Marte meo samling for terapeuter og supervisorer

Download Report

Transcript Marte meo samling for terapeuter og supervisorer

Marte meo samling for terapeuter og supervisorer

Presentasjon av funn fra Marte meo studien. Presentasjon av revidert manual og oppstartsintervju. Drøfting av videre opplæring og forskning i Norge. Presentasjon av et barnehageprogram, Med Blikk på Barnet. Program:

Regulering og mentalisering. Presentasjon av funn fra Marte meo studien

.  Bidrag til videre innsamling av data til forskning.

Presentasjon av revidert manual med innføring i oppstarts-intervju. Videre Marte meo opplæring i Norge

    Marte meo /VIPI for de yngste 0-3 år Hvor anbefaler vi VIPI brukt etter funnene i Marte meo studien.

VIPI opplæring, satsing i kommunene for de minste.

Hvem av supervisorene kan bidra.

Vedlikehold og resertifisering av kompetanse, alle områder og aldre

  Forebyggende arbeid i barnehager Presentasjon av en arbeidsform, Med Blikk på barnet.

Forelesere:

Avdelingssjef Marit Bergum Hansen og psykologspesialist Ragnhild Onsøien

Målgruppe:

Marte meo- terapeuter og supervisorer.

Dato:

16. februar 2015 fra Kl. 09.00 - 15.00

Sted: Pris:

RBUP Øst og Sør - Gullhaugveien 1-3 Nydalen Oslo 800,- inkl lunsj

Påmelding:

www.r-bup.no/kurs Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse - RBUP Øst og Sør