SAPA? - kombit

Download Report

Transcript SAPA? - kombit

Projekt SAPA
(Sagsoverblik/Partskontakt)
Sommeren 2012
Hav tålmodighed
2
Mennesker er forskellige (heldigvis)
• Vi ser på det samme – men vi ser noget forskelligt
• Vi læser det samme – men vi læser noget forskelligt
• Vi hører det samme – men vi hører noget forskelligt
3
Tre målgrupper
Sagsbehandlere
Ledere
It-folk
Historien om SAPA kan fortælles på mange måder
SAPA?
Det handler om at
reducere vores
udgifter til KMDlicenser
5
SAPA?
Det handler om at
google en borger
i alle vores itsystemer. Det gir
mig oveblik på et
øjeblik!
SAPA?
Det handler om
øget konkurrence
via en åben og
standardiseret
it-arkitektur
KMD Sag skal i udbud!
Godt at KOMBIT
tager ansvaret, så
er min røv sikret.
6
Udbud….?
Hvad snakker
han om?
Godt det ikke er
mig, der skal
skrive den
kravspecifikation.
KMD Sag er dyrt!
Ja, det siger de
jo. Men jeg kan
sgu ikke helt
gennemskue det.
7
Det ved jeg ikke
noget om. Jeg
ved bare, at jeg
ikke kan leve
uden KMD Sag.
Ja, måske. Men
til gengæld er det
driftsikkert.
Vi kan spare millioner på licenser til KMD!
Yes! Det ka jeg li
at høre!
Men hov, er der
ikke noget med at
vi har fået særlig
rabat?
8
Arh. Mon det
system nu også
er så dyrt, som
han siger.
Åh-nej. Hvornår
mon de klipper itbudgettet?
Med SAPA kan du slå borgeren op i alle
kommunens it-systemer!
Det lyder dyrt og
bøvlet med alle
de snitflader
9
Endelig kan
jeg få adgang!
Det var på tide!
Men hov, hvem
kan så pludselig
se mine sager?
Hvordan kan de
får det til at virke?
Hvad med
sikkerhed?
Og stabilitet?
Sagsbehandling tager kortere tid!
Hurra!
Højere effektivitet
=
Lavere pres
på budgettet
10
Hmm…
Besparelser
= Fyringer
Tempo op
= Stress
Åh nej, er det nu
mig igen, der skal
stå på mål for de
gevinster…?
Vi bygger it med en åben arkitektur!
Åbenhed
lyder godt!
Men hvorfor skal
det være så
teknisk?
11
Gab!
Jeg henter kaffe.
Helt sikkert. Det
har vi hørt på i 10
år, og der sker
aldrig noget.
I skal overveje jeres ESDH-strategi!
Hvorfor nu det?
Vores ESDH
fungerer jo fint…?
12
Hvad skal jeg
med ESDH?
Jeg har jo mit
fagsystem?
Måske kan vi
konsolidere vores
systemportefølje?
I skal have styr på alle jeres KMD kontrakter!
Ja-ja, seføli.
Det har vi styr på
allerede.
13
Kontrakter? Det
har ikke noget
med mig at gøre.
Fuck!
De kontrakter er
den værste
rodebutik…
Er der nogen spørgsmål…???
Hvad koster det?
14
Forsvinder
KMD Sag?
Jeg må hjem og
få styr på alle de
skide kontrakter.
Pis, pis, pis…!
Gab!
16
Tja, det ser
fedt ud…
- men det kan
KMD Sag jo
også…
Gad vide
hvordan de
udstiller data?
Webservicer?
Nu skal han
vist passe på
ikke at love for
meget…
17
Det ser fedt
ud… - men
hvorfor kan
man ikke se
hjælpemidler?
Det ligner sgu
da borger.dk…
Mon de bruger
webservicer?
Hvad skal jeg
lave til
aftensmad?
19
Jeg tjekker lige
min mail
Hey! Det var
lige den slide,
jeg sad og
ventede på!
KMD Sag Basis er et Kinder-æg
