijker onderzoek te doen in de levenswetenschappen. Bijvoorbeeld in
25
ziekenhuizen, op universiteiten en bij commerciële bedrijven. Je schrijft de bio-software die je nodig hebt
en als geen ander weet jij hoe je uit talloze biologische databanken de juiste gegevens moet verzamelen,
analyseren en combineren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een sturende rol
innemen bij het ontwikkelen van een nieuw medicijn.
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek HAN: (ook Engelstalig)
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt binnen het interessegebied Life Sciences de
opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan in Nijmegen.
Jij bent een echte onderzoeker, maar ook een praktijkmens. Je bent vooral geïnteresseerd in werken met
levend materiaal: plantaardig, dierlijk of menselijk. Je stelt jezelf vragen als: waarom wordt iemand ziek
en hoe kun je dat voorkomen? Hoe ontstaat een genetisch defect, hoe kun je een gewas beter later
groeien, hoe verloopt een proces in een levend organisme? Met deze kennis wil je daarna aan de slag
om methodieken, producten of productiemethoden
te vinden die werkelijk een verschil gaan maken. Waardevol werk, waarin iedere dag meer mogelijk
wordt! Tijdens deze
opleiding specialiseer je je in de medische of biologische richting.
Chemie HAN:
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt binnen het interessegebied Life Sciences de
Chemie opleiding aan in Nijmegen.
Jij gebruikt het woord „ongeveer‟ niet zo vaak, want jij bent iemand die het liever heel precies weet.
Bijvoorbeeld hoe stoffen zijn samengesteld, waarom zij zich gedragen zoals ze doen en hoe je deze
eigenschappen voor een specifiek doel kunt veranderen. Als analytisch chemicus ontwikkel je methodes
voor de analyse van allerlei stoffen. Voor dopingonderzoek of kwaliteitscontrole van medicijnen of
levensmiddelen. Als organisch chemicus doe je vooral onderzoek naar koolstofverbindingen. Je maakt
nieuwe verbindingen en verbetert bestaande.
In beide richtingen krijg je met polymeerchemie te maken. Je gaat op zoek naar economisch haalbare en
milieuvriendelijke productiemethoden. Later kun je aan de slag in chemische laboratorium, variërend van
de farmaceutische industrie,
de voedingsmiddelenbranche tot onderzoeksinstituten als TNO.
70
Industrieel Product Ontwerpen
72
Algemene voorlichting „De Ruyter Academy‟
73
Maritiem Officier/Ocean Technology (Maritiem Instituut Willem Barentsz NHL Terschelling)
Met de studie Maritiem Officier word je voorbereid op een zelfstandige functie aan boord van een
zeeschip of koopvaardijschip. Je bent verantwoordelijk voor het schip en zijn lading, de bemanning, de
navigatie en de technische installaties. De schepen beschikken over geavanceerde apparatuur voor
navigatie en ladingbehandeling in moderne machinekamers. Tijdens de opleiding volg je hoorcolleges,
werkcolleges en doe je projecten en praktijkopdrachten. Je oefent met behulp van simulatoren en in het
e
3 jaar ga je stage lopen op een zeeschip of koopvaardijschip.
Houd je van water maar denk je niet direct aan het leven op boord van een schip dan is Ocean
Technology (hydrografie) misschien wat voor jou. Je verricht metingen in en op het water ter
voorbereiding en ter controle op werkzaamheden als de aanleg van: windmolenparken, havens en
pijpleidingen.
Het beroepenveld bestaat ruwweg uit drie delen, de baggerwereld, de surveybedrijven en
Rijkswaterstaat. Het eigen schip Octans speelt bij de opleiding een belangrijke rol, daar vinden wekelijks
praktische oefeningen plaats.
74
KLM Flight Academy
De KLM Flight Academy is gevestigd op Groningen Airport Eelde en leidt al sinds 1946 piloten op volgens
de hoogste kwaliteitsnormen. We leiden je op tot verkeersvlieger tijdens de 2-jarige uitdagende en
veelzijdige opleiding.
26
Gezondheidszorg
75
HBO-verpleegkunde
Kiezen voor verpleegkunde is kiezen voor veelzijdigheid en verantwoordelijkheid; je begeleidt en verzorgt
zieke, gehandicapte of stervende mensen. Je bespreekt met hen de gevolgen van hun ziekte en maakt
afspraken over zorg met de familieleden. Je bent planner, zorgverlener en coach in één.
Je combineert je betrokkenheid bij mensen en de samenleving met verpleegkundige wetenschap. De
opleiding Verpleegkunde opent deuren naar diverse werkvelden waaraan jij een waardevolle bijdrage
kunt leveren. Vanaf het derde jaar kun je je specialiseren in Kind en jeugdigen, Verstandelijk beperkten,
Chirurgie, Interne geneeskunde, Sociaal psychiatrische verpleegkundige, Global nursing (werken in
ontwikkelingslanden) of Chronisch zieken en ouderen. Op de CHE leer je meer dan verplegen alleen. Je
leert je ook als verpleegkundige te ontwikkelen in relatie tot je christelijke identiteit. Met een vwo-diploma
kun je de opleiding volgen in een speciale route van drie jaar.
76
HBO-Verpleegkunde
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Verpleegkunde in Nijmegen.
Verpleegkundigen zijn van vele markten thuis. Je vindt ze overal. Je werkt in een ziekenhuis, bij mensen
thuis, in instellingen voor psychiatrische hulpverlening of in instellingen voor verstandelijk gehandicapten.
Natuurlijk verpleeg je patiënten, maar net zo belangrijk is je taak als „regelaar‟. Je organiseert de zorg
rondom patiënten. Of je coacht collega‟s die geen hbo-opleiding hebben. Ook geef je voorlichting aan
jongeren en ouderen. Je hebt ook de mogelijkheid om vanaf het eerste jaar te kiezen voor een duale
opleiding. Om in aanmerking te komen voor de opleiding HBO-V duaal moet je solliciteren bij een van de
deelnemende instellingen en draag je bij aan zorgverlening en innovatie.
77
HBO Verpleegkunde+ Verloskunde
78
Operatieassistent en Anesthesiemedewerker
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Operatieassistent en
Anesthesiemedewerker in Nijmegen. Als Operatieassistent verricht je zelfstandig algemene
werkzaamheden binnen het operatiecomplex. Eén van de belangrijkste taken is het assisteren van de
chirurg bij een operatie. Verder ben je verantwoordelijk voor de instrumenten die tijdens de operatie
gebruikt worden. Je verricht noodzakelijke administratieve werkzaamheden en je zorgt dat de
operatiekamer bedrijfsklaar is. De opleiding duurt 3 jaar.
Als anesthesiemedewerker heb je een zelfstandige taak. Je onderhoudt alle hulpmiddelen en apparatuur
van de anesthesist en je brengt ze voor een operatie in gereedheid. Je assisteert bij het in- en uitleiden
van de anesthesie (narcose) en je bewaakt de patiënt tijdens de operatie. Je bent tussenpersoon tussen
de patiënt en het operatieteam. Deze opleiding duurt 3 jaar. Kies je voor beide opleidingen dan studeer je
in totaal vijf en een half jaar.
79
Medische hulpverlening
Wil je graag aan het werk in de operatiekamer en wil je zelfstandig ondersteuning bieden op het gebied
van medisch-technische zorg? Volg dan de vierjarige opleiding Medische Hulpverlening! Als medisch
hulpverlener voer je zelf medische taken uit, onder supervisie van de medisch specialist. Je krijgt te
maken met stressvolle situaties die vragen om een flexibele aanpak.
Na je studie ben je in staat diagnostisch onderzoek te verrichten, zelf diagnoses te stellen en
therapeutisch te handelen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen jouw
specialisatie. Je werkt met de nieuwste medische technologieën en beschikt over de benodigde
communicatieve vaardigheden.
Als afgestudeerd medisch hulpverlener oefen je een nieuwe functie uit die tot op heden alleen door
verpleegkundigen of anders opgeleiden werd gedaan. Dat brengt je in een unieke positie die vraagt om
een pioniersaanpak.
In het tweede jaar van de opleiding maak je een keuze uit één van onderstaande differentiaties. Hiermee
richt je je op een bepaalde sector. In het derde en vierde jaar volg je alle stages in de gekozen
differentiatie.
1. Operatieve zorg
Als medisch hulpverlener operatieve zorg ben je de rechterhand van de chirurg. Je assisteert en
instrumenteert tijdens operatieve ingrepen. Jouw inzicht en bekwaamheid zorgen mede dat een operatie
voorspoedig en zo snel mogelijk kan verlopen.
