przeglądaj prezentację o Papieżu

download report

Transcript przeglądaj prezentację o Papieżu

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ
OJCIEC ŚWIĘTY
JAN PAWEŁ II
BISKUP RZYMU;
NAMIESTNIK PANA NASZEGO JEZUSA
CHRYSTUSA;
NASTĘPCA KSIĘCIA APOSTOŁÓW ŚW.
PIOTRA;
NAJWYŻSZY KAPŁAN KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO;
PATRIARCHA ZACHODU;
PRYMAS ITALII;
ARCYBISKUP METROPOLITA
RZYMSKIEJ PROWINCJI KOŚCIELNNEJ;
SUWERENNY WŁADCA PAŃSTWA
WATYKAŃSKIEGO;
SŁUGA SŁUG BOŻYCH;
SPIS TREŚCI
• Biografia, czyli nie od razu został
papieżem...
• Papież pielgrzym
• Watykan
• Złote myśli Ojca Świętego
Karol Wojtyła przyszedł na
świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach,
jako syn Karola, emerytowanego
porucznika, byłego legionisty i
Emilii z Kaczorowskich (zmarła
13.04.1929 r.). Karol miał starszego brata
Edmunda, który w dwa lata po otrzymaniu
tytułu Doktora Wszechnauk
Lekarskich zmarła skutek zarażenia
się szkarlatyną od podopiecznych
w bielsko-bialskim szpitalu
(5.12.1932) oraz siostrę zmarłą w
niemowlęctwie.
SPIS TREŚCI
Mały Karol rozpoczął naukę w Szkole
Powszechnej im. M. Wadowity w Wadowicach
w 1926 r. Tutaj również uczęszczał do
Państwowego Gimnazjum Męskiego,
które ukończył w 1938 r. Po
zdaniu egzaminu dojrzałości
Karol Wojtyła wraz z ojcem
przeprowadził się do Krakowa
i zamieszkał u rodziny.
SPIS TREŚCI
Jesienią tego roku rozpoczął studia na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na
filologii polskiej. Zaprzyjaźnił się wtedy z
późniejszymi pisarzami Wojciechem
Żukrowskim, Tadeuszem Hołujem. związał się ze
studenckimi kołami zainteresowań, uczestniczył
w spotkaniach autorskich początkujących
literatów, brał udział w zajęciach teatralnych.
Powstały wtedy także jego własne utwory
literackie - "Ballady beskidzkie" i "Dawid renesansowy psałterz".
SPIS TREŚCI
Po wybuchu drugiej wojny światowej Karol Wojtyła udał się z
ojcem pieszo na wschód. Dotarli aż pod San, jednak po kilku
dniach wrócili do Krakowa. 2 listopada 1939 r. Karol zapisał się
na II rok studiów. Po aresztowaniu przez gestapo grona
profesorskiego i likwidacji Uniwersytetu (6.11.1939) rozpoczął
prace jako goniec sklepowy (marzec 1940) a następnie
jako robotnik w Fabryce Sody
Solvay w Krakowie (1940 - 1944).
SPIS TREŚCI
Dla Karola Wojtyły okres
wojny to lata ciężkiej pracy w
Solvayu i nauki - od
października 1942 r. brał
udział w tajnych kompletach
teologicznych Seminarium
Archidiecezji Krakowskiej
oraz lata współpracy z
Teatrem Rapsodycznym,
kierowanym przez
Mieczysława Kotlarczyka. W
czasie wojny zmarł również
ojciec Karola Wojtyły.
Wydarzenie to bardzo silnie
wpłynęło na jego psychikę
(18.02.1941).
SPIS TREŚCI
Po zakończeniu wojny
1 listopada 1946 r.
Karol Wojtyła przyjął święcenia
kapłańskie z rąk księcia Adama
Stefana Kardynała Sapiehy.
Swą pierwszą
mszę św. młody
kapłan odprawił
w romańskiej
krypcie św.
Leonarda w
katedrze na
Wawelu.
SPIS TREŚCI
Kilka dni później ks. Karol
Wojtyła wyjechał na dalsze
studia do Rzymu. Po powrocie
do kraju jego pierwszą parafią
była mała miejscowość
Niegowić koło Gdowa (1948).
Następnie pracował w
Krakowie w parafii św.
Floriana.
Przez wszystkie lata
pracy duszpasterskiej
i naukowej oraz
utrzymywał kontakt z
Teatrem
Rapsodycznym.
SPIS TREŚCI
W sierpniu 1958 r. ks. Karol Wojtyła otrzymał nominację na
biskupa pomocniczego w Krakowie. Jako biskup bardzo mocno
zaangażował się w sprawę budowy kościoła w Nowej Hucie,
zainicjował i uczestniczył w pracach Instytutu Rodziny
(późniejsze samodzielne studium
przy Papieskiej Akademii
Teologicznej), publikował wiele
prac z zakresu teologii, etyki,
filozofii oraz literatury, aktywnie
uczestniczył w życiu Kościoła
Powszechnego biorąc udział w
kolejnych sesjach Soboru
Watykańskiego II.
SPIS TREŚCI
