Drošības poga

download report

Transcript Drošības poga

Slide 1

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

“Drošības poga” –
aprūpes pakalpojumu kompleksa kodols

“Drošības poga Latgalē”
Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/ 045
Daugavpilī, 28.02.1013.


Slide 2

Latvijas Samariešu apvienība
 Izglītības iestāde (mācību centrs)
>20.tk. kursantu gadā dažādās programmās

 Veselības aprūpes iestāde (ārstu
komisija; medicīniskā aprūpe mājās, rehabilitācija)

 Sociālo pakalpojumu sniedzējs
(Krīzes centrs; Naktspatversme; HIV/AIDS profilakse; Ilgstošas aprūpes
SAC; Grupu dzīvoklis; Drošības poga; Pavadonis asistents; Aprūpes
mājās; Sociālās mājas; Transports);

 Paēdušai Latvijai; Eiropas pakas; Palīglīdzekļu noma;
Gaismas zīme; Pirmo reizi operā;Glābējs …


Slide 3

LSA Mājas neatliekamā izsaukuma un
aprūpes dienesta pakalpojumu komplekss
“Drošības poga”
Aprūpe mājās (sociālā)
Aprūpe mājās (medicīniskā)
Aprūpe mājās (ārkārtas)
Pavadonis asistents
Specializētais transports


Slide 4

“Drošības poga”
...ir labi zināt, ka neesi viens


Slide 5

Drošības pogas klienti
- Cilvēki ar hroniskām slimībām ar iespējamiem
saasinājumiem (cukura diabēts, astma, parkinsona sl. u.t.t...)
- Cilvēki pēc operācijām vai ārstēšanās stacionārās ārstniecības
iestādēs (īpaši neiroloģija, sirds slimības u.t.t...)
- Cilvēki ar funkcionāliem izaicinājumiem
(kustību, redzes, dzirdes, atmiņas u.c.
ierobežojumi)

Uzzināt ir viegli !

Un jo īpaši
- ja jau ir “kritis” vai palīcis bezpalīdzībā,
- ja patstāvīgi vai ilgstoši esot vienatnē.

www.drosibaspoga.lv


Slide 6

Drošības pogas pakalpojumi
 “Drošības pogas” sistēmas pieslēgšana (vienreizējs pakalpojums);
 “Drošības pogas” savienojums ar centrāli 24 stundas diennaktī –
psiholoģiskais atbalsts un palīdzības ķēde ;
 “Drošības pogas” tehnikas izmantošana un tās tehniskā apkope un
apkalpošana;
 Rūpju zvans – un uzraudzība specifiskos gadījumos;
 Atgādinājuma zvans;
 Papildus sarunas iekārtas izmantošana;
 Papildus signālpogas izmantošana;
 Izbraukumu brigādes pakalpojumus;
 Rezerves atslēgu uzglabāšana;
 Ārkārtas aprūpes izbraukums;
 Uzraudzības vizīte.


Slide 7

Zvanu skaits un iemesli
2012.gadā no
vidēji 2012 gadā
“Drošības pogas”
viens klients
klientiem
sazinājās
centrālē
Klientu zvanu iemesli "Drošības pogas" ar centrāli
tika
vidēji
centrālei 2012.gadā (%)
saņemti
2,7 reizes
0,8%
8,5%
3,3%
13 589
mēnesī
4,4%
zvani

83,0%
Parunāt

Bailes, satraukums

Nespēja piecelties

Pateicība

Sūdzības par veselību


Slide 8

Zvanu skaits un iemesli no
Daugavpils
2012.gadā no 30 “Drošības pogas” klientiem Daugavpilī
centrālē tika saņemti 548 zvani.
No viena klienta mēnesī vidēji tika saņemts 1,5 zvans.
Klientu zvanu iemesli "Drošības pogas"
centrālei 2012.gadā (%)
13,2%

5,1% 0,9%
73,6%

7,2%

Parunāt

Bailes, satraukums

Sūdzības par veselību


Slide 9

Izbraukuma brigādes darbība
2012.gadā izbraukumu brigādes bija veikušas 620
izbraukumus. Pie viena klienta izbraucot vidēji 1.5 reizes.
MNID "vieglo" un "smago" izbraukumu
īpatsvars no kopējo izbraukumu skaita
2012.gadā (%)

kāda Latvijas cilvēka
dzīvība ir glābta
kopumā 162 reizes
t.i. vidēji reizi
divās dienās