2. Anesthesiologische zorg
Als medisch hulpverlener anesthesiologie zorg je er samen met de anesthesioloog voor dat de patiënt
pijnloos geopereerd kan worden. Om te voorkomen dat de patiënt schade oploopt, bewaak je tijdens de
27
operatie zijn vitale functies, zoals ademhaling, bewustzijn en temperatuurregulatie, en grijp je in als het
nodig is.
Het onderwijsprogramma is in nauwe samenwerking met het werkveld en het Erasmus Medisch Centrum
(Erasmus MC) ontwikkeld. In het Erasmus MC wordt veel patiëntgericht en wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar behandelingen en behandelmethoden, en worden patiënten met de meest uiteenlopende
aandoeningen behandeld. Hierdoor doe je kennis op van de laatste methodes en technieken binnen de
verschillende differentiaties.
80
Fysiotherapie
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Fysiotherapie in Nijmegen. Als
fysiotherapeut weet je veel over hoe het lichaam beweegt en zich herstelt bij blessures of na een ziekte.
Met deze kennis help je mensen in werk, sport, vrije tijd of andere bezigheden. Je gebruikt daarvoor
verschillende middelen, zoals training, massage, coachen en adviseren bij bijvoorbeeld
fitnessapparatuur. Je werkt in een praktijk of als medewerker van een revalidatiecentrum, ziekenhuis of
verpleeghuis.
81
Fysiotherapie
Een fysiotherapeut brengt mensen weer in beweging na ziekte of een ongeval. Eerst kijk en voel je wat er aan
de hand is. Je bedenkt hoe het beter kan. Dan ga je aan de slag, met massage, oefeningen en hulpmiddelen.
Je gaat werken in een (groeps)praktijk of in een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum. In het
oriëntatiejaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen. Een belangrijk kenmerk van de
opleiding is dat je de mens als geheel leert bekijken. Niet een deel van het lichaam staat centraal, of een apart
vak zoals anatomie. Steeds is een concrete praktijksituatie het uitgangspunt tijdens de lessen en opdrachten.
In het begin van het eerste jaar leer je hoe een gezond persoon beweegt, halverwege het jaar leer je steeds
meer hoe je een patiënt met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat onderzoekt en behandelt.
Bijvoorbeeld: hoe begeleid je iemand met knieproblemen die weer wil gaan sporten.In je eerste jaar, maar ook
in de rest van je studie, komen aan bod:
 Onderzoek: hoe spoor je de oorzaak van een klacht op?
 Bewegingstherapie: hoe laat je mensen beter bewegen?
 Massagetherapie: hoe gebruik je verschillende massagevormen?
 Fysiotechniek: hoe ga je om met technische methoden en de apparatuur die daarbij hoort?
 Psychosociale vakonderdelen: hoe ga je om met psychische aspecten en emoties van patiënten?
Deze onderdelen zie je terug in theorie, praktijk en projectonderwijs.
82
Mensendieck oefentherapie
83
Ergotherapie
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Ergotherapie in Nijmegen. Als
ergotherapeut help je mensen met een beperking of handicap om zich zo goed mogelijk in het dagelijkse
leven te redden. Je richt je op de gevolgen van een ziekte, beperking of handicap. Samen met de cliënt
wil je bereiken dat hij/zij belangrijke dagelijkse activiteiten als wonen, werken, studeren, zelfstandig
reizen, spelen, zich verzorgen en ontspannen uit kan voeren. Je werkt als behandelaar van cliënten, als
coach voor betrokkenen en als adviseur van bijvoorbeeld instanties en bedrijfsleven. Je werkterrein is
uitgebreid; van revalidatie- en gezondheidszorgcentra, ziekenhuizen en speciaal onderwijs tot het
bedrijfsleven of je eigen ergotherapiepraktijk.
84
Logopedie
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Logopedie in Nijmegen. Als
logopedist help je mensen met een taal-, spraak-, stem-, slik- of gehoorstoornis. Je behandelt mensen die
door deze stoornissen problemen hebben in hun communicatie; ze spreken bijvoorbeeld onduidelijk,
kunnen de juiste woorden niet bedenken of gebruiken hun stem niet goed. Soms help je iemand zijn
stotteren onder controle te krijgen. Dit alles doe je in een ziekenhuis of in een eigen praktijk, in een
revalidatiecentrum, verpleeghuis of in een school voor speciaal onderwijs. Je bent toelaatbaar met een
havo- of vwo-diploma met alle profielen. Vooraf is er een toelatingsonderzoek waarbij o.a. je stem en
uitspraak worden beluisterd.
28
85
Voeding en Diëtetiek
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt binnen het interessegebied Gezondheid de
opleiding Voeding en Diëtetiek in Nijmegen. Je weet alles over voeding, maar ook over diëten. Je helpt
gezonde mensen (voedingsdeskundige) of zieke mensen (diëtist). Je geeft (top) sporters
voedingsadviezen die hun prestaties verbeteren. Of je stelt voor patiënten een dieet op dat past bij hun
ziekte. Als voorlichter adviseer je mensen hoe ze het beste gezond kunnen eten en bewegen, zoals dat in
de campagne „Balansdag‟ van het Voedingscentrum gebeurt. Je kunt ook werken bij een bedrijf waar je
nieuwe producten ontwikkelt, zoals cholesterolverlagende yoghurtdrank. En je kunt meewerken in
voedingsonderzoek naar de effecten van voeding en diëten.
86
Mondzorgkunde
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Mondzorgkunde in Nijmegen. Als
mondhygiënist ben je bezig met het voorkomen van tandvleesziekten en tandbederf. Je werkt binnen de
mondzorg. Je geeft voorlichting aan individuen of groepen mensen over bijvoorbeeld mondverzorging en
gezonde voeding. Je polijst tanden en kiezen en voert professionele gebitsreiniging uit, waarbij tandsteen
en plaque worden verwijderd. Naast het geven van verdovingen en het maken van röntgenfoto‟s, voert de
mondhygiënist ook eenvoudige restauraties uit in tanden en kiezen. Je werkt in een eigen praktijk, een
tandartspraktijk, een instelling, het bedrijfsleven of het onderwijs.
87
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (MBRT)
Ben je geïnteresseerd in techniek? Lijkt het je ook leuk om met mensen te werken? En wil je werken in de
gezondheidszorg? Dan is de bacheloropleiding Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische
Technieken (MBRT) iets voor jou. In deze opleiding vind je namelijk een boeiende combinatie van deze
drie aspecten.
De opleiding MBRT leidt op voor een paramedische-technisch beroep in de high tech healthcare. De kern
van je werk is het voorbereiden en uitvoeren van medisch beeldvormende onderzoeken met behulp van
straling, ultrageluid en magnetische velden en behandeling van kankerpatiënten met behulp van straling.
Dit komt uitgebreid naar voren in de opleiding. Voorbeelden van vakken op de opleiding zijn: anatomie,
fysiologie, stralingsfysica, beeldbewerking, beeldherkenning, insteltechnieken.
Als je het bachelor diploma MBRT op zak hebt kun je werken op de afdelingen medische beeldvorming
(radiologie, echografie en nucleaire geneeskunde) of bestraling (radiotherapie). Je bent dan een medisch
beeldvormings- en bestralingsdeskundige. Vanwege de technische ontwikkelingen en vergrijzing is
voldoende werk te vinden.
88
Radiodiagnostisch Laborant
MBRT:
Ben je geïnteresseerd in techniek? Lijkt het je ook leuk om met mensen te werken? En wil je werken in de
gezondheidszorg? Dan is de bacheloropleiding Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische
Technieken (MBRT) iets voor jou. In deze opleiding vind je namelijk een boeiende combinatie van deze
drie aspecten.
De opleiding MBRT leidt op voor een paramedische-technisch beroep in de high tech healthcare. De kern
van je werk is het voorbereiden en uitvoeren van medisch beeldvormende onderzoeken met behulp van
straling, ultrageluid en magnetische velden en behandeling van kankerpatiënten met behulp van straling.
Dit komt uitgebreid naar voren in de opleiding. Voorbeelden van vakken op de opleiding zijn: anatomie,
fysiologie, stralingsfysica, beeldbewerking, beeldherkenning, insteltechnieken.
Als je het bachelor diploma MBRT op zak hebt kun je werken op de afdelingen medische beeldvorming
(radiologie, echografie en nucleaire geneeskunde) of bestraling (radiotherapie). Je bent dan een medisch
beeldvormings- en bestralingsdeskundige.
Voor studiejaar cohort 2014/2015 geldt voor de opleiding MBRT een numerus fixus en inschrijven voor 1
april 2014.
89
Radboud Zorgacademie (diverse opleidingen)
Een beroepsopleiding in de zorgsector iets voor jou? Wel eens nagedacht over de voordelen van een
academisch ziekenhuis? De Radboud Zorgacademie biedt je alle kansen. In nauwe samenwerking met
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), het ROC Nijmegen en de Fontys Hogeschool.
