Träd sortiment 2015 Ladda ner sortimentslistan som pdf.

Download Report

Transcript Träd sortiment 2015 Ladda ner sortimentslistan som pdf.

Ny! = Ny i vårt sor_ment Nyhet! = Ny växt på marknaden Höjd & Bredd = Storleken på en växt beror på många be_ngelser t.ex. växtplats, skötsel och gene_sk varia_on. Se må`et som ungefärligt. Läge = Visar var växten trivs bäst: ○ (sol ), ◐ (halvskugga ), ● (skugga) Zon = Växtzon är e` riktmärke på var i landet en viss växt kan övervintra. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den vara. Sverige är indelat i 8 växtzoner, där zon I är mildast och zon VIII kallast. Stockholmsregionen räknas _ll zon II-­‐IV Salustorlek Utr. = Ungträd med jämnt fördelade sidogrenar och rak genomgående stam. Hst so 8-­‐10 = Uppstammat träd (högstam) med stammens omkrets mä` en meter ovan mark, betecknat i cm. Co = Krukodlad med eller utan angiven krukstorlek i liter. C = Frilandsodlad planta, inpackad i kruka Stam 150 cm = Uppstammat eller topp-­‐ympat träd med angiven stamhöjd i cm. Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek A Brokbladig med rosa och vita inslag. Hård inklippning av fjolårsskotten på vårvintern ger Acer negundo ○-◐
Asklönn
bäst bladfärg. Tål både torr och blöt jord, lera och 3-­‐5 m
2-­‐4 m
I-­‐III
Stam 100-­‐125 cm C12
'Flamingo'
sand. Lättetablerad. Ta bort skott med helt gröna blad på sensommaren.
Flerstammig buske eller litet träd med olivgrön Acer pensylvanicum ○-●
Amerikansk strimlönn
bark täckt av vita strimmor. Gyllengul höstfärg. 5-­‐7 m
3-­‐6 m
I-­‐IV
Utr. 125-­‐150 cm C10
fk VÄSTERÅKER
Föredrar mullrik jord med lågt pH. Solitär. Ny! Svagväxande träd med relativt smal krona. Acer platanoides ○
Rödbladig skogslönn
Bronsröda blad. Gul och orange höstfärg. 4-­‐6 m
2-­‐3 m
I-­‐IV
H 8-­‐10 cm Co
'Crimson Sentry'
Planteras i mullrik, svag sur jord.
Acer platanoides ○-◐
Vitbrokig skogslönn
Vitbrokiga blad, rosa vid lövsprickning.
10-­‐12 m
7-­‐9 m
I-­‐IV
H 12-­‐14 cm Co
'Drummondii'
Acer platanoides ○-◐
Klotlönn
3-­‐4 m
3-­‐4 m
I-­‐IV
Stam 200 cm Co
'Globosum'
Acer platanoides ○-◐
Klotlönn
3-­‐4 m
3-­‐4 m
I-­‐IV
Stam 225 cm Co
'Globosum'
Acer tataricum ssp. ginnala ○-◐
Ginnalalönn
3-­‐5 m
3-­‐5 m
I-­‐V
Utr 200-­‐250 cm Co
Ny! Klibbal med mycket finflikiga blad som ger ○-◐
kronan ett mycket mjukt intryck. Blir mindre än 6-­‐8 m
3 m
I-­‐IV
Utr. 200-­‐250 cm C10
arten. Tål alla jordar. B Betula pendula ○-◐
Ornäsbjörk
Äkta Ornäsbjörk. Djupt flikiga blad.
20-­‐25 m
10-­‐12 m
I-­‐VII Utr. 200-­‐250 cm Co
'Dalecarlica' E
Betula pendula ○-◐
Ornäsbjörk
20-­‐25 m
10-­‐12 m
I-­‐VII Hst so 10-­‐12 cm m.kl.
'Dalecarlica' E
Alnus glutinosa 'Imperialis'
Flikbladig klibbal
Pris 749 kr 598 kr 1 995 kr 2 995 kr 1 895 kr 1 995 kr 1 195 kr 895 kr 895 kr 3 695 kr Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Ny! Brunröda senare brungröna blad. Vackert Betula pendula ○-◐
Blodbjörk
gracilt växtsätt med genomgående stam. 7-­‐10 m
4-­‐5 m
I-­‐VII Utr. 200-­‐250 cm Co
'Purpurea' Långsamväxande.
Björk med kraftigt hängande växtsätt. Bind upp Betula pendula ○-◐
Tårbjörk
toppskottet för snabbare höjdtillväxt. Mycket 5-­‐6 m
5-­‐6 m
I-­‐VI
Hst so 8-­‐10 cm C35
'Youngii'
anspråkslös.
Medelstort träd med rent vita stammar. Trivs i de Sol. 250-­‐300 cm 3 stam ○
Betula utilis var. jacquemontii Himalayabjörk
8-­‐10 m
5-­‐7 m
I-­‐III
flesta jordar. Mycket vacker året runt.
m.kl.
Medelstort träd med rent vita stammar. Trivs i de ○
Betula utilis var. jacquemontii Himalayabjörk
8-­‐10 m
5-­‐7 m
I-­‐III
Utr. 200-­‐250 cm C20
flesta jordar. Mycket vacker året runt.
C Pris 895 kr 1 995 kr 2 295 kr 895 kr Carpinus betulus Avenbok
Spaljerad som takform på högstam.
20 m
7-­‐12 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 180 cm Takform
2 595 kr Carpinus betulus Avenbok
Formklippt klot på stam.
20 m
7-­‐12 m
○-◐
I-­‐IV
Klot stam 125 cm C15
2 295 kr Catalpa speciosa
Praktkatalpa
Exotiskt träd med stora hjärtformade blad och orkidéliknande blommor i juni. Mycket anspråkslös.
12-­‐15 m
6-­‐12 m
○
I-­‐III
Stam 180 cm Co
1 195 kr Cercidiphyllum japonicum Katsura
Vackert träd med rundade blad. Bladverket doftar sött om hösten och får gulorange höstfärg. Trivs i fuktig, väldränerad och näringsrik jord.
8-­‐10 m
5-­‐7 m
○-◐
I-­‐IV Sol 200-­‐250 cm m.kl.
1 695 kr Cercidiphyllum japonicum fk GÖTEBORG E
Katsura
Vackert träd med rundade blad. Bladverket doftar sött om hösten och får gulorange höstfärg. Trivs i fuktig, väldränerad och näringsrik jord.
