PWSZ w Nysie Instytut Finansów i Bankowości Nyski Festiwal Nauki 2005 Historia Instytut Finansów został utworzony w 2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w Nysie. Naszym celem.

download report

Transcript PWSZ w Nysie Instytut Finansów i Bankowości Nyski Festiwal Nauki 2005 Historia Instytut Finansów został utworzony w 2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w Nysie. Naszym celem.

Slide 1

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 2

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 3

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 4

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 5

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 6

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 7

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 8

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 9

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 10

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 11

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 12

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 13

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 14

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 15

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.


Slide 16

PWSZ w Nysie
Instytut Finansów i Bankowości
Nyski Festiwal Nauki 2005

Historia
Instytut Finansów został utworzony w
2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w
Nysie.
Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów w specjalności Finanse i
Bankowość.

Opis specjalności
Kształcenie na kierunku Finanse i Bankowość umożliwia
poznanie zasad racjonalnej i efektywnej ekonomicznie
gospodarki zasobami, co obecnie staje się podstawowym
wymaganiem w zarządzaniu finansami. Specjalność ta łączy w
sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom,
którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania
finansów i bankowości połączoną z wiedzą o ekonomii, prawie,
organizacji i technikach informatycznych. Kierunek Finanse i
Bankowość przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do
prowadzenia i zarządzania organizacjami gospodarczymi i
instytucjami finansowymi.

Opis specjalności c.d.
Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 15
tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w
bankach, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz
instytucjach finansowych, co stwarza dodatkową możliwość
kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Kształcenie odbywa się na poziomie licencjata. Uczelnia oferuje
możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i
zaocznym. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia
na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku
finanse i bankowość. Różnice programowe w tym zakresie nie są
znaczne, a program jest spójny.

Sylwetka absolwenta
Studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość trwają sześć
semestrów. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do
podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w
organizacjach gospodarczych, dokonywania analiz i podejmowania
decyzji techniczno-ekonomicznych wewnątrz organizacji oraz
wychodzących poza nie, takich jak wprowadzanie nowego produktu,
usługi czy technologii. Wszechstronna wiedza, jaką otrzyma student w
trakcie studiów o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania
jednostkami budżetowymi, instytucjami typu non profit i
ukierunkowanymi na zysk pozwoli absolwentowi tej specjalności na
aktywne działania związane z zarządzaniem podmiotami
gospodarczymi, zarządzaniem finansami, podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych i finansowych oraz decyzji menedżerskich w
przedsiębiorstwach przemysłowych lub jednostkach nieprodukcyjnych.

Sylwetka absolwenta c.d.
Absolwent po ukończeniu studiów może prowadzić własną
działalność gospodarczą. Może też pracować w bankach i
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przede wszystkim jako specjalista
finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i
rozwoju. Innym możliwym rozwiązaniem jest podjęcie pracy w
Jednostkach usługowych, budżetowych lub samorządowych.
Kierunek Finanse i Bankowość łączy w sobie cechy i wymagania
stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy
powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa,
organizacji, finansów i technik informatycznych z zaawansowaną
wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu
zarządzania i finansów.

Program studiów
Program studiów licencjackich dziennych przewiduje 2505
godzin zajęć dydaktycznych wraz z pracą dyplomową (300
godzin) oraz 15. tygodniową praktykę w czasie wakacji letnich
w bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych po I
roku - 7 tygodni i po II roku - 8 tygodni.
Program studiów zaocznych jest skonstruowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r., tzn. zawiera 60% zajęć przewidzianych
programem studiów dziennych. Program ten nie obejmuje zajęć
sportowych. Program zawiera 1503 godz. zajęć dydaktycznych
(bez uwzględnienia zajęć sportowych, wraz z pracą
dyplomową). Program będzie realizowany w trakcie 9. zjazdów.

Studia
Do dnia dzisiejszego mury naszej uczelni opuściło łącznie 200
studentów studiów dziennych i zaocznych.
W dalszym ciągu studiuje u nas 731 studentów studiów
dziennych:
I rok - 240 studentów
II rok – 206 studentów
III rok – 166 studentów
Semestr 7 – 119 studentów

Studia
Na studia zaoczne uczęszcza natomiast 115 studentów:
I rok – 30 studentów
II rok – 32 studentów
III rok – 36 studentów
IV rok – 32 studentów
Z każdym rokiem liczba nowo przyjętych osób rośnie. Po
pierwszym tegorocznym naborze przyjęto łącznie 237 osób na
studia dzienne i zaoczne. Dane te nie są jednak ostateczne, gdyż
rekrutacja nie została jeszcze zakończona.

Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią
praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich
uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie
tylko w Polsce ale i na całym świecie.

Podstawą naszego instytutu jest kadra:
5 profesorów
6 doktorów
9 magistrów
- 3 praktyków z doświadczeniem
- 6 doktorantów

Zaplecze dydaktyczne
Nasza uczelnia posiada 6 sal komputerowych z liczbą 116
wysokiej klasy komputerów mających dostęp do Internetu.
Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów
wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
Excel
Subiekt
Rachmistrz
Symfonia Premium
Rewizor

Zaplecze dydaktyczne

Koło naukowe
Najlepsi z naszych studentów podjęli inicjatywę stworzenia koła
naukowego BONUS, podejmującego tematy dotyczące między
innymi: zarządzania finansami w Unii Europejskiej, analizy
finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku papierów
wartościowych.
Zapoznanie się ze specyfiką tych dziedzin umożliwia członkom
Koła samorealizację, zdobycie wymaganego doświadczenia,
profesjonalizmu oraz doskonałości zawodowej z zakresu
finansów.

Podsumowanie
Instytutu Finansów i Bankowości PWSZ w Nysie
już dziś kształci studentów będących konkurencją dla
absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni.
Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy
poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa
pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych
doświadczeń.