Brief van MSD

download report

Transcript Brief van MSD

Molenstraat 110 5342 CC Oss Postbus 20, 5340 BH Oss The Netherlands T +31 (0) 412 66 1222 F +31 (0) 412 66 2617 www.msd.nl

Datum: woensdag 1 oktober 2014 Onderwerp: grondwateronderzoek in uw wijk Geachte heer, mevrouw, Van mei 2013 tot september 2014 heeft MSD grondwateronderzoek gedaan in uw woonwijk. Uit de eerste fase van dat onderzoek bleek dat het diepe grondwater is verontreinigd. In december 2013 hebben we hierover een inloopavond gehouden. De afgelopen maanden hebben we vervolgonderzoeken gedaan en inmiddels zijn de resultaten bekend. We weten nu waar en hoe diep de grondwaterverontreiniging aanwezig is.

Situatie veilig voor bewoners

De grondwaterverontreiniging zit op een diepte van 25 tot 50 meter. We hebben daar - in beperkte mate - twee stoffen aangetroffen die in het verre verleden zijn gebruikt voor de productie, namelijk de stoffen diethylether en monochloorbenzeen. De GGD heeft de eindresultaten bekeken en geeft aan dat deze verontreinigingen geen risico opleveren voor de gezondheid van omwonenden. Het grondwater met deze verontreinigingen zit immers zo diep dat er geen contact mogelijk is. We willen u graag bijpraten over de resultaten en nodigen u uit voor een inloopavond op: •

dinsdag 14 oktober

vanaf

19.00 uur

• in de publiekshal van het

gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss

Tussen 19.00 en 21.00 uur

kunt u binnenlopen. Tijdens de inloopavond krijgt u ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van MSD, adviesbureau Arcadis, gemeente Oss en GGD. Merck Sharp & Dohme B.V., locatie Oss, Postbus 20, NL-5340 BH Oss, Kloosterstraat 6, NL-5349 AB, Oss, The Netherlands • T +31 (0)412 66 1222 • F +31 (0)412 66 3080 Bank RBS 45.30.63.837 • SWIFT-address RBOSNL2A • IBAN No. NL49RBOS0453063837 • C. Reg. Amsterdam, No. 34028461

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verontreiniging van het grondwater? Kijk dan op onze website www.msd.nl Klik verder naar Verantwoord  Milieu  Locatie Oss (onderaan: Grondwateronderzoek). Vanaf woensdag 15 oktober vindt u daar de uitleg van de eindresultaten aan de hand van kaarten en schema’s. Voor vragen kunt u bellen met Jurgen Theissen van de afdeling Communicatie van MSD, telefoonnummer 0412 - 66 63 66. Of stuur een e-mail naar [email protected]

Met vriendelijke groet, MSD BV Dhr. E. Meerwaldt Facilities Management MSD BV