8-­‐10 m
5-­‐7 m
○-◐
I-­‐IV (V) Utr. 150-­‐200 cm C10
895 kr 3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐II (III) Stam 140-­‐160 cm Co
1 695 kr 3-­‐5 m
3-­‐5 m
○-◐
I-­‐VI
Stam 90-­‐110 cm Co
598 kr 5-­‐6 m
3-­‐5 m
○-◐
I-­‐IV
Utr. 175-­‐200 cm C10
749 kr Cercidiphyllum japonicum f. pendulum Hängkatsura
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Crataegus x persimilis 'Splendens'
Pärlhagtorn
Sylhagtorn
Hängande form av katsura.
Litet träd med blankt grönt bladverk. Fyllda ljusrosa blommor i klasar på försommaren. Sparsam men dekorativ fruktsättning. Anspråkslös.
Litet, tätt förgrenat träd med blanka rundade blad. Mycket anspråkslös och lättodlad. Vit aronia-­‐
liknande vårblomning följs av rikligt med röda frukter på hösten. Vackra höstfärger i gulorange-­‐
rött. Växer på alla väldränerade jordar.
E F Fagus sylvatica ○-◐
Hängblodbok
Blodbok med hängande växtsätt. Mörkröda blad.
10-­‐15 m
10-­‐15 m
I-­‐IV
Stam 200 cm C30
'Purpurea Pendula'
2 795 kr Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk'
Pelarblodbok
Långsamväxande pelarform. Bladen är röda och något krusade. Solitär i mindre trädgårdar.
4-­‐6 m
1-­‐2 m
○-◐
I-­‐III
Utr. 175-­‐200 cm Co
1 495 kr Fagus sylvatica
'Rohan Weeping'
Hängblodbok
Ny! Blodbok med hängande växtsätt. Mörkröda blad med vågig kant. Fint träd för små trädgårdar.
3-­‐4 m
4-­‐6 m
○-◐
I-­‐III
Stam 200 cm C15
2 395 kr G
L Litet träd med långa gula blomklasar i maj. Laburnum x watereri ○-◐
Hybridgullregn
Sparsam fruktsättning. Trivs på näringsrik jord i 4-­‐6 m
3-­‐4 m
I-­‐III
Stam 120 cm C7,5
'Vossii'
varmt läge.
Litet träd med långa gula blomklasar i maj. Laburnum x watereri ○-◐
Hybridgullregn
Sparsam fruktsättning. Trivs på näringsrik jord i 4-­‐6 m
3-­‐4 m
I-­‐III
Stam 180 cm C15
'Vossii'
varmt läge.
Ny! Stort vackert träd. Vackert grön, glänsade löv på sommaren som övergår till orange, röd och ○
Liquidambar styraciflua
Ambraträd
violett på hösten. Trivs på väldränerad, näringsrik , 20-­‐25 m
6-­‐12 m
I-­‐II
Utr 200-­‐250 cm Co
svagt sur jord i varmt läge. Färska löv luktar ambra.
Ny! Mycket smalkronig form av ambraträd. Vackert grön, glänsade löv på sommaren som Liquidambar styraciflua 'Slenders ○
Smalkronig Ambraträd
övergår till orange, röd och violett på hösten. Trivs 6-­‐7 m
1-­‐2 m
I-­‐II
Utr 150-­‐175 cm m.kl.
Silhouette'
på väldränerad, näringsrik , svag sur jord i varmt läge. Mindre fruktsättning än arten.
Parkträd med vackert bladverk. Bäst i näringsrik, ○
Liriodendron tulipifera
Tulpanträd
fuktig, väldränerad jord i skyddat läge. Varm, 12-­‐15 m
7-­‐9 m
I-­‐II
Utr. 150-­‐175 cm Co
gulbrun höstfärg.
Ny! Smalkronig form av tulpanträd. Bäst i ○
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'
Pyramidformigt Tulpanträd näringsrik, fuktig, väldränerad jord i skyddat läge. 8-­‐12 m
3-­‐5 m
I-­‐II
Utr. 200-­‐250 m.kl.
Varm, gulbrun höstfärg.
M Ny! Medelstor till stor buske med gula ○
Magnolia 'Yellow Bird'
Magnolia
3-­‐4 m
3-­‐4 m
I-­‐III
Stam 100 cm C15
tulpanliknande blommor på våren. Fin doft. Litet träd med rosaröda blommor vid ○
Magnolia 'Galaxy'
Rosenmagnolia
lövsprickningen. Blommar redan vid 5 års ålder. 4-­‐5 m
2,5-­‐3 m
I-­‐III
Utr. 125-­‐150 C15
Skyddat läge i sur jord.
○
Magnolia 'Galaxy'
Rosenmagnolia
4-­‐5 m
2,5-­‐3 m
I-­‐III
H 8-­‐10 cm Co
Upprätt växtsätt. Svartröda knoppar slår ut i ○
Magnolia 'Genie'
Magnolia
3 -­‐4 m
1-­‐2m
I-­‐II
Stam 80 cm C15
vinröda blommor. Skyddat läge i sur jord.
Litet träd med vita, doftande blommor i maj. En av ○
Magnolia kobus Japansk magnolia
6-­‐8 m
3-­‐6 m
I-­‐III
Hst 8-­‐10 Co
de härdigaste magnoliorna. Sur-­‐neutral jord.
Pris 698 kr 1 395 kr 1 295 kr 1 295 kr 495 kr 1 295 kr 1 695 kr 1 295 kr 2 295 kr 1 995 kr 2 995 kr Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Magnolia 'Susan'
Magnolia
Magnolia 'Heaven Scent'
Magnolia
Magnolia 'Heaven Scent'
Magnolia
Kommentar
Först upprätt, sedan bredväxande. Rosaröda blommor. Lång blomningstid.
Ny! Stor buske eller litet träd. Stora, ljusrosa, svagt doftande blommor på bar kvist. Skyddat läge i sur jord.
Buske eller litet träd. Blommar tidigt på våren på bar kvist. Översållas av vita, stjärnformande blommor. Svag doft.
Litet träd med bred kägelformad krona. Rosa i knopp. Blommar med enkla, vita blommor i maj. Små gul-­‐orange färgade frukter. Bra pollinatör till äppelträd. Omtyckt av fåglar.
Upprätt, brett pyramidalt växtsätt. Röda blomknoppar, vita blommor. Orangeröda frukter som hänger kvar länge på hösten i vacker kontrast mot den gula höstfärgen. Mörkgrönt friskt bladverk. Bra pollinatör till äppelträd.
