SEJARAH TINGKATAN EMPAT BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA BENTUK-BENTUK KERAJAAN AWAL CIRI-CIRI UTAMA KERAJAAN AGRARIA  Masyarakatnya menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan, dan pemungutan hasil hutan dan.

download report

Transcript SEJARAH TINGKATAN EMPAT BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA BENTUK-BENTUK KERAJAAN AWAL CIRI-CIRI UTAMA KERAJAAN AGRARIA  Masyarakatnya menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan, dan pemungutan hasil hutan dan.

SEJARAH
TINGKATAN EMPAT
BAB 3
TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
BENTUK-BENTUK KERAJAAN
AWAL
CIRI-CIRI UTAMA KERAJAAN
AGRARIA
 Masyarakatnya menjalankan kegiatan
ekonomi berasaskan pertanian,
penternakan, dan pemungutan hasil hutan
dan sungai.
 Terbentuk di kawasan pertanian yang
subur
 Terbentuk di lembah sungai
 Terdapat di kawasan pedalaman / di
kawasan berbukit / di lereng gunung
KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT
AGRARIA
 Menanam padi sawah atau padi huma
 Menanam tanaman sampingan
 Menghasilkan pelbagai jenis rempah
 Mengumpulkan hasil hutan
 Mengambil sarang burung dari gua
 Menangkap ikan di sawah, paya dan sungai
 Mendapatkan kulit kura-kura
 Menternak binatang
 Memasarkan hasil lebihan kepada
masyarakat maritim
FAKTOR-FAKTOR KEMAJUAN PERTANIAN
KERAJAAN AGRARIA
 Pembinaan sistem pengairan yang baik
 Sistem pengairan yang bersumberkan
sungai dan tasik
 Sistem pengairan dibina / diuruskan oleh
raja
 Terletak di lembah sungai yang subur
 Iklim panas dan lembap sepanjang tahun
KEPENTINGAN TASIK TONLE SAP
KEPADA MASYARAKAT ANGKOR
 Membekalkan sumber air minuman
 Membekalkan sumber ikan air tawar
 Punca untuk mengairi sawah
 Mendapan lumpur menyuburkan kawasan
sekitar
PELABUHAN YANG WUJUD PADA ZAMAN
AWAL DI ASIA TENGGARA
 Pelabuhan pembekal
 Pelabuhan kerajaan
 Pelabuhan entreport
CIRI-CIRI PELABUHAN DI ASIA
TENGGARA
Pelabuhan pembekal
 Pelabuhan yang membekalkan hasil tempatan
 Disinggahi pedagang yang mahu mendapatkan bekalan bahan
tersebut
Pelabuhan kerajaan
 Masih berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat
berdagang
 Wujud kerajaan di situ
Pelabuhan entreport
 Menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar
 Membekalkan hasil tempatan kepada pedagang antarabangsa
 Membeli barang dari pedagang antarabangsa
 Mengedarkan barang dari luar kepada pelabuhan sekitarnya
FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN
PELABUHAN KEDAH TUA
 Hubungan dengan Srivijaya
 Hubungan dagang dengan China, Timur
Tengah dan India
 Gunung Jerai menjadi panduan kapal keluar
masuk
 Kedudukannya di laluan Selat Melaka
 Terlindung daripada tiupan angin monsun
 Kemudahan menyimpan barang
 Kekayaan hasil hutan sebagai barang
dagangan
 Barang dagangan dari luar mudah diperoleh
MENGAPA ORANG MELAYU BERJAYA
MENJADI PELAUT, PEDAGANG DAN
PENEROKA TERULUNG DI ASIA TENGGARA
 Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua
franca
 Mempunyai pelabuhan yang strategik dan
lengkap dengan kemudahan
 Kuasa politik yang unggul
 Semangat ingin meneroka
 Kemahiran membuat kapal
 Mengetahui kaedah pelayaran
FAKTOR-FAKTOR SRIVIJAYA MUNCUL
SEBAGAI KERAJAAN MARITIM
 Memiliki bala tentera yang besar
 Tentera mengawal perdagangan dan






