Gängfräsning – Kodnyckel

Download Report

Transcript Gängfräsning – Kodnyckel

Gängfräsning – Kodnyckel
Threadmaster™ – Kodnyckel
DTM = Drilling Threadmaster™
TM = Threadmaster™
Minsta gängdiameter
Stigning
Skaftdiameter
Gänga
Extra information
Skaftutförande
41
Gängfräsning –Val av fräs, skär och skärdata
Solid hårdmetallfräs – Threadmaster™
1. Allmänt
•
Samma fräs kan användas för bearbetning av både höger-och vänstergängor. Metriska och UN gängor endast för invändig
gängning. Resten av programmet kan användas för både utvändig och invändig gängning.
•
Fräsarna kan slipas om.
2. Välj fräsdiameter
•
Se sidorna med Threadmasterprogrammet.
•
Se kolumnen för önskad gängtyp.
•
Se önskad stigning.
•
När fler alternativ finns notera att:
- Mindre fräsdiameter tillåter mindre gängdiameter (minsta gängdiameter anges i beteckningen).
- Större fräsdiameter tillåter större gängdjup (max gängdjup är 2 x fräsdiametern, Dc).
3. Val av fräs
•
TM: Första val
•
TM...-900: För stål och rostfria stål med brottgräns > 900 /mm2
•
TM...-H: För härdade stål med hårdhet 45-60 HRc.
•
DTM: Borra, gänga och fasa med samma verktyg. Används i aluminium och gjutjärn.
4. Välj skärdata
•
Använd tabellerna som börjar på sid 92 för specifikation av SMG.
•
Rekommenderade skärdata finns på skärdatasidorna för Threadmaster.
•
Rekommenderad matning per tand (= antal spiraler) finns på skärdatasidorna för Threadmaster. Rekommenderad matning
gäller både för utvändig och invändig gängning.
•
Formler för skärdataberäkning, se sid 48.
•
För bästa prestanda, använd dataprogrammet Thread Milling Wizard. (Finns på www.secotools.com/customerzone).
5. Bearbetningsmetoder
•
Spiralinterpolering måste användas för att göra gängan.
•
Medurs- eller moturs matning kan användas beroende på gängtyp och bearbetningsmetod (höger eller vänster), utvändig
eller invändig gänga.
•
Medfräsning och kylvätska rekommenderas.
•
Kylvätska rekommenderas. Utom gängfräsning i härdade material.
•
Bearbetningsrekommendationer för vissa arbetsmaterial, finns på skärdatasidorna för Threadmaster.
42
Gängfräsning –Val av fräs, skär och skärdata
Rekommenderad matning – Threadmaster™
TM-9/16xXXUN
Matning, fz mm/tand (mm/spiral)
0,011
0,015
0,006
0,006
0,010
0,014
0,005
0,005
0,010
0,014
0,005
0,005
0,010
0,014
0,005
0,005
0,010
0,014
0,005
0,005
0,008
0,012
0,003
0,004
0,005
0,010
0,002
0,004
0,010
0,014
0,005
0,005
0,010
0,014
0,005
0,005
0,010
0,014
0,005
0,005
0,008
0,012
0,003
0,004
0,024
0,020
0,005
0,009
0,024
0,020
0,005
0,009
0,014
0,020
0,005
0,007
0,010
0,014
0,005
0,005
0,022
0,023
0,010
0,013
0,022
0,023
0,010
0,013
0,022
0,023
0,010
0,013
0,013
0,015
–
–
0,012
0,014
–
–
–
–
–
–
0,007
0,014
–
0,003
TM-1/2xXXUN
0,011
0,010
0,010
0,010
0,010
0,006
0,005
0,010
0,010
0,010
0,006
0,018
0,018
0,011
0,010
0,022
0,022
0,022
0,012
0,011
–
0,006
TM-7!/6xXXUN
0,010
0,009
0,009
0,009
0,009
0,006
0,005
0,009
0,009
0,009
0,006
0,017
0,017
0,009
0,009
0,018
0,018
0,018
0,010
0,009
–
0,006
TM-3/8xXXUN
TM/MF-M12xXX
0,008
0,007
0,007
0,007
0,007
0,004
0,004
0,007
0,007
0,007
0,004
0,013
0,013
0,009
0,007
0,017
0,017
0,017
0,008
0,007
–
0,004
TM-5/16xXXUN
TM/MF-M10xXX
0,006
0,005
0,005
0,005
0,005
0,003
0,002
0,005
0,005
0,005
0,003
0,009
0,009
0,007
0,005
0,013
