FXM - Forex Stratégie

download report

Transcript FXM - Forex Stratégie

TRADING ACADEMY – FOREX SEMINÁRE
FOREX Konferencia
27. Apríl 2013
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Upozornenie:
FXMPROFIT (ďalej len spoločnosť) nepreberá zodpovednosť za chyby
a nepresnosti v tomto materiáli. Rovnako spoločnosť nenesie
zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na
akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou. Všetky informácie
tu uvedené majú charakter informačného charakteru. Informačné
materiály uverejnené spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania
k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Takéto obchodovanie je
špekulatívne a môže viesť k vysokým finančným stratám. Všetky
informácie uverejňované spoločnosťou majú prevažne náučný a
informatívny charakter a nesmú sa považovať za odporúčanie k
vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Obsah tohto materiálu sa
nesmie považovať za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo
tvrdenie spoločnosti, že klienti budú profitovať z informácií tu
uverejnených, alebo že s tým spojené straty môžu alebo budú
limitované.
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Obsah:
1.) Ako funguje Forex
2.) Platforma MT4 – grafy, príkazy
3.) Druhy Stratégií
4.) Vývoj stratégie
5.) Stratégia 1, 2, 3
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Ako zarábaš na FOREXe?
Obch.1
€ 7,-
Banka
Malý profit cez Banku
Broker: Kredit € 100.000,Obch.1
€ 7,-
BROKER
€100.000,-
Banka
FOREX
Obch.1
€ 7,-
BROKER1
€100.000,-
Banka
BROKER2
$130.000,-
Obch.2
$ 10,-
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Analýzy na FOREXE
ANALÝZA
FUNDAMENTÁLNA
ANALÝZA
TECHNICKÁ
ANALÝZA
0 – 100 %
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Graf vo Forexe – Sviečkový graf
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Japonské sviečky – Býk – Dlhý
Max.
Zavrie
Otvorí
Min.
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
3. Japonské sviečky – Medveď - Krátky
Max.
Otvorí
Zavrie
Min.
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Graf vo Forexe – Vstup do obchodu
TP - Take/Profit
SL - Stop/Loss
< - Take/Profit
< - Vstup
< - Stop/Loss
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
DD – DrawDown
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Druhy stratégií
Podľa druhu obchodovania rozlišujeme:
 scalping
 denné obchodovanie
 pozičné obchodovanie
Podľa druhu trhu poznáme:
 trendové stratégie
 beztrendové stratégie
Podľa interakcie s trhom
 statické stratégie
 dynamické stratégie
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Testovanie stratégie
1. Statický Backtesting
2. Dynamický Backtesting
3. DEMO Konto
4. LIVE Konto - Microlots
Kedy začnem reálne obchodvať:
Backtesting - LIVE Konto (Microlots) 3
mesiace v Pluse
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Vývoj stratégie
Definovanie vstupov - Indikátory
Testovanie profitability vstupov
Testovanie výstupov
Optimalizácia výstupov
Nastavenie MM
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Definovanie stratégie
1.
2.
3.
4.
5.
Časové okno - 1M, 5M, 15M, 1Deň
Menový pár - € - $, £ - $
Indikátory - Trend, Bočný trend
Vstup/Výstup - Presne definovať
Definuj Risk - Money Management
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Indikátory
 Trendové – MA, Yellow Line
 Oscilátory – Stochostic, RSI, MACD
Úlohou indikátorov je generovanie signálov
Indikátor 1 – 10:00, 12:00, 12:30, 15:00, 17:15
Indikátor 2 –
Indikátor 3 -
12:00,
12:00,
17:15
15:00,
20:00
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Testovanie stratégie
Do excel-tabuľky zapisujem:
Dátum, čas- mesiac, deň
Vstup - BUY, SELL
Výstup – TP, SL, alebo časový výstup
DD – Aký je max. mínus pred
dosiahnutím výstupu
5. Max. Plus- Aký je max. plus pred
dosiahnutím výstupu
1.
2.
3.
4.
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Optimalizácia stratégie
Z excel-tabuľky sa snažím vyčítať pri
akom SL a TP sa dosiahne najlepší
výsledok.
1. Z DD vyčítam najhlbší potenciálny SL
2. Z Max.Plus vyčítam najvyšší
potenciálny profit
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Nastavenie Money Managementu
Z excel-tabuľky vyčítam, koľko bodov
môžem riskovať, vzhľadom na veľkosť
konta, ktoré mám k dispozícii.
1. Nastavujem maximálny risk na
Obchod najhlbší potenciálny SL
2. A maximálny risk na stratégiu – koľko
mínusových obchodov za sebou si
môžem dovoliť
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 1: 8am
1.
2.
3.
4.
5.
Časové okno – 1h
Menový pár - € - $
Indikátory – časový, MA
Vstup/Výstup – 8am - 6pm
Definuj Risk – 2% na obchod, 3
možné minus-obchody v rade
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 1: 8am
Popis Stratégie
TP 30 pips
SELL – vstup
o 8:00 hod
Predošlý deň:
MA120 smeruje na
juh
Výstup o
18:00 hod
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 2: žltá línia
1.
2.
3.
4.
5.
Časové okno – 4h
Menový pár - € - $
Indikátory – Yellow line
Vstup/Výstup – Dotyk žltej línie
Definuj Risk – 2% na obchod, 3
možné minus-obchody v rade
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 2: žltá línia
Popis stratégie
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 2: žltá línia
Po optimalizácii
TP = 2xSL
BUY
SL
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 3: Pinbar do Trendu
Časové okno – 4h, 1D
Menový pár - € - $
Indikátory – žiadny
Vstup/Výstup – Pinbar a Trend,
koniec trendu – zmenšená volatilita
5. Definuj Risk – 2% na obchod, 3
možné minus-obchody v rade
1.
2.
3.
4.
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 3: Pinbar do Trendu
Popis stratégie - VSTUP
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 3: Pinbar do Trendu
Popis stratégie – VÝSTUP – zmenšená volatilita
FXMPROFIT
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
Stratégia 3: Pinbar do Trendu
Popis stratégie
TRADING ACADEMY – FOREX SEMINARE
www.FXMPROFIT.sk