Je vindt bij ons een krachtig en veilig leerklimaat. Deskundige professionals begeleiden je, zodat je het
maximale uit je opleiding haalt.
Opleidingen: Verpleegkunde, Operatieassistent en Anesthesiemedewerker, Medisch ondersteunend en
paramedisch. Meer informatie: www.umcn.nl/Onderwijs/Zorgacademie/
29
Sector Economie
90 Accountant Worden (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)
ook voor VWO-ers!!
Ondernemers, bestuurders en beleggers maken elke dag beslissingen. Om deze te kunnen nemen,
hebben ze goede informatie nodig. Daarvoor zorgt de accountant. De accountant werkt voor de bakker in
het dorp, de wethouder in de grote stad, de board of directors van een international en voor de directeur
van een ziekenhuis. Achter elke beslisser staat een accountant!
Niet iedereen mag zich accountant noemen. Het is een beschermde titel, net als advocaat of arts. De titel
krijg je pas na een uitgebreide opleiding en enkele jaren praktijkervaring. Nederland kent twee
accountantstitels:
 Accountant-Administratieconsulent (hbo)
 Registeraccountant (universiteit)
Van oudsher houdt een accountant zich bezig met de financiële administratie. Hij controleert
jaarrekeningen of stelt deze samen. Maar als accountant ben je ook een adviseur. Je hebt namelijk als
geen ander zicht op hoe een onderneming in elkaar steekt. Je gaat alle cijfers na en analyseert deze. Zo
zie je bijvoorbeeld of een medewerker fraudeert of waar nog winst gemaakt kan worden. Zulke inzichten
moet je goed kunnen communiceren naar je klanten. Je bent dus vooral ook veel met mensen bezig, en
dat maakt het werk erg afwisselend. Omdat jouw adviezen letterlijk geld op kunnen leveren, ben je een
heel belangrijke gesprekspartner voor je klanten.
91
Facility Management
Bij Facility Management gaat het om alle bedrijfsmatige activiteiten die ervoor zorgen dat mensen goed
en aangenaam kunnen wonen, werken of recreëren. Het gaat om het managen van faciliteiten die de
kwaliteit van de werkomgeving of leefomgeving bepalen. Een facility manager moet van alle faciliteiten in
het bedrijf iets afweten. Zonder Facility Management kan een organisatie niet functioneren en haar
kernactiviteiten verrichten. Afgestudeerden vinden naast een baan als facility manager ook vaak een
baan als hoofd catering, inkoper of winkelcentrummanager, evenementenorganisator,
marketingmedewerker etc.
92
Algemene voorlichting „Bedrijfskundige opleidingen‟
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt een groot aantal opleidingen op het gebied van
economie, management en recht. Wil je weten wat je kunt met je ambities, organisatietalent of je
ondernemersplannen, dan is één deze opleidingen misschien iets voor jou. Voor vrijwel elke opleiding in
deze sector kun je bij ons terecht. Afhankelijk van de opleiding die je kiest kun je in Arnhem of Nijmegen
studeren.
Onder het interessegebied Economie, Management en Recht vallen de volgende opleidingen:
Accountancy, Bedrijfseconomie, Financial Service Management, Commerciële Economie, Communicatie,
Food & Business, International Business and Languages, Small Business en Retail Management, Facility
Management, HBO-Rechten, Logistiek en Economie, Fiscaal Recht en Economie, Human Resource
Management en Bedrijfskunde.
93
Algemene voorlichting ”Economie en Management”
Als je economie gaat studeren komt je in aanraking met de meest uiteenlopende vragen. Economie is erg
veelzijdig en economen kom je dan ook overal tegen: in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de
bankwereld en het onderwijs. Overal krijg je te maken met de vraag: “Wat kost het?” en “Wat levert het
ons op?” De economische opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn in drie richtingen onderverdeeld:
Bedrijfskunde, Financieel Management en Marketing & Commercie. De opleidingen zijn praktijkgericht
en, als je blik verder reikt dan Nederland, kun je bij ons ook alles te weten komen over het internationale
bedrijfsleven. Toelatingseisen: havo of vwo Pakketeisen: profiel E&M (met een ander profiel kan bij
sommige opleidingen voor havo-scholieren economie, wiskunde A of B of een tweede moderne vreemde
taal vereist zijn).
Opleidingen:
Accountancy, Assistant Marketeer, Bedrijfseconomie, Business Management, Commerciële Economie,
Facility Management, Financial Services Management, Intercedent, International Business & Economics
(Engelstalig), International Business and Languages, International Business and Management Studies
(Engelstalig), International Marketing Management (Engelstalig), Logistiek en Economie, Management
Economie en Recht, Small Business en Retail Management.
30
94
Hoger Hotelonderwijs
De gastvrijheidsbranche is in beweging. Geen wonder, want ondanks de economische omstandigheden
besteden mensen nog steeds graag hun vrije tijd op een ontspannen wijze en bedrijven organiseren
congressen en seminars voor hun relaties. Of het nu gaat om wellness, vakanties, stedentrips of
bijzondere arrangementen: er is werk aan de winkel voor de gastvrijheidmanager om gasten steeds weer
een bijzondere ervaring te geven. In vier jaar tijd leer jij hoe je als ondernemer of manager met succes
een bedrijf in de hospitality branche leidt. Kortom: je leert de juiste balans te vinden tussen hoe je een
bedrijf runt en hoe je je gasten kunt verwennen. Een bruisend vak, waar geen dag hetzelfde is
95
Hoger Hotelonderwijs
Vind je het leuk om dingen te organiseren? Ga je graag met mensen om? Maak je het mensen graag
naar de zin en wil je daar ook wel de verantwoording voor dragen? Wil je graag in een internationaal
werkveld werken? Dan is de International Hotel Management Stenden dé opleiding voor jou.
Wat maakt de International Hotel Management Stenden bijzonder?
De praktijk en het internationale karakter van gastvrijheid staan centraal. Je kunt de theorie direct
omzetten in de praktijk van het Hotel van de opleiding. Ook de wijze waarop les wordt gegeven is zeer
vergelijkbaar met de praktijk. Geen colleges in volle zalen, maar real-life cases die je gezamenlijk met
medestudenten gaat oplossen.
De International Hotel Management Stenden is een internationale opleiding. Stenden heeft eigen (!)
vestigingen in Qatar, Thailand en Port Alfred (Zuid-Afrika).
Op de opleiding studeren studenten van ongeveer 60 verschillende nationaliteiten en je krijgt volop
mogelijkheden om in het buitenland delen van je studie te volgen, zoals een stage, maar ook modulen
van de opleiding. Of je in Zuid-Afrika zit of in Leeuwarden: je volgt dezelfde module.
Werkveld: Of je nu kiest voor een nationale of internationale carrière, de beroepsmogelijkheden na je
afstuderen zijn legio. Zo kun je niet alleen aan de slag in de gastvrijheidindustrie, maar ook in andere
branches waar dienstverlening centraal staat.
96
Media and Entertainment Management
Binnen deze internationale opleiding (de opleiding wordt geheel in het Engels aangeboden) leer je hoe je
creativiteit, techniek en commercieel inzicht kunt gebruiken om als media manager aan de slag te gaan.
Je leert unieke concepten te bedenken voor bijvoorbeeld radio, televisie of musicals.
Binnen de opleiding heb je de mogelijkheid je te specialiseren binnen media en entertainment marketing
of productie en imagineering.
Als afgestudeerde kun je carrière maken binnen mediagerelateerde bedrijven. Maar ook bestaat de kans
dat je in de bredere communicatiebranche terecht komt.
97
Modemanagement Doorn TMO
Wil jij werken in een branche die constant in beweging is? De modebranche heeft een nieuwe generatie
denkers en aanpakkers nodig. Sterke persoonlijkheden die willen pionieren in een nieuwe tijd. TMO
Fashion Business School is dé opleiding voor commerciële managementfuncties in fashion. De opleiding
duurt 3,5 jaar, waarin je alles op het gebied van mode, marketing en management leert. Niet alleen in de
lessen, maar ook in de projecten, waarbij je direct kennismaakt en samenwerkt met bedrijven uit de
branche.
We bieden je een opleiding, waarin je jouw persoonlijkheid optimaal kunt ontwikkelen. Daardoor kun jij
straks het verschil maken in fashion business. De particuliere opleiding is kleinschalig, waardoor je
intensief contact hebt met je docenten en je medestudenten. Het zorgt voor een sterk „clubgevoel‟ en je
zult je daardoor snel thuis voelen. Je bouwt bij TMO direct aan een sterk, internationaal netwerk voor je
toekomst op.
Als vooropleiding vragen we een afgeronde MBO (niveau 4), HAVO of VWO opleiding.
