SİU 2009 Sınıflandırıcılarda Hata Ölçülmesi ve Karşılaştırılması için İstatistiksel Yöntemler Ethem Alpaydın Boğaziçi Üniversitesi [email protected] http://www.cmpe.boun.edu.tr/~ethem Giriş        Sorular:  Bir sınıflandırıcının hatasını nasıl ölçebiliriz?  İki sınıflandırıcının hatasını nasıl karşılaştırabiliriz? Öğrenme/geçerleme/deneme kümeleri Yeniden.

Download Report

Transcript SİU 2009 Sınıflandırıcılarda Hata Ölçülmesi ve Karşılaştırılması için İstatistiksel Yöntemler Ethem Alpaydın Boğaziçi Üniversitesi [email protected] http://www.cmpe.boun.edu.tr/~ethem Giriş        Sorular:  Bir sınıflandırıcının hatasını nasıl ölçebiliriz?  İki sınıflandırıcının hatasını nasıl karşılaştırabiliriz? Öğrenme/geçerleme/deneme kümeleri Yeniden.

SİU 2009
Sınıflandırıcılarda Hata
Ölçülmesi ve Karşılaştırılması
için İstatistiksel Yöntemler
Ethem Alpaydın
Boğaziçi Üniversitesi
[email protected]
http://www.cmpe.boun.edu.tr/~ethem
Giriş







Sorular:
 Bir sınıflandırıcının hatasını nasıl ölçebiliriz?
 İki sınıflandırıcının hatasını nasıl
karşılaştırabiliriz?
Öğrenme/geçerleme/deneme kümeleri
Yeniden örnekleme: K-kat çapraz geçerleme
Parametrik ve parametrik olmayan testler
İkiden çok sınıflandırıcının karşılaştırılması
Tek/çok veri kümesi
Hata dışındaki ölçütlerin karşılaştırılması
2
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Yöntemlerin Karşılaştırılması


Kıstaslar (Uygulamaya bağlı olarak):
 Sınıflandırma hatası (Risk, kayıp
fonksiyonları)
 Öğrenme zaman/bellek karmaşıklığı
 Deneme zaman/bellek karmaşıklığı
 Yorumlanabilirlik
 Kolay programlanabilme
Masraf (karmaşıklık) duyarlı öğrenme
3
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Öğrenme, Ezberleme, Genelleme
Öğrenme
Kümesi
Geçerleme
Kümesi
Deneme
Kümesi
Çapraz geçerleme
4
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Yeniden Örnekleme
K-Kat Çapraz Geçerleme


Birden çok öğrenme/gerçekleme kümesi yaratmak için
{Xi,Vi}i: kat i
X, K parçaya ayırılıyor: Xi,i=1,...,K
V1  X1
T 1  X2  X3    X K
V2  X2
T 2  X1  X 3    X K

VK  X K T K  X1  X2    X K 1


K-2 parça ortak
Sınıf olasılıklarının korunması
5
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
5×2 Çapraz Geçerleme

5 kere 2 kat çapraz geçerleme (Dietterich, 1998)
T 1  X11
V1  X12
T 2  X12
V2  X11
T 3  X 21
V3  X 22
T 4  X 22
V4  X 21

T 9  X51
2
T 10  X5
V9  X52
1
V10  X5
6
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Aralık Kestirimi

X = { xt }t , xt ~ N ( μ, σ2)

m ~ N ( μ, σ2/N)
N
m    ~ Z


P  1.96 


P m  1.96


P m  z  / 2

N
m     1.96  0.95




 
   m  1.96
  0.95
N
N

 
   m  z / 2
  1   100(1- α) %
N
N
güven aralığı
7
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Tek taraflı güven aralığı

m  


P N
 1.64  0.95






P m  1.64
    0.95
N





P m  z 
   1  
N


8
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
σ2 bilinmediğinde:


S   x  m / N  1
2
t
2
t
N m   
~ t N 1
S
S
S 

P m  t  / 2,N 1
   m  t  / 2,N 1
  1 
N
N

9
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Hipotez Testleri

Sıfır hipotezi H0
Örneğin, H0: μ = μ0 vs. H1: μ ≠ μ0
Eğer μ0 , 100(1- α) güven aralığına düşmüyorsa
H0 reddedilir

X = { xt }t , xt ~ N ( μ, σ2)
N m  0 
  z  / 2 , z  / 2 

Çift taraflı test
10
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009

Tek taraflı test: H0: μ ≤ μ0 vs. H1: μ > μ0
H0 reddedilmez eğer
N m  0 
  , z  


Varyans bilinmiyorsa; z yerine t dağılımı
H0: μ = μ0 reddedilmez eğer
N m  0 
  t  / 2,N 1 ,t  / 2,N 1 
S
11
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Testin hata tipleri ve gücü
Karar
Gerçek
Kabul
Red
H0 Doğru
Doğru karar
Birinci tip hata
()
H0 Yanlış
İkinci tip hata
( b)
Doğru karar
(Güç)
12
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Hata Ölçülmesi:
H0: p ≤ p0 vs. H1: p > p0

