M.G. Bulletinen - The MG Car Club

download report

Transcript M.G. Bulletinen - The MG Car Club

55761_MG
06-05-22
12.02
Sida 1
M.G. Bulletinen
3
MEDLEMSTIDSKRIF T FÖR THE M.G. CAR CLUB OF SWEDEN NR
JUNI 2006
Vårmönstring
i South Centre
55761_MG
06-05-22
12.02
Sida 2
THE M.G. CAR CLUB
OF SWEDEN
STYRELSE
Ordförande
Per de Faire
V Ordförande
Bengt Sedell
Sekreterare
Jan Levenstam
Kassör
Anders Ericsson
Ledamöter
Gösta Johansson
Annica Raap
Britta Tatti
THE M.G. CAR CLUB ÄR EN
RIKSTÄCKANDE KLUBB
MED SÄTE I STOCKHOLM
OCH ÄR INDELAD I
FÖLJANDE CENTRES:
South Centre
Berndt Aulin
Octagon Centre
Niclas Olsson
West Coast Centre
Hansi Borgström
Middle East Centre
Carl-Eric Gullberg
Sunny Coast Centre
Anders Bäcklund
Dalecarlia Centre
Knut Tersmeden
South Vettern Centre
Claes-Göran Karlsson
North Centre
Anders Smedsaas
South East Centre
Anders Wolving
Jemt M.G. Centre
Vakant
Speglingar
i MG TD
Foto Per-Börje Elg
2 M.G. BULLETINEN 3.2006
55761_MG
06-05-22
12.02
Sida 3
from the chairman’s desk
ordföranden har ordet
THE M.G. CAR CLUB
OF SWEDEN
Väsbystrandsvägen 38
184 95 Ljusterö
Telefon och fax 08-542 480 02
Annica Raap
E-post: [email protected]
Klubbens hemsida www.mgcc.se
Postgirokonto 69 47 79-0
Bankgiro 5029-0923
The M.G. Car Club of Sweden bildades 1952
med namnet Stockholms M.G.-Klubb och
är landets äldsta aktiva bilmärkesklubb
med idag över 2 000 medlemmar spridda
över hela landet. Vi har också medlemmar
i andra länder, t ex Norge, Danmark,
Åland, Tyskland, Storbritannien, Kanada
och USA.
Vår klubb är indelad i 10 Centres som täcker
hela Sverige.
Klubben är öppen för alla som är intresserade av M.G.-bilar och täcker alla modeller av M.G. Klubben är en ideell sammanslutning som, utan ekonomiska intressen,
arbetar för att
– främja intresset för och sprida kunskap
om M.G. som bilmärke
– verka för bevarandet, restaurerandet
och det fortsatta nyttjandet av alla slags
M.G.-bilar
– inhämta information om och dokumentera import och bruk av M.G.-bilar i
Sverige
– genom olika aktiviteter verka för
god social gemenskap mellan M.G.intresserade.
Klubben är ansluten till Motorhistoriska
Riksförbundet, MHRF, som bland annat
administrerar de förmånliga MHRF-försäkringarna och för vår hobbys talan mot
organisationer och myndigheter.
President
Jan Borgfelt
Past Presidents
Göran Linton (1954–1960)
Bo Gramfors (1963–1965)
Björn-Eric Lindh (1966–1978)
Carl-Eric Asp (1979–1986)
Leif Asserwall (1987–1990)
Lennarth Gustafson (1991–2002)
Tack till trenne trotjänare!
V
id årsmötet den 25 mars avgick tre närmast klassiska klubbprofiler från
sina poster: Johan Eriksson, Klas Thornell och Svenerik BloMGren.
Johan Eriksson har varit styrelseledamot i dussinet år varav många som kassör.
Hans arbete har alltid präglats av ordning, reda och effektivitet. Otaliga är de gånger då
han, på ett faderligt sätt och med stort tålamod, lotsat mig genom klubbens komplexa
ekonomiska labyrinter. Egentligen är det
upp-och-nedvända världen att en så ung
kille lämnar sin post, men familjelivet
kallar och var sak har sin tid.
Malmöpågen Klas Thornell har hela
sitt liv varit stor MG-entusiast och därtill
flitig medarbetare i vår klubb på de
mest skilda poster. Nu senast som aktiv
ledamot av både BRG och Regaliakommittén. Klas kommer fortsättningsvis att, om möjligt ännu mer helhjärtat,
ägna sig åt jazzmusiken, där han håller
professionell klarinettklass. Dock kommer han att återanvändas som uppskattad skribent i Bulletinen!
Den stockholmsfödde älvdalingen
Svenerik BloMGren har de senaste åren bland annat varit sammankallande i valberedningen, skrivit artiklar i Bulletinen, arrangerat SMGM och har därtill mycken annan
klubbhistoria på sitt samvete, som till exempel initiativet till ”The Thread”. Inte heller
”Blomman” kommer att släppas ur sikte utan någon form av recycling kommer att i
sinom tid igångsättas.
Ett mindre varmt tack riktas till de, i år, sällsynt obstinata vädergudarna som på alla
sätt lyckats sätta käppar i ekerhjulen och effektivt hindrat tidiga vårutflykter på MGvägarna. Men nu har begivenheterna äntligen satt igång!
Vi ses på SMGM och ute på landsvägarna!
Med vänliga hälsningar
Per de Faire
M.G. Bulletinen
är medlemstidskrift för
The M.G. Car Club of Sweden och
utkommer med 6 nummer om året.
Ansvarig utgivare
Gunnar Ahlqvist
Redaktör
Per-Börje Elg
Produktion
Trosa Fotosätteri HB
Från vårmönstringen i South Centre.
Jan Laurin, TF och
Bjarne Bergengren, TC.
Foto Mats Eklund.
RAPPORTER OCH INFO
KOMMANDE EVENEMANG
Evenemangskalender
KÖP, BYT OCH SÄLJ
12
20
21
30
Tryck och repro
Trosa Tryckeri AB
Papper
115 g G-Print matt från Papyrus
ISSN 1652-4055
© Eftertryck utan tillstånd förbjudes
Citera gärna, men ange källa!
FÖR ADRESSER OCH VIDARE
KLUBBINFORMATION
SE SIDAN 12 OCH FRAMÅT
M.G. BULLETINEN 3.2006 3
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 4
Vårmönstring
i South Centre
S
Äntligen vår
och traditionell
vårmönstring den
22 april hos BSCC
i Löddeköpinge.
BERNDT AULIN TEXT
FOTO MATS EKLUND
4 M.G. BULLETINEN 3.2006
å har våren äntligen kommit, trodde vi,
för när British Sports Car traditionsenligt
öppnar sina portar för alla älskare av
engelska sportbilar, då är det vår. Det är förunderligt men solen strålade som vanligt från
en blå himmel under tiden som gården och
intilliggande parkeringar, med hjälp av vänliga
anvisningar från utposterad parkeringsadministratör, fylldes med allehanda sportbilar av
varierande brittisk härkomst.
Marie och Jonas i första hand liksom Maries
föräldrar, hade som vanligt lagt ner ett jättejobb
att förbereda för träffen. I verkstaden hade de
dukat långbord vid vilka de serverade traditionsenlig ärtsoppa av det mera köttiga och
goda slaget samt senap, knäckebröd och ost
med dricka av valfritt slag. Efteråt serverade de
kaffe/the med chokladbisquiter samt en kaka av
annat slag. Jonas själv såg vi inte till så mycket
på gårdsplanen bland de fina bilarna. Han drog
omkring med andan i halsen, svarade vänligt på
frågor av allehanda slag och sålde naturligtvis
en och annan detalj.
I vimlet syntes många välbekanta ansikten
som sken i kapp med solen. Allmän förbrödring
rådde och det var svårt att hinna med att prata
med alla. Naturligtvis handlade större delen av
konversationen om våra kära bilar och problemen, positiva och negativa, kring dessa. Själv
kunde jag stolt visa upp min nya styrsnäcka
kommen från förbundsrepubliken söder om
oss, medan andra berättade om problem med
vatten i oljan etc. Ett antal personer meddelade
sitt intresse att bli medlemmar i vår klubb,
vilket snabbt effektuerades. Dessa nya medlemmar medför också ett antal nya bilar i klubbben, bland vilka kan nämnas MGA samt MGB.
I samma fastighet som BSCC ligger ”English
Car Care”. Även detta företag som i sin verkstad
servar allehanda engelska bilar, hade öppnat
portarna för att visa vad lokalen ruvade på för
hemligheter. Vi som varit där förut kunde konstatera att lastbilen av det icke helt okända fabrikatet Rolls-Royce saknades. Enligt verkstadsinnehavaren hade han sålt bilen via annons och
hade formligen blivit nerringd av hugade spekulanter. Numera finns bilen i Lund.
Framåt eftermiddagen började besökarna
dra sig hemåt. Jonas som inte synts till under
hela dagen, fanns plötsligt sittande i lugn och ro
vid bordet, synbarligen utslagen efter dagens
besöksrally. Vi besökare kände oss nöjda med
dagen, också genom att ha träffat likasinnade
under gemytliga former. Vi tackar Jonas och
Marie och deras stab av medhjälpare för deras
generositet och gästfrihet och ännu en trevlig
inledning på säsongen.
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 5
Björn Stenquist MG TF –
rullande renovering.
Josef Horvaths MGB
fingranskas av
Hans-Eivert Hansson.
Lennart Ahlséns MGA är inte
nyrenoverad!
Dag Wardaeus, MGB,
Berndt Aulin, MG TB
samt nyimporterad MGA.
M.G. BULLETINEN 3.2006 5
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 6
Fint
renoveringsgarage!
Franska
sportvagnar är
min själ vackrare
än engelska –
men får man
säga så?
GUNNAR AHLQVIST
TEXT OCH FOTO
6 M.G. BULLETINEN 3.2006
Ädla
sportvagnar
N
ågon i församlingen muttrade:
”Franska sportvagnar är min själ vackrare än engelska!” ”Så får man inte
säga, möjligen bara tänka”, mumlade en annan
till svar. Eftersom jag uppfattade denna lågmälda dialog, så kom jag osökt att tänka på den
norske komikern Rolf Vesenlund som Fleksnes
i tandläkarsketchen. Fjättrad i tandläkarstolen
och tandläkaren, som lätt hävd över borren,
påstod: – Saab är en italiensk bil! Fleksnes,
med hela munnen full av tamponger och allehanda dentala instrument försökte naturligtvis
försvara vår dåtida nationalsymbol: – Nä,
schwensk! Med ytterligare tryck på borren
fortsatte tandläkaren: – Saab är en italiensk
bil...! Till slut kunde naturligtvis den stackars
Fleksnes inte göra annat än hålla med. Med
hotet framför ögonen, dvs tandläkaren med
borren i högsta hugg och som envist påstod: –
Saab är en ...? – Saab är en ...? – Saab är en ...?
– Italienschk!, kved den stackars Fleksnes
fram. Så till trots för våra anglosaxiska böjelser,
så måste erkännas att franska sportvagnar med
italiensk design av märket Bugatti, är otroligt
vackra bilar!
En lite småkulen lördag i början av april var
vi inbjudna att ta del av bilbyggarkonst i den
högre skolan. Vi hälsade på hos en av landets
främsta Bugatti-renoverare, nämligen Jan
Jönsson i Sölvesborg. Vid normalt renoveringsarbete i vanliga MG garage brukar det gå
till så att hantverket till mycket stor del består
av att ersätta gamla utslitna delar med nya
fabrikstillverkade.
Så icke i Jans verkstad. Till Bugatti’s finns
det mycket få nya fabrikstillverkade delar att
få tag i. Så här handlar det om att själv tillverka. Eller vad sägs om att låta ett gjuteri sandgjuta till exempel växellådshuset efter förlaga
eller ritningar och som Jan själv senare
maskinbearbetar. Innanmätet i densamma
såsom axlar, kugghjul, lager och allehanda
pryttlar tillverkar denne man alltså själv.
Med andra ord så tillverkas en växellåda
från, inte halvfabrikat, utan råmaterial om det
skulle behövas. Ett komplett cylinderblock
eller ett topplock, dvs i stort sett en hel bilmotor, var heller inga problem att skapa.
Ingenting verkade omöjligt för denne man.
Snacka om handlag med stål och metaller.
Låter det imponerande? Ja, det var helt
enormt vad vi fick se och uppleva. Och allt görs
med högsta kvalitet och precision i originalutförande. Precis som Ettore Bugatti och hans
fabrik en gång gjorde. Dessa bilar utstrålar
förutom estetiskt tilltalande konstruktioner in i
minsta detalj, ett högkvalitativt utförande och
prestanda som få andra biltillverkare vid den
tiden kunde konkurrera med. Och detta har
Jan Jönsson tagit efter!
I verkstäderna (jo, det var faktiskt två
stycken) fick vi se inte mindre än fyra Bugattichassies i olika stadier under renovering. Vad
sägs om typ 35, 37 eller varför inte en Brescia?
Det är klart att önskar man sig en Bugatti av en
viss modell och det inte finns någon till salu,
vad gör man? Jo, ett alternativ är att låta en
professionell bilbyggare bygga en åt sig! Det är
vad Jan Jönsson sysslar med. Original eller
kopia/replika spelar ingen roll. Allt utföres till
originalspecifikationer och efter kundens
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 7
önskemål. Enligt Jan så får kunderna dessutom
fast pris på sina beställningar. Men det kan ju
var och en förstå, smakar det så kostar det!
I garaget fanns dessutom Jans egen, för närvarande halvt ihopkomna, MG K3 kopia. Bilen
har original ram, chassie, kylare, grill och
motor. Preselect-växellådan är aborterad från
till exempel en Armstrong-Siddeley och som
klädsel över allt detta en hemmaknackad aluminiumkaross av svensk tillverkning, dock inte
hos Jönssons.
Maskinparken i Jans verkstäder var relativt
traditionell. Visserligen fanns såväl några
avancerade supportsvarvar, borr- och fräsmaskiner av varierande storlek och utförande,
men det var ingen hi-tech precis.
Handverktyg, lyftredskap och annan utrustning fanns naturligtvis i en omfattning som hos
en professionell bilverkstad.
Efter fika med goda frallor och mycket bilsnack var det dags för var och en att dra
hemåt. Under hemresan funderade jag på att
man kanske skulle beställa sig en Bugatti hos
Jan Jönsson. Men i så fall skulle det vara en sån
där blå (fast det var nog dom flesta) som framlidne Prins Bertil en gång hade och som stod
upp för Ettore Bugattis devis: – Bugatti är till
för att köras, inte att bromsas!!
Medlemmarna beundrar en
klassisk racerbil.
Svänghjul med inbyggd
koppling. Nytillverkat!
En lungmaskin, dvs en kompressor!
En rak åtta och kolla in
estetiken. Maffigt!