Je bent toelaatbaar met ieder profiel.
31
98
Automotive/Nautica
IVA Driebergen, Automotive & Nautisch Business Management
IVA Driebergen is dé Business School op mbo- en hbo-niveau. De opleiding heeft twee studierichtingen:
Automotive Business Management en Nautisch Business Management. Studenten krijgen een breed
vakkenpakket met onder andere: economie, marketing, verkoop en techniek. De kleinschalige particuliere
school leidt in eerste instantie op tot commerciële en managementgerichte beroepen in de automotive en
nautische sector. Ook geeft de opleiding een uitstekende start voor andere sectoren in het bedrijfsleven.
Studenten met een passie voor auto‟s en watersport vinden bij IVA Driebergen een leuke,
gestructureerde studie met een uitstekende aansluiting naar een baan. www.iva-driebergen.nl
99
Algemen voorlichting „Scaldis Academy‟
100
European Studies Den Haag (voorheen HEBO)
European Studies betekent grenzen verleggen. Letterlijk en figuurlijk. Je wordt opgeleid tot Young European
Professional, klaar om een internationale functie te bekleden in het bedrijfsleven, de overheid of een nonprofit organisatie. Jij bent in staat door een internationale bril te kijken en je snapt hoe Europa „werkt‟.
Tijdens je studie doe je veel internationale ervaring op tijdens een uitwisselingsprogramma én een
internationale stage. Je studeert een semester aan een van onze zusteruniversiteiten in het buitenland.
Je kunt in Europa blijven, maar ook naar bijvoorbeeld Amerika, Azië of Afrika afreizen. Daarna stage
lopen in Den Haag? Denk liever aan Amnesty International in Sydney, of Palm Pictures in New York. Je
wordt hierop voorbereid door een intensief en breed programma dat zich richt op zowel de publieke
sector (overheid) als private sector (bedrijfsleven) en ingaat op Europa en zijn relatie tot andere
werelddelen. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is intensief talenonderwijs in het Engels en een of
twee andere moderne vreemde talen (Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Russisch). Veel van je
medestudenten (en docenten) zijn afkomstig van over de hele wereld; elk jaar starten er studenten met
ongeveer 30 verschillende nationaliteiten aan de opleiding.
Kortom; European Studies is een studie voor wereldburgers!
European Studies wordt voor Havisten zowel aangeboden in het Nederlands als volledig Engelstalig.
Speciaal voor praktijkgerichte VWO studenten is er een volledig Engelstalig driejarig programma!
Toelatingseisen? Check www.hhs.nl/europeanstudies.
101
Toerisme en vrijetijdsmanagement (NHTV)
De Academie voor toerisme biedt twee toeristische opleidingen:
Management toerisme en Functiegericht toerisme en recreatie.
Het verschil tussen de opleidingen is dat Management toerisme een brede opleiding is, terwijl de
opleiding Functiegericht toerisme en recreatie opleidt voor vier specifieke functiegebieden binnen het
toerisme.
Binnen de opleidingen leer je hoe je de toerist een onvergetelijke vakantie bezorgt. Je leert hoe je een
(toeristisch) bedrijf runt, hoe je aan een team leidinggeeft en hoe je van een reis een succes maakt. Je
kunt als afgestudeerde bijvoorbeeld nieuwe reizen bedenken en samenstellen. Ook kun je het
management doen voor campings, hotels en culturele instellingen of de overheid adviseren over
toeristische ontwikkelingen in Nederland of daarbuiten. Je kunt als tour Manager groepen mensen
begeleiden op bestemmingen over de hele wereld.
Academie voor vrije tijd
Als vrijetijdsmanager ben je in staat om bijvoorbeeld een spetterend muziekevenement te organiseren
voor 10.000 bezoekers, beleid te creëren ter bevordering van topsport of een promotieplan te ontwikkelen
voor theatervoorstellingen met als resultaat dat ze avond na avond zijn uitverkocht. De opleiding heeft
een zeer breed studiepakket en biedt veel internationale studie- en stagemogelijkheden. Je kunt je
specialiseren in sportmanagement, evenementenmanagement, creative industries of leisure project
management.
102
Toerisme/hotellerie TIO
Hogeschool Tio: kleinschalig en persoonlijk
De Tio-vestigingen zijn kleinschalig en ademen een vriendelijke en veilige sfeer uit. Tio ben je geen
nummer. Het aantal studenten is gemiddeld 13 per les. De persoonlijke benadering van Tio maakt snel
studeren mogelijk. Bij Tio kun je in slechts drie jaar en één maand het bachelordiploma behalen. Als
havist of mbo„er kun je het mbo4-diploma bovendien in slechts één jaar behalen. Het onderwijs van Tio is
dan ook intensief. Tio is een particuliere school.
Hotel- en Eventmanagement – HEM (hbo in 4 of 3 jaar, Nederlands- en Engelstalig)
Hospitality is hot! Welkom in de wereld van tophotels en sterrenrestaurants. Maar ook van festivals,
concerten, sportevenementen en congressen. HEM: de klassieke hogere hotelschool in combinatie met
32
eventmanagement.Word jij manager van een groot hotel in het buitenland? Of een talent in het
organiseren van (internationale) events? Dan is de opleiding HEM de eerste stap.
Internationaal Toeristisch Management – ITM (hbo in 4 of 3 jaar, Nederlands- en Engelstalig)
Maak werk van vakantie! Als toeristisch manager verkoop je de wereld. Je stelt reizen samen, koopt
scherp in en legt wereldwijd contacten. ITM is je „boarding pass‟ naar de toekomst. Toerisme is
wereldwijd de grootste branche. Steeds meer mensen zijn bereid extra geld te besteden aan verre en
bijzondere reizen. Ook op productgebied zijn er constant ontwikkelingen. Social media, reviews en mobiel
internet zorgen voor nieuwe trends. Om hier in mee te kunnen gaan, is de branche continu op zoek naar
goed opgeleide mensen. Tio is al ruim 40 jaar befaamd als opleidingsinstituut voor de reiswereld.
International Business Management – IBM (hbo in 4 of 3 jaar, Nederlands- en Engelstalig)
De wereld van nu draait om handel. Internationale contacten leggen en kansen zien, of ze zelf creëren.
IBM brengt je een stap dichterbij internationaal succes.. Je introduceert een nieuw product op de
Amerikaanse markt en vliegt door naar Shanghai om advies te geven over de verkoopprijs. „Business as
usual‟ voor jou. Na de opleiding IBM is de wereld je werkveld.
Commercieel Business Management -CBM (mbo4+) in 3, 2 of 1 jaar.
Dé opstap naar een internationale business carrière!
Handel is internationaal en overal. Het talent dat nodig is om carrière te maken in business, vind je bij
CBM. Wie weet ontdek je het gat in de markt! Je geeft productadvies, onderhandelt over prijzen en hebt de
wil om te scoren. Je hebt een zakelijke instelling en handelt niet alleen in woorden, maar ook in daden.
Business vraagt om ondernemersgeest. Weet jij de ondernemer in jezelf naar boven te halen?
Hotelmanagement – HMA (mbo4 in 3, 2 of 1 jaar)
Als toekomstig hotelmanager zit organisatietalent in je bloed! HMA biedt je alle facetten van allround
management, zodat jij elke onderneming tot een succes kunt maken. Je bent een perfectionist met oog
voor detail, maar ook een ondernemer met lef. Je beleid op het gebied van financiën, personeel,
gastvrijheid en marketing is goed doordacht en uitvoerbaar. Na HMA ben je commercieel en
dienstverlenend. En geknipt voor een managementcarrière in de hotellerie en eventbranche.
Steward(ess), Receptionist(e), Host(ess) – SRH (mbo4+) in 2 of 1 jaar)
Elke dag nieuwe gasten en andere collega‟s. Vreemde talen, verre landen en andere culturen. Er gaat
een wereld voor je open met de opleiding SRH! Je hebt een servicegerichte instelling en vreemde talen
zijn voor jou geen probleem. Je staat stevig in je schoenen en speelt makkelijk in op onverwachte
gebeurtenissen. „Service with a smile‟ is voor jou vanzelfsprekend. De hele wereld is je werkterrein. Met
jouw servicegerichte instelling en representativiteit ben je welkom bij grote namen als Schiphol.