18 stycznia 1964 r. ks. bp Karol Wojtyła
został mianowany arcybiskupem
ordynariuszem krakowskim. Od tego
czasu wzmożył kontakty z kościołami
lokalnymi całej Archidiecezji Krakowskiej,
włączył się w przygotowania do
uroczystości 600-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego a
przede wszystkim jubileuszu
Milenium Narodu Polskiego,
uczestniczył nadal w pracach
Vaticanum II.
SPIS TREŚCI
29 maja 1967 r. abp Karol Wojtyła otrzymał
wiadomość o powołaniu go przez ojca św.
Pawła VI do Św. Kolegium Kardynalskiego.
Rozpoczął się dla kardynała Wojtyły okres
jeszcze intensywniejszej pracy dla Kościoła i
wiernych.
SPIS TREŚCI
16 października 1978 r. Karol Kardynał
Wojtyła wybrany został 264 Następcą
św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II.
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
• Biografia, czyli nie od razu został
papieżem...
• Papież pielgrzym
• Watykan
• Złote myśli Ojca Świętego
Papież końca XX wieku
dociera do tysięcy, milionów
wiernych ze słowem Bożym,
pocieszeniem, troską o
sprawiedliwość, wolą
niesienia pomocy duchowej
ludziom wszystkich ras,
wyznań, albowiem wszyscy
są dziećmi Bożymi.
Zmartwionych pociesza,
błądzącym pokazuje drogę,
wątpiących wspiera radą.
Jak obliczono, przemierzył
już odległość od Ziemi do
Księżyca i zbliża się z
powrotem do Ziemi.
SPIS TREŚCI
Wielka prostota emanuje
z Niego przy ołtarzu,
zarówno w obecności
dostojników
państwowych, jak i
wśród wiernych. Odbywa
pielgrzymki o
historycznym znaczeniu
dla Kościoła, sprawuje
Eucharystię, głosi
Ewangelię, utwierdza w
wierze. Każda podróż
Jana Pawła II jest
"autentyczną
pielgrzymką do żyjącej
świątyni Ludu Bożego".
SPIS TREŚCI
Podróże jego nitka po nitce
wiążą na nowo
chrześcijańską tkankę,
wykazującą tendencję do
rozluźniania się. To jedna z
jego trzech wielkich
przysług dla Kościoła.
Drugą jest odbudowa
doktrynalna, nad którą
trudzi się bez wytchnienia
od audiencji do encykliki,
od przesłań do listów
apostolskich, od
przemówienia do
przemówienia... Trzecia
posługa jest być może,
najbardziej niezwykła - to
obrona człowieka.
SPIS TREŚCI
Wszędzie zawierzał wiernych Matce
Bożej, nawiedzał sanktuaria
narodowe, dokonywał beatyfikacji i
kanonizacji, udzielał sakramentów
świętych. Spotykał się z biskupami,
członkami Episkopatów, kapłanami,
siostrami zakonnymi, zakonnikami, z
członkami organizacji kościelnych,
odbywał spotkania z chorymi, starymi,
niepełnosprawnymi, młodzieżą,
Polonią, odwiedzał więźniów, spotykał
się z przedstawicielami innych
Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich,
a także przedstawicielami religii
niechrześcijańskich.
SPIS TREŚCI
Na przestrzeni swego pontyfikatu
odwiedził około 200 krajów na
wszystkich kontynentach. Był m. in. w
Austrii, Szwajcarii, Kenii, Zairze,
Argentynie, Kanadzie, Meksyku, Peru,
USA, Urugwaju, Korei Południowej,
Hiszpanii, we Francji, Belgii, Irlandii, na
Malcie, w Luksemburgu, Portugalii, San
Marino, Filipinach, Gwinei Równikowej,
Malcie, w krajach Ameryki Południowej,
w Wielkiej Brytanii, Holandii, PapuiNowej Gwinei, na Wyspach Salomona,
Nowej Zelandii, Bahama, Turcji,
Pakistanie, Japonii, Tajlandii, Maroko,
Indiach, Bangladeszu, Singapurze, w
krajach skandynawskich i wielu
afrykańskich rejonach wśród
rozmaitych plemion i szczepów.
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
• Biografia, czyli nie od razu został
papieżem...
• Papież pielgrzym
• Watykan
• Złote myśli Ojca Świętego
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
• Biografia, czyli nie od razu został
papieżem...
• Papież pielgrzym
• Watykan
• Złote myśli Ojca Świętego
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
• Biografia, czyli nie od razu został
papieżem...
• Papież pielgrzym
• Watykan
• Złote myśli Ojca Świętego