MG K3 under byggnation
med ny kaross.
M.G. BULLETINEN 3.2006 7
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 8
Bo Strandh och
medresenären
Inger Linde
skriver dagbok
från en resa till
Kroatien.
BO STRANDH
TEXT OCH FOTO
8 M.G. BULLETINEN 3.2006
Dagbok
från en
resa
D
et är måndagen den 7 juni 2004 och vi
börjar vår avresa från Malmö till
Trelleborg. Snabbåt till Rostock. Färd
på Bundesstrassen söderut, väg 104 respektive
96 (E251). Tyckte Berlin verkade för stor och
jobbig att köra i, samtidigt som man kan göra
helgresor med buss till Berlin. Rundade därför
Berlin och åkte vidare söderut på småvägar
mot Dresden.
Övernattade på ett pensionat i en liten ort
vid Jüterbog i f.d. öst. Fick parkera på deras
gård med annan bil som blockerade porten.
Middag på järnvägshotellet. Bra frukost och fin
hjälp att välja fortsatt resväg. Pris cirka 300 kronor för dubbelrum med egen toalett och dusch,
som dock låg utanför rummet.
Tisdag den 8 juni
Beslöt att forcera nerresan varför nästa mål blev
Prag. Småvägar till Dresden och sedan väg 170,
som när den närmar sig Prag, blir motorväg.
Stannade vid en turistinfo vid infarten till Prag
och anvisades olika boendealternativ. Valde privatboende på grund av pris och parkeringsplats, och blev hämtade och lotsade till huset,
som rymde fem bostadsenheter, pool mm. Pris
cirka 400 kronor/natt inklusive frukost.
Köpte biljetter till spårvagnen till Prags
centrum och nyttjade hela – onsdagen den
9 juni – till rundvandring och båttur i Prags
kulturkvarter. Började regna på kvällen.
Torsdag den 10 juni
Övervägde att stanna på grund av vädret, men
beslöt till slut att fortsätta resan. Lagade dörrlåset på förarsidan och upptäckte att man
fuskat med en av skruvarna till låset.
Söder om Prag hade ovädret vält ett träd
som blockerade vägen i flera timmar, men
en hjälpsam person från orten lotsade oss en
liten lokalväg runt olycksplatsen. Leriga,
vattenfyllda vägar dock.
Körde söderut på väg 3 (E55) mot Linz och
sedan vidare mot Graz. Här valde vi större
vägar, annars hade vi väl aldrig kommit genom
Österrike. Körde av för att söka natthärbärge
och fann en liten idyll, Rottenmann, där vi fick
rum på stadens finaste hotell. Ypperlig
service och mat, tillagad av ägarinnan. Fick parkera under tak inne på deras gård.
Fredag den 11 juni
Fortsatte resan förbi Graz, mot Zagreb. Vi hade
Utflykt med kroatiska Old-timer-klubben.
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 9
inte planerat att övernatta i Slovenien utan
ville in i Kroatien. Information och broschyrer
vid gränsen. Kroaterna mycket medvetna om
turismens betydelse. Tullare och polis ställde
frågor om bilen.
Vår plan var att stanna till i Karlovac, men
där var tidigt på dagen så vi fortsatte mot Split.
På vägen blev vi omkörda av en Jaguar E-type
som tutade (hälsade) och några kilometer längre fram hade han stannat och vinkade in oss till
sidan. Dom var på väg till ett old-timer-möte i
Korenica och bjöd oss att deltaga. Vi hade inget
att förlora så vi åkte dit. Dom hade redan förvissat sig om att vi fick rum, och var välkomna.
Det var inledningen till några dagars helt
fantastisk gemenskap med goda måltider,
utflykter, rally och avslutning med pris och
diplomutdelning mm. Vår MG beundrades av
bland andra presidenten för Kroatiska Oldtimer-förbundet, som också ville köpa den.
Några mer ingående diskussioner fördes
inte för jag förklarade att den inte var till salu.
Söndag den 13 juni
Sent på eftermiddagen fortsatte resan mot
Trogir, där en av deltagarna bodde, så vi följde
honom i hans Lamborghini på mycket små
lokalvägar och han hjälpte oss också med ett
hotell i Trogir, där vi fick sätta bilen på en
skyddad plats bakom huset.
Dessa dagar var helt unika vad avser hjälpsamhet, artighet och vänligt bemötande i alla
avseenden, och vi hälsades välkomna till framtida möten i Kroatien.
Måndag den 14 juni
Avreste mot Marina som var vårt egentliga mål.
Här skulle vi träffa några bekanta och tillsammmans se den kroatiska övärlden. Fyra nätter
vistades vi ombord och besökte bland annat
Split, ön Drvenik och några mindre öar samt
orter på fastlandet.
Fredag den 18 juni
Återresan påbörjas och går nu norrut utefter
den kroatiska kusten med Rijeka som etappmål.
Vi väljer att söka ett pensionat på ön Krk, men
orkar inte utforska ön närmare. En liten lägenhet av yppersta klass kostar under 300 kronor.
Lördag den 19 juni
Vi fortsätter norrut, kör fel i en korsning och
hamnar i Italien! Sex kilometer tillbaka till
korsningen, och rätta vägen mot Slovenien som
vi med några korta uppehåll passerar. Tillbaka
i Österrike och dom stora tunnlarna, några
nästan 1 mil långa. Känns stundtals lite kusligt.
Något kan ju trots allt hända och då är man
ganska hjälplös.
Söker natthärbärge och får rådet att köra
några kilometer tillbaka till Spital där vi hittar
ett mysigt hotell vid en stor flod. Gör byn som
är mycket idyllisk, men återvänder tidigt på
grund av regn.
Söndag den 20 juni
Får hjälp att smörja vattenpumpen. Kostar
ingenting men ger honom 5 Euro som tack
för hjälpen. Påbörjar vidarefärden mot
Regensburg och övernattar på ett anrikt värdshus i Ergoldsberg där ägaren ber sin dotter
upplåta sin garageplats till oss.
Måndag den 21 juni
Tänkte stanna i Leipzig men där pågår dels en
mässa och på kvällen är det en stor konsert så
trafiksituationen är hopplös. Övernattar på en
gammal kvarn som helrenoverats och avnjuter
resans gastronomiska höjdpunkt. Frukosten är
av samma höga klass, nästan som ett svenskt
julbord. Bilen fick vi köra in på ägarens privata
gård, trots att det fanns kameraövervakad
parkeringsplats.
På färjan, framme i Rostock.
Tv: Trevligt bemötande fick
vi överallt vi kom, oftast
beroende på folks beundran
över bilen. Här är det en
pensionär i f. d. Östtyskland
som visar sin uppskattning.
Tisdag den 22 juni
Sätter kurs mot Schwerin där vi tänkt stanna
men där är svårt med hotellrum. Stannar i
Mecklenburg och får en lektion i stadens historia av en bilbeundrare. Fortsätter norrut men
det är svårt att hitta hotell så vi åker mot
Rostock där vi tar nattfärjan till Trelleborg.
Sammanfattning
En fantastisk resa på cirka 4000 km med en bil
som sånär som på lite oljeläckage (som kroaterna
hjälpte mig åtgärda) och en havererad varvräknare, fungerade helt perfekt (tur var väl det
för vi hade inga som helst reservdelar med oss).
Lite ömma i baken stundtals, men det gick
snabbt över, och kompenseras mångfalt av det
trevliga bemötande vi fick överallt vi kom, och
som berodde på folks beundran över bilen.
En tuff resa med många positiva minnen i en
MG TD, som vi är både glada och stolta över, och
som renoverats till ett näst intill perfekt skick.
Tack Håkan Ljungqvist i Stockholm, som lät oss
få förtroendet att fortsätta förvalta denna pärla.
P.S. Förra året tänkte vi åka till Slovenien men
det blev inte av. Ser ut att bli i år istället. Planerar
inte så mycket, åker om vi får lust. D.S.
Bland vänner i Kroatien.
M.G. BULLETINEN 3.2006 9
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 10
the thread
Hans Hennevelt,
Tallhöjdsvägen 23, 152 41
Södertälje, tel 08-550 132 86
Tekniska tips från M.G.-doktorn
Om laddning
av batterier
Det kom ett brev
till...
H
ej! Det finns inget
som är så kärt ämne,
för bilägare och båtägare, som laddning av batterier. När jag var båtägare var
det i varje nummer av klubbtidningen en artikel om detta
ämne. Nu som MGB ägare så
kan jag konstatera att det är
samma visa i denna klubbtidning.
Att underhållsladda sitt
bilbatteri med en underhålls-
laddare som lämnar cirka 1A
torde inte vara något problem, vare sig för batteriet
eller generatorns dioder. Att
generatorns dioder skulle
kunna taga skada av 1A laddningsström verkar ganska
otroligt, vare sig man har
huvudbrytare eller inte.
Generatorns dioder är ju just
till för att spärra laddningsström i fel riktning.
Då växelströmsgeneratorn
laddar för fullt så pratar vi
om betydligt större strömmar
än 1A. Varför skulle då dioderna ta skada av en laddningsström på 1A?
Likaså via eventuell hjälpstart
med startkablar från annat
fordon.
Jag har sedan många år
haft underhållsladdare ansluten till både MC, båtar och
bilar under vinterhalvåret,
både med och utan huvudströmbrytare. Inte har några
dioder i generatorn förstörts
av detta. Köp en bra underhållsladdare och ladda på!
Christer Löthegård/
MGB 1969
Lars Inge Knutsson
Som ägare till en
BMC-bil med vätskefjädring(Hydrolastic)
kommer man förr
eller senare att erfara att bilen sakta
men säkert sjunker
till marken. Även om
systemet inte läcker
kan fenomenet uppträda. Då behövs en
lämplig pump för att
förse bilen med den
nödvändiga vätskan.
10 M.G. BULLETINEN 3.2006
Rätt nivå på
vätskefjädringen!
I
mitt fall rör det sig om
en Austin Mini Mk II
från 1968, men det finns
ju MG-bilar med samma
system. Under de senaste
åren hade bilen blivit märkbart låghalt och vätska
behövde fyllas på. Men det är
inte bara att fara till närmaste
bilverkstad för att få jobbet
gjort.
Under den tid det begav
sig fanns särskilda Hydrolasticpumpar på snart sagt
alla seriösa bilverkstäder.
Nu för tiden finns det
inga. Elaka tungor påstår
att det inte finns några
seriösa bilverkstäder heller.
Men med hjälp av goda
vänner kan allting fixas. Jag
ringde en av dem, som jag
visste var i besittning av en
Hydrolasticpump.
– Jodå, visst får du låna
pumpen, men jag ska just
resa bort ett par dar. Jag
ringer dej när jag kommit
hem.
Detta var för två år sedan.
Han har tydligen ännu inte
kommit hem.
En annan god vän hade
lånat ut sin pump till någon,
vars namn han hade glömt.
Han skulle också höra av sig
när pumpen kommit till
rätta. Tror ni han ringde?
Själv är bästa dräng!
Då bestämde jag mig för att
försöka tillverka en egen
pump. Jag fick ett tips om en
artikel i The British Automobile Club:s medlemsblad,
där det beskrevs hur man
kunde tillverka en pump av
en gammal bromscylinder.
Jag hade ingen bromscylinder liggande, så jag
gjorde ett besök i min skräpkammare för att se om där
fanns något annat användbart. Jag fann en gammal
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 11
brandspruta av den där
typen som stoppas ner i en
hink. Jag experimenterade
med vatten och fann att sprutan gav ett bra tryck. Men
när jag bytte ut vattnet mot
rödsprit och anslöt pumpen
till bilens påfyllningsnippel
blev det stopp. Nej förresten,
inte stopp, rödspriten stod
som en fontän från pumpens
handtag och befläckade min
oklanderliga klädsel.
Nästa besök gjordes på
Internet för att leta efter
något bra tips. Jovisst, där
fick jag lära mig att en vanlig
smörjspruta med fördel
kunde användas. Alltså inköptes en spruta från
Biltema och ett nytt försök
inleddes. Det gick något bättre, men när två centimeters
höjd fattades gick det inte
längre. Sprutan gav uppenbarligen inte tillräckligt högt
tryck. En backventil installerades på slangen, med
samma nedslående resultat.
I detta läge var uppgivenheten nära. Jag bestämde
mig i alla fall för att göra ett
absolut sista försök, denna
gång med hjälp av en mera
kraftfull smörjspruta, som
jag fick låna av en tredje god
vän.
Och si, nu gick det
geschwindt! Dock måste sägas
att i detta försök byttes rödspriten mot en blandning
(50/50) av glykol och vatten.
Därför vet jag inte om det var
den nya sprutan eller vätskebytet som gjorde susen. Men
vem bryr sig?
Nå, hur går det då till?
Först bör man tappa ur eventuellt kvarvarande vätska för
att förvissa sig om att det inte
finns luft i fjädringsdonen.
Som alla vet är påfyllningsnippeln av samma slag som
på en vanlig gummislang
med nålventil. Man ansluter
en slang till ventilen och
tappar ur vätskan på den
sida av bilen det gäller.
Därefter höjer och sänker
man bilen några gånger
under det att slangen hela
tiden måste ligga i vätska för
att inte suga luft.
Därefter vidtar själva
pumpandet. Sprutan kan
lämpligen monteras lodrätt
på det sätt som figuren här
intill visar. Innan man ansluter slangen till bilens påfyllningsnippel måste vätskan
pumpas fram så att någon
luft inte kommer in. Under
processens gång bör bilen
vara upphissad så att tryck-
motståndet blir så litet som
möjligt.
Sedan är det bara att pumpa
och pumpa. Sänk ner bilen
då och då för att kontrollera
nivån. Kontrollera också att
vätskan i sprutan inte tar slut
och luft pumpas in.
När rätt nivå har uppnåtts
pumpar man några extra
slag. Lite rinner alltid ut när
man tar bort slangen från
påfyllningsnippeln, och det
är ju lättare att släppa ut
överflödig vätska än att fylla
på mer.
Vad är då rätt nivå? Det
varierar nog mellan olika bilmodeller. På min Mini har
jag lagt nivån på cirka 30 cm
mellan framhjulets centrum
och stänkskärmens underkant.
Närbild av insprutningssystemet. Nippeln längst till höger
måste vara tättslutande och
vara försedd med ett stift som
trycker in nålventilen i bilens
nippel. Det är obekant om
sådana nipplar går att få
tag i nu för tiden. Just den
här hittades i bra-att-ha-lådan
och härrör troligen från vindrutespolaren till en gammal
Volkswagen, där den var
ansluten till reservdäcket.
Slangen är en 6 mm bensinslang. Backventilen, liksom
övriga slangnipplar finns att
köpa hos Dunlop Hiflex som
har representanter och återförsäljare över hela landet
(se www.hiflex.se).
