7 - SEW-Eurodrive

Download Report

Transcript 7 - SEW-Eurodrive

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service
Gir og girmotorer
Utgave 07/2006
11358920 / NO
Håndbok
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Innhold
M1 … M6
1
Innledning ..................................................................................................... 6
2
Produktbeskrivelse .................................................................................... 11
3
Typebetegnelser og utførelser.................................................................. 22
4
Prosjektering av drives.............................................................................. 43
5
Prosjektering av gir.................................................................................... 46
6
Prosjektering av komponenter på drivsiden ........................................... 61
7
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer........................................ 86
8
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer............ 150
9
Byggeformer og viktige ordreopplysninger .......................................... 157
10
Konstruksjons- og driftsmerknader ....................................................... 193
11
Forklaring av forkortelser og indeks...................................................... 226
Håndbok – Gir og girmotorer
3
Innhold
4
1
Innledning ............................................................................................................................ 6
1.1
Konsernet SEW-EURODRIVE................................................................................... 6
1.2
Produkter og systemer fra SEW-EURODRIVE.......................................................... 7
1.3
Tilleggs-dokumentasjon ............................................................................................. 9
2
Produktbeskrivelse ........................................................................................................... 11
2.1
Generelle merknader om produktbeskrivelsen ........................................................ 11
2.2
Eksplosjonsbeskyttelse iht. ATEX ........................................................................... 14
2.3
Energibesparende motorer (Æ GM) ........................................................................ 16
2.4
Rust- og overflatebeskyttelse .................................................................................. 17
2.5
Langtidslagring ........................................................................................................ 19
2.6
Aseptiske drives....................................................................................................... 20
3
Typebetegnelser og utførelser ......................................................................................... 22
3.1
Typebetegnelser på gir og ekstrautstyr ................................................................... 22
3.2
Typebetegnelse for komponenter på drivsiden........................................................ 24
3.3
Typebetegnelse for motorfundament ....................................................................... 24
3.4
Eksempel på typebetegnelse for et gir .................................................................... 25
3.5
Typebetegnelser på trefasevekselstrømsmotorer og ekstrautstyr ........................... 26
3.6
Eksempel på typebetegnelse for en girmotor .......................................................... 28
3.7
Eksempler på typebetegnelse for trefasevekselstrøms(bremse)motorer ................ 29
3.8
Typebetegnelser MOVIMOT®-standardutførelse..................................................... 30
3.9
Typebetegnelser MOVIMOT® med integrert AS-grensesnitt ................................... 31
3.10 Eksempel på typebetegnelse for en MOVIMOT®-girmotor...................................... 32
3.11 Girmotorenes utførelser ........................................................................................... 33
3.12 Utførelser av komponenter på drivsiden .................................................................. 41
3.13 Utførelser av trefasevekselstrøms(bremse)motorer (Æ GM)................................... 42
4
Prosjektering av drives ..................................................................................................... 43
4.1
Tilleggs-dokumentasjon ........................................................................................... 43
4.2
Opplysninger om valg av drives............................................................................... 44
4.3
Prosjekteringsforløp ................................................................................................. 45
5
Prosjektering av gir ........................................................................................................... 46
5.1
Girenes virkningsgrad .............................................................................................. 46
5.2
Oljeutjevningsbeholder ............................................................................................ 48
5.3
Flertrinns girmotorer (Æ GM)................................................................................... 49
5.4
Belastningsfaktor ..................................................................................................... 50
5.5
Tverr- og aksialkrefter (Æ GM, Æ MM, Æ GK)........................................................ 53
5.6
RM-gir ...................................................................................................................... 57
5.7
Drives for kabelbroer ............................................................................................... 60
6
Prosjektering av komponenter på drivsiden................................................................... 61
6.1
Gir med IEC- eller NEMA-adapter AM (Æ GK)........................................................ 61
6.2
Adapter AQ for servomotorer (Æ GK) ..................................................................... 64
6.3
Adapter AR med slurekopling (Æ GK) ..................................................................... 67
6.4
Adapter med hydraulisk startkopling AT (Æ GK) .................................................... 72
6.5
Prosjektering av vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK (Æ GK)....................... 77
6.6
Deksel på drivsiden AD (Æ GK) .............................................................................. 81
7
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer ............................................................... 86
7.1
Mulige motoropsjoner (Æ GM, Æ MM) .................................................................... 86
7.2
Standarder og forskrifter (Æ GM) ............................................................................ 87
7.3
Bryter- og sikkerhetsinnretninger ............................................................................. 89
7.4
Elektriske karakteristika (Æ GM, Æ MM)................................................................. 92
7.5
Termiske karakteristika (Æ GM, Æ MM).................................................................. 95
7.6
Koblingshyppighet (Æ GM, Æ MM) ......................................................................... 98
7.7
Mekaniske karakteristika (Æ GM, Æ MM) ............................................................. 100
7.8
Tverrkrefter (Æ GM, Æ MM) .................................................................................. 101
7.9
Spesielle markeder (Æ GM, Æ MM)...................................................................... 103
7.10 Bremser (Æ GM) ................................................................................................... 106
7.11 Prinsipielle koblingsbilder for bremsestyringer (Æ GM)......................................... 111
7.12 Hurtigkontakter (Æ GM)......................................................................................... 117
7.13 Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM).............................. 123
7.14 Ekstern vifte ........................................................................................................... 131
7.15 Ekstra svingmasse Z, tilbakeløpssperre RS og beskyttelsestak C (Æ GM) .......... 132
7.16 Støydempet viftedeksel ......................................................................................... 133
7.17 MOVIMOT® (Æ MM).............................................................................................. 134
7.18 MOVI-SWITCH® (Æ GM) ...................................................................................... 143
7.19 Myk polvender WPU (Æ GM) ................................................................................ 147
7.20 ECOFAST®-konforme trefasevekselstrømsmotorer DT/DV..ASK1 (Æ GM) ......... 148
Håndbok – Gir og girmotorer
Innhold
8
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer ................................... 150
8.1
Drift på omformer ................................................................................................... 150
8.2
Drivegenskaper...................................................................................................... 152
8.3
Valg av omformer .................................................................................................. 153
8.4
Grensekurver for dreiemomenter for omformerdrift ............................................... 155
9
Byggeformer og viktige ordreopplysninger.................................................................. 157
9.1
Generell informasjon om byggeformene................................................................ 157
9.2
Viktige ordreopplysninger ...................................................................................... 158
9.3
Forklaring til byggeformsidene............................................................................... 163
9.4
Byggeformer for tannhjulsgirmotorer ..................................................................... 164
9.5
Byggeformer for girmotorer med rett utveksling..................................................... 169
9.6
Byggeformer for vinkeltannhjulsgirmotorer ............................................................ 172
9.7
Byggeformer for snekkegirmotorer ........................................................................ 177
9.8
Byggeformer for Spiroplan®-girmotorer ................................................................. 183
9.9
Byggeformbetegnelser for trefasevekselstrømsmotorer ........................................ 186
9.10 Byggeformbetegnelse for MOVIMOT®-drives........................................................ 187
9.11 Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-drives) .............................................. 188
10 Konstruksjons- og driftsmerknader .............................................................................. 193
10.1 Smøremidler .......................................................................................................... 193
10.2 Montering/demontering av gir med hulaksel og kile .............................................. 200
10.3 Gir med hulaksel .................................................................................................... 205
10.4 TorqLOC®-klemforbindelse for gir med hulaksel ................................................... 206
10.5 Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive .................................................... 208
10.6 Adapter for montering av IEC-motorer................................................................... 215
10.7 Adapter for montering av servomotorer ................................................................ 218
10.8 Girmontering .......................................................................................................... 221
10.9 Momentarmer ........................................................................................................ 221
10.10 Flenskonturer for RF..- og R..F-gir......................................................................... 222
10.11 Flenskonturer for FF..-, KF..-, SF..- og WF..-gir..................................................... 223
10.12 Flenskonturer for FAF..-, KAF..-, SAF..- og WAF..-gir ........................................... 224
10.13 Stasjonære deksler ................................................................................................ 225
11 Forklaring av forkortelser og indeks ............................................................................. 226
11.1 Forklaring av forkortelser ....................................................................................... 226
11.2 Indeks .................................................................................................................... 227
Håndbok – Gir og girmotorer
5
Innledning
Konsernet SEW-EURODRIVE
1
1
Innledning
1.1
Konsernet SEW-EURODRIVE
Globalt til stede
Driving the world – med innovative drivløsninger for alle bransjer og for hver applikasjon.
Produkter og systemer fra SEW-EURODRIVE brukes over alt – over hele verden.
Innenfor bil- og næringsmiddelindustrien og transportlogistikk er valget av drivteknikk
"made by SEW-EURODRIVE" et synonym på kvalitet, effektivitet og sikkerhet.
Vi er ikke bare representert i alle viktige bransjer i vår tid, men også globalt nærværende: Med elleve produksjonsfabrikker og 58 montasjefabrikker i 44 land, og med vår
service, som vi forstår som integrert ytelse, kan vi sikre og opprettholde våre krav til
kvalitet.
Alltid den
korrekte drive
Det modulære systemet til SEW-EURODRIVE gir med sine millioner av variasjonsmuligheter den beste forutsetning for å finne den passende drive og en optimal plassering for denne: individuelt i samsvar med påkrevd turtalls- og dreiemomentområde,
rådende plassforhold og omgivelsesbetingelser. Gir og girmotorer med en uovertruffet
fin inndeling av ytelsesområdene og dermed de beste økonomiske forutsetninger for å
løse de aktuelle driftsoppgaver.
Girmotorene suppleres av de elektroniske komponentene frekvensomformer MOVITRAC®, omformer MOVIDRIVE® og flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®, som føyer
seg optimalt inn i systemtilbudet fra SEW-EURODRIVE. Som for de mekaniske komponentene skjer utvikling, produksjon og montering komplett hos SEW-EURODRIVE.
Kombinert med kraftelektronikken oppnår våre drives maksimal fleksibilitet.
Produkter fra servo-drivsystemet, f. eks. servogir med lite spillerom, kompakte servomotorer eller flerakslet servoforsterker MOVIAXIS®, sørger for presisjon og dynamikk.
Fra applikasjoner med en eller flere aksler til synkroniserte prosessforløp – servo-drivsystemer fra SEW-EURODRIVE sørger for en fleksibel og individuell realisering av
applikasjonene.
For økonomiske, desentrale installasjoner tilbyr SEW-EURODRIVE komponenter fra
det desentrale drivsystemet, f. eks. MOVIMOT® – girmotoren med integrert frekvensomformer, eller MOVI-SWITCH® – girmotoren med integrert bryter- og sikkerhetsfunksjon. Og ved hjelp av sine selvutviklede hybridkabler realiserer SEW-EURODRIVE
økonomisk funksjonelle løsninger, uavhengig av filosofien bak anlegget og anleggets
størrelse. De nyeste utviklingene fra SEW-EURODRIVE: MOVITRANS® – systemkomponenter for kontaktfri energioverføring, MOVIPRO® – den desentrale styringen av
drev, og MOVIFIT® – den nye desentrale intelligens.
Kraft, kvalitet og robusthet samlet i et serieprodukt: hos SEW-EURODRIVE realiserer
industrigir med høye dreiemomenter de helt store bevegelser. Også her sørger det
modulære prinsippet for optimal adaptering av industrigirene til de mest ulike driftsforhold.
Den riktige
partner
6
Den globale tilstedeværelse, det store produktprogrammet og det brede uvalget av
tjenester gjør SEW-EURODRIVE til en ideell partner innen maskin- og anleggskonstruksjon med henblikk på å løse krevende driftsoppgaver – for alle bransjer og applikasjoner.
Håndbok – Gir og girmotorer
Innledning
Produkter og systemer fra SEW-EURODRIVE
1.2
1
Produkter og systemer fra SEW-EURODRIVE
Produktene og systemene fra SEW-EURODRIVE deles inn i 4 produktgrupper. Disse
4 produktgruppene er:
1. Girmotorer og frekvensomformere
2. Servo-drivsystemer
3. Desentrale drivsystemer
4. Industrigir
Produkter og systemer som brukes i flere grupper, sammenfattes i en separat gruppe
"Produktgruppeoverskridende produkter og systemer". Tabellene under viser deg hvilke
produkter og systemer du finner i de respektive produktgruppene:
1. Girmotorer og frekvensomformere
Gir / girmotorer
Motorer
Frekvensomformer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tannhjulsgir / tannhjulsgirmotorer
Gir med rett utveksling / tappvekselmotorer
Vinkeltannhjulsgir / vinkeltannjulsgirmotorer
Snekkegir / snekkegirmotorer
Spiroplan®-vinkelgirmotorer
Drives for kabelbroer
Gir-dreiefeltmagneter
Grimotorer med polvending
Reguleringsgir / reguleringsgirmotorer
Aseptic-girmotorer
ATEX-konforme gir /
girmotorer
ATEX-konforme reguleringsgir / reguleringsgirmotorer
•
•
•
•
•
•
Asynkrone trefasevekselstrømsmotorer / trefase-bremsemotorer
Trefasevekselstrømsmotorer /
trefase-bremsemotorer med
polvending
Energibesparende motorer
Eksplosjonsvernede trefasevekselstrømsmotorer /
trefase-bremsemotorer
Dreiefeltmagneter
Enfasemotorer / enfasebremsemotorer
Asynkrone lineærmotorer
•
•
Frekvensomformer MOVITRAC®
Omformer MOVIDRIVE®
Styrings-, teknologi- og
kommunikasjonsalternativer
for omformere
2. Servo-drivsystemer
Servogir / servogirmotorer
Servomotorer
Servoomformere / servoforsterkere
•
•
•
•
•
Servoplanetgir med lite
spillerom / planetgirmotorer
Servovinkeltannhjulsgir /
vinkeltannhjulsgirmotorer
Eksplosjonsvernede
servogir / servogirmotorer
•
•
•
Håndbok – Gir og girmotorer
Asynkrone servomotorer /
servobremsemotorer
Synkrone servomotorer /
servobremsemotorer
Eksplosjonsvernede servomotorer / servobremsemotorer
Synkrone linearmotorer
•
•
Servoomformer MOVIDRIVE®
Flerakslet servoforsterker
MOVIAXIS®
Styrings-, teknologi- og
kommunikasjonsalternativer
for servoomformere og
servoforsterkere
7
1
Innledning
Produkter og systemer fra SEW-EURODRIVE
3. Desentrale drivsystemer
Desentrale drives
•
•
•
•
•
MOVIMOT®-girmotorer med
integrert frekvensomformer
MOVIMOT®-motorer/bremsemotorer med integrert
frekvensomformer
MOVI-SWITCH®-girmotorer
med integrert bryter- og
sikkerhetsfunksjon
MOVI-SWITCH®motorer/bremsemotorer med
integrert bryter- og sikkerhetsfunksjon
Eksplosjonsvernede
MOVIMOT®- og MOVISWITCH®-girmotorer
Kommunikasjon og installasjon
Kontaktfri energioverføring
•
•
•
•
Feltbuss-grensesnitt
Feltfordeler for desentral
installasjon
MOVIFIT®-produktfamilie
– MOVIFIT®-MC for styring
av MOVIMOT®-drives
– MOVIFIT®-SC med integrert elektronisk motorbryter
– MOVIFIT®-FC med integrert frekvensomformer
MOVITRANS®-system
– Stasjonære komponenter
for energiforsyning
– Mobile komponenter for
energiforbruk
– Strømsløyfer og installasjonsutstyr
4. Industrigir
•
•
•
Tannhjulsgir
Vinkeltannhjulsgir
Planetgir
Produktgruppeoverskridende produkter og systemer
•
•
Operatørpaneler
Lokalt styringssystem MOVI-PLC®
Som supplement til produktene og systemene tilbyr SEW-EURODRIVE deg et stort
program av tjenester. F. eks.:
•
Teknisk rådgivning
•
Brukerprogramvare
•
Seminarer og kurs
•
Omfattende teknisk dokumentasjon
•
Global kundeservice og service
Besøk oss på våre hjemmesider:
Æ www.sew-eurodrive.com
Der venter et variert utvalg informasjon og tjenester på deg.
8
Håndbok – Gir og girmotorer
Innledning
Tilleggs-dokumentasjon
1.3
1
Tilleggs-dokumentasjon
Innholdet i dette
dokumentet
Denne manualen, "Gir og girmotorer", gir en detaljert beskrivelse av følgende produktgrupper fra SEW-EURODRIVE:
•
Tannhjulsgir og tannhjulsgirmotorer
•
Gir med rett utveksling og tappvekselmotorer
•
Vinkeltannhjulsgir og vinkeltannhjulsgirmotorer
•
Snekkegir og snekkegirmotorer
•
Girkomponenter på drivsiden
•
Spiroplan®-girmotorer
•
MOVIMOT®-girmotorer
•
Trefasevekselstrømsmotorer
Innholdet i disse beskrivelsene er:
Tilleggsdokumentasjon
•
Produktbeskrivelser
•
Typeoversikter
•
Prosjekteringsmerknader
•
Visning av byggeformene
•
Forklaringer om opplysningene i bestillingen
•
Konstruksjons- og driftsmerknader
Som supplement til den foreliggende manualen, "Gir og girmotorer", får du følgende
priskataloger og kataloger fra SEW-EURODRIVE:
•
Girmotorer (tannhjulsgirmotorer, tappvekselmotorer, vinkeltannhjulsgirmotorer og
snekkegirmotorer, samt Spiroplan®-girmotorer)
•
MOVIMOT®-girmotorer
•
Gir (tannhjulsgir, gir med rett utveksling, vinkeltannhjulsgir og snekkegir)
Disse priskatalogene og katalogene gir deg følgende informasjon:
•
Viktige merknader om tabellene og målskissene
•
Fremstilling av utførelsene
•
Oversikt over geometrisk mulige kombinasjoner
•
Valgtabeller
•
Målskisser
•
Tekniske data
•
I priskatalogene Æ priser og tillegg i pris for ekstra utførelser
Håndbok – Gir og girmotorer
9
1
Innledning
Tilleggs-dokumentasjon
I den foreliggende manualen finner du krysshenvisninger om hvilken priskatalog /
katalog som inneholder de tekniske data og / eller målskisser som hører til beskrivelsen.
Følgende piktogrammer og krysshenvisninger benyttes:
GM
MM
GK
De tilhørende tekniske data / eller målskisser finner du
i priskatalog / katalog "Girmotorer".
Vær også oppmerksom på krysshenvisningen (Æ GM)
i kapitteloverskriften og tittellinjen.
De tilhørende tekniske data / eller målskisser finner du
i priskatalog / katalog "MOVIMOT®-girmotorer".
Vær også oppmerksom på krysshenvisningen (Æ MM)
i kapitteloverskriften og tittellinjen.
De tilhørende tekniske data / eller målskisser finner du
i priskatalog / katalog "Gir".
Vær også oppmerksom på krysshenvisningen (Æ GK)
i kapitteloverskriften og tittellinjen.
Du kan få manualen "Gir og girmotorer" og de angitte priskataloger / kataloger separat
eller kombinert i en kassettholder. Følgende kassettkombinasjoner er tilgjengelige:
Manual gir og
girmotorer
med
Priskatalog girmotorer
Delenummer tysk:
Delenummer engelsk:
11474602
11474610
Katalog girmotorer
Delenummer tysk:
Delenummer engelsk:
11475005
11475013
Priskatalog MOVIMOT®girmotorer
Delenummer tysk:
Delenummer engelsk:
11481803
11481811
Katalog MOVIMOT®girmotorer
Delenummer tysk:
Delenummer engelsk:
11482206
11482214
Priskatalog gir
Delenummer tysk:
Delenummer engelsk:
11482605
11482613
Katalog gir
Delenummer tysk:
Delenummer engelsk:
11483008
11483016
Vær oppmerksom på vårt komplette tilbud på teknisk dokumentasjon på våre hjemmesider:
Æ www.sew-eurodrive.com
10
Håndbok – Gir og girmotorer
Produktbeskrivelse
Generelle merknader om produktbeskrivelsen
2
Produktbeskrivelse
2.1
Generelle merknader om produktbeskrivelsen
Ytelser og
dreiemomenter
2
De ytelser og dreiemomenter som er angitt i katalogene refererer til byggeform M1 og
tilsvarende byggeformer hvor inngående trinn ikke går fullstendig under olje. Dessuten
forutsettes det standardutstyr og standardsmøring av girmotorene, samt normale omgivelsesbetingelser.
Vær oppmerksom på at motorytelsen er angitt som søkeord i valgtabellene for girmotorene. Avgjørende for bruken er imidlertid det utgående dreiemoment ved ønsket
utgående turtall, og dette må kontrolleres.
Turtall
De angitte utgående turtall for girmotorene er veiledende verdier. Ved hjelp av motorens
merketurtall og girets utvekslingsforhold kan du beregne utgående merketurtall. Vær
oppmerksom på at faktisk utgående turtall er avhengig av motorbelastning og nettforhold.
Støy
Alle gir, motorer og girmotorer fra SEW-EURODRIVE ligger under maks. tillatt lydstyrke
som er fastsatt for gir i VDI-direktiv 2159 og for motorer i IEC/EN 60034.
Lakkering
Girene, motorene og girmotorene fra SEW-EURODRIVE lakkeres med maskinlakk
"blå/grå"/RAL 7031 etter DIN 1843 som standard. Spesiallakkeringer er mulig på forespørsel.
Unntak: Spiroplan®-girmotorer W..10 DT56 har aluminiumhus og leveres uten lakkering
som standard.
Overflate- og
rustbeskyttelse
Alle gir, motorer og girmotorer fra SEW-EURODRIVE kan på forespørsel også leveres
i utførelse med spesiell overflatebeskyttelse, for bruk i svært fuktige eller aggressive
omgivelser.
Opplysninger
om vekt
Vær oppmerksom på at alle vektangivelser for gir og girmotorer i katalogene gjelder uten
smøremiddel. Vekten vil variere, alt etter girutførelse og girstørrelse. Smøremiddelmengden avhenger av byggeformen, slik at det ikke kan gis allmenngyldige opplysninger. I kapittel "Konstruksjons- og driftsmerknader/Smøremidler" finner du veiledende
verdier for smøremiddelmengde avhengig av byggeform. Nøyaktig vektangivelse finner
du i ordrebekreftelsen.
Lufttilgang og
tilgjengelighet
Under monteringen av girmotorer/bremsemotorer på arbeidsmaskinen må du passe på
at det er nok plass i aksial og radial retning for uhindret lufttilgang og for vedlikehold av
bremsen og evt. MOVIMOT®-omformeren. Overhold også merknadene på målskissene
for motoren.
Håndbok – Gir og girmotorer
11
Produktbeskrivelse
Generelle merknader om produktbeskrivelsen
2
Flertrinns
girmotorer
Spesielt lave utgående turtall oppnår du med flertrinns gir eller flertrinns girmotorer. Det
monteres et tannhjulsgir eller en tannhjulsgirmotor som gir nummer to på inngående
side.
Motorytelsen må da begrenses i samsvar med maks. tillatt utgående moment for giret.
Utførelse med
redusert
spillerom
Tannhjulsgir, gir med rett utveksling og vinkeltannhjulsgir er tilgjengelige fra girstørrelse
37. Dette girets glapp er betydelig mindre enn standardutførelsenes glapp, slik at posisjoneringsoppgavene kan løses med stor presisjon. Glappen angis i vinkelminutter [ '] i
de tekniske data. Målskissene for standardutførelsene gjelder.
NOCO®-Fluid mot
kontaktrust
Alle akselmonterte gir og girmotorer leveres med NOCO®-Fluid, pasta mot kontaktrust,
som standard. Bruk denne pastaen i samsvar med merknadene i bruksanvisningene for
girene. Da blir arbeidene med service og demontering enklere.
NOCO®-Fluid er forlikelig med næringsmidler i samsvar med USDA-H1. Du gjenkjenner
næringsmiddelforlikelig NOCO®-Fluid på USDA-H1-merket på forpakningen.
RM-gir, RMgirmotorer
En spesialutførelse av tannhjulsgir og vinkeltannhjulsgirmotorer er RM-gir og RM-girmotorer med forlenget utgående lagernav. De er konsipert spesielt for røreverksapplikasjoner og tillater høye tverr- og aksialkrefter, samt bøyemomenter. De øvrige data
svarer til data for standard-tannhjulsgir og standard-tannhjulsgirmotorer. Du finner
spesielle merknader om prosjektering for RM-girene i kapittel "Prosjektering gir/RM-gir".
Spiroplan®vinkelgirmotorer
Spiroplan®-vinkelgirmotorer er robuste, entrinns vinkelgirmotorer med Spiroplan®fortanning. Forskjellen til snekkegirene ligger i materialkombinasjonen i stål-mot-stålfortanningen, de spesielle tanninngrepsforholdene og aluminiumhuset. Dette gjør Spiroplan®-vinkelgirmotorene slitasjefri, svært stillegående og lette.
Takket være en spesielt kort konstruksjon og aluminiumhus kan man realisere svært
kompakte og lette drivløsninger.
