BMK verksamhetsberättelse 2010

Download Report

Transcript BMK verksamhetsberättelse 2010

BRUNNSBO MUSIKKLASSER
Årsmöte 25 januari 2011
Flickkören sjunger på Riksmötet
onsdag den 26 januari 2011
Verksamhetsberättelse för jubileumsåret 2010
Föreningens styrelse har under året haft följande utseende:
•
Ordinarie
Suppleant
• Anna-Karin Johansson
Maria Lekenstam
4D/5D
• Yvonne Kamne, ordförande
Åse Rosenblad
5D/6D
• Anna Frohlund
Victoria Dellgård Brännudd 6D/7D
• Sonia Sandoval
Katarina Banck
• Sten Dereman
Patrik Havlica!8D/9D
onsdag den 26 januari 2011
7D/8D
Brunnsbo Musikklassförening
•
Styrelseledamöter forts.
Gunilla Andersson, kassör
•
Barbro Paget, sekreterare
•
Agneta Grönfors Johansson, övrig ledamot
•
Ann Lundsten, adjungerad
•
Per-Anders Hurtigh, julmarknadsgeneral
•
Kerstin Ricklund, musiklärare
•
Anne Johansson, musiklärare
•
Valberedning: Torgny Falck & Emilia Åman
•
Revisorer: Jenny Björkqvist & Lars Bustrén
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
•
Verksamhetsberättelse
2010
Verksamhetsberättelse
2010
Styrelsen har sammanträtt vid sammanlagt 5 tillfällen:
2/3, 4/5, 7/9, 26/10 samt 11/1-11.
•
Medlemstalet i föreningen är liktydigt med antalet
elever i klasserna, dvs varje familj är automatiskt
medlem. Dessutom är föreningen öppen för allmänheten
och medlemskap erhålles vid inbetalning av 150 kronor
per år (se vidare i översikt av konsertverksamheten).
•
Föreningen har under 2010 haft ett femtiotal betalande
medlemmar.
•
Årsmöte hölls i Brunnsboskolan den 26 januari 2010.
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
•
Verksamhetsberättelse
2010
Klass
vt-10
4D
4D/5D
5D/ 6D
22
31
ht-10
25
23
31
6D/7D
26
29
7D/8D
8D/9D
9D
27
30
25
27
31
Totalt
161
166
onsdag den 26 januari 2011
Klassföreståndare
Mona von Wirth
Yvonne Norrman
Mona von Wirth
Kerstin Ricklund & Eva-Lotta Rinaldo
Jenny Lundén & Evelyn Andreasson
Louise Gunnarsson & Lena Liljeröd
Rolf Florén & Annika Lindell
Inger Samuelsson & Anne Johansson
Annelie Nilsson & Kerstin Ricklund
Brunnsbo Musikklassförening
• Elevantal och klassföreståndare 2010:
Verksamhetsberättelse
2010
Musikklasserna sponsrades i form av annonsplats i vårkonsertprogrammet av:
Arkitektfirman Krook & Tjäder
Nöjds Konditori
AB Jörlanda Buss & Resor
BDO Revision Väst
Epro energiprojekt AB
Zystems by Enfo
Else AB
Academedia Eductus AB
JP Fondval AB
Samtliga klasser deltog i Julmarknaden - Kronhuset den 27 november – 12 december.
För musikklassföreningens styrelse, januari 2011
Anne Johansson
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRUNNSBO MUSIKKLASSER
Konserter 2010
arabiska mäns mobbade kroppar
onsdag den 26 januari 2011
VÅREN 2010
12/3 Lunchkonsert, Domkyrkan
6D, 7D & 8D
18/3 “The Big Bang”, Artisten
6D, 7D, 8D, flickkören, GUK
25/3 Törnrosa/Törne Törninator, skolkonserter för
Brunnsbo-, Backa- o Skogomeskolans elever
6D & 7D
13/4 Majblommans dag, Nordstadstorget
6D & 8D
4/5 Vårsånger i Brunnsbokyrkan
4D & 5D
6/5 ”Liten vårkonsert”, Brunnsboskolan
4D, 5D, 9D & killkören
7/5 Skolkonsert, Påvelundsskolan
7D & 8D
11/5 “The Big Bang”, Artisten
6D, 7D, 8D, flickkören, GUK
1/6 Konserthuset, Vårkonsert
samtliga klasser
18/6 Skolavslutning, Brunnsboskolan
7D & 8D
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Gemensamma konserter (två eller flera klasser)
Verksamhetsberättelse
2010
HÖSTEN 2010
6/10 Musikklassernas Dag, Artisten
7D, 8D & 9D
6/10 Musikklassernas Dag, Världskulturmuseet 4D, 5D & 6D
14/10 Höstkonsert, Brunnsboskolan
7D, 8D, 9D, flickkören, GUK
19/10 Höstkonsert, Brunnsboskolan
4D, 5D, 6D & killkören
13/11 Medv. vid ”UNGiKÖR-25 år”, Världskulturmuseet 4D & 5D
5/12 Advents- o julkonsert, Mikaelskyrkan