Tjusigt, eller hur? Detta
eleganta bord hittades i en
sopcontainer. Observera att
kolven inte behöver sättas in
i sprutan. Den gör ingen nytta
och hindrar från att kontrollera vätskenivån.
M.G. BULLETINEN 3.2006 11
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 12
Maintaining the breed
Rapporter och info
THE M.G. CAR CLUB
OF SWEDEN
Väsbystrandsvägen 38
184 95 Ljusterö
Telefon och fax 08-542 480 02
Annica Raap
E-post: [email protected]
Klubbens hemsida www.mgcc.se
Postgirokonto 69 47 79-0
Bankgiro 5029-0923
STYRELSE
Ordförande
Per de Faire
Klyvaregatan 5,
591 72 Motala
tel 0141-569 04
[email protected]
Vice ordförande
Bengt Sedell
Badstigen 2, 141 39 Huddinge
tel 08-7119470
[email protected]
Sekreterare
Jan Levenstam
Movägen 26, 163 47 Spånga
tel 08-36 18 32
[email protected]
Kassör
Anders Ericsson
Box 6, 195 21 Märsta
tel 08-590 360 36
[email protected]
Från årsmötet
På nya poster
V
id styrelsemötet den 25 april konstituerade sig den nya styrelsen enligt följande:
– Vice ordförande: Bengt Sedell
– Sekreterare: Jan Levenstam
– Kassör: Anders Ericsson
– Ledamöter: Britta Tatti, Annica Raap och
Gösta Johansson.
(Ordföranden väljs av årsmötet med en mandatperiod om ett år). Bengt Sedell kommer att
tillsammans med Lennart Brick och Johan
Fischerström försöka förnya regaliasortimentet.
Likaså har styrelsen för avsikt att föreslå att en
särskild PR-grupp inrättas bestående av Bengt
Sedell och Johan Fischerström. Dessutom
diskuterades på styrelsemötet bland annat
Skandinaviskt MG Meeting 2007, pristagare till
Newcomers och Marshal Award, samt framtidsfrågor på ett mer visionärt plan.
Johan Eriksson avtackades efter många år i
klubbens styrelse. Paketet innehöll tre volymer
om SU-förgasarnas konstruktion och verkningssätt
på finska – tungt var det i alla fall!
Sedan tidigare har Gunnar Ahlqvist utsetts till
ny ansvarig utgivare för M.G. Bulletinen.
Gunnar är sedan tidigare ordförande i
Bulletinens redaktionsgrupp (BRG). I grupppen ingår förutom redaktören Per-Börje Elg
även Anders Bäcklund och Harald Sonesson.
Per de Faire
Ledamöter
Gösta Johansson
Praktejdervägen 9,
184 61 Åkersberga
tel 08-540 220 46
[email protected]
Annica Raap
Väsbystrandsvägen 38,
184 95 Ljusterö
tel 08- 542 480 02
[email protected]
Britta Tatti
Dragonvägen 11,
186 50 Vallentuna
tel 08-511 79 348
[email protected]gcc.se
REVISORER
Susanne Palmqvist
Lars Erik Vesterlund
Kjell-Arne Stamvall (suppleant)
12 M.G. BULLETINEN 3.2006
FOTO PER-BÖRJE ELG
VALBEREDNING
Johan Fischerström
Horst Brüning
Anders Smedsaas
Styrelsen samlad efter årsmötet; från vänster Bengt Sedell, Per de Faire, Annica Raap,
Britta Tatti, Jan Levenstam, Gösta Johansson och Anders Ericsson.
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 13
Protokoll från årsmötet
Protokoll från årsmötet
den 25 mars 2006 för
The M.G. Car Club of Sweden
Klubbens ordförande Per de
Faire hälsade samtliga välkomna
till årsmötet och presenterade
styrelsen som verkat under
2005. Eftersom årsmötet nu
avhölls i slutet av mars månad
gavs möjlighet att skicka ut alla
årsmöteshandlingar till klubbens
medlemmar.
§1
Per de Faire förklarade årsmötet
öppnat.
§2
Fastställdes att kallelsen hade
skickats ut i enlighet med
klubbens stadgar.
§3
Styrelsens förslag till dagordning fastställdes utan ändringar.
§4
Till ordförande för årsmötet
valdes Gunnar Ahlqvist.
Till sekreterare valdes Jan
Levenstam. Till justeringsmän
valdes Hans Schmidt och Leo
Tatti.
§5
Röstlängd upprättades genom
närvarolista.
§6
Verksamhetsberättelsen, som
tidigare presenterats i Bulletin
nr 1 och i utsänt årsmötesmaterial, ansågs inte behöva läsas
upp. Verksamhetsberättelsen
godkändes och läggs till handlingarna.
§7
Balans- och resultaträkningar,
redovisat i utsänt årsmötesmaterial, föranledde inga frågor.
Årets vinst kompenserar förra
årets förlust. Årsmötet fastställde
resultat- och balansräkningarna.
Fråga om var klubbens ”momsärende” för närvarande ligger.
Länsrätten har avslagit klubbens
krav och ärendet ligger nu i
kammarrätten.
§8
Revisionsberättelsen fanns bifogad i utsänt årsmötesmaterial
och ansågs inte behöva läsas
upp.
§9
Årsmötet beviljade enhälligt
styrelsen ansvarsfrihet för 2005.
§10
Budgeten för 2006 är baserad
på en årsavgift för fullbetalande
medlemmar på 365 kr, 60 kr för
familjemedlem och 50 kr i inträ-
desavgift. Antalet medlemmar
har bedömts till cirka 2300 st.
Budgeten godkändes. Beslut om
årsavgift 2007. Fullbetalande
medlem betalar 365 kr och
familjemedlem 60 kr. Årsmötet
godkände även styrelsens höjning av årsavgiften för 2006
med 20 kr.
§11
Motion nr 1 avseende stadgeändring av §6 om årsmötet godkändes med ett tillägg under
pkt 15, ”och revisorsuppleant”.
Motion nr 1 avseende stadgeändring av §7 om årsavgiften
avslogs.
Motion nr 2 stadgeändring av
§7 om årsavgiften avslogs.
Motion nr 3 stadgeändring av
§7 om årsavgiften avslogs.
Motion nr 4 insänt av valberedningen under den förlängda
motionstiden och avsåg att
utöka styrelsen med en suppleant, för att förbereda en
blivande styrelseledamot mot
sina kommande uppgifter.
Valberedning och styrelse i samråd rekryterar och väljer under
verksamhetsåret föreslagna
suppleant. Motionen godkändes.
Styrelsens förslag till rätt att
höja beslutad årsavgift avslogs.
Beslöts att varje årsmöte kan ge
styrelsen mandat att utöver
beslutad årsavgift kunna höja
avgiften om särskilda skäl föreligger. Skälen skall tydligt redovisas. Årsmötet gav styrelsen
mandat att för årsavgiften 2007
kunna höja avgiften med maximalt 50 kr.
Stadgarna kommer att revideras
med tagna beslut.
§12
Valberedningens förslag till ny
styrelse lästes upp och årsmötet
beslöt enligt valberedningens
förslag. Den nya styrelsen
kommer att ha följande sammansättning:
– ordförande Per de Faire,
omvald till 2007
– vice ordförande Anders
Ericsson, omvald till 2008
– övriga ledamöter Britta Tatti,
omvald till 2008; Gösta
Johansson, vald till 2007, Jan
Levenstam, vald till 2007;
Annica Raap, vald till 2007;
Bengt Sedell, nyvald till 2008.
Per de Faire hälsade Bengt
Sedell välkommen till styrelsen.
Styrelsen kommer att konstituera sig vid nästa styrelsemöte.
Valberedningens förslag till centrerepresentanter, som väljs för
1 år, lästes upp och beslöts av
årsmötet. Centrerepresentanter
för år 2006 är enligt följande:
– South Centre:
Berndt Aulin, omval
– West Coast Centre:
Hansi Borgström, omval
– Sunny Coast Centre:
Anders Bäcklund, omval
– South East Centre:
Anders Wolving, omval
– Middle East Centre:
Carl-Erik Gullberg, omval
– Octagon Centre:
Niclas Olsson, omval
– South Vettern Centre:
Claes-Göran Karlsson, omval
– Jemt M.G. Centre: vakant
– North Centre:
Anders Smedsaas, omval
– Dalecarlia Centre:
Knut Tersmeden, omval
§13
I enlighet med valberedningens
förslag till revisor omvaldes
Lars-Erik Westerlund med 2 års
mandattid. Till revisorssuppleant omvaldes Kjell-Arne
Stamvall med 1 års mandattid.
§14
Till valberedning valdes Johan
Fischerström, Middle East
Centre, sammankallande, Horst
Brüning, South Centre och
Anders Smedsaas, North
Centre. Per de Faire avtackade
den avgående styrelsemedlemmen Johan Eriksson, som varit
klubbens kassör i 14 år, med en
gåva från klubben. Vidare
avtackades Klas Thornell och
Sven-Erik Blomgren, som med
stort engagemang och oegennyttigt arbete under många år
medverkat inom klubben i flera
olika befattningar.
§15
Närvarande centrerepresentanter informerade kort om de
kommande aktiviteterna under
2006. Per de Faire meddelade
att SMGM 2007 kommer att
genomföras i Jemt Centre.
§16
Övriga frågor.
Efterlystes besked hur arbetet
med Jubileumsskriften del 2
fortgår och när den beräknas
komma ut. Styrelsens målsättning är att den skall komma ut
till klubbens 60-årsjubileum.
Fråga om Bilprovningens förslag till ökad besiktningsbefrielse. Frågan ägs av MHRF.
Enligt uppgift har frågan ej hög
prioritet inom ansvarigt departement. Framfördes önskemål
att någon ansvarig kommer till
nästa årsmöte och lämnar information.
Fråga om utskicket av årsmöteshandlingarna ej kan samordnas
med distribution av Bulletinen.
Vid utskick av Bulletinen nr 1
kan handlingarna ej vara klara
och utskick tillsammans med
Bulletin nr 2 blir för sent.
Frågor kring klubbens hemsida
och dess utformning och vad
som skall finnas, såsom
Bulletinen, köp/sälj, skall
det finnas sidor vilka bara är
åtkomliga för medlemmar m m.
Styrelsen arbetar tillsammans
med BRG med en utveckling av
hemsidan.
§17
Mötets avslutande.
Mötesordförande avslutade
mötet och tackade för ett
givande möte. Per de Faire
avtackade Gunnar Ahlqvist för
ordförandeskapet under årsmötet.
Vid protokollet
Jan Levenstam
Mötesordförande
Gunnar Ahlqvist
Justeras
Hans Schmidt
Leo Tatti
M.G. BULLETINEN 3.2006 13
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 14
THE M.G. CAR CLUB
OF SWEDEN
Miljöutskott
Jan Levenstam
Gösta Johansson
Europasamordnare
Harald Sonesson
[email protected]
MHRF-försäkringen
Annica Raap
Väsbystrandsvägen 38,
184 95 Ljusterö
tel 08-542 480 02
[email protected]
Trafiksäkerhetskommittén
Gösta Johansson
[email protected]
Bo GB Kallhagen
[email protected]
Anders Smedsaas
[email protected]
Hasse Andersson
[email protected]
Historiska kommittén
Harald Sonesson
[email protected]
Anders Bäcklund
[email protected]
Futuristiska sällskapet
Bo GB Kallhagen
[email protected]
Harald Sonesson
[email protected]
Peter Sääsk blev förstepristagare i lotteriet vid vårupptakten hos MG Center.
West Coast Centre
Tillökning
i garaget
Våren är här och bilarna börjar
krypa fram ur sina vinteriden.
Nu har vi haft den första tisdagsutflykten med UBCC och den
första åkträffen med MG-klubben. Strålande tider, härliga
tider. Vi har fått in 100 anmälningar till SMGM i Falkenberg
och det var den övre gräns som
vi hade satt. Roligt med så stort
intresse.
Clubregaliakommitté
Anders Ericsson
[email protected]
Lennart Brick
[email protected]
Pressekreterare
Claës de Faire
[email protected]
Bulletinens Redaktionsgrupp
Gunnar Ahlqvist
[email protected]
Per-Börje Elg
[email protected]
Harald Sonesson
[email protected]
Anders Bäcklund
[email protected]
Webmaster
Per-Ove Nigrell
tel 040-12 07 63
[email protected]
14 M.G. BULLETINEN 3.2006
MGF och Jaguar XJ6 utanför garaget.
D
et har hänt lite i garaget under vinterhalvåret med MGF:en. Jag målade
bromsoken röda vilket blev mycket
snyggt och passar bra på en röd bil.
Handbromsen tog lite dåligt så den har jag
spänt åt. Justeringen sitter under förvaringsboxen på mittkonsollen mellan stolarna. Lyft
upp insatsen så ser du handbromswiren.
Besiktningen den 25 mars gick utan problem. Kamremmen var nu dags att byta ut.
Visserligen har bilen bara rullat 7000 mil men
den blir nio år i år, så med tanke på åldern var
det nu dags. Kjell i Getinge gjorde detta snabbt
och enkelt för cirka 3000 kr.
Har nu bytt stoppen för sidorutan vilken
brukar gå sönder med åren, vilket leder till att
rutan går för högt upp och det blir problem
med att stänga dörren. Kjell har en modifierad
och bättre ny stopp att montera.
Det har även blivit tillökning i garaget.
Tyvärr ingen MG men dock en engelsk bil i
form av en Jaguar XJ6 Sovereign från 1990.
Westminster Blue med ljus skinninredning och
träpanel av valnötsrot. Mycket tjusigt. Bilen är
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 15
högerstyrd och gick därför att få ner till ett
mycket lågt pris och med automatlåda är den
lättkörd. Förarstolen var sliten och skavd men
den fixade man till hos Georg Svenssons sadelmakeri till nära nyskick. Nu har jag fått en
tjusig engelsk lyxbil med AC, elhissar, elstolar
och fjärrstyrt larm/centrallås för 30 000 kronor.
Jag ser fram emot att träffa er under sommarens aktiviteter. Trevlig MG-sommar önskar
jag er alla!
Hansi Borgström
West Coast Centre
Vårupptakten
hos MG Center
den 1 maj
Äntligen var det dags för den
första åkturen med MG-klubben.
Det är alltid lite extra speciellt
med den här första turen och
att då återse alla efter en lång
vinter. Dagen innan (på Valborg)
var det ett evigt regnande, men
man hade lovat bra väder så det
var bara att hoppas på det
bästa.
Från vårupptakten hos MG
Center i Kungsbacka.
FOTO HANSI BORGSTRÖM
N
är jag vaknade var det bra väder och det
hade torkat upp på asfalten utanför.
Efter en stadig frukost med ägg och
bacon var det dags att ge sig iväg till Kungsbacka
i en öppen MGF.