0,013
0,013
–
–
–
0,003
TM-1/4xXXUN
TM/MF-M8xXX
0,006
0,005
0,005
0,005
0,005
–
–
0,005
0,005
0,005
–
0,005
0,005
0,005
0,005
0,010
0,010
0,010
–
–
–
–
TM-NR.10xXXUN
TM/MF-M6xXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TM-M20x2.5XX
TM/MF-M5xXX
0,004
0,003
0,003
0,003
0,003
–
–
0,003
0,003
0,003
–
0,005
0,005
0,004
0,003
0,009
0,009
0,009
–
–
–
–
SMG
TM/MF-M14xXX
TM/MF-M4xXX
Frästyp
0,008
0,007
0,007
0,007
0,007
0,006
0,005
0,007
0,007
0,007
0,006
0,013
0,013
0,009
0,007
0,017
0,017
0,017
0,008
0,007
–
0,004
0,010
0,009
0,009
0,009
0,009
0,006
0,005
0,009
0,009
0,009
0,006
0,017
0,017
0,009
0,009
0,018
0,018
0,018
0,010
0,009
–
0,006
0,011
0,010
0,010
0,010
0,010
0,008
0,005
0,010
0,010
0,010
0,008
0,018
0,018
0,011
0,010
0,022
0,022
0,022
0,012
0,011
–
0,006
0,011
0,010
0,010
0,010
0,010
0,008
0,005
0,010
0,010
0,010
0,008
0,024
0,024
0,014
0,010
0,022
0,022
0,022
0,013
0,012
–
0,007
0,014
0,013
0,013
0,013
0,013
0,008
0,007
0,013
0,013
0,013
0,008
0,013
0,013
0,013
0,013
0,029
0,029
0,029
0,017
0,016
–
0,008
TM-3/8x19W
TM-1/8xXXNPT/F
TM-1/4xXXNPT/F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0,011
0,010
0,010
0,010
0,010
0,006
0,005
0,010
0,010
0,010
0,006
0,018
0,018
0,011
0,010
0,022
0,022
0,022
0,012
0,011
–
0,006
0,011
0,010
0,010
0,010
0,010
0,006
0,005
0,010
0,010
0,010
0,006
0,024
0,024
0,014
0,010
0,020
0,020
0,020
0,013
0,012
–
0,007
0,011
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,009
0,010
0,010
0,010
0,010
0,017
0,017
0,017
0,010
0,020
0,020
0,020
0,009
0,008
0,006
0,008
0,015
0,014
0,014
0,014
0,014
0,012
0,010
0,014
0,014
0,014
0,012
0,020
0,020
0,020
0,014
0,023
0,023
0,023
0,015
0,014
0,010
0,014
TM-1/2xXXNPT/F
TM-1/4x19W
0,010
0,009
0,009
0,009
0,009
0,006
0,005
0,009
0,009
0,009
0,006
0,017
0,017
0,009
0,009
0,015
0,015
0,015
0,010
0,009
–
0,006
SMG
TM-3/8xXXNPT/F
TM-1/8x28W
Frästyp
Matning, fz mm/tand (mm/spiral)
0,013
0,011
0,012
0,010
0,012
0,010
0,012
0,010
0,012
0,010
0,011
0,008
0,009
0,005
0,012
0,010
0,012
0,010
0,012
0,010
0,011
0,008
0,016
0,024
0,016
0,024
0,016
0,014
0,012
0,022
0,039
0,022
0,039
0,022
0,039
0,022
0,023
0,013
0,022
0,012
0,009
0,005
0,012
0,007
43
Gängfräsning –Val av fräs, skär och skärdata
Rekommenderad matning – Threadmaster™
TM-MF12x1.5ISO12R5-900
–
–
–
–
–
–
0,012
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TM-M14x2.0ISO14R5-900
–
–
–
–
–
–
0,008
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TM-M12x1.75ISO12R5-900
TM-M2.5x0.45ISO3R5-H
–
–
–
–
–
–
0,007
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TM-M10x1.5ISO10R5-900
TM-M2.2x0.45ISO3R5-H
–
–
–
–
–
–
0,007
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TM-M8x1.25ISO8R5-900
TM-M2.0x0.40ISO3R5-H
–
–
–
–
–
–
0,004
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TM-M6x1.0ISO6R5-900
TM-M1.6x0.35ISO3R5-H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Matning, fz mm/tand (mm/spiral)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,004
0,005
0,005
0,004
0,005
0,005
0,003
0,004
0,004
–
–
–
0,004
0,006
0,006
0,004
0,005
0,006
0,003
0,004
0,005
0,003
0,004
0,004
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,007
0,007
0,005
–
0,007
0,007
0,006
0,005
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,009