Person- og
sagsoverblik
Sagsbehandling
og sagsstyring
SAPA 360’ Overblik
ESDH &
Fagsystemer
Infrastruktur
Fordeler sager,
hændelser, adviser
KMD Sag Basis
20
Fælleskommunal
Rammearkitektur
Hvornår sker
der så noget?
21
Hvornår sker
der så noget?
Hvornår sker
der så noget?
Projektplan for KMD Sag monopolbrud
ESDH TILRETNINGER
(Markedet genoptager konkurrencen)
Mere konkurrence
via ESDH
ESDH I HELE KOMMUNEN
(Øget anvendelse af standard-ESDH)
(Sagsbærende systemer modtager data)
LIVE
METADATA REPOSITORIES
KRAV &
KONTRAKT
UDVIKLING &
OVERTAGELSE
(TSA-Udfasning)
(Byg & Test)
PILOT
OPSIG
LIVE
KMD TILRETNINGER
(Frigør KMD-løsninger fra KMD SAG)
KMD Sag:
Migrér data og
opsig aftaler
Kommunernes
it-strategier,
it-indkøb og
it-kontraktstyring
LIVE
(Sagsbærende systemer udstiller data)
Frigør KMDfagsystemer
KRAV &
KONTRAKT
UDVIKLING &
OVERTAGELSE
(Udbud)
(Byg & Test)
LIVE
KMD SAG DRIFT & SYSTEMFORVALTNING
Byg og brug
fælleskommunal
infrastruktur
PILOT
FÆLLESKOMPONENTER DRIFT & SYSTEMFORVALTNING
ANALYSE
& PLAN
(BC)
KRAV &
KONTRAKT
UDVIKLING &
OVERTAGELSE
(Udbud)
(Byg & Test)
UDRULNING
LIVE
SAPA
It-løsningen
LIVE
STANDARD SERVICE INTERFACE
Implementér
OIO Sag &
Dokument
SAPA DRIFT & SYSTEMFORVALTNING
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fint, det klarer
KOMBIT
23
Fint, det klarer
KOMBIT
Fint, det klarer
KOMBIT
Nej! Alle kommuner skal på banen – på hjemmebanen
24
Kommunernes 9-punktsliste
1.
Ud af afhængighederne!
1.
Gå alle de eksisterende KMD-kontrakter efter i sømmene: Hvor er der kontraktlige bindinger til KMD
Sag? Indled dialog med KMD om frigørelse. Teknisk og juridisk.
2.
Nye udbud og kontraktfornyelser/-forlængelser: Undgå kontraktlige bindinger til KMD Sag! Kræv
fleksibilitet i alle de nye kontrakter. Hvis KMD Sag er et forudsætningssystem, så skal det prissættes
sammen med fagløsningen.
2.
Stil krav til leverandørerne!
1.
Kræv at de skal overholde Sag & Dokument-standarderne og implementere standard-interfaces.
2.
Forbered leverandørerne på at aflevere metadata om sager og dokumenter til rammearkitekturens
simple overbliksregistre. Hold øje med standard-kravspec fra KOMBIT.
3.
3.
4.
Indled dialog om hop-funktionalitet, så man kan hoppe fra SAPA til et sagsbærende system
Forbered organisationen
1.
Der vil være en tid efter KMD Sag! Kortlæg brugere, arbejdsgange og data.
2.
Overvej it-strategien: Hvilken rolle skal ESDH spille? Hvordan bruger vi fælleskomponenter?
Etablér projektorganisationen
1.
Udpeg kontaktperson og suppleant
2.
Ledelsesmæssig forankring: Udpeg styregruppe og projektleder
Hvad er SAPA? SAPA er mange ting!
27
•
SAPA er det projekt, der afløfter udbudspligten for KMD Sag.
•
SAPA er en ny it-løsning, der sammenstiller data på skærmen
•
SAPA er analyser af ESDH-markedet
•
SAPA er komponenter i den fælleskommunale Rammearkitektur
•
SAPA er forhandlinger med KMD om snitflader og udfasning