BMKverksamhet2012 - Brunnsbo Musikklasser

Download Report

Transcript BMKverksamhet2012 - Brunnsbo Musikklasser

tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
årsmöte
22 januari 2013
tisdag 22 januari 13
Föreningens styrelse har under året haft följande utseende:
tisdag 22 januari 13
Ordinarie
Suppleant
Ann-Catrine Rydström
Jennie Åberg
4D/5D
Ingemar Henningsson, ordf.
Eva Sundqvist
5D/6D
Emilia Åman, kassör
Anna-Karin Johansson 6D/7D
Elisabeth Levin
Åse Rosenblad 7D/8D
Anna Frohlund
Victoria Dellgård Brännudd 8D/9D
Brunnsbo Musikklassförening
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
Barbro Paget
Sten Dereman
Ann Lundsten, adjungerad, blomsteransvarig
Petter Ekberg, musiklärare
Kerstin Ricklund, musiklärare
Anne Johansson, musiklärare
Valberedning: Lena Dahlqvist & Eva Storåkern
Revisorer: Jenny Björkqvist & Åke Lundsten
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
Styrelseledamöter forts.
Verksamhetsberättelse
2012
Verksamhetsberättelse
2012
Medlemstalet i föreningen är liktydigt med antalet elever i
klasserna, dvs varje familj är automatiskt medlem.
Dessutom är föreningen öppen för allmänheten och
medlemskap erhålles vid inbetalning av 150 kronor per år
(se vidare i översikt av konsertverksamheten).
Föreningen har under 2012 haft ett trettiotal betalande
medlemmar.
Årsmöte hölls i Brunnsboskolan den 24 januari 2012.
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
Styrelsen har sammanträtt vid sammanlagt 5 tillfällen:
6/3, 7/5, 10/9, 6/11 2012 samt 15/1 2013.
Verksamhetsberättelse
2012
Klass
4D
4D/5D
5D/6D
30
28
ht-12
30
30
27
6D/7D
7D/8D
8D/9D
25
30
27
27
27
27
9D
25
Totalt
165
tisdag 22 januari 13
vt-12
168
Klassföreståndare
Mona von Wirth
Yvonne Norrman
Mona von Wirth, Annika Lindell
& Anna Jutnäs
Inger Samuelsson & Rolf Florén
Kerstin Ricklund & Nazek Ferej
Louise Gunnarsson, Lena Liljeröd
& Anne Johansson
Rolf Florén & Annika Lindell
Brunnsbo Musikklassförening
Elevantal och klassföreståndare 2012:
Verksamhetsberättelse
2012
Arkitektfirman Krook & Tjäder
QLS
AB Jörlanda Buss & Resor
BDO Revision Väst
Epro energiprojekt AB
JP Global Trend
Else AB
Tulltax AB
SteMart sponsrade med att producera program/affischer till vårkonsert, julkonsert &
julmarknad.
Samtliga klasser deltog i Julmarknaden - Kronhuset den 1– 16 december.
Ett varmt tack till alla som skänkt stjärnvinster till tombolan!
För musikklassföreningens styrelse i januari 2013
Anne Johansson
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
Musikklasserna sponsrades i form av annonsplats i Vår!konsert-programmet av:
BRUNNSBO MUSIKKLASSER
Konserter 2012
tisdag 22 januari 13
VÅREN 2012
2/3
Lunchkonsert, Domkyrkan
1/4
“Time Out”, föreställning på Artisten
17/4
Majblommans dag, Nordstadstorget
4D, 8D & 9D
24/4
Liten vårkonsert, Brunnsboskolan
5D, 6D & 7D
11/5
Skolkonserter, Påvelundsskolan
4D & 9D
21/5
Medv. vid Int. Läkarkonferens, Världskulturmuseet
4D & 5D
30/5
Vår!konsert, Göteborgs Konserthus
tisdag 22 januari 13
4D, 8D & 9D
4D, 8D, 9D, flickkören, GUK
samtliga klasser & GUK
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Gemensamma konserter (två eller flera klasser)
Verksamhetsberättelsen
2012
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Gemensamma konserter (två eller flera klasser)
Verksamhetsberättelsen
2012
4D, 5D & 9D
6D, 7D & 8D
9/10
Marching for Life, Scandinavium
7D, 8D & 9D
16/10
Höstkonsert, Brunnsboskolan
4D, 5D, 9D & flickkören
17/11
UngiKörs ”Kanondag”, Brunnsboskolan
6D & 7D
8/12
Lucia- & Julkonsert, Johannebergskyrkan
samtliga klasser & GUK
15, 16, Jultrad-i-ton, GöteborgsOperan
18 & 21/12
4D, 5D & 6D
19/12
4D, 5D
Julsång i City, Domkyrkan
20, 21/12 Strålande Jul med GWO, Domkyrkan
tisdag 22 januari 13
7D & 8D
Brunnsbo Musikklassförening
HÖSTEN 2012
