syltasockor - Bloggen.fi

Download Report

Transcript syltasockor - Bloggen.fi

SYLTASOCKOR
Notera! Det här är ett gratismönster, som spridits
från vän till annan. Låt det gå vidare, gratis,
precis som det var i början. Det är dessutom bara
en beskrivning av själva vågmönstret, inte hur du
stickar hela sockan.
Lägg upp 60 maskor och sticka rätstickning eller resår i 8 varv (1 rät, 1 avig).
Sticka syltamönster. (5-7 gånger med 7 bröder-garn)
Efter åsarna/vågorna stickas resår i 8 varv.
Sticka sedan hälen och foten på önskat sätt.
Syltamönster: (12 varv ger en stycken ā€åsā€)
Varv 1: *4 r, 1 a*, upprepa *-*
Varv 2: *3 r, 2 a*, upprepa *-*
Varv 3: *2 r, 3 a*, upprepa *-*
Varv 4: *1 r, 4 a*, upprepa *-*
Varv 5 och 6: Avigt
Varv 7: *4 a, 1 r*, upprepa *-*
Varv 8: *3 a, 2 r*, upprepa *-*
Varv 9: *2 a, 3 r*, upprepa *-*
Varv 10: *1 a, 4 r*, upprepa *-*
Varv 11 och 12: Rätt
r = rät maska, a = avig maska
Mönstret är delbart med 5.
För barnsockor, ca 50 maskor.
Nedtecknat av Bitte Stenberg, bloggen.fi/paradox