0,009
0,007
–
0,009
0,009
0,009
0,007
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,010
0,010
0,007
–
0,010
0,010
0,010
0,007
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,010
0,010
0,009
–
0,010
0,010
0,010
0,008
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,010
0,010
0,007
–
0,010
0,010
0,010
0,007
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TM-M5x0.8ISO6R5-900
TM-M1.4x0.30ISO3R5-H
–
–
–
–
–
–
0,003
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SMG
TM-M4x0.7ISO6R5-900
TM-M1.0x0.25ISO3R5-H
Frästyp
TM-M8x1.25ISO8R5-H
TM-M10x1.5ISO10R5-H
TM-M12x1.75ISO12R5-H
–
–
–
–
–
–
0,002
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,003
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,003
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,003
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,003
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44
TM-MF16x1.5ISO16R5-H
TM-M6x1.0ISO6R5-H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TM-MF14x1.5ISO14R5-H
TM-M5x0.8ISO6R5-H
–
–
–
–
–
–
0,002
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SMG
TM-MF12x1.5ISO12R5-H
TM-M4x0.7ISO6R5-H
Frästyp
Matning, fz mm/tand (mm/spiral)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,003
0,004
0,004
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gängfräsning –Val av fräs, skär och skärdata
Rekommenderad matning – Drilling Threadmaster™
Frästyp
DTM-M4x0.7ISO-6R5
DTM-M5x0.8ISO-6R5
DTM-M6x1.0ISO-8R5 DTM-M8x1.25ISO-10R5 DTM-M10x1.5ISO-12R5 DTM-M12x1.75ISO-14R5
SMG
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,10
0,10
0,04
0,04
0,30
0,30
0,15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,006
0,006
0,005
0,004
0,008
0,008
0,008
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,12
0,12
0,05
0,05
0,30
0,30
0,20
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,006
0,006
0,006
0,006
0,009
0,009
0,009
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,15
0,15
0,06
0,06
0,30
0,30
0,25
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,010
0,010
0,008
0,006
0,012
0,012
0,012
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,18
0,18
0,08
0,08
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,014
0,014
0,010
0,080
0,016
0,016
0,016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,20
0,20
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,018
0,018
0,010
0,010
0,017
0,017
0,017
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,22
0,22
0,12
0,12
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,019
0,019
0,012
0,011
0,021
0,021
0,021
–
–
–
–
Frästyp
DTM-M14x2.0ISO-16R5 DTM-M16x2.0ISO-16R5 DTM-MF8x1.0ISO-10R5 DTM-MF10x1.0ISO-12R5 DTM-MF12x1.5ISO-12R5
SMG
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,25
0,25
0,14
0,14
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,025
0,025
0,015
0,011
0,021
0,021
0,021
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,25
0,25
0,18
0,16
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,025
0,025
0,015
0,011
0,021
0,021
0,021
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,18
0,18
0,06
0,06
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,014
0,014
0,010
0,080
0,016
0,016
0,016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,20
