Mogelijke vragen vroegtijdige zorgplanning – eerste lijn

Download Report

Transcript Mogelijke vragen vroegtijdige zorgplanning – eerste lijn

Mogelijke vragen VZP
Eerste gesprek (1)

Algemene info: Getrouwd? Kinderen? Beroep? Hobby’s? – indien open vragen
gesteld worden kan hier veel informatie uit verder komen.

Wanneer u terugkijkt op uw leven tot nog toe, waarover bent u dan
trots/tevreden? Wat zou u zeker opnieuw doen moest u kunnen herbeginnen?

Wat zijn moeilijke momenten geweest in uw leven? Hoe hebt u dit
volgehouden/doorstaan?

Wat vindt u belangrijk in uw/het leven? Als u kijkt naar alles wat er nu in uw
leven aanwezig is, wat wil u dan zeker behouden? Wat wil u zeker niet
veranderen?

Wie is er in uw leven belangrijk? Hoe is volgens u de relatie met uw
kinderen/familie?

Hoe ervaart u uw leven op dit moment? Waar hoopt u (nog) op?

Eerste gesprek (2)

Hoe ziet u uw verblijf hier?

Hoe kan het dagelijks leven hier voor u zo aangenaam mogelijk zijn?

Hoe kunnen we jou de best mogelijke zorg bieden? Wat vind je daarin belangrijk?

Wat zijn je verwachtingen? – Wat verwacht je van ons? – Waar moeten we volgens
jou zeker rekening mee houden?

Welke zorg heb je tot nu toe gemist? Waar heb je (extra) nood aan?

Wij vinden het belangrijk om iedereen met wie we samenwerken te leren kennen:
rond hun gewoonten, wat ze belangrijk vinden, maar ook rond welke zorg ze
verwachten.

Daarnaast besteden we ook graag aandacht aan de momenten waarop het minder
goed met jou zou gaan: wanneer je ziek wordt of wanneer je misschien zelf niet
meer in staat bent om aan ons te vertellen wat je goede zorg zou vinden.

Ik zou over al die onderwerpen graag eens met jou spreken op latere momenten
(en ook eventueel met mensen in je omgeving die belangrijk zijn). Wat denk je
daarvan? Lijkt dit je nuttig? Hoe wil jij dit graag aanpakken?
Introduceren van het onderwerp

Wat mij in positieve zin is opgevallen in ons vorige gesprek is…

In ons vorige gesprek heb ik je verteld dat wij iedereen graag wat beter leren
kennen. We spreken ook met iedereen rond de verwachtingen die er zijn wat betreft
de zorg die geboden wordt en ook rond de zorg die jij wenst wanneer je ziek zou
worden of zelf niet meer in staat bent om ons te vertellen wat je wil.

Uitleg VZP (benadruk het proces, dat alles tijdelijk is en steeds herbekeken kan
worden)

Op welke manier kan het spreken rond deze thema’s voor jou nuttig zijn? Stel dat we
hierover spreken, wat is voor jou dan een goede uitkomst/resultaat van onze
gesprekken? Wat hoop jij zelf te bereiken met onze gesprekken?

Stel dat je erg tevreden bent over je dagelijkse leven hier thuis / over de zorg die we
je bieden. Wat betekent dit voor jou? Hoe/op welke manier merkt jouw familie op
dat je tevreden bent? Wat moeten we dan zeker (niet) doen voor jou?

Heb je zelf al eens nagedacht over hoe u wilt dat er voor jou gezorgd wordt mocht er
een moment komen dat je dit zelf niet meer kan zeggen? Welke bedenkingen heb jij
je al gemaakt rond…?
Introduceren van het onderwerp

Als je denkt aan je huidige gezondheidstoestand, wat vind je daar dan van? Waar
heb je last van (fysiek-cognitief-psychisch)? Hoe houd je dit vol? Hoe ga je hier
mee om? Hoe kan jij het opbrengen om elke dag zo te blijven vechten?

Zijn er momenten dat het minder slecht gaat? Zijn er dagen dat je er minder
zwaar aan tilt?

Bent u in uw omgeving al geconfronteerd geweest met ernstige ziekte? Hoe hebt u
dit ervaren? Hoe hebt u de zorg ervaren die toen aan de zieke werd geboden?

Wij weten dat u niet alleen in het leven staat, dat er anderen belangrijk zijn voor
u. Is er iemand die we zeker eens moeten mee uitnodigen om te spreken rond
deze thema’s? Wie betrek jij graag in onze gesprekken? Hoe wil je dit aanpakken?
Waar wil je dan zeker over spreken met deze persoon?
Evalueren toekomstverwachting (rond
ziek zijn)

Op welke manier ervaar jij het leven momenteel? – Misschien had jij je jouw oude dag wel
anders voorgesteld?

Wat is jouw idee over je gezondheid op dit moment?

Hoe zie jij je ziekte?

Wat is er jou verteld over je ziekte? Over de afloop?

Deze ziekte geeft je heel wat te verwerken. Hoe ga je daarmee om? Hoe is het voor jou om
ziek te zijn?

