SPOTKANIE DZIECI I NAUCZYCIELI W GIŻYCKU W POLSCE W DN. 24-28 V 2010 Nazwa projektu: Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie Projekt.

Download Report

Transcript SPOTKANIE DZIECI I NAUCZYCIELI W GIŻYCKU W POLSCE W DN. 24-28 V 2010 Nazwa projektu: Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie Projekt.

SPOTKANIE DZIECI I NAUCZYCIELI
W GIŻYCKU W POLSCE W DN. 24-28 V 2010
Nazwa projektu:
Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie
Projekt finansowany przez FRSE w Warszawie w kwocie 24 000 Euro
Burmistrz Miasta Giżycka - Jolanta Piotrowska – 19 900 zł
Koordynatorem jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku (POLSKA) , a partnerami wymiany są:
1) Ziyapaşa İlköğretim Okulu w Adana (TURCJA)
2) Ististituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” w Orbetello (WŁOCHY)
3) Scoala cu cls I – VIII “Elena Cuza” w Vaslui (RUMUNIA)
4) Trakų Vidurinė w Trokach (LITWA)
PROJECT MEETING OF CHILDREN AND TEACHERS
IN GIŻYCKO IN POLAND 24-28 V 2010
The title of the project:
Fortifications, castles and religious buildings in our region
Project is financed by European Union in an amount 24 000 Euro
Town Council In Giżycko- mayoress Jolanta Piotrowska – 19 900 zł
Coordinator of Comenius Multilateral School Partnership Project –
Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku (POlAND) partner schools :
1) Ziyapaşa İlköğretim Okulu w Adana (TURKEY)
2) Ististituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” w Orbetello (ITALY)
3) Scoala cu cls I – VIII “Elena Cuza” w Vaslui (ROMANIA)
4) Trakų Vidurinė w Trokach (LITHUANIA)
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka
w Giżycku
The Janusz Korczak Primary School No 7
in Giżycko
Patron szkoły – Janusz Korczak
Dzieci, dumne miejcie zamiary,
górne miejcie marzenia,
i dążcie do sławy.
Coś z tego zawsze się stanie.
The patron of our school - Janusz Korczak
Powitanie gości
Welcoming of the guests
Wręczanie kwiatów
Flowers for the guests
Tańce ludowe w wykonaniu uczniów najmłodszych
Folk dances showed by the youngest students
Taniec irlandzki w wykonaniu uczennic klas VI
Irish dance showed by the 6th grade’s students
Ukraińskie piosenki ludowe
Ukrainian folk songs
Taniec nowoczesny
Modern dances
Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego
The school choir
Oglądanie Cerkwi Bizantyjsko - Ukraińskiej
Visiting of the Trinity’s Uniate Church
Wjazd na Wieżę Ciśnień.
View of Giżycko from the top of the Water Tower
Oglądanie panoramy Giżycka
The panorama of Giżycko
Zwiedzanie Kościoła Ewangelickiego
Visiting of the Evangelical Church
Rejs statkiem
Szlakiem łabędzim
The cruise - Swan Route
Zespół Comeniusa
z Turcji
Comenius Team from
Turkey
Zespół Comeniusa
z Litwy
Comenius Team from
Lithuania
Most obrotowy z II połowy XIX w.