0,20
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,018
0,018
0,010
0,010
0,017
0,017
0,017
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,22
0,22
0,12
0,12
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,019
0,019
0,012
0,011
0,021
0,021
0,021
–
–
–
–
45
Gängfräsning –Val av fräs, skär och skärdata
Rekommenderad matning – Drilling Threadmaster™
Frästyp
DTM-1/4x20UNC-8R5 DTM-5/16x18UNC-10R5 DTM-3/8x16UNC-12R5 DTM-1/2x13UNC-14R5
DTM-5/16x24UNF-10R5
SMG
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,18
0,18
0,06
0,06
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,010
0,010
0,080
0,060
0,012
0,012
0,012
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,18
0,18
0,08
0,08
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,014
0,014
0,010
0,008
0,016
0,016
0,016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,20
0,20
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,018
0,018
0,010
0,010
0,017
0,017
0,017
–
–
–
–
-–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,25
0,25
0,14
0,14
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,025
0,025
0,015
0,011
0,021
0,021
0,021
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,18
0,18
0,06
0,06
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,010
0,010
0,080
0,060
0,012
0,012
0,012
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,18
0,18
0,08
0,08
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,014
0,014
0,010
0,008
0,016
0,016
0,016
–
–
–
–
Frästyp
DTM-3/8x16UNF-12R5 DTM-1/2x20UNF-14R5
46
DTM-1/4x28UNF-8R5
DTM-1/8x28W-12R5
DTM-1/4x19W-16R5
SMG
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
f
mm/varv
fz
mm/tand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,20
0,20
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,018
0,018
0,010
0,010
0,017
0,017
0,017
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,25
0,25
0,14
0,14
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,025
0,025
0,015
0,011
0,021
0,021
0,021
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,25
0,25
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,018
0,018
0,010
0,010
0,014
0,014
0,014
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,25
0,25
0,14
0,14
0,30
0,30
0,30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,018
0,018
0,012
0,011
0,023
0,023
0,023
–
–
–
–
Gängfräsning –Val av fräs, skär och skärdata
Rekommenderad matning
Threadmaster™:
•
Rekommenderad matning för metrisk fingänga (TM-MF..), se TM-M... ovan.
•
I ingångsvarvet minska matning med 50%. I utgångsvarvet öka matning med 50%.
•
I ingångs- och utgångsvarvet mata 15% av axiella stigningen.
•
För materialgrupper 1-4, 8-10 och 15 lämna 0,05 mm av ae för finskär.
•
För materialgrupper 5, 6, 11, 21 och 22 avlägsna 2/3 av ae i första skäret och resterande 1/3 i andra skäret.
•
För materialgrupp 7 avlägsna 1/3 av ae i första skäret, 1/3 av ae i andra skäret och resterande 1/3 i tredje skäret.
•
För NPT och NPTF gängor ta hela axiella skärdjupet ae i ett pass.
•
Kylning rekommenderas (utom när -H används i härdade material)
•
Metriska och UN gängfräsar endast för invändiga gängor.
TM-Mini:
•
Vänsterskärande (M4).
•
Gör ingångsvarvet i luften innan ingång i arbetsstycket.
DTM:
•
Använd peckborrning.