Väl framme var det gott om MG-bilar och
glada ansikten. Det blev många trevliga återseenden och ett par nya bekantskaper. Gert och
Monika hade bra med kunder i butiken och
Lennart hade dukat fram lite ny regalia, vilket
föll folk i smaken.
Ute på parkeringen blev det som vanligt en
grundlig titt på alla fina bilarna. Ola hade fått liv
i sin MGB V12:a vilken drog många blickar till
sig. Jan Ödman kom i PB:n vilken var den äldsta och är av 1936 års modell. Bengt-Erik
Eriksson hade den nyaste och det var en silvergrå MG TF från 2005 och var en av dem som
man sålde ut hos Laholms bil, ett riktigt fynd.
Det blev närmare 25 MG-bilar och det var en
god start på säsongen. När vi handlat och låtit
oss smaka av fikat var det dags för dragningen i
lotteriet. Första pris gick till Peter Sääsk. Grattis!
Jag passade på att dela ut flygblad om British
Car Week och nämnde litet om kommande aktiviteter. Ett stort tack till Gert och Monika på
MG-center för en fin traditionell öppning på
säsongen, samt tack till vädergudarna.
Hansi Borgström
M.G. BULLETINEN 3.2006 15
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 16
MMM
Gabriel Öhman
tel 08-755 69 01
[email protected]
S, V, W, Y
Mats Månsson
tel 08-768 39 65
[email protected]
T-typer
Lennarth Gustafson
tel 08-774 58 66
ZA, ZB
Åke Andersson
tel 08-560 333 30
[email protected]
Magnette Mk III, IV
Ilya Meyer
tel 031-69 44 31
[email protected]
1100, 1300
Jan Stenwall
tel 0340-85 566
[email protected]
Midget
Jan Levenstam
tel 08-36 18 32
[email protected]
MGA
Tommy Ollars
tel 08-591 162 66
[email protected]
MGB
Harald Sonesson
tel 042-891 48
[email protected]
MGC
Sven Ordell
tel 0141-21 71 75
[email protected]
MGB V8
Thomas Brandt
tel 08-15 51 72
RV8
Steven Muskantor
tel 031-28 26 76
[email protected]
MGF och senare modeller
Kjell Johansson
tel 035-581 41
16 M.G. BULLETINEN 3.2006
FOTO GUNNAR AHLQVIST
MODELLREPRESENTANTER
Centrerepresentanten i South Centre, Berndt Aulin, provkör sin ”trampebil”
modell L1. Jo, den har tre trampor: Koppling, broms och gas!
Middle East Centre
Väck med
suffletten
Sedan sist har vi besökt Preem
och fått lära oss om bränslen.
Årets första vattenhål har också
genomförts.
L
äste en krönika av Eric Lund, ni vet han
på Automobil. Han konstaterar att riktiga sportbilar inte har fällbart tak och att
man inte kan fälla ner cabrioleten utan just det
ja – suffletten. Tänkvärt. Tråkigt att inte MGfolket kände till detta, men det gick ju riktigt
bra för dom ändå på både banorna och landsvägarna. Så nu fäller vi som inte har ”riktiga
sportbilar” ner suffletten och njuter av den
sköna våren/försommaren som har tagit ett
rejält tag om oss nordbor.
Sedan sist har vi besökt Preem och fått lärt
oss en del om bränslen och oljor samt inte
minst miljöaspekterna på vårt intresse. Tack
Jan Eneroth för att du bjöd in oss till denna
trevliga och innehållsrika kväll. En mindre artikel angående besöket finner du på annan plats
i Bulletinen.
Årets första vattenhål vid Källhagens
värdshus har nu genomförts. Enligt uppgift så
lurade dom flesta deltagarna ”stockholmsforsoket”
på en tia genom att passera tullstationerna med
minsta fria marginal. Väl mött i sommar!
Närmast på programmet står nu en rad av
aktiviteter både i vårt eget Middle East och
kringliggande center, passapå, det är nu som
det är som bäst!
Även i år så har tryckfelsnisse smugit sig in i
MHRF:s kalender när det gäller Eskilstuna
Veterandag, arrangemanget genomförs den 27
augusti.
Mina egna bilar som nu fått den behövliga
våröversynen med friskt fett i lederna fick sin
första vårrastning i mitten av april. Vi bjöds då
på några sköna soldagar med hyfsad temperatur med snö och isfria vägar till och med i
skogslandskapet. Trots allt en lite konstig känsla med stora snödrivor och skidspåren ännu
brukbara i skogen.
Än en gång, du som har fått ny mail-adress
vänligen glöm inte att meddela om du vill kvarstå i Middle East-registret!
Ner med suffletten och njut av försommaren!
carl-eric
Middle East Centre
Besök hos
Preem-björnarna
Efter andra försöket blev det
äntligen dags för vårt besök
hos Preem.
J
an Eneroth hade samlat Preems bästa föreläsare till kvällen för att på bästa sätt ge oss
en inblick i deras miljöarbete, bensin/drivmedel och smörjmedel.
Sören Eriksson inledde kvällen med att
berätta allmänt om Preem.
Preem är Nordens modernaste och Sveriges
största raffinör av råolja med anläggningar i
Lysekil och Göteborg. I Sverige raffinerar
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 17
Preem 15 miljoner ton råolja per år vilket motsvarar 80% av den svenska kapaciteten och 30%
av den nordiska kapaciteten. Cirka 55% exporteras vidare ut i världen. År 2005 var Preems
omsättning 53,4 miljarder SEK.
Oljan levereras i huvudsak från Ryssland.
Raffinaderiernas moderna teknik gör att denna
olja, som är känd för bl a hög svavelhalt, kan
processas till produkter med låg svavelhalt.
Klass 1 bensinen som raffineras i Sverige håller
en mycket hög kvalitet, t ex föreskriver normen
att bensen inte får överskrida 1%, men den
svenska bensinen innehåller bara 0,1%. Vid
processer som kräver värme uppstår också ett
överskott i form av kylmedia, i detta fall hetvatten. Trots att fjärrvärme levereras till närliggande kommuner så är överskottet cirka 2800
Gigawatt timmar/år.
Vad blir framtidens bränslen? Klart är att
olja för uppvärmning kommer att försvinna
men bensin/dieselolja för transporter består.
Inblandning av förnyelsebara bränslen pågår,
men är fortfarande på låg nivå. I Sverige var
nivån inblandade förnyelsebara bränslen 2,2%
år 2005, mestadels bioetanol och RME. Sörens
konklusion blev att vi troligen kommer att nyttja ett brett spektra av energikällor, allt från oljeprodukter till våg- och vindenergi samt våra
gamla kära källor såsom kol och kärnkraft.
Eva Johansson började sin del om drivmedel, bensin och dieselolja, med att visa en
bild på sitt eget öppna sommaråk, en Honda
sportmaskin på 1100 ccm, snarlik grannpojkens roadracingmaskin.
I första hand redogjordes för bensinens
inblandningar såväl som oktantal och de olika
benämningarna; RON – Research Octane
Number och MON – Motor Octane Number.
På fråga angående handelns stora flora av tillsatsmedel svarade Eva att allt redan finns i bensinen, preparaten gör mer skada än nytta. För
att klara startproblemen vid kall väderlek förekommer bensinen i en sommar- och en vinterkvalitet, där skillnaden är ångtrycket.
Lennart Ullerfors gav oss en djup och
lättsam insyn i tillverkningen av smörjoljor för
fordonsbruk. Där fick vi lära oss skilja på syntetisk olja/halvsyntet/delsyntet/semisyntetisk olja.
Lennart gav oss också en inblick i kvalitetsbeteckningarna API och ACEA. Deltagarna
konstaterade att SAE värdena förändrats under
åren och skilde mellan motoroljor och till
exempel transmissionsoljor/bakaxeloljor. Här
fick vi svaret genom en bild som Lennart visade
och som jag ej kunde publicera i tidningen,
men skickar den gärna som mailbilaga på förfrågan.
Även här uppkom frågan om själv tillsatta
tillsatser som kan köpas på macken eller reservdelsbutik, vilka även i detta sammanhang troligen gör mer skada än nytta. För våra lite äldre
bilar rekommenderade Lennart att vi skulle
använda en semisyntetisk motorolja, till exempel 10W-40.
För våra moderna bilar rekommenderade
Lennart att vi använder den olja som tillverkaren rekommenderar, beroende på att tillsatser i
oljan påverkar serviceintervallsuppräknaren i
bilens dator, naturligtvis kan man ju själv hålla
reda på kilometrarna. På fråga angående
dagens långa serviceintervallstider fick vi svaret
att biltillverkarna nu kortar ner tiderna.
Efter tre intressanta timmar fick vi av artighetsskäl bryta upp och återvända till vardagen.
Tack Preem för en utsökt trevlig och innehållsrik informationskväll.
carl-eric
South Vettern Centre
Boka in An
English Day
Efter förra årets succé
återkommer arrangemanget
även i år.
D
et känns inte aktuellt att skriva om
hösten just nu, men tittar man ut ser
det snarare ut som en tidig höst än en
sen vår. Förresten, båtbiljetten till Beaulieau i
september är redan bokad och det fanns inte
många platser kvar, så jag kanske ligger rätt i
tiden trots allt.
Förra året vid den här tiden gick jag och
kände mig deppig efter drygt två års sjukskrivning. Det var då idén kom. Varför inte ordna
An English Day. Bredvid vårt hus ligger en
hembygdsgård hur vackert som helst, plus
stora parkerings/uppställningsytor. Sagt och
gjort, det blev en mycket uppskattad succé. 125
deltagande fordon och alla ville komma tillbaka
till 2006.
Därför bör alla som vill och kan notera An
English Day söndagen den 20 augusti i kalendern. South Vettern Centre är i år samarbetspartner och det kommer att finnas en speciell
uppställning för enbart MG bilar. Det hela
bygger på en kravfri samvaro med likasinnade,
där man kommer och åker när man vill och
deltar i det man känner för. Det blir scenframträdande, tipspromenad, nybilsutställning,
peoples choice och ett kort rally, allt med
brittisk prägling.
Ingen förhandsanmälan krävs, men det
underlättar i planeringen. Det ligger i Småland
och kostar således inget att delta. Var? Kör RV
31/33 från Nässjö eller Jönköping eller RV 132
via Aneby mot Jönköping/Huskvarna så finns
det skyltning prydd med brittiska flaggan som
visar vägen till Barkeryds Hembygdspark och
småländska höglandets Engelska Dag.
Ring mig gärna på 0380-18780.
classe
THE M.G. CAR CLUB
OF SWEDEN
Medlemsavgifter
Medlemsavgift för 2006 är
365 kronor. Inträdesavgiften
är 50 kronor. Kostnaden för
familjemedlem är 60 kronor.
Du kan låta din
man/fru/sambo och era
hemmaboende barn gå
med som familjemedlemmar.
En familjemedlem måste vara
mantalsskriven på samma
adress som du har. Han/hon
är i alla avseenden en fullvärdig medlem i klubben.
Han/hon står med i vår
matrikel, äger rätt att teckna
MHRF-försäkring och delta
i klubbens evenemang. Men,
då han/hon inte får klubbens
alla utskick, kan vi hålla
avgiften låg.
Vilket medlemsnummer
har du?
Vid kontakter med klubben
är det bra om du uppger ditt
medlemsnummer. Numret
hittar du i matrikeln.
Tekniska problem?
Skriv till The Thread,
c/o Hans Hennevelt,
Tallhöjdsvägen 23,
152 41 Södertälje.
I vår klubb, liksom många
engelska fordonsklubbar,
har vi en President.
Vad ska man då med en
President till när man har
en ordförande? Jo, det är så
här: Den avgående ordföranden blir automatiskt utsedd
till President. Den tidigare
Presidenten kan därefter
titulera sig Past President.
Presidenten har rätt att delta
i klubbens styrelsemöten,
men då han inte är vald av
årsmötet har han ingen rösträtt, men han har förstås rätt
att säga sin mening. På det
sättet blir han klubbens och
styrelsens länk bakåt i tiden
och vi får en kontinuitet
inom klubben.
M.G. BULLETINEN 3.2006 17
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 18
Hasse Andersson
Trafikfrågan
Dagens fråga handlar om avstånd mellan
fordon.
Hur långt
bör avståndet
mellan fordon vara
vid landsvägskörning?
A – 40 meter
B – 120 meter
C – Enligt tresekundersregeln
Svar och kommentar:
Rätt svar är C. Tresekundersregeln innebär att
när framförvarande passerar en viss punkt på
vägen skall bakomvarande behöva minst tre
sekunder för att köra den sträckan.
Hasse i Vadstena
Vi hälsar nya
medlemmar välkomna
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
18 M.G. BULLETINEN 3.2006
Tommy Nilsson, Lomma
Steve Olsson-Kruse, Jämshög
Mikael Andersson, Norrköping
(MGF 1998)
Torbjörn Olsson, Södra Sandby
Lennart Eriksson, Uddevalla
Anders Linhardt, Mjölby
Ingrid Linhardt, Mjölby
Anders Hasselblad, Strängnäs
Marie Johansson, Åtvidaberg
Olle Persson, Åtvidaberg
Tommy Svensson, Hörby
Sonja Svensson, Hörby
Lars-Olof Ryler, Karlstad (MGF 1998)
Torbjörn Gustafsson, Ludvika (MGF)
Anita Ryman, Ludvika
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
Lasse Mattson, Oskarshamn
Jan Mårtensson, Kristianstad
(MGF 1997)
Bo Sandqvist, Öjersjö (MGB 1964)
Roger Lindqvist, Stockholm
(MG TF 2005)
Gunn Lindqvist, Stockholm
Jonas Arulf, Everöd (MG TF 2005)
Leif Petersson, Ingelstad (MGF 1997)
Mats Malmgren, Trelleborg
(MGB 1977)
Anders Karlsson, Stockholm
(MGF 1998)
Jan-Eric Wilsson, Tenhult
(MG TD 1950)
Kerstin Wilsson, Tenhult
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 19
.......Fortsättning från sid 29
Konsten att
köra öppet
Inte ens när askfatets innehåll for förbi mig i
rasande hastighet dämpades min njutning.
Flygande fimpar, moln av aska och avbrutna
tändstickor kunde inte hejda min framfart.
Livet var fantastiskt. Rent av så fantastiskt att
det till och med fanns en ledig parkeringsplats
framför min arbetsplats. ”Rena Dallas”!
Nu fick jag förstås fälla upp suffletten. Vilket
var lättare sagt än gjort. Den verkade ha
krympt betänkligt under den sex mil långa färden. Det var faktiskt bara en enda av knopparna som passade ihop med hålet. Och det var
den lilla knoppen som krävde offret av en
pekfingernagel. Men vadå, suffletten satt ju
hjälpligt på plats. Det fick duga...
Hela dagen solade jag mig i bilens glans.
När arbetskamraterna kommenterade den
röda sportbilen som stod just framför entrén...