The turning bridge (the 19th century)
Zespół Comeniusa z
Włoch
Comenius Team from
Italy
Zespół Comeniusa z
Polski
Comenius Team from
Poland
Oglądanie Zamku krzyżackiego
Visiting of the Teutonic castle
Wspólny obiad w AQUARIUM
Joint dinner at the restaurant Aquarium
Uczniowie z Włoch
Italian students
Zespół Comeniusa z
Rumunii podczas
obiadu
Romanian team at the
dinner
Oglądanie kamieniczek przy ulicy Pionierskiej
Visiting of the tenements in Pionierska Street
Podsumowanie działań projektowych
przez dyrektora szkoły - pana Edwarda Waszaka
Conclusion of the project activities presented by the
school head teacher Mr Edward Waszak
Polonez - rozpoczęcie uroczystości przez uczniów klas VI
Polonaise – beginning of the Graduate’s baal
Festiwal Comeniusa
Comenius Festival
„Oda do radości” w wykonaniu chóru szkolnego
European Union anthem sung by school choir
Występy gościnne (stroje, pieśni i tańce narodowe)
przedstawicieli szkół partnerskich podczas VI edycji
Międzynarodowego Festiwalu “Z piosenką po Europie”
Guest appearance of students from partner countries
in the 6th edition of International Festival “Travelling
with a song around Europe”
Prezentacja strojów, pieśni i tańca narodowego przez
uczniów z Polski
Polish folk clothes,songs and dances
Piosenka w
wykonaniu
uczniów z
Włoch
Italian song
Prezentacja strojów, pieśni i tańca narodowego przez
uczniów z Litwy
Lithuanian folk clothes,songs and dances
Piosenka i taniec w
wykonaniu
uczennicy z Turcji
Turkish folk
clothes, dance
and song
Wręczenie
Nagrody
Głównej 50 zł przez
Dyrektora
Szkoły
Oglądanie seansu „Od Kopernika do sputnika”
w planetarium w Olsztynie
Seance ” From Copernicus to satellite „
in the Planetarium in Olsztyn
Zwiedzanie Zamku w Olsztynie
Visiting of the Castle in Olsztyn
Widok
z Wieży
zamkowej
View from
the Castle
Tower
Oglądanie Starówki w Olsztynie
Old Town in Olsztyn
Zwiedzanie Bazyliki konkatedralnej św. Jakuba
w Olsztynie
Visiting of Saint Jacob’s cathedral
Wspólny obiad w restauracji STAROMIEJSKA
Joint lunch at the Staromiejska restaurant
Pobyt na basenie TROPIKANA w Mikołajkach
Tropicana in Mikołajki
Oglądanie panoramy na Wzgórzu Brunona
The Saint Bruno’s Hill
Zwiedzanie fortyfikacji z drugiej połowy XIX w.
Vistiing of Boyen Fortress
Oglądanie kościoła św.Brunona
Saint Bruno’s catholic church
Z wizytą u Burmistrza Miasta Giżycka
At the Town Hall – meeting with the Mayoress of Giżycko
Przejazd do Gierłoży.
Hitler’s Headquater in Gierłoż.
Miejsce zamachu na wodza III Rzeszy.
The place of an attempt on Hitler
Zwiedzanie perły baroku północnej Polski –
Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce.
The baroque Marian Sanctuary in Święta Lipka
W barokowej bazylice.
Inside the baroque basilica
Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Kętrzynie
The Teutonic castle in Kętrzyn
Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Rynie
The Teutonic castle in Ryn
Biesiada rycerska w Woźnicach
Knight Feast in Woźnice
Pokaz walk rycerskich
Knights fights
Zabawy i tańce rycerskie
Knights’ customes
Zespół z Rumunii
Romanian team
Zespół z Włoch
Italian team
Zespół z Polski
Polish team
Turniej wiedzy o „Fortyfikacjach, zamkach i budowlach
sakralnych w miastach i regionach szkół partnerskich”
Project knowledge quiz „Fortifications, castles and
religious buildings in partner schools’ regions”
Prezentacje multimedialne “Fortyfikacje, zamki i obiekty
sakralne w krajach partnerskich” przygotowane przez
wszystkie szkoły partnerskie
Power Point presentations “Fortifications, castles and
religious buildings in our region” prepared by every
partner school
Wspólne zdjęcie wszystkich szkół partnerskich
uczestniczących Comeniusie
Common photo of all partner schools
Pragnij tego, by wędrowanie było długie.
Żebyś miał wiele takich poranków lata,
Kiedy, z jaką uciechą, z jakim rozradowaniem,
Będziesz podpływał do portów nigdy przedtem nie widzianych.