Rekommenderad skärhastighet
TM
TM-900
100
100
100
100
100
80
–
100
80
80
60
120
100
100
70
400
250
220
50
40
20
80
170
140
120
100
80
70
–
100
80
65
50
90
70
60
50
330
210
190
20
15
10
30
SMG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TM-H
TM-MINI
DTM
Skärhastighet, vc m/min
–
–
–
–
–
–
35
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
30
30
30
30
30
30
20
30
30
30
25
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
120
120
100
70
400
250
220
–
–
–
–
47
Gängfräsning –Val av fräs, skär och skärdata
Threading Wizard
För att förenkla verktygsval och skärparametrar har Seco introducerat dataprogrammet Threading Wizard, som minskar komplicerad
programmering och beräkning. Threading Wizard väljer ut optimala hållare och skär, identifierar bästa bearbetningsparametrar och
överför informationen till CNC-maskinen.
Threading Wizard är fritt och kan laddas hem från www.secotools.com/customerzone
Varv/min
(varv/min)
Dc
= Fräsdiameter
mm
f
= Matning per varv
mm/varv
fz
= Matning per tand
mm/tand
(m/min)
zc
= Effektiva antalet tänder för beräkning av
matningshastighet och matning/varv (se
nedan)
(mm/min)
n
= Varv/min
varv/min
(mm/min)
vc
= Skärhastighet
m/min
vf
= Bordmatning
mm/min
zn
= Antal tänder
Skärhastighet
Bordmatning
Matning per varv
(mm/varv)
(mm/varv)
48
Gängfräsning – Fräsar
Threadmaster™
Gängfräsar i solid hårdmetall för små gängor
• Skärdatarekommendationer, se sid 43-47
Best.nr
Metrisk grov
Gänga
TM-M4X0.7ISO-6R5
TM-M4X0.7ISO-6R5-900
TM-M4X0.7ISO-6R5-H
TM-M5X0.8ISO-6R5
TM-M5X0.8ISO-6R5-900
TM-M5X0.8ISO-6R5-H
TM-M6X1.0ISO-6R5
TM-M6X1.0ISO-6R5-900
TM-M6X1.0ISO-6R5-H
TM-M8X1.25ISO-8R5
TM-M8X1.25ISO-8R5-900
TM-M8X1.25ISO-8R5-H
TM-M10X1.5ISO-10R5
TM-M10X1.5ISO-10R5-900
TM-M10X1.5ISO-10R5-H
TM-M12X1.75ISO-12R5
TM-M12X1.75ISO-12R5-900
TM-M12X1.75ISO-12R5-H
TM-M14X2.0ISO-14R5
TM-M14X2.0ISO-14R5-900
TM-M20X2.5ISO-20R5
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M14
M14
M20
TM-MF4X0.5ISO-6R5
TM-MF5X0.5ISO-6R5
TM-MF6X0.75ISO-6R5
TM-MF10X1.0ISO-10R5
TM-MF12X1.5ISO-12R5
TM-MF12X1.5ISO-12R5-900
TM-MF12X1.5ISO-12R5-H
TM-MF14X1.5ISO-14R5-H
TM-MF16X1.5ISO-16R5-H
M4
M5
M6
M10
M12
M12
M12
M14
M16
TM-NR.10X24UNC-6R5
TM-1/4X20UNC-6R5
TM-5/16X18UNC-8R5
TM-3/8X16UNC-10R5
TM-7/16X14UNC-12R5
TM-1/2X13UNC-12R5
TM-9/16X12UNC-14R5
No.10
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
Metrisk fin
UNC
Genomgående
kylning
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Dimensioner i mm