Tja, då var det jag som nonchalant kunde
inflika...
– Jaså den? Den är min!
Jag såg det redan framför mig, scenen vid
hemfärden. Alla skulle bege sig till sina Saabar
eller 140-någonting-Volvos, medan jag, med ett
överlägset leende på mina läppar, skulle vråla
iväg i familjens nyförvärv (ja, jag vet... mannens, om man nu ska vara så där petig).
Eftermiddagstimmarna släpade sig fram.
Det var ju nästan som julafton. Klockan fem.
Äntligen.
Men vad är det jag ser? Stora, tunga regnmoln.
Här gällde det att behålla suffletten på, eller
rättare sagt: Försöka sätta på suffletten! Jag slet
och drog, bröt av nagel efter nagel och lyckades
ändå bara till en grad som med en god portion
välvilja kan beskrivas som hjälpligt. Till sist var
jag faktiskt alldeles ensam kvar på parkeringsplatsen. Arbetskamraterna hade, klart osolidariskt, bara klivit in i sina moderna åkdon och
fräst iväg. Vinkat hade dom visst också gjort,
men vem kan vinka tillbaks när man just försöker passa ihop knopp och hål på en sufflett?
Och närapå lyckas.
Närapå var ordet, för fram nådde jag då inte
helt. Inte överallt i alla fall. Men det fick gå
ändå, ansåg jag och lade med viss tacksamhet
märke till att jag i alla fall hade en lillfingernagel kvar.
Bra! Ifall man skulle behöva peta sig i näsan
eller så...
Körandet var nu inte ens hälften så lustfyllt
som det varit på morgonen. Suffletten fladdrade, väsnades och smattrade betänkligt. Och
så började regnet. Det gick väl an i stan, men på
motorvägen blev det värre. Vips, så revs ena
kardborrebandet av...
Det fanns inte alltför många alternativ att
välja mellan. Jag fick snällt stanna vid vägkanten, ösregnet till trots, och fälla ner suffletten.
Just som jag hade avslutat hela proceduren,
öppnat dörren för att fortsätta min fuktiga
färd, blev jag omkörd av en lastbil modell större. Dom där man ser i amerikanska filmer, men
som man inte tror förekommer på svenska
vägar.
Suget från lastbilen (”jäkla fartdåre!”) slet
dörren ur mina blåfrusna, nagellösa fingrar
och vek den bakåt på sina gångjärn. Ja, det var
enbart med mycket lirkande, lyftande och
joxande som dörren gick att få igen överhuvudtaget.
I det ögonblicket hade jag gladeligen bytt
den läckert röda pärlan mot nära nog vad som
helst med fyra hjul, tak och tättslutande dörrar.
Men eftersom ingen snabbtänkt person med
sinne för goda affärer stannade till, fick jag fortsätta min färd hemåt i det fortskaffningsmedel
som stod till buds.
Regnet stod som spön i backen. Det kunde
gott räcka med dörren och suffletten, nu gällde
det att rädda det som återstod. Skinnklädseln
och valnötsinteriören. För att inte ännu mera
reducera bilens andrahandsvärde, gällde det
att lägga på ett kol. I nödsituationer får man ta
till otillåtna medel, såsom överskridandet av
rådande hastighetsgränser.
Att blåsa förbi allt på fyra hjul i öppen sportbil när solen lyser, är en rejäl kick för självförtroendet.
Att blåsa förbi allt på fyra hjul i öppen sportbil när skyarna står lika öppna, är också en kick
för självförtroendet.
Men liksom åt motsatt håll.
Jag kom fram till att enda sättet att uthärda
situationen var att knipa ihop läpparna och försöka se oberörd ut. Inte ens när jag vinkades in
på en liten obetydlig grusväg av polisen
ändrade jag mitt ansiktsuttryck nämnvärt. Om
det sen var det iskalla regnet eller ren beslutsamhet som fått mitt ansikte att stelna till denna
mask, vill jag däremot låta vara osagt.
”Jaha”, sade poliserna, medan de flockades
runt bilen i sina regnställ. Och mer behövdes
väl inte sägas. Fast dom fick vänta en god stund
med sina papper och sin penna i högsta hugg.
Det var nämligen endast med avsevärt stor
möda jag lyckades bända loss mina blålila fingrar från ratten, för att underteckna böteslappen.
Sen torkade jag bort den icke-fasta mascaran
ur ögonen, gjorde en grus- och lervällingssprutande rivstart och fortsatte färden hemåt.
”Ur vägen bonnläppar – här kommer jag!”
The Annual Old Speckled
Hen M.G. Photo Award
Då det är allmänt bekant att
MG-ägare är mycket flitiga
fotografer har rubricerat
vandringspris instiftats i samverkan med Johan Åkerstedt,
BirraMex AB.
Priset utdelas årligen på
Skandinaviskt MG Meeting
till konstnärligt bästa/
roligaste vardagsmotiv,
som på något sätt anknyter
till vårt bilmärke.
Tävlingsbidragen skall
vara vice ordförande,
Anders Ericsson
Box 6, 195 21 Märsta
tillhanda senast den 1 juli,
varefter bästa bild utses av
styrelsen. Vinnande bidrag
publiceras i denna tidning.
Priset består av en gammal
öltappkran av mässing,
monterad på åttkantig fot av
ädelträ. Pristagaren premieras också med ett set ”OSHregalia” som ett minne av
utmärkelsen.
Tidigare vinnare har varit:
Sussi Ruberg (2001)
Nils Frost (2002)
Åke Ramström (2003)
Birgitta Levenstam (2004)
Tommy Lyngborn (2005)
Välkommen med ditt bidrag!
Claës de Faire
Ur boken Tassavtryck och mopsfisar av Ursula Wilby
(Mälaröbörsens Förlag AB; 1997; ISBN 91971378-9-8; återgivet med tillstånd av författaren)
M.G. BULLETINEN
BULLETINEN 3.2006
3.2006 19
19
M.G.
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 20
You can do it in an MG
Inbjudan till rallyn och träffar
FÖR INFORMATION OM
EVENEMANG KONTAKTA DIN
CENTREREPRESENTANT
South Centre
Berndt Aulin
Per Krakaus väg 14,
240 13 Genarp
tel 040-48 08 75
[email protected]
West Coast Centre
Hansi Borgström
Linnekullavägen 13, 439 32 Onsala
tel 0300-268 24
[email protected]
Sunny Coast Centre
Anders Bäcklund
Kullgatan 1, 572 51 Oskarshamn
tel 0491-833 51
[email protected]
South Vettern Centre
Claes-Göran Karlsson
Erikstorp 2, 571 97 Forserum
tel 0380-18780
[email protected]
South East Centre
Anders Wolving
Holmsvägen 53, 591 36 Motala
tel 0141-21 86 04
[email protected]
Octagon Centre
Niclas Olsson
Zakrisdalsvägen 20,
653 42 Karlstad
tel 054-56 34 88
[email protected]
Middle East Centre
Carl-Eric Gullberg
Pinnmovägen 4, 743 40 Storvreta
tel 018-36 66 14
[email protected]
Dalecarlia Centre
Knut Tersmeden
Furuvägen 7, 811 36 Sandviken
tel 026-27 20 53
[email protected]
North Centre
Anders Smedsaas
Diskusvägen 7, 871 51 Härnösand
tel 0611-55 54 88
[email protected]
Jemt M.G. Centre
Vakant
20 M.G. BULLETINEN 3.2006
SOUTH CENTRE
Info för alla arrangemang:
Berndt Aulin, tel 040-48 08 75
Du som vill vara med på Centrets maillista, vänligen sänd ett mejl till [email protected]
Mikael Carlssons Flygmaskiner
Alla som hade anmält sig till träffen hos Mikael
Carlsson hade naturligtvis stora förväntningar,
även jag. Besvikelsen var naturligtvis stor när vi
några dagar innan utsatt datum blev tvingade
att inse faktum och ställa in. Snön låg fortfarande i drivor framför hangarporten även om
en hel del hade försvunnit beroende på det
ihärdiga regnandet. Detta medförde dock att
gräset runt hangaren och startbanan var allt
annat än lämpligt för vare sig flygplan eller
besökande bilar. Mikael har lovat att återkomma
med besked när träffen kan bli av, vilket troligen
blir i september.
Ni som redan anmält er kommer att kallas
via mail och naturligtvis är även andra intresserade välkomna.
Norra Vram Memorial
den 10 juni
Öppet för alla sportbilar. Lördagen den 10 juni,
start klockan 10.00 i Billesholms Folkets Park.
Startavgift SEK 125:- (DKK 100:-).
Arrangörer: The M.G. Car Club of Sweden,
South Centre i samarbete med Bjuvs kommun.
Kontaktpersoner: Håkan & Eva-Britt Sigemark.
Anmälan per telefon 042-290737, fax 042298215 eller mail:
[email protected]
Per Larssons Bil i Staffanstorp
den 27 juni
Den 27 juni klockan 18.00 träffas vi på Per
Larssons Bil, Kranvägen 10 i Staffanstorp.
Under cirka en timme tittar vi på en del av Pers
samling av veterantraktorer samt stationära
motorer. Därefter ger vi oss iväg på en tur i det
vackra landskapet till Bokskogens Golfklubb
där vi äter en bit mat och pratar om lite av varje.
Väl mött hos Per!
Sportvagnsträff
den 30 juli
Söndagen den 30 juli är vi inbjudna till en
Sportvagnsträff på ”Nostalgicafé” i Tryde i
Tomelilla. I 50-talscaféet serveras kaffe, te eller
läsk med kakor för 30 kr samt mackor för 20 kr.
Inomhus finns en nostalgiutställning med jukeboxar, mopeder, cirka 1000 leksaker, dockskåp
samt montrar med lanthandel, gammal bilverkstad, gamla traktorer, pumpar, cirka 25 bilar etc.
Kom när det passar dig under dagen.
Vägbeskrivning: skyltat från Svamparondellen.
Coast-to-Coast
den 26 augusti
Welcome to Coast-to-Coast Danish/Swedish
Rally and Meeting, Saturday August 26, 2006.
Danish start 08.00 am Kastrup Harbour and
Swedish start Malmö 09.00 am. Please mark in
your calendar.
Contact information and application by:
Eva-Britt & Håkan Sigemark, 042-290737,
fax 042-2908215,
mail: [email protected]
MG-golf på Kristianstads GK
den 16 september
Traditionsenlig MG-golf spelas i år på
Kristianstads GK i Åhus. Evenemanget går av
stapeln den 16 september med första start
beräknad till kl 11.00. Startavgiften är 350
kr/person.
Anmälan till Martin Troedsson på telefon
044-217232 eller 0709-295494. Boka den 16
september redan nu! Välkomna!
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 21
what’s
on?
KOMMANDE EVENEMANG
Information om kommande
evenemang skickas till
[email protected]
WEST COAST CENTRE
Info för alla arrangemang:
Hansi Borgström, tel 0300-268 24
[email protected]
Ulf Edström,
tel 031-49 14 50, 0707-94 66 34, 0707-65 04 85
Veckoträffar UBCC tisdagar
Gemensamma veckoträffar med Brittiska bilklubbar i Göteborg. Varje tisdag kl 19.00 samlas
vi på Delsjövägen vid TV-huset där vi gör en
gemensam utflykt till något trevligt fik.
Hälsningar UBCC (United British Car Clubs)
Hansi, Tore, Magnus, Bengt-Erik
SUNNY COAST CENTRE
Info för alla arrangemang:
Anders Bäcklund, tel 0491-833 51
[email protected]
Döderhultsracet Oskarshamn
den 10 juni
Obs! Ändrat datum! Lördagen den 10 juni
klockan 10.30 samlas vi vid McDonalds/Shellmacken, skyltat från E22.
Program: På natursköna vägar åker vi norrut mot Jämserum, där vi får en guidad tur vid
ullspinneriet. Färden fortsätter sedan mot
Issjön där vi tömmer vår medhavda fikakorg.
Vi besöker sekelskiftes-skola och tingshus vid
Ishult. Hemfärden går via undersköna
Bråbobygden. Vi avslutar med gemensam
middag.
Anmälan till Lisa och Lars Nilsson, tel dagtid
0491-16470, kvällstid 0491-64044.
Touring på Öland den 19 augusti
För ytterligare info ring Björn Kihlman 0480477140.
SOUTH EAST CENTRE
Kom och lägg till vid barken Viking!
Veckoträffar onsdagar
Varje onsdagskväll under månaderna juni-juliaugusti. Visa upp ditt fordon och knyt nya kontakter tillsammans med andra gammelfordonsklubbar.
Skandinaviskt MG-Meeting Falkenberg
den 16–18 juni
Hansi Borgström 0300-26824
Kungälvsgrillen
den 27 juli
Rallyt som startar torsdagen den 27 juli klockan
18.00 vid Kungälvs fästning. Rally längs vägen
på små fina vägar. Målet norr om Kungälv, där
vi har picnic och grillmöjligheter. Ta med vad
som passar dig. Välkommen!
Har du några frågor ring Britt-Marie
Tenghoff, 0520-660140.
Hallandsträffen
den 19 augusti
Info Hasse Schröder, 0346-80288
Info för alla arrangemang:
Anders Wolving tel 0141-21 86 04
[email protected]
3 juni
Hjulångaren i Forsvik
Hjulångaren Erik Nordevall, Forsvik,
Karlsborg
Lars Larsson 0141-219249
19 augusti
Damernas Tur, Askersund
Sven Ordell 0141-217175
NORTH CENTRE
Info för alla arrangemang:
Anders Smedsaas, tel 0611-555488
[email protected]
JEMT M.G. CENTRE
Vakant
Se även klubbens hemsida
för information om
evenemangen!
www.mgcc.se
south centre
Månadsträffar hos BSCC,
Löddeköpinge
Från kl 18.00. Produktvägen
16, tel 046-707032.
21 juni, 19 juli, 16 augusti,
16 september, 18 oktober,
15 november, 20 december.
Hamnträffar i Åhus
Träff vid Restbåtarna i hamnen
kl 18.30. 31 maj, 14 juni, 28
juni, 12 juli, 26 juli, 9 augusti.