26,1%
73,9%

"Vieglie" izbraukumi


Slide 10

Izbraukuma brigāde Daugavpilī
2012.gadā izbraukumu brigāde Daugavpilī bija veikusi
11 izbraukumus.
MNID "vieglo" un "smago"
izbraukumu Daugavpilī īpatsvars
no kopējo izbraukumu skaita
2012.gadā (%)
45,5%
54,5%

"Vieglie" izbraukumi

"Smagie" izbraukumi

6 no tiem bija izšķiroši
kādam cilvēkam


Slide 11

Aprūpe mājās (sociālā)
Sociālais pakalpojums – šobrīd “līgumiskā” sadarbībā ar
Rīgas pilsētas un Babītes pašvaldībām
 Klienta personiskā aprūpe;
 Palīdzība mājas darbos;
 Paplašinātās aprūpes mājās
pakalpojumi

905 klienti
280 darbinieki
>400.000 stundas 2012.gadā
Pieejams visiem iedzīvotājiem !


Slide 12

Aprūpe mājās (veselības)
Veselības aprūpes pakalpojums – sadarbībā ar Veselības
norēķinu centru un ģimenes ārstu norīkojumu
 diagnostiskās un ārstnieciskās
manipulācijas – injekcijas, infūzijas,
pārsiešanas, sistēmas, izgulējumu
apkope, asins analīžu paraugu
noņemšana u.c.;
 pēc insulta pacientu aprūpe rehabilitācija, logopēdija, u.c.
 pacientu un viņu ģimenes locekļu
apmācība aprūpes pasākumu
veikšanā
Veic tikai ārstniecības personas, ārsti


Slide 13

Aprūpe mājās (ārkārtas)
Īpašs sociāls pakalpojums kura uzdevums ir
nodrošināt ārkārtas (iepriekš neplānotu) aprūpi mājās kritiskos
gadījumos - personām, kuras pašas vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt un nesaņem atbalstu un
palīdzību no tuviniekiem, kaimiņiem vai pašvaldības
institūcijām.
Pakalpojums tiek nodrošināts 24 stundas diennaktī arī
sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
Pakalpojuma saņemšana tiek saskaņota ar Rīgas Sociālā dienesta
atbildīgo darbinieku.


Slide 14

Pavadonis – asistents
Sociāls pakalpojums – šobrīd “līgumiskā” sadarbībā ar
Rīgas pilsētas un Babītes pašvaldībām
Sevī ietver
 pavadīšanu un
 asistēšanu
t.i. klienta un nogādāšanu
no viņa dzīves vietas uz
poliklīniku, slimnīcu, banku,
valsts vai pašvaldību institūciju,
asistēšanu un palīdzību iecerēto
darbu veikšanā un
atgriešanos atpakaļ dzīves vietā.


Slide 15

Specializētais transports
Sociāls, veselības aprūpes un transporta pakalpojums –
pieejams ikvienam individuāli vai sadarbībā ar
pašvaldībām, veselības un sociālās aprūpes iestādēm
Klienta (pacienta)
– guļoša vai ratiņ krēslā,
nogādāšana no viņa dzīves vietas uz
poliklīniku, slimnīcu, sociālās
aprūpes vai rehabilitācijas iestādi, kā
arī socializācijas pasākumu u.c. Un
protams arī atpakaļ viņa dzīves vietā
(ja nepieciešams pārvarot kāpnes)


Slide 16

Pakalpojumu kompleksa
priekšrocības

Pašaprūpes spēju mobilizācija, ko veicina apziņa
par dažādu savstarpēji papildinošu pakalpojumu
pieejamību un iespēju tos izmantot vajadzības gadījumā;
Psiholoģiskais komforts, ko nodrošina iespēja saņemt
nepieciešamo palīdzību vienkāršoti (izmantojot drošības
pogas centrāli) no jau zināma un uzticama partnera;
Pakalpojumu optimālas organizēšanas un savstarpējas
papildināšanas iespējas, īpaši izmantojot drošības pogas
sistēmu informācijas apmaiņai un uzturēšanai plānveida
aprūpes organizēšanā vai ārkārtas aprūpes
nodrošināšanā.


Slide 17

palīdzēt dzīvot

Paldies par uzmanību
Latvijas Samariešu apvienības
direktors Andris Bērziņš

www.samariesi.lv/[email protected]