Eir – et verktøy for symptomkartlegging og beslutningsstøtte

Download Report

Transcript Eir – et verktøy for symptomkartlegging og beslutningsstøtte

1
EIR
EIR – et klinisk verktøy for
symptomkartlegging og beslutningsstøtte
Tarje Onsøien Halvorsen
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
2
• Web-basert klinisk verktøy for symptomkartlegging
og beslutningsstøtte
• Utviklet i samarbeid med klinikere, pasienter og
forskere
• For kreftpasienter og andre kroniske pasienter
– Hjemme, fastlegen, poliklinikken, sengeposten,
sykehjemmet etc.
• For alle leger som møter pasientene
– Allmennleger, kirurger, indremedisinere, kreftleger etc.
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
3
Klinisk problemstilling
• Pasienter med kronisk sykdom har ofte mange
symptomer
– F.eks. smerte, kvalme, angst, depresjon og søvnløshet
• Intensiteten av symptomene varierer med
sykdomsutvikling og behandling
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
4
Status presens
• Manglende systematikk i registrering av symptomer
• Symptomer underrapporteres
• Mangelfull og uoversiktlig dokumentasjon
– Fritekst i fortløpende journal
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
5
Målet med EIR: bedre behandling
• Registrere symptomer standardisert og systematisk
• Presentere funksjonell oversikt over symptomer til legen
• Gi beslutningsstøtte basert på oppdaterte retningslinjer
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
6
Ønskeliste – hva trenger jeg?
• Hvilke symptomer?
• Hvilke er de mest plagsomme?
• Hvordan har utviklingen vært?
• Effekt av tidligere tiltak?
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
7
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
8
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
9
Symptomregistrering
•
•
•
•
•
Systematisk og standardisert
Relevant for behandling
Fokusert på de mest plagsomme symptomene
Brukervennlig for pasientene
Basert på forskning
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
10
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
11
Symptomregistreringen er dynamisk
Symptomscreening
Intensitet av symptomer på skala fra 0 til 10
Oppfølgingsspørsmål
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
12
Screening
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
13
EIR screener på 20 symptomer
Smerte
Kvalme
Diare
Depresjon
Endret lukt
Trøtthet
Oppkast
Munnsår
Angst
Problemer med å svelge
Døsighet
Tungpust
Tørr munn
Redusert appetitt
Tidlig metthetsfølelse
Søvn
Nummenhet
Forstoppelse
Endret smak
Generell velvære
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
14
Symptomregistreringen er dynamisk
Symptomscreening
Intensitet av symptomer på skala fra 0 til 10
Oppfølgingsspørsmål
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
15
Intensitet
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
16
Symptomregistreringen er dynamisk
Symptomscreening
Intensitet av symptomer på skala fra 0 til 10
Oppfølgingsspørsmål
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
17
Oppfølgingsspørsmål
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
18
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
19
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
20
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
21
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
22
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
23
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
24
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
25
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
26
• Effektiv oversikt over pasientens symptomer
• Inneholde nødvendig informasjon for å vurdere behandling
• Gi beslutningsstøtte/behandlingsråd basert på retningslinjer
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
27
Beslutningsstøtte
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
28
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
29
Beslutningsstøtte i EIR
Informasjon fra
pasienten
Informasjon fra
legen
Retningslinjer
for behandling
Råd om utredning/behandling
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
30
Eksempel på beslutningsstøtte
• Anbefalingen for behandling av smerte avhenger av:
–
–
–
–
Er smerten kreftrelatert? (Lege)
Har pasienten symptomer som kompliserer bruk av opiater? (Pasienten)
Har pasienten nevropatisk smerte? (Pasienten)
Har pasienten episodisk smerte? (Pasienten)
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
31
Eksempel på regler
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
32
Presentasjon av beslutningsstøtte
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)
33
• Utviklings- og testfase
• Testet på mange pasienter og leger ved St. Olavs Hospital
• Internasjonal testing av konseptet i 2015
• Beslutningsstøtte viktig for å gjøre EIR attraktiv for helsepersonell
• Vi ønsker å integrere EIR med eksisterende journalsystem
• Internasjonalt marked
www.ntnu.no/prc
European Palliative Care Research Centre (PRC)