Kjell Johansson 044-124393
10 juni
Norra Vram Memorial
Håkan Sigemark 042-290737
27 juni
Per Larssons Bil, Staffanstorp
Per Larsson 046-253390
1 juli
Nostalgia Festival, Ronneby
Kjell Johansson 044-124393
30 juli
Sportvagnsträff
Berndt Aulin 040-480875
20 augusti
C4-träffen Kristianstad
Kjell Johansson 044-124393
26 augusti
Coast-to-Coast
Eva-Britt & Håkan Sigemark,
042-290737
3 september
Klubbkampen Skåne
Berndt Aulin 040-480875
9 september
Höstmöte NV Skåne
Göran Alerstam 0431-452688
15 september
Joseph Lucas Memorial
Berndt Aulin 040-480875
16 september
MG Golfen
Martin Troedsson 044-217232
30 september
Hässleholmsrundan
Kjell Johansson 044-124393
9 december
Julfest Ljungbyhed
Berndt Aulin 040-480875
M.G. BULLETINEN 3.2006 21
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 22
west coast centre
Veckoträffar UBCC tisdagar
Hansi Borgström 0300-26824
Veckoträffar barken Viking
onsdagar juni-juli-augusti
16-18 juni Skandinaviskt MG
Meeting, Falkenberg
Hansi Borgström 0300-26824
27 juli Kungälvsgrillen
Britt-Marie Tenghoff,
0520-660140
19 augusti Hallandsträffen
Hasse Schröder, 0346-80288
17 september
Höstutflykt, Göteborg
Hansi Borgström 0300-26824
MIDDLE EAST CENTRE
SOUTH VETTERN CENTRE
Info för alla arrangemang:
Claes-Göran Karlsson, tel 0380-18780
[email protected]
16 november
Filmafton Göteborg
Hansi Borgström 0300-26824
Kvällstur
den 8 augusti
Vetlandatrakten är ganska känd som ett näste
14 december
för anglofiler. Därför har vi förlagt en kvällstur
Hjulträff, Göteborg
Ulf Edström 031-491450
där tillsammans med BAA (läs British
Automobile Association och inte Bosse
sunny coast centre
”Bildoktorn” Anderssons Aristokrater). Det blir
ett
stycke vackra småvägar och avslutning i
10 juni Döderhultsracet,
BAA:s klubblokal vid Årset utanför Vetlanda.
Oskarshamn
Lisa & Lars Nilsson 0491-64044
Vill du veta mer ringer du Weine Oscarsson
på 0383-176 29 så berättar han om tid och plats.
15 juli Calmar Classic, Kalmar
Anders Bäcklund 0491-83351
classe
Lars-Erik Wictorsson 0499-22275
19 augusti Touring på Öland
Björn Kihlman 0480-477140
2 september Linnéaköret, Nybro
Peter Leek 0481-40151
23 september
Höstmöte, Kalmar
Anders Bäcklund 0491-83351
south vettern centre
13 juni Kvällstur Jönköping
Anders Moberg 073-9554755
8 augusti Kvällstur
Vetlandatrakten
Weine Oscarsson 0383-176 29
20 augusti
An English Day, Nässjö/Barkeryd
Claes-Göran Karlsson
0380-18780
south east centre
3 juni Hjulångaren i Forsvik
Hjulångaren Erik Nordevall,
Forsvik, Karlsborg
Lars Larsson 0141-219249
19 augusti
Damernas Tur, Askersund
Sven Ordell 0141-217175
2 september
Slottstur, Åtvidaberg
Per de Faire 0141-56904
14 oktober
Teknikträff, Norrköping
Peder Edqvist 070-5715439
22 M.G. BULLETINEN 3.2006
An English Day
den 20 augusti
Söndagen den 20 augusti klockan 10.00-ca
16.00 vid Barkeryds Hembygdsgård. Efter
förra årets succé återkommer arrangemanget
på mångas begäran. Så packa picknickskorgen
och ta ditt engelska fordon till en dag som helt
går i engelsk anda. Allt från bilar, mc, gräsklippare till ångmaskiner med engelsk anknytning
är välkomna till en enkel och kravlös träff med
likasinnade. Det blir utställning av deltagarnas
fordon, minirally, Peoples Choice, tipspromenad för deltagare och publik scenunderhållning, försäljning samt visning av lantbruksmuseet. Kom när du vill och åk när du vill.
Finbilsparkering för icke engelska fordon.
Vid eventuellt engelskt väder, glöm ej paraply.
Servering av kaffe/te, glass, korv mm finns samt
tillgång till grill. Ingen förhandsanmälan och
ingen kostnad. Vidare upplysningar får du via
Classe på telefon 0380-18780. Welcome to An
English Day!
classe
Info för alla arrangemang:
Carl-Eric Gullberg, tel 018-36 66 14
[email protected]
Du som vill vara med på Centrets maillista,
vänligen sänd ett mejl till e-postadressen ovan!
Vattenhål i Stockholm
varje torsdag under sommaren
Vid Källhagens värdshus, vilket ligger som de
flesta nu vet, vid Djurgårdsbrunnsvägen 10,
strax invid Sjöhistoriska museet. Vi kommer
även i sommar att få parkeringstillstånd utefter
närliggande parkväg för våra kvällar. Denna
sommar är våra träffar på torsdagskvällarna
1 juni, 15 juni, 29 juni, 6 juli, 3 augusti,
23 augusti och 14 september (Obs datumet 23
augusti). Med tanke på trängselskatten kommer
nog de flesta, som bor utanför ringen, att
komma strax efter 19.30.
jol
Gokart i Grängesberg
den 3 juni
Åter dags för en resa till Grängesberg och
Gokartbanan. För deltagare från Stockholmsområdet avresa från McDonalds i Upplands
Väsby kl 08.00 för gemensam färd.
Deltagare från Dalecarlia Centre väljer
resväg själva. För samtliga deltagare samling
vid Grängesberg Gokartbana kl 11.30. Pris
220 kr för 2 kvalheat och final. Lunch kan du få
för 100 kr. Den består av grillat med potatisgratäng och sallad samt efterföljande kaffe och
kaka. Det finns vegetariskt alternativ – önskemål om detta uppges i samband med anmälan.
Anmälan och upplysningar Horst Melzer 0851176014, e-post: [email protected]
Vallonturen
den 10 juni
Vallonturen går i år till Bennebol. Vi kör i år en
kortare tur till mysiga Bennebols bruk där vi får
en guidad tur genom det lilla idylliska samhället med dess historia. I Bennebol finns också
”Bokköket”, ett kokboksantikvariat. Samling
vid Valletuna kyrka, avfärd kl 10.00
Anmälan till Carl-Eric Gullberg, 018-366614
eller Gösta Johansson, 08-54022046
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 23
Velodromloppet/Velodromrallyt
den 17–18 juni
För tredje året i rad körs i år Velodromloppet på
Gelleråsen Motorstadion i Karlskoga. Velodromloppet innebär racing med klassiska bilar som vi
minns från 50- och 60-talet och är en riktig höjdpunkt för alla intresserade som besökte tävlingsbanorna på den tiden! Loppet körs söndagen den
18 juni.
För mer info, logga in på www.classicmotor.com
På lördagen den 17 juni körs dessutom återigen ”Classic Motor Velodromrallyt” som arrangeras av Karlskoga Motorweteraner. Rallyt har
start och mål på Gelleråsens motorstadion och går
i en cirka 12 mil lång slinga i trakterna runt
Karlskoga. Information och anmälningsblankett
finns på Karlskoga Motorweteraners hemsida,
www.kmw.info.se. Observera att deltagarantalet
är begränsat, så det gäller att vara ute i god tid!
Även i år inbjuder vi till en gemensam tur från
Stockholm till Karlskoga för alla intresserade.
Senaste inställelsetid för deltagare i Velodromrallyt är klockan 10.00 på Gelleråsens motorstadion, vilket betyder tidig avfärd från Stockholm,
samt att vi blir hänvisade till att köra E18.
Beräknad effektiv körtid är cirka 4 timmar och vi
kommer att rasta efter vägen, troligtvis i Örebro.
Samling, med fulltankad bil, vid infarten till
Sollentuna golfklubb i Rotebro klockan 05.45 för
avfärd klockan 06.00.
För logi natten mellan lördag och söndag, se
www.karlskogamotorstadion.com,
www.karlskoga.se eller www.varmland.org.
Boka i god tid! Anmälan till den gemensamma
turen senast 2006-06-11 till Christer Farneman,
telefon 08-7687073, e-mail: [email protected]
Väl mött till en riktig helhelg!
om startplatsen meddelas vid anmälan.
Anmälan till Sture Parkler senast tisdagen den
1 augusti, helst med mail till:
[email protected], annars på mobilen
0708-861297. Välkomna!
Eskilstuna Veteranmarknad den 27 augusti
Vi försöker att även i år arrangera en mötesplats/parkering för MG entusiaster på marknaden. Välkomna!
Botkyrkarundan
den 12 augusti
En omväxlande tur genom delar av Botkyrka.
Vi stannar på några ställen, får uppleva trevliga
saker tillsammans och svarar på kluriga frågor.
Rundan avslutas med en måltid under
eftermiddagen. Samling sker klockan 10.00
då kaffe/te med smörgås serveras. Uppgift
Fordonsträffar vid
Slussvaktarstugan, Karlstad
Se separat info.
17-18 juni
Velodromloppet, Karlskoga
Christer Farneman 08-7687073
19 augusti Snail Race, Värmland
Niclas Olsson 070-6567721
middle east centre
Vattenhål Stockholm
1 juni, 15 juni, 29 juni, 6 juli,
3 aug, 23 aug, 14 sept.
Jan Levenstam 08-361832
3 juni Grängesbergsturen
Go-Kart i Bergslagen
Horst Melzer 08-51176014
3-4 juni Classic Motor, Ånnaboda
10 juni Ångans Dag, Mariefred
Lars Lindeberg 0152-17285
Carl-Eric Gullberg 018-366614
OCTAGON CENTRE
Info för alla arrangemang:
Niclas Olsson, tel 054-563488
[email protected]
Fordonsträffar vid Slussvaktarstugan, Karlstad
1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni, 29 juni, 6 juli,
13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 augusti, 11 augusti,
17 augusti, 24 augusti, 31 augusti, 7 september. Björn Johansson 054-835582
Utflykt till Velodromloppet/Velodromrallyt,
Karlskoga den 17–18 juni
Se information under Middle East Centre.
Annicas Picknick
den 2 juli
Vi träffas söndagen den 2 juli kl 10.00 vid Stava
Värdshus utanför Åkersberga. (De flesta vet
nog vid det här laget var det är, om inte ring!)
Välkomna! Annica, 08-54248002, 070-6302656
Stefan Jergel Memorial
den 5 augusti
Lördagen den 5 augusti kör vi åter en sväng på
krokiga Roslagsvägar och uppvisar vårt förråd
av värdelöst vetande. Glatt humör och en minst
30 år gammal MG medtages till parkeringen
vid Vallentuna kyrka. Start kl 11.00.
Välkomna att anmäla er till Britta och Leo
Tatti gärna före 30 juli på tel 08-51179348 eller
mail: [email protected]
octagon centre
10 juni Vallontur
Samarrangemang med
Dalecarlia Centre
Carl-Eric Gullberg 018-366614
17 juni
Utflykt till Velodromloppet
Carl-Eric Gullberg 018-366614
2 juli Annicas Picknick
Annica Raap 08-54248002
5 augusti Stefan Jergel Memorial
Britta och Leo Tatti 08-51179348
12 augusti Botkyrkarundan
[email protected]
27 augusti
Eskilstuna Veterandag, Eskilstuna
Gösta Johansson 08-54022046
2 september Uppsala Högar, Uppsala
Carl Seger 073-7257173
3 september
Vallentuna Flyg och Motordag
Gösta Johansson 08-54022046
dalecarlia centre
DALECARLIA CENTRE
Info för alla arrangemang:
Knut Tersmeden, tel 026-272053
[email protected]
Järnbärarland den 26 augusti
Vi träffas i Smedjebacken och kör sedan en
omväxlande tur genom delar av Bergslagen.
Under resan kommer vi att stanna på några
ställen, får uppleva trevliga saker tillsammans
och kanske svara på kluriga uppgifter. Vi planerar att avsluta turen med möjlighet att inta en
bit mat. Samling: Hamnen i Smedjebacken
klockan 10.00 med medhavd bil och picknickkorg. Upplysningar och anmälan om deltagande till Pehr-Erik Hansson, 0240-17117 eller
Åke Foberg, 0240-39344.
Träffar hos Bosse Byman på
Kvarnbacken i Storvik
13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli,
11 juli, 18 juli, 25 juli,
1 augusti, 8 augusti, 15 augusti.
Bosse Byman 0290-31087
10 juni Vallontur
Samarrangemang med Middle
East Centre
Carl-Eric Gullberg 018-366614
29 juli Iron Road 150 år, Nora
Gunnar Jansson 019-299007
5 augusti
MG-träff Classic Car Week Rättvik
Jan Levenstam 08-361832
12 augusti Romme GP, Borlänge
Leif Wilhelmsson 070-5956053
26 augusti Järnbärarland
Pehr-Erik Hansson, 0240-17117
Åke Foberg, 0240-39344.
M.G. BULLETINEN 3.2006 23
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 24
this and that
blandat
Den engelska moderklubben
(egentligen är det systerklubben) har nydesignad hemsida,
www.mgcc.co.uk, vilken är
stilenlig med den nya ”Safety
Fast”. Nytänkandet får anses
vara mycket lyckat!
Klassiska Midnattssolsrallyt
kommer tillbaka
Starten sker i Hörby den 27
juni och efter nattuppehåll i
Trollhättan, Uppsala och
Söderhamn kommer man till
slutmålet i Östersund. Där sker
målgång på Stortorget natten
mot lördagen den 1 juli.
Läs mer på:
www.midnattsolsrallyt.se
kontakt Fredrik Lindberg,
063-130860, 070-8220224.
Klassisk pilotjacka
i äkta fårskinn
BILAR
M.G.
Böckerna om M.G.
hittar du hos
MarGie Bookshop!
Verstad
shandb
ok
Den 27 juni är klassiska
Midnattssolsrallyt tillbaka.
Rallyt, som vänder sig till historiska bilar t o m årsmodell 1975,
har målgången i Östersund.
Precis som 1964, då rallyt gick
senast. Årets rally återupptar
alltså, som man hoppas, den
klassiska andan från 50- och
60-talet och det är i stort sett
samma bilar som deltar.
Besöksadress: Roslagsgatan 14. Box 19007, 104 32 Stockholm.
Beställningstelefon: 08-612 70 50. Fax: 08-612 70 51.
E-post: [email protected] Hemsida: www.margie.se
www.skinnbaronen.se
Cuero Import 076-2524915
[email protected]
Service och reservdelar
Original reservdelar till MG och Rover samt service, nybilsgarantier
genom våra 30 st auktoriserade MG Rover verkstäder i Sverige.
Kontakta Tommy Nilsson för mer information eller besök vår hemsida.
Autoindustri AB
Tommy Nilsson, Industrigatan 21C, 234 35 Lomma
tel 040-410782, fax 040-413210, mobil 0702-515668, mobil fax 0702-820844
e-mail: [email protected]
www.mg-rover.no www.mgrover.se (bilförsäljning)
24 M.G. BULLETINEN 3.2006
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 25
Ett
gammalt
fotografi
N
ågonstans i trakten av Motala togs i
början av 70-talet ovanstående bild och
fotograf var unge Jan-Ove Boll. Som vi
alla ser, föreställer den en MGA av 1957 års
modell, även om det viktigaste inslaget i motivet förmodligen är den vackra flickvännen
Ann-Kathrine.
