CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum

Download Report

Transcript CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum

Katarína Gešková
Lučenec, 24.4. 2014
CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum
•
občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2004 s poslaním rozvíjať
dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí
člen v:
•
CEV (Centrum Europeen du Volontariat Bruxelles),
•
FKI (Fórum kresťanských inštitúcií)
•
PMVRO (Platforma mimovládnych rozvojových oraganizácii) (ako riadny
člen)
•
•
•
od roku 2007 prevádzkuje virtuálne dobrovoľnícke centrum
www.dobrovolnictvo.sk
je jedným z hlavných iniciátorov zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve
poskytuje manažment dobrovoľníkov (akreditované školenie MŠ SR)
Čo je dobrovoľníctvo?
•je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná
bez nároku na odmenu
•dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je človek (latinsky voluntarius = ochotný,
naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a
schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no
získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a
životné skúsenosti
•dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať: na Slovensku zapojením sa do
práce rôznych organizácií, v zahraničí prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej
služby, UN Volunteers, pripravovaného mechanizmu vysielania dobrovoľníkov do
menej rozvinutých krajín, a/alebo zapojením sa do individuálnych programov
neziskových organizácií
Čomu sa venujeme
• šíreniu myšlienok dobrovoľníctva v slovenskej spoločnosti
Ako to robíme?
•
•
•
•
•
•
Dni dobrovoľníctva
Oceňovanie dobrovoľníkov roka
participácia na medzinárodných projektoch
Business Brunche pre HR oddelenia spoločností
prednášky na stredných školách
zapájanie dobrovoľníkov a stážistov do našich aktivít
Čoho všetkého sa zúčastňujeme?
Rozvojový deň
Kniha, ktorá hovorí
Burza práce
JobExpo Nitra
Dni dobrovoľníctva 2013
Zrnko aktivít:
•Aj zamestnanci spoločností Dell, TV Markíza a Google sa zapojili do
Dní Dobrovoľníctva 2013
•Dobrovoľníci z dm namaľovali zastávku MHD a čisitli parky po
celom Slovensku
•Rodinné centrum Macko v
Dúbravke si skrášľovalo svoje okolie
Čistenie ilegálnej skládky - Zátišie
Virtuálne dobrovoľnícke
centrum www.dobrovolnictvo.sk
•
•
•
•
•
spustené v roku 2007, od decembra 2013 vynovená verzia
miesto, kde sa stretávajú organizácie, firmy a dobrovoľníci, aby našli
to, čo potrebujú
zaregistrovaných 370 organizácií
podpora na FB stránke dobrovolnictvo.sk
newsletter - pravidelné informácie zo sveta dobrovoľníctva
Ako prepojiť dobrovoľníctvo
a stredoškolákov
1. nájsť spôsob ako osloviť mladých
2. vzbudiť záujem pomáhať
3. vyskúšať si spoločnú dobrovoľnícku aktivitu
Projekty pre mladých :)
,,Learn, Volunteer, Share“
Uč sa, dobrovoľníč, zdieľaj
Summer Art Camp,Vukovar,
Chorvátsko
Dobrovoľnícke aktivity v
Banskobystrickom kraji
•
•
•
•
•
nájsť si organizáciu, ktorá využíva služby dobrovoľníkov
nechať sa inšpirovať úspešnými projektmi
nastaviť systém dobrovoľníckej činnosti pre študentov
neustále sa zaujímať o dianie v spoločnosti
v prípade potreby CARDO môže poradiť
Otázky a odpovede
Ďakujem za pozornosť