Etter innkjøringsperioden ligger Spiroplan®-vinkelgirmotorer under et lydtrykknivå på
55 dB(A) ved drift med 4-polet motor tilkoplet et 50 Hz-nett. Ved levering kan lydtrykknivået være 3 til 5 dB(A) høyere enn i innkjørt tilstand.
Slitasjefri fortanning og smøring for hele levetiden gir en lang og vedlikeholdsfri drift.
Takket være den byggeformuavhengige oljemengden kan du montere Spiroplan®vinkelgirmotorer i enhver monteringsstilling uten å måtte endre oljemengden. På grunn
av like hullavstander i fot- og frontflate, og samme akselhøyder til fot- og frontflate, har
du varierte monteringsmuligheter.
To ulike flensdiametre kan leveres. På forespørsel kan Spiroplan®-vinkelgirmotorer
utstyres med momentarm.
12
Håndbok – Gir og girmotorer
Produktbeskrivelse
Generelle merknader om produktbeskrivelsen
Bremsemotorer
2
Motorene og girmotorene leveres på forespørsel med integrert mekanisk brems.
Bremsen fra SEW-EURODRIVE er en elektromagnetisk skivebrems som magnetiseres
med likestrøm. Den utløses elektrisk og bremses med fjærkraft. Bremsen har et funksjonsprinsipp som gjør at den aktiveres automatisk ved strømbrudd. Dermed oppfyller
den grunnleggende sikkerhetskrav. Bremsen kan også utløses mekanisk dersom den
utstyres med manuell bremsefrigivelse. Da følger enten en håndspak med automatisk
retur eller en låsbar setteskrue med i leveringen. Bremsen betjenes av en bremsestyring
som er plassert enten i motorens tilkoblingsrom eller i koblingsskapet.
Den svært korte konstruksjonen er en vesentlig karakteristisk egenskap til bremsene.
Bremselagerskjoldet er samtidig en del av motoren. Den integrerte konstruksjonen av
bremsemotoren fra SEW-EURODRIVE gir spesielt plassparende og robuste løsninger.
Internasjonale
markeder
Som medlem av AGMA (American Gear Manufacturer's Association) leverer SEWEURODRIVE alle gir og girmotorer i samsvar med AGMA-spesifikasjonene.
På forespørsel leverer SEW-EURODRIVE motorer som er UL-registrerte, eller CSAsertifiserte motorer med tilkoblingsbetingelser i samsvar med CSA- og NEMA-forskriftene.
På forespørsel leverer SEW-EURODRIVE MOVIMOT®-drives som er UL-registrerte,
med tilkoblingsbetingelser i samsvar med NEMA-forskriftene.
For det japanske markedet tilbyr SEW-EURODRIVE motorer i samsvar med JIS-standarden. Spør din salgskonsulent ved behov.
Komponenter
på drivsiden
Følgende komponenter på drivsiden kan leveres til gir fra SEW-EURODRIVE:
•
Deksel på drivside med inngående drivakselende, alternativt med
– Sentrering
– Tilbakeløpssperre
– Motorfundament
•
Adapter
–
–
–
–
Motorfundament
Til montering av IEC- eller NEMA-motorer med alternativ tilbakeløpssperre
Til montering av servomotorer med kvadratisk flens
Med sikkerhetsslurekoplinger med alternativ turtalls- eller sluremonitor
Med hydraulisk startkopling også med skivebrems eller tilbakeløpssperre
Motorfundamentene er drivenheter av vinkeltannhjulsgir, hydrauliske startkoplinger og
elektromotorer. De er festet komplett på en vridningsfri monteringsskinne.
Motorfundamentene kan leveres med følgende alternative tilbehør:
•
Momentarm
•
Mekanisk-termisk overvåkningsinnretning
•
Berøringsløs termisk overvåkningsinnretning
Håndbok – Gir og girmotorer
13
Produktbeskrivelse
Eksplosjonsbeskyttelse iht. ATEX
2
2.2
Eksplosjonsbeskyttelse iht. ATEX
Gyldighetsområde
Med EU-direktiv 94/9/EF eller ATEX 95 reguleres eksplosjonsbeskyttelsen for alle typer
utstyr på nytt for det europeiske marked. Dette direktivet gjelder dermed også for gir,
motorer og girmotorer. EU-direktiv 94/9/EU gjelder siden 01.07.2003 uten begrensninger for bruken av gir, motorer og girmotorer innenfor EU. Andre europeiske land,
f. eks. Sveits, har tilsluttet seg dette direktivet.
Det likeledes nye direktivet 1999/92/EF eller ATEX 137 (118a) regulerer betingelsene
for drift av anlegg i eksplosjonsfarlig atmosfære for hele Europa. I dette direktivet defineres også de soner hvor det f. eks. er tillatt å bruke elektriske drives.
•
Sone 1 og sone 2 med eksplosjonsfare på grunn av gass.
•
Sone 21 og sone 22 med eksplosjonsfare på grunn av støv.
Iht. ATEX utvides den tidligere merkingen av motorene med:
Omfang
•
enhetsgruppe II
•
kategori 2 eller 3
•
Ex-atmosfære G (gass) og/eller D (støv)
SEW-EURODRIVE leverer nå bare eksplosjonsbeskyttede gir, motorer og girmotorer i
samsvar med tilsvarende ATEX-forskrift. Dette gjelder også for ekstrautstyr og tilbehør
i eksplosjonsbeskyttet utførelse.
De eksplosjonsbeskyttede girene, motorene og girmotorene er, avhengig av utrustning
og dimensjonering, egnet for:
•
Atmosfære med eksplosjonsfare på grunn av gass, sone 1 eller 2.
•
Atmosfære med eksplosjonsfare på grunn av støv, sone 21 eller 22.
SEW-EURODRIVE leverer gir, motorer og girmotorer til følgende kategorier:
•
II2G
•
II2D
•
II3GD
•
II3D
Girene, motorene og girmotorene er, avhengig av enhetskategori, godkjent for bruk i
sone 1, 21, 2 og 22.
Stand-alone-girenheter med komponenter på drivsiden kan leveres i følgende kategorier:
•
Gir med adapter AM og AQA, samt deksel på drivsiden AD Æ II2GD
Godkjent for bruk i sone 1, 21, 2 og 22
•
Gir med adapter AR Æ II3GD
Godkjent for bruk i sone 2 og 22
14
Håndbok – Gir og girmotorer
Produktbeskrivelse
Eksplosjonsbeskyttelse iht. ATEX
2
Adapter AQH og AT, samt drives på motorfundament, kan ikke leveres iht. ATEXforskrift.
MOVIMOT®-drives kan leveres i kategori II3D, godkjent for bruk i sone 22.
Annen dokumentasjon
Systembeskrivelsen "Eksplosjonsbeskyttede drives iht. EU-direktiv 94/9/EF" og bindet
med samme navn i serien "Praktisk drivutrustningsteknikk" gir deg prinsipiell informasjon om dette temaet.
Detaljert informasjon om de eksplosjonsbeskyttede produktene fra SEW-EURODRIVE
finner du i katalogen "Eksplosjonsbeskyttede drives" og katalogen "Reguleringsgirmotorer".
Håndbok – Gir og girmotorer
15
Produktbeskrivelse
Energibesparende motorer (Æ GM)
2
2.3
Energibesparende motorer (Æ GM)
GM
Det europeiske forbundet for elektromotorprodusenter, CEMEP, har avtalt med EUkommisjonens generaldirektorat for energi at alle 2- og 4-polede lavspente trefasevekselstrømsmotorer fra 1 til 100 kW skal klassifiseres iht. virkningsgrad, og at dette
skal merkes på merkeplaten og i katalogene. Det skilles mellom klassene EFF3, EFF2
og EFF1. EFF3 betegner motorer uten spesielle krav til virkningsgrad. Med EFF2
betegnes motorer med forbedret virkningsgrad, og EFF1 betegner høyeffektive motorer.
De firepolede trefasevekselstrømsmotorene av type DT/DV i motorstørrelse 90S til
280M oppfyller kravene i virkningsgradklasse
.
De firepolede trefasevekselstrømsmotorene av type DTE/DVE i motorstørrelse 90S til
280M oppfyller kravene i virkningsgradklasse
. Disse motorene kallse energibesparende motorer.
Internasjonale
forskrifter
16
De firepolede trefasevekselstrømsmotorene DT/DV og DTE/DVE oppfyller gjeldende
standarder og forskrifter om energibesparelse i følgende land:
•
Australia
•
New Zealand
•
Brasil
•
Canada
•
USA
Håndbok – Gir og girmotorer
Produktbeskrivelse
Rust- og overflatebeskyttelse
2.4
2
Rust- og overflatebeskyttelse
Generelt
SEW-EURODRIVE tilbyr ulike alternative beskyttelsestiltak for driften av motorer og gir
under spesielle miljøbetingelser.
Beskyttelsestiltakene er sammensatt av to grupper:
•
Rustbeskyttelse KS for motorer
•
Overflatebeskyttelse OS for motorer og gir
En kombinasjon av rustbeskyttelse KS og overflatebeskyttelse OS er et optimalt beskyttelsestiltak for motorene.
Som supplement er spesielle beskyttelsestiltak for drivakslene mulig som alternativ.
Rustbeskyttelse
KS
Rustbeskyttelse KS for motorer er satt sammen av følgende tiltak:
•
Alle festeskruer som løsnes under drift er laget av stål som ikke ruster.
•
Merkeplatene er laget av stål som ikke ruster.
•
Ulike motordeler overtrekkes med lakk.
•
Flensenes kontaktflater og akseltappene behandles med midlertidig rustbeskyttelse.
•
Ekstra tiltak for bremsemotorene.
Et klistremerke med teksten "KORROSIONSSCHUTZ" (rustbeskyttelse) på viftedekslet
indikerer særbehandlingen.
Motorer med ekstern vifte og motorer med spredeakselgiver (ES..) kan ikke leveres med
rustbeskyttelse KS.
Håndbok – Gir og girmotorer
17
Produktbeskrivelse
Rust- og overflatebeskyttelse
2
Overflatebeskyttelse OS
Motorene og girene kan alternativt leveres med overflatebeskyttelse OS1 til OS4 i stedet
for standard-overflatebeskyttelse. Som supplement kan særtiltak Z utføres. Særtiltak Z
betyr at store fordypninger i konturen fylles ut med kautsjuk før lakkering.
Overflatebeskyttelse
Sjiktoppbygning
NDFT på
grått støpejern [µm]1)
egnet for
Standard
1 × dyppgrunning
1 × 1K-dekklakk
ca. 50–70
•
•
•
•
normale miljøbetingelser
Relativ luftfuktighet under 90 %
Overflatetemperatur til maks. 120°C
Korrosivitetskategori C12)
OS1
1 × dyppgrunning
1 × 2K-grunning
1 × 2K-dekklakk
ca. 120–150
•
•
•
•
liten miljøbelastning
Relativ luftfuktighet maks. 95 %
Overflatetemperatur til maks. 120°C
Korrosivitetskategori C22)
OS2
1 × dyppgrunning
2 × 2K-grunning
1 × 2K-dekklakk
ca. 170–210
•
•
•
•
middels miljøbelastning
Relativ luftfuktighet inntil 100 %
Overflatetemperatur til maks. 120°C
Korrosivitetskategori C32)
OS3
1 × dyppgrunning
2 × 2K-grunning
2 × 2K-dekklakk
ca. 220–270
•
•
•
•
stor miljøbelastning
Relativ luftfuktighet inntil 100 %
Overflatetemperatur til maks. 120°C
Korrosivitetskategori C42)
OS4
1 × dyppgrunning
2 × 2K-epoxy-grunning
2 × 2K-dekklakk
ca. 320
•
•
•
•
svært stor miljøbelastning
Relativ luftfuktighet inntil 100 %
Overflatetemperatur til maks. 120°C
Korrosivitetskategori C5-12)
1) NDFT (nominal dry film thickness) = nominell sjikttykkelse, min. sjikttykkelse = 80 % NDFT; maks. sjikttykkelse = 3 x NDFT (DIN EN ISO 12944-5)
2) iht. DIN EN ISO 12 944-2
Spesielle beskyttelsestiltak
NOCO®-Fluid
For drift under sterk miljøbelastning, eller for spesielt krevende applikasjoner, kan det
iverksettes spesielle alternative beskyttelsestiltak for girmotorenes drivaksler.
Tiltak
Beskyttelsesprinsipp
Egnet for
FKM-akseltetningsring
(Viton)
Materiale av høy kvalitet
Kjemisk belastede drives
Kanisil-belegging
Overflatebelegging av akseltetningsringens løpeflate
Sterk miljøbelastning og i forbindelse
med FKM-akseltetningsring (Viton)
Utgående aksel av stål
som ikke ruster
Overflatebeskyttelse på grunn av
materiale av høy kvalitet
Spesielt krevende applikasjoner mht.
overflatebeskyttelse
SEW-EURODRIVE legger som standard rustbeskyttelses- og glidemiddelet NOCO®Fluid ved alle gir med hulaksel. Bruk NOCO®-Fluid når du monterer gir med hulaksel.
Da reduserer du evt. kontaktrust og gjør en senere demontering lettere.
Dessuten er NOCO®-Fluid også egnet til beskyttende behandling av bearbeidete
metallflater som ikke har fått rustbeskyttelse. Dette gjelder f. eks. deler av akseltapper
og flenser. Du kan også bestille NOCO®-Fluid i store beholdere hos SEW-EURODRIVE.
NOCO®-Fluid er forlikelig med næringsmidler i samsvar med USDA-H1. Du gjenkjenner
næringsmiddelforlikelig NOCO®-Fluid på USDA-H1-merket på forpakningen.
18
Håndbok – Gir og girmotorer
Produktbeskrivelse
Langtidslagring
2.5
2
Langtidslagring
Utførelse
Du kan også bestille girene i utførelsen "Langtidslagring". SEW-EURODRIVE anbefaler
utførelsen "Langtidslagring" ved en lagringstid på mer enn 9 måneder.
Smøremidlet i dette giret tilsettes da et VCI-rustbeskyttelsesmiddel (volatile corrosion
inhibitors). Vær oppmerksom på at dette VCI-rustbeskyttelsesmidlet bare er effektivt
innenfor et temperaturområde på –25 °C ... +50 °C. Dessuten overtrekkes flensenes
kontaktflater og akseltappene med et rustbeskyttelsesmiddel. Med mindre noe annet er
angitt, forsynes giret med overflatebeskyttelse OS1. Om du ønsker det, kan du også
bestille OS2, OS3 eller OS4 i stedet for OS1.
Overflatebeskyttelse
Egnet for
OS1
liten miljøbelastning
OS2
middels miljøbelastning
OS3
stor miljøbelastning
OS4
svært stor miljøbelastning
Girene må holdes tett lukket fram til idriftsettingen, slik at VCI-rustbeskyttelsesmidlet
ikke fordunster.
Girene leveres med driftsklar oljefylling i samsvar med angitt byggeform (M1 ... M6). Du
må alltid kontrollere oljenivået før du setter giret i drift.
Lagringsbetingelser
Klimasone
Temperert
(Europa, USA,
Canada, Kina og
Russland, med
unntak av de
tropiske regionene)
Tropisk (Asia,
Afrika, Mellomog Sør-Amerika,
Australia, New
Sealand, med
unntak av de
tempererte
regionene)
Ved langtidslagring må du overholde de lagringsbetingelser som er angitt i følgende
tabell:
Forpakning1)
Pakket i beholdere, sveiset i
folie med tørkemiddel og
fuktighetsindikator.
åpen
Pakket i beholdere, sveiset i
folie med tørkemiddel og
fuktighetsindikator.
Behandlet med kjemiske
midler som beskyttelse mot
insekter og muggsopp.
åpen
Lagringssted2)
Lagringstid
Under tak, beskyttet mot regn og snø,
vibrasjonsfritt.
Maks. 3 år ved regelmessig
kontroll av forpakning og
fuktighetsindikator
(rel. luftfuktighet < 50 %).
Under tak og lukket ved konstant temperatur og
2 år og lenger ved regelmessig
luftfuktighet (5°C < â < 60°C, < 50% relativ
inspeksjon. Ved inspeksjon må
luftfuktighet).
det kontrolleres for renhet og
Ingen plutselige temperatursvingninger og kontrolmekaniske skader. Kontroller
lert ventilasjon med filter (fri for smuss og støv).
at rustbeskyttelsen er uskadd.
Ingen aggressive damper og ingen rystelser.
Under tak, beskyttet mot regn, vibrasjonsfritt.
Maks. 3 år ved regelmessig
kontroll av forpakning og
fuktighetsindikator
(rel. luftfuktighet < 50 %).
Under tak og lukket ved konstant temperatur og
2 år og lenger ved regelmessig
luftfuktighet (5°C < â < 50°C, < 50% relativ
inspeksjon. Ved inspeksjon må
luftfuktighet).
Ingen plutselige temperatursvingninger og kontrol- det kontrolleres for renhet og
mekaniske skader. Kontroller
lert ventilasjon med filter (fri for smuss og støv).
at rustbeskyttelsen er uskadd.
Ingen aggressive damper og ingen rystelser.
Beskyttelse mot insekter.
1) Forpakningen må være utført av en erfaren bedrift med forpakningsmateriale som er uttrykkelig kvalifisert for bruken.
2) SEW-EURODRIVE anbefaler å lagre girene i samsvar med byggeformen.
Håndbok – Gir og girmotorer
19
Produktbeskrivelse
Aseptiske drives
2
2.6
Aseptiske drives
Under produksjon i næringsmiddel-, kjemisk og farmasøytiske industri stilles det høye
krav til hygiene. De drivløsninger som hittil er blitt brukt, har vanskeliggjort de nødvendige rengjøringsprosessene i produksjonsanlegget. Standardmotorer har som regel
kjøleribber og vifte hvor det er vanskelig å komme til ved rengjøring. Det kan derfor lett
samle seg smuss, som igjen kan bidra til bakteriedannelse.
SEW-EURODRIVE løser dette problemet med sine spesielle girmotorer i aseptiksutførelse. P.g.a den glatte overflaten er det enkelt å rengjøre girmotorene og som igjen reduserer utviklingen av korrusjon og bakteriutviklingen på overflaten.
53239AXX
Fig. 1: Girmotorer i aseptiske utførelser fra SEW-EURODRIVE
Aseptic drives utstyres med spesielle trefasevekselstrømsmotorer av serie DAS80 ...
DAS100. Disse motorene er karakterisert ved følgende egenskaper.
•
Motorer med glatt overflate uten kjøleribber
•
Ren konveksjonskjøling (uten vifte)
•
Merkeytelse i S1-drift: 0,25 kW ... 1,5 kW
•
IP66 er standardkapsling for motoren (IP65 for bremsemotorer)
•
Elektrisk tilkopling via hurtigkontakter med kapsling IP66
•
Direkte montering på standard R-, F-, K- og S-gir
•
Med rustbeskyttelse KS
•
Beskyttende overflatelakkering som vern mot kjemikalier og rengjøringsmiddel
•
Alternativ utfylling av alle fordypninger i konturen med elastisk gummi
•
Alternativt med brems for 110 ... 500 V
•
Alternativt med dreiegiver for turtallsregulert omformerdrift
Girmotorer i aseptisk utførelse fra SEW-EURODRIVE skaper også i ditt produksjonsanlegg optimale forutsetninger for hygienisk produksjon og forpakning av næringsmidler.
Du finner detaljert informasjon om girmotorene i aseptisk utførelse fra SEW-EURODRIVE i katalogen "Aseptiske drives DAS", som du kan bestille fra SEW-EURODRIVE.
20
Håndbok – Gir og girmotorer
Produktbeskrivelse
Aseptiske drives
Drivepakke
ASEPTICplus
2
For at girmotoren skal være mest mulig beskyttet mot rengjøringsmidler, kjemikalier og
aggressive omgivelsesbetingelser, er tilleggstiltak og spesielle komponenter for
girmotoren i aseptisk utførelse samlet som ekstrautstyr i en drivepakke ASEPTICplus.
Drivepakken ASEPTICplus inneholder følgende tilleggstiltak:
•
Kapsling IP69K for DAS-motoren (bremsemotor IP65)
•
Beskyttende overflatelakkering OS4
•
Fordypninger i konturen utfylt (sprøytet) med gummi (særtiltak Z)
•
Dobbelte akseltetningsringer på utgående giraksel av viton (FKM)
•
Lufteventil i edelstålutførelse (Nirosta)
•
Kabelinnføring på IS-pluggen med låseskruer av edelstål
•
Utgående giraksel av edelstål som massiv aksel, hulaksel med kile eller TorqLOC®
for girtypene R17-97, F37-97, K37-97, S37-97 og W30
Håndbok – Gir og girmotorer
21
Typebetegnelser og utførelser
Typebetegnelser på gir og ekstrautstyr
3
3
Typebetegnelser og utførelser
3.1
Typebetegnelser på gir og ekstrautstyr
Tannhjulsgir
RX..
Entrinns fotutførelse
RXF..
Entrinns B5-flensutførelse
R..
Fotutførelse
R..F
Fot- og B5-flensutførelse
RF..
B5-flensutførelse
RZ..
B14-flensutførelse
RM..
B5-flensutførelse med forlenget lagernav
Gir med rett
utveksling
F..
Fotutførelse
FA..B
Fotutførelse og hulaksel
FH..B
Fotutførelse og hulaksel med krympeskive
FV..B
Fotutførelse og hulaksel med kilefortanning etter DIN 5480
FF..
B5-flensutførelse
FAF..
B5-flensutførelse og hulaksel
FHF..
B5-flensutførelse og hulaksel med krympeskive
FVF..
B5-flensutførelse og hulaksel med kilefortanning etter DIN 5480
FA..
Hulaksel
FH..
Utgående aksel med krympeskive
FT..
Hulaksel med TorqLOC®-klemforbindelse
FV..
Hulaksel med kilefortanning etter DIN 5480
FAZ..
B14-flensutførelse og hulaksel
FHZ..
B14-flensutførelse og hulaksel med krympeskive
FVZ..
B14-flensutførelse og hulaksel med kilefortanning etter DIN 5480
Tannhjulsgir
22
K..
Fotutførelse
KA..B
Fotutførelse og hulaksel
KH..B
Fotutførelse og hulaksel med krympeskive
KV..B
Fotutførelse og hulaksel med kilefortanning etter DIN 5480
KF..
B5-flensutførelse
KAF..
B5-flensutførelse og hulaksel
KHF..
B5-flensutførelse og hulaksel med krympeskive
KVF..
B5-flensutførelse og hulaksel med kilefortanning etter DIN 5480
KA..
Hulaksel
KH..
Utgående aksel med krympeskive
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Typebetegnelser på gir og ekstrautstyr
KT..
Hulaksel med TorqLOC®-klemforbindelse
KV..
Hulaksel med kilefortanning etter DIN 5480
KAZ..
B14-flensutførelse og hulaksel
KHZ..
B14-flensutførelse og hulaksel med krympeskive
KVZ..
B14-flensutførelse og hulaksel med kilefortanning etter DIN 5480
3
Snekkedrev
S..
Fotutførelse
SF..
B5-flensutførelse
SAF..
B5-flensutførelse og hulaksel
SHF..
B5-flensutførelse og hulaksel med krympeskive
SA..
Hulaksel
SH..
Utgående aksel med krympeskive
ST..
Hulaksel med TorqLOC®-klemforbindelse
SAZ..
B14-flensutførelse og hulaksel
SHZ..
B14-flensutførelse og hulaksel med krympeskive
Spiroplan®-vinkelgir
W..
Fotutførelse
WF..
Flensutførelse
WA..
Hulaksel
WAF..
Flensutførelse og hulaksel
Alternativ R-, F- og K-gir
/R
redusert spillerom
Alternativt K-, W- og S-gir
/T
med momentarm
Alternativt F-gir
/G
med gummibuffer
Håndbok – Gir og girmotorer
23
Typebetegnelser og utførelser
Typebetegnelse for komponenter på drivsiden
3
3.2
Typebetegnelse for komponenter på drivsiden
Adapter
AM..
Adapter for montering av IEC/NEMA-motorer
../RS
AQ..
..og tilbakeløpssperre
Adapter for montering av servomotorer
AR..
AQA
med kilespor
AQH
med spennringnav
Adapter med slurekopling
AT ..
../W
..og turtallsovervåkning
../WS
..og slureovervåkning
Adapter med hydraulisk startkopling
../RS
..og tilbakeløpssperre
../BM(G) ..og skivebrems
../HF ..med bremsefrigivelse uten automatisk retur
../HR ..med bremsefrigivelse med automatisk retur
Deksel på
drivsiden
AD ..
Deksel på drivsiden
../P
..med motorfundament
../RS ..med tilbakeløpssperre
../ZR ..med sentrering
3.3
MK..