Tek öğrenme/geçerleme kümesi: Binom Testi
Hata olasılığı p0 ise, en az e hata yapma
olasılığı çok küçükse reddet:
13
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Normal Approximation to the
Binomial

Hata sayısı X yaklaşık olarak N (Np0 , Np0(1p0))
X  Np 0
~Z
Np0 1  p 0 
X = e için bu değer
> zα ise reddet
1- α
14
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Birden çok Öğrenme/Geçerleme


xti = 1 eğer kat i’de örnek t yanlış sınıflandırılırsa
N
Kat i’de hata:
xt
pi 


t 1
i
N
H0: p ≤ p0 vs. H1: p > p0 reddederiz, eğer
K m  p0 
~ t K 1 > tα,K-1
S
15
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Sınıflandırıcıların Karşılaştırılması:
H0: μ1 = μ2 vs. H1: μ1 ≠ μ2
K-kat Çapraz Geçerleme Eşlenmiş t testi



pi1, pi2: Sınıflandırıcı 1 ve 2’nin kat i’deki hataları
pi = pi1 – pi2 : Kat i’deki eşlenmiş fark
Sıfır hipotezimiz pi ‘in beklenen değeri 0’dır:
H 0 :   0 vs. H 0 :   0
i 1 pi
K
m
K
K m  0 

s
2


p

m
i 1 i
K
s2 
K 1
K m
~ t K 1 Reddet   t / 2, K 1 , t / 2, K 1 
s
16
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
5×2 Çapraz Geçerleme Eşlenmiş
t Testi (Dietterich, 1998)


5×2 çapraz geçerleme ile 5 tekrarda 2 kat
öğrenme/geçerleme kümesi oluşturulur
pi(j) : sınıflandırıcılar 1 ve 2’nin kat j=1, 2 tekrar
i=1,...,5’deki farkı

1
2
pi  pi  pi
/ 2
2
i

1
s  pi  pi
p11
2
s
i 1 i / 5
5
  p
2
2
i
 pi

2
~ t5
Çift taraflı : Reddet H0: μ1 = μ2 eğer (-tα/2,5,tα/2,5)
Tek taraflı: Reddet H0: μ1 ≤ μ2 eğer > tα,5
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
17
5×2 Çapraz Geçerleme Eşlenmiş
F Testi (Alpaydın, 1999)
  p 
2 s
j 
5
2
i 1
i
j 1
5
2
i 1 i
2
~ F10,5
Çift taraflı test: Reddet H0: μ1 = μ2 eğer > Fα,10,5
18
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
L>2 Sınıflandırıcı: Varyans
Analizi (Anova)
H0 : 1  2    L

L sınıflandırıcının K kattaki hataları


X ij ~ N  j , 2 , j  1,...,L, i  1,...,K

Reddedilirse ikili testler
19
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Anova tablosu
Değişkenli
ğin
Karelerin
toplamı
Serbestli
derecesi
Gruplar
arası
L-1
Grup içi
L(K-1)
Toplam
LK-1
Ortalama
Kare
F0
20
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Çoklu Anakütle Testleriyle İlgili


Bonferroni düzeltmesi: Eğer m test sonunda bir
karara varılacaksa, sonuç karar hassasiyetinin α
olabilmesi için, her bir testin hassasiyetinin α/m
olması gerekir.
Kontrastlar
21
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
MultiTest Yöntemiyle
Sınıflandırıcıların Sıralanması (Yıldız
ve Alpaydın, 2006)



L sınıflandırıcı ön bir karmaşıklık ölçütüne göre
sıralanır:
i<j olmak üzere ikili testlerle çizge oluşturulur:
Eğer H0: μi <= μj reddedilirse, (i,j) eklenir,
Topolojik olarak sıralanır
22
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
23
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
24
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Parametrik olmayan testler
İşaret testi
 Sıralama (rank) testleri: Kruskal-Wallis
testi
 Friedman sıralama testi
 Kullanımı:
Birden çok veritabanı üzerinde
karşılaştırma
Sınıflandırma hatası dışındaki ölçütlerin
(hız, bellek, vs) karşılaştırılması

25
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Başarı Ölçütleri


Öngörü
Gerçek
Artı
Eksi

Artı
TP
FN
Eksi
FP
TN


Hata = (FN+FP) / N
Recall
= bulunan artılar/ toplam
artılar
= TP / (TP+FN)
= sensitivity = hit rate
Precision
= bulunan artılar /
bulunanlar
= TP / (TP+FP)
Specificity = TN / (TN+FP)
False alarm rate = FP /
(FP+TN) = 1 - Specificity
26
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
ROC Eğrisi
27
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
28
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Sonuçlar



Güven aralıkları <=> Örnek kümesi büyüklüğü
Öğrenme, ezberleme, genelleme
Deney tasarımı
29
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009
Kaynaklar

M. Aytaç (2004) “Matematiksel İstatistik,” Ezgi Yayınevi.
30
SİU 2009 Eğitim semineri E Alpaydın Nisan 2009