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Pris 2-­‐3 m
2-­‐3 m
○
I-­‐II
Stam 80 cm C20
3-­‐4 m
3-­‐4 m
○
I-­‐II (III) Stam 100 cm C30
2 295 kr 3-­‐4 m
3-­‐4 m
○
I-­‐II (III) Stam 100 cm C15
1 695 kr 2-­‐3 m
2-­‐3 m
○
I-­‐IV
Stam 80 cm C10
1 195 kr 4-­‐5 m
4-­‐5 m
○
I-­‐III
Utr. 175-­‐200 cm Co
795 kr 4-­‐6 m
3-­‐4 m
○
I-­‐III
Utr. 175-­‐200 cm C10
795 kr 4-­‐6 m
3-­‐4 m
○
I-­‐III
Stam 100-­‐125 cm C12
695 kr 1 495 kr Magnolia stellata
Stjärnmagnolia
Malus 'Professor Sprenger'
Prydnadsapel
Malus 'Evereste'
Prydnadsapel
Malus 'Evereste' Prydnadsapel
Malus 'Evereste' Prydnadsapel
Spaljerad som takform på högstam.
4-­‐6 m
3-­‐4 m
○
I-­‐III
Stam 180 cm Takform
Prydnadshängapel
Bredkronig litet träd med överhängande grenar. Översållas av rosa små knoppor som slår ut till doftande, vita blommor. Små, lackröda frukter i augusti som hänger kvar länge och pryder kronan långt in på hösten.
3-­‐4 m
4-­‐5 m
○
I-­‐III
Stam 110 cm C7,5
698 kr ○
3-­‐4 m
4-­‐5 m
I-­‐III
Stam 180 cm C15
Mycket mörk purpurbladig sort av prydnadsapel. Lysande röd-­‐orange höstfärg. Blommar med ○
Malus 'Royalty'
Prydnadsapel
4-­‐5 m
5-­‐7 m
I-­‐V
Stam 110 cm C7,5
mörka, purpurfärgade blommor. Bäst på näringsrik, väldränerad jord.
Litet träd med hängande grenar. Vid lövsprickningen pupurröda blad som sedan ○
Malus 'Royal Beauty'
Prydnadshängapel
2-­‐3 m
2-­‐3 m
I-­‐III
Stam 180 cm C15
övergår till purpurgrön. Mörkrosa blommning i maj. Senare i augusti små mörkröda frukter.
P 1 395 kr Malus 'Red Jade'
Malus 'Red Jade'
Prydnadshängapel
698 kr 1 295 kr Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Parrotia persica 'Vanessa'
Papagojbuske
Ny! Stor buske eller litet träd. Förekommer oftas som flerstammig buske. Smal-­‐oval krona. Blommar med små röda blommor i mars månad. Vacker mussellik bladform. Mycket vacker, lysande gul-­‐orange höstfärg. Hos äldre exemplar flagnar barken vackert i olika färger. Trivs i djup, näringsrik, väldränerad jord.
Parrotia persica 'Vanessa'
Papagojbuske
Brett upprättväxande träd med rosa halvfyllda blommor på bar kvist. Lättodlad. Bäst på näringsrik, väldränerad jord.
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Pris 7-­‐10 m
3 m
○-◐
I-­‐IV
Utr. 100-­‐125 cm m.kl.
698 kr 5-­‐9 m
4-­‐7 m
○-◐
I-­‐IV
Sol. 200-­‐225 cm m.kl.
1 295 kr 3-­‐5 m
3-­‐5 m
○
I-­‐III
Stam 120 cm C12
895 kr Prunus 'Accolade'
Prydnadskörsbär
Prunus 'Accolade'
Prydnadskörsbär
3-­‐5 m
3-­‐5 m
○
I-­‐III
Hst 8-­‐10 cm m.kl.
1 495 kr Prunus 'Accolade'
Prydnadskörsbär
3-­‐5 m
3-­‐5 m
○
I-­‐III
Hst 10-­‐12 cm m.kl.
2 295 kr 2 995 kr 3-­‐5 m
3-­‐5 m
○
I-­‐III
Sol. 150-­‐200 x 250-­‐300 cm m.kl.
7-­‐12 m
4-­‐6 m
○-◐
I-­‐III
Utr. 200-­‐250 cm C12
895 kr 3-­‐5 m
3 m
○
I-­‐III
Utr. 200-­‐250 cm C15
995 kr 3-­‐5 m
3-­‐5 m
○
I-­‐IV
Stam 90-­‐110 cm Co
695 kr 3-­‐4 m
2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 150 cm C10
1 395 kr Klotkörsbär
4 m
2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 200 cm C15
1 895 kr
Klotkörsbär
4 m
2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 225 cm C15
1 895 kr Prunus 'Accolade'
Prydnadskörsbär
Prunus avium 'Plena'
Fylldblommigt fågelbär
Prunus cerasifera 'Nigra'
Blodplommon
Prunus cerasifera 'Spidola'
Körsbärsplommon
Prunus x eminens 'Umbraculifera'
Klotkörsbär
Prunus x eminens 'Umbraculifera'
Prunus x eminens 'Umbraculifera'
Prunus x eminens 'Umbraculifera'
Prunus x eminens 'Umbraculifera'
Kraftigväxande med vita tätt fyllda blommor. Sätter inte frukt. Näringsrik och väldränerad jord.
Litet träd med svartröda blad. Blommar med enkla rosa blommor på våren. Små, röda plommonfrukter på hösten. Trivs på näringsrik, väldränerad jord.
Rödbladigt körsbärsplommon med rosa blom tidigt på bar kvist. Små goda frukter.
Klotformad krona ympad på stam. Mycket kompakt växtsätt med små blad. Vit blom på våren. Näringsrik och väldränerad jord.
Klotkörsbär
Klotkörsbär ympad på glanskörsbärsstam.
4 m
2 m
○-◐
I-­‐IV
Serrula-­‐stam 180 cm C15
1 895 kr Klotkörsbär
Klotkörsbär ympad på glanskörsbärsstam.
4 m
2 m
○-◐
I-­‐IV
Serrula-­‐stam 190 cm C15
1 895 kr 7-­‐10 m
5-­‐8 m
○
I-­‐III
Stam 120 cm C12
895 kr 6-­‐10 m
5-­‐8 m
○-◐
I-­‐IV
Utr. 200-­‐250 cm C12
1 295 kr Prunus 'Kanzan'
Japanskt prydnadskörsbär
Prunus sargentii
Bergskörsbär
Träd med vasformig krona. Stora, halvfyllda rosa blommor. Näringsrik och väldränerad jord.