24
Typebetegnelse for motorfundament
Motorfundament
../MTS
Mekanisk-termisk overvåkningsenhet
../BTS
Berøringsløs termisk overvåkningsenhet
../T
Momentarm
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Eksempel på typebetegnelse for et gir
3.4
3
Eksempel på typebetegnelse for et gir
Girets typebetegnelse begynner med komponenten på utgående side. Et dobbelt vinkeltannhjulsgir med hydraulisk startkopling har f. eks. følgende typebetegnelse:
K 107 R 87 AT 421 /BMG
Girkomponent på drivsiden – alternativ
Girkomponent på drivsiden – størrelse
Girkomponent på drivsiden – type
Girstørrelse
2. Gir
Girtype
Girstørrelse
1. Gir
Girtype
K107
Fig. 2: Eksempel på typebetegnelse gir
R87
AT421
59827AXX
Andre eksempler:
•
RF 97 AD 3 /P
– Girtype: RF tannhjulsgir i flensutførelse
– Girstørrelse: 97
– Girkomponent på drivsiden: AD3/P deksel på girsiden med motorfundament i
størrelse 3
•
FH 47 /R /G AQH 100/3
–
–
–
–
–
Håndbok – Gir og girmotorer
Girtype: FH gir med rett utveksling med hulaksel og krympeskive
Girstørrelse: 47
Giralternativ: /R utførelse med redusert spillerom
Giralternativ: /G gummibuffer
Girkomponent på drivsiden: AQH 100/3 adapter for montering av servomotorer
med spennringnav av størrelse 100/3
25
Typebetegnelser og utførelser
Typebetegnelser på trefasevekselstrømsmotorer og ekstrautstyr
3
3.5
Typebetegnelser på trefasevekselstrømsmotorer og ekstrautstyr
Standard trefasevekselstrømsmotor i serie
DT.., DV..
Fotutførelse
DR.., ..DT.., ..DV..
Påmonteringsmotor for gir
DFR.., DFT..,
DFV..
Flensutførelse
DT..F, DV..F
Fot- og flensutførelse
Trefasevekselstrømsmotorer med polvending og mykstart
SDT.., SDV..
Fotutførelse
SDFT.., SDFV..
Flensutførelse
SDT..F, SDV..F
Fot- og flensutførelse
Ekstrautstyr
motor
/BR, /BM(G)
26
Brems (støydempet)
../HF
.. med bremsefrigivelse uten automatisk retur
../HR
.. med bremsefrigivelse med automatisk retur
/MM..
MOVIMOT® (integrert frekvensomformer)
/MSW..
MOVI-SWITCH® (integrert bryter- og sikkerhetsfunksjon)
/LN
Støydempet viftedeksel for motorstørrelse 71 til 132S
/RI
Forsterket isolasjon for omformerdrift > 500 V
/RS
Tilbakeløpssperre
/TF
Termoføler (PTC-motstand)
/TH
Termostat (bimetallbryter)
/U
Uventilert
/VR
Ekstern vifte, 1 × 24 VDC
/VR
Ekstern vifte, 1 × 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz
/VS
Ekstern vifte, 1 × 220 ... 266 VAC, 50 Hz
/V
Ekstern vifte, 3 × 380 ... 415 VAC, 50 Hz
/Z
Ekstra svingmasse (tung vifte)
/C
Beskyttelsestak for viftedeksel
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Typebetegnelser på trefasevekselstrømsmotorer og ekstrautstyr
3
Ekstra hurtigkontakter på trefasevekselstrømsmotoren
/IS
Integrert hurtigkontakt
/AMA..
Hurtigkontakt HAN Modular 10B på koblingsboks med dobbeltbøylelås
/AMB..
Hurtigkontakt HAN Modular 10B på koblingsboks med dobbeltbøylelås og med EMChus
/AMD..
Hurtigkontakt HAN Modular 10B på koblingsboks med enkeltbøylelås
/AME..
Hurtigkontakt HAN Modular 10B på koblingsboks med enkeltbøylelås og med EMC-hus
/ASB..
Hurtigkontakt HAN 10ES på koblingsboks med dobbeltbøylelås og med EMC-hus
/ASD..
Hurtigkontakt HAN 10ES på koblingsboks med enkeltbøylelås
/ACB
Hurtigkontakt HAN 10E på koblingsboks med dobbeltbøylelås og med EMC-hus
/ASE..
Hurtigkontakt HAN 10ES på koblingsboks med enkeltbøylelås og med EMC-hus
/ASK..
ECOFAST®-hurtigkontakt HAN 10ES på koblingsboks med enkeltbøylelås, i tillegg med
monteringsskruer for alternativ bæreplate
Ekstra giver på trefasevekselstrømsmotoren
/AV1Y
Multiturn-absoluttverdigiver med massiv aksel, MSI- og sin/cos-signaler
/AV1H
Multiturn-absoluttverdigiver med massiv aksel, Hiperface®- og sin/cos-signaler
/AS..H
Multiturn-absoluttverdigiver med spredeaksel, Hiperface®- og sin/cos-signaler
/ES..H
Singleturn-absoluttverdigiver med spredeaksel, Hiperface®- og sin/cos-signaler
/ES..T
Impulsgiver med spredeaksel, TTL(RS-422)-signaler
/ES..S
Impulsgiver med spredeaksel, sin/cos-signaler
/ES..R
Impulsgiver med spredeaksel, TTL(RS-422)-signaler
/ES..2
Impulsgiver med spredeaksel, HTL-signaler, alternativt 1 eller 2 impulser per omdreining
/ES..6
Impulsgiver med spredeaksel, HTL-signaler, 6 impulser per omdreining
/EV1T
Impulsgiver med massiv aksel, TTL(RS-422)-signaler
/EV1S
Impulsgiver med massiv aksel, sin/cos-signaler
/EV1R
Impulsgiver med massiv aksel, TTL(RS-422)-signaler
/EV1H
Singleturn-absoluttverdigiver med massiv aksel, Hiperface®- og sin/cos-signaler
/EH1T
Impulsgiver med hulaksel, TTL(RS-422)-signaler
/EH1S
Impulsgiver med hulaksel, sin/cos-signaler
/EH1R
Impulsgiver med hulaksel, TTL(RS-422)-signaler
/NV1..
Nærkontaktsensor med A-spor
/NV2..
Nærkontaktsensor med A- og B-spor
Ekstra monteringsanordninger for givere på trefasevekselstrømsmotor
ES..A
.. med spredeaksel
EV1A
.. med massiv aksel
Håndbok – Gir og girmotorer
27
Typebetegnelser og utførelser
Eksempel på typebetegnelse for en girmotor
3
3.6
Eksempel på typebetegnelse for en girmotor
Girmotorens typebetegnelse begynner med komponenten på utgående side. En flertrinns tannhjulsgirmotor med termoføler i motorviklingen har f. eks. følgende typebetegnelse:
K 107 R 77 DV 112M4 /TF
Motoropsjon termoføler
Motorstørrelse og poltall
Motorserie
Girstørrelse
2. Gir
Girserie
Girstørrelse
1. Gir
Girtype
K107
Fig. 3: Eksempel på typebetegnelse girmotor
R77
DV112M4/TF
02986BXX
Andre eksempler:
•
RF 97 / R DV100M4 / BMG / HR
–
–
–
–
–
•
Girtype: tannhjulsgir med redusert spillerom (/ R) i flensutførelse
Girstørrelse: 97
Motorserie: trefasevekselstrømsmotor DV
Motorstørrelse 100M og poltall 4
Ekstrautstyr til motor: støyredusert brems (/ BMG) med bremsefrigivelse med
automatisk retur (/ HR)
FAF 47 / R DT90L4 / BMG / C
– Girtype: Gir med rett utveksling og redusert spillerom (/ R) i B5-flensutførelse med
hulaksel
– Girstørrelse: 47
– Motorserie: trefasevekselstrømsmotor DT
– Motorstørrelse 90L og poltall 4
– Ekstrautstyr til motor: støydempet brems (/ BMG) og beskyttelsestak for viftedeksel (/ C)
28
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Eksempler på typebetegnelse for trefasevekselstrøms(bremse)motorer
3.7
3
Eksempler på typebetegnelse for trefasevekselstrøms(bremse)motorer
DT 90S 4 / BMG / TF / IS
Motoropsjon integrert hurtigkontakt IS
Motoropsjon termoføler TF
Motoropsjon brems BMG
Byggestørrelse 90S og 4-polet
DT = Fotmotor
DFV 132M 2 / BM / TF / ABB8 / EV1T
Motoropsjon 5 V TTL-inkrementalgiver EV1T
Motoropsjon hurtigkontakt ABB8
Motoropsjon termoføler TF
Motoropsjon brems BM
Byggestørrelse 132M og 2-polet
DFV = flensmotor
DV 112M 4-F / RS / Z / C
Motoropsjon beskyttelsestak C
Motoropsjon ekstra svingmasse Z
Motoropsjon tilbakeløpssperre RS
Byggestørrelse 112M, 4-polet og fot-/flensmotor
(DV..-F)
DV..-F = fot-/flensmotor
Håndbok – Gir og girmotorer
29
Typebetegnelser og utførelser
Typebetegnelser MOVIMOT®-standardutførelse
3
Typebetegnelser MOVIMOT®-standardutførelse
3.8
Mekaniske utførelser
DT.. MM.., DV.. MM..
Fotutførelse
..DT.. MM.., ..DV.. MM..
Påmonteringsmotor for gir
DFT.. MM.., DFV.. MM..
Flensutførelse
DT..F MM.., DV..F MM..
Fot- og flensutførelse
Hurtigkontakt
/AVT1
M12-hurtigkontakt for RS-485-tilkobling
/RE.A/ASA3
Hurtigkontakt HAN® 10ES med dobbeltbøylelås for effekt
/RE.A/ASA3/AVT1
Hurtigkontakt HAN® 10ES med dobbeltbøylelås for effekt og M12-hurtigkontakt
for RS-485-tilkobling
/RE.A/AMA6
Hurtigkontakt HAN® Modular med dobbeltbøylelås for effekt og RS-485tilkobling
/RE.A/AMD6
Hurtigkontakt HAN® Modular med enkeltbøylelås for effekt og RS-485tilkobling
Ekstrautstyr
/BMG
30
Brems (støydempet)
../HF
.. med bremsefrigivelse uten automatisk retur
../HR
.. med bremsefrigivelse med automatisk retur
/RS
Tilbakeløpssperre
/LN
Støydempet viftedeksel
/Z
Ekstra svingmasse (tung vifte)
/C
Beskyttelsestak for viftedeksel
/ES..2
Impulsgiver med spredeaksel, HTL-signaler, alternativt 1 eller 2 impulser per
omdreining
/ES..6
Impulsgiver med spredeaksel, HTL-signaler, 6 impulser per omdreining
/NV1..
Nærkontaktsensor med A-spor
/NV2..
Nærkontaktsensor med A- og B-spor
/R..A/../BGM
Bremsestyring
/R..A/../BSM
Bremsestyring
/R..A/../URM
Hurtigaktivering av brems
/MLU..A
24 VDC-forsyning
/MLG..A
Regulator for nominell verdi med integrert 24-VDC-forsyning
/MBG11A
Regulator for nominell verdi
/MWA21A
Omformer for nominell verdi
/MDG11A
Diagnoseenhet
/KPF..
Hybridkabel med hurtigkontakt (installert)
/MF...
Feltbuss-grensesnitt
/MQ...
Feltbuss-grensesnitt MQ.. med integrert småstyring
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Typebetegnelser MOVIMOT® med integrert AS-grensesnitt
3
Typebetegnelser MOVIMOT® med integrert AS-grensesnitt
3.9
Mekaniske utførelser
DT.. MM.., DV.. MM..
Fotutførelse
..DT.. MM.., ..DV.. MM..
Påmonteringsmotor for gir
DFT.. MM.., DFV.. MM..
Flensutførelse
DT..F MM.., DV..F MM..
Fot- og flensutførelse
Hurtigkontakt
/AVSK
MOVIMOT® med integrert AS-grensesnitt og M12-hurtigkontakt for
AS-grensesnitt
/AZSK
3 x M12-hurtigkontakt for AS-grensesnitt, AUX-PWR og sensortilkobling
/AND3/AZSK
3 x M12-hurtigkontakt for AS-grensesnitt, AUX-PWR, sensortilkobling og
hurtigkontakt AND3 for effekttilkobling
Ekstrautstyr
/BMG
Brems (støydempet)
../HF
.. med bremsefrigivelse uten automatisk retur
../HR
.. med bremsefrigivelse med automatisk retur
/RS
Tilbakeløpssperre
/LN
Støydempet viftedeksel
/Z
Ekstra svingmasse (tung vifte)
/C
Beskyttelsestak for viftedeksel
/ES..2
Impulsgiver med spredeaksel, HTL-signaler, alternativt 1 eller 2 impulser per
omdreining
/ES..6
Impulsgiver med spredeaksel, HTL-signaler, 6 impulser per omdreining
/NV1..
Nærkontaktsensor med A-spor
/NV2..
Nærkontaktsensor med A- og B-spor
/R..A/../URM
Hurtigaktivering av brems
Håndbok – Gir og girmotorer
31
Typebetegnelser og utførelser
Eksempel på typebetegnelse for en MOVIMOT®-girmotor
3
3.10
Eksempel på typebetegnelse for en MOVIMOT®-girmotor
MOVIMOT®-girmotorens typebetegnelse begynner med komponenten på utgående
side. En MOVIMOT®-tannhjulsgirmotor med brems har f. eks. følgende typebetegnelse:
KA 77 DT 90L4 BMG/MM15/MLU
MOVIMOT®-opsjon 24 V-forsyning1)
MOVIMOT®-frekvensomformer
Motoropsjon brems
Motorstørrelse og poltall
Motorserie
Girstørrelse
Girtype
1) Bare alternativer som er installert på fabrikken, er angitt på merkeplaten.
MLU..
KA77
Fig. 4: Eksempel på typebetegnelse MOVIMOT®-girmotor
32
MM15
DT 90L4BMG
53435AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Girmotorenes utførelser
3.11
3
Girmotorenes utførelser
De utførelser som er beskrevet i dette kapitlet, refererer til girmotorer fra SEW-EURODRIVE. De gjelder også for gir uten motorer (uten DR/DT/DV) og for MOVIMOT®-girmotorer (../MM..).
Tannhjulsgirmotorer
Tannhjulsgirmotorene kan leveres i følgende utførelser
RX..DR/DT/DV..
Entrinns tannhjulsgirmotor i fotutførelse
RXF..DR/DT/DV..
Entrinns tannhjulsgirmotor i B5-flensutførelse
R..DR/DT/DV..
Tannhjulsgirmotor i flensutførelse
R..F DR/DT/DV..
Tannhjulsgirmotor i fot- og B5-flensutførelse
RF..DR/DT/DV..
Tannhjulsgirmotor i B5-flensutførelse
RZ..DR/DT/DV..
Tannhjulsgirmotor i B14-flensutførelse
RM..DR/DT/DV..
Tannhjulsgirmotor i B5-flensutførelse med forlenget lagernav
59848AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
33
3
Typebetegnelser og utførelser
Girmotorenes utførelser
Tappvekselmotorer
Følgende utførelser av tappvekselmotorer kan leveres:
F..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i fotutførelse
FA..B DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i fotutførelse med hulaksel
FV..B DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i fotutførelse med hulaksel og kilefortanning
etter DIN 5480
FH..B DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i fotutførelse med hulaksel og krympeskive
FF..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i B5-flensutførelse
FAF..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i B5-flensutførelse med hulaksel
FVF..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i B5-flensutførelse med hulaksel og kilefortanning etter DIN 5480
03165AXX
34
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Girmotorenes utførelser
3
FHF..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i B5-flensutførelse med hulaksel og
krympeskive
FA..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor med hulaksel
FV..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor med hulaksel og kilefortanning etter DIN 5480
FH..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor med hulaksel og krympeskive
FT..DR/DT/DV
Tappvekselmotor med hulaksel og TorqLOC®-klemforbindelse
FAZ..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i B14-flensutførelse med hulaksel
FVZ..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i B14-flensutførelse med hulaksel og kilefortanning
etter DIN 5480
FHZ..DR/DT/DV..
Tappvekselmotor i B14-flensutførelse med hulaksel og
krympeskive
03166AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
35
3
Typebetegnelser og utførelser
Girmotorenes utførelser
Vinkeltannhjulsgirmotorer
Vinkeltannhjulsgirmotorene kan leveres i følgende utførelser:
K..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i flensutførelse
KA..B DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i fotutførelse med hulaksel
KV..B DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i fotutførelse med hulaksel og
kilefortanning etter DIN 5480
KH..B DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i fotutførelse med hulaksel og
krympeskive
KF..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i B5-flensutførelse
KAF..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor B5-flensutførelse med hulaksel
KVF..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i B5-flensutførelse med hulaksel
og kilefortanning etter DIN 5480
03173AXX
36
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Girmotorenes utførelser
3
KHF..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i B5-flensutførelse med hulaksel
og krympeskive
KA..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor med hulaksel
KV..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor med hulaksel og kilefortanning
etter DIN 5480
KH..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor med hulaksel og krympeskive
KT..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor med hulaksel og
TorqLOC®-klemforbindelse
KAZ..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor B14-flensutførelse med hulaksel
KVZ..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i B14-flensutførelse med hulaksel
og kilefortanning etter DIN 5480
KHZ..DR/DT/DV..
Vinkeltannhjulsgirmotor i B14-flensutførelse med hulaksel
og krympeskive
03174AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
37
Typebetegnelser og utførelser
Girmotorenes utførelser
3
Snekkegirmotorer
Snekkegirmotorene kan leveres i følgende utførelser:
S..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor i fotutførelse
SF..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor i B5-flensutførelse
SAF..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor B5-flensutførelse med hulaksel
SHF..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor i B5-flensutførelse med hulaksel og
krympeskive
03180AXX
38
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Girmotorenes utførelser
3
SA..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor med hulaksel
SH..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor med hulaksel og krympeskive
ST..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor med hulaksel og
TorqLOC®-klemforbindelse
SAZ..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor B14-flensutførelse med hulaksel
SHZ..DR/DT/DV..
Snekkegirmotor i B14-flensutførelse med hulaksel og
krympeskive
03181AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
39
Typebetegnelser og utførelser
Girmotorenes utførelser
3
Spiroplan®girmotorer
Spiroplan®-girmotorene kan leveres i følgende utførelser:
W..DR/DT..
Spiroplan®-girmotor i fotutførelse
WF..DR/DT..
Spiroplan®-girmotor i flensutførelse
WA..DR/DT..
Spiroplan®-girmotor med hulaksel
WAF..DR/DT..
Spiroplan®-girmotor i flensutførelse med hulaksel
03188AXX
40
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelser og utførelser
Utførelser av komponenter på drivsiden
3.12
3
Utførelser av komponenter på drivsiden
Bildet under viser utførelsene av komponentene på drivsiden:
52191AXX
Fig. 5: Oversikt over komponenter på drivsiden
AD
Deksel på drivsiden
AR/W
Adapter med slurekopling og
turtallsovervåkning
AD/ZR
Deksel med sentrering på drivsiden
AR/WS1)
Adapter med slurekopling og
slureovervåkning
AD/RS
Deksel med tilbakeløpssperre på
drivsiden
/W
Turtallsmonitor
AD/P
Deksel med motorfundament på
drivsiden
/WS
Sluremonitor
AM
Adapter for montering av
IEC/NEMA-motorer
AT
Adapter med hydraulisk startkopling
AQ
Adapter for montering av servomotorer
AT/RS
Adapter med hydraulisk startkopling
og tilbakeløpssperre
AR
Adapter med slurekopling
AT/BM(G)
Adapter med hydraulisk startkopling
og skivebrems
1) kun i forbindelse med reguleringsgir VARIBLOC®
Håndbok – Gir og girmotorer
41
Typebetegnelser og utførelser
Utførelser av trefasevekselstrøms(bremse)motorer (Æ GM)
3
3.13
Utførelser av trefasevekselstrøms(bremse)motorer (Æ GM)
Bildet under viser eksempler på utførelser av trefasevekselstrøms(bremse)motorer:
GM
DT, DV../BM(G)
DFT, DFV../MSW
DFT, DFV../ASB1
DFT, DFV../MM
DFR../BR/IS, DFT, DFV../BM(G)/IS
50914AXX
Fig. 6: Trefasevekselstrøms(bremse)motorer
42
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av drives
Tilleggs-dokumentasjon
4
Prosjektering av drives
4.1
Tilleggs-dokumentasjon
4
SEW-EURODRIVE tilbyr en omfattende dokumentasjon over temaområdet elektrisk
drivteknikk som supplement til informasjonen i denne systemmanualen. Dette gjelder
fremfor alt publikasjonene i serien "Praktisk drivteknikk" og manualene og katalogene
for de elektronisk regulerte drivene. Dessuten finner du på hjemmesidene til SEWEURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.de) et stort utvalg av vår dokumentasjon på
ulike språk. Disse dukumentene kan du laste ned. Nedenunder finner du en liste over
tilleggs-dokumentasjon som er interessant ved prosjekteringen. Disse publikasjonene
kan bestilles hos SEW-EURODRIVE.
Praktisk
drivteknikk
Dokumentasjon
over elektronikk
•
Prosjektering av drives
•
Regulerte trefasedrives
•
EMC i drivutrustningsteknikk
•
Eksplosjonsbeskyttede drives iht. EU-direktiv 94/9/EF
•
SEW-skivebremser
•
Systemmappe "Desentral installasjon" (MOVIMOT®, MOVI-SWITCH®, kommunikasjons- og forsyningsgrensesnitt)
•
Systemmanual "MOVITRAC® B"
•
Systemmanual "MOVIDRIVE® MDX60/61B"
Håndbok – Gir og girmotorer
43
Prosjektering av drives
Opplysninger om valg av drives
4
4.2
Opplysninger om valg av drives
For at komponentene for en drive skal kunn fastsettes entydig, må man kjenne visse
opplysninger. Dette er:
Opplysninger for valg av drives
Dine notater
namin
Min. utgående turtall
[1/min]
namaks
Maks. utgående turtall
[1/min]
Pa ved namin
Utgående effekt ved min. utgående turtall
Pa ved namax
Utgående effekt ved maks. utgående turtall
[kW]
Ma ved namin
Utgående dreiemoment ved min. utgående turtall
[Nm]
Ma ved namax
Utgående dreiemoment ved maks. utgående turtall
[Nm]
FR
Tverrkraft på utgående aksel. Det forutsettes belastningspunkt midt på akseltappen. Dersom dette ikke er
tilfelle, må nøyaktig belastningspunkt angis med
belastningsvinkel og akselens dreieretning for
rekalkulasjon.
[kW]
[N]
FA
Aksialkraft (strekk og press) på drivakselen
JLast
Drevet massetreghetsmoment
[10-4 kgm2]
R, F, K, S, W
M1 – M6
Påkrevd girtype og byggeform
(Æ kap. Byggeformer, spruttap)
–
IP..
Påkrevd kapsling
–
âUmg
Omgivelsestemperatur
[N]
[°C]
[m over
NN]
H
Installasjonshøyde
S.., ..%ED
Driftsmodus og relativ innkoblingstid ED, alternativt
kan også nøyaktig belastningssyklus angis
Z
Koblingshyppighet, alternativt kan også nøyaktig
belastningssyklus angis
[1/h]
–
fnett
Nettfrekvens
[Hz]
UMot,
UBremse
Driftsspenning for motor og brems
[V]
MB
Påkrevd bremsemoment
[Nm]
Ved omformerdrift:
Påkrevd reguleringsmåte og reguleringsområde
Fastsettelse av
motordata
For å kunne velge korrekt drive, behøver man i første omgang opplysninger om
maskinen som skal drives (masse, turtall, reguleringsområde osv.).
Med disse opplysningene fastsettes nødvendig effekt, dreiemoment og turtall. Du finner
hjelp i publikasjonen "Praktisk drivteknikk, Prosjektering av drives" eller i prosjekteringsprogramvaren PRODRIVE.
Valg av
korrekt drive
44
Ved hjelp av beregnet effekt og turtall for driven, i samsvar med andre mekaniske krav,
kan man nå fastsette den passende drive.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av drives
Prosjekteringsforløp
4.3
4
Prosjekteringsforløp
Eksempel
Forløpsdiagrammet under viser skjematisk fremgangsmåten for prosjektering av posisjoneringsdrives. Driven består av en girmotor som forsynes med strøm fra en
omformer.
Nødvendig informasjon om maskinen som skal drives
– Tekniske data og omgivelsesbetingelser
– Posisjoneringsnøyaktighet
– Reguleringsområde for turtall (rotasjonsnøyaktighet)
– Beregning av kjøresyklus
Ç
Beregning av relevante applikasjonsdata
– Statisk, dynamisk og generatorisk effekt
– Turtall
– Dreiemomenter
– Kjørediagram
Ç
Girvalg
– Fastsettelse av girstørrelse, utveksling og girutførelse
– Kontroll av posisjoneringsnøyaktighet
– Kontroll av girbelastning (Ma max à Ma (t))
Ç
Systemvalg avhengig av
– Posisjoneringsnøyaktighet
– Reguleringsområde
– Regulering
Ç
Omformerdrift
– Spenningsstyrt omformer uten og med turtallsregulering
– Spenningsstyrt, vektorregulert omformer uten og med turtallsregulering
– Strømstyrt, verktorregulert omformer
Ç
Motorvalg
– Maks. dreiemoment
– Ved spesielt lave utgående turtall: Motoreffekten begrenses i samsvar med girets Ma max
– Ved dynamiske drives: effektivt dreiemoment ved middels turtall
– Maks. turtall
– Ved dynamiske drives: Dreiemomentkurver
– Termisk belastning (reguleringsområde, innkoblingstid)
– Valg av korrekt giver
– Motorutrustning (brems, hurtigkontakt, TF-overvåkning osv.)
