Regulacija elektromotornih pogona Tema : frekventni pretvarač – Altivar 18 – Profesor : Miroslav Bjekić student: Ivan Jovanović 573/2010

download report

Transcript Regulacija elektromotornih pogona Tema : frekventni pretvarač – Altivar 18 – Profesor : Miroslav Bjekić student: Ivan Jovanović 573/2010

Slide 1

Regulacija elektromotornih pogona
Tema : frekventni pretvarač
– Altivar 18 –

Profesor :
Miroslav Bjekić

student:
Ivan Jovanović 573/2010


Slide 2


Slide 3

Frekvencija: 50/60 [Hz]
Snaga: 0,37 [kW]
Nazivni napon: 1x(200/240) [V]
Izlazni napon: 3x(200/240) [V]
Ulazna struja: 4,4/3,9 [A]
Izlazna struja: 2,1 [A]
Trazijentna izlazna struja: 3,2 [A]

182

112

Uređaj poseduje:
 4 logička ulaza- tri programabilna i jedan koji nije programabilan
 1 logički izlaz koji je programbailan
 3 analogna ulaza- 2 naponska, 1 strujni
 uređaj ne poseduje anlogne izlaze
 relej stanja (sa jednim NO i jednim NC kontaktom)

Ø5


Slide 4

Upravljački priključci:
 Relej greške
o
o
o

 Logički ulazi
o
o
o
o
o
o

SA
SC
SB

 Analogni ulazi
o
o
o
o
o

+10
AI1
AI2
AIC
COM

LI1
LI2
LI3
LI4
+24
L0+

 Logički izlazi
o

L0

 Energetski priključci: • Motor:
o U
• Mreža:
o L
o N
o

o V
o W

• Uzemljenje:
• Kočioni otpornik:
o PA
o PB

o


Slide 5

Ознака
E ili G/E

Опис
Уземљење

L
N

Мрежно напајање

U
V
W

Прикључци мотора

PA
PB

Priključci za kočioni otpornik

PO

Ne koristi se. Ne treba uklanjati vezu koja postoji
između PO i PA


Slide 6

Klasifikacija Terminal

Funkcija

Opis

Nivo signala

Logički ulazi LI1

Napred (start/stop)

Napred kada je „zatvoren“,
STOP kada je otvoren
Može se postaviti:
 promena smera obrtanja
 aktiviranje kočenja
jednosmernom strujom
 JOG funkcija
 brzo zaustavljanje
 u kombinaciji sa ostalim
logičkim ulazima

24VDC
Logička 0: <5V
Logička 1:
>11V
Vmax=30 V

Analogni
ulazi

LI2

Programibilni logički ulaz

LI3

Programibilni logički ulaz

LI4

Programibilni logički ulaz

AI1

Naponski ulaz- referenca
brzine

AI2

Naponska referenca

AIC

Strujna referenca

Na ovaj priključak se
0 do 10 VDC,
povezuje potenciometar,
impedanse 30
kada se želi ručno zadavanje kΩ
reference
0 do 10 VDC,
impedanse
30.55kΩ
0 do 20 mA,
4 do 20 mA


Slide 7

Zajednička
tačka

COM

Relej

SA
SB

Relej stanja

SC

Zajednička tačka za NO i NC _______
kontakt
Moguće je podesiti da na
Programibilni logički izlaz
svom izlazu daje 24 V kada je:
referentni nivo dostignut
(npr. nivo sa potenciometra)
frekventni nivo postignut

Logički izlaz LO

Podrška
logičkim
ulazima

LO+

Zajednička tačka za logičke i
analogne ulaze i za logičke
izlaze
 kontakt između SA i SC
zatvoren- uređaj nije pod
naponom
 kontakt između SA i SC
zatvoren- uređaj je pod
naponom
 suprotno važi za kontakte
SB i SC

0V

Minimum:
10mA, 24 VDC
Maximum:
0.3 A, 250 VAC
1.5A, 30 VDC

+24 VDC,
maksimalno
20mA, sa
unutrašnjim ili
200 mA sa
spoljašnim
napajanjem

Na ovu tačku je moguće sa Max. 30VDC
spoljašnjeg izvora dovesti 24
V, a potom iz nje napajti
logičke ulaze


Slide 8

DISPLEJ
Crvena LED dioda (napon
u DC kolu)

Idi na PREDHODNI
parametar ili POVEĆAVA
prikazanu vrednost

Idi na SLEDĆI parametar ili
SMANJUJE prikazanu
vrednost

Čuva parametre ili
prikazuje vrednost
Prelaz između tipa
parametra i njegove
numericke vrednost