103
Journalistiek
School of Media: Mensen willen actief deelnemen aan de samenleving en kunnen meepraten over
onderwerpen die hen interesseren. Dat lukt hen alleen als ze goed zijn geïnformeerd. Daarom zijn er
dagelijks duizenden journalisten aan het werk bij media als radio, televisie en kranten (met een lokaal,
regionaal of landelijk bereik), nieuwssites op het internet en tijdschriften. Vakkundige en betrouwbare
journalisten zijn onmisbaar in een democratische samenleving. Journalisten vervullen de oog- en
oorfunctie voor het publiek. Zij vormen de verbindende schakel tussen gebeurtenissen en de lezer, kijker
of luisteraar. De journalist selecteert en presenteert nieuwsfeiten en schetst de achtergronden van het
nieuws. Op de hogeschool word je opgeleid tot allround journalist
104
Journalistiek
Kun jij nog kop en staart onderscheiden in de wereld? Heb je oog voor de veranderingen die zich steeds
maar weer voltrekken? Als journalist sta je er middenin. Bij de opleiding Journalistiek leer je hoe je
nieuws ontdekt, selecteert, analyseert en hoe je het in woord, beeld en geluid omzet. Als journalist vervul
je een belangrijke taak. Mensen willen actief deelnemen aan de samenleving en kunnen meepraten over
onderwerpen die hen interesseren. Dat lukt hen alleen als ze goed zijn geïnformeerd. Daarom zijn er
dagelijks duizenden journalisten aan het werk bij media als radio, televisie en kranten (met een lokaal,
regionaal of landelijk bereik), nieuwssites op het internet en tijdschriften. Journalisten vormen de
verbindende schakel tussen gebeurtenissen en de lezer, kijker of luisteraar. Op de hogeschool word je
opgeleid tot allround journalist. Daarnaast is er op de CHE aandacht voor de religieuze dimensie van het
nieuws. Met een vwo-diploma kun je de opleiding volgen in een speciale route van drie jaar.
33
105
Communicatie
Wil je een uitdagende baan in de wereld van media en informatiemanagement? Of wil je
programmamaker worden? Heb je talent op het gebied van taal, design of organisatie? Dan is de
opleiding Communicatie wat voor jou. Een veelzijdige opleiding waarmee je in elke bedrijfstak of
organisatie terecht kunt. Dat maakt je breed inzetbaar. De communicatiemedewerker organiseert en
regisseert alle communicatie-uitingen en kiest voor elke situatie het beste middel. Dat vraagt de meest
uiteenlopende vaardigheden van jou; van copywriting tot presentatietechnieken en van
campagneconcepten tot projectmanagement. Ook leer je op strategisch niveau mee te denken om
bedrijven en organisaties te kunnen adviseren over hun communicatie en marketing. Tijdens de opleiding
aan de CHE is er ook aandacht voor de religieuze en ethische dimensies van informatievoorziening. Met
een vwo-diploma kun je de opleiding volgen in een speciale route van drie jaar.
106
Algemene voorlichting „Commercieel Communicatieve opleidingen‟.
Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kun je de opleiding Communicatie volgen. Wil je alles weten
over reclame, media, vormgeving, communicatie 2.0, public relations, interne communicatie of
merkmanagement? Dan past de opleiding Communicatie bij jou. Nokia wil een nieuw product op de markt
brengen. Hoe maakt de fabrikant dit bekend? Via een reclamespotje op tv, een advertentie in een
tijdschrift of via social media? Wat is de beste timing en hoeveel budget is er nodig voor de promotie? Bij
de opleiding Communicatie (CO) leer je dit soort vraagstukken op te lossen. Na je opleiding start je als
medewerker public relations, junior communicatieadviseur of medewerker marketingcommunicatie. Je
kunt doorgroeien tot communicatiemanager. In het derde jaar van de studie kies je zelf een minor om je
te specialiseren, bijvoorbeeld Evenementenmanagement, Brandmanagement, Communicatie 2.0, PR &
Mediarelaties of Theater en Muziek Management.
Sociaal-Agogisch (Gedrag en Maatschappij)
107
Human Resource Management en Bedrijfskunde MER
Human Resource Management
HRM ga je studeren als je het leuk vindt om mensen te begeleiden in hun loopbaan. De organisatorische
kant schrikt je niet af en je wilt graag de gesprekspartner zijn van het management en de
medewerkers. In dat geval is Human Resource Management echt iets voor jou! Een HRM’er houdt zich
vooral bezig met de menselijke kant van de zaak; hoe komen medewerkers het beste tot hun recht?
Wat is de beste manier van leidinggeven? Hoe voer je een beoordelingsgesprek? Het zijn vragen waar
iedere organisatie mee te maken heeft. En jij gaat daar antwoord op geven. Niet uit de losse pols,
maar gebaseerd op onderzoek, grondige analyse en een stevige basis die je op de CHE meekrijgt. Bij de
CHE is er aandacht voor het beroep in relatie tot christen-zijn.
Bedrijfskunde MER
De opleiding Bedrijfskunde MER (BKM; voorheen MER) is een brede opleiding met veel
specialisatiemogelijkheden. Als bedrijfskundige geef je gevraagd en ongevraagd advies over allerlei
uiteenlopende zaken die te maken hebben met zaken én mensen. In de opleiding leer je over wat er in
een bedrijf gebeurt, van de productie van product of dienst tot de marketing en verkoop ervan. Van
het aannemen van personeel tot ontslag of pensioen. Heb je BKM gedaan, dan beschik je over een
brede set aan vaardigheden en kennis. Je bent dus breed inzetbaar en kunt op allerlei plaatsen terecht
komen als je eenmaal aan het werk gaat. Tijdens je studie kun je je specialiseren in de richting
commerciële bedrijfskunde, financiële bedrijfskunde, juridische bedrijfskunde en innovatieve
bedrijfskunde.
108
Social studies (SPH/MWD)
Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH)
Niet iedereen groeit gezond op in een harmonieuze omgeving. Sommige mensen hebben professionele
hulp nodig bij het vormgeven van hun leven. Als SPH’er bied jij de helpende hand. Samen met je cliënt
probeer je zijn of haar leefsituatie te verbeteren. Je doet dat doorgaans vanuit een instelling zoals een
opvanghuis voor verslaafden of een gezinsvervangend huis. Maar je kunt ook als ambulant begeleider of
gezinscoach aan de slag. Voor een SPH’er draait alles om de vraag: hoe kan ik mijn cliënt en de groep
waarin hij functioneert helpen in zijn ontwikkeling en welke middelen kan ik hem aanreiken om zo
zelfstandig mogelijk te leven? Op de CHE volg je de propedeuse Sociale Studies en na het eerste jaar
kies je voor SPH of MWD. In het derde jaar kun je je specialiseren in Justitiële hulpverlening,
Toegepaste psychologie, Pedagogiek, Samenlevingsopbouw, Jeugdzorg, Creatief Agogisch Werken,
Relationele en gezinsgerichte hulpverlening, Hulpverlening aan gehandicapten of Geestelijke
34
gezondheidszorg. Je leert te functioneren als hulpverlener, maar ook om je vanuit een duidelijke en
christelijke visie in te zetten voor unieke mensen.
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
Als maatschappelijk werker ondersteun je mensen bij het oplossen van en het omgaan met hun
problemen. Jouw belangrijkste taak is je cliënt helpen bij het vinden van manieren om zijn of haar
situatie zelf weer aan te kunnen. Je helpt mensen door een moeilijke periode in hun leven. Door met
hen te praten, een luisterend oor te bieden en/of hen praktisch te ondersteunen. Maatschappelijk
werk is vaak een combinatie van materiële en psychosociale hulp. Op de CHE volg je de propedeuse
Sociale Studies en na het eerste jaar kies je voor SPH of MWD. In het derde jaar kun je je specialiseren
in Toegepaste psychologie, Justitiële hulpverlening, Pedagogiek, Samenlevingsopbouw, Jeugdzorg,
Creatief Agogisch Werken, Relationele en gezinsgerichte hulpverlening, Hulpverlening aan
gehandicapten of Geestelijke gezondheidszorg. Je leert te functioneren als hulpverlener, maar ook om
je vanuit een duidelijke en christelijke visie in te zetten voor unieke mensen.
109
Social Work
De opleidingen binnen Maatschappij & Recht leiden op voor een beroep midden in de samenleving. Je
helpt de leef- en/of werkomgeving verbeteren van verschillende groepen mensen. Denk aan jongeren,
daklozen, gehandicapten, delinquenten, opvoeders, maar ook aan mensen in werksituaties. Het gaat niet
alleen om kwetsbare mensen, maar ook om het mee vormgeven van een veilige leef- en werkomgeving,
waarin ieder tot zijn recht komt. Je werkt daarbij samen met andere professionals.
Binnen Maatschappij & Recht heb je niet alleen met mensen en sociale aspecten te maken, maar ook
met wetten en regels, en met zakelijke aspecten. Elke opleiding heeft haar eigen invalshoek.
 Creatieve Therapie (CT):
Wil jij met mensen werken? Heb je een passie voor muziek, drama of beeldend vormen? Dan is de
opleiding Creatieve Therapie (CT) misschien iets voor jou. Creatieve therapie is een specialistische
behandelvorm. Door methodisch en doelgericht gebruik te maken van drama, beeldend vormen en
muziek zorg je er als creatief therapeut voor dat cliënten kunnen veranderen, ontwikkelen, iets kunnen
verwerken of accepteren.
 Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV):
Wil jij met mensen werken? Individueel en in groepen? Vind je organiseren leuk? Ben je creatief en
ondernemend? Dan is Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) misschien iets voor jou. Als CMVprofessional ben je een duizendpoot, ondernemend, creatief, organisatorisch sterk en heb je gevoel voor
mensen en cultuur. Je kunt mensen uitdagen, zodat ze zich ontwikkelen en meer betrokken raken bij de
maatschappij en bij cultuur: dit noemen we cultureel burgerschap.
 Social Management (CMV):
Social Management is een profiel van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. Wil je
organiseren, netwerken en sociaal maatschappelijke vraagstukken aanpakken? Werk je graag met
mensen? Dan is Social Management iets voor jou! Bij Social Management word je opgeleid om sociaal
maatschappelijke vraagstukken in de samenleving op buurt- en wijkniveau samen met betrokkenen aan
te pakken.
 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD):
Wil jij met mensen werken? Vind je het leuk om problemen op te lossen? Dan is Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening (MWD) iets voor jou. Als maatschappelijk werker help je mensen hun problemen op te
lossen. Zowel materiële problemen (hulp bij budgetteren, schuldsanering, invullen van formulieren) als
immateriële problemen (relatieproblemen, rouw en verlies, echtscheiding, burenruzies, opvoeding en
identiteitsproblemen). Jij bent de professional die het hoofd koel houdt, ook al zitten je cliënten tot over
hun oren in de problemen. Je luistert, adviseert en bemiddelt.
 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH):
Wil jij met mensen werken? Wil jij anderen helpen? En dan vooral mensen die het op eigen kracht niet
redden in onze samenleving? Dan is Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) misschien iets voor jou.
Als sph‟er kun je in veel beroepen terechtkomen; woonbegeleider, pedagogisch medewerker of
sociotherapeut. Steeds ondersteun je mensen die het niet (meer) redden in onze samenleving.
Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, probleemjongeren of
psychiatrische patiënten.
35
110
HBO Rechten
De opleidingen binnen Maatschappij & Recht leiden op voor een beroep midden in de samenleving. Je
helpt de leef- en/of werkomgeving verbeteren van verschillende groepen mensen. Denk aan jongeren,
daklozen, gehandicapten, delinquenten, opvoeders, maar ook aan mensen in werksituaties. Het gaat niet
alleen om kwetsbare mensen, maar ook om het mee vormgeven van een veilige leef- en werkomgeving,
waarin ieder tot zijn recht komt. Je werkt daarbij samen met andere professionals.
Binnen Maatschappij & Recht heb je niet alleen met mensen en sociale aspecten te maken, maar ook
met wetten en regels, en met zakelijke aspecten. Elke opleiding heeft haar eigen invalshoek.
 HBO-Rechten (HBR):
Bij de term „juridisch werk‟ denken veel mensen aan rechters en advocaten. Dat is niet terecht. Het
overgrote deel van het juridische werkveld ligt juist buiten de rechtbank. Op talloze plekken zijn mensen
nodig die regels kunnen uitleggen en weten hoe deze regels worden toegepast. Dat zijn steeds vaker
praktische, breed opgeleide HBO-juristen.
 Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD):
Vind je het leuk om mensen door het woud van regels en wetten te gidsen en te helpen bij het oplossen
of voorkomen van een probleem? Dan kun je kiezen voor de opleiding Sociaal Juridische
Dienstverlening. Als sjd‟er kijk je bij (hoogoplopende) ruzies, heftige emoties, hakken in het zand naar wie
in zijn recht staat: de huurder die protesteert omdat de woningbouwvereniging dreigt met uitzetting,
ouders die vechten om hun kind, automobilisten die ruziën over schade na een aanrijding.
Kunst
111
ArtEZ Art & Design Arnhem (algemene voorlichting)
Wil je designer worden, kunstenaar of docent Beeldende Kunst? Dan ben je bij ArtEZ aan het goede
adres. ArtEZ hogeschool voor de kunsten biedt studenten een gevarieerd en uitdagend
onderwijsprogramma. Wij helpen je om je talent, creativiteit en passie verder te ontwikkelen. Zodat je na
je studie in staat bent om op hoog niveau te functioneren in de beroepspraktijk. Binnen de Faculteit Art &
Design kun je kiezen uit verschillende opleidingen, zoals Fashion Design, Product Design, Media &
Graphic Design, Interaction Design en Fine Art.
ArtEZ Academie voor Art & Design heeft 3 locaties: Arnhem, Enschede en Zwolle. Elk met een eigen
„karakter‟ dat doorklinkt in het studieprogramma, de sfeer en de activiteiten. De bachelor- en
masteropleidingen zijn geclusterd in verschillende vakgroepen.
Fine Art
Fine Art is synoniem voor autonome beeldende kunst. Binnen deze richting genieten de studenten veel
individuele vrijheid en draait alles om onderzoeken, uitproberen, experimenteren en
doorzettingsvermogen. Afhankelijk van de eigen capaciteiten en interesses voor bepaalde media, kiezen
de studenten hun artistieke pad, begeleid door docenten die de praktijk van binnen en buiten kennen.
Daarbij wordt ook regelmatig de verbinding gezocht met toegepaste kunsten. Je leert omgaan met
verschillende benaderingen, technieken, materialen en de toepassing van nieuwe media. Workshops,
technische instructielessen, excursies, stages, uitwisselingsprojecten met buitenlandse academies en
andere intensieve kennismakingen met het werkveld vergroten je vaardigheden. Naast het voltijd
programma wordt de studie Fine Art wordt ook in deeltijd aangeboden en biedt een volwaardig, vijfjarig
bachelorprogramma.
Fashion Design
Mode is meer dan kleding alleen. We hebben elke dag met mode te maken. Wat we dragen zegt iets over
ons en over hoe we ons die dag voelen. Mode weerspiegelt het tijdperk waarin we leven en de identiteit van
de drager. Als ontwerper lever je hier een wezenlijke bijdrage aan. Tijdens het vierjarige programma Fashion
Design verdiep je je in de vorm, functie, kwaliteit en actualiteit van mode. Je ontwikkelt jezelf in een
leeromgeving waarin vernieuwen en experimenteren even belangrijk zijn als de focus op ambachtelijkheid en
technisch inzicht. Daarnaast is er veel aandacht voor de communicatiekracht van mode, zoals styling en
mode-illustratie. ArtEZ Fashion Design hoort bij de beste modeopleidingen van Europa. Studenten en alumni
vallen daarom regelmatig in de prijzen, zowel in Nederland als in het buitenland.
Product Design
Het werk van productontwerpers is zichtbaar in het dagelijkse leven van iedereen. Alles wordt ontworpen
– van auto‟s tot bestek, van meubels tot tassen. Een product designer ontwikkelt ideeën voor
gebruiksvoorwerpen stap voor stap tot efficiënte en gedetailleerde conceptontwerpen. De gebruiker staat
hierbij centraal. In feite geeft een product designer vorm aan de tijd waarin wij leven. De studierichting
Product Design leidt studenten op tot product ontwerpers in verschillende disciplines zoals meubels,
verlichting, keukengerei, interieurproducten, schoenen en tassen. In de vierjarige studie vorm je je eigen
visie op de samenhang tussen idee, ontwerp en de uiteindelijke productie. Je ontwikkelt je creatieve
36
vermogen en leert kritisch kijken naar ontwerpen en de praktische uitvoering ervan. De lessen worden
verzorgd door docenten met ruime ervaring in de beroepspraktijk en gastdocenten die vaak daarnaast
ook werkzaam zijn bij een ontwerpbureau of als zelfstandig ontwerper opereren.
Media & Graphic Design
Media & Graphic Design omvat alle studies op het gebied van visuele communicatie, media, en design.
Bij Graphic Design ligt de nadruk op het vertalen van informatie in tekst en beeld en de vormgeving van
gedrukte media zoals boeken, tijdschriften, kranten, affiches, tentoonstellingen en catalogi. Je kunt
Graphic Design studeren in Arnhem en Zwolle. Interaction Design in Arnhem richt zich op vormgeving
voor interactieve, digitale media en speelt zich af op het snijvlak van design, beeldende kunst,
technologie en wetenschap. Bij Crossmedia Design in Enschede komen de ontwikkelingen in digitale
media en communicatie samen. Aan de hand van theorie, projecten, interne en externe opdrachten leer
je denken vanuit een concept, de boodschap die je wilt overbrengen en de doelgroep waarvoor de
informatie is bedoeld. ArtEZ Zwolle biedt naast Graphic Design ook Illustration Design, Animation Design
en Comic Design. Waarbij de nadruk ligt op het vertellen van het verhaal met behulp van verschillende
technieken. Je leert om denken en doen te combineren in bijzondere beelden met een boodschap,
bijvoorbeeld in animaties, illustraties, strips of grafische ontwerpen.