Ç
Valg av omformer
– Tilordning av motor-omformer
– Kontinuerlig effekt og toppeffekt for spenningsstyrte omformere
– Kontinuerlig strøm og toppstrøm for strømstyrte omformere
Ç
Valg av bremsemotstand
– Ved hjelp av beregnet generatorisk effekt og ED
Ç
Ekstrautstyr
– EMC-tiltak
– Betjening/kommunikasjon
– Tilleggsfunksjoner
Ç
Kontroller at alle krav oppfylles.
Håndbok – Gir og girmotorer
45
Prosjektering av gir
Girenes virkningsgrad
5
5
Prosjektering av gir
5.1
Girenes virkningsgrad
Generelt
Girenes virkningsgrad avgjøres i hovedsak av friksjonen i fortanning og lagre. Vær
oppmerksom på at virkningsgraden til et gir ved start alltid er mindre enn virkningsgraden ved driftsturtall. Dette er spesielt utpreget for snekke- og Spiroplan®-vinkelgirmotorer.
R-, F-, K-gir
For tannhjulsgir, gir med rett utveksling og vinkeltannhjulsgir ligger virkningsgraden, alt
etter antall fortanninger, mellom 94 % (3-trinns) og 98 % (1-trinns).
S- og W-gir
Fortanningen til snekke- og Spiroplan®-gir foråsaker en høy andel glidefriksjon. Av
denne grunn har disse girene større fortanningstap og dermed lavere virkningsgrader
enn R-, F- eller K-gir.
Dette avhenger av følgende faktorer:
•
Snekke- eller Spiroplan®-trinnets utveksling
•
Inngående turtall
•
Girtemperatur
Snekkegirene fra SEW-EURODRIVE er tannhjul-/snekkekombinasjoner og har derfor
en klart bedre virkningsgrad enn rene snekkegir. Ved svært store utvekslingsforhold for
snekke- eller Spiroplan®-trinnet kan virkningsgraden bli η < 0,5.
Selvsperring
For tilbakedrivende dreiemomenter på snekke- eller Spiroplan®-gir gjelder virkningsgrad η' = 2 – 1/η, m.a.o. klart ugunstigere enn virkningsgrad framover η. ER virkningsgrad framover η Â 0,5, så er snekke- eller Spiroplan®-giret selvsperrende. Spiroplan®girene er til dels også dynamisk selvsperrende. Dersom bremsevirkningen til den
selvsperrende mekanismen skal nyttes teknisk, ber vi deg konsultere SEW-EURODRIVE.
I heisemaskineri er den selvsperrende virkningen til snekkegir og Spiroplan®-gir ikke
tillatt som eneste sikkerhetsinnretning.
46
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av gir
Girenes virkningsgrad
Innkjøringsfase
5
På nye snekke- og Spiroplan®-gir er tannflankene ikke fullstendig glattet enda. Derfor er
friksjonsvinkelen større i innkjøringsfasen, og dermed er virkningsgraden lavere enn
under den senere drift. Denne effekten forsterker seg når utvekslingsforholdet blir
større. Følgende verdier må trekkes fra den virkningsgrad som er angitt i listen i løpet
av innkjøringsfasen:
Spiroplan®
Snekke
i-område
η-reduksjon
i-område
η-reduksjon
1 start
ca. 50 ... 280
ca. 12 %
ca. 40 ... 75
ca. 15 %
2 start
ca. 20 ... 75
ca. 6 %
ca. 20 ... 30
ca. 10 %
3 start
ca. 20 ... 90
ca. 3 %
ca. 15
ca. 8 %
4 start
–
–
ca. 10
ca. 8 %
5 start
ca. 6 ... 25
ca. 3 %
ca. 8
ca. 5 %
6 start
ca. 7 ... 25
ca. 2 %
–
–
7 start
–
–
ca. 6
ca. 3 %
Innkjøringsfasen varer vanligvis 48 timer. Snekke- og Spiroplan®-girene kommer opp i
den virkningsgrad som er angitt i listen, når:
Spruttap
•
giret er fullstendig innkjørt
•
giret har fått nominell temperatur
•
foreskrevet smøremiddel er fylt på, og
•
giret arbeider innenfor nominelt område
Ved visse byggeformer (Æ kap. "Byggeformer og viktige ordreopplysninger") dyppes
første trinn fullstendig ned i smøremidlet. Ved større gir og høy periferihastighet på det
inndrivende trinnet oppstår det spruttap, som man ikke må unnlate å ta hensyn til. Vennligst konsulter SEW-EURODRIVE dersom du vil bruke slike gir.
Bruk om mulig R-, K- og S-gir i monteringsposisjon M1 for å holde spruttapene så lave
som mulig.
Håndbok – Gir og girmotorer
47
Prosjektering av gir
Oljeutjevningsbeholder
5
5.2
Oljeutjevningsbeholder
Oljeutjevningsbeholderen utvider ekspansjonsrommet for smøremidlet eller luftrommet
i giret. Dermed kan man unngå at det kommer smøremiddel ut av lufteventilen på grunn
av høye driftstemperaturer.
SEW-EURODRIVE anbefaler å bruke oljeutjevningsbeholdere for gir og girmotorer i
byggeform M4 og ved inngående turtall > 2000 min–1.
b
c
a
59648AXX
Fig. 7: Oljeutjevningsbeholder
Gir
R27 ... R67
F37 ... F67
K37 ... K67
S37 ... S67
R77 ... R87
F77 ... F87
K77 ... K87
S77 ... S87
R97 ... R137
F97 ... F107
K97 ... K107
S97
R147
F127
K127
R167
F157
K157 ... K187
Motor
Pakkenr.
Mål a [mm]
Mål b [mm]
Mål c [mm]
DT80 ... DV132
0045 627 6
85
198
40.5
DT80 ... DV100
0045 648 9
85
198
40.5
DV112 ... DV132
0045 628 4
85
303
40.5
DV160 ... DV180
0045 649 7
85
303
40.5
DT80 ... DV100
0045 629 2
85
198
40.5
DV112 ... DV132
0045 650 0
125
303
40.5
DV160 ... DV250
0045 630 6
125
303
40.5
DV132
0045 631 4
125
303
40.5
DV160 ... DV280
0045 632 2
125
303
40.5
DV160 ... DV180
0045 633 0
125
303
40.5
DV200 ... D315
0045 634 9
125
303
40.5
Oljeutjevningsbeholderen leveres som monteringssett. Den er beregnet på montering
på girmotoren, men kan også festes på nærliggende anleggsdeler hvis det er trangt om
plassen, eller hvis det dreier seg om gir uten motor.
48
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av gir
Flertrinns girmotorer (Æ GM)
5.3
5
Flertrinns girmotorer (Æ GM)
Generelt
GM
Begrense
motorytelsen
Spesielt lave utgående turtall oppnår du med flertrinns gir eller flertrinns girmotorer. Da
monteres det et annet gir i tillegg, som regel et tannhjulsgir, foran giret eller mellom giret
og motoren.
Det resulterende totale utvekslingsforholdet kan nå føre til at giret må beskyttes.
Du må redusere maks. utgående motortytelse i samsvar med maks. tillatt utgående
dreiemoment på giret (Ma max). For å gjøre dette, må du først fastsette maks. tillatt
motormoment (MN zul).
Maks. tillatt motormoment kan du beregne slik:
MN zul =
Ma max
iges ηges
59717ANO
Beregn ved hjelp av maks. tillatt motormoment MN zul og motorens belastningsdiagram
tilhørende verdi for motorstrømmen.
Iverksett egnede tiltak, slik at motorens kontinuerlige strømforbruk ikke blir større enn
den tidligere beregnede verdi for motormoment MN zul. Et egnet tiltak vil f. eks. være å
stille motorvernbryterens utløserstrøm på denne maks. strømverdien. En motorvernbryter gir i tillegg anledning til å overbroe en kortvarig overlast, f. eks. under motorens
startfase. På omformerdrives vil et egnet tiltak være å begrense omformerens utgangsstrøm i samsvar med beregnet motorstrøm.
Kontroll av
bremsemomentene
Dersom du bruker en flertrinns bremsemotor, må du begrense bremsemomentet (MB)
i samsvar med maks. tillatt motormoment MN zul. I denne forbindelse er maks. 200 %
MN zul tillatt som bremsemoment.
MB max  200 % MN zul
Er noe uklart vedrørende tillatt koblingshyppighet for flertrinns bremsemotorer, vennligst
konsulter SEW-EURODRIVE.
Unngå
blokkeringer
Det er ikke tillatt å blokkere flertrinns gir eller flertrinns girmotor på utgående side. Da
kan det oppstå udefinerbare dreiemomenter og ukontrollerbar tverr- og aksialkrefter.
Dette kan ødelegge girene.
Dersom det ikke er mulig å utelukke blokkeringer av flertrinns gir eller flertrinns girmotorer på grunn av applikasjonen, vennligst konsulter SEW-EURODRIVE.
Håndbok – Gir og girmotorer
49
Prosjektering av gir
Belastningsfaktor
5
5.4
Belastningsfaktor
Beregne belastningsfaktor
Arbeidsmaskinens innvirkning på giret blir tatt med i betraktningen med tilstrekkelig
nøyaktighet med belastningsfaktor fB. Belastningsfaktoren beregnes avhengig av daglig
driftstid og koblingshyppighet Z. I denne forbindelse tas det hensyn til tre belastningskategorier, alt etter masseakselerasjonsfaktor. Den belastningsfaktor som gjelder for din
applikasjon, kan du avlese på figur 8. Den belastningsfaktor som beregnes med dette
diagrammet, må være mindre enn eller lik den belastningsfaktor som står i valgtabellen.
Ma • f b
fB 24*
16*
8*
1.8
1.7
1.6
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.6
1.4
1.5
(III)
(II)
1.3
1.2
1.3
1.4
Ma max
(I)
1.1
1.2
1.0
1.3
1.1
0.9
1.2
1.0
0.8
0
200
400
600
800
1000 1200 1400 Z [1/h] **
Fig. 8: Belastningsfaktor fB
*
**
Belastningskategori
50
00656BXX
Daglig driftstid i timer/dag
Koblingshyppighet Z: Koblingene omfatter alle start- og bremseprosesser, samt omkoblinger fra lave til
høye turtall og omvendt.
Det skilles mellom tre belastningskategorier:
(I)
ensartet, tillatt masseakselerasjonsfaktor  0,2
(II)
uensartet, tillatt masseakselerasjonsfaktor  3
(III)
sterkt uensartet, tillatt masseakselerasjonsfaktor  10
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av gir
Belastningsfaktor
Masseakselerasjonsfaktor
5
Masseakselerasjonsfaktoren beregnes på følgende måte:
Masseakselerasjonsfaktor
alle eksterne massetreghetsmomenter
Massetreghetsmoment på motorsiden
"Alle eksterne massetreghetsmomenter" er massetreghetsmomentene til arbeidsmaskin og gir, redusert til motorturtallet. Reduksjonen til motorturtallet beregnes med
følgende formel:
JX = J
JX
J
n
nM
2
( nnM )
= massetreghetsmoment redusert til motorakselen
= massetreghetsmoment, relatert til girets utgående turtall
= girets utgående turtall
= motorturtall
"Massetreghetsmoment på motorsiden" er motorens massetreghetsmomenter og, om
montert, de til bremsen og den tunge viften (Z-vifte).
Ved store masseakselerasjonsfaktorer (> 10), stort spillerom i overføringselementene
eller store tverrkrefter, kan det oppstå belastningsfaktorer fB > 1,8. Kontakt da SEWEURODRIVE.
Belastningsfaktor: SEW-fB
Fastsettelsen av maks. tillatt kontinuerlig dreiemoment Ma max og herav avledete belastningsfaktor fB = Ma max / Ma er ikke normert og varierer sterkt fra produsent til produsent.
Girene gir allerede med en belastningsfaktor SEW-fB = 1 maks. sikkerhet og driftssikkerhet med henblikk på kontinuerlig materialstyrke (unntak: snekkehjulslitasje på
snekkegir). Under visse omstendigheter vil ikke belastningsfaktoren kunne sammenliges med opplysningene fra andre girprodusenter. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE
hvis du er i tvil. Da vil du få mer informasjon om din aktuelle drive.
Eksempel
Masseakselerasjonsfaktor 2,5 (belastningskategori II), 14 timer daglig driftstid (avleses
ved 16 h/d) og 300 koblinger/time gir iht. figur 8 belastningsfaktor fB = 1,51. Den valgte
girmotoren må da ha en SEW-fB-verdi = 1,51 eller større ifølge valgtabellene.
Håndbok – Gir og girmotorer
51
Prosjektering av gir
Belastningsfaktor
5
Snekkegir
For snekkegir må det i tillegg til belastningsfaktor fB fra figur 8 også tas hensyn til to
andre belastningsfaktorer. Dette er:
•
fB1 = belastningsfaktor fra omgivelsestemperatur
•
fB2 = belastningsfaktor fra innkoblingstid
De ekstra belastningsfaktorene fB1 og fB2 kan beregnes ved hjelp av diagrammene på
figur 9. Ved fB1 tas det hensyn til belastningskategorien på samme måte som ved fB.
fB1
(I)
1.8
(II)
1.6
(III)
fB2
1.4
1.0
1.2
0.8
1.0
-20
0.6
-10
20
30
40 °C 50
0
20
40
60
100 %ED
00657BXX
Fig. 9: ekstra driftsfaktorer fB1 og fB2
ED (%) =
80
Belastningstid i min/h
x 100
60
Ved temperaturer under –20 °C (Æ fB1), vennligst ta kontakt med SEW-EURODRIVE.
Samlet belastningsfaktor for snekkegir beregnes på følgende måte:
fBges = fB • fB1 • fB2
Eksempel
Girmotoren med belastningsfaktor fB = 1,51 fra forrige eksempel skal være en snekkegirmotor.
Omgivelsestemperatur â = 40 °C Æ fB1 = 1,38 (avleses ved belastningskategori II)
Belastningstid = 40 min/h Æ ED = 66,67 % Æ fB2 = 0,95
Samlet belastningsfaktor er fBges = 1,51 • 1,38 • 0,95 = 1,98
Den valgte snekkegirmotoren må ifølge valgtabellene ha en belastningsfaktor SEW-fB
= 1,98 eller høyere.
52
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av gir
Tverr- og aksialkrefter (Æ GM, Æ MM, Æ GK)
5.5
5
Tverr- og aksialkrefter (Æ GM, Æ MM, Æ GK)
Beregne
tverrkraften
Under beregningen av tverrkraften som oppstår, må det tas hensyn til hvilket overføringselement som monteres på akseltappen. For ulike overføringselementer må det
tas hensyn til følgende tilleggsfaktorer fZ.
Overføringselement
GM
MM
Tilleggsfaktor fZ
Opplysninger
Tannhjul
1.15
< 17 tenner
Kjedehjul
1.40
< 13 tenner
Kjedehjul
1.25
< 20 tenner
Smale kileremskiver
1.75
Forspenningskraftens påvirkning
Skiver for flat rem
2.50
Forspenningskraftens påvirkning
Tannremskiver
1.50
Forspenningskraftens påvirkning
Tverrkraftbelastningen på motor- eller girakselen beregnes da slik:
GK
Tillatt tverrkraft
X
X
FR
= tverrkraftbelastning i N
Md
= dreiemoment i Nm
d0
= midlere diameter på montert overføringselement i mm
fZ
= tilleggsfaktor
De tillatte tverrkreftene beregnes ved hjelp av beregnet nominell levetid for rullelagre
L10h (iht. ISO 281).
For spesielle driftsbetingelser er det på forespørsel mulig å beregne tillatte tverrkrefter
ved hjelp av modifisert levetid Lna.
I valgtabellene for girmotorene angis tillatte tverrkrefter FRa for utgående aksler til fotgir
med massiv aksel. For andre utførelser må du ta kontakt med SEW-EURODRIVE.
Opplysningene refererer til et belastningspunkt midt på akseltappen (på vinkelgir
sett på utgangen på drivsiden). Med hensyn til belastningsvinkel α og dreieretning forutsettes de mest ugunstige betingelser.
•
På K- og S-gir i byggeform M1 med veggfeste på forsiden er det bare tillatt med 50 %
av FRa iht. valgtabellene.
•
Vinkeltannhjulsgirmotorer K167 og K187 i monteringsposisjon M1 til M4: Ved
girmonteringer som avviker fra fremstillingen på byggeformsidene, er det kun tillatt
med maks. 50 % av den tverrkraft FRa som er angitt i valgtabellene.
•
Tannhjulsgirmotorer i fot- og flensutførelse (R..F): Ved dreiemomentoverføring via
flensfestet er det bare tillatt med maks. 50 % av den tverrkraft FRa som er angitt i
valgtabellene.
Håndbok – Gir og girmotorer
53
Prosjektering av gir
Tverr- og aksialkrefter (Æ GM, Æ MM, Æ GK)
5
Høyere tillatte
tverrkrefter
Et nøyaktig samsvar med belastningsvinkel α og dreieretningen kan tillate en høyere
tverrkraftbelastning. Dessuten kan det gi anledning til høyere belastninger på drivakselen dersom det monteres forsterkede lagre, fremfor alt på R-, F- og K-gir. Ta i et
slikt tilfelle kontakt med SEW-EURODRIVE.
Definisjon av
belastningspunktet
Belastningspunktet defineres i samsvar med følgende bilde:
X
α
α
0°
FX
0°
Fig. 10: Definisjon av belastningspunktet
Tillatte
aksialkrefter
FX
= tillatt tverrkraft i punkt x [N]
FA
= tillatt aksialkraft [N]
FA
59824AXX
Foreligger det ingen tverrkraftbelastning, er 50 % av tverrkraften iht. valgtabellene tillatt
som aksialkraft FA (strekk eller trykk). Dette gjelder for følgende girmotorer:
•
Tannhjulsgirmotorer, med unntak av R..137... til R..167...
•
Girmotorer med rett utveksling og vinkeltannhjulsgirmotorer med massiv aksel, med
unntak av F97...
•
Snekkegirmotorer med massiv aksel
Vennligst ta kontakt med SEW-EURODRIVE når det gjelder alle andre girutførelser, og
dersom det oppstår vesentlig sterkere aksialkrefter eller kombinerte belastninger av
tverrkraft og aksialkraft.
54
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av gir
Tverr- og aksialkrefter (Æ GM, Æ MM, Æ GK)
Drivside:
Omregning av
kraft ved belastningspunkt
utenfor senter
OBS – gjelder bare for gir med deksel på drivsiden:
Utgående side:
Omregning av
kraft ved belastningspunkt
utenfor senter
Bruk formlene nedenfor til å regne ut de tillatte tverrkrefter iht. valgtabellene når belastningspunktet er utenfor senter av akseltappen. Den minste av de to verdiene FxL (iht.
lagerets levetid) og FxW (iht. akselstyrke) er tillatt verdi for tverrgående kraft i punkt x.
Vær oppmerksom på at beregningene gjelder for Ma max.
5
Ta kontakt med SEW-EURODRIVE vedrørende belastningspunkt utenfor senter på
drivsiden.
FxL etter lagerets
levetid
FxL = FRa •
FxW fra
akselstyrken
FxW =
a
[N]
b+x
c
[N]
f+x
FRa
= tillatt tverrkraft (x = l/2) for fotgir iht. valgtabellene i [N]
x
= avstand fra akselkragen til belastningspunktet i [mm]
a, b, f
= girkonstant for omregning av tverrgående kraft [mm]
c
= girkonstant for omregning av tverrgående kraft [Nmm]
x
FX
FRa
FRa
FxL
d
d
l/2
l
x
02356BXX
Fig. 11: Tverrgående kraft FX ved belastningspunkt utenfor senter
Håndbok – Gir og girmotorer
55
Prosjektering av gir
Tverr- og aksialkrefter (Æ GM, Æ MM, Æ GK)
5
Girkonstanter for
omregning av
tverrkraft
Girtype
a
[mm]
b
[mm]
c
[Nmm]
f
[mm]
d
[mm]
I
[mm]
RX57
RX67
RX77
RX87
RX97
RX107
43.5
52.5
60.5
73.5
86.5
102.5
23.5
27.5
30.5
33.5
36.5
42.5
1.51 • 105
2.42 • 105
1.95 • 105
7.69 • 105
1.43 • 106
2.47 • 106
34.2
39.7
0
48.9
53.9
62.3
20
25
30
40
50
60
40
50
60
80
100
120
R07
R17
R27
R37
R47
R57
R67
R77
R87
R97
R107
R137
R147
R167
72.0
88.5
106.5
118
137
147.5
168.5
173.7
216.7
255.5
285.5
343.5
402
450
52.0
68.5
81.5
93
107
112.5
133.5
133.7
166.7
195.5
215.5
258.5
297
345
4.67 • 104
6.527 • 104
1.56 • 105
1.24 • 105
2.44 • 105
3.77 • 105
2.65 • 105
3.97 • 105
8.47 • 105
1.19 • 106
2.06 • 106
6.14 • 106
8.65 • 106
1.26 • 107
11
17
11.8
0
15
18
0
0
0
0
0
30
33
0
20
20
25
25
30
35
35
40
50
60
70
90
110
120
40
40
50
50
60
70
70
80
100
120
140
170
210
210
F27
F37
F47
F57
F67
F77
F87
F97
F107
F127
F157
109.5
123.5
153.5
170.7
181.3
215.8
263
350
373.5
442.5
512
84.5
98.5
123.5
135.7
141.3
165.8
203
280
288.5
337.5
407
1.13 • 105
1.07 • 105
1.78 • 105
5.49 • 105
4.12 • 105
7.87 • 105
1.19 • 106
2.09 • 106
4.23 • 106
9.45 • 106
1.05 • 107
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
25
25
30
35
40
50
60
70
90
110
120
50
50
60
70
80
100
120
140
170
210
210
K37
K47
K57
K67
K77
K87
K97
K107
K127
K157
K167
K187
123.5
153.5
169.7
181.3
215.8
252
319
373.5
443.5
509
621.5
720.5
98.5
123.5
134.7
141.3
165.8
192
249
288.5
338.5
404
496.5
560.5
1.41 • 105
1.78 • 105
6.8 • 105
4.12 • 105
7.69 • 105
1.64 • 106
2.8 • 106
5.53 • 106
8.31 • 106
1.18 • 107
1.88 • 107
3.04 • 107
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
30
35
40
50
60
70
90
110
120
160
190
50
60
70
80
100
120
140
170
210
210
250
320
W10
W20
W30
84.8
98.5
109.5
64.8
78.5
89.5
3.6 • 104
4.4 • 104
6.0 • 104
0
0
0
16
20
20
40
40
40
S37
S47
S57
S67
S77
S87
S97
118.5
130
150
184
224
281.5
326.3
98.5
105
120
149
179
221.5
256.3
6.0 • 104
1.33 • 105
2.14 • 105
3.04 • 105
5.26 • 105
1.68 • 106
2.54 • 106
0
0
0
0
0
0
0
20
25
30
35
45
60
70
40
50
60
70
90
120
140
Verdiene for ikke angitte utførelser kan du få på forespørsel.
56
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av gir
RM-gir
5.6
5
RM-gir
Prosjektering
Under prosjekteringen av tannhjulsgirmotorer med forlenget lagernav RM må du ta
hensyn til høyere tverr- og aksialkrefter. Følg prosjekteringsforløpet nedenfor:
a = omregningsfaktor fra datatabell
b = omregningsfaktor fra datatabell
c F = girkonstant fra datatabell
FA = aksial kraft som oppstår under drift
FF = girkonstant fra datatabell
FR = tverrkraft som oppstår under drift
FRa = tillatt tverrkraft (ved x = 1000 mm) fra datatabell
FXF = tillatt tverrkraft på hus (flensstyrke)
FXL = tillatt tverrkraft etter lagerlevetid
x = avstand fra belastningspunkt til akselkrage
M a = utgående dreiemoment
FAa = tillatt aksialkraft
Prosjekteringsstart
Beregne applikasjonskrav:
• Ytelse
• Dreiemoment
• Utgående turtall
• Tverrkraft (FR) / aksial kraft (FA )
• Vektarm (x-mål)
Velge min. driftsfaktorer, f.eks.:
• f Bmin = 1,5 for L 10h
10.000 h
• f Bmin = 2,0 for L 10h 25.000 h
andre krav på forespørsel
Velg girstørrelse på grunnlag
av min. driftsfaktor:
fBmin
fB(gir)
velge gir som er et
nummer større
Kontrollere tverrkraft (lager/aksel)?
FR
nei
F XL = FRa • a/(x+b)
ja
MB = FR • X
X-mål < 500 mm?
ja
nei
Kontrollere tverrkraft (flens)?
FR
F XF = c
F
nei
/(F F +x)
velge gir som er et
nummer større
ja
nei
nei
Kontrollere aksial kraft?
