Downloades

download report

Transcript Downloades

Zink
- alla tiders
material
Zink
- i alla tider
Redan tidigt i historien var zinken, med
sin hållbarhet, flexibilitet och naturliga,
rustika skönhet, det ultimata alternativet för
vindskupor, takrännor och tak
– och så är det fortfarande !
Några ord om zink
Merparten av den zink som används
till VMZINC® idag produceras i
Frankrike. Men även i Sverige finns
zinkgruvor, till exempel i Åmmeberget
vid Askersund, norr om Vättern.
Sedan man började använda zink
för ca. 400 år sedan har det skett
en effektiv produktutveckling.
Idag kan zinken fås förpatinerad,
i olika nyanser. Det är inte bara
för sina uppenbara praktiska
fördelar som zinken används,
utan också av estetiska skäl; den
andas exklusivitet, elegans och
oöverträffad design.
”
Den underhållsfria zinken
sköter sig själv och behåller
sitt vackra yttre, samtidigt
som den ger maximalt
skydd åt bostaden.
6
goda skäl
att välja zink
99
99
Den underhållsfria zinken sköter sig själv och behåller sitt vackra yttre, samtidigt som den ger maximalt skydd åt bostaden.
Zinken är synnerligen flexibel. Inga ytor är för stora eller för små för zink,
inga linjer för runda eller för avancerade
– alla kan de formas i zink.
99
99
99
99
Zinken anpassar sig på ett harmoniskt sätt efter alla andra material och har en
unik förmåga att förhöja helhetsintrycket.
Hållbarheten – ofta flera generationer – - betyder att zinken är en god investering.
Med zink är det enkelt att fokusera på
det kreativa och att förstärka det personliga
i arkitekturen.
PI
rö GM
ENT
d
O®
Zink är 100% naturmaterial.
4
ZINC NATUR får efter några år. ANTHRA-ZINC® by VMZINC®4
Förpatinerad zink i mörkt antracitgrått.
En mörkare nyans än vad zinken får
genom naturlig patinering.
nk
la
C®
rå
sg
har redan den vackra ljusgrå patina som
QU
Fä AR
rg TZ
: L -Z
ju IN
Förpatinerad zink i ljusgrått – produkten
ANT
Fä
rg HRA
: a -Z
nt IN
ra C ®
cit
gr
å
QUARTZ-ZINC® by VMZINC® 4
(b
Zin
c
får en vacker ljusgrå patina.
PI
gr GM
ön ENT
O®
Blank obehandlad zink som med tiden
na
tur
zin
k)
zinc natur by VMZINC®
PI
bl GM
å
ENT
O®
De elegantA YTORNA
PIGMENTO® by VMZINC® 5
- zink i naturens egna färger
Den förpatinerade zinken har en transparent lack
med mineraliska pigment som gör att den naturliga
strukturen förblir synlig. Finns i röd, blå och grön.
”
Med tiden får båda materialen en vacker
och naturlig patina.
Dubbelfals / ZINC NATUR
Den vackra zinken, med den
djupa sammetsaktiga ytan, samspelar fint
med träets ojämna yta.
Omslag / ZINC NATUR
Ståndfals / ZINC NATUR
Bandtäckning / ZINC NATUR
trä
&zink
Naturmaterial bidrar till en helt speciell
och unik arkitektur, och till en känsla av
Bandtäckning / QUARTZ-ZINC®
exklusivitet och god smak. Trä och zink är två
material som matchar varandra på ett alldeles
utsökt sätt.
Genom att använda zink på tak och takkupor
kan man visuellt göra ovanvåning och takkupa
lättare, vilket i sin tur förstärker harmonin i
trähusets proportioner.
ZINK - alla tiders material
5
Dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®
Vinkelfals / ANTHRA-ZINC®
Enkel
Bandtäckning / QUARTZ-ZINC®
elegans
Hemligheten bakom DET ENKLAS konst
är zink.
Det ädla materialet utstrålar exklusivitet
och attityd, och skapar en övertygande
och elegant arkitektur.
Den sammetsaktiga zinken täcker på ett avslappnat vis byggnadens olika
ytor, efter att plåtslagaren med skickliga händer lagt den på plats.
Med zinken som katalysator för ett perfekt samspel mellan materialen,
får arkitekturen en elegans höjd över det vanliga.
