deze link

download report

Transcript deze link

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN?
Contacteer het ouderenteam van CGG Andante vzw
Bredabaan 579, 2170 Merksem
Bel 03 620 10 20 en vraag naar Margot Buysschaert of Veerle Vervrangen.
E-mail naar [email protected] of [email protected]
WAAR VINDEN HET KENNISMAKINGSGESPREK
EN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE GESPREKSGROEP PLAATS?
in dienstencentrum De Zeelbaan
Elf Novemberstraat 33, 2170 Merksem
tel: 03 292 62 80, [email protected]
www.zorgbedrijf.antwerpen.be
Als u wilt, kunt u nadien in het dienstencentrum blijven eten. De Zeelbaan
serveert elke middag soep, hoofdgerecht en dessert voor maar 6,20 euro*.
Reserveer telefonisch of in het dienstencentrum, ten laatste een dag vooraf
voor 12 uur.
* Aanbod geldig voor Antwerpse senioren. Wie geen senior is of niet in Antwerpen woont,
betaalt 9,30 euro voor een menu.
ZBA1403_ontmoetingsgroepdementie_folderA5_V3.indd 1
V.U.: Zorgbedrijf Antwerpen, Johan De Muynck, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen.
dienstencentrum
De Zeelbaan
Praat erover
Ontmoeting en gesprek voor
personen met beginnende dementie
Gespreksgroep op donderdagvoormiddag
Voor mensen vanaf 60 jaar die moeilijkheden ondervinden
door beginnende dementie en hierover met anderen in dezelfde
situatie willen praten onder professionele begeleiding.
21/03/14 15:40
Iedereen vergeet wel eens iets en dat is ook geen probleem.
Maar het wordt moeilijk en confronterend als het geheugen
steeds verder achteruitgaat door beginnende dementie.
De ziekte verandert veel, brengt heel wat beperkingen in het
dagelijkse leven met zich mee en vaak gevoelens van angst,
onzekerheid, boosheid, schaamte…
Mensen met dementie zijn zich hiervan bewust. Ze houden net
als iedereen graag zo lang mogelijk greep op hun eigen leven.
Ervaringen met lotgenoten uitwisselen onder professionele
begeleiding kan hierbij helpen.
WANNEER KOMT DE GESPREKSGROEP SAMEN?
Tweewekelijks op donderdagvoormiddag. Telkens van 9.30 tot 11.30 uur in
dienstencentrum De Zeelbaan in Merksem.
De gespreksgroep komt samen op 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni, 19 juni en
3 juli. Data voor de samenkomsten nadien worden later bekendgemaakt.
WAT KOST HET OM DEEL TE NEMEN?
• Deelnemen is gratis.
• We vragen u wel vooraf in te schrijven, zodat we u kunnen uitnodigen voor
een kennismakingsgesprek samen met een eventuele mantelzorger. Samen
met u beslissen we of deelname aan deze gespreksgroep een goed idee is.
VOOR WIE?
Voor iedereen
• bij wie een specialist de diagnose van beginnende dementie heeft gesteld
• die hierover met anderen wil praten
• die beter wil leren omgaan met de ziekte en de beperkingen en gevoelens
die ermee gepaard gaan
ZBA1403_ontmoetingsgroepdementie_folderA5_V3.indd 2
WAT MAG U VERWACHTEN?
• De deelnemers delen hun ervaringen met dementie met elkaar.
• U bepaalt zelf waarover u wel of niet wilt praten.
• De gespreksgroep wordt begeleid door experts. Samen bespreekt de groep
hoe mensen met de ziekte kunnen omgaan.
• Elke bijeenkomst start met eenvoudige ontspanningsoefeningen, die
de bewustwording van lichaam en geest stimuleren en de concentratie
verbeteren.
WIE BEGELEIDT DE GESPREKKEN?
• Margot Buysschaert, klinisch psychologe en medewerker van Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante
• Veerle Vervrangen, maatschappelijk werker en medewerker van Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante
• een kinesist van woonzorgcentrum Sint Bartholomeus van
Zorgbedrijf Antwerpen
21/03/14 15:40