p
tpi
Dc
dmm
lc
lp
l2
l3
Antal
spiraler
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,25
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,75
1,75
1,75
2,0
2,0
2,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,15
3,15
3,15
3,95
3,95
3,95
4,70
4,70
4,70
6,20
6,20
6,20
7,80
7,80
7,80
9,40
9,40
9,40
10,90
10,90
15,83
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
12
14
14
20
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
45
45
45
45
45
50
13
13
10
13
13
11
19
19
16
26
26
21
34
34
26
34
34
31
44
44
58
49
49
46
49
49
47
55
55
52
62
62
57
74
74
66
79
79
76
89
89
108
8,0
8,0
6,3
10,0
10,0
7,2
12,5
12,5
8,5
16,9
16,9
12,5
20,3
20,3
15,0
25,4
25,4
17,5
29,0
29,0
40,0
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
5
3
3
5
4
4
4
0,5
0,5
0,75
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,15
3,95
4,70
7,80
9,40
9,40
9,40
10,92
12,82
6
6
6
10
12
12
12
14
16
36
36
36
40
45
45
45
45
48
13
13
19
34
34
34
31
37
46
49
49
55
74
79
79
76
82
94
8,3
10,3
12,4
20,5
24,8
24,8
17,9
21,4
23,9
3
3
3
3
3
3
5
5
5
–
–
–
–
–
–
–
24
20
18
16
14
13
12
3,70
4,70
6,20
7,35
8,55
9,40
10,90
6
6
8
10
12
12
14
36
36
36
40
45
45
45
13
19
26
34
34
34
44
49
55
62
74
79
79
89
10,1
14,6
16,2
19,8
22,7
26,4
30,7
3
3
3
3
3
3
4
Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista
49
Gängfräsning – Fräsar
p
tpi
Dc
dmm
lc
lp
l2
l3
Antal
spiraler
32
28
24
24
20
20
18
3,95
4,70
6,20
7,80
9,30
9,40
10,90
6
6
8
10
12
12
14
36
36
36
40
45
45
45
13
19
26
34
34
34
44
49
55
62
74
79
79
89
9,9
14,1
16,4
19,6
22,2
26,0
28,9
3
3
3
3
3
3
4
Best.nr
Gänga
TM-NR.10X32UNF-6R5
TM-1/4X28UNF-6R5
TM-5/16X24UNF-8R5
TM-3/8X24UNF-10R5
TM-7/16X20UNF-12R5
TM-1/2X20UNF-12R5
TM-9/16X18UNF-14R5
No.10
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
[
[
[
[
[
–
–
–
–
–
–
–
TM-1/8X27NPT-12R5
TM-1/4X18NPT-16R5
TM-3/8X18NPT-18R5
1/8
1/4
3/8
[
[
[
–
–
–
27
18
18
7,80
10,05
13,45
12
16
18
45
48
48
25
33
33
70
81
81
8,9
13,4
13,4
3
4
4
TM-1/8X27NPTF-12R5
TM-1/4X18NPTF-16R5
TM-3/8X18NPTF-18R5
1/8
1/4
3/8
[
[
[
–
–
–
27
18
18
7,70
10,00
13,40
12
16
18
45
48
48
25
33
33
70
81
81
8,9
13,4
13,4
3
4
4
TM-1/8X28W-10R5
TM-1/4X19W-14R5
TM-3/8X19W-18R5
1/8
1/4
3/8
[
[
[
–
–
–
28
19
19
7,80
10,90
13,90
10
14
18
40
45
48
34
44
54
74
89
102
20,4
27,4
35,4
3
3
3
UNF
NPT
NPTF
BSP
50
Dimensioner i mm
Genomgående
kylning
Gängfräsning – Fräsar
Threadmaster™ – TM-Mini
• Vänsterutförande