FA
nei
F Aa
(FR• x/ FAa )< 100
FR
FA /Ma > 3
ja
ja
ja
Be om spesialløsning
fra SEW
Kontrollere tilkoblingsmål
Definere nødvendige ekstra utførelser:
Ekstra utførelse
nødvendig?
ja
• Dobbelt girtetning
• Dry-Well-utførelse (spesialutførelse)
• Lekkasjesensorer (spesialutførelse)
• Ettersmøring av lagre (spesialutførelse)
nei
Prosjekteringsslutt
Fig. 12: Prosjektere RM-gir
Håndbok – Gir og girmotorer
02457BNO
57
Prosjektering av gir
RM-gir
5
Tillatte tverr- og
aksialkrefter
De tillatte tverrkrefter FRa og aksialkrefter FAa angis for ulike belastningsfaktorer fB og
lagerets nominelle levetid L10h.
fBmin = 1,5; L10h = 10 000 h
na [1/min]
RM57
RM67
RM77
RM87
RM97
RM107
RM137
RM147
RM167
< 16
16-25
26-40
41-60
61-100
101-160
161-250
251-400
FRa
[N]
400
400
400
400
400
405
410
415
FAa
[N]
18800
15000
11500
9700
7100
5650
4450
3800
FRa
[N]
575
575
575
580
575
585
590
600
FAa
[N]
19000
18900
15300
11900
9210
7470
5870
5050
FRa
[N]
1200
1200
1200
1200
1200
1210
1210
1220
FAa
[N]
22000
22000
19400
15100
11400
9220
7200
6710
FRa
[N]
1970
1970
1970
1970
1980
1990
2000
2010
FAa
[N]
30000
30000
23600
18000
14300
11000
8940
8030
FRa
[N]
2980
2980
2980
2990
3010
3050
3060
3080
FAa
[N]
40000
36100
27300
20300
15900
12600
9640
7810
FRa
[N]
4230
4230
4230
4230
4230
4230
3580
3830
FAa
[N]
48000
41000
30300
23000
18000
13100
9550
9030
FRa
[N]
8710
8710
8710
8710
7220
5060
3980
6750
FAa
[N]
70000
70000
70000
57600
46900
44000
35600
32400
FRa
[N]
11100
11100
11100
11100
11100
10600
8640
10800
FAa
[N]
70000
70000
69700
58400
45600
38000
32800
30800
FRa
[N]
14600
14600
14600
14600
14600
14700
–
–
FAa
[N]
70000
70000
70000
60300
45300
36900
–
–
< 16
16-25
26-40
41-60
101-160
161-250
251-400
fBmin = 2,0; L10h = 25 000 h
na [1/min]
RM57
RM67
RM77
RM87
RM97
RM107
RM137
RM147
RM167
58
61-100
FRa
[N]
410
410
410
410
410
415
415
420
FAa
[N]
12100
9600
7350
6050
4300
3350
2600
2200
FRa
[N]
590
590
590
595
590
595
600
605
FAa
[N]
15800
12000
9580
7330
5580
4460
3460
2930
FRa
[N]
1210
1210
1210
1210
1210
1220
1220
1220
FAa
[N]
20000
15400
11900
9070
6670
5280
4010
3700
FRa
[N]
2000
2000
2000
2000
2000
1720
1690
1710
FAa
[N]
24600
19200
14300
10600
8190
6100
5490
4860
FRa
[N]
3040
3040
3040
3050
3070
3080
2540
2430
FAa
[N]
28400
22000
16200
11600
8850
6840
5830
4760
FRa
[N]
4330
4330
4330
4330
4330
3350
2810
2990
FAa
[N]
32300
24800
17800
13000
9780
8170
5950
5620
FRa
[N]
8850
8850
8850
8830
5660
4020
3200
5240
FAa
[N]
70000
59900
48000
37900
33800
31700
25600
23300
FRa
[N]
11400
11400
11400
11400
11400
8320
6850
8440
FAa
[N]
70000
60600
45900
39900
33500
27900
24100
22600
FRa
[N]
15100
15100
15100
15100
15100
13100
–
–
FAa
[N]
70000
63500
51600
37800
26800
23600
–
–
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av gir
RM-gir
Omregningsfaktorer og
girkonstanter
RM-gir med
tilleggsvekter
5
For beregningen av tillatt tverrkraft FxL i punkt x Á 1000 mm gjelder følgende omregningsfaktorer og girkonstanter for RM-girmotorer:
Girtype
a
b
cF (fB = 1,5)
cF (fB = 2,0)
FF
RM57
1047
47
1220600
1260400
277
RM67
1047
47
2047600
2100000
297.5
RM77
1050
50
2512800
2574700
340.5
RM87
1056.5
56.5
4917800
5029000
414
RM97
1061
61
10911600
11124100
481
RM107
1069
69
15367000
15652000
554.5
RM137
1088
88
25291700
25993600
650
RM147
1091
91
30038700
31173900
756
RM167
1089.5
89.5
42096100
43654300
869
Type
Tilleggsvekt i forhold til RF, relatert til minste RF-flens
Ím [kg]
RM57
12.0
RM67
15.8
RM77
25.0
RM87
29.7
RM97
51.3
RM107
88.0
RM137
111.1
RM147
167.4
RM167
195.4
Håndbok – Gir og girmotorer
59
Prosjektering av gir
Drives for kabelbroer
5
5.7
Drives for kabelbroer
Til driften av kabelbroer kreves det spesielle girmotorer med integrert kobling. SEWEURODRIVE tilbyr derfor en hel rekke drives for kabelbroer. Du finner detaljert informasjon om dette i katalogen "Drives for kabelbroer".
03138AXX
Fig. 13: Drive for kabelbroer
Typebetegnelse
Inndeling i to
grupper
Drivene for kabelbroer har følgende typebetegnelse:
Type
Beskrivelse
HW..
Drive for kabelbroer på basis av Spiroplan®-gir
HS..
Drive for kabelbroer på basis av snekkegir
HK..
Drive for kabelbroer på basis av tannhjulsgir
Drivene for kabelbroer deles inn i to grupper:
Gruppe
Drives
Drives for kabelbroer iht. direktiv VDI 3643
(C1-standard)
HS41 / HS50 / HS60
HK30 / HK40 / HK50 / HK60
Drive for kabelbroer med tung last
Tekniske data
60
HW30
HS40 (til motorstørrelse DT80)
Følgende tekniske data gjelder for drivene for kabelbroer:
Type
Ma max
[Nm]
FRa
[Nm]
Utvekslingsforhold
i
HW30
70
5600
HS40
120
HS41
Akseltapp
d [mm]
l [mm]
8.2 – 75
20
25
35
35
6500
7.28 – 201
20
25
35
35
185
10000
7.28 – 201
25
35
HS50
300
15000
7.28 – 201
30
35
60
70
HS60
600
25000
7.56 – 217.41
45
90
HK30
200
10000
13.1 – 106.38
25
35
HK40
400
18500
12.2 – 131.87
30
35
60
70
HK50
600
25000
13.25 – 145.14
45
90
HK60
820
40000
13.22 – 144.79
55
110
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Gir med IEC- eller NEMA-adapter AM (Æ GK)
6
Prosjektering av komponenter på drivsiden
6.1
Gir med IEC- eller NEMA-adapter AM (Æ GK)
6
GK
Fig. 14: Snekkegir med adapter AM
04588AXX
For montering av motorer etter IEC-standard eller NEMA (konstruksjon C eller TC) på
SEW-tannhjulsgir, gir med rett utveksling, vinkeltannhjuls- og snekkegir benyttes
adapter AM.
For IEC-motorer finnes det tilgjengelige adaptrer for byggestørrelse 63 til 280. For
NEMA-motorer finnes det adaptre for byggestørrelse 56-365.
Betegnelsen for adapterstørrelsen svarer til den aktuelle IEC- eller NEMA-motorstørrelsen.
Overføringen av dreiemoment mellom motor og gir skjer via en formtilpasset og gjennomslagssikker klokobling. Vibrasjoner og støt som oppstår under drift, dempes effektivt
av en integrert tannkrans av polyuretan.
Håndbok – Gir og girmotorer
61
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Gir med IEC- eller NEMA-adapter AM (Æ GK)
6
Ytelser, massetreghetsmomenter
Type (IEC)
Type (NEMA)
Pm1) [kW]
JAdapter [kgm²]
AM63
–
0.25
0.44 • 10-4
AM71
AM56
0.37
0.44 • 10-4
AM80
AM143
0.75
1.9 • 10-4
AM90
AM145
1.5
1.9 • 10-4
AM100
AM182
3
5.2 • 10-4
AM112
AM184
4
5.2 • 10-4
AM132S/M
AM213/215
7.5
19 • 10-4
AM132ML
–
9.2
19 • 10-4
AM160
AM254/256
15
91 • 10-4
AM180
AM284/286
22
90 • 10-4
AM200
AM324/326
30
174 • 10-4
AM225
AM364/365
45
174 • 10-4
AM250
–
55
173 • 10-4
AM280
–
90
685 • 10-4
1) Maks. nominell ytelse for den monterte normerte elektromotoren ved 1400 1/min (gjelder for omgivelsestemperaturer fra –30 °C til +60 °C)
Valg av gir
Fastsette girtype
Ç
Fastsette girstørrelse ved hjelp av
• maks. utgående dreiemoment (Ma max)
• girets utvekslingsforhold (i)
i valgtabellene for gir med adapter AM
Ç
Kontroller maks. tillatt verdi for tverrkraft på utgang (FRa)
Ç
Kontroller maks. tillatt inngående effekt på adapter (Pm)
(se "Ytelser, massetreghetsmomenter" på side 62)
Ç
Er ønsket adapterstørrelse for hånden?
Ç
Kan ønsket kombinasjon utføres?
Kontrollere
inngående effekt
på giret (Pn)
62
Verdiene i valgtabellene refererer til et inngående turtall på ne = 1400 1/min. Inngående
effekt på giret svarer til et maks. dreiemoment på inngangssiden. Ved avvikende turtall
må inngående effekt regnes om ved hjelp av maks. dreiemoment.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Gir med IEC- eller NEMA-adapter AM (Æ GK)
Tilbakeløpssperre AM../RS
6
Dersom applikasjonen bare tillater en dreieretning, kan adapter AM utføres med tilbakeløpssperre. Det brukes tilbakeløpssperrer med klemmer som løftes av med sentrifugalkraft. Denne konstruksjonen har den fordel at klemmene roterer berøringsløst i
tilbakeløpssperren fra et visst turtall (turtall hvor klemmen løftes). Dermed arbeider
tilbakeløpssperrene slitasje-, taps- og vedlikeholdsfritt og er egnet for høye turtall.
Dimensjoner:
Tilbakeløpssperren er fullstendig integrert i adapteren. Dvs. at dimensjonene er identiske med de til adapter uten tilbakeløssperre (se målskissene i kapittel "Adapter AM").
Sperremomenter:
Type
Maks. sperremoment
tilbakeløpssperre
Turtall hvor
klemmene løftes
[Nm]
[1/min]
AM80, AM90, AM143, AM145
90
640
AM100, AM112, AM182, AM184
340
600
AM132, AM213/215
700
550
AM160, AM180, AM254/256,
AM284/286
1200
630
AM 200, AM225, AM324/326
AM364/365
1450
430
Angivelse av utgående dreieretning ved bestilling
Ved bestilling av gir med adapter og tilbakeløpssperre skal ønsket dreieretning for utgående aksel/utgående side angis. Dreieretningen angis sett mot girets utgående
aksel/utgående side. For drives med akseltapp på side A og B skal dreieretningen angis
sett mot side A.
For å unngå skader må drivens dreieretning kontrolleres før anlegget settes i drift.
B
CCW
A
CW
Fig. 15: Utgående dreieretning
CW
CCW
50290AXX
CCW = Moturs
CW
Håndbok – Gir og girmotorer
= Medurs
63
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter AQ for servomotorer (Æ GK)
6
6.2
Adapter AQ for servomotorer (Æ GK)
GK
Fig. 16: Tannhjulsgir med adapter AQ
04595AXX
For montering av servomotorer på SEW-tannhjulsgir, gir med rett utveksling, vinkeltannhjulsgir og snekkegir brukes en adapter med kvadratisk flens.
Dreiemomentet overføres via en klokopling. Vibrasjoner og støt som evt. oppstår under
drift, dempes og reduseres effektivt av en integrert tannkrans av polyuretan.
Utførelsesvarianter
64
Koblingshalvdelene på motorsiden kan utføres alternativt både med spennringnav
(krafttilpasset, for glatte motoraksler) og med kilespor (formtilpasset).
•
AQH = med spennringnav
•
AQA = med kilespor
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter AQ for servomotorer (Æ GK)
Dreiemomenter,
massetreghetsmomenter
Type
AQ..80/..
AQ..100/..
AQ..115/1
AQ..115/2
AQ..115/3
AQ..140/1
AQ..140/2
AQ..140/3
AQ..190/1
AQ..190/2
AQ..190/3
dRZ1) [mm]
Me max2) [Nm]
10
7.7
12
13
10
7.7
12
13
14
15
16
15
10
7.7
12
13
14
19
16
30
16
30
18
41
22
53
16
30
18
41
22
75
22
75
28
145
22
75
28
170
6
JAdapter3) [kgm2]
0.9 • 10-4
1.6 • 10-4
3.7 • 10-4
5.6 • 10-4
11.3 • 10-4
16.3 • 10-4
29 • 10-4
1) Pinjongtappdiameteren avhenger av utvekslingsforholdet, ta kontakt med SEW-EURODRIVE
2) Maks. tillatt inngående dreiemoment (gjelder for omgivelsestemperaturer fra –30 °C til +60 °C; for
AQH Æ diametertoleranse til motoraksel k6)
3) Adapterens drevne massetreghetsmoment
Nødvendige
motordata
Ettersom dimensjonene til servomotorer ikke er normerte, må du kjenne følgende
motordata for å kunne velge passende adapter:
•
Akseldiameter og -lengde
•
Flensmål (kantlengde, diameter, sentrering og hullsirkel)
•
Maks. dreiemoment
Har du spørsmål vedrørende valg og prosjektering, hjelper vi deg gjerne.
Håndbok – Gir og girmotorer
65
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter AQ for servomotorer (Æ GK)
6
Valg av gir
Fastsette girtype
Ç
Fastsette girstørrelse ved hjelp av
• maks. utgående dreiemoment (Ma max)
• girets utvekslingsforhold (i)
i valgtabellene AQ
Ç
Kontroller maks. tillatt verdi for tverrkraft på utgang (FRa)
Ç
Kontroller maks. tillatte inngående dreiemomenter på giret (Me max)
(se "Dreiemomenter, massetreghetsmomentre" på forrige side)
Ç
Er ønsket adapterstørrelse for hånden?
Ç
Kan ønsket kombinasjon utføres?
66
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter AR med slurekopling (Æ GK)
6.3
6
Adapter AR med slurekopling (Æ GK)
GK
Fig. 17: Vinkeltannhjulsgir med adapter AR
04604AXX
For å beskytte anlegg og drive mot overlast, utstyres SEW-tannhjulsgir, gir med rett
utveksling, vinkeltannhjuls- og snekkegir med adapter og slurekopling. Motorer som
samsvarer med IEC-standard i byggestørrelse 71 til 180 kan monteres.
Dreiemomentet overføres krafttilpasset via friksjonsbelegg. Koplingens sluremoment
kan stilles inn med stillemutter og tallerkenfjærer. Ulike sluremomenter er mulige,
avhengig av fjærtykkelse og plasseringen av tallerkenfjærene. Koplingen slurer ved
overlast og bryter kraftflyten mellom motor og gir. Dermed forhindres skader på anlegg
og drive.
Flertrinns gir
med adapter og
slurekopling
I kombinasjon med flertrinns gir monteres adapteren med slurekopling fortrinnsvis
mellom de to girene. Kontakt SEW-EURODRIVE ved behov.
Valg av gir
Adapter AR med slurekopling har en størrelse som svarer til adapter AM for IECmotorer.
Derfor kan valget av gir gjøres ved hjelp av valgtabellene for adapter AM. Typebetegnelsen AM kan byttes ut med AR, og påkrevd sluremoment kan beregnes.
Beregning av
sluremomentet
Sluremomentet bør svare til ca. 1,5x nominelt moment for driven. Under fastsettelsen
må det tas hensyn til maks. tillatt utgående moment for giret, samt til konstruksjonsavhengig spredning av koplingens sluremoment (+/- 20 %).
Ved bestilling av gir med adapter og slurekopling skal ønsket sluremoment for koplingen
angis.
Dersom denne opplysningen mangler ved bestilling, utføres innstillingen iht. maks. tillatt
utgående moment for giret.
Håndbok – Gir og girmotorer
67
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter AR med slurekopling (Æ GK)
6
Dreiemomenter,
sluremomenter
Type
Pm1) [kW]
MR2) [Nm]
MR2) [Nm]
MR2) [Nm]
AR71
0.37
1–6
6.1 – 16
–
AR80
0.75
1–6
6.1 – 16
–
AR90
1.5
1–6
6.1 – 16
17 – 32
AR100
3.0
5 – 13
14 – 80
–
AR112
4.0
5 – 13
14 – 80
–
AR132S/M
7.5
15 – 130
–
–
AR132ML
9.2
15 – 130
–
–
AR160
15
30 – 85
86 – 200
–
AR180
22
30 – 85
86 – 300
–
1) Maks. nominell effekt for den monterte normerte elektromotoren ved 1400 min
–1
2) Sluremoment som kan stilles inn i samsvar med monterte tallerkenfjærer
Alternativ
turtallsmonitor /W
For å unngå ukontrollert sluring av koplingen og tilhørende slitasje på friksjonsbelegget,
anbefales det å overvåke koplingens turtall med en turtallsmonitor.
Turtallet til slurekoplingens koplingshalvdel på utgående side måles berøringsløst med
en utløserkam og en induktiv impulsgiver. Turtallsmonitoren sammenligner impulsene
med et definert referanseturtall. Underskrides det innstilte turtallet (overlast), utløses
utgangsreléet (alternativt normalt lukket eller normalt åpent). For å unngå feilmeldinger
under startfasen, er monitoren utstyrt med startoverbroing som kan stilles inn for en
periode på 0,5 – 15 sekunder.
Referanseturtall, startoverbroing og utløserhysterese kan stilles inn på turtallsmonitoren.
[1]
[2] [3] [4]
[5]
[6]
[8]
[7]
Fig. 18: Adapter med slurekopling og turtallsmonitor /W
[1]
[2]
[3]
[4]
68
Utløserkam
Impulsgiver (adapter)
Medbringerskive
Friksjonsbelegg
[5]
[6]
[7]
[8]
53574AXX
Tallerkenfjær
Rillemutter
Friksjonsnav
Turtallsmonitor
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter AR med slurekopling (Æ GK)
Alternativ
sluremonitor /WS
6
I forbindelse med reguleringsgir VARIBLOC® (se katalog "Reguleringsgir") brukes det
en sluremonitor i stedet for turtallsmonitoren til overvåkningen av turtallsforskjellen
mellom inngående og utgående koplingshalvdel.
Signalmålingen skjer avhengig av reguleringsgirets byggestørrelse med to impulsgivere
eller en impulsgiver og en vekselspenningsgiver.
[1]
[2] [3] [4]
[5]
[6]
[7]
[8] [9]
1
2
3
4
5
6
7 A1
8 A2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fig. 19: Adapter med slurekopling og sluremonitor /WS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Tilkobling
Utløserkam
Impulsgiver (adapter)
Medbringerskive
Friksjonsbelegg
Tallerkenfjær
[6]
[7]
[8]
[9]
52262AXX
Rillemutter
Friksjonsnav
Sluremonitor /WS
Impulsgiver IG
Giveren kobles til vokteren via en 2- eller 3-tråds ledning (alt etter givertype).
•
Maks. ledningslengde: 500 m ved et ledningstverrsnitt på 1,5 mm2
•
Standard tilførselsledning: 3-tråds / 2 m
•
Legg signalledningene adskilt (ikke i flertråders kabler) og skjerm dem ved behov
•
Beskyttelsesgrad: IP40 (tilkoblingsklemmer IP20)
•
Driftsspenning: 220 VAC eller 24 VDC
Maks. koblingskapasitet for utgangsrelé: 6 A (250 VAC)
•
Håndbok – Gir og girmotorer
69
6
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter AR med slurekopling (Æ GK)
Klemmetilordning W
[7]
[6]
/W
[4]
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
[2]
53653AXX
Fig. 20: Klemmetilordning/W
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[6] Signal
[7] Giver
[/W] Turtallsmonitor
Reléutgang
Tilkoblingsspenning 230 VAC (47...63Hz)
Slure-reset ekstern
Tilkoblingsspenning 24 VDC
Forbindelse for synkronovervåkning
Klemmetilordning WS
[4]
[6]
/WS
[2]
䊞
1
13
䊝
2
14 [1]
3
15
[5]
4
16
䊝
5
17
䊞
6
18
L1
7
19
LN
8
20
9
21
10
22
11
23
12
24
[7]
[5]
52264AXX
Fig. 21: Klemmetilordning/WS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
70
Reléutgang
Tilkoblingsspenning 230 VAC (47...63Hz)
Slure-reset ekstern
Tilkoblingsspenning 24 VDC
Signal
䊝 [3]
[6] Giver 1
[7] Giver 2
[/WS] Sluremonitor
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter AR med slurekopling (Æ GK)
6
Mål W
52250AXX
Fig. 22: Mål /W
Mål WS
45
120
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
35.5
2
78
1
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
Fig. 23: Mål /WS
Håndbok – Gir og girmotorer
53576AXX
71
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter med hydraulisk startkopling AT (Æ GK)
6
6.4
Adapter med hydraulisk startkopling AT (Æ GK)
GK
Fig. 24: Gir med rett utveksling med adapter AT
04607AXX
For anlegg som er tunge å starte (f. eks. blandere, røreverk, osv.), kan SEW-tannhjulsgir, gir med rett utveksling, vinkeltannhjuls- og snekkegir med adapter kombineres
med hydraulisk startkopling. Ved hjelp av den hydrauliske startkoplingen beskyttes
motoren og arbeidsmaskinen mot overbelastning i startfasen, og anlegget startes mykt.
Koplingen er montert berøringssikkert i et hus. Kjølingen av koplingen skjer ved hjelp av
ventilasjonsåpninger i huset. Det kan monteres SEW-motorer i byggestørrelse 71 til 180
(0,37 til 22 kW).1)
Foretrukne turtall er 1400 1/min og 2800 1/min, dvs. 4- eller 2-polede påmonteringsmotorer. Ved 2-polede drivekombinasjoner må man være oppmerksom på en sterkere
støyutvikling.
1) For motorer i byggestørrelse 200 til 280 (30 til 90 kW) finnes det tilgjengelige vinkeltannhjulsgir med
hydraulisk startkopling på motorfundament.
72
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter med hydraulisk startkopling AT (Æ GK)
Startkopling
6
Den anvendte startkoplingen er en hydrodynamisk kopling etter Föttinger-prinsippet.
Koplingen er fylt med olje og bestær av en pumpehjul (på motorsiden) og et turbinhjul
(på girsiden). Den mekaniske energien som mates inn, omformes til strømningsenergi
av pumpehjulet og omformes tilbake til mekanisk energi i turbinhjulet.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
B
A
[7]
52251AXX
Fig. 25: Startkopling
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Påfyllingsskrue
Turbinhjul
Koplingshalvdel
Driftsvæske (hydraulikkolje)
Pumpehjul
[6]
[7]
[A]
[B]
Elastisk forbindelseskopling
Smeltesikringsskrue
Girside
Motorside
Koplingens overførbare ytelse avhenger sterkt av turtallet. Man skiller derfor mellom
startfase og stasjonær drift. I løpet av startfasen starter motoren ubelastet, helt til
koplingen overfører dreiemomentet. I løpet av denne tiden akselereres maskinen sakte
og mykt. Når stasjonær driftstilstand er nådd, stilles det inn en avhengig driftssluring
mellom motoren og giret, takket være koplingens funksjonsprinsipp. Fra motoren kreves
deretter bare anleggets lastmoment, belastningstopper dempes av koplingen.
Den hydrauliske startkoplingenb er utstyrt med smeltesikringsskruer som avgir driftsvæske til omgivelsen hvis temperaturen blir for høy (stor overbelastning, blokkering).
Dermed beskyttes koplingen og anlegget mot skader.
Håndbok – Gir og girmotorer
73
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter med hydraulisk startkopling AT (Æ GK)
6
Karakteristikker
Oppstart av maskinen
Oppstart av arbeidsmaskin
M/M N
M/M N
2
2
Dreiemoment-/tidsforhold
M/M N
2
MK
MM
MK
MM
1
1
1
0
0
ML
MK
0
5 sec.
Motorturtall
MM Motormoment
ML Lastmoment
Maskinturtall
20 sec.