Slide 9


Slide 10


Slide 11

PRVI NIVO
DRUGI NIVO
MOGU SE PRIKAZ NA DISPLEJU
MOGU SE MENJATI
(kako u toku rada, tako i dok je
motor isključen)
MOGU SE MENJATI
(samo dok je motor isključen)
Pokazuje „uslovne“
parametre, tj. Parametre za
koje, da bi se pojavili na
displeju, neophodno definisati
neke druge parametre


Slide 12

NIVO 1

Parametar
FrH
LCr
rfr
ULn
bFr
ACC
dEC
LSP
HSP
flg

Ufr

Opis
Омогућава приказ zadate reference brzine
Omogućava prikaz struje motora
Омогућава приказ фреквенције која се води на мотор
Omogućava prikaz linijskog napona
Frekvencija motora (50 Hz)
Vreme ubrzanja motora
Vreme zaustavljanja motora
Minimalna brzina
Maksimalna brzina
Параметар FLG представља способност уређаја да прати брзину
рампе у зависности од инерције машине коју покреће
Максимална термичка струја, термичка заштита мотора
Preskakanje rezonantne frekvencije
Јачина струје при кочењу једносмернм струјом које се активира
на логичком улазу
Користи се за оптимизирање момента при ниским брзинама

SP3
SP4

Tri unapred zadate brzine, koje se aktiviraju sa logičkih ulaza
Četri unapred zadate brzine, koje se aktiviraju sa logičkih ulaza

Fdt

LO se može isprogramirati tako da daje 24 V kada se dostigne neka
zadata frekvencija sa tolerancijom od ±2 Hz. Upravo preko ovog
parametra se postavlja ta zadata frekvencija
PI- regulacija

Ith
JPF
IDc

rPG
rIG
FBs
Flt

Ovaj parametar prikazuje posldnju grešku koja je izašla na displeju


Slide 13

PRELAZ

L2A

NIVO 2

Uft

Ako se za vrednost ovog parametra postavi „yes“, prelazi se na drugi
nivo parametara
Izbor tipa U/f karakteristike

tUn
uns
frs
brA
slp
tls
lI2

Samopodešavanje parametara motora
Nominalni napon motora (sa natpisne pločice motora)
Nominalna frekvencija motora
Prilagođavanje rampe usporenja
Kompenzacija klizanja motora
Време рада мотора при малој брзини
Ovde je moguće dodeliti funkciju logičkičkom ulazu 2

LI3

Ovde je moguće dodeliti funkciju logičkičkom ulazu 3

lI4

Ovde je moguće dodeliti funkciju logičkičkom ulazu 4

lO

Ovde je moguće dodeliti funkciju logičkičkom izlazu

AIC
Crl

Dodeljivanje funkcije analognom strujnom ulazu
Konfiguracija strujnog i drugog analognog naponskog ulaza:
AIC: 0 do 20mA i AI2: 0 do +10 V
AIC: 4 do 20mA i AI2: 2 do +10 V
Videti uputstvo proizvođača
Prekidačka frekvencija uređaja
Начина заустављања мотора уколико дође до прекида напајања

Spr
sfr
stp

Atr
FCS
CPU

Automatsko ponovno pokretanje motora nakon greške, ako pogonski
uslovi to dopuštaju
Povratak na fabrička podešavanja
Verzija softvera uređaja


Slide 14

Nakon izvrsenih podesavanja dovođenjem +24V na LI1 motor je pusten u rad.
Za naprednija podesavanja pratiti predhodnu tabelu komandi ili uputstvo proizvođača.


Slide 15

Dve ili četri unapred zadate brzine:
podrazumeva da je moguće zadati dve ili četri
različite fiksne reference (frekvencije, tj.
brzine) kojma će se motor okretati kada se to
od njega zatraži dovođenjem signala na logičke
ulaze
JOG funkcija: Ova funkcija podrazumeva rad motora pri veoma malim brzinama (0-10
Hz).
Kočenje motora jednosmernom strujom (DC injection braking): ovo je ustvari
elektrodinamičko kočenje pomoću jednosmerne struje u kolu statora. Motor tom
prilikom radi u generatorskom režimu.
Preskakanje rezonantne frekvencije (JPF):
Ова функција онемогућава критичну
брзину која може довести до резонанције
и нестабилности. Спречава дужи рад на
фреквенцијама ±2Hz око JPF