keselamatan kerajaan
Memiliki pelabuhan yang baik
Kedudukan pelabuhannya strategik iaitu di
Selat Melaka
Menjadi persinggahan pedagang dari China
dan India
Wilayah taklukannya membekalkan barang
dagangan
Mampu menghasilkan kapal besar
Mempunyai hubungan dengan pelabuhan
Kedah Tua
MENGAPA KERAJAAN MARITIM DAN
KERAJAAN AGRARIA SALING
BERGANTUNG ANTARA SATU SAMA
LAIN
 Kerajaan agraria membekalkan beras kepada





kerajaan maritim
Beras menjadi barang dagangan utama antara
kedua-dua kerajaan
Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan
meritim untuk mendapatkan barangan mewah
dari luar
Kerajaan agraria membekalkan hasil hutan
kepada kerajaan maritim sebagai tukaran dlm
perdagangan
Gajah utk kenderaan raja diperolehi daripada
kerajaan agraria
Tukang kayu dan tukang batu yang mahir
dibekalkan oleh kerajaan agraria
PENGARUH AGAMA HINDU DAN
BUDDHA DALAM KERAJAAN AWAL
PROSES PENYEBARAN PENGARUH HINDU
DAN BUDDHA DI ASIA TENGGARA
 Disebarkan oleh Ksyatria / tentera semasa







menakluk tanah jajahan
Dibawa oleh golongan Vaisya / pedagang
Disebarkan oleh golongan Brahmin
Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan
budaya tempatan
Setiap pemerintah mengambil aspek berbeza
Penerimaan aspek kebudayaan India didorong
oleh perdagangan
Rom memberhentikan perdagangan logam emas
dgn India
Usaha mendapatkan logam emas membuka
ruang terhadap perdagangan antara India dgn
Asia Tenggara
PENGARUH HINDU DAN BUDDHA
TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN KERAJAAN AWAL DI
ASIA TENGGARA
 Penggunaan gelaran raja
 Struktur pemerintahan dipengaruhi oleh sistem









beraja di India
Raja berada di puncak pemerintahan dan dibantu
oleh golongan bangsawan dan pembesar
Raja berkuasa mutlak
Perintah raja adalah undang-undang
Melanggar titah raja adalah derhaka
Raja dianggap bayangan tuhan / dewaraja
Raja mempunyai kesaktian
Adat istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan
kedudukan raja
Brahmin memimpin upacara pertabalan
Pembinaan kota yang melambang orde kosmos
MONUMEN
 Monumen ialah binaan atau bangunan
yang dibuat drpd batu dgn tujuan
memperingati orang ternama atau
peristiwa penting
 Monumen boleh berupa candi / kuil / wat
/ stupa, arca dan patung
FUNGSI CANDI SEBAGAI
MONUMEN KEAGAMAAN
 Berperanan sebagai rumah ibadat
 Sebagai tempat menyimpan abu jenazah
raja dan keluarganya
 Tempat menyimpan patung dewa utama
 Menjadi lambang keagungan pemerintah
 Melambangkan orde kosmos
CIRI-CIRI BINAAN ANGKOR WAT
 Tingginya 213 meter
 Keluasan kawasannya 208 hektar
 Mempunyai tempat pemujaan di bahagian





tengahnya
Tempat pemujaan berbentuk teres bertingkat
empat setinggi 39 meter
Setiap sudut mempunyai menara
Di bahagian luarnya terdapat tembok
Tembok diperbuat drpd batu dgn ukuran 850
meter lebar dan 1000 meter panjang
Terdapat ukiran epik Ramayana dan
Mahabharata di dinding tembok
PERANAN BAHASA SANSKRIT PADA
ZAMAN KERAJAAN AWAL DI ASIA
TENGGARA
 Menulis batu bersurat
 Bahasa keagamaan
 Bahasa kesusasteraan
 Bahasa ilmu
 Bahasa komunikasi kerajaan
TERIMA KASIH
DISEDIAKAN OLEH:
mahfuzah mohd noh
smksr