K. Kawafis
przekład – Zygmunt Kubiak
•Hope your road is a long one.
May there be many summer mornings when,
with what pleasure, what joy,
you enter harbours you’re seeing for the first time”
K. Kawafis
translated by Zygmunt Kubiak
W wymianie uczestniczyli:
1. mgr inż. Edward Waszak - dyrektor
2. mgr Elżbieta Borzejewicz – wicedyrektor, koordynator projektu
3. mgr Beata Harasim – nauczyciel języka angielskiego
4. mgr Grażyna Katarzyńska – nauczyciel języka angielskiego
5. mgr Katarzyna Wójtowicz – nauczyciel języka angielskiego
6. Monika Wiszniewska - nauczyciel języka angielskiego
7. mgr Marzanna Szyćko – nauczyciel języka polskiego
8. mgr Urszula Lipnicka - nauczyciel języka polskiego
9. mgr Joanna Danielczyk – nauczyciel informatyki
10. mgr Wojciech Żukowski – nauczyciel informatyki
11. mgr Bożena Gago – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
12. mgr Violetta Jabłońska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
13.mgr Elżbieta Dębek – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
14. mgr Małgorzata Szabłowska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
15. mgr Danuta Chrostowska – nauczyciel matematyki
16. mgr Janina Markowska-Wróbel – nauczyciel matematyki
17. mgr Małgorzata Gawrycka – nauczyciel plastyki
18. mgr Mariola Chełkowska – nauczyciel religii
19. mgr Elżbieta Krajewska- nauczyciel wychowania fizycznego
20. mgr Jarosław Józwik – nauczyciel wychowania fizycznego
21. mgr Marek Łopiałło – nauczyciel historii
W wymianie uczestniczyli uczniowie:
1.Zych Martyna Natalia VI d 2.Jankowska Natalia VI d 3.Bobieni Wiktoria VI d 4.Baniel Agata VI d
5.Wojciulewicz Monika VI d 6.Brzózka Kamila VI c 7.Paśnik Katarzyna V e 8.Pacewicz Monika V f
9.Bańkowska Urszula V f 10.Strupiński Mateusz VI b 11.Kowalczyk Szymon Piotr VI d 12.Pawluczuk
Damian VI d 13.Niedźwiecki Jakub VI c 14.Zagórski Karol VI c 15.Boharewicz Marcin VI c
16.Zienkiewicz Marlena VI a 17.Daniluk Katarzyna VI a 18.Łach Aleksandra VI a 19.Pilecka Paulina
VI c 20.Wołejszo Sebastian VI c 21.Winkiewicz Karol Patryk VI c 22.Zacharewicz Damian Marian VI
c 23.Dróżdż Przemysław VI e 24.Kłok Anita VI a 25.Skrzekut Julia VI b 26.Bogdał Adrianna Ewa
VI f 27.Namiotko Dominika VI f 28.Kołodziej Paulina Maria VI f 29.Olejniczak Patryk VI b
30.Chełkowski Marek Piotr VI c 31.Domysławski Wojciech VI f 32.Sadowska Weronika VI a
33.Małek Zuzanna VI a 34.Pietnoczka Marta VI e 35.Puziewska Gabriela VI e 36.Jarmołowicz
Dominika VI f 37.Ilchyshyn Iryna VI f 38.Gackowska Marlena VI f 39.Zielonka Jakub VI e
40.Sawko Klaudia V b 41.Kopiczko Magdalena V b 42.Kulikowska Eliza V a 43.Wiszniewska Izabela
V a 44.Borowiec Magdalena V c 45.Błat Martyna V c 46. Litawa Oliwia V e 47.Banaś Klaudia V e
48.Andrukiewicz Oliwer I a 49.Andrzejewski Bartłomiej I a 50.Borowy Beata I a 51.Jankowska Olivia I a