Tid
MK Koplingsmoment
MN Smeltesikringsskrue
Valg av gir
Fastsette girtype
Ç
Fastsette girstørrelse ved hjelp av
• maks. utgående dreiemoment (Ma max)
• girets utvekslingsforhold (i)
i valgtabellene for gir med adapter AM
Ç
Fastsett adaptertype ved hjelp av
• motorturtall (nM)
• girstørrelse
• drivmotorens nominelle ytelse (Pm)
i valgtabellene for adapter AT
74
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter med hydraulisk startkopling AT (Æ GK)
6
Alternativ tilbakeløpssperre
AT../RS
Dersom applikasjonen bare tillater en dreieretning, kan den hydrauliske startkoplingen
utføres med tilbakeløpssperre. Det brukes tilbakeløpssperrer med klemmer som løftes
av med sentrifugalkraft. Denne konstruksjonen har den fordel at klemmene roterer berøringsløst i tilbakeløpssperren fra et visst turtall. Dermed arbeider tilbakeløpssperrene
slitasje-, taps- og vedlikeholdsfritt og er egnet for høye turtall.
Dimensjoner
Dimensjonene til den hydrauliske startkoplingen med tilbakeløpssperre AT../RS er identiske med dimensjonene til hydraulisk startkopling AT.. (se måleskissene i kapittel
"Hydraulisk startkopling AT..").
Sperremomenter
Type
AT311/RS – AT322/RS
Angivelse av
utgående
dreieretning ved
bestilling
Maks. sperremoment tilbakeløpssperre
[Nm]
Turtall hvor klemmene løftes
[1/min]
340
600
AT421/RS – AT422/RS
700
550
AT522/RS – AT542/RS
1200
630
Ved bestilling av gir med adapter og tilbakeløpssperre skal ønsket dreieretning for utgående aksel/utgående side angis. Dreieretningen angis sett mot girets utgående
aksel/utgående side. For drives med akseltapp på side A og B skal dreieretningen angis
sett mot side A.
For å unngå skader må drivens dreieretning kontrolleres før anlegget settes i drift.
B
CCW
A
CW
CW
CCW
Fig. 26: Angivelse av utgående dreieretning ved bestilling
CCW
=
Moturs
CW
=
Medurs
Håndbok – Gir og girmotorer
53721AXX
75
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Adapter med hydraulisk startkopling AT (Æ GK)
6
Alternativ
skivebrems
AT../BM(G)
04611AXX
Fig. 27: Gir med rett utveksling med adapter AT og skivebrems BM(G)
Dersom anlegget skal bremses definert, så kan adapteren leveres i en utførelse med
hydraulisk startkopling med SEW-skivebrems. Det dreier seg her om en elektromagnetskivebrems som magnetiseres med likestrøm. Bremsen løsnes elektrisk og bremser
med fjærkraft. Dermed oppfyller den sikkerhetskravet om bremsing ved strømbrudd.
Bremsemomentet kan varieres med type og antall monterte bremsefjærer. Bremsen kan
leveres med alternativt like- eller vekselspenningstilkobling. Enhetene og tilkoblingsklemmene som er nødvendige for styringen av bremsen, er plassert i en koblingsboks
som er festet på adapteren. På forespørsel kan bremsen også utstyres med manuell
bremsefrigivelse.
Bremsemomenter
Type
AT311/BMG – AT322/BMG
AT421/BMG – AT422/BMG
AT522/BM – AT542/BM
drz1)
[mm]
MBmax2)
[Nm]
10
9.5
12
12.6
Reduserte bremsemomenter (veiledende verdier)
[Nm]
9.5
16
30
19
12.6
9.5
22
55
45
37
30
19
12.6
9.5
16
30
19
12.6
9.5
22
55
45
37
30
19
12.6
9.5
28
55
45
37
30
19
12.6
9.5
22
75
50
28
150
125
100
75
50
32
250
200
150
125
100
75
50
1) Pinjongtappdiameteren avhenger av utvekslingsforholdet, ta kontakt med SEW-EURODRIVE
2) Maks. bremsemoment
Opplysninger ved
bestilling
76
Ved bestilling av et gir med adapter og startkopling med brems må ønsket bremsemoment og ønsket bremsespenning angis. Mangler disse opplysningene, stilles maks.
tillatt bremsemoment inn.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Prosjektering av vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK (Æ GK)
6.5
6
Prosjektering av vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK (Æ GK)
GK
Fig. 28: Vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK
04616AXX
Ferdige drivenheter av vinkeltannhjulsgir, hydraulisk startkopling og elektromotor er
tilgjengelige for spesielle anlegg som f. eks. transportbånd, knuseverk og andre anlegg
som er tunge å starte. De er festet komplett på en vridningsfri monteringsskinne. Et
beskyttelsesdeksel og et oppsamlingskar gjør de roterende delene berøringssikre og
beskytter mot oljelekkasje ved feil. Oppsamlingskaret oppfyller sin funksjon kun i byggeform M1. Ved andre byggeformer må kunden selv iverksette egnede tiltak.
I kombinasjon med motorfundament kan vinkeltannhjulsgir i størrelse 107 til 187
leveres med 4-polede motorer i størrelse 200 til 280 (30 til 90 kW).2) Girene kan brukes
både med massiv aksel og i akselmontert utførelse. Monteringsskinnen er utstyrt med
fotfestelister som standard for bruk som fundamentramme (utgående aksel fri for tverrkraft via elastisk kopling). Akselmonterte gir kan leveres med momentarm som alternativ.
På motorfundament MK er horisontale byggeformer standard. For avvikende byggeformer må du ta kontakt med SEW-EURODRIVE.
2) For motorer i størrelse 71 til 180 (0,37 til 22 kW) finnes det en tilgjengelig adapter med hydraulisk startkopling.
Håndbok – Gir og girmotorer
77
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Prosjektering av vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK (Æ GK)
6
Oppbygging
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Fig. 29: Vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
78
Tannhjulsgir
Monteringsskinne
Oppsamlingskar
Beskyttelsesdeksel
Hydraulisk startkopling
[6]
[7]
[8]
[9]
[8]
[9]
52255AXX
Termisk overvåkningsinnretning (alternativ utførelse)
Elektromotor
Momentarm (alternativ utførelse)
Turtallsmonitor (alternativ utførelse, kun i forbindelse med
termisk overvåkning BTS)
Girvalg
Kontakt SEW-EURODRIVE.
Momentarm /T
Se målskissene "Vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK" (kun for akselmonterte gir).
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Prosjektering av vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK (Æ GK)
Startkopling
6
Den anvendte startkoplingen er en hydrodynamisk kopling etter Föttinger-prinsippet.
Koplingen er fylt med olje og bestær av en pumpehjul (på motorsiden) og et turbinhjul
(på girsiden). Den mekaniske energien som mates inn, omformes til strømningsenergi
av pumpehjulet og omformes tilbake til mekanisk energi i turbinhjulet. Videre har startkoplingene et retardasjonskammer på motorfundamentet. Dette tar opp en del av oljevolumet når koplingen står stille. Under startprosessen gis oljen først sakte fri igjen til
pumpe- og turbinhjulet. Dette påvirker startprosessen positivt, og drive og anlegg får en
spesielt skånsom behandling.
[1]
[2]
[3]
[5]
B
A
Fig. 30: Startkopling
[1]
[2]
[3]
[4]
[4]
Pumpehjul
Driftsvæske (hydraulikkolje)
Turbinhjul
Retardasjonskammer
52256AXX
[5] Elastisk forbindelseskopling
[A] Girside
[B] Motorside
Den hydrauliske startkoplingenb er utstyrt med smeltesikringsskruer som avgir driftsvæske til omgivelsen hvis temperaturen blir for høy (stor overbelastning, blokkering).
Dermed beskyttes koplingen og anlegget mot skader. For å forhindre en tømming av
koplingen og oljelekkasje i miljøet, anbefales det å bruke termisk overvåkningsinnretning (ekstrautstyret MTS eller BTS).
Håndbok – Gir og girmotorer
79
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Prosjektering av vinkeltannhjulsgir på motorfundament MK (Æ GK)
6
Mekanisk/
termisk
overvåkningsinnretning /MTS
Ved å bruke en mekanisk/termisk overvåkningsinnretning kan man forhindre at bremsevæsken sprutes ut i omgivelsene. En utløserbolt, som er skrudd inn i koplingen, frigir en
fjærbelastet utløserstift når temperaturen blir for høy. Denne utløserstiften betjener en
bryter som sender ut et varselsignal, eller som kobler ut anlegget.
[1]
[2]
[3]
Fig. 31: Mekanisk/termisk overvåkningsinnretning /MTS
[1] Hydraulisk startkopling
[2] Utløserbolt
[3] Bryter
52258AXX
[A] Girside
[B] Motorside
På tross av den eksisterende overvåkningsinnretningen er startkoplingen fortsatt utstyrt
med smeltesikringsskruer. Disse reagerer imidlertid vesentlig senere enn overvåkningsinnretningen.
Berøringsløs
termisk overvåkningsinnretning
/BTS
Ved å bruke en berøringsløs termisk overvåkningsinnretning kan man forhindre at bremsevæsken sprutes ut i omgivelsene. Den består av tre komponenter: En utløserbolt,
som er skrudd inn i koplingen og endrer sin induktivitet ved for høy temperatur, en bryter,
som registrerer utløserboltens induktivitetsendring, samt en analyseenhet (turtallsmonitor) som evaluerer signalene fra bryteren. Ved hjelp av denne turtallsmonitoren kan
det så sendes ut et varselsignal, eller anlegget kan kobles ut.
Utløserbolten regenereres når koplingen avkjøles, og kan deretter brukes igjen.
[1]
[2]
[3]
[4]
Fig. 32: Termisk overvåkningsinnretning /BTS
[1]
[2]
[3]
[4]
80
Hydraulisk startkopling
Utløserbolt
Bryter
Turtallsmonitor
52259AXX
[A] Girside
[B] Motorside
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Deksel på drivsiden AD (Æ GK)
6.6
6
Deksel på drivsiden AD (Æ GK)
GK
Fig. 33: Tannhjulsgir med deksel på drivsiden AD
04583AXX
SEW-tannhjulsgir, gir med rett utveksling, vinkeltannhjuls- og snekkegir er utstyrt med
deksel på drivsiden for drift via en fri akseltapp. Drivakslene har metriske mål etter IECstandard (tommer på forespørsel). På forsiden er dirvakselen utstyrt med senterboring
etter DIN 332 for montering og feste av drivelementer.
Lagrene til akselen på drivsiden er smurt med fett. Det brukes NBR-akseltetningsringer
og spaltepakninger for å tette dekslet. Drivakselens solide lagre tillater store tverrkrefter.
Håndbok – Gir og girmotorer
81
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Deksel på drivsiden AD (Æ GK)
6
Valg av gir
Fastsette girtype
Ç
Fastsette girstørrelse ved hjelp av
• maks. utgående dreiemoment (Ma max)
• girets utvekslingsforhold (i)
i valgtabellene for gir med deksel på drivsiden AD.
Ved valg av AD/P, se merknad om valg på side 84!
Ç
Kontroller maks. tillatt verdi for tverrkraft på utgang (FRa).
Ç
Kontroller maks. tillatt inngående effekt på gir (Pe) i samsvar med
termisk grenseeffekt (se side 85).
Ç
Kontroller tverrkraft på inngangssiden (FRe).
Ç
Ved høyere krav (f. eks. større tverrkraft på inngangssiden),
kontakt SEW-EURODRIVE.
82
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Deksel på drivsiden AD (Æ GK)
6
Sentrering
AD../ZR
Dekslet på drivsiden kan alternativt utstyres med sentrering. Dermed kan kundens applikasjon festes sentrert på dekslet i forhold til akseltappen på drivsiden.
Tilbakeløpssperre AD../RS
Dersom applikasjonen bare tillater en dreieretning, kan dekslet på drivsiden utføres med
tilbakeløpssperre. Det brukes tilbakeløpssperrer med klemmer som løftes av med
sentrifugalkraft. Denne konstruksjonen har den fordel at klemmene roterer berøringsløst
i tilbakeløpssperren fra et visst turtall (turtall hvor klemmen løftes). Dermed arbeider
tilbakeløpssperrene slitasje-, taps- og vedlikeholdsfritt og er egnet for høye turtall.
Dimensjoner:
Tilbakeløpssperren er fullstendig integrert i dekslet. Dvs. at dimensjonene er identiske
med de til deksel på drivsiden uten tilbakeløssperre (se målskissene i kapittel "Deksel
på drivside AD").
Sperremomenter:
Type
Maks. sperremoment tilbakeløpssperre
[Nm]
Turtall hvor klemmene løftes
[1/min]
AD2/RS
90
640
AD3/RS
340
600
AD4/RS
700
550
AD5/RS
1200
630
AD6/RS
1450
430
AD7/RS
1450
430
AD8/RS
2860
430
Angivelse av utgående dreieretning ved bestilling:
Ved bestilling av gir med deksel på drivsiden og tilbakeløpssperre skal ønsket dreieretning for utgående aksel/utgående side angis. Dreieretningen angis sett mot girets
utgående aksel/utgående side. For drives med akseltapp på side A og B skal dreieretningen angis sett mot side A.
For å unngå skader må drivens dreieretning kontrolleres før anlegget settes i drift.
B
CCW
A
CW
CW
CCW
Fig. 34: Angivelse av utgående dreieretning ved bestilling
CCW
=
Moturs
CW
=
Medurs
Håndbok – Gir og girmotorer
53722AXX
83
6
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Deksel på drivsiden AD (Æ GK)
Motorfundament
AD.. /P
Remdrifter kan utstyres med regulerbar motorfundament for å spare plass. Motorfundamentet er plassert parallelt med drivakselen og utstyrt med gjengeboringer for IEC-standardmotorer (på forespørsel også uten boring). Ved hjelp av gjengesøyler kan
avstanden til drivakselen reguleres.
Fig. 35: Tannhjulsgir med deksel på drivsiden og motorfundament AD../P
Merknad om valg
(tilgjengelige
kombinasjoner)
53585AXX
Alt etter motorfundament er motorene i tabellen under tilgjengelige.
Motorfundament
Motortype
AD2/P
DT71
5.5
DT80
5.5
DT90
5.5
AD3/P
AD4/P
AD5/P
AD6/P
AD7/P
11
DV100
11
DV112
11
DV132
23
DV160
41
DV180
41
DV200
62
DV225
62
DV250
103
DV280
103
Tilgjengelig kombinasjon / tilleggsvekt i kg
Dersom valgt girdeksel-(motorfundament)-kombinasjon ikke kan kombineres med den
ønskede motoren, kontakt SEW-EURODRIVE.
Du finner de tilgjengelige gir-/motorkombinasjoner for deksel på drivsiden med
motorfundament i de respektive målskissene.
84
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av komponenter på drivsiden
Deksel på drivsiden AD (Æ GK)
Termisk
grenseeffekt på
gir med deksel
på drivsiden
6
De effekter som er avbildet i valgtabellene for gir med deksel på drivsiden, er mekaniske
grenseeffekter. Gir kan imidlertid bli termisk overbelastet før mekanisk grenseeffekt er
nådd, avhengig av byggeformen. For mineralske smøremidler er tilsvarende tilfeller
merket i valgtabellene (i den spalten som er merket på bildet) med angivelse av byggeform.
R107 AD... , ne = 1400 1/min
i
na
[1/min]
Ma max
[Nm]
Pe
[kW]
4300 Nm
FRa
[N]
FRe
[N]
ϕ (/R)
[']
m
[kg]
50338AXX
Fig. 36: Valgtabell
Dersom ønsket byggeform stemmer overens med en merket, ta kontakt med SEW.
I samsvar med de reelle driftsforhold kan man da foreta en applikasjonsspesifikk rekalkulasjon av varmegrenseeffekten, eller øke girets varmegrenseeffekt ved hjelp av
egnede tiltak (f. eks. bruk av syntetisk smøremiddel med høyere varmebestandighet).
Følgende opplysninger er nødvendige for rekalkulasjonen:
Girtype ....................
Utgående turtall [na]
............... 1/min
Utveksling i
..........................
Omgivelsestemperatur
............... °C
Innkoblingstid ED
..........................%
Trukket effekt [P]
............... kW
Installasjonssted: .......................................................................................................................
...i små, lukkede rom
...i store rom, haller
...utendørs
Monteringssituasjon: .................................................................................................................
f. eks. stålfundament, betongfundament
Håndbok – Gir og girmotorer
85
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Mulige motoropsjoner (Æ GM, Æ MM)
7
7
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
7.1
Mulige motoropsjoner (Æ GM, Æ MM)
Oversikt
GM
MM
Tekniske data og
dimensjonsbilder
Følgende motoropsjoner kan leveres i ulike kombinasjoner:
•
Skivebremser BM(G)/BR (Æ side 106)
•
Integrert hurtigkontakt IS (Æ side 118)
•
Hurtigkontakt AS.., AC.., AM.., AB.., AD.., AK.. (Æ side 119)
•
Hurtigkontakt APG. (Æ side 120)
•
Hurtigkontakt ASK1 (Æ side 121)
•
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ side 123)
•
Monteringsanordninger for givere (Æ side 126)
•
Ekstern vifte VR/VS/V (Æ side 131)
•
Tilbakeløpssperre RS (Æ side 132)
•
Ekstra svingmasse Z (tung vifte) (Æ side 132)
•
Beskyttelsestak C (Æ side 133)
•
Integrert frekvensomformer MOVIMOT® (Æ side 134)
•
Integrert motorbryter / motorvern MOVI-SWITCH® (Æ side 143)
•
Myk polvender WPU (Æ side 147)
De tilhørende tekniske data og målskisser for motoropsjonene finner du i
priskatalog / katalog "Girmotorer".
GM
86
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Standarder og forskrifter (Æ GM)
7.2
7
Standarder og forskrifter (Æ GM)
Samsvar med
standarder
Trefasevekselstrømsmotorene og trefasebremsemotorene fra SEW-EURODRIVE
svarer til gjeldende standarder og forskrifter, spesielt:
•
IEC 60034-1, EN 60034-1
Roterende elektriske maskiner, merkeverdier og driftsatferd.
•
EN 60529
IP-kapslingsgrader for hus til elektriske driftsmidler.
•
IEC 60072
Dimensjoner og ytelser til roterende elektriske maskiner.
•
EN 50262
Kabelniplenes metriske gjenger.
•
EN 50347
Standardiserte dimensjoner og ytelser.
Nominelle data
GM
De spesifikke data for en asynkron trefasevekselstrømsmotor (trefasekortslutningsmotor) er:
•
Byggestørrelse
•
Merkeeffekt
•
Innkoblingstid
•
Merketurtall
•
Nominell strøm
•
Merkespenning
•
Effektfaktor cosφ
•
Kapsling
•
Temperaturklasse
•
Virkningsgradklasse
Disse opplysningene står på motorens merkeplate. Opplysningene på merkeplaten
gjelder ifølge IEC 60034 (EN 60034) for en omgivelsestemperatur på maks. 40 °C og en
installasjonshøyde på maks. 1000 m over NN.
DFV 160 M 4 /BM
01.3001234568.0001.00
11 S1
220 - 240 Δ / 380 - 415 Y
240 -266 Δ / 415 - 460 Y
1440 / 1740
230 AC
109
Fig. 37: Motormerkeplate
Håndbok – Gir og girmotorer
150
B5
0.83
39.0 / 22.5
35.5 / 20.5
F
55
BGE1.5
03214AXX
87
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Standarder og forskrifter (Æ GM)
7
Toleranser
Iht. IEC 60034 (EN 60034) er følgende toleranser tillatt for elektromotorer ved
merkespenning (gjelder også for merkespenningsområdet):
Spenning og frekvens
Toleranse A eller toleranse B
–0,15 • (1-η)
–0,1 • (1-η)
PN Â 50 kW
PN > 50 kW
Virkningsgrad η
Effektfaktor cosφ
PN < 1 kW
PN Ã 1 kW
Sluring
Toleranse A,
toleranse B
1 - cosϕ
6
±30%
±20%
Startstrøm
+20%
Tiltrekningsmoment
–15%...+25%
Gjennomslagsmoment
–10%
Massetreghetsmoment
±10%
Toleranse A og toleranse B beskriver det tillatte området hvor frekvens og spenning kan
avvike fra det aktuelle nominelle punktet. Koordinatmidtpunktet som er merket med "0",
kjennetegner det nominelle punktet for hhv. frekvens og spenning.
ΔV [%]
+10
B
+5
+3
A
Δf [%]
-5
-2
0
+2 +3
-3
-5
-7
-10
59771AXX
Fig. 38: Områder for toleranse A og toleranse B
Motoren må nå nominelt dreiemoment i kontinuerlig drift (S1) i toleranseområde A. De
andre referanseverdiene og oppvarmingen må bare i liten grad avvike fra verdiene ved
merkespenning og merkefrekvens.
I toleranseområde B må motoren kunne avgi nominelt dreiemoment, men ikke i kontinuerlig drift. Oppvarmingen og avvikene fra de nominelle data er sterkere enn i toleranseområde A. Unngå å bruke motoren ofte i grenseområdet for toleranseområde B.
Underspenning
88
Ved underspenning på grunn av svake forsyningsnett eller underdimensjonering av
motorens tilførselsledning kan de verdier som er angitt i kataligen, f. eks. ytelse, dreiemoment og turtall, ikke oppnås. Dette gjelder spesielt under motorens startprosess, hvor
startstrømmen er flere ganger merkestrømmen.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Bryter- og sikkerhetsinnretninger
7.3
7
Bryter- og sikkerhetsinnretninger
EMC-tiltak
Trefasevekselstrømsmotorer, trefasebremsemotorer og MOVIMOT®-drives fra SEWEURODRIVE er komponenter som er utviklet for montering i maskiner og anlegg.
Produsenten av maskinen eller anlegget er ansvarlig for overholdelse av EMC-retningslinjen 89/336/EØF. Du finner detaljert informasjon om dette temaet i publikasjonen
"Praktisk drivteknikk, EMC i drivteknikk". Spesielle merknader om MOVIMOT®-drives
finner du også i systemmanualen "Drivsystem for desentral installasjon".
Nettdrift,
MOVIMOT®-drives
Ved forskriftsmessig bruk i kontinuerlig drift tilkoblet nettet oppfyller trefasevekselstrøms(bremse)motorene fra SEW-EURODRIVE de faglige EMC-standarder EN 50081
og EN 50082. Det kreves ikke støydempende tiltak. Ved forskriftsmessig bruk oppfyller
MOVIMOT®-drivene også de faglige EMC-standardene EN 50081 og EN 50082.
Koblingsdrift
For koblingsdrift av motoren må det iverksettes egnede tiltak for støydemping av
koblingsenheten.
Omformerdrift
For drift på omformeren må du følge omformerprodusentens installasjons- og EMCveiledning. Følg også merknadene nedenfor:
Bremsemotorer
på omformer
Legg bremseledningene atskilt fra de andre effektkablene med en avstand på minst
200 mm. Felles forlegging er kun tillatt hvis enten bremseledningen eller effektkabelen
er avskjermet.
Tilkobling av
turtallsgiver på
omformeren
Overhold merknadene under ved tilkobling av turtallsgiveren:
Tilkobling av
termistortemperaturføler (TF) på
omformeren
•
Bruk kun skjermede ledninger med parvis revolverte ledere.
•
Maksimer kontaktflaten mellom skjermen og PE-potensialet.
•
Legg signalledninger separat fra effektkabler eller bremseledninger (minimum
avstand 200 mm).
Legg tilkoblingen av termistortemperaturføleren TF adskilt fra andre effektkabler med en
avstand på min. 200 mm. Felles forlegging er kun tillatt hvis enten TF-ledningen eller
effektkabelen er avskjermet.
Håndbok – Gir og girmotorer
89
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Bryter- og sikkerhetsinnretninger
7
Motorvern
Valget av riktig verneinnretning er avgjørende for motorens driftssikkerhet. Det skilles
mellom strømavhengige og motortemperaturavhengige verneinnretninger. Strømavhengige verneinnretninger er f. eks. smeltesikringer eller motorvernbrytere. Temperaturavhengige verneinnretninger er termistorer eller bimetallbrytere (termostater) i
viklingen. Termistorene eller bimetallene reagerer ved maks. tillatt viklingstemperatur.
De har den fordel at temperaturene måles der hvor de oppstår.
Motorvernbrytere
Motorvernbrytere er en tilstrekkelig verneinnretning mot overlast for normal drift med lav
koblingshyppighet, korte starter og ikke for høye startstrømmer. Motorvernbryteren
stilles inn på motorens merkestrøm.
For koblingsdrift med høyere koblingshyppighet (> 60 1/h) og for drift med tung start er
det ikke tilstrekkelig med motorvernbrytere som eneste vern. I slike tilfeller anbefaler vi
å bruke termistortemperaturfølere TF i tillegg.
Termistorer
Tre termistortemperaturfølere TF (PTC, karakteristikk iht. DIN 44080) rekkekobles i
motoren og kobles til omformerens TF-/TH-inngang fra koblingsboksen, eller til en utløserenhet i koblingsskapet. Motorvern med termistortemperaturføler TF gir den beste
beskyttelsen mot termisk overbelastning. Motorer som vernes på denne måten kan du
bruke til drift med tung start, koblings- og bremsedrift og ved svingninger i forsyningsnettene. Vanligvis brukes det en motorvernbryter i tillegg til TF. SEW-EURODRIVE
anbefaler prinsipielt å bruke motorer som er utstyrt med TF i omformerdrift.