Bilen inhandlades den 31 augusti 1972 från
Jan Karlsson i Motala, behölls under något år,
men såldes då paret bildade familj. Den hade
då haft elva ägare. Jan-Ove grämer sig fortfarande, då han tänker på försäljningen av
denna, den första sportbil han någonsin ägt.
Vi kan alltså än en gång konstatera, att
historien ständigt upprepar sig. Vi har hört
den många gånger förut och det är egentligen
endast bilmodellerna som varierar. Vilket öde
gick sedan just denna bil till mötes?
En snabbresearch av MG-historikern
Anders Bäcklund har givit följande vid handen:
Bilen såldes i augusti 1973 till Seved Lantz,
som i sin tur överlät den till sonen Bror, som
är bosatt i byn Varv strax utanför Motala. En
renovering påbörjades för tjugotalet år sedan,
men av olika skäl avstannade arbetet. Idén är
att projektet skall återupptas och likaså medlemskapet i klubben.
Då jag berättade ovanstående för Jan-Ove
blev denne mycket intresserad, ett besök planeras och jag ber att få återkomma om detta.
Tack vare ett lysande entreprenörskap inom
radio-teve-fotobranschen (Expertkedjan) har
Jan-Oves dröm om ett eget ägandes bilmuseum gått i uppfyllelse. Motala Motormusueum firade 2005 sitt tioårsjubileum och
utgör, tillsammans med kollegorna i Köping
och Sparreholm, gräddan av landets bilsamlingar. Museet ligger i det trevliga hamnområdet och där finns mycket att beskåda. Förutom
dryga femtiotalet bilar finns här sextiotalet välrenoverade motorcyklar, nostalgiprylar, shop
och cafeteria. Allt med viss fokusering på 1950talet.
Ta gärna en titt på hemsidan,
www.motala-motormuseum.se, innan ni
besöker museet.
Ni är alla varmt välkomna!
Historien om en
MGA, första
sportbilen som
fotografen ägt.
PER DE FAIRE
TEXT OCH BILDANSKAFFNING
M.G. BULLETINEN 3.2006 25
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 26
Life’s too short not to
Upplevelser längs vägen
Gunnar Bergwall
Min egen
bilhistoria
Mitt gammelbilsintresse vaknade
i slutet av 60-talet
H
ärmed ber jag få
tacka för medlemskap i er förening
och avsluta mitt medlemskap
när innevarande medlemsår
blir till ända. Här ska jag
berätta lite om vad jag varit
med om.
Mitt gammelbilsintresse
vaknade i slutet av 60-talet.
Då hade jag tagit körkort på
OK:s trafikskola på Sveavägen i en Amazon. Jag
lånade då min mors Renault
4L eller fars Renault 16 och
for från föräldrahemmet i
Vagnhärad till Södertälje och
såg på veteranbilsrallyt från
Stockholm till Södertälje.
1969 köpte jag min första
bil, en Ford V8 85 hk hos
Lelles Bildelar i Huddinge.
Jag körde hem bilen till
Vagnhärad på Riksettan en
lördag. Bilen saknade bromsar och el. Polisen tog körkortet. Men då låg jag i lumpen och där fick jag köra
ändå. I stormen allhelgonahelgen 1969 blåste ladan ner
där bilen stod, så den blev en
halv meter hög. Jag tog nytt
körkort och köpte en Ford A
Tudor 1930 av Erik Löfberg i
Karlstad, han med ”Svenska
Veteranbilklubben”. Säga vad
man vill om honom, men han
kunde verkligen entusiasmera och sprida hobbyn. Och
han gjorde en fantastisk tidning. Givetvis var min A-Ford
från Danmark med fixade
papper.
26 M.G. BULLETINEN 3.2006
Jag renoverade A-Forden
1970-75 och for på A-Fordmöte till Köge i Danmark
1975 och Sundvolden i Norge
1977. Den heter GWH 024
och såldes 1982, men lever,
senast i Uppland.
Under
min
tid
i
Stockholm, först på universitetet 1967 till 1969 och
sedan på KTH 1970-74 lärde
jag känna en mängd trevliga
personer i hobbyn och blev
medlem i AHK. Det var på
den gamla goda tiden med
Almberg s:r och Asp s:r i den
gamla klubblokalen. Jag blev
god vän med bl a KarlGustav Nyholm som gjorde
reklam för Risingsbo bryggeri från sin Ford A pickup,
”Smeden fra Bjerskov”.
Honom har jag inte sett på
24 år.
Vid evenemanget ”Extravaganza” medverkade jag
både på Gärdet och i
Mariefred. Jag blev till och
med förevigad på vykort i
Mariefred, iklädd frack och
hög hatt.
När A-Forden var klar
köpte jag en Ford AA 1928
av Jaguarexperten Birger
Carlsson i Virserum. Det var
en mycket tidig -28:a med
röd ratt och handbromsen till
vänster. Det var bara ett
chassi. Den hade gått som
brandbil i Hultsfred och var
extremt välbevarad. 1978 var
jag med skånska veteranbilklubben på en treveckors
veteranbilsrundresa i USA.
En helt fantastisk upplevelse.
I Dearborn på Fordmuseet
stod en exakt likadan tidig
Ford AA som min som popcornstånd. Jag kröp runt den
flera varv och noterade att
den hade samma ovanliga
hjulmuttrar som min (snacka
om specialintresse!). Jag renoverade chassit och sålde det
sedan 1982 till Walls Is och
Vedgård i Bromma. Där fick
den ett lastbilschassi.
Min första bruksbil blev en
MB 219 1956 med regnr
GOJ 686 som fick följe av en
219 1958 som reservdelsbil.
Båda såldes 1978 men GOJ
686 lever ännu mer eller
mindre renoverad.
Då bodde jag i Nyköping
och var med i Nyköpings
automobilsällskap och var
även ordförande något år i
klubben innan jag flyttade
till Motala. Vid något tillfälle
då vet jag att jag var med i
13 veteranbilsklubbar. Något
nördigt.
1981
köpte
jag
i
Stockholm en mycket fin MB
250 SEC aut 1966 weissgrau
med rött läder, BAY 303. En
arbetskamrat på fastighetskontoret i Motala fick skjuts i
den våren 1982 och det följdes av förlovning på sommaren och giftermål året efter.
1982 flyttade vi hit till
Västervik och sålde båda
Fordarna men behöll 250
coupén.
Efter några år köpte jag
en mycket fin MB 220SE
1958, svart med rött läder,
DDE 051. Det var elegant
med de två mercorna utanför villan. Den svarta mercan
såldes sedan till Växjö
men senare fanns den i
Västergötland. 250 coupén
sålde jag för ungefär tio
år sedan till Finspångs-
trakten. Den har sedan stått
utannonserad i Classic Motor.
1992 ville jag ha en sportbil och tittade på några olika
innan jag köpte en MG TD
1950 inne i skogarna vid
Hamneda i Småland. Det var
ett vänsterstyrt renoveringsobjekt som tagits till Sverige
som flyttgods från Sydcarolina. Renoveringen tog
tid. Hustrun medförde två
barn i boet och vi fick två
egna (den yngsta tar studenten om två månader) så det
fanns annat att göra. Dessutom började jag spela golf. I
början tog golfen all tid men
nu blir det bara cirka fem
rundor per år. Veteranbilsintresset svalnade sakta
under åren. MG:n blev klar
2004 och blev mycket fin.
Elfenbensfärgad med rött
läder. Den har regnr PCX
653 och just idag har jag sålt
den till Jan-Erik Wilsson i
Tenhult. Det blev den sista
veteranbilen.
Min far dog 1999 och för
hans arv ville jag köpa en tvåsitsig täckt bil, dvs det jag
anser heter coupé. Efter att
ha provsuttit några olika
modeller köpte jag 2000 en
ny BMW Z3 2,8 coupé. En
mycket vacker och speciellt
formgiven bil. Den används
bara till finåkning och har nu
gått cirka 1500 mil. Den ska
jag behålla och förhoppningsvis kommer den att bli
en veteranbil i framtiden.
Den är ju tillverkad i
Spartanburg i Sydcarolina,
just där min sålda MG gått.
Många hälsningar till alla
trevliga människor som jag
kommit i kontakt med i veteranbilshobbyn!
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 27
this and that
Leo Tatti
blandat
En obildad
berättelse
Britten som räddade
Volkswagen
Kallstarten i Varberg, i år den 4 mars,
kan man ju bara inte missa.
V
i var anmälda i god
tid och klockan 8.00
på lördagsmorgonen
gav vi oss iväg i lätt snöfall
vilket jag förväntade mig
snart skulle gå över. Alldeles
riktigt, det gick över. Till
ymnigt snöfall som övergick
till halv snöstorm som var tillräckligt för att hålla plogbilarna borta.
Dom tidigaste morgontrafikanterna hade banat upp
två hjulspår i den högra körbanan på motorvägen och
där uppehöll sig dom 4hjulsdrivna tuffingarna i 60
km/tim.
Vis av tidigare erfarenheter när jag tagit det lugnt i
början och fått bråttom på
slutet kände jag mig nödsakad att lägga mig i omkörningsfilen som var totalt obanad, men jag fick ha den helt
för mig själv. Det kändes
skönt att ha en egen gräddfil,
fast det var ovanligt tjock
grädde i den. TD:n orkade
nätt och jämnt hålla 90-95 i
snömodden men det fanns
hopp om att hinna fram i tid.
Efter en dryg timme hade
vi kämpat oss genom snön
och det började klarna upp
så vi kunde återgå till mer
normal motorvägsfart och
efter ytterligare en halvtimme tyckte vi att vi hade gjort
oss förtjänta av en koff kaffe
och då vi närmade oss Stafsjö
kom det 4-hjulsdrivna gänget
ångande förbi i 130-140.
Sen hände det inget speciellt mer än att vi och MG:n
intog lunch i Gränna, där vi
träffade en polare till Janne
Borgfelt och att vi missade
fikarasten i Kinna. Dom caféer
jag kom ihåg från 50-talet
hette nåt helt annat och serverade också nåt helt annat
(Videobutiken, pizzabagaren,
ATG osv) så vid halvfyratiden
var vi i Varberg och kvitterade ut nyckeln till vårt nattkvarter i Fästningen och därefter tog vi oss en kopp kaffe
på ett café som uppfyllde
våra enkla krav (kaffe och
wienerbröd).
Strax före 17.00 började vi
samlas vid kallbadhusets
entré och snart var det vår
tur att ta anläggningen i
besittning.
Det var –5 grader i luften
och +1 i vattnet så för att
inte chocka kroppen alltför
mycket var det säkrast att
värma upp sig med ett dopp
i havet före bastun. Alla insåg
inte detta men förvånansvärt
nog överlevde dom och mår
fortfarande bra. Dom har väl
en starkare fysik (bättre förstånd?).
Sen var det väl en annan
sak att somliga tyckte det var
för varmt i havet så dom rullade sig i snön för att svalka
av sig, men det var tjejerna
det, dom är ju rätt heta av sig
som bekant.
Kvällen fortsatte i lottakårens lokaler med en delikat
middag som Ulrika, Annette,
Leif och Janne dukat upp
och vid kaffet fick vi våra plaketter och ett band att fästa
dom på.
Söndag morgon var klar
och fin och efter att ha
borstat av snön som fallit
under natten startade vi vår
färd hemåt. Vi stannade vid
en mack för att torka av vindrutan, då en man kom fram
och undrade vad vi höll på
med. ”Det är ju 15 minus-
grader, ni är ju inte riktigt
kloka”, sa han när han fått
veta vad det handlade om.
”Man får väl läsa i tidningen
imorgon om ett par ihjälfrusna tokstollar norr om
Veddige”.
Efter en felkörning i en
rondell blev vi omkörda av
en bil där ett finger pekade
mot vägkanten genom ett
öppet fönster.
– Har du tappat nåt?
– Han kanske vill oss nåt.
Vi stannade och ut kom en
man som presenterade sig
som en medarbetare i
Hallands
Nyheter
och
undrade vart vi var på väg
och varför och grämde sig för
att ha glömt kameran
hemma.
– Har ni tid att vänta
medan jag hämtar den, eller
kan ni kanske hänga med
mig, det tar bara en kvart, sa
han.
Linslus som man är tyckte
jag att vi kunde offra en
stund på pressfriheten och
det fria ordet så vi åkte tillbaka in i Centrum och blev
vederbörligen avporträtterade och intervjuade och
kunde så småningom återuppta vår hemresa som gick
helt enligt planerna och därför inte förtjänar att omnämnas.
Och inte en enda bild blev
tagen. Utom dom som kom i
Hallands Nyheter förstås.
Engelsmannen Ivan Hirst
skulle fyllt 90 år den 1 mars,
om han fortfarande levt. Det
firades av Volkswagen, som
även delar ut ett årligt pris
till minne av den brittiske
officeren.
Ivan Hirst var major i brittiska armén och fick i början
av augusti 1945 ansvaret att
förvalta Volkswagenfabriken,
som låg i den tyska zon som
efter kriget ockuperades av
engelsmännen. Fabriken
hade då en mycket osäker
framtid, men Hirst trodde
på den bil som engelska
experter dömt ut som alltför
omodern. Hirst hade som
mål att så snart som möjligt
återlämna fabriken i tysk
ägo och så skedde den
8 oktober 1949. Hirst återvände till England där han
bodde i närheten av sin
födelsestad Manchester ända
fram till sin död i mars år
2000.
Healey gör comeback
Auto, Motor & Sport meddelar att sportbilen Healey
gör comeback. ”Det legendariska brittiska sportvagnsmärket Healey är på väg tillbaka.
Märket ägs idag av ett amerikanskt-brittiskt konsortium,
som meddelar att Healey
3000 är under konstruktion,
som cabriolet och coupé”.
Vi har ju tidigare hört dessa
rykten i MG Roversammanhang. Är det samma
grej eller är detta något helt
nytt? Den senare kallas för
övrigt Austin-Healey 5000.
M.G. BULLETINEN 3.2006 27
06-05-22
12.03
Sida 28
ILLUSTRATIONER URSULA WILBY
55761_MG
Ursula Wilby
Konsten att
köra öppet
Öppna sportbilar är vrålläckra.
28 M.G. BULLETINEN 3.2006
J
a, förutsatt att man är snaggad, ickerökare,
har starka nypor, inte saknar en och annan
– vid roten sedan länge avbruten – fingernagel och enbart vattenfast mascara.
Det där första kravet, med snaggad frisyr,
lärde jag mig för många herrans år sen i
England. Faktiskt första gången jag överhuvudtaget ålade mig ner i en sportbil.
