1. Dünya Savaşı Öncesi Bloklaşmalar Slaytı

Download Report

Transcript 1. Dünya Savaşı Öncesi Bloklaşmalar Slaytı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
İTİLAF DEVLETLERİ
• İNGİLTERE
Sömürge
Yarışı
• İTALYA
• FRANSA
Sömürge
Yarışı
İki Ülke
Arasında
Bulunan
Alsas
Loren
Çekişmesi
• ALMANYA
• RUSYA
Rusya’nın
Balkanlarda
izlediği
politikasına
bağlı
olarak
ilerlemesi
Rusya’nın
Balkanlarda
izlediği
politikasına
bağlı
olarak
ilerlemesi
• AVUSTURYA
İTTİFAK DEVLETLERİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
İTİLAF DEVLETLERİ
İTTİFAK DEVLETLERİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• BUNA GÖRE;
• Sanayi İnkilabı sonrasında SANAYİLEŞEN
DEVLETLER arasında Pazar ve Hammadde
Arayışı ’ndan kaynaklanan SÖMÜRGECİLİK
FAALİYETİ ‘ nin yaygınlaşması
• İNGİLTERE ile ALMANYA arasındaki
EKONOMİK REKABET ‘in,Dünya’da devletler
arasında BLOKLAŞMA ‘ya neden olması
• ALMANYA ile FRANSA arasındaki ALSASLOREN BÖLGESİ ‘nden kaynaklanan SINIR
ÇEKİŞMESİ ‘nin iki ülke arasında gerginliğe yol
açması
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• RUSYA’nın Balkanlarda izlediği
PANİSLAVİZM POLİTİKASI ’ nın
ALMANYA ile AVUSTURYA’nın çıkarına
dokunması
• AVUSTURYA-MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU ’ nun SIRBİSTAN ‘a ait
olan BOSNA-HERSEK ‘ i işgal etmesi
• AVUSTURYA-MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU VELİAHTTI ’nın,
SIRBİSTAN ‘a ziyareti esnasında bir Sırplı
Öğrenci tarafından suikast sonucu
öldürülmesi
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
İTİLAF DEVLETLERİ
İTTİFAK DEVLETLERİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• AVUSTURYA-MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU VELİAHTTI ’nın,
SIRBİSTAN ‘a ziyareti esnasında bir Sırplı
Öğrenci tarafından suikast sonucu
öldürülmesi sonrasında
• AVUSTURYA-MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU ile SIRBİSTAN arasında
savaş çıktı.
• İki devlet arasında başlayan,aslında küçük bir
alanda cereyan eden savaş,diğer AVRUPALI
DEVLETLERİ ’nin savaşa girmesiyle birlikte
savaş bir an da DÜNYA SAVAŞI ‘ na
dönüşüverdi.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• Savaş başladıktan kısa bir süre sonra
İNGİLTERE ve FRANSA,RUSYA ‘nın talebi
üzerine RUSYA ‘ya gerekli olan savaş
yardımını ulaştırmak amacıyla kendi
aralarında el birliği yaptılar.
• İNGİLTERE ile FRANSA ‘nın el birliği ile
hazırlanan yardım gemileri,18 MART 1915
yılında ÇANAKKALE BOĞAZI önlerine
geldiler.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• O zamana kadar,BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘
nın dışında kalan OSMANLI DEVLETİ,
İNGİLTERE ile FRANSA ‘nın öncülüğünde
hazırlanan Yardım Gemileri ’nin
ÇANAKKALE BOĞAZI ‘ndan geçmesine
olanak vermedi.OSMANLI DEVLETİ ‘nin
gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında
İNGİLTERE ve FRANSA DONANMASI ağır
yenilgiye uğradı.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• BÖYLECE;
• RUSYA ‘ya gerekli yardım, ÇANAKKALE
BOĞAZI ‘ndan geçirilemediği için RUSYA;
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ndan BRESTLİTOVSK ANTLAŞMASI ile çekilmiştir.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• Büyük ekonomik sorunlarla uğraşan ve tüm
umudunu İNGİLTERE ile FRANSA ‘dan
gelecek Maddi ve Manevi Yardım’lara bağlayan
RUSYA ‘da BOLŞEVİK HALK SINIFI, bu
yardımların RUSYA ‘ya ulaştırılaması üzerine
devlete karşı isyan çıkardılar.Bu isyana, tarihte
BOLŞEVİK İHTİLALİ denir.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi sonrasında
İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları ’nda
değişiklikler meydana gelmişti.
• BUNA GÖRE;
• İTİLAF DEVLETLERİ
• İTTİFAK DEVLETLERİ
• İNGİLTERE
• ALMANYA
• FRANSA
• İTALYA
• RUSYA
• AVUSTURYA
MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
İTİLAF DEVLETLERİ
İTTİFAK DEVLETLERİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi üzerine önemli
ortağını kaybeden İNGİLTERE, öbür blokta
yer alan İTALYA ‘ya
• “BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA
OSMANLI DEVLETİ ‘NİN
PARÇALANMASI DURUMUNDA EGE VE
ÇEVRESİ “
• nin kendisine verileceği sözü ile kendi
saflarına katılmasını teklif etmiştir.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• O zamana kadar savaşa girmemiş olan
İTALYA, İNGİLTERE ‘nin kendisine sunduğu
teklifi kabul ederek, savaşın ilerki
zamanlarında İNGİLTERE ‘nin de içinde
bulunduğu İTİLAF DEVLETLER GRUBU
‘na katılır.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• BU GELİŞMELER SONRASI ‘ nda
• İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları ’nda
değişiklikler meydana gelmişti.
• BUNA GÖRE;
• İTİLAF DEVLETLERİ
• İTTİFAK DEVLETLERİ
• İNGİLTERE
• ALMANYA
• FRANSA
• İTALYA
• RUSYA
İTALYA
• AVUSTURYA
MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
İTİLAF DEVLETLERİ
İTTİFAK DEVLETLERİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• İTALYA ‘nın İNGİLTERE ‘nin içinde
bulunduğu İTİLAF DEVLETLER GRUBU ‘na geçmesi ile birlikte ALMANYA,
• “JEOPOLİTİK KONUM “
• nedeniyle OSMANLI DEVLETİ ve
BULGARİSTAN DEVLETİ ‘ne kendisinin
içinde bulunduğu İTTİFAK DEVLETLER
GRUBU ‘na katılmaları teklifini yaptı.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• YİNE BU GELİŞMELER SONRASI ‘ nda
• İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları ’nda
değişiklikler meydana gelmişti.
• BUNA GÖRE;
• İTİLAF DEVLETLERİ
• İTTİFAK DEVLETLERİ
• İNGİLTERE
• ALMANYA
• FRANSA
• İTALYA
• RUSYA
İTALYA
• AVUSTURYA
MACARİSTAN İMP.
OSMANLI DEV.
BULGARİSTAN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
İTİLAF DEVLETLERİ
İTTİFAK DEVLETLERİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI,ALMANYA ‘nın
içinde bulunduğu İTTİFAK DEVLETLERİ’nin üstünlüğü ile devam ederken ;
• Bir ALMAN SAVAŞ GEMİSİ ‘nin ATLAS
OKYANUSU üzerinde bulunan ABD
TİCARET GEMİSİ ‘ni yanlışlıkla batırması
üzerine
• ABD ‘de İNGİLTERE ‘nin içinde bulunduğu
İTİLAF DEVLETLERİ ‘nin yanında savaşa
girdi.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• ABD ‘nin İTİLAF DEVLETLERİ GRUBU ‘ nun yanında savaşa girmesiyle birlikte
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘nın gidişatı
değişmiştir.
• ZİRA
• ALMANYA ‘nın lehine gözüken BİRİNCİ
DÜNYA SAVAŞI ‘nın gidişatı,ABD ‘nin savaşa
girmesiyle birlikte durum tersine dönmüştür.
• BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI , kısa sürede sona
ermiş ve İTTİFAK DEVLETLERİ sırayla
barış teklifinde bulunmuşlardır.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• ABD BAŞKANI WİLSON , BİRİNCİ DÜNYA
SAVAŞI ‘nın hemen sonrasında antlaşmalar
imzalanmadan kısa bir süre önce, DÜNYA
BARIŞI ‘ nı sağlamak amacıyla 14 MADDELİK
kendi adıyla anılan WİLSON İLKELERİ ‘ni
yayınlamıştır.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• Bu WİLSON İLKELRİ ‘ne göre;
• BOĞAZLAR,tüm devletlere açık olacaktı,
• HER MİLLET,kendi kaderini,yine kendisi
belirleyecekti.
• Savaş Sonrası, TOPRAK İŞGALİ olmayacaktı,
• Mağlup Olan Devletler ‘den SAVAŞ TAZMİNATI
alınmayacaktı,
• Birinci Dünya Savaşı Öncesi’nde yapılan tüm
GİZLİ ANTLAŞMALAR iptal edilecekti.
• MİLLETLER CEMİYETİ kurulacaktı
• SÖMÜRGECİLİK FAALİYETİ yapılmayacaktı
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUCU ‘nda
• İMPARATORLUKLAR yıkılmış, yerine
YENİ DEVLETLER kurulmuştur.
• BUNLAR;
• AVUSTURYA DEVLETİ
• MACARİSTAN DEVLETİ
• YUGOSLAVYA DEVLETİ
• POLONYA DEVLETİ
• ÇEKOSLAVAKYA DEVLETİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUCU ‘nda
• BAZI DEVLETLER ‘de YÖNETİM
ŞEKİLLERİ değişmiştir.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUCU ‘nda
• DÜNYA BARIŞI ‘nın sağlanması amacıyla
• MİLLETLER CEMİYETİ
( Cemiyet-i Akvam ) kurulmuştur.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUCU ‘nda
• YENEN İTİLAF DEVLETLERİ ile
YENİLEN DEVLETLER arasında
ANTLAŞMALAR imzalanmıştır.
• BUNLAR;
• ALMANYA ile VERSAY ANTLAŞMASI
• AVUSTURYA ile SAİNT-GERMAİN ANTLAŞMASI
• BULGARİSTAN ile NÖYYİ ANTLAŞMASI
• MACARİSTAN ile TRİYANÖN ANTLAŞMASI
• OSMANLI DEVLETİ ile MONDROS ATEŞKES
ANTLAŞMASI