ppsx - Gymnázium Havířov

Download Report

Transcript ppsx - Gymnázium Havířov

FYZIKA PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA - KINEMATIKA
III/2-1-1-03 ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB
Autor: Mgr. Alexandra Bouchalová
Zpracováno dne 7. 11. 2012
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem
„VÝUKA NA GYMNÁZIU PODPOROVÁNA ICT“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Graf závislosti rychlosti a dráhy RZP na čase
Čtyři tělesa A, B, C, D se pohybují současně
z jednoho bodu stejným směrem a platí:
A: RPP, v0 = 10 ms-1
B: RZP, v0 = 0 ms-1 , a = 2 ms-2
C: RZP, v0 = 10 ms-1 , a = 2 ms-2
D: RZP, v0 = 10 ms-1 , s0 = 100 m, a = 2 ms-2
Nakresli jejich grafy závislosti rychlosti
a dráhy na čase za předpokladu, že doba
jejich pohybu je 10 s.
Rovnoměrně zrychlený pohyb
2
Graf závislosti rychlosti RZP na čase
v = at
v [m.s-1 ]
-1,-1
A: RZP,
RPP, vv00 == 010ms
ms
B:
v v==v0konst.
+ at
a = 2 ms-2
t
v = at
0
0
2
4
4
8
6
12
8
16
10
20
20
10
0
Rovnoměrně zrychlený pohyb
10
t [s]
3
Graf závislosti rychlosti RZP na čase
v [m.s-1 ]
30
0
10
t
v = v0 + at
4
18
6
22
8
26
10
30
v = v0 + at
20
C: RZP, v0 = 10 ms-1,
a = 2 ms-2
v = konst.
10
0
Rovnoměrně zrychlený pohyb
10
t [s]
4
Dráha RZP
v [m.s-1 ]
30
A: RPP, s = v0t
20
v = konst.
10
v0
v0t
10
0
t [s]
t
Rovnoměrně zrychlený pohyb
5
Dráha RZP
v [m.s-1 ]
30
A: RPP, s = v0t
1
B: RZP, s = 2 vt
20
s=
v = konst.
10
1
2
at2
v
at2
10
0
1
2
t [s]
t
Rovnoměrně zrychlený pohyb
6
Dráha RZP
v [m.s-1 ]
30
A: RPP, s = v0t
1
B: RZP, s = 2 vt
20
1
2
at2
s=
1
2
at2
v = konst.
10
s = v0 t +
v0t
0
Rovnoměrně zrychlený pohyb
10
1
2
at2
t [s]
7
Graf závislosti dráhy RZP na čase
s [m]
t
s = v0 t
0
0
2
20
4
40
6
60
8
80
10
100
s = v0 t
A: RPP, v0 = 10 ms-1
t = 10 s
100
0
Rovnoměrně zrychlený pohyb
10
t [s]
8
Graf závislosti dráhy RZP na čase
t
s [m]
s=
1
2
at
2
0
0
2
4
4
16
6
36
8
64
10
100
s=
1
2
s = v0 t +
100
at2
1
2
at2
B: RZP, v0 = 0 ms-1
a = 2 ms-2
t = 10 s
0
Rovnoměrně zrychlený pohyb
10
t [s]
9
Graf závislosti dráhy RZP na čase
s [m]
t
s = v0 t +
1
2
at2
0
0
2
24
4
56
6
96
8
144
10
200
200
s = v0 t +
1
2
at2
C: RZP, v0 = 10 ms-1
100
a = 2 ms-2
t = 10 s
0
Rovnoměrně zrychlený pohyb
10
t [s]
10
Graf závislosti dráhy RZP na čase
t
s = s 0 + v0 t +
s [m]
1
2
at2
0
100
2
124
4
156
6
196
8
244
10
300
300
1
2
s = s 0 + v0 t +
s = s0 + v0 t +
s0
at2
1
2
at2
200
D: RZP, v0 = 10 ms-1
1
2
s = v0 t +
100
1
2
at2
s0 = 100 m
at2
a = 2 ms-2
t = 10 s
s = v0 t
v0 t
s=
0
Rovnoměrně zrychlený pohyb
1
2
at2
10
t [s]
11
Použitá literatura
Literatura
BEDNAŘÍK, Milan. Mechanika, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196-176-0
HALLIDAY,D. FyzikaMechanika. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0
Rovnoměrně zrychlený pohyb
SOUBOR PREZENTACÍ
FYZIKA PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK,
registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem
„VÝUKA NA GYMNÁZIU PODPOROVÁNA ICT“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.