Základná škola Ladce Ladce Naša obec sa rozprestiera v severnej časti Trenčianskeho kraja na severo – západe Slovenska. Priemysel Ladce sú známe výrobou cementu, ktorej počiatky siahajú do 19. storočia, kedy sa začalo s.

Download Report

Transcript Základná škola Ladce Ladce Naša obec sa rozprestiera v severnej časti Trenčianskeho kraja na severo – západe Slovenska. Priemysel Ladce sú známe výrobou cementu, ktorej počiatky siahajú do 19. storočia, kedy sa začalo s.

Základná škola Ladce

Ladce

Naša obec sa rozprestiera v severnej časti Trenčianskeho kraja na severo – západe Slovenska.

Priemysel

Ladce sú známe výrobou cementu, ktorej počiatky siahajú do 19. storočia, kedy sa začalo s výstavbou cementárne.

Historické budovy

Barokový kaštieľ Rímsko – katolícky kostol

Významní rodáci

Pavel Koyš (1932 – 1993) slovenský básnik a redaktor Prof. Jozef Kvasnica fyziky (1930 – 1992) nominant na Nobelovu cenu v oblasti termodynamiky a jadrovej

Materská škola Školstvo Základná škola Odborné učilište internátne

Naša škola - história 1879 – založenie školy 1893 – postavenie novej školy kvôli zvýšenému počtu žiakov (nová cementáreň) 1928 – nadstavba školy 1973 – postavenie súčasnej školy 2008 – kompletná rekonštrukcia

Naša škola - súčasnosť

škola pred rekonštrukciou škola po rekonštrukcii

Školský rok 2011 / 2012 počet tried - 10 počet žiakov – 203 počet pedagógov - 15 ostatní zamestnanci - 7

Pedagogický zbor Riaditeľ školy: Mgr. Bronislava Majtánová Zástupca RŠ: PaedDr. Mária Hatoková Triedni učitelia: I. roč.: Mgr. Jarmila Šelingová II. roč.: Mgr. Milena Trochanová III. roč.: IV. roč.: Mgr. Ingrid Lysáková Mgr. Ivana Zajacová V. roč.: VI.A tr.: VI.B tr.: VII. roč.: VIII. roč.: IX. roč.: Ing. Katarína Šibíková, PhD. Mgr. Martina Ravasová Bc. Šárka Adamcová Mgr. Jana Martinková Mgr. Tomáš Struňák Mgr. Alena Nováková Ostatní: Ing. Lenka Dideková Ing. Martina Kozlíková

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

V. ročník

VI. A trieda

VI. B trieda

VII. ročník

VIII. ročník

IX. ročník

Akcie školy Naša škola každoročne v spolupráci so Školským parlamentom, Školským klubom detí, Centrom voľného času, Združením rodičov školy... organizuje pre žiakov veľké množstvo akcií.

Pasovanie prváčikov

slávnostný príhovor prevzatie listiny

6. december

Mikuláš v škole Mikuláš pre všetky deti obce

Vianoce

tradičná vianočná výzdoba vianočné koncerty

Veľká noc

Sviatky jari

vynášanie Moreny

Akcie k ďalším sviatkom

1. apríl Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň školských knižníc

čítanie rozprávok Z rozprávky do rozprávky

Recitačné súťaže

Hviezdoslavov Kubín

Kultúrne podujatia

výchovné koncerty divadelné predstavenia

Pre našich najmenších

Miss bábika Superautíčko

Cvičenie na ochranu človeka a prírody

teoretická časť praktická časť

Športové akcie

Povedz nie drogám

dopravné akcie

Iné akcie

vedecké výstavy

Práce detí