Als je denkt aan je ziekte, wat is het beste dat je kan overkomen? Wat is het slechtste dat je
kan overkomen?

Is er iets waar jij bang voor bent?

Waar maak jij je (het meest) zorgen om?

Wat bedoel je als je zegt: geen last voor familie willen zijn? / niet afhankelijk willen worden?
/…?

Hoe kunnen wij jou helpen om jou de kans te geven je bezorgdheden uit te spreken?

Sommige mensen willen graag alles weten wat er aan de hand is, wat hen te wachten staat,
terwijl anderen liever niet teveel details kennen. Hoe zit dat met jou?

Soms zullen familieleden bezorgd zijn om jou en zullen ze vragen om inlichtingen. Aan wie
mogen wij informatie geven? Wat mogen we vertellen? Wat liever niet?
Identificeren doelen (1)

Je hebt al veel meegemaakt in je leven, al veel beleefd. Wat wil je nog graag
beleven? Welke plannen heb je (nog)? Waar hoop jij vooral op? Wat verwacht je? Wat
wil je graag (nog) realiseren? Welk verschil zal dit voor jou maken? Wat zal dit voor
jou betekenen?

Wat moet het leven voor jou brengen, in de periode dat je hier bent in het WZC,
opdat je kan zeggen dat je tevreden bent (geweest)?

Wat wil je nog afwerken in je leven?

Wat betekent geloof of levensbeschouwing voor jou? Hoe helpt dit jou? Wil je hier
graag met iemand rond spreken?

Wat betekent voor jou een kwaliteitsvol leven? Wanneer is het leven de moeite
waard voor jou?

Hoe beleef je nu de kwaliteit van je leven?

Onder welke omstandigheden vind je het leven niet meer levenswaardig?

Heb je erover nagedacht wat er moet gebeuren als de dingen niet lopen zoals
verwacht? Je voorbereiden op het ergste kan helpen je te richten op wat je hoopt.
Identificeren doelen (2)

Ik weet dat je graag wil dat deze ziekte niet verder zou gaan, dat ze in remissie zou
gaan, maar dat is niet meer mogelijk. Zijn er andere korte termijn doelen waar we
naartoe kunnen werken?

Wie kan het best in jouw naam spreken als je dit door ziekte niet meer kunt? Heb jij
met iemand over je wensen gesproken voor het geval je dit zelf niet meer kan uiten?

Wie vind je dat de beslissingen moet nemen over behandelingen enz. als jij daartoe
zelf niet meer in staat bent? Wie wil je graag kiezen als vertegenwoordiger? Denk je
dat dit de juiste persoon is? Wat maakt dat je dit vindt? Heb je hem/haar daar al
over gesproken?

Sommige mensen denken al op voorhand na over wat ze willen rond hun behandeling
en verzorging en schrijven dat zelfs op in een wilsverklaring? Heb jij daar al aan/over
gedacht? Wat zijn jouw ideeën daarover? Op welke manier kan dit voor jou nuttig
zijn?

Wat weet je over palliatieve zorg? Hoe sta je hier tegenover? Wat betekent dit voor
jou?
Identificeren doelen – medische
aspecten

Willen we eens een paar voorbeelden van mogelijke situaties bekijken en zien wat
jij in zo’n geval wenst?

Welke behandelingen zou je wel en niet meer willen als je dit door ziekte zelf niet
meer zou kunnen beslissen?

Als je zou stoppen met ademen of als je hart zou stilvallen, kunnen we je
reanimeren. Ben je daarmee vertrouwd en zou je dat nog wensen? Wat denk je
daarover?

Weet je wat reanimatie juist inhoudt?

Gezien de ernst van je ziekte heeft CPR haast geen kans te lukken. Het kan ook
betekenen dat je niet bij je familie bent kort voor je sterft. Ik zou voorstellen dat
we afspreken dit niet te doen, maar ik garandeer je dat we verder alles zullen
doen om je comfort te verzekeren. Wat denk je?

Geen CPR betekent niet dat we je opgeven. Integendeel, we gaan actief blijven en
je ondersteunen. Het betekent gewoon dat wanneer het moment van sterven daar
is, we alles gaan doen om je comfortabel te houden eerder dan het sterven te
rekken.
Identificeren doelen – medische
aspecten

Om zeker te zijn dat we op dezelfde golflengte zitten wil ik graag eens van jou
horen wat je onthoudt van wat we juist bespraken.

We hebben het nu over erg veel dingen gehad. Het is misschien nuttig eens samen
te vatten… is er iets dat je niet begrijpt of waar ik het nog eens moet over
hebben?

Rekening houdend met wat je hebt gezegd, wil ik het volgende plan
suggereren…Zeg me als ik correct je visie weergeef. Gegeven dat je het liefst de
laatste periode van je leven thuis/in het WZC zou doorbrengen, zullen we alles
daarop richten.

Je lijkt hierover te twijfelen? We hoeven dat niet vandaag te beslissen. Laat ons er
de volgende keer verder over spreken.

We moeten hierover zeker opnieuw praten telkens de situatie verandert in de loop
van je ziekte.