Bostadsägarnas växande intresse för att utveckla arkitekturen och göra
Bandtäckning / zinc natur
den till sin egen, har bidragit till att zinken, med alla dess innovativa
möjligheter, blivit ett självklart val.
Zink inbjuder till kreativa och otraditionella lösningar i form av speciella
detaljer och personligt utformade tak och fasader. Zinken är ett av få
material som lever upp till löftet om underhållsfrihet, samtidigt som den
genom sin blotta närvaro och naturliga skönhet bidrar till en estetisk och
innovativ arkitektur.
6
ZINK - alla tiders material
Kvartsrund takränna / QUARTZ-ZINC®
Hakfals / QUARTZ-ZINC®
På villaen har man
valgt at sætte
prikken over i'et med
kvartrunde tagrender
og nedløbsrør i
QUARTZ-ZINC®.
Gör en dygd av nödvändigheten
Alla bostäder måste ha någon typ av regnvattensystem. .
Så varför inte göra en dygd av
nödvändigheten?
Välj en underhållsfri och hållbar
kvalitetslösning i VMZINC®, med
stuprör och takrännor som aktivt bidrar till att försköna
arkitekturen.
SKANNA KODEN...OCH FÅ FLER EXEMPEL PÅ
Hakfals / QUARTZ-ZINC®
Dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®
VMZINC'S SYSTEM FÖR TAKRÄNNOR.
7
Vinkelfals och dubbelfals / ANTHRA-ZINC®
Arkitektens egen ZINK
Så här kan det se ut när en arkitekt renoverar sitt sommarhus med ANTHRA-ZINC®. Taket och
ovanvåningen är klädda med mörk, förpatinerad ANTHRA-ZINC®, som ger ett smakfullt, enkelt
och exklusivt intryck och förhöjer den arkitektoniska helhetskänslan.
Den läckra arkitekturen med högt estetiskt innehåll kommer att utgöra ramen för många
arbetsfria semestrar i framtiden.
8
ZINK - alla tiders material
Det finns otaliga möjligheter till
eleganta, hållbara och underhållsfria lösningar i zink.
Med zink på
huset behöver du
inte lägga tid på
underhåll....
Zink är ett otroligt flexibelt material, med ett mycket brett
användningsområde. De flesta känner igen zinken från ränndalar,
inklädnadsdetaljer, vindskivor, takkupor, takrännor och stuprännor.
Men även på carportar, uthus, gavlar, entrépartier, burspråk och
karmar har det under senare år blivit allt vanligare med zink.
Zinken är ett synnerligen lämpligt material om man vill förbättra
sin bostad. Den erbjuder talrika möjligheter till en personlig och
Dubbelfals och hakfals / QUARTZ-ZINC®
f u n k t i o na l i t e t
Takkupor i zinc natur
Zinkens unika förmåga att
harmoniera med andra material
gör den till ett givet alternativ
vid tillbyggnad eller förnyelse
av gavlar, takfotsinklädnader
eller takkupor.
Stilren
VMZ Slusspanel / QUARTZ-ZINC®
Hakfals / QUARTZ-ZINC®
kvalitetsmedveten utformning.
ZINK - alla tiders material
9
Den
Hakfals och bandtäckning / ZINC NATUR
PERSONLIGA
bostaden
VISA VEM DU ÄR
10
Det är inget nytt fenomen att man skapar en del av sin identitet
personlighet och om att signalera energi och miljömedvetenhet.
genom arkitekturen. Äldre tiders byggnader visar tydligt att vi
Den som vill skapa annorlunda och individuella lösningar fastnar
alltid velat markera vår position och våra värderingar genom
ofta för zinken och dess suveräna egenskaper. Det gäller inte bara
annorlunda, nytänkande och exklusiv byggnadskonst. Med tiden
områden där man nått gränsen för andra materials användning
har en del värderingar förändrats, och från att framför allt ha
och därför ser zinken som en lösning, utan också när man vill
visat på status handlar byggandet idag i hög grad om att uttrycka
hitta ett stilrent och kreativt sätt att uttrycka sig på.
ZINK - alla tiders material
Dubbelfals / ZINC NATUR
Tillbyggnad
Zinken är med sin enkla, men samtidigt
exklusiva karaktär den perfekta lösningen
när man vill att materialet ska tillföra
arkitekturen en individuell särprägel av
hög klass – oavsett om det handlar om en
tillbyggnad eller om befintliga byggnader.