Fin solitär med vackert växtsätt. Riklig rosa blomning på bark kvist. Fantastisk orange-­‐röd höstfärg. Trivs på näringsrik, väldränerad jord.
Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Prunus sargentii
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Bergskörsbär
6-­‐10 m
5-­‐8 m
○-◐
I-­‐IV
Hst so 10-­‐12 cm m.kl.
2 695 kr Prunus sargentii
Bergskörsbär
6-­‐10 m
5-­‐8 m
○-◐
I-­‐IV
Sol. 150-­‐200 cm m.kl.
1 295 kr Prunus sargentii 'Rancho'
Smalkronig bergkörsbär
Ny! Smalkronig selektion av bergkörsbär. Smal vasformigt växtsätt som ungträd, senare bredare. Rosa blommor på bar kvist. Fantastiskt höstfärg.
6-­‐8 m
3-­‐5 m
○-◐
I-­‐IV
Utr. 200-­‐250 cm Co
1 195 kr Prunus serrula Glanskörsbär Mahognyglänsande bark. Föredrar väldränerad, fuktig och näringsrik jord.
6-­‐8 m
5-­‐7 m
○-◐
I-­‐IV
Sol. 150-­‐200 cm m.kl.
1 895 kr Prunus serrula Glanskörsbär 6-­‐8 m
5-­‐7 m
○-◐
I-­‐IV
Sol. 200-­‐250 cm m.kl.
2 795 kr 4-­‐7 m
1-­‐2 m
○
I-­‐III
Utr. 175-­‐200 cm m.kl.
895 kr 6-­‐8 m
6-­‐8 m
1,5-­‐2 m
1,5-­‐2 m
○
○
I-­‐III
I-­‐III
Utr. 200-­‐250 cm Co
Utr. 250-­‐300 cm m.kl.
1 195 kr 1 295 kr 2,5-­‐3 m
2,5-­‐3 m
○
I-­‐III
Stam 120 cm Co
795 kr 2,5-­‐3 m
2,5-­‐3 m
2,5-­‐3 m
2,5-­‐3 m
○
○
I-­‐III
I-­‐III
Stam 180 cm C15
H 10-­‐12 cm C35
1 395 kr 1 995 kr 4-­‐6 m
3-­‐4 m
○-◐
I-­‐III
Stam 120 cm C10
895 kr 4-­‐6 m
4-­‐6 m
○
I-­‐III
Utr. 125-­‐150 cm Co
795 kr 4-­‐6 m
○
I-­‐III
Sol. 200-­‐250 cm m.kl.
2 295 kr 7-­‐8 m
○
I-­‐III
Sol 200-­‐250 cm m.kl.
2 295 kr 15 m
○
I-­‐IV
Sol 200-­‐250 cm m.kl.
3 995 kr Prunus serrulata 'Amanogawa'
Pelarkörsbär
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Pelarkörsbär
Pelarkörsbär
Prunus serrulata 'Kiku-­‐shidare-­‐zakura'
Japansk hängkörsbär
Prunus serrulata 'Kiku-­‐shidare-­‐zakura'
Prunus serrulata 'Kiku-­‐shidare-­‐zakura'
Japansk hängkörsbär
Japansk hängkörsbär
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'
Japansk körsbär
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'
Rosa vinterkörsbär
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'
Rosa vinterkörsbär
Prunus yedoensis
Tokyokörsbär
Pterocarya fraxinifolia fk UPPSALA E
Kaukasisk vingnöt
Kommentar
Ny! Smalt träd med stark upprättväxande växtsätt. Blommar tidigt på våren med svagt doftande, ljusrosa blommor på bar kvist. Trivs på näringsrik, väldränerad jord.
Stark hängande form av japansk körsbär. Talrika, dubbelfyllda rosa blommor på våren. Vid lövsprickningen bronzfärgade, senare friska gröna blad. Trivs på näringsrik, väldränerad jord.
Litet träd med upprätt utbredda grenar. Stora, fyllda, mörkrosa blommor i maj. Mörkrött bladverk.
Ny! Buske eller litet träd. Blommar tidigt på våren på bar kvist med ljusrosa, halvfyllda blommor. Vid mild väder under hösten återkommer den med en andra blomming.
4-­‐6 m
Litet träd som blommor på bar kvist med ljusrosa, mandeldoftande blommor, som övergår till vit. Äldre träd blir lika bred som hög. Fantastisk varmt 7-­‐8 m
gul-­‐orange-­‐röd höstfärg. Trivs på näringsrik, väldränerad jord.
Exotiskt bladverk och form. Näringsrik och fuktig 12-­‐15 m
jord.
Pris Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Pris Gatupäron
Smal träd som blommar på bar kvist med vita blommor. Gröna, glänsade blad under sommaren. Små päronfrukter under sensommaren. Mycket bra gatuträd. Vårplantering är att föredra.
10-­‐12 m
4-­‐5 m
○
I-­‐III
Stam 100-­‐125 cm Co
1 195 kr Pyrus salicifolia 'Pendula'
Silverpäron Oregelbunden krona och silvergrå, smala blad. Tål torra, varma lägen. Kan formklippas. 4-­‐6 m
4-­‐5 m
○
I-­‐IV
Stam 120 cm C10
1 195 kr Pyrus salicifolia 'Pendula'
Silverpäron 4-­‐6 m
4-­‐5 m
○
I-­‐IV
Stam 150 cm C12
1 295 kr Pyrus salicifolia 'Pendula'
Silverpäron 4-­‐6 m
4-­‐5 m
○
I-­‐IV
Stam 180 cm C15
1 795 kr Pyrus salicifolia 'Pendula'
Silverpäron 4-­‐6 m
4-­‐5 m
○
I-­‐IV
Stam 200 cm C15
1 995 kr Pyrus salicifolia 'Pendula'
Silverpäron 4-­‐6 m
4-­‐5 m
○
I-­‐IV
Hst 12-­‐14 cm m.kl.
4 995 kr Q Quercus palustris 'Green Pillar'
Pelarformad kärrek
Ny! Smalt pelarformat träd. Glänsade grönt bladverk. Vacker scharlakansröd höstfärg. Trivs på näringsrik, väldränerad, svagt sur jord.
10-­‐12 m
3 m
○
I-­‐III(V)
Utr. 200-­‐250 cm Co/m.kl.
Klotformad form av kärrek. Glänsade grönt bladverk som får en vacker scharlakansröd ○
Quercus palustris 'Isabel'
Dvärgkärrek
3-­‐4 m
3 m
I-­‐III
Stam 220 cm C50
höstfärg. Trivs på näringsrik, väldränerad, svagt sur jord.