52.Kacprowska Kaja I a 53.Kazukiewicz Jakub I a 54.Kondracka Anna I a 55.Kurzynowski Hubert I a
56.Litawa Bartosz Grzegorz I a 57.Słowikowska Natalia I a 58.Szafnik Jakub I a 59.Wińcza Julia I a
60.Wiszowata Martyna I a 61.Zubowicz Przemysław I a 62. Żelasko Barbara I a 63.Asztemborska
Karolina I d 64.Augustyniak Wiktoria I d 65.Białasz Konstanty I d 66.Biwejnis Oskar
Maciej I d 67.Bukowski Olaf I d 68.Dowgiałło Szymon Id 69.Kamińska Zuzanna I d 70.Kimbor
Wiktor I d 71.Kołosza Mateusz I d 72.Kotylak Klaudia I d 73.Krysztofik Patryk I d 74. Kuchta Patryk
Robert I d 75.Lewicki Mateusz Bartłomiej I d 76.Małanowski Bartosz I d 77.Ostatek Adrian I d
78.Popowska Wiktoria I d 79.Rakowski Damian I d 80.Sadok Mateusz I d 81.Siadkowski Maciej
Bartłomiej I d 82.Siwik Oliwia I d 83.Skindzier Zofia I d
84.Urban Paulina Id 85.Pierszchała Paulina I a 86.Chełkowska Gabriela II b 87.Kulik Patrycja
III a 88.Pieszchała Agata III c 89.Pilichiewicz Klaudia III c 90.Chełkowska Marta IVa 91.Gasiul
Justyna IV c 92.Gasiul Natalia IV c 93.Sawko Klaudia V b 94Kopiczko Magdalena V b 95.Żywica
Bernadetta VI b 96.Ładna Weronika VI d 97.Apanasewicz Krzysztof Nataniel III a 98.Bękalska
Patrycja III a 99.Biernacka Joanna Monika III a 100.Brygała Wojciech III a 101.Chmielewski
Jakub III a 102.Czetyrbok Patryk III a 103. Domysławski Jakub III a 104.Drumlak Agata
III a 105.Gałczyńska Martyna III a 106.Jaksina Adrian Franciszek III a 107.Kalinowski Rafał
IIIa 108.Karczmarczyk Mateusz III a 109.Kłodnicka Aleksandra III a 110.Kulik Patrycja
III a 111.Leczycki Maksymilian Juliusz III a 112.Malczewska Aleksandra III a 113.Mastyka
Tomasz III a 114.Milkamanowicz Aleksandra III a 115.Milkamanowicz Patryk
III a 116.Pawluczuk Daniel III a 117.Połujan Damian III a 118.Schroder Natalia
III a 119.Skindzier Krystyna III a 120.Sokół Diana Klaudia III a 121.Szczęsny Maciej
III a 122.Wołoszyn Alicja III a 123.Zaniewska Anna Barbara III a 124.Zduńczyk Arkadiusz
III a 125.Anikiewicz Lidia II d 126.Bukowska Aleksandra Berenika II d 127.Dobuszewska Natalia
II d 128.Dowgiałło Dawid II d 129.Dowgiałło Dominik II d 130.Dyczko Julia II d 131.Ferenc
Adam II d 132.Fil Piotr Andrzej II d 133.Giedziński Miłosz II d 134.Harasimowicz Maciej
II d 135.Jobczyk Michał Daniel II d 136.Kozłowski Przemysław II d 137.Madej Patrycja
II d 138.Makarewicz Michalina Zofia II d 139.Mikucka Nikola Angelika II d 140.Piestrzyński
Wojciech II d 141.Rudyk Krzysztof II d 142.Rzeczycki Michał II d 143.Sinkiewicz Debora
II d 144.Tomaszewski Bartosz II d 145.Ulążka Aleksandra II d 146.Urban Maria Monika
II d 147.Waldak Wiktoria II d 148.Wierzbicka Aleksandra II d 149.Wileńska Gabriela
II d 150.Woroniecki Albert II d 151.Zubrycki Jan II d 152.Żukowska Oliwia Aleksandra II d