Docentenopleiding Beeldende kunst en Vormgeving (DBKV)
Kunsteducatie staat volop in de belangstelling. Voor kunstdocenten is een belangrijke rol weggelegd in
een samenleving waarin een brede culturele interesse en talentontwikkeling voor jong en oud als
waardevol worden gezien. Scholen, het buitenschoolse veld en het kunstonderwijs zoeken elkaar daarom
steeds meer op. Interdisciplinariteit speelt een grote rol in de verschillende opleidingen. De
bachelorstudenten werken onder ander samen in de zogenaamde Interfaculteit van ArtEZ, een uniek
samenwerkingsverband tussen alle docentopleidingen van ArtEZ. Vanzelfsprekend staat tijdens de hele
studie het toekomstige beroep van kunstdocent centraal en komen de theorie en de praktijk van het
lesgeven ruimschoots aan bod. Daarnaast wordt tijd besteed aan het werken met verschillende media
zoals: schilderen, grafiek, fotografie, illustratie, animatie en computer design. Ook boetseren en
beeldhouwen staan op het programma. Deze studie wordt ook in deeltijd aangeboden, tevens is het
mogelijk om een verkort studietraject te doorlopen. Dit programma duurt twee jaar en heeft een
individueel karakter.
Studieklimaat
Wie aan een kunstacademie wil studeren moet natuurlijk over de nodige artistieke talenten beschikken.
Maar talent alleen is niet voldoende. Ontwerpers, kunstenaars en kunstdocenten moeten het beste uit
zichzelf halen. Dat betekent hard werken, met veel passie en gedrevenheid, zowel binnen als buiten de
lesuren. ArtEZ staat bekend om haar goed gestructureerde onderwijssysteem met intensieve begeleiding
van docenten die zelf in de beroepspraktijk actief zijn.
Beroepspraktijk
Kunstonderwijs en beroepspraktijk zijn bij ArtEZ nauw met elkaar verbonden. ArtEZ Art & Design bereidt
je daarom zo goed mogelijk voor op de beroepspraktijk door andere verplichte stages, cursussen en
praktijkopdrachten voor interne en externe opdrachtgevers die uitgevoerd worden binnen de eigen
ontwerpstudio‟s. Steeds meer kunstenaars - van modeontwerper tot musicus, van choreograaf tot
architect - vestigen zich na hun studie als zelfstandig ondernemer. Ondernemerszin vereist creativiteit,
innovatietalent en doorzettingsvermogen.
Vooropleidingen en oriëntatiedagen
Zit je in het (voor)laatste jaar en denk je serieus na over een toekomst in kunst, design of
(kunst)onderwijs? Met de vooropleiding vergroot je je kennis en vaardigheden en ontdek je welke
kunstopleiding geschikt voor je is. De cursus biedt een intensief programma waarin de focus ligt op je
individuele ontwikkeling. Voor de vooropleiding hoef je geen toelatingsexamen te doen.
De oriëntatiedagen van ArtEZ zijn iets vrijblijvender en minder tijdsintensief dan de vooropleidingen. De
cursus is geen voorbereiding op het toelatingsexamen, maar geeft je wel een idee of je geschikt bent
voor het kunst- en designonderwijs en voor een beroep in de beeldende sector.
Meer informatie:
ArtEZ organiseert ieder najaar open dagen waarbij studenten hun werk tonen en je voorlichting krijgt van
docenten over de opleidingen, specialisaties en beroepsperspectieven. Er zijn ook presentaties,
tentoonstellingen en optredens. Meer informatie vind je ook op www.artez.nl.
37
Sector Onderwijs
112
PABO
Als leraar basisonderwijs sta je iedere dag voor een schitterende uitdaging; je helpt kinderen te groeien.
En dan is het geen dag hetzelfde! Of je nu voor een klas vol uitdagingen staat of kinderen individueel
ondersteunt. Jij zorgt ervoor dat zij zich kunnen ontwikkelen en op hun gemak voelen. Zij leren daarbij
van jou en jij ontgetwijfeld ook van hen. En je kunt je als leraar blijven ontwikkelen. Door je te
specialiseren, een leidinggevende functie te gaan vervullen of te kiezen voor speciaal onderwijs.
Praktijk is in de opleiding heel belangrijk. Vanaf het eerste jaar loop je in alle groepen van de basisschool
stage. De opleiding Leraar Basisonderwijs op de CHE is een christelijk geïnspireerde, persoonsgerichte
opleiding voor de christelijke basisschool van nu en morgen. Met een VWO-diploma kun je de uitdagende
academische route volgen.
113
PABO
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt de opleiding Pabo in zowel Arnhem als
Nijmegen. Als je het leuk vindt met kinderen om te gaan en ze kennis bij te brengen over hoe de wereld
in elkaar steekt, dan is de Pabo de meest geschikte opleiding voor jou. Het werken met kinderen in het
basisonderwijs is veelzijdig en uitdagend. Een boeiend beroep, voor wie het kan en wil. Op de Pabo van
de HAN, kun je persoonlijke kwaliteiten verder uitbouwen en jezelf ontwikkelen. Zo leer je steeds beter
inhoud en kleur te geven aan het afwisselende beroep van leraar of lerares in het basisonderwijs. Je
werkt met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig, energiek, fantasierijk en
direct. Je leert ze rekenen en schrijven, je draagt bij aan hun algemene ontwikkeling, je schildert of tekent
met ze of je verzorgt pijnlijke knieën. Het is zelfs mogelijk dat jij de oplossing moet geven voor het
bekende monster onder het bed. Maar het is ook de natuur in trekken met biologieopdrachten en de
eerste verliefdheden met bijna-pubers bespreken. Naast het werken in de klas zijn er tegenwoordig veel
andere taken in de school, zoals ICT-coördinator of vakdocent bewegingsonderwijs.
114
Lerarenopleiding VO
Een leraar moet veel weten over de inhoud van een vak. Ook moet je goed kunnen lesgeven en weten
hoe je met jongeren omgaat. Het beroep van leraar is meer dan het totaal van deze onderdelen! Zo
begeleid je ook leerlingen en organiseer je activiteiten als excursies. Zie je dit allemaal zitten? Word dan
leraar in het voortgezet onderwijs.
Hiervoor kun je terecht bij Instituut Archimedes van Hogeschool Utrecht. Je wordt in vier jaar opgeleid tot
tweedegraads leraar. Bij alle lerarenopleidingen staat de praktijk centraal: je leert en werkt tegelijk. Vanaf
het begin van je studie werk je één dag per week op een school, je opleidingsschool. Na je opleiding kun
je les geven in de onderbouwklassen van havo en vwo, aan scholen voor het vmbo en aan scholen voor
het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Instituut Archimedes heeft veertien tweedegraads lerarenopleidingen waaruit je kunt kiezen:
 Aardrijkskunde
 Natuurkunde
 Biologie
 Nederlands
 Duits
 Omgangskunde
 Engels
 Scheikunde
 Frans
 Spaans
 Geschiedenis
 Techniek
 Gezondheidszorg en welzijn
 Wiskunde
Kijk voor meer informatie over de lerarenopleiding op onze website www.voorlichting.hu.nl.
115
School of Human Movement and Sports (voorheen CALO)
Eerste graads Opleiding Lichamelijke Opvoeding
Hier word je opgeleid voor docent Bewegingsonderwijs voor het hele brede spectrum van basisonderwijs
tot Voortgezet Onderwijs, van Speciaal Onderwijs tot Beroeps- en Volwassenen Educatie. Als eerste
graads docent bewegingsonderwijs word je dus bekwaam én bevoegd voor het hele onderwijsaanbod in
Nederland wat betreft bewegingsonderwijs.
Kinderen en jongeren zien bewegen vaak als een uitdaging. In situaties waarin bewogen wordt, wordt het
pas echt leuk als je op de grens balanceert tussen kunnen en niet-kunnen. Zowel de kans van slagen als
op mislukken moet aanwezig zijn. Tijdens de stage, de rode draad van de opleiding, zul je veel
gelegenheid krijgen je hier in te scholen.
Opleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische Therapie
Vanuit onze visie wordt geprobeerd het bestaansveld van het bewegen voor iedereen te openen. In de
gezondheidszorg houdt dit in dat bewegen ingezet wordt als doel én als middel. Als doel probeert de
38
bewegingsagoog mensen met beperkingen (lichamelijk, verstandelijk, psychische etc.) pret te laten
ervaren in het deelnemen aan bewegingssituaties; pret heeft te maken met geluk, met lukken, met (weer)
lekker sporten met een 'lichaam' of een 'geest' die soms niet meer zo goed willen meewerken. Als middel
om mensen met psychische problemen te helpen zicht te krijgen op deze problemen en samen met de
psychomotorisch therapeut hieraan te werken. Het bewegingsgedrag werkt als een soort spiegel waarin
de mens met psychische problemen leert te kijken naar zichzelf en aan zichzelf kan 'werken'. Op de
opleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische Therapie word je vertrouwd gemaakt met theorie en
methodiek van zowel de bewegingsagogie als ook de psychomotorische therapie
Sport en Bewegen (Management en Beleid)
In een tijd waarin gezondheid en sport steeds belangrijker worden, waarin sport door de overheid steeds
vaker wordt gebruikt als integratiemiddel, én waarin politici sport hebben ontdekt als mogelijkheid voor
het maken van beleid is de vraag naar mensen met verstand van Bewegen & Vrije Tijd groot. Door
vragen uit het werkveld is de opleiding Sport en Bewegen (management & beleid) ontstaan. Het werkveld
Bewegen & Vrije Tijd heeft behoefte aan vakmensen die geschoold zijn in het doen van marktonderzoek
en vanuit dit onderzoek in staat zijn beleid te ontwikkelen, in te voeren én te evalueren gericht op alle
mogelijke doelgroepen (kinderen, ouderen, volwassenen, allochtonen, gehandicapten, et cetera). Het
gaat om het ontwikkelen van een sport- en bewegingsaanbod in de vorm van projecten en programma's.
Je wordt opgeleid voor het beroep van sportbeleidsmedewerker bij een gemeente, het NOC-NSF, een
organisatieadvies bureau op het gebied van sport of bij een sportbond
Uniformberoepen
116
Algemene voorlichting Defensie (Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee)
KMA lange opleiding voor officier bij de Land en Luchtmacht en de Marechaussee in Breda.
a) Vooropleiding VWO: alle profielen (C&M met WisA): Infanterie /Cavalerie/Artillerie/
Geneeskundige dienst/Logistiek
b) VWO met N&T en N&G +WisB: Genie / Verbindingsdienst / Technische Dienst
c) VWO alle profielen met Eco: Administratie
Verder een medische en psychologische keuring.
Je begint met de BOO = de Basis Officiersopleiding. Deze duurt 1 jaar en heeft 5 onderdelen:
1) Algemene Militaire Opleiding(o.a. schieten)
2) Algemene Kader Opleiding((commando voeren)
3) Algemene Luitenants Opleiding(Officier opleiding)
4) Inleiding Militaire Bedrijfskunde.
Voor HAVO is er een korte opleiding. Voor alle profielen is toelating mogelijk afhankelijk van het dienstvak.
Luchtmacht
Tijdens het eindexamenjaar HAVO/ VWO of na het behalen van je diploma (ook HBO) kun je deelnemen
aan de keuring en selectieprocedure voor de opleiding tot officier (leidinggevende) bij de Luchtmacht.
Afhankelijk van het door jou gekozen profiel en overige algemene eisen kun je worden opgeleid tot o.a.
vlieger, verkeersleider, meteoroloog, bedrijfseconoom, materieel-logistiek, personeel& organisatie. Soms
is voor een functie een volledig HBO diploma nodig.
Je opleiding start meestal in augustus aan de KMA= Koninklijke Militaire Academie te Breda. Eerst volg je
een militaire opleiding en aansluitend een functiegerichte opleiding. Daarna ga je aan het werk binnen de
luchtmacht. Meestal in Nederland, maar ook in het buitenland (oefeningen, vredesmissies).
Zie www.werkenbijdeluchtmacht.nl of http://www.nlda.nl
Marine, overige opleidingen Koninklijke Marine (havo)
Naast de verkorte opleiding tot officier kun je met een HAVO diploma je carrière beginnen als matroos of
marinier algemeen. Hierbij is er geen beperking in de dienstvakken. In enkele gevallen kun je zelfs
verkort opgeleid worden tot onderofficier.
De Koninklijke Marine is een van de grootste werkgevers in ons land. Zo‟n 11000 militairen en 1000
burgers werken bij de zeemacht. In veel opzichten is de marine te vergelijken met een internationaal
werkend bedrijf. Bij de marine is het een varend bedrijf met de modernste technologieën Je krijgt daar op
jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheden. Als onderdeel van de NAVO verdedigt en beveiligt de Marine
het grondgebied van de lidstaten. Naast militaire taken heeft de marine ook maatschappelijke taken als
milieubescherming, narcotica bestrijding, reddingsdiensten etc. Overigens moet je bij de Marine niet
alleen aan schepen denken. Tot de organisatie behoort ook het Korps Mariniers dat vaak wordt ingezet in
crisisgebieden en werkt op de grens van land en zee. Je hebt zelfs de mogelijkheid om met je HAVO
diploma (met wiskunde in het pakket) officier vlieger te worden. Je gaat dan vliegen op de nieuwe NH-90
helikopter en valt onder het Defensie helikopter commando.
Marine (VWO)
39
Met een VWO diploma studeer je 5 jaar op het KIM voor officier. Deze studie bestaat uit:
1. Een bachelor opleiding van 3 jaar op wetenschappelijk niveau (krijgswetenschappen, bedrijfs- en
bestuurswetenschappen of militaire systemen en technologie)
2. Een vaktechnische opleiding van 1½ jaar (gericht op de specifieke functie aan boord).
3. Een varende stageperiode van een ½ jaar.
Je leert over militaire bedrijfsprocessen en het organiseren van militaire operaties. Je krijgt een algemene
militaire en fysieke vorming. Daarnaast leer je over maritieme bedrijfswetenschappen, veiligheidsstudies
en scheepstechnische wetenschappen etc. Je wordt opgeleid voor functies aan boord van schepen en
vliegtuigen of bij het korps mariniers.
Met Wis, Nat en Eng kun je kiezen voor officier vlieger, gaan varen als officier van het korps zeedienst,
technische dienst, elektronische dienst of administratie. Of je kunt opteren voor officier der mariniers.
Met alleen Wis-B of Wis-A en Eng. kun je terecht bij de zeedienst, administratie of de mariniers.
Met een HAVO diploma kun je opteren voor de verkorte opleiding op het KIM voor officier. Deze opleiding
duurt in totaal 2 jaar omdat de bachelor opleiding hier geen onderdeel van uitmaakt. Hierbij kan je alleen
opteren voor officier vlieger of luchtvaartnavigator, officier zeedienst of officier mariniers.
Alle vooropleidingen leiden tot een functie bij de Marine.
117
Politie (havo +vwo)
Een Allround Politiemedewerker is een agent die zich naast surveilleren, noodhulp en andere taken van
de basispolitiezorg, ook bezighoudt met recherchewerk, jeugd- en zedenzaken, verkeersproblematiek en
milieucontroles. De opleiding duurt 4 jaar waarbij je afwisselend 3 maanden in Apeldoorn op school zit en
3 maanden in het district dienst loopt.
Oriënterend
118
EH-Basisjaar
Heb jij nog geen idee welke vervolgstudie je straks gaat doen of heb jij inmiddels al een keuze gemaakt?
Graag stellen we jou een vraag: wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe probeer jij je christen-zijn gestalte
te geven? Houdt dat je bezig, ook als je nadenkt over studie en beroep? Het EH-Basisjaar biedt jou de
mogelijkheid om dieper in te gaan op deze vragen. Kies voor een jaar van verdieping en een stevige
basis wat betreft jezelf, God, beroep, studie en samenleving. Of om te spreken met de woorden van een
oud-student: “Een geweldige verrijking voor de rest van je leven en een studiekeuze op de koop toe!”
www.eh.nl
119
Projects abroad
Voor iedereen die graag een tijdje in het buitenland vrijwilligerswerk wil gaan doen biedt Projects Abroad
mogelijkheden in 29 landen over de hele wereld. Iedereen vanaf 16 jaar kan aan het werk op een van de
vele projecten. Al vanaf twee weken vindt Projects Abroad jouw bijdrage waardevol en belangrijk. Zo kun
je surfles geven aan kinderen in Zuid Afrika, meehelpen de reuzenschildpadden in Mexico te beschermen
vanaf het strand of Engelse les geven op scholen in India. Als je niet kunt kiezen, dan mag je natuurlijk
ook projecten & bestemmingen combineren. Daarnaast zijn er in de zomermaanden groepsreizen
jongeren van 16 t/m 19 jaar voor twee en vier weken. Kijk voor alle projecten en bestemmingen op
www.projects-abroad.nl
120
Work-a-Way
121
ESL Taalreizen ( buitenland)
40