Rostskydd - Erik Teglers Finbok

download report

Transcript Rostskydd - Erik Teglers Finbok

Rostskydd
Syfte: Att ta reda på vad som skyddar järn från rost bäst.
Metod: För att ta reda på vad som skyddar mot rost bäst tog alla i klassen varsin plåt och
försökte skydda den på bästa sätt.
Material:
• Järnplåt
• Planka
• Spik eller skruv med tillämpligt tillhygge som man kan fästa den med
• Lämpligt skydd
Mitt skydd
• Zink
• Trefot
• Metalnät
• Brännare
• Metalsåg
Utförande: Jag (jag skriver i jag form eftersom man har gjort på olika sätt) valde att skydda
järnet från att rosta med ett lager zink. Min idé var att zinken eftersom det var mer oädelt
skulle ge ifrån sig elektroner istället för järnet vilket skulle leda till att zinken rostade istället
för järnet. För att fästa zinken vid järnet började jag med att såga zinken i små bitar. När
jag hade det i små bitar placerade jag det ovanpå järnet som jag placerade på nätet
ovanpå trefoten ovanför brännaren. Eftersom järns smältpunkt är betydligt högre än zinks
smältpunkt vilket gör att jag kan smälta zinken utan att smälta järnet. Efter att zinken var
fastsmällt skruvade jag fast plåten på en planka med förzinkad skruv.
Mitt försök blev tyvärr ganska misslyckat eftersom någon hade skrapat bort det smälta
zinken innan jag satte upp min på plankan.
Resultat: !
Olja tejp
silver tejp
motorolja
rapsolja
tejp stearin
tejp amtirostsprej
vitspejfärg
rostskyddsfärg
Utomhusfärg
olja påse
vitfärg tejp
oljefärg frys
bortskrapad zink
12,5
14
30
0
80
20
0
3
0
0
0
4
75
0
8
7
0
0
14
0
0
0
0
0
17
19
6,25
11
18,5
0
40
17
0
1,5
0
0
0
21
47
Slutsats: Mitt försök blev inte helt korrekt eftersom felkällor förstörde mitt skydd men jag
kan ändå dra några slutsatser från mitt försök. En slutsats jag kunde dra eftersom inte all
zink var bortskrapad var att min metod verkade fungera ganska bra eftersom kring
fläckarna av zink hade inte järnet rostat.
Korrosion bildas när vatten kommer i kontakt med en oädel metall som t ex järn. I järns fall
rostar bildas först rödrost (Fe2O3) vilket bildas reaktionen 2 Fe + 3 H2O ➤ Fe2O3 + 3 H2.
När järnet har blivit till rödrost kan det vidare utbildas till gravrost (FeO) genom reaktionen
Fe2O3 + H2 ➤ 2 FeO + H2O.
Man kan också fundera vilka skyddsmetoder som skulle fungera praktiskt. T ex så skulle
man inte kunna innesluta hela maskiner i plastpåsar eller tejp eftersom de metoderna
fungerar på det sättet att de hindrar vattnet i luften från att nå fram till järnet. Om man sen
ska få ut någonting från maskinen som en produkt som den har producerat skulle man inte
kunna få det eftersom maskinen man samtidigt skulle släppa in luft. Av samma anledning
skulle det inte fungera att dränka hela maskiner i olja eftersom det inte skulle fungera med
produktframställning. Min metod tror jag fungerar ganska bra till maskiner särskilt eftersom
man kan göra en mycket bättre hinna som rostar istället för järnet. Felet som jag såg med
att måla över järnbiten är att det enbart behövs en liten rispa för att hela järnbiten ska
rosta.
Felkällor: I mitt fall så var en felkälla att jag fick mitt skydd förstört.