Till höger ses ett förstklassigt exempel
på hur man löst en vanligtvis krävande
uppgift: att få en tillbyggnad att
harmoniera med en klassisk patriciervilla.
Pricken över i är taket i QUARTZ-ZINC®,
som skapar en estetisk balans mellan
de putsade väggarna, taket i glaserat
tegel och den nya tillbyggnaden.
Den rogivande zinken spinner med
ett intelligent grepp vidare på den
nostalgiska och lätt aristokratiska känsla
VMZ Slusspanel / ANTHRA-ZINC®
som den exklusiva miljön utstrålar.
Renovering
En kreativ och synnerligen lyckad
renovering. Med skapandet av
ytterligare en våning och ett trapptorn
i mörk ANTHRA-ZINC® (förpatinerad
antracitgrå zink) har man här lyckats
förena ett funktionellt boende med en
ny, markant stil och en trivsam atmosfär.
Med zinkens förmåga att på ett
harmoniskt sätt anpassa sig till alla
material, har tillbyggnaden integrerats
perfekt i omgivningen, i en smakfull,
kontrastrik design.
eringen
ov
Före ren
ZINK - alla tiders material
11
VMZINC® har gett ut denna broschyr i
samarbete med svenska plåtslagare och
grossister.
En förteckning över dessa ser du nedan.
PlåtslagAre:
3 Plåtslagare i Stockholm AB
Snickarvägen 3
132 38 SALTSJÖ-BOO
Tlf. 070-764 11 91
www.3platslagare.se
Herrängens Plåtslageri AB
Vretensborgsvägen 21
126 30 HÄGERSTEN
Tlf. 08-744 06 10
www.herrangensplat.se
PHP Plåtslageri AB
Ranhammarsvägen 24
168 67 BROMMA
Tlf. 08-29 82 59
www.phpplat.se
Ahola Byggnadsplåt AB
Mätarvägen 5
192 77 Kungsängen
Tlf. 0708-866 861
www.ahola.se
Belisol AB
Värstagårdsvägen 1
163 51 SPÅNGA
Tlf. 08-760 32 70
www.belisol.se
Carlssons Plåt AB
Vindkraftsvägen 8
135 70 STOCKHOLM
Tlf. 08-646 96 32
www.carlssonsplat.se
Plåtslageri Jonaeson & Wendel AB
Vretensborgsvägen 19
126 30 HÄGERSTEN
Tlf. 08-726 80 50
www.jwplat.se
Resa Plåtslageri AB
Pastor Ödmans väg 46
134 60 INGARÖ
Tlf. 0709-64 95 40
Odla dina drömmar
- ta ett samtal med din plåtslagare för
att hitta en lösning som gör din
bostad till ditt eget drömhus!
RMM Byggplåt AB
Gullivervägen 11
176 77 JÄRFÄLLA
Tlf. 08-583 512 00
www.rmm.nu
MZ Plåt AB
Majvägen 9
139 54 VÄRMDÖ
Tlf. 070-652 92 79
www.mzplat.se
Plåtslagaren GH Johansson AB
Stenhuggarvägen 9A
132 38 SALTSJÖ-BOO
Tlf. 0700-92 10 40
www.platslagaren.se
Westerlund Tak & Fasad AB
Sylvestergatan 9
125 71 ÄLVSJÖ
Tlf. 070-754 5690
CGT Metall AB
Sprängarvägen 4
132 25 SALTSJÖ-BOO
Tlf. 08-505 658 00
www.cgt.se
Liwa Gruppen AB
Stallarholmsvägen 31
124 59 BANDHAGEN
Tlf. 08-39 01 15
www.liwagruppen.se
Plåtleverantören AB
Västberga Allé 60
126 75 STOCKHOLM
Tlf. 08-31 31 20
www.platleverantoren.se
Bevego
Voltavägen 9-11
168 69 BROMMA
Tlf. 08-564 352 00
www.bevego.se
Umicore Building Products Scandinavia A/S
Telefon +46 8506 37270
Telefax +46 8756 1987
[email protected]
www.vmzinc.se
www.scoop-reklame.dk /
GROSSISTER: