Udział procentowy wydatków w budżecie UE Budżet UE w 2015 r.

download report

Transcript Udział procentowy wydatków w budżecie UE Budżet UE w 2015 r.

Udział procentowy wydatków w budżecie UE
Budżet UE w 2015 r. wynosi 145,3 mld euro
= 1,02 % dochodu narodowego brutto
Globalny wymiar Europy,
w tym pomoc na rzecz rozwoju:
6%
Bezpieczeństwo, obywatelstwo i
Inne, administracja:
sprawiedliwość:
6%
2%
Zrównoważony rozwój —
zasoby naturalne:
rolnictwo i środowisko naturalne:
40 %
Inteligentny rozwój sprzyjający
włączeniu społecznemu:
miejsca pracy, konkurencyjność
i rozwój regionalny:
46 %