Det var en Jaguar E-type. Beige-brun.
Och föraren, min – i alla fall då – största och
mest brinnande kärlek.
Det var på intet sätt en besvarad kärlek, utan
inskränkte sig från objektets sida till korta nickningar eller möjligtvis – om jag hade enorm tur
– till ett tvärt ”hej”.
Men efter att ha missat åka-hem-från-konstskolan-tåget en eftermiddag, hände det jag tidi-
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 29
gare enbart hade kunnat drömma om i mina
vildaste fantasier. Han erbjöd mig skjuts. I sin
E-type!
Världsvant slingrade jag mig ner i passagerarsätet. Precis som om jag aldrig gjort något
annat. Och medan jag fortfarande – på ett förhoppningsvis kokett sätt – höll på med att
stryka mitt midjelånga hår bakåt bar det av
med en rivstart. Precis så tjusigt som det alltid
ser ut på film.
Det var bara en sak som inte stämde.
Mitt hår...
Av någon anledning som jag inte helt
begrep, låg inte mitt hår så där snyggt bakåt i
fartvinden som jag hade föreställt mig. Utan
vispade ihop sig till en stor knut rakt framför
mitt ansikte. Jag kämpade förtvivlat med att
befria mig ur hårets grepp, om inget annat, så
bara för att få möjlighet att kasta ett eller annat
menande ögonkast på den stora och häftiga
förälskelsen.
Vilket visade sig totalt omöjligt.
Hårtrasslet blev bara värre och värre.
”Jaha, då var vi framme” väste den stora kärleken. Ja, jag antog att det var han som sa det.
Eftersom ljudet kom från den delen av bilen
där han borde befinna sig. Såg honom gjorde
jag däremot inte. Jag fumlade desperat efter
dörrhandtaget och fick till sist hjälpas ur bilen.
”Tack för skjutsen”, sa jag, men jag tror inte
han uppfattade det. Hårknutar av fotbollsstorlek framför ansiktet har onekligen en viss
ljuddämpande effekt...
Det tog mig en dryg vecka att reda ut håret
och avsevärt längre att glömma min olyckliga
kärlek. Sak samma, tröstade jag mig så småningom med. För vid närmare eftertanke är
säkerligen den som köper en bajsfärgad Jaguar
en tämligen smaklös figur.
Sen dröjde det länge innan jag återigen
körde med fartvinden susande om öronen.
Rent av mer än 15 år.
Nu var jag kortklippt – snudd på snaggad –
och trodde mig därmed uppfylla de förutsättningar som krävdes. Den här gången var bilen
familjens (ja – eller mannens då, om man nu
skall vara så där petigt jättenoga...). En riktig
pärla var det. Illröd och glänsande. En Jensen
Healey.
Så pass nyinköpt att jag hittills bara fått färdas i den, lätt bakåtlutad i passagerarsätet. Men
nu skulle mannen åka på lång affärsresa.
”Kör sportbilen nån gång, så den inte bara
står där”, var mannens avskedsord till mig när
han klev in i taxin. Och visst kunde jag göra
det. Jag är fortfarande säker på att jag,
åtminstone svagt, skymtade taxins bakljus när
jag lystert kastade mig över fordonet.
Det var en klar sommarmorgon, just en av
dom ynka fyra eller fem dagarna på året man
kan tänkas ha användning för en öppen bil. Att
vika ner suffletten var heller inte speciellt svårt.
Lite knoppar här och lite kardborrband där.
Och så vrålade jag ut... I morgontrafiken...
Läckrast bland alla Saabar och Volvos och alla
andra vindtunnelanonyma fortskaffningsmedel. ”Ur vägen bonnläppar – här kommer jag!”
Fortsättning på sidan 19.....
Inte ens när askfatets
innehåll for förbi mig
i rasande hastighet
dämpades min njutning.
Jag kom fram till att enda
sättet att uthärda situationen
var att knipa ihop läpparna
och försöka se oberörd ut.
M.G. BULLETINEN 3.2006 29
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 30
By the way
Obs!
Skriv alltid både för och efternamn
samt telefonnummer i din annons.
Adress publiceras endast om så
uttryckligen begärs. Bulletinen
ansvarar ej för riktigheten i annonserna. Gäller endast privatannonser.
The M.G. Car Club of Sweden
ikläder sig inte något ansvar för
medlemmarnas affärstransaktioner.
Redaktionen förbehåller sig rätten
till strykningar i inkommet material.
Skicka din annons till
Köp, byt och sälj
SÄLJES
M.G Bulletinen
c/o Per-Börje Elg
Rättaregårdsvägen 17
463 71 Lödöse
MG TB
Renoveringsobjekt, det mesta finns.
Johan Persson, 0731-503905
eller per e-post:
[email protected]
(skicka enbart text, vi kan inte
publicera några bilder)
MG VA
Saloon, under uppbyggnad, komplett.
Johan Persson, 0731-503905
Annonser under
Köp, Byt och sälj är
gratis för medlemmar.
Annonspriser för
företagsannonsering:
–
–
–
–
–
1-spalt
2-spalt
Halvsida
Helsida
Baksida i färg
150:350:550:1000:2500:-
För andra alternativ, eller del
i utskick, begär offert.
Annonsstopp:
– Nr 4 (augusti)
– Nr 5 (oktober)
– Nr 6 (december)
Utgivningsplan:
– Nr 4 hos medlemmarna
– Nr 5 hos medlemmarna
– Nr 6 hos medlemmarna
11 juli
12 sept
1 nov
v 34
v 42
v 51
MG TD 1953
Mycket fint bruksskick och helt rostfri.
Renoverad motor, drivlina och bromsar.
Nydragna elledningar. Rostfritt avgassystem.
Autumn Red med röd läderklädsel och beige
sufflett. Besiktigad u a maj 05. Pris 170 000 kr
eller bud däröver.
Hans Eriksson, 018-328204, 0705-185223,
[email protected]
MG TF 1954
Mycket bra skick. Gul. Helrenoverad motor.
Pris 200 000 kr.
Kent Lindström, 070-6736060, 0910-726060
MG ZA
Med soltak, renoveringsobjekt.
Johan Persson, 0731-503905
MG MGA 1961
MGA med Volvo B20 motor med dubbla
sportförgasare. Bilen är även ombyggd på
70-talet med ny instrumentpanel i valnötsrot,
uppskuren lite strax bakom stolarna, eget
elsystem. Den har inte varit i bruk på ca 10 år
men för den händige så behövs några kvällar i
garaget för att få den i körbart skick. Antingen
kan man ha den som den är, annars är det ett
perfekt objekt att renovera till originalskick.
Ingen rost, röd färg, svarta skinnstolar, ekerhjul. Anders Abrahamson, 070-7900057,
0240-39390, [email protected]
Till MGA 1600
Totalrenoverad oanvänd MGA 1600 motor,
22 000 SEK eller högstbjudande. 1 st mekanisk varvräknare, 1500 eller högstbjudande.
1 st originalratt. 4 hjul på plåtfälg.
Martin Isaksson, 0411-46261, 070-7102288
Till MGA
4 st kromade ekerfälgar, 15x5,5”. Center lock.
Passar bl a MGA. 72 ekers. Mycket fint skick.
Finns i Stockholm. Pris 1200 kr/st.
30 M.G. BULLETINEN 3.2006
Eric Klintfält, 0708-666248, 08-6527243,
[email protected]
Till MGA
Delar säljes: högerdörr i bra skick, sidoruta
höger med grå kant, 6 st stålfälgar i bra skick,
plåtskärm höger renoverbar, band för montering av bränsletank blästrat och målat och 4 st
nya navkapslar plus diverse delar. Säljes eller
bytes mot andra MGA delar.
Lennart Andersson, 0503-13128,
0708-131288, [email protected]
MG MGB GT 1967
I mycket bra skick. I min ägo sedan 1983.
Rostlagad och omlackad Old English White.
Mycket nya delar och allt krom. Kromade
ekerfälgar med nya däck, min 90 000 kr eller
högstbjudande.
Peter Malmheden, 0589-12876
[email protected]
Till MGB 1968
Komplett verkstadshandbok. Original växelspaksknopp. Original rattnav med signal.
3 pedalgummin. Diverse fasta tumnycklar.
4 mallar till inredningssida. 2 nya mattor till
hjulhus bak. Matta vid kardantunnel vid
gaspedal.
Gunder Ericson, 0586-52701, 070-5865270
MG MGB 1969
Tourer, RHD, Mineral Blue, Skinn, OD, Rf
avgassystem, går otroligt bra! Bra sufflett, nytt
sittbrunnskapell mm. Pris ca 65 000 kr.
Christer Dahlgren, 070-5317180
MG MGB GT 1969
En mycket fin bil som varit i min ägo i 21 år.
Renoverad efter hand, senast plåt och lack.
BRG, svart inredning, skinnstolar, ekerhjul.
Självklart allt original utom ratt och stötdämpare bak. Detta är ett toppexemplar så det är
bara att åka, putsa och njuta! Pris 85 000 kr.
Jan von Melen, 08-57020550, 070-4905815,
[email protected]
MG MGC GT 1969
I am a member of the UK MG Club and
would like to sell my Left Hand Drive 1969
MGC GT for a reasonable price. It has overdrive and a new engine that has been fitted
with a head that can burn Lead free petrol.
It has had the sills and floorpans redone and
is in excellent mechanical and body condition
55761_MG
06-05-22
12.03
Sida 31
having been restored and repainted and a
new interior fitted.
David Rothman, +44-1789551072
MG MGB GT 1970
Färg Bronze Yellow. Säljes med bl a två extra
framflyglar och reparationsplåtar, två
omgångar fälgar med en sats extra ekrar
samt verktyg och manual. Bilen har varit stående pga sjukdom i 15 år. Bilen kan ses efter
överenskommelse i Sollentuna, norr om
Stockholm.
Kerstin Davidsson, 08-7543841
MG MGB 1972
Flame Red, RHD roadster med kromgrill och
15 tums ekerfälgar med nästan nya däck. OD,
extraktorgrenrör, ny bensintank, bensinmätare och bensinpump, nya hjullager och
fjädrar. Pris 77 000 kr.
Sten Olofsson, 046-772835, 0705-383838
MG MGB GT 1972
Svart (originallack orange). Vänsterstyrd;
bara körd i Sverige. Säljes till högstbjudande.
C Knight, 0708-441645
MG MGB GT 1973
Bilen är i ett bra skick och färgen är röd,
mycket nya delar. Bilder på bilen finns på
www.blocket.se. Ev byte renoveringsobjekt,
roadster eller GT, plus pengar. Pris 49 000 kr.
Anders Moberg, 073-9554755
Till MGB Mk I
Stolar i svart skinn med vit piping plus dörrsidor och sidor bak, allt i mycket fint skick,
tänkt pris 6500 kr.
Leif Andersson, 0340-625220
Till MGB
4 st ekerfälgar, komplett vindruteram med
ruta, dragkrok.
Leif Jonsson, 011-66162
Till MGB/MGC
Hardtop, original BLMC färg Flame Red.
Pris 2500 kr komplett med främre
”knäpp-fästen”. Hardtopen med beteckning
Bermuda-Hardtop är en svensk kvalitetsprodukt konstruerad och tillverkad av Björn
Frenninge hos BEFA Consult i Bjärred.
Lars Hansson, 0708-719141,
[email protected]
MG MGF 1,8i VVC 1998
145 hk, Charcoal Svart metallic, Beige/svart
hel skinninredning, högt bromsljus, spoilerljus, vindavvisare, träpanel. 3300 mil, aldrig
vinterkörd, alltid i varmgarage, 1 ägare.
Svensksåld av auktoriserad BMW-handlare,
Pris 129 000 kr.
Hans Forsberg, 0708-230322,
[email protected]
Litteratur till MG
Original MG försäljningsbroschyrer, på svenska: MGA 1957 400 kr, MGB GT 350 kr; på
engelska: MG Midget 300 kr, broschyr med
diverse MG 300 kr. Bilder kan mailas.
Peter Milton, 070-5823144
Till MG
Instruktionsbok MGA 1500 engelsk.
Instruktionsbok ZA Magnette svensk.
Kronhjul, pinjong MGA utväxling 8-39.
Avgassystem MG 1100.
Bernt Gustavsson, 0158-32157
Castrol RS
Syntetisk motorolja, 5W/50. Dunk om 20 liter.
Lasse Rivert, 08-6480219
KÖPES
MG MGB 1962-74
I bra skick, gärna seriöst renoverad.
Bengt-Åke Björk, 0526-14241, 070-5705411
[email protected]
Till MGF 1997
Bagageräcke, helst avtagbart och låsbart.
Jan Mårtensson, 044-212626, 070-5952147
[email protected]
what’s
on?
KOMMANDE EVENEMANG
European MGCC Calendar
Några tips om kommande evenemang:
8-11 juni Norwegian Sportscar Rally
Västkusten, Bohuslän
Tove Rygh Johansen
+47 32848739, [email protected]
17-18 juni MG Catalunya XV Jubilee
Barcelona, Spanien
Material till
M.G. Bulletinen
Du kan skicka material via post eller
mejl. Men skicka inga bilder via mejl.
För att dom ska bli bra i tryck krävs
högre upplösning än vad man rimligen kan skicka per mejl. Vanliga färgkort går utmärkt; använder du digitalkamera så beställ papperskopior
hos din fotoaffär (eller ta fram
utskrifter på fotopapper) och skicka
med vanlig post.
E-postadressen är:
[email protected]
Postadressen är:
M.G. Bulletinen
c/o Per-Börje Elg
Rättaregårdsvägen 17
463 71 Lödöse.
Har du några frågor är du
välkommen att ringa på
0520-66 09 79 eller
070-69 404 65.
Utgivningsplan:
– Nr 4 (augusti)
manusstopp 11 juli
hos medlemmarna v 34
– Nr 5 (oktober)
manusstopp 12 september
hos medlemmarna v 42
– Nr 6 (december)
manusstopp 1 november
hos medlemmarna v 51
Ferran Hernandez
[email protected]
23-25 juni Silverstone International
Kimber House
+44 1235 555552, [email protected]
23-25 juni Spridget Tour 2006
Montabaur, Marcus Pieper, www.spridgets.de
28 juni-2 juli European Event of the Year
Massif Central
Francois Daric
98, rue Giredau, 3700 Tours, France
21 juli Belgian MG Club Day
Alain Van Langeraert
Guide Van Den Borgh
[email protected], [email protected]
Information om kommande
evenemang skickas till
[email protected]
Det kommer då med både
i M.G. Bulletinen och på
klubbens hemsida.
M.G. BULLETINEN 3.2006 31
55761_MG
06-05-22
17.11
Sida 32
POSTTIDNING
B
The M.G. Car Club of Sweden
Väsbystrandsvägen 38, SE-184 95 Ljusterö
Sverige/Sweden