S Naturligt rundad krona, mycket anspråkslös. Tål ○-◐
Salix x fragilis 'Bullata'
Klotpil
7-­‐9 m
10 m
I-­‐VI
Utr. 150-­‐200 cm Co
hård beskärning.
Salix x fragilis 'Bullata'
Klotpil
7-­‐9 m
Upprätt, senare rundad krona. Små dekorativa 10-­‐12 m
frukter på långa skaft. Vackra höstfärger.
Träd med pyramidal krona. Bladen är vita vid 6-­‐12 m
knoppsprickningen.
Pyramidal krona med horisontella grenar och friskt grågrönt bladverk. Stora aprikosgula rönnbär 4-­‐5 m
som hänger kvar länge. Anspråkslös.
1 495 kr 3 995 kr 598 kr 10 m
○-◐
I-­‐VI
Hst so 12-­‐14 cm Co
3 495 kr 10-­‐12 m
○-◐
I-­‐III
Utr. 150-­‐200 cm Co
1 295 kr 4-­‐7 m
○-◐
I-­‐IV
Utr. 150-­‐200 cm Co
995 kr 3-­‐3,5 m
○-◐
I-­‐IV
Utr. 150-­‐200 cm Co
995 kr Sorbus alnifolia
Körsbärsoxel
Sorbus aria 'Lutescens'
Vitoxel
Sorbus 'Astrid' E
Prydnadsrönn
Sorbus 'Astrid' E
Prydnadsrönn
4-­‐5 m
3-­‐3,5 m
○-◐
I-­‐IV
Hst so 8-­‐10 cm m.kl.
3 495 kr Sorbus 'Astrid' E
Prydnadsrönn
4-­‐5 m
3-­‐3,5 m
○-◐
I-­‐IV
Hst so 12-­‐14 cm m.kl.
5 495 kr 4-­‐5 m
2 m
○-◐
I-­‐III
Utr. 150-­‐175 cm C15
1 295 kr Sorbus AUTUMN SPIRE
Pelarrönn
Kompakt pelarformad rönn. Smala och blanka rönnblad med röd-­‐vinröd höstfärg. Små citrongula rönnbär som sitter kvar länge. Växer på alla väldränerade jordar. Mycket fin!
Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Sorbus aucuparia 'Pendula'
Hängrönn
Ny! Rönn med vacker hängande krona. Orangeröda frukter. Gul till djupröd höstfärg. Trivs på näringsrik, väldränerad, svagt sur jord.
4-­‐6 m
3-­‐5 m
○-◐
Sorbus commixa 'Birgitta'
Birgittarönn
Träd med mörkgröna blad. Bred oval kronform. Gula rönnbär på sensommaren som sitter kvar länge. Gulorange höstfärg.
7-­‐9 m
4-­‐6 m
○-◐
I-­‐IV
Hst 10-­‐12 cm m.kl.
3 495 kr Sorbus commixta 'Carmencita' E
Japansk rönn
Liten rönn med blankgröna blad och rostbrun höstfärg. Små lackröda frukter utgör vacker kontrast.
3-­‐4 m
2-­‐3 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 100-­‐120 cm C10
1 195 kr Japansk rönn
3-­‐4 m
2-­‐3 m
○-◐
I-­‐IV
Japansk rönn
3-­‐4 m
2-­‐3 m
○-◐
I-­‐IV
Utr. 175-­‐200 cm C10
995 kr Japansk rönn
3-­‐4 m
2-­‐3 m
○-◐
I-­‐IV
Hst 16-­‐18 cm toppympad m.kl.
9 995 kr 5-­‐6 m
3-­‐4 m
○
I-­‐V
Utr. 150-­‐200 cm Co
995 kr 8-­‐10 m
6-­‐8 m
○-◐
I-­‐III
Utr. 200-­‐250 cm C15
1 295 kr 7-­‐9 m
5-­‐6 m
○-◐
I-­‐III
Hst 16-­‐18 cm m.kl.
8 495 kr Sorbus commixta 'Carmencita' E
Sorbus commixta 'Carmencita' E
Sorbus commixta 'Carmencita' E
Sorbus decora Praktrönn
Sorbus 'Dodong' Ullungrönn
Sorbus incana
Silveroxel
Mindre till växten än vanlig rönn. Rundad krona med friskt bladverk och vackra höstfärger. Röda rönnbär.
Rönn med kraftiga grenar, stora blommor och bär. Stora blankgröna rönnblad med fantastisk röd höstfärg. Måste skyddas mot kanin och hare!
Medelstort träd. Tät och regelbunden pyramidformad krona. Grågröna flikiga blad. Silvergrå stam. Lämplig som stadsträd. Trivs på näringsrik, väldränerad jord.
Zon Salustorlek I-­‐III (IV) H 12-­‐14 cm m.kl.
Stam 120-­‐ 140 cm C10
Sorbus x thuringiaca Liten oxel med rundad krona, tät förgrening och ○-◐
Rundoxel
5-­‐7 m 6-­‐8 m
I-­‐V
Utr. 200-­‐250 cm Co
'Fastigiata' E
höstfärg. Väldränerad jord.
Sorbus x thuringiaca ○-◐
Rundoxel
5-­‐7 m 6-­‐8 m
I-­‐V
Hst so 8-­‐10 cm m.kl.
'Fastigiata' E
T Tilia cordata ○-◐
Skogslind
Pyramidalt växtsätt, stora blad. Snabbväxande.
15-­‐18 m
8-­‐10 m
I-­‐IV
Hst 8-­‐10 cm C35
'Greenspire'
Pris 4 295 kr 1 495 kr 1 195 kr 2 695 kr 2 295 kr Tilia cordata LINN E
Skogslind
Smalkronig och småvuxen selektion.
10-­‐12 m
4-­‐5 m
○-◐
I-­‐IV
Hst 12-­‐14 cm m.kl.
4 295 kr Tilia cordata 'Winter Orange'
Skogslind
Skogslind med orange-­‐röda grenar vintertid. Bör klippas hårt på vårvintern för bästa grenfärg. Lämplig att hamla.
20-­‐25 m
15 m
○-◐
I-­‐III
H 14-­‐16 cm Co
2 295 kr SMÅTRÄD & BUSKAR PÅ STAM A Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Acer palmatum 'Bloodgood'
Japansk blodlönn
Svartröda blad med röd höstfärg. Blir något mindre än 'Atropurpureum'
3-­‐5 m
2-­‐3 m
◐
I-­‐III
Stam 120 cm C30
2 995 kr Acer palmatum 'Dissectum'
Flikbladig japansk lönn
Dvärgform med brett hängande växtsätt. Gröna djup finflikiga blad med klargul-­‐orange höstfärg.