Bimetallbryter
Tre bimetallbrytere TH, rekkekoblet i motoren, kobles direkte inn i motorens overvåkningskrets i sløyfe fra koblingsboksen.
Smeltesikringer
Smeltesikringer beskytter ikke motoren mot overlast. De fungerer utelukkende som kortslutningsvern.
I tabellen under vises de ulike verneinnretningenes kvalifikasjon for ulike årsaker til
utløsning.
= intet vern
= begrenset vern
= omfattende vern
strømavhengig
verneinnretning
Smeltesikring
Motorvernbryter
temperaturavhengig
verneinnretning
Termistor (TF)
Bimetallbryter
(TH)
Overstrøm inntil 200 % IN
Tung start, reversering
Koblingsdrift til Z = 30 1/h
Blokkering
1-faseregulering
Spenningsavvik
Frekvensavvik
Utilstrekkelig motorkjøling
MOVIMOT®verneinnretninger
90
•
MOVIMOT®-drives er utstyrt med integrerte verneinnretninger for å unngå varmeskader.
•
Det kreves ikke andre eksterne innretninger til motorvern.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Bryter- og sikkerhetsinnretninger
Sikker kobling av
induktanser
7
Vær oppmerksom på følgende merknader under kobling av induktanser:
•
Kobling av lavhastighets motorviklinger.
Hvis kablene legges ugunstig, kan der bli produsert spenningstopper ved kobling av
lavhastighets motorviklinger. Disse spenningstoppene kan ødelegge viklinger og
kontakter. Koble varistorer til tilførselsledningene for å unngå dette.
•
Kobling av bremsespoler.
Ved koblinger i skivebremsers likestrømskrets må det brukes varistorer for å unngå
skadelige overspenninger under koblingen.
Bremsestyringene fra SEW-EURODRIVE er utstyrt med varistorer som standard.
Bruk kontaktorer med kontakter i brukskategori AC3 eller bedre iht. EN 60947-4-1 til
kobling av bremsespoler.
•
Støysperrekrets på koblingsenhetene
Iht. EN 60204 (elektrisk utstyr på maskiner) må motorviklingene være utstyrt med
støydemping for å beskytte de numeriske eller minneprogrammerbare styringene.
Ettersom det i første rekke er koblingsprosesser som forårsaker forstyrrelsene,
anbefaler vi å utstyre koblingsenhetene med støysperrer.
Håndbok – Gir og girmotorer
91
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Elektriske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
7
7.4
Elektriske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
Omformeregnet
Takket være den standardmessige høyverdige isolasjonen (bl.a. med faseskiller) kan
trefaselikestrøms(bremse)motorene drives på omformere, f. eks. MOVIDRIVE®, MOVITRAC® og MOVIMOT® fra SEW-EURODRIVE.
For en høyere spenning enn 500 VAC står viklingsalternativet "Forsterket isolasjon" til
rådighet. SEW-typebetegnelsen for dette alternativet er "/RI".
Frekvens
Trefasevekselstrømsmotorene fra SEW-EURODRIVE konstrueres på forespørsel for
50 Hz eller 60 Hz nettfrekvens. Trefasevekselstrømsmotorenes tekniske data refererer
til 50 Hz nettfrekvens som standard.
Motorspenning
Trefasevekselstrømsmotorene kan leveres for bremsespenninger fra 220 ... 690 V.
Motorer med polvending i størrelse 63 ... 90 bare fra 220 ... 500 V.
Motorstørrelse 71 ... 132S leveres vanligvis i utførelse for spenningsområdet 220 ...
240/380 ... 415 VAC, 50 Hz. Delene for kobling av stjerne- eler trekantforbindelsene
finnes i en pose i koblingsboksen. For motorstørrelser >132S er standardutførelsen 380
... 415/660 ... 690 VAC, 50 Hz. Stjerne- eller trekantforbindelsene er montert på koblingsbrettet.
For 50 Hz-nett
Standardspenningene er:
Motorer
Motorstørrelse
56 (kun 4-polet)
63...90
Motorspenning
2-, 4- og 6-polede motorer,
gjelder for spenningsområde
220...240 VAC Õ
380...415 VAC Õ
220...240/380...415 VAC Í/Õ
–
230/400VAC Í/Õ
290/500 VAC Í/Õ
Vendbare poler, Dahlander
–
400 VAC Í/ÕÕ
Vendbare poler, atskilt vikling
–
Ettrinns
400 VAC Õ / Õ
Bremsespenning
2-, 4- og 6-polede motorer,
gjelder for spenningsområde
220...240 VAC
380...415 VAC
220...240 VAC
380...415 VAC
Standardspenninger
24 VDC / 230 VAC / 400 VAC
Spenning ekstern vifte
Standardspenning VR
–
Spenningsområde VS
–
24 VDC1)
1 × 220...266 VAC1)
1) gjelder ikke for motorstørrelse 63
Motorer
Motorstørrelse
100...132S
132M...225
225...280
Motorspenning
2-, 4- og 6-polede motorer,
gjelder for spenningsområde
220...240/
380...415 VAC Í/Õ
220...240/380...415 VAC Í/Õ
380...415/660...690 VAC Í/Õ
230/400VAC Í/Õ
290/500 VAC Í/Õ
400/690 VAC Í/Õ
500 VAC Í
Ettrinns
Vendbare poler, Dahlander
400 VAC Í/ÕÕ
400 VAC Õ / Õ
Vendbare poler, atskilt vikling
Bremsespenning
2-, 4- og 6-polede motorer,
gjelder for spenningsområde
220...240 VAC
380...415 VAC
Standardspenninger
24 VDC / 230 VAC / 400 VAC
Spenning ekstern vifte
Standardspenning VR
24 VDC
–
Spenningsområde VS
1 × 220...266 VAC
–
–
–
3 × 380...415 VAC
3 × 346...500 VAC
Spenningsområde V
92
–
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Elektriske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
7
Motorer og bremser for 230/400 VAC og motorer for 690 VAC skal bare drives i nett med
merkespenning 220/380 VAC eller 660 VAC. De spenningsavhengige data endrer seg da
litt.
Standardkoblinger
50 Hz-motorer
50 Hz-motor i
60 Hz-nett
For 60 Hz-nett
Antall
poler
Synkront turtall nsyn ved 50 Hz [1/min]
Kobling
2
3000
Õ/Í
4
1500
Õ;Õ/Í
6
1000
Õ/Í
8
750
Õ/Í
8/4
750/1500
Í/ÕÕ Dahlander
8/2
750/3000
Õ / Õ atskilt vikling
Dersom motorer som er konstruert for 50 Hz-nett, drives i 60 Hz-nett, endrer motorens
nominelle data på følgende måte:
Motorspenning
ved 50 Hz
Motorkobling
230/400 VAC Í/Õ
Í
230/400 VAC Í/Õ
Õ
400/690 VAC Í/Õ
Í
Endrede nominelle data
U [V] ved
60 Hz
nN
PN
MN
MA/MN
230
+20%
0%
–17%
–17%
460
+20%
+20%
0%
0%
Standardspenningene er fremhevet med fete typer.
Motorer
Motorstørrelse
56
63
71...90
Motorspenning
2-, 4- og 6-polede motorer,
gjelder for spenningsområde
Ettrinns
240...266 VAC Õ
415...460 VAC Õ
266/460VAC Í/Õ
220/380 VAC Í/Õ
330/575 VAC Í/Õ
–
Vendbare poler, Dahlander
–
Vendbare poler, atskilt vikling
–
240...266/415...460 VAC Í/Õ
266/460VAC Í/Õ
220/380 VAC Í/Õ
330/575 VAC Í/Õ
200/400 VAC ÕÕ/Õ
220/440 VAC ÕÕ/Õ
230/460 VAC ÕÕ/Õ
460 VAC Í/ÕÕ
460 VAC Õ / Õ
–
Bremsespenning
2-, 4- og 6-polede motorer,
gjelder for spenningsområde
240...266 VAC
415...460 VAC
240...266 VAC
415...460 VAC
Standardspenninger
24 VDC / 230 VAC / 266 VAC / 460 VAC
Spenning ekstern vifte
Standardspenning VR
–
–
Spenningsområde VS
–
–
24 VDC
1 × 220...266 VAC1)
1) gjelder ikke for motorstørrelse 63
Håndbok – Gir og girmotorer
93
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Elektriske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
7
Motorstørrelse
Motorer
100...132S
132M...225
250...280
Motorspenning
2-, 4- og 6-polede motorer,
gjelder for spenningsområde
240...266/415...460 VAC Í/Õ
415...460 VAC Í
240...266/
415...460 VAC Í/Õ
266/460VAC Í/Õ
220/380 VAC Í/Õ
330/575 VAC Í/Õ
200/400 VAC ÕÕ/Õ
220/440 VAC ÕÕ/Õ
230/460 VAC ÕÕ/Õ
Ettrinns
Vendbare poler, Dahlander
460 VAC Í/ÕÕ
Vendbare poler, atskilt vikling
460 VAC Õ / Õ
Bremsespenning
2-, 4- og 6-polede motorer,
gjelder for spenningsområde
240...266 VAC
415...460 VAC
Standardspenninger
24 VDC / 230 VAC / 266 VAC / 460 VAC
Spenning ekstern vifte
Standardspenning VR
24 VDC
–
Spenningsområde VS
1 × 220...266 VAC
–
–
–
3 × 415...460 VAC
3 × 346...500 VAC
Spenningsområde V
Standardkoblinger
60 Hz-motorer
60 Hz-motor i
50 Hz-nett
Antall
poler
–
Synkront turtall nsyn ved 60 Hz [1/min]
Kobling
2
3600
Í/Õ; ÕÕ / Õ
4
1800
Í/Õ; ÕÕ / Õ
6
1200
Í/Õ; ÕÕ / Õ
8/4
900/1800
Í/ÕÕ Dahlander
8/2
900/3600
Õ / Õ atskilt vikling
Dersom motorer som er konstruert for 60 Hz-nett, drives i 50 Hz-nett, endrer motorens
nominelle data.
Eksempel: NEMA C-motor, konstruert for USA, i 50 Hz-nett:
Motorer for
USA og Canada
Motorspenning
ved 60 Hz (USA)
Motorkobling
230/460 VAC ÕÕ / Õ
Õ
Endrede nominelle data
U [V] ved
50 Hz
nN
PN
MN
MA/MN
400
–17%
–17%
0%
0%
Motorer for USA og Canada utføres i samsvar med NEMA- hhv. CSA-forskriftene.
Ettrinns motorer i NEMA- hhv. CSA-utførelse er registrert av Underwriters Laboratories
(UL). I USA og Canada er følgende spenningstilordninger (60 Hz) vanlige:
USA
Canada
Nettets merkespenning
Motorens merkespenning
208 V
200 V
240 V
230 V
480 V
460 V
600 V
575 V
Motorspenningen kan avvike inntil ±10 % fra merkespenningen. Dette avviket svarer i
stor grad til toleranse B (Æ side 88).
Bruken av motorer i utførelse 230/460 VAC / 60 Hz er vanlig i USA (Æ kap. Internasjonale og nasjonale markeder på side 103).
94
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Termiske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
7.5
7
Termiske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
Temperaturklasser etter
IEC 60034-1
(EN 60034-1)
GM
MM
Trefasevekselstrømsmotorene, trefasebremsemotorene og MOVIMOT®-drivene kan
leveres i følgende temperaturklasser:
•
Ettrinns trefasevekselstrømsmotorer/trefasebremsemotorer og dahlandermotorer er
utført i temperaturklasse B som standard. På forespørsel kan også temperaturklasse
F eller H leveres.
•
Trefasevekselstrømsmotorer/trefasebremsemotorer med atskilt vikling er utført i
temperaturklasse F som standard. På forespørsel kan også temperaturklasse H
leveres.
•
MOVIMOT®-drives er utført i temperaturklasse F som standard. Andre temperaturklasser er ikke mulige for MOVIMOT®-drives.
Tabellen under inneholder overtemperaturer etter IEC 60034-1 (EN 60034-1).
Temperaturklasse
Effektreduksjon
Overtemperaturgrense [K]
gammel
ny
B
130
80 K
F
155
105 K
H
180
125 K
Merkeeffekten PN til en motor avhenger av omgivelsestemperatur og installasjonshøyde. Den merkeeffekten som er angitt på merkeplaten, gjelder for en omgivelsestemperatur på 40 °C og en maks. installasjonshøyde på 1000 m over NN. Ved høyere omgivelsestemperaturer eller installasjonshøyder må merkeeffekten reduseres i samsvar
med følgende formel:
PNred = PN • fT • fH
Trefasevekselstrømsmotorer
For trefasevekselstrømsmotorer kan du avlese faktorene fT og fH i følgende
diagrammer:
fT
fH
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
30
40
50
60
ϑ [°C]
1000 2000 3000 4000
Fig. 39: Effektreduksjon avhengig av omgivelsestemperatur og installasjonshøyde
â
H
Håndbok – Gir og girmotorer
H [m]
00627BXX
= omgivelsestemperatur
= installasjonshøyde over NN
95
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Termiske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
7
MOVIMOT®-drives
For MOVIMOT®-drives kan du avlese faktorene fT og fH i følgende diagrammer:
[1] f
T
[2]
fH
1,0
1,0
0,9
0,8
0,9
0,7
0,6
0,8
0,5
0,7
0,4
0,3
30
40
50
60
°C
1000
2000 3000 4000
Fig. 40: Effektreduksjon avhengig av omgivelsestemperatur og installasjonshøyde
m
04051BXX
[1] Omgivelsestemperatur
[2] Installasjonshøyde over NN (installasjonshøyde fra 2000 m er mulig med begrensninger.
Følg da installasjonsmerknadene i driftsveiledningen "MOVIMOT® MM03C-MM3XC".)
Driftsmodi
Iht. IEC 60034-1 (EN 60034-1) fastsettes følgende driftsmodi:
Driftsmodus
Forklaring
S1
Kontinuerlig drift: Drift med konstant belastningstilstand, motoren når termisk likevekt.
S2
Kortvarig drift: Drift med konstant belastningstilstand i et begrenset, definert tidsrom
med påfølgende pause. I pausen fåt motoren på nytt omgivelsestemperatur.
S3
Intermitterende drift: Uten at startprosessen har innflytelse på oppvarmingen. Karakterisert ved en sekvens av identiske belastningssykluser, bestående av et tidsrom med
konstant belastning og en pause. Beskrevet med "relativ innkoblingstid (ED)" i %.
S4...S10
Intermitterende drift: Startprosessen har innflytelse på oppvarmingen. Karakterisert ved
en sekvens av identiske belastningssykluser, bestående av et tidsrom med konstant
belastning og en pause. Beskrevet med "relativ innkoblingstid (ED)" i % og antall
koblinger per time.
For omformerdrift antas vanligvis S1 kontinuerlig drift. Ved et høyt antall koblinger per
time kan det være påkrevd å anta S9 intermitterende drift.
96
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Termiske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
7
03135AXX
Fig. 41: Driftsmodus S1, S2 og S3
Relativ innkoblingstid (ED)
Den relative innkoblingstiden (ED) er forholdet mellom belastningstid og syklustid.
Syklustiden er summen av innkoblingstider og spenningsfrie pauser. 10 minutter fastsettes som typisk verdi for syklustiden.
ED =
Effektøkningsfaktor K
Summen av innkoblingstidene (t1 + t2 + t3)
• 100 [%]
Syklustid (T)
Motorens merkeeffekt gjelder, om det ikke er fastsatt noe annet, for driftsmodus S1
(100 % ED) iht. IEC 60034 (EN 60034). Dersom en motor som er konstruert for S1 og
100 % ED drives i driftsmodus S2 "kortvarig drift" eller S3 "intermitterende drift", så kan
merkeeffekten ifølge merkeplaten multipliseres med effektøkningsfaktor K.
Effektøkningsfaktor K
Driftsmodus
S2
Driftstid
60 min
30 min
10 min
1.1
1.2
1.4
S3
Relativ innkoblingstid (ED)
60%
40%
25%
15%
1.1
1.15
1.3
1.4
S4...S10
Antall og type koblinger per time, starttid, belastet tid, bremsemåte,
bremsetid, ubelastet tid, syklustid, stillstandstid og effektbehov må angis
for fastsettelsen av merkeeffekt og driftsmodus.
På forespørsel
I tilfeller med svært høye kontramomenter og høye massetreghetsmomenter (tung start)
må du ta kontakt med SEW-EURODRIVE og angi nøyaktig de tekniske data.
Håndbok – Gir og girmotorer
97
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Koblingshyppighet (Æ GM, Æ MM)
7
7.6
Koblingshyppighet (Æ GM, Æ MM)
En motor normeres vanligvis etter sin termiske kapasitetsutnyttelse. I mange tilfeller
startes motoren bare en gang (S1 = kontinuerlig = 100 % ED). Effektbehovet som
beregnes på grunnlag av arbeidsmaskinens lastmoment, er identisk med motorens
merkeeffekt.
Høy koblingshyppighet
Et driftstilfelle med høy koblingshyppighet og lavt kontramoment er svært utbredt, f. eks.
kjøredrive. Her er ikke effektbehovet utslagsgivende for dimensjoneringen av motoren,
men antallet starter for motoren. På grunn av den hyppige innkoblingen strømmer hver
gang den høye startstrømmen og dette varmer motoren overproporsjonalt opp. Er
varmen som tas opp større enn den varmen som ledes gjennom motorens ventilasjon,
blir viklingene for varme. Motorens termiske belastbarhet kan økes ved å velge en tilsvarende temperaturklasse eller ved hjelp av en ekstern vifte (Æ kap. "Termiske karakteristika" på side 95).
Ubelastet
koblingshyppighet Z0
Tillatt koblingshyppighet for en motor angis av SEW-EURODRIVE som ubelastet
koblingshyppighet Z0 ved 50 % ED. Denne verdien uttrykker hvor ofte per time motoren
kan akselerere massetreghetsmomentet til sin rotor til turtall uten kontramoment ved
50 % ED. Dersom et ekstra massetreghetsmoment må akselereres, eller dersom det
oppstår et lastmoment i tillegg, økes motorens starttid. Da det strømmer økt strøm i
denne oppstartsperioden, varmebelastes motoren sterkere, og tillatt koblingshyppighet
avtar.
Tillatt koblingshyppighet motor
Tillatt koblingshyppighet Z for motoren i koblinger/time [1/h] kan du beregne med
følgende formel:
Z = Z0 • KJ • KM • KP
Faktorene KJ, KM og KP kan du beregne ved hjelp av følgende diagrammer:
Avhengig av ekstra
massetreghetsmoment
Avhengig av kontramoment
under oppstart
Avhengig av statisk effekt og
relativ innkoblingstid ED
00628BXX
Fig. 42: Avhengighet av koblingshyppighet
98
JX =
Summen av alle eksterne massetreghetsmomenter relatert til motorakselen
JZ =
Massetreghetsmoment tung vifte
JM =
Massetreghetsmoment motor
ML =
Kontramoment under oppstart
MH = Oppstartsmoment motor
Pstat =
Effektbehov etter oppstart
(statisk effekt)
PN = Merkeytelse motor
% ED =
relativ innkoblingstid
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Koblingshyppighet (Æ GM, Æ MM)
Eksempel
Motor:
7
DT80N4/BMG (Æ Kap. "Tekniske data trefasevekselstrømsmotorer")
Ubelastet koblingshyppighet Z0 = 14000 c/h
1. (JX + JZ) / JM = 3,5
2. ML / MH = 0,6
Æ KJ = 0,2
3. Pstat / PN = 0,6 og 60 % ED
Æ KP = 0,65
Æ KM = 0,4
Z = Z0 • KJ • KM • KP = 14000 c/h • 0,2 • 0,4 • 0,65 = 728 c/h
Syklustiden er 5 s, innkoblingstiden 3 s.
Tillatt koblingshyppighet for
bremsen
Hvis du bruker en bremsemotor, må du kontrollere om bremsen er tillatt for den nødvendige startfrekvensen Z. Følg anvisningene i kapitlet "Tillatt bremsearbeid" på side 108.
Håndbok – Gir og girmotorer
99
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Mekaniske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
7
7.7
Mekaniske karakteristika (Æ GM, Æ MM)
Kapsling etter
EN 60034
(IEC 60034-5)
Trefasevekselstrømsmotorene, trefasebremsemotorene og MOVIMOT®-drivene
leveres med kapsling IP54 som standard. På forespørsel kan de også leveres med
kapsling IP55, IP56, IP65 eller IP66.
1. kodetall
GM
MM
IP
Berøringsbeskyttelse
Beskyttelse mot vann
0
Ikke beskyttet
Ikke beskyttet
Ikke beskyttet
1
Beskyttelse mot tilgang til
farlige deler med baksiden
av hånden
Beskyttet mot faste fremmedelementer á50 mm og større
Beskyttet mot dryppende vann
2
Beskyttelse mot tilgang til
farlige deler med fingrene
Beskyttet mot faste fremmedelementer á12 mm og større
Beskyttet mot dryppende vann,
når huset har en helning
på opptil 15°
3
Beskyttelse mot tilgang til
farlige deler med verktøy
Beskyttet mot faste fremmedelementer á2,5 mm og større
Beskyttet mot vannspraying
Beskyttet mot faste fremmedelementer á1 mm og større
Beskyttet mot vannsprut
Støvbeskyttet
Beskyttet mot vannspyling
Støvtett
Beskyttet mot kraftig vannspyling
4
5
Beskyttelse mot tilgang til
farlige deler med streng
6
100
2. kodetall
Beskyttelse mot
fremmedelementer
7
–
–
Beskyttet mot kortvarig dypping
i vann
8
–
–
Beskyttet mot permanent
dypping i vann
Andre
alternativer
Høynet rustbeskyttelse for metalldeler og ekstra impregnering av viklingene (beskyttelse mot fuktighet og syre) er mulig, det samme er levering av eksplosjonsbeskyttede
motorer og bremsemotorer i samsvar med kapsling EExe (økt sikkerhet), EExed (økt
sikkerhet for motor, brems med trykksikker kapsling) og EExd (trykksikker kapsling).
Overhold også merknadene i kapittel "Produktbeskrivelse og typeoversikt/Generelle
merknader".
Motorers vibrasjonsegenskaper
Rotorene til trefasevekselstrømsmotorene er avbalansert dynamisk med halv kile. Motorene svarer til vibrasjonsstyrke "N" etter DIN ISO 2373 (EN60034-14:1997) hhv. vibrasjonsegenskaper "A" etter IEC 60034-14:2003. Ved spesielle krav til mekanisk kastfri
gang kan entrinnsmotorer uten påmonterte komponenter (uten brems, ekstern vifte,
dreiegiver etc.) leveres i utførelse med reduserte vibrasjoner, vibrasjonsstyrke "R" etter
DIN ISO 2373 hhv. svingegenskaper "B" etter IEC 60034-14:2003.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Tverrkrefter (Æ GM, Æ MM)
7.8
7
Tverrkrefter (Æ GM, Æ MM)
Du finner generelle merknader om tverrkrefter i kapittel "Prosjektering av gir/Tverr- og
aksialkrefter". Tabellen under viser de tillatte tverrkreftene (toppverdi) og aksialkrefter
(bunnverdi) til vekselstrømsmotorer:
Byggeform
Fotmotor
Flensmotor
Tillatt tverrgående kraft FR [N]
Tillatt aksial kraft FA [N]; FA_trekk = FA_trykk
[1/min]
Antall
poler
Byggestørrelse
63
71
80
90
100
112
132S
132ML
132M
160M
160L
180
200
225
250
280
750
8
–
–
680
200
920
240
1280
320
1700
400
1750
480
1900
560
2600
640
3600
960
3800
960
5600
1280
6000
2000
–
–
–
–
1000
6
–
–
640
160
840
200
1200
240
1520
320
1600
400
1750
480
2400
560
3300
800
3400
800
5000
1120
5500
1900
–
–
8000
2500
1500
4
–
–
560
120
720
160
1040
210
1300
270
1400
270
1500
270
2000
400
2600
640
3100
640
4500
940
4700
2400
7000
2400
8000
2500
3000
2
–
–
400
80
520
100
720
145
960
190
980
200
1100
210
1450
320
2000
480
2300
480
3450
800
3700
1850
–
–
–
–
750
8
–
–
850
250
1150
300
1600
400
2100
500
2200
600
2400
700
3200
800
4600
1200
4800
1200
7000
1600
7500
2500
–
–
–
–
1000
6
600
150
800
200
1050
250
1500
300
1900
400
2000
500
2200
600
2900
700
4100
1000
4300
1000
6300
1400
6800
2400
–
–
11000
3000
1500
4
500
110
700
140
900
200
1300
250
1650
350
1750
350
1900
350
2500
500
3200
800
3900
800
5600
1200
5900
3000
8700
3000
9000
2600
3000
2
400
70
500
100
650
130
900
180
1200
240
1200
250
1300
260
1800
400
2500
600
2900
600
4300
1000
4600
2300
–
–
–
–
Omregning av
tverrgående kraft
ved applikasjon
utenfor senter
Bruk formlene nedenfor til å regne ut de tillatte tverrkreftene når belastningspunktet er
utenfor akseltappmidten. Den minste av de to verdiene FxL (iht. lagerets levetid) og FxW
(iht. akselstyrke) er tillatt verdi for tverrgående kraft i punkt x. Vær oppmerksom på at
beregningene gjelder for MN.