3/10
Musikklassernas Dag - Artisten
”
- Världskulturmuseet
4D
ht-12
Skyltsöndag NK 18/11
4D/5D
vt-12
Musikklassföreningens årsmöte, Brunnsboskolan, 24/1
ht-12
Luciatåg på Backa Kulturhus 13/12
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Enskilda konserter för varje klass samt flickkören
Verksamhetsberättelsen
2012
Verksamhetsberättelsen
2012
5D/6D
ht-12
Skolkonsert, Brunnsboskolan tillsammans med musikklass 6M
från Östergårdsskolan, Halmstad
Luciatåg:
Institutionen för molekylärbiologi, GU, Medicinarberget 13/12
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Enskilda konserter för varje klass
Verksamhetsberättelsen
2012
6D/7D
vt-12
Vårsånger i Brunnsbokyrkan 17/4
Vårsånger i Backa Församlingshem 17/4
Skolkonserter, Aspenässkolan, Lerum 26/4
ht-12
Julkonsert med bl.a Christer Sjögren, Lisebergshallen 3/12
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Enskilda konserter för varje klass
Verksamhetsberättelsen
2012
7D/8D
vt-12
”Vart tog sången vägen?” skolkonsert/musikteater, Brunnsboskolan 24/4
Medverkan med musikteaterföreställning vid ”Brunnens kväll”,
Brunnsboskolan 24/5
ht-12
Grantändning, Kyrkbytorget 29/11
Julkonsert, Lerums Missionskyrka 9/12
Julavslutning, Brunnsboskolan 20/12
Luciatåg:
Hyresgästföreningen Almön, Brunnsbotorget 11/12
Emerson/Rosemount 13/12
Sociala resursförvaltningen 13/12
Vasakronan 13/12
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Enskilda konserter för varje klass
8D/9D
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Enskilda konserter för varje klass
9D
vt-12
Vårsånger, Bäckebols äldreboende 8/6
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
vt-12
”Nio snart tio”, Skolkonserter för
Brunnsbo- & Backaskolans elever, Brunnsboskolan 19/4
Vårsånger, Lillhagsparkens äldreboende 5/6
Skolavslutning, Brunnsboskolan 12/6
ht-12
Medv. vid högmässa, Kastalkyrkan, Kungälvs Ytterby 9/9
Stampens träffpunkt 7/11
Julsånger för ”Seniornet”, Lundby Församlingshem 29/11
Invigning Julmarknaden, Kronhuset, 2/12
Julsånger, Bäckebols äldreboende 18/12
Luciatåg:
PRO Backa, Folkets hus 5/1
PRO Blå staden, Backa Folkets hus 11/12
Nordstadstorget 11/12
Tuve Kulturpunkten, Bibliotek & Köpcentra 12/12
Lillhagsparkens äldreboende 12/12
Volvo Lastvagnar 12/12
Teleringen, Gamlestadens Medborgarhus 13/12
Rotary Tuve/Säve, Quality Hotel Winn 14/12
Julavslutning, Brunnsboskolan 21/12
Flickkören högstadiet
vt-12
Konsert i Backa kyrka tillsammans med Göteborgs Ungdomskör 5/2
Konsert i Backa kyrka tillsammans med Göteborgs Ungdomskör 4/3
Vårsånger vid lunch, Börsen 25/4
Medverkan vid ”Torgdag”, Selma Lagerlöfstorg 12/5
Medverkan vid ”Brunnens kväll”, Brunnsboskolan 24/5
Medverkan vid frukostsamling, Elite Park Aveny Hotel 5/6
Kördag Flunsåsparken (Lundby Gymnasium pg.a regn) 10/6
ht-12
Bröllop vid Aspen, Lerum 1/9
Brunnsbodagen, Brunnsbotorget 22/9
Medverkan vid Göteborgs pianofestival, Kronhuset 7/10
Medverkan vid utdelning av Göteborgspriset för ”Hållbar utveckling”,
Konserthuset 4/12
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Enskilda konserter för Flickkören exkl. Lucia
Verksamhetsberättelsen
2012
Flickkören högstadiet
Luciatåg:
Ester Mosseson, (internationell konferens) 28/11
Hyresgästföreningen, Kortedala Forum 2/12
Finska föreningen, Lundby församlingshem 2/12
Pensionerade Sjöscouter, Sjömansgården 12/12
Swedish Match 13/12
Dagab x 2 13/12
Polismyndigheten x 2 13/12
Novotel 13/12
MAQS Law Firm 13/12
SEB Senior Club Göteborg, Norges hus 13/12
NCC 13/12
NK 13/12
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Brunnsbo Musikklassers flickkör -Luciatåg
Verksamhetsberättelsen
2012
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Konsertresor
Verksamhetsberättelsen
2012
vt-12
*Klass 9D – konsertresa till Bologna & Florens 26 april- 4 maj.
