Välkommen till webb-versionen av ITIL Foundation. - IP-Only

download report

Transcript Välkommen till webb-versionen av ITIL Foundation. - IP-Only

Välkommen till webb-versionen av ITIL Foundation.
Kursmaterialet är på engelska medan dessa anteckningar är på svenska. Vi använder
genomgående engelska termer för ITIL begrepp men förklarande texter är på svenska. I den
förklarande texten använder vi t ex ”capabilities” när vi skall förklara vad det är men när det
används inne i en beskrivande text för något annat använder vi den svenska betydelsen av
begreppet (förmågor). Alla processer och roller där man kan räkna begreppet mer eller mindre
som ett egennamn har det alltid behållits i sitt ursprung.
ITIL består av en mängd best practice-riktlinjer för att hantera IT-tjänster. Varumärket ITIL ägs
av the Cabinet Office (Brittisk myndighet) och består av en serie publikationer (böcker) som ger
ledning rörande leverans av kvalitativa IT-tjänster och de processer och faciliteter som behövs
för att stödja dem.
Förkortningen ITIL står för IT (Information Technology) Infrastructure Library.
Profecto arbetar inom IT Service Management , Project Management och Förändringshantering.
Vi erbjuder konsulttjänster och utbildningar som stödjer våra kunders arbete inom de tre
områdena.
Alla certifierande utbildningar levereras med ackrediterat material och ackrediterade lärare. Vi
arbetar mycket med anpassade företagsinterna utbildningar på plats hos kund.
Våra lärare arbetar även som konsulter t.ex. som mentorer och coaching/stöd till
nyckelpersoner på olika nivåer som stöd vid införande och förbättring.
Målet för utbildningen är att ge grundläggande kunskaper och förståelse omkring IT Service
Management. Vi kommer gå igenom de begrepp och koncept som ITIL bygger på och som är
viktiga att känna till.
Alla processer ingår inte i kursmålet för Foundation utan vi kommer gå igenom utvalda
processer och en del av dem ganska översiktligt.
Kunskapsnivå per avsnitt:









Service management as a practice (comprehension)
The ITIL service lifecycle (comprehension)
Generic concepts and definitions (awareness)
Key principles and models (comprehension)
Selected processes (awareness)
Selected functions (awareness)
Selected roles (awareness)
Technology and architecture (awareness)
Competence and training (awareness)
Profecto Service Management AB
E-post: [email protected]
www.profecto.se
Borås - 033-26 13 14
Gävle - 026-455 09 95
Stockholm - 08-410 184 50
Göteborg - 031-75 70 850
1