1-­‐2 m
2 m
○-◐
I-­‐III
Stam 80 cm C15
2 195 kr Acer palmatum 'Dissectum'
Flikbladig japansk lönn
1-­‐2 m
2 m
○-◐
I-­‐III
Stam 40 cm C10
995 kr Acer palmatum 'Dissectum Garnet'
Flikbladig japansk blodlönn
Dvärgform med brett hängande växtsätt. Djupt finflikiga, svartröda blad med röd höstfärg.
1 m
2 m
◐
I-­‐II
Stam 120 cm C7,5
1 695 kr Acer palmatum 'Dissectum Tamukeyama'
Flikbladig japansk blodlönn
Dvärgform med brett hängande växtsätt. Djup finflikiga, svartröda blad med röd höstfärg.
1 m
2 m
◐
I-­‐II
Stam 40 cm C10
995 kr Acer palmatum 'Ôsakazuki'
Japansk lönn
4-­‐ 5 m
4-­‐ 5m ○-●
Acer palmatum 'Red Emperor'
Japansk blodlönn
3-­‐5 m
2-­‐3 m
○-◐
I-­‐III
Stam 120 cm C30
2 995 kr Acer palmatum 'Shaina'
Japansk blodlönn
1 m
1 m
◐
I-­‐III
stam 80 cm C15
1 995 kr Aronia x prunifolia 'Viking'
Slånaronia
2,5-­‐3 m
2 m
○-◐
I-­‐V
Stam 90 cm C7,5
795 kr Brett upprättväxande. Mörkt gröna och relativt stora blad med fina höstfärger i mörkt orange till röd.
Ny! Svartröda blad med lysande röd höstfärg. Håller den röda bladfärgen bättre än 'Bloodgood'. Lövsprickningen sker senare än andra japanska lönnar.
Dvärgform av 'Bloodgood'. Mycket mörkbladig med ljusare skottspetsar. Röd höstfärg. Upprättväxande med blankgröna blad och vackra höstfärger. Vita blommor på försommaren följs av stora svarta frukter. Vind-­‐ och torktålig.
I-­‐III (IV) Stam 120 cm C30
Pris 2 995 kr B
Nyhet! Dvärgform av vårtbjörk. Klotrund krona. ○-◐
4 m
3 m
I-­‐IV
Stam 120 cm C15
Kan formklippas. Långsamväxande.
C Ny! Mörkröda blommor på våren följs av gula, Chaenomeles x superba ○
Hybridrosenkvitten
ätliga och väldoftande frukter. Klipp in långa 2 m
1 m
I-­‐III
Stam 90 cm C7,5
'Hot Fire'
grenar efter blomningen.
Lätt fyllda vita blommor på våren följs av gula, Chaenomeles speciosa
○
Stor rosenkvitten
väldoftande och ätliga frukter. Klipp in långa 1-­‐2 m
1 m
I-­‐III
Stam 90 cm C7,5
'Yukigoten'
grenar efter blomningen.
Kraftigt vridna grenar med deformerade gröna Corylus avellana
○-●
Ormhassel
blad. Stort prydnadsvärde under vintern och tidig 2-­‐4 m
2-­‐4 m
I-­‐IV
Stam 120 cm C7,5
'Contorta'
vår.
Kraftigt vridna grenar med röda blad under vår Corylus avellana ○-◐
Rödbladig ormhassel
och försommar, sedan mörkgröna. Mindre än 2 m
2 m
I-­‐IV
Stam 90 cm C7,5
'Red Majestic'
'Contorta'.
Betula pendula 'Magical Globe'
Klotbjörk
1 495 kr 895 kr 895 kr 695 kr 895 kr Vetenskapligt namn
Corylus avellana 'Red Majestic'
Cotinus coggygria 'Royal Purple'
Svenskt namn
Kommentar
Rödbladig ormhassel
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek 2 m
2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 100 cm C7,5
Purpurbladig med lysande höstfärg. Väldränerad ○
2-­‐3 m
2-­‐3 m
I-­‐III
Stam 90 cm C7,5
jord i varma lägen. Torktålig.
Småbladigt oxbär med bågböjda överhängande ○-◐
Cotoneaster microphyllus
Finbladigt oxbär
grenar. Små vita blommor följs av röda bär. 1,5 m
2 m
I-­‐III
Stam 80 cm C10
Städsegrön.
Ny! Liten småbladigt oxbär med bågböjda ○-◐
Cotoneaster microphyllus 'Mirella'
Finbladigt oxbär
0,5-­‐1 m
0,8-­‐1 m
I-­‐III
Stam 40 cm C3
överhängande grenar. Små vita blommor följs av röda bär. Städsegrön.
E Kompaktväxande form av vingbenved. Underbar ○-◐
Euonymus alatus 'Compactus'
Vingbenved
1-­‐1,5 m
2 m
I-­‐III
Stam 90 cm m.kl.
röd höstfärg.
Euonymus fortunei var. radicans Låg vintergrön buske med vitbrokiga blad ympad ○-●
Silverbenved
1,4-­‐1,8 m
0,8 m
I-­‐IV
Stam 60 cm C7,5
'Emerald Gaiety' på stam. Bör formskäras på våren.
Euonymus fortunei var. radicans ○-●
Silverbenved
1,4-­‐1,8 m
0,8 m
I-­‐IV
Stam 120 cm C15
'Emerald Gaiety' Långsamväxande. Grenarna försedda med ○-◐
Euonymus phellomanus
Kinesisk vingbenved
korklister. Senare mörkrosa färgade frukter som 2-­‐3 m
2-­‐3 m
I-­‐V
Stam 120 cm C15
sitter kvar länge.
Brett upprättväxande buske. Grönskar tidigt. Höstfärger i gult -­‐ orangerött, också tidigt. Stora ○-●
Euonymus planipes Körsbärsbenved
3 m
3 m
I-­‐V
Stam 120 cm C7,5
vackra frukter, giftiga. Anspråkslös, men undvik torra lägen.
Euonymus planipes Perukbuske
3 m
○-●
I-­‐V
995 kr 495 kr 295 kr 598 kr 795 kr 995 kr 1 195 kr 649 kr Stam 120 cm C10
1 195 kr 1 195 kr 995 kr Hydrangea paniculata 'Limelight'
Hydrangea paniculata 'Limelight'
Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'
Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'
3 m
695 kr G ○
Ginkgo biloba 'Mariken'
Klotginkgo
Långsamväxande dvärgginkgo ympad på stam.