Konserter: 29/4 i Santa Maria dei Servi (Bologna),
30/4 IKEA (Bologna)
30/4 medverkan i musikskolans avslutningskonsert i Bazzano.
1/5 i Basilica San Martino
*Klass 6D – konsertresa till Oxford 2-6 maj.
Konserter: 3/5 konsert i S:t Johns School, Wallingford
6/5 Benson Church, Oxford
*Musikklassernas flickkör – konsertresa till Sandnes & Stavanger 17-20 maj
Konserter: 17/5 Kirkeparken, Sandnes vid firandet av nationaldagen
18/5 Vågensalen, Sandnes tillsammans med kören ”VIVA”
20/5 Svenska Margaretakyrkan, Oslo
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
Konsertresor:
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Konsertresor
Verksamhetsberättelsen
2012
vt-12
*Klass 9D – konsertresa till Bologna & Florens 26 april- 4 maj.
Konserter: 29/4 i Santa Maria dei Servi (Bologna),
30/4 IKEA (Bologna)
30/4 medverkan i musikskolans avslutningskonsert i Bazzano.
1/5 i Basilica San Martino
*Klass 6D – konsertresa till Oxford 2-6 maj.
Konserter: 3/5 konsert i S:t Johns School, Wallingford
6/5 Benson Church, Oxford
*Musikklassernas flickkör – konsertresa till Sandnes & Stavanger 17-20 maj
Konserter: 17/5 Kirkeparken, Sandnes vid firandet av nationaldagen
18/5 Vågensalen, Sandnes tillsammans med kören ”VIVA”
20/5 Svenska Margaretakyrkan, Oslo
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
Konsertresor:
* Anci Hjulström & Simon Ljungman regisserade och medverkade i föreställningen ”Time Out!”
* Anci Hjulström gav 4D, 8D, 9D & flickkören regi inför Vår!konserten
* Sten Kjellman hade sångprojekt med pojkar i 6-8D
En app (applikation) för föreningen släpptes 16 februari 2012.
App’en kan laddas ner gratis av alla som har en IPhone, IPad, IPad-Mini
eller IPod via App-store.
App’en innehåller information om alla konserter som lätt kan kopplas
vidare
till telefonens/läsplattans kalender och ev. inköp via TicNet. Man kan se
konsertens adress på kartan i telefonen/läsplattan.
Allmän information om musikklassföreningen finns också samt
information om hur man söker in till skolan.
App’en har utvecklats av Gustaf Rosenblad som då gick i 7D och den
sponsras av JP Global Trend.
App’en laddades under 2012 ner av 141 personer.
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2012
Övrigt
Verksamhetsberättelsen
2012
Verksamhetsberättelsen
2012
* är öppen för envar.
* Medlemsavgiften för medlemmar har varit 150 kronor per läsår.
* Varje betalande medlem erbjöds en fribiljett till Vår!konserten.
* Musikklassföreningen vill också rikta ett varmt tack till
Högskolan för scen och musik i Göteborg för gott samarbete och
hjälp i samband med repetitioner och konserter.
* Samtliga musikklasselever är medlemmar i UNGiKÖR,
Sveriges barn- o ungdomskörförbund.
Medlemsskapet innebär att vi bl. a kan söka resebidrag till konsertresor
och får verksamhetsbidrag för den musikklassverksamhet, som berör elevernas fritid.
Dessutom betalar UiK STIM-avgifter för de konserter, som Brunnsbo musikklasser
själva arrangerar.
tisdag 22 januari 13
Brunnsbo Musikklassförening
Brunnsbo
Musikklassförening