4D & 5D
11/12 Julkonsert Johannebergskyrkan
samtliga klasser
15/12 Julsång i City, Domkyrkan
4D, 5D & 6D
20/12 Medv. vid ”Strålande jul” med GWO, Domkyrkan 5D & 6D
21/12 Medv. vid ”Strålande jul” med GWO, Domkyrkan 5D & 6D
21/12 Skolavslutning, Brunnsboskolan
7D, 8D & 9D
22/12 Filmspelning inför Nyår på Götaplatsen, elever ur 7D & 8D
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Gemensamma konserter (två eller flera klasser)
Verksamhetsberättelse
2010
4D
ht-10
Barnkonventionsdagen, Drottning Silvias Barnsjukhus, 19/11
Luciatåg, Inst. för cell- o molekylärbiologi, Göteborgs Universitet, 13/12
Luciatåg, Kärra församlingshem, 13/12
Luciatåg, Brunnsbokyrkan, 14/12
4D/5D
vt-10
Musikklassföreningens årsmöte, Brunnsboskolan, 26/1
Drottning Silvias Barnsjukhus, 12/5
ht-10
Medv. i samband med lansering av ny mejeriprodukt, Nordstan, 17/9
Luciatåg, Eductus, 13/12
Luciatåg, Vasakronan, 13/12
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Enskilda konserter för varje klass
Verksamhetsberättelse
2010
5D/6D
vt-10
Konsert, Skårs kyrka, 6/3
Medv. i Fynsk Foraar med Göteborgs Symfoniker, Konserthuset, 18/3 & 19/3
Vårsånger, Backa församlingshem, 18/5
Skolkonserter, Aspenässkolan, Lerum, 19/5
SVT/ P4, vårsånger o reklam för Jubileumskonserten, 28/5
ht-10
Medv. vid OMEP-konferens, Konserthuset, 11/8
Lackarebäcks äldreboende, 2/10
Konsert, Jonsereds Kyrka, 21/11
Adventskonsert, Lundby Kyrka, 25/11
”Grantändning”, Folktandvården Kyrkbytorget, 25/11
Luciatåg, Gbg Energi, 13/12
Luciatåg, IBM, 13/12
Luciatåg, Hyresgästföreningen Almön, 14/12
Medv. vid Julkonsert, Lerums missionskyrka, 18/12
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Enskilda konserter för varje klass
Verksamhetsberättelse
2010
6D/7D
vt-10
Backa Kulturhus, 28/2
Medv. vid konferens för skolpsykologer, Scandic Crown, 21/4
Konsert tillsammans med “Children’s International Voices”,
United Reformed Church, 25/4
Walker School & Santa Monica’s School, Southgate London, 26/4
ht-10
Medv. vid invigning av vårdcentral i Ytterby, 17/9
Skyltsöndagen på NK, 21/11
Luciatåg, Palace för representanter för tyska resebyråer, 25/11
Luciatåg PRO Brunnsbo, 7/12
Luciatåg PRO Backa, Backa Folkets Hus, 8/12
Luciatåg HSB Ringblomman, Kortedala torg, 12/12
Julsånger Sankt Pauligården, 14/12
Julsånger Bäckebols äldreboende. 17/12
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Enskilda konserter för varje klass
Verksamhetsberättelse
2010
7D/8D
vt-10
ht-10
Luciatåg PRO Blå Staden, Backa Folkets Hus, 7/12
Luciatåg Backa Kulturhus, 13/12
8D/9D
vt-10
PRO Brunnsbo, 25/5
ht-10
Invigning Julmarknaden, Kronhuset, 28/11
Luciatåg HSB Backa, 13/12
Luciatåg Brunnsboknuten, 13/12
(SVT Västnytt sände inslag från framträdandet)
Luciatåg Repslagaregården, 14/12
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Enskilda konserter för varje klass
Verksamhetsberättelse
2010
9D
vt-10
Skolkonsert Liceo Galileo, Florens, 22/4
Högmässa & konsert, St James’s Church, Florens, 25/4
Medverkan vid skolavslutning i Brunnsboskolan för år 9, 18/6
Killkören högstadiet
vt-10
Valborgsmässofirande, Brunnsboskolan
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Enskilda konserter för varje klass & Killkören
Verksamhetsberättelse
2010
Flickkören högstadiet
vt-10
Johannebergskyrkan, “Stabat Mater”, 14/3
Skolkonsert för Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm, 19/5
Konsert i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm tills. med AFs flickkör, 19/5
Medv. vid invigning av Göteborgshjulet, 22/5
ht-10
Teaterfestival, Röda Sten: ”arabiska mäns mobbade kroppar”,
24-28 augusti (6 flickor)
Konsert i Domkyrkan och på Taubescenen, Liseberg