• Skärdatarekommendationer, se sid 43-47
Best.nr
Metrisk grov
TM-M1.0X0.25ISO-3R1-H
TM-M1.4X0.30ISO-3R1-H
TM-M1.6X0.35ISO-3R1-H
TM-M2.0X0.40ISO-3R1-H
TM-M2.2X0.45ISO-3R1-H
TM-M2.5X0.45ISO-3R1-H
Gänga
M1.0
M1.4
M1.6
M2.0
M2.2
M2.5
Genomgående
kylning
Dimensioner i mm
p
tpi
Dc
dmm
lc
lp
l2
l3
Antal
spiraler
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,45
–
–
–
–
–
–
0,70
0,97
1,15
1,56
1,71
2,01
3
3
3
3
3
3
28
28
28
28
28
28
12
12
12
12
12
12
40
40
40
40
40
40
2,05
2,63
3,07
3,74
3,90
4,45
2
2
2
2
2
3
Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista
51
Gängfräsning – Fräsar
Drilling Threadmaster™
• Skärdatarekommendationer, se sid 43-47
Gänga
p
tpi
ALD
DTM-M4X0.7ISO-6R5
DTM-M5X0.8ISO-6R5
DTM-M6X1.0ISO-8R5
DTM-M8X1.25ISO-10R5
DTM-M10X1.5ISO-12R5
DTM-M12X1.75ISO-14R5
DTM-M14X2.0ISO-16R5
DTM-M16X2.0ISO-18R5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
[
[
[
[
[
[
[
[
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,0
–
–
–
–
–
–
–
–
0,7
0,8
1,0
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
DTM-MF8X1.0ISO-10R5
DTM-MF10X1.0ISO-12R5
DTM-MF12X1.5ISO-14R5
M8
M10
M12
[
[
[
1,0
1,0
1,5
–
–
–
DTM-1/4X20UNC-8R5
DTM-5/16X18UNC-10R5
DTM-3/8X16UNC-12R5
DTM-1/2X13UNC-14R5
1/4
5/16
3/8
1/2
[
[
[
[
–
–
–
–
DTM-1/4X28UNF-8R5
DTM-5/16X24UNF-10R5
DTM-3/8X16UNF-12R5
DTM-1/2X20UNF-14R5
1/4
5/16
3/8
1/2
[
[
[
[
DTM-1/8X28W-12R5
DTM-1/4X19W-16R5
1/8
1/4
[
[
Best.nr
Metrisk grov
Metrisk fin
UNC
UNF
BSP
Lagerföres enligt gällande pris- och lagerlista
52
Dimensioner i mm
Genomgående
kylning
dmm
lc
lp
l2
l3
Antal
spiraler
3,24 3,3 4,30
4,10 4,2 5,30
4,85 5,0 6,30
6,45 6,75 8,30
8,08 8,5 10,30
9,74 10,25 12,30
11,35 12,0 14,30
13,28 14,0 16,30
6
6
8
10
12
14
16
18
36
36
36
40
45
45
48
48
13
19
26
34
34
44
54
54
49
55
62
74
79
89
102
102
9,42
11,65
14,49
18,17
23,37
27,06
32,77
37,12
2
2
2
2
2
2
2
2
1,0
1,5
1,5
6,79
8,75
10,06
7,0
9,0
10,5
8,30
10,30
12,30
10
12
14
40
45
45
34
34
44
74
79
89
18,8
23,18
28,19
2
2
2
20
18
16
13
1,2
1,4
1,5
1,5
4,70
6,01
7,36
9,87
5,08 6,65
6,53 8,24
7,94 9,83
10,75 13,00
8
10
12
14
36
40
45
45
26
34
34
44
62
74
79
89
15,71
19,0
22,97
30,7
2
2
2
2
–
–
–
–
28
24
16
20
0,9
1,1
1,1
1,3
5,17 5,44 6,65
6,51 6,88 8,24
8,07 8,47 9,83
10,88 11,43 13,00
8
10
12
14
36
40
45
45
26
34
34
44
62
74
79
89
15,16
18,83
21,2
28,19
2
2
2
2
–
–
28
19
1,9
1,3
8,40 8,71 10,03
11,44 11,67 13,46
12
16
45
48
34
54
79
102
22,03
29,45
2
2
Dc
Dc1
Dc2