2,5 m
1,5 m
I-­‐II
Stam 120 cm C10
○
Ginkgo biloba 'Mariken'
Klotginkgo
2,5 m
1,5 m
I-­‐II
Stam 150 cm Co
H Hydrangea paniculata 'Kyushu'
Körsbärsbenved
Pris Syrenhortensia
Vildtyp insamlad i Japan. Långa, öppna vita blommor som är välbesökta av humlor. De torkade blomställningar är vackra hela vintern.
2-­‐3,5 m
1-­‐2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 80 cm C18
1 295 kr Syrenhortensia
Stora och täta, svagt limefärgade blommor.
1,5-­‐2 m
1-­‐2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 100 cm C7,5
698 kr 1,5-­‐2 m
1-­‐2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 80 cm C10
895 kr 3-­‐4 m
2-­‐3 m
○-◐
I-­‐V
Stam 100 cm Co
698 kr 2 m
1,5 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 80 cm Co
798 kr Syrenhortensia
Syrenhortensia
Syrenhortensia
Ny! Långa, smala vita blommor som övergår till djup rosa . Mycket härdig syrenhortensia.
Smalt konformade blommor. Först vit senare mörk rosa. Blommar länge juli-­‐sept.
Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Hydrangea paniculata 'Tardiva'
Syrenhortensia
Ny! Långsmala, öppna vita blommor som övergår till djup rosa . En av de härdigaste syrenhortensia.
3-­‐5 m
2,5-­‐3 m
○-◐
I-­‐V
Stam 100 cm Co
698 kr Syrenhortensia
Stota cremvita blomklasar som övergår i mörkrosa.
2-­‐2,5 m
2 m
○-◐
I-­‐V
Stam 80 cm C10
895 kr 0,5-­‐1 m
0,5-­‐1 m
○-◐
I-­‐II (III) Stam 50 cm C7,5
679 kr 2,5 m
1,8
○-◐
Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise'
I
Ilex crenata 'Stokes'
Japansk Järnek
Ilex meserva 'Blue Maid'
Blå hybridjärnek
Ny! Kompakt och kuddformad växtsätt. Små, glänsade buxbomsliknade blad. Kan formklippas. Lämplig för mindre trädgårdar. Vintergrön.
Ny! Honklon. Mörkgröna blad och mörkbrunröda grenar. Röda bär på hösten. Behöver en hanklon i närheten för pollinering.
I-­‐ III Stam 80 cm C20
○-◐
Ilex meserva 'Blue Maid'
Blå hybridjärnek
2,5 m
2,8
I-­‐ III Stam 40 cm C3
○-◐
Ilex meserva 'Blue Maid'
Blå hybridjärnek
2,5 m
3,8
I-­‐ III Stam 50 cm C7,5
○-◐
Ilex meserva 'Blue Prince'
Blå hybridjärnek
Hanklon
2,5 m
2 m
I-­‐ III Stam 50 cm C7,5
L Klotrund krona. Bladverket är handflikigt, blankt och får vackra höstfärger i gult, rött och lila. ○
Liquidambar styraciflua 'Gumball'
Ambraträd
3-­‐4 m
3-­‐4 m
I-­‐II
Stam 180 cm C40
Föredrar varma lägen och näringsrik jord med lågt pH.
○
Liquidambar styraciflua 'Gumball'
Ambraträd
3-­‐4 m
3-­‐4 m
I-­‐II
Stam 200 cm Co
M Malus toringo var. sargentii Vit blommning i juni, rosa i knoppstadiet, gul ○-◐
Bukettapel
2-­‐2,5 m
2 m
I-­‐III
Stam 120 cm C10
'Tina'
höstfärg.
Malus toringo var. sargentii ○-◐
Bukettapel
2-­‐2,5 m
2 m
I-­‐III
Stam 120 cm C15
'Tina'
P Kompakt sort med mörkt vinrött bladverk. Vitrosa Physocarpus opulifolius ○
Rödbladig smällspirea
blommor på våren. Små, djupt flikade blad. 1-­‐1,5
1-­‐2 m
I-­‐IV
Stam 50 cm C7,5
'Little Devil'
Långsamväxande.
Vita blommor med röd mitt på våren. Bladen är ○-◐
Prunus x cistena
Svartplommon
2-­‐2,5 m
2-­‐2,5 m
I-­‐V
Stam 120 cm C10
mörkt purpurröda. Föredrar varma lägen.
Prunus laurocerasus 'Etna'
Lagerhägg
Prunus laurocerasus 'Etna'
Lagerhägg
Prunus laurocerasus 'Gajo'
Lagerhägg
Prunus laurocerasus 'Mano'
Lagerhägg
Vackert vintergrön buske. Glänsade, mörkgröna blad. Blommar i vitt.
Upprätt, rundat växtsätt. Mycket kompakt, små och smala blad.
Tät med utbrett växtsätt.
Pris 1 695 kr 249 kr 895 kr 895 kr 3 295 kr 1 995 kr 998 kr 1 295 kr 595 kr 995 kr 1-­‐2 m
1-­‐2 m
◐-●
I-­‐III
Stam 40 cm C3
295 kr 1-­‐2 m
1-­‐2 m
◐-●
I-­‐III
Stam 50 cm C7,5
795 kr 1 m
1 m
◐-●
I-­‐III
Stam 100 cm C4
398 kr 1 m
1,5 m
◐-●
I-­‐III
Stam 100 cm C4
398 kr Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Prunus nipponica var. kurilensis 'Brilliant'
Kurilerkörsbär
Prunus nipponica var. kurilensis 'Ruby'
Upprättväxande. Vita blommor på bar kvist. Gul-­‐
orange höstfärg. Bra till små trädgårdar.
2,5-­‐4 m
1-­‐2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 100-­‐120 cm Co
995 kr Kurilerkörsbär
Upprättväxande. Rosa blommor på bar kvist. Gul-­‐
orange höstfärg. Bra till små trädgårdar.
2,5-­‐4 m
1-­‐2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 100-­‐120 cm Co
995 kr Prunus pumila var. depressa
Sandkörsbär
Krypande buske med smala blad ympad på stam. Vit blom på våren. Vacker röd höstfärg. Torktålig.
1,3 m 2 m
○
I-­‐V
Stam 80 cm Co
395 kr Prunus pumila var. depressa
Sandkörsbär
1,3 m 3 m
○
I-­‐V
Stam 100 cm C7,5
449 kr Prunus tenella 'Fire Hill'
Dvärgmandel
Blommar tidigt med mörkrosa blommor på bar kvist. Kan beskäras efter blomning. Vill ha väldränerad men inte för torr jord.