tillsammans med Adolf Fredriks Flickkör, 19/9
Medverkan vid Riksdagens öppnande ”Riksmötet”, Stockholm, 5/10
Medverkan vid ”Hemekonomernas Dag”; Pedagogen, 9/10
Julsånger i Älvsborgs Församlingshem, 7/12
Medverkan vid Backas Julkonsert i Backa Folkets Hus, 7/12
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Brunnsbo Musikklassers flickkör
Verksamhetsberättelse
2010
Flickkören högstadiet
ht-10
Luciatåg:
Kryssningsfartyg vid frihamnen, 1/12
Elite Hotell, Avenyn, 8/12
Teleringen, Gamlestadens Medborgarhus, 9/12
Broströmska Stiftelsen, 10/12
Kronhuset, 12/12
Dagab (morgon & kväll), 13/12
Chalmers Teknikpark, 13/12
Cryo, 13/12
Göteborgs Hamn, 13/12
Stadsbiblioteket, 13/12
NCC, Gullbergsvass, 13/12
NK, 13/12
Pensionerade sjöscouter, Sjömansgården, 15/12
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Brunnsbo Musikklassers flickkör
Verksamhetsberättelse
2010
Konsertresor:
vt-10
* Klass 9D gjorde en konsertresa till Florens 19-27 april
* Klass 6D gjorde en konsertresa till London den 23-27 april
* Musikklassernas flickkör gjorde en utbytesresa till
Adolf Fredriks Flickkör, Stockholm 18-20 maj
ht-10
* Musikklassernas flickkör besökte Stockholm den 4-5 oktober
i samband med Riksmötet.
Delar av framträdandet från Riksdagshuset direktsändes i TV
och flickkören framträdde tillsammans med tre ”världsmusiker”,
Jonas Simonsson, Ahmad al Khatib och Erika Risinger.
Dessutom ackompanjerade Tommy Jonsson.
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Konsertresor
Verksamhetsberättelse
2010
Körbesök:
vt-10
* Södertälje musikklasser besökte 9D den 5 juni.
ht-10
* Adolf Fredriks flickkör gästade Brunnsbo musikklassers flickkör
19-21 september
Övrigt:
* Anci Hjulström & Simon Ljungman regisserade och medverkade
i föreställningen ”The Big Bang”.
* Anci Hjulström gav 5D, 7D, 8D & flickkören regi inför Vårkonserten
och Simon Ljungman gav 4D, 5D, 9D & killkören regi.
* Simon Ljungman och Sebastian Ring gjorde ett projekt med killkören
under våren.
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Körbesök & Övrigt
Verksamhetsberättelse
2010
* Under våren förbereddes Jubileums-/Vårkonserten
”Brunnsbo musikklasser 25 år”.
Samtliga före detta Brunnsboelever inbjöds via en kontaktperson/klass
och vid konserten deltog drygt 150 före detta elever.
* Flickkören medverkade på en CD innehållande musik av
A Lloyd Webber med Gunilla Backman
och GöteborgsOperans orkester i juni.
CDn släpptes under hösten 2010.
* Jubileumsskriften med tillhörande DVD blev klar till Vårkonserten
och såldes till ”födelsedagspriset” 60 kronor. Mycket ideellt arbete
har lagts ned och för detta tackades Per-Anders Hurtigh (foto) och
Sten Dereman (DVD) i samband med konserten.
Sara Wennerström har gjort allt vad gäller layout och sammanställning
av jubileumsskriften.
Anne Johansson är ansvarig utgivare.
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
KONSERTVERKSAMHET för 2010
Övrigt
Verksamhetsberättelse
2010
* Föreningen är öppen för envar.
* Medlemsavgiften för dessa har varit 150 kronor per läsår.
* Varje betalande medlem erbjöds en fribiljett till Vårkonserten.
* Musikklassföreningen vill också rikta ett varmt tack till
Högskolan för scen och musik i Göteborg för gott samarbete och
hjälp i samband med repetitioner och konserter.
* Samtliga musikklasselever är medlemmar i UNGiKÖR,
Sveriges barn- o ungdomskörförbund.
Medlemsskapet innebär att vi bl a får resebidrag till de arrangemang
som anordnas av UiK samt betalning av klassernas STIM-avgifter
för de konserter som Brunnsbo musikklasser själva arrangerar.
onsdag den 26 januari 2011
Brunnsbo Musikklassförening
Brunnsbo
Musikklassförening
Verksamhetsberättelse
2010