VattenElförteckning

Download Report

Transcript VattenElförteckning

FÖRTECKNING ÖVER VATTENSTAMMAR OCH ELMÄTARE
Vattenstammar
Det finns åtta stamledningar i korridorutrymmena i källaren. Var och en är märkt med
nummerlappar 1-8. Numreringen börjar med stamledningen under gårdslägenheten och
slutar i utrymmet mellan verkstaden och förrådet mot grannhuset vid Stenbocksgatan.
Vid eventuellt arbete med vattenledningarna, så behöver man alltså bara stänga den stam
som är aktuell. Om huvudvatten-ledningen måste stängas, så sker detta i cykelrummet mot
Stenbocksgatan. Där finns två blå vattenmätare med vardera två vinklade handtag. Stäng alla
fyra.
Elmätare
Två elskåp finns i källaren. Ett finns i förrådet nedanför trappan vid miljöhuset mot
Stenbockgatan. Där finns mätare med tre bokstäver. Det andra finns i elrummet mittemot
rummet med värmeväxlaren mot Kungsgatan. Där finns mätare med två bokstäver.
Här nedan finns en förteckning över vattenstammar och elmätare med 16 A huvudsäkringar
(tre st). Den sista beteckningen på raden hänvisar till respektive elmätare med
huvudsäkringar.
Gatuadress
1. Annika Wiström
2. Magnus Johansson/Lina Folker
3. Stefan Winell
4. Anita Wästberg
5. Olov Nordgren
6. Majken Mandahl
7. Lisa Sjösten/Björn Förstberg
8. Anna-Sofia Rossholm
9. Christian Almér/Ellinor Wessel
10. Christina/Thomas Barkstedt
11. Ingegärd/Bengt-Göran Svensson
12. Björn Callenfors
13. Åsa Brundin
14. Yang Zhang/Antonio de Marinis
15. Catrin Carter
16.Michael Lundin/Göran Strandberg
17. Yang Zhang/Antonio de Marinis
18. David Nihl
19. Ann Bülow/Jens Erlandsen
20. Konny Hallén
Vattenstammar
Stam 8, du/wc. Eget avstick till kök, 7 a
Stam 7. bad/wc. Stam 6, kök
Stam 8
Stam 7, bad/wc. Stam 6, kök
Stam 8
Stam 7, bad/wc. Stam 6, kök
Stam 5, (stam 4 passerar hallen)
Stam 1, kök. Stam 2, du/wc
Stam 3
Stam 5, (stam 4 passerar hallen)
Stam 3, bad/wc. Stam 2, wc. Stam 1, kök
Stam 4
Stam 6
Stam 5
Stam 3, bad/wc. Stam 2, wc. Stam 1, kök
Stam 5
Stam 4
Stam 8
Stam 3, du/wc. Stam 2, wc. Stam 1, kök
Eget avstick, 5 a
Elmätare
RDB 1
RDA 2
RDB 2
RDA 3
RDB 3
RDA 4
RC 1
RB 1
RB 2
RC 2
RB 5
RC 4
RDA 1
RC 5
RB 4
RC 3
RC 6
RDB 4
RB 6
RB 3