1-­‐1,5 m
1-­‐1,8 m
○
I-­‐V
Stam 80 cm C5
398 kr Prunus tomentosa 'Orient'
Luddkörsbär
Ny! Liten buske med vita blommor på bar kvist. Tål torra och soliga lägen. Sorten 'Orient' ger välsmakande röda bär.
1,5-­‐3 m
1,5-­‐3 m
○
I-­‐III
Stam 100 cm C7,5
449 kr Prunus triloba
Rosenmandel
Liten buske som blommar med rosa, fyllda blommor på bar kvist. Kort blommningstid. Bör klippas in hårt efter blomning.
1-­‐2 m
1-­‐2 m
○
I-­‐V
Stam 100 cm C7,5
449 kr Prunus triloba
Rosenmandel
1-­‐2 m
1-­‐2 m
○
I-­‐V
Stam 100 cm C10
795 kr S Kraftigt hängande sälg med stora videkissar på ○-◐
Salix caprea 'Kilmarnock'
Hängsälg
våren. Bör klippas in hårt efter blomningen de 1,8 m
1-­‐2 m
I-­‐VI
Stam 100-­‐120 cm Co
första åren.
Salix caprea 'Kilmarnock'
Hängsälg
Salix helvetica
Alpvide
Silvriga blad, torktålig. Kronan blir 0,5-­‐1 m.
Salix integra 'Hakuro Nishiki'
Eukalyptusvide
Vitbrokiga blad med rosa inslag. Får inte torka ut. Kronan bör klippas in på våren och pinceras när den växer för att skotten ska få bra färg.
Salix integra 'Hakuro Nishiki'
Eukalyptusvide
Salix palmowa
Dvärgsilvervide
Salix purpurea 'Pendula'
Hängvide
Nyhet! Litet träd med långa, röda grenar. Fin silvrig bladverk. Bör klippas in hårt efter blomningen de första åren.
Pris 398 kr 2,5 m
1-­‐2 m
○-◐
I-­‐VI
Stam 180 cm C15
749 kr 1,3-­‐1,8 m
1 m
○
I-­‐V
Stam 80 cm C10
395 kr 1,8 m
1-­‐2 m
○
I-­‐II
Stam 80 cm C10
695 kr 2,8 m
1-­‐2 m
○
I-­‐II
Stam 120 cm C12
795 kr 2-­‐ 3 m
1-­‐2 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 120 cm C12
795 kr 2 m
2-­‐3 m
○
I-­‐V
Stam 120 cm C7,5
398 kr Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek 1,5-­‐3 m
1,5-­‐3 m
○-◐
I-­‐VI
Stam 120 cm C7,5
695 kr 1,8 m
1 m
○-◐
I-­‐VI
Stam 80 cm C10
695 kr 1,8 m
1 m
○-◐
I-­‐VI
Stam 120 cm C7,5
749 kr
2,2 m
1 m
○-◐
I-­‐VI
Stam 100 cm m.kl.
5 890 kr
3 m
2-­‐3 m
○-◐
I-­‐VI
Stam 120 Co
695 kr 3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 120cm C7,5
695 kr Ädelsyren
3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 110-­‐120 cm C10
698 kr Ädelsyren
3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐IV
Hst so 10-­‐12 cm m.kl.
2 895 kr 3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐V
Stam 120 cm C7,5
695 kr 3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐V
Stam 120 cm Co
698 kr 3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 110 cm C10
698 kr 3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐IV
Hst so 14-­‐16 cm m.kl.
2 895 kr Syringa josikaea 'Holger'
Ungersk syren
Syringa meyeri 'Palibin'
Dvärgsyren
Syringa meyeri 'Palibin'
Dvärgsyren
Syringa meyeri 'Palibin'
Dvärgsyren
Syringa x prestoniae 'Minuet'
Prestonsyren
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'
Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW
Syringa vulgaris 'Katharine Havemeyer'
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' Syringa vulgaris
'Sensation'
U
Ulmus x hollandica 'Jacqueline Hillier'
Ädelsyren
Ädelsyren
Ädelsyren
Ädelsyren
Kommentar
Tät och upprättväxande. Doftande vita blommor i maj. Bäst i näringsrik, väldränerad jord. Tål torra lägen.
Kompakt med små rundade blad. Gul -­‐ bärnstensfärg på hösten. Ljusviolett blom med stark doft. Trivs bäst i näringsrik och väldränerad jord.
Solitärexemplar, kronan Ø 125-­‐150 cm
Medelhög buske med upprätt växtsätt. Doftande, rosa-­‐violetta blommor i juni.
Enkla mörk, rödvioletta blommor i stora klasar. Svag doft.
Rosa knoppar, dubbla, vita doftande blommor. Kraftigväxande upprätt växtsätt.
Lila knoppar och dubbla lavendelblå blommor med stark doft.
Vita dubbla blommor med stark doft. Öppet och utbrett växtsätt.
Ädelsyren
Ädelsyren
Lila blommor med vit kant, doftande.
3-­‐5 m
2-­‐4 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 120 cm C7,5
695 kr Dvärgalm
Ny! Medelstor buske eller uppstammat träd. Mycket små blad. Gul höstfärg. Hybridform mellan U. glabra och U. minor. Kan formas till Bonsai.
2-­‐4 m
2-­‐3 m
○-◐
I-­‐III
Stam 80 cm Co
398 kr V Brett upprättväxande växtsätt. Rosa blommor i Viburnum x bodnantense ○-●
Hybridkejsarolvon
januari-­‐mars på bar kvist. Aromatiskt doftande 2-­‐3 m
2-­‐3 m
I-­‐III
Stam 90 cm C10
'Charles Lamont'
bladverk.
Kompakt växtsätt. Blommor i vita klasar under ○-◐
Viburnum opulus 'Compactum'
Dvärgolvon
1-­‐1,5 m
1-­‐1,5 m
I-­‐V
Stam 90 cm m.kl.
sommaren. Vackra lysande röda bär.
W Weigelia florida 'Monet'
Pris Dvärgprakttry
Liten kompakt sort med flerfärgat bladverk.Rosa blommor tidigt på sommaren.
0,5-­‐0,7 m
0,5-­‐0,7 m
○-◐
I-­‐IV
Stam 90 cm C7,5
795 kr 398 kr 549 kr Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Kommentar
Höjd
Bredd
Läge
Zon Salustorlek Pris