FxL iht. lagerets
levetid
FxL = FR •
a
[N]
b+x
FxW iht.
akselstyrke
FxW =
c
[N]
f+x
FR
= tillatt tverrgående kraft (x = l/2) [N]
x
= avstand fra akselkragen til kraftens innsatspunkt [mm]
a, b, f
= motorkonstant for omregning av tverrgående kraft [mm]
c
= motorkonstant for omregning av tverrgående kraft [Nmm]
Håndbok – Gir og girmotorer
101
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Tverrkrefter (Æ GM, Æ MM)
7
l
l
x
x
l/2
l/2
dd
FA
FA
Fx
Fx F R
FR
03074AXX
Fig. 43: Tverrgående kraft Fx ved kraftinnsats utenfor senter
Motorkonstanter for tverrkraftomregning
a
c
b
Byggestørrelse
[mm]
[mm]
2-polet
[Nmm]
4-polet
[Nmm]
3
d
l
[mm]
[mm]
[mm]
161
146
11.2 • 10
–
13
14
30
158.5
143.8
11.4 • 103
16 • 103
18.3 • 103
19.5 • 103
13.6
14
30
80
213.8
193.8
17.5 • 103
24.2 • 103
28.2 • 103
31 • 103
13.6
19
40
90
227.8
202.8
27.4 • 103
39.6 • 103
45.7 • 103
48.7 • 103
13.1
24
50
SDT100
270.8
240.8
42.3 • 103
57.3 • 103
67 • 103
75 • 103
14.1
28
60
DV100
270.8
240.8
42.3 • 103
57.3 • 103
67 • 103
75 • 103
14.1
28
60
112M
286.8
256.8
53 • 103
75.7 • 103
86.5 • 103
94.6 • 103
24.1
28
60
132S
341.8
301.8
70.5 • 103
96.1 • 103
112 • 103
122 • 103
24.1
38
80
132M
344.5
304.5
87.1 • 103
120 • 103
144 • 103
156 • 103
20.1
38
80
132ML
404.5
364.5
120 • 103
156 • 103
198 • 103
216.5 • 103
20.1
38
80
160M
419.5
364.5
150 • 103
195.9 • 103
248 • 103
270 • 103
20.1
42
110
160L
435.5
380.5
177.5 • 103
239 • 103
262.5 • 103
293 • 103
22.15
42
110
432 • 103
22.15
48
110
347 •
19 •
103
f
71
103
386 •
103
180
507.5
452.5
266 • 10
200
537.5
482.5
203.5 • 103
258.5 • 103
302.5 • 103
330 • 103
0
55
110
225
626.5
556.5
–
490 • 103
–
–
0
60
140
250
658
588
–
630 • 103
–
–
0
65
140
280
658
588
–
630 • 103
–
–
0
75
140
2. Motorakseltapp
Kontakt SEW-EURODRIVE når det gjelder tillatt belastning på den 2. motorakseltappen.
Anvendte
motorlagre
Tabellen under viser hvilke lagre som brukes i trefasevekselstrøms(bremse)motorer fra
SEW-EURODRIVE:
Motortype
A-lager
B-lager
Flensmotor
Girmotor
Fotmotor
56
–
6302-Z
–
63
6203-2Z-J
6303-2Z-J
–
6202-2Z-J
6202-2RS-J-C3
71 ... 80
6204-Z-J
6303-Z-J
6204-Z-J
6203-2Z-J
6203-2RS-J-C3
6205-2Z-J
6205-2RS-J-C3
6208-Z-J
6207-2Z-J
6207-2RS-J-C3
90 ... 100
112 ... 132S
102
103
8-polet
[Nmm]
63
3
16.8 •
6-polet
[Nmm]
6306-Z-J
6208-Z-J
6307-Z-J
uten brems
med brems
6001-2RS-J
132M ... 160M
6309-2Z-J-C3
6209-2Z-J-C3
160L ... 180L
63122Z-J-C3
6213-2Z-J-C3
200 ... 225
6314-2Z-J-C3
6314-2Z-J-C3
250 ... 280
6316-2Z-J-C3
6315-2Z-J-C3
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Spesielle markeder (Æ GM, Æ MM)
7.9
7
Spesielle markeder (Æ GM, Æ MM)
CSA/NEMA/UL-R
GM
For drives som leveres til Nord-Amerika, tilbyr SEW-EURODRIVE elektrisk utførelse iht.
NEMA MG1 eller alternativet "CSA/UL-R" (Æ "Motorer til USA og Canada" på side 94).
Dette innebærer følgende spesielle forhold:
•
Klemmebetegnelsen T1, T2, ... i tillegg til U1, V1, ....
•
MOVIMOT®-drives har i tillegg jordledertilkopling via en utvendig klemme.
•
Koblingsboksene leveres delvis i grått støpejern og delvis i aluminium:
Motorstørrelse
MM
Materiale koblingsboks
DT56/DR63
Aluminium (bestanddel av motorhuset)
DT71 ... DV132S
Grått støpejern ved koblingsbilde DT79,
ellers aluminium
DT71 ... DV132S / BM(G) med BSR/BUR
Grått støpejern
DV132M ... DV280
•
Alltid grått støpejern
Kabelinnføring i koblingsboksen i samsvar med ANSI / ASME B1.20.1.-1983 med
NPT-gjenger (koniske toms gjenger). Tabellen under viser antall kabelinnføringer og
NPT-størrelser for de aktuelle motorstørrelsene.
Motorstørrelse
Antall og type gjenger
DT56
1 × 1/2'' NPT + 1 × 3/8'' NPT (med adapter)
DR63
2 × 1/2'' NPT (med adapter)
DT71 ... DT90
2 × 1/2'' NPT
DV100 ... DV132S
1 × 3/4'' NPT + 1 × 1/2'' NPT
DV132M ... DV160M
1 × 1 1/4'' NPT + 1 × 1/2'' NPT
DV160L ... DV225
2 × 1 1/2'' NPT + 1 × 1/2'' NPT
DV250M ... DV280S
2 × 2 1/2'' NPT + 2 × 1/2'' NPT
NPT-åpningene stenges med plugger for transport og lagring.
•
På trefasevekselstrømsmotorer/trefasebremsemotorer endret merkeplate med
opplysningene: TEFC, K.V.A.-kode og design. På alternativet CSA/UL-R også CSAog UR-merke (UL-registreringsnr. E189357).
DFT90L4 / BMG
3001123456.001.00
40
1720
1,5 S1
230 YY / 460 Y
CONT.
K
6,2 / 3,1
18
0,76
B5
230 AC
20
60
F
54
2
81
BG1.5
Fig. 44: Motormerkeplate for CSA/UL-R-utførelse
Håndbok – Gir og girmotorer
C
59773AXX
103
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Spesielle markeder (Æ GM, Æ MM)
7
•
På MOVIMOT®-drives endret merkeplate med opplysningene: TEFC, UL-merke
(UL-registreringsnr. 2D06).
Fig. 45: Motormerkeplate
06703AXX
JIS / JEC
For drives som leveres til Japan, kan drivene konstrueres i samsvar med JIS. På forespørsel leverer SEW-EURODRIVE spesielle motorkoblingsbokser. Koblingsboksene
har kabelinnføringer med de PF-gjengene som er vanlige i Japan (rette toms gjenger).
V.I.K.
Forbundet for industriell energi- og kraftnæring (Verband der industriellen Energie- und
Kraftwirtschaft), V.I.K., har publisert en anbefaling om utførelse av tekniske krav til
trefase-synkronmotorer for sine medlemmer.
Drivene fra SEW-EURODRIVE kan leveres i samsvar med disse kravene. Da tas det
hensyn til følgende avvik fra standarden:
Merknad
104
•
Kapsling for motoren minst IP55.
•
Motorutførelse i varmeklasse F, men tillatt overtemperatur bare iht. varmeklasse B.
•
Rustbeskyttelse av motordelene.
•
Koblingsbokser i grått støpejern.
•
Beskyttelsestak ved vertikale motorbyggeformer med viftedeksel på toppen.
•
Ekstra jordledertilkobling via utenpåliggende klemme.
•
Merkeplate med opplysningen V.I.K. En annen merkeplate på innsiden av koblingsboksdekslet.
De tekniske kravene til V.I.K. skal anvendes tilsvarende på girmotorer, motorer med
polvending, motorer for tung start, koblingsdrift og turtallsregulering. Dette resulterer i
nødvendige avvik i følgende punkter:
•
Byggeform: På grunn av lufteventilenes plassering og de byggeformavhengige påfyllingsmengdene for smøremiddel, kan girmotorene ikke brukes fritt i horisontal og
vertikal byggeform.
•
Skilt: Det finnes ikke boringer for å montere ekstra identifikasjonsskilt.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Spesielle markeder (Æ GM, Æ MM)
CCC
7
Etter at Folkerepublikken Kina ble medlem av Verdens handelsorganisasjon, WTO, har
de lansert et sertifiseringssystem for produkter – CCC "China Compulsory Certification".
CCC trådte i kraft 1. mai 2002 og erstatter de merkene som gjaldt til da, "Great Wall"
(CCEE China Commission for Conformity of Electric Equipment) for produkter produsert
i landet, og "CCIB" (China Commodity Inspection Bureau) for importerte produkter.
Med CCC-sertifiseringen vil den kinesiske regjeringen øke produktsikkerheten på husholdningssektoren. Sertifiseringsplikten har vært i kraft for mange produkter på husholdningssektoren fra 1. august 2003.
Det betyr at våre kunders maskiner og anlegg med fast monterte motorer og girmotorer
vanligvis ikke er berørt av sertifiseringsplikten. Bare sveisemaskiner er nevnt som
konkret unntak. Dermed får CCC-sertifiseringen bare gyldighet for enkelte eksporterte
produkter innen maskin- og anleggsproduksjon, f. eks. for reservedeler.
Også produkter fra SEW-EURODRIVE er berørt av denne sertifiseringen. Drivløsningene fra SEW-EURODRIVE har den nødvendige sertifisering siden 29.07.2003.
Følgende produkter fra SEW-EURODRIVE er berørt av sertifiseringen:
•
2-polede motorer inntil 2,2 kW
•
4-polede motorer inntil 1,1 kW
•
6-polede motorer inntil 0,75 kW
•
8-polede motorer inntil 0,55 kW
Disse motorene får ved behov CCC-logo og leveres med sertifikat på driven.
Håndbok – Gir og girmotorer
105
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Bremser (Æ GM)
7
7.10
Bremser (Æ GM)
Generell
informasjon
GM
Motorer og girmotorer fra SEW-EURODRIVE leveres på forespørsel med integrert
mekanisk brems. Bremsen er en elektromagnetisk skivebrems som magnetiseres med
likestrøm. Den utløses elektrisk og bremses med fjærkraft. Bremsen settes på ved
strømbrudd. Dermed oppfyller den grunnleggende sikkerhetskrav. Bremsen kan også
utløses mekanisk dersom den utstyres med manuell bremsefrigivelse. Da følger enten
en håndspak med automatisk retur eller en låsbar setteskrue med i leveringen. Bremsen
betjenes av en bremsestyring som er plassert enten i motorens tilkoblingsrom eller i
koblingsskapet. Du finner detaljert informasjon om bremsene fra SEW-EURODRIVE i
dokumentet "Praktisk drivteknikk – SEW-skivebrems".
En vesentlig fordel med bremsene fra SEW-EURODRIVE er den svært korte konstruksjonen. Bremselagerskjoldet er samtidig en del av motoren. Den integrerte konstruksjonen av bremsemotoren gir spesielt plassparende og robuste løsninger.
Prinsipiell
oppbygning
Bildet under viser den prinsipielle oppbygningen av bremsen.
1
6
7
2
8
3
9
10
4
11
5
Fig. 46: Bremsens prinsipielle oppbygning
106
00871BXX
1
Bremseskive
5
Arbeidsluftspalt
9
Spolelegeme
2
Bremselagerskjold
6
Ankerskive
10
Motoraksel
3
Medbringer
7
Bremsefjær
11
Elektromagnetisk kraft
4
Fjærkraft
8
Bremsespole
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Bremser (Æ GM)
Hurtige
reaksjonstider
7
Bremsen er karakterisert ved det patenterte tospolesystemet. Det består av en akselerasjonsspole BS og en delspole TS. Den spesielle bremsestyringen fra SEW-EURODRIVE sørger for at først akselerasjonsspolen kobles inn med et høyt strømstøt når
bremsen løsnes, og deretter kobles delspolen inn. Resultatet er en spesiell kort reaksjonstid når bremsen løsnes. Bremseskiven frigjøres dermed svært raskt, og motoren
starter nesten uten bremsefriksjon.
Dette tospolesystemprinsippet reduserer også selvinduksjonen, slik at bremsen raskere
settes på. Dermed reduseres bremseavstanden. Bremsen kan slås av på like- og
vekselstrømsiden for å oppnå spesielt korte reaksjonstider for innkoblingen av bremsen,
f. eks. for heisemaskineri.
Håndbok – Gir og girmotorer
107
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Bremser (Æ GM)
7
Tillatt
bremsearbeid
Hvis du bruker en bremsemotor, må du kontrollere om bremsen er tillatt for den nødvendige startfrekvensen Z. De følgende diagrammene viser tillatt utført arbeid Wmax per
syklus for de ulike bremser og nominelle hastigheter. Angivelsene er gitt med referanse
til den nødvendige startfrekvensen Z i sykluser/time (1/h).
Eksempel: Nominelt turtall er 1500 min–1, og bremse BM 32 benyttes. Ved 200 sykluser
per time er det tillatte bremsearbeidet per syklus 9000 J (Æ figur 48).
3000 min-1
106
105
BM 15
BMG 8
BMG 2, BMG 4
BMG 05, BMG 1
BR 03
104
Wmax [J]
103
102
10
1
102
Z [1/h]
10
103
104
Fig. 47: Maks. tillatt arbeid per kobling ved 3000 min–1
59784AXX
1500 min-1
106
BMG 122
BMG 61
105
BM 32, BM 62
BM 30, BM 31
104
9000
BM 15
Wmax [J]
BMG 8
BMG2,
BMG4,
BC2
103
BMG05, BMG1, BC05
BR 03
102
10
BMG 02
1
10
102
200
Z [1/h]
103
104
Fig. 48: Maks. tillatt arbeid per kobling ved 1500 min–1
108
59785AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Bremser (Æ GM)
7
1000 min-1
106
BMG 122
BMG 61
BM 32, BM 62
BM 30, BM 31
BM 15
105
104
BMG 8
BMG 2,
BMG 4
BMG 05,
BMG 1
BR 03
Wmax [J]
103
102
10
1
10
102
Z [1/h]
103
104
Fig. 49: Maks. tillatt arbeid per kobling ved 1000 min–1
59786AXX
750 min-1
106
BM 32, BM 62
BM 30, BM 31
BM 15
BMG 8
BMG 2, BMG 4
BMG 05, BMG 1
BR 03
105
104
Wmax [J]
103
102
10
1
10
102
Z [1/h]
103
104
Fig. 50: Maks. tillatt arbeid per kobling ved 750 min–1
Håndbok – Gir og girmotorer
59787AXX
109
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Bremser (Æ GM)
7
Nødstoppegenskaper
I applikasjoner med heisemaskineri må grensene for maks. tillatt arbeid (maks. arbeid,
se diagrammene på side 108) heller ikke overskrides for nødstopp. Ved andre applikasjoner, f. eks. kjøredrives med reduserte bremsemomenter, kan imidlertid vesentlig
høyere verdier tillates i enkelte tilfeller. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE hvis du
trenger verdier for høyere nødstopp-bremsearbeider.
Bremsestyring
Alt etter krav og driftsbetingelser står ulike bremsestyringer til rådighet for styringen av
skivebremsene som magnetiseres med likestrøm. Alle bremsestyringer er beskyttet
med varistorer mot overspenning som standard. Du finner detaljert informasjon om
bremsene fra SEW-EURODRIVE i manualen "Bremser og tilbehør".
Bremsestyringene monteres enten direkte på motoren i tilkoblingsrommet eller i
koblingsskapet. For motorer i varmeklasse H og eksplosjonsbeskyttede motorer
(eDT..BC) må styresystemet plasseres i koblingsskapet.
Standardutførelse
Trefasebremsemotorene DT/DV...BM(G) leveres med integrert bremsestyring BG/BGE
for vekselstrømtilkobling (AC-tilkobling) eller integrert styreenhet BS/BSG for 24 VDCtilkobling som standard. Motorene er da komplett klar til tilkobling.
Motortype
AC-tilkobling
24 VDC-tilkobling
DT56./BMG02, DR63../BR
BG
uten styreenhet1)
DT71../BMG – DV100../BMG
BG
BS
DV112../BMG – DV225../BM
BGE
BSG
DV250../BMG – DV280../BMG
BGE
–
1) Overspenningsvernet må kunden selv realisere, f. eks. med varistorer.
Bremsestyring i
tilkoblingsrommet
Forsyningsspenningen for bremser med AC-tilkobling tilføres enten separat eller fra
motorens nettforsyning i tilkoblingsrommet. Forsyning fra motorens nettspenning er
bare tillatt for motorer med fast turtall. For motorer med polvendign og for drift på
omformer må bremsens forsyningsspenning tilføres separat.
Dessuten må man være oppmerksom på at aktiveringen av bremsen forsinkes av motorens restspenning ved forsyning fra motorens restspenning. Den bremseaktiveringstid
t2I for utkobling på vekselstrømsiden som er spesifisert i bremsenes tekniske data,
gjelder bare for separat forsyning.
110
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Prinsipielle koblingsbilder for bremsestyringer (Æ GM)
7.11
7
Prinsipielle koblingsbilder for bremsestyringer (Æ GM)
Forklaring
GM
AC
DC
AC
BS
TS
Utkobling på vekselstrømsiden
(normal aktivering av bremsen)
Utkobling på like- og vekselstrømsiden
(hurtig aktivering av bremsen)
Brems
BS = akselerasjonsspole
TS = delspole
1a
2a
3a
Hjelpeklemmelist i koblingsboksen
4a
5a
Motor i trekantkobling
Motor i stjernekobling
Forkortelser for farger iht. IEC 757:
WH
hvit
RD
rød
BU
blå
BN
brun
BK
svart
Koblingsskapsgrense
Håndbok – Gir og girmotorer
111
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Prinsipielle koblingsbilder for bremsestyringer (Æ GM)
7
BG, BMS
VAC
BG
1
2
3
4
5
WH
RD
M
BS
TS
AC
BU
01524BXX
VAC
BG
1
2
3
4
5
WH
RD
M
BS
TS
DC
AC
BU
01525BXX
VAC
BMS
WH
RD
M
1
2
1a
3
2a
BS
4
3a
TS
BU
4a
13
5a
14
AC
15
01526BXX
VAC
BMS
WH
1
RD
1a
M
2a
BS
3a
TS
BU
2
DC
3
4
4a
13
5a
14
AC
15
01527BXX
112
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Prinsipielle koblingsbilder for bremsestyringer (Æ GM)
7
BGE, BME
VAC
BGE
1
2
3
4
5
WH
RD
M
BS
TS
AC
BU
01533BXX
VAC
BGE
1
2
3
4
5
WH
RD
M
BS
TS
DC
AC
BU
01534BXX
VAC
BME
WH
RD
M
1
2
1a
3
2a
BS
4
3a
TS
BU
4a
13
5a
14
AC
15
01535BXX
VAC
BME
WH
1
RD
1a
M
2a
BS
3a
TS
BU
4a
5a
2
DC
3
4
AC
13
14
15
01536BXX
Håndbok – Gir og girmotorer
113
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Prinsipielle koblingsbilder for bremsestyringer (Æ GM)
7
BSR
SR
WH
WH
RD
BU
BGE
WH
1
2
3
4
5
RD
W2 U2 V2
BS
U1 V1 W1
TS
DC
AC
BU
L1 L2 L3
01537BXX
SR
WH
WH
RD
BU
BGE
WH
1
2
3
4
5
RD
W2 U2 V2
BS
U1 V1 W1
TS
DC
AC
BU
L1L2 L3
01538BXX
BUR
VAC
UR
WH
RD
M
BS
TS
BU
BN/WH
RD
BN/WH
DC
AC
BGE
1
2
3
4
5
BU
01634BXX
114
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Prinsipielle koblingsbilder for bremsestyringer (Æ GM)
7
BS
24 VDC
BS
1
2
3
4
5
WH
RD
M
BS
TS
BU
03271AXX
BSG
24 VDC
BSG
1
WH
M
BS
TS
DC
2
3
4
5
RD
AC
BU
01539BXX
BMK
VAC
BMK
WH
1
RD
1a
M
2a
BS
3a
TS
BU
+
24 VDC
-
2
DC
3
4
4a
13
5a
14
AC
15
03252AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
115
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Prinsipielle koblingsbilder for bremsestyringer (Æ GM)
7
BMP, BMH
VAC
BMP
WH
1
RD
2
1a
M
3
2a
BS
4
3a
TS
BU
4a
13
5a
14
AC
15
01540BXX
VAC
BMP
WH
1
RD
2
1a
M
BS
4
3a
TS
BU
DC
3
2a
4a
13
5a
14
AC
15
01541BXX
VAC
1)
1) oppvarming
2) lufting
2)
BMH
WH
1
RD
2
1a
M
3
2a
BS
4
3a
TS
BU
4a
13
5a
14
AC
15
01542BXX
VAC
1)
1) oppvarming
2) lufting
BMH
WH
1
RD
1a
M
2)
2
2a
TS
4a
13
5a
14
3a
BU
DC
3
BS
4
AC
15
01543BXX
116
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Hurtigkontakter (Æ GM)
7.12
7
Hurtigkontakter (Æ GM)
Kontaktbelastbarhet avhengig
av temperatur
I tabellene "Tekniske data" for hurtigkontaktene (Æ Priskatalog/Katalog "Girmotorer")
angis det strømverdier for maks. tillatt kontaktbeslastning (= maks. kontaktbelastning)
for hurtigkontaktene. Disse strømverdiene gjelder for omgivelsestemperaturer til maks.
40 °C. For høyere omgivelsestemperaturer gjelder reduserte strømverdier. Grafikken
under viser tillatt kontaktbelastning avhengig av omgivelsestemperatur.
GM
Ieff
100%
70%
50%
40
60
80
Fig. 51: Tillatt kontaktbelastning avhengig av omgivelsestemperatur
06443AXX
Ieff
=
Strømverdi for maks. tillatt kontaktbelastning, 100 % = verdi ifølge tabellen
"Tekniske data" (Æ Priskatalog/Katalog "Girmotorer")
â
=
Omgivelsestemperatur
Håndbok – Gir og girmotorer
117
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Hurtigkontakter (Æ GM)
7
Integrert hurtigkontakt IS
GM
Fig. 52: Trefase-girmotor med integrert hurtigkontakt IS
03075AXX
Trefasevekselstrøms(bremse)motorene i serie DR63 og DT71 ... DV132S.. leveres på
forespørsel med integrert, 12-polet hurtigkontakt IS i stedet for standard koblingsboks.
IS-overdelen (motokontakt) er bestanddel av leveringen. IS er spesielt plassparende og
har følgende tilkoblingsmuligheter:
•
Motor, entrinns eller med dobbelt polvending
•
Brems
•
Temperaturovervåkning (TF eller TH)
Som ved koblingsboksen kan kabelinnføringen også ved integrert IS utføres fra fire
retninger forskjøvet 90°.
118
•
IS krever en klaring på 30 mm for at pluggen skal kunne trekkes ut.
•
Bare for bremsemotorer DR63 med IS størrelse 1: Bare bremsestyring BG1.2,
BG2.4, BSR og BUR kan plasseres i IS. Andre bremsestyringer må installeres i
koblingsskapet.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Hurtigkontakter (Æ GM)
7
Hurtigkontakt
AS.., AC.., AM..,
AB.., AD.., AK..
GM
05664AXX
Fig. 53: Trefasevekselstrømsmotor med hurtigkontakt ASE..
Hurtigkontaktsystem AS.., AC.., AM.., AB.., AD.. og AK.. er basert på hurtigkontaktsystemene fra Harting.
•
AS.., AC..
Æ Han 10E / 10ES
•
AM.., AB.., AD.., AK.. Æ Han Modular®
Pluggene er plassert på siden av koblingsboksen. De låses enten med to bøyler eller
med en bøyle på koblingsboksen.
UL-godkjennelse er gitt for hurtigkontaktene.
Motkontaktene (hylsekapsel) med bøssingkontakter er ikke inkludert i leveringen.
AS.., AC..
Med de 10 kontaktene i hurtigkontaktsystem AS.. og AC.. forbindes motorviklingen
(6 kontakter), bremsen (2 kontakter) og det termiske motorvernet (2 kontakter). Både
motorer med et turtall og motorer med dobbelt polvending kan tilkobles.
Utførelsene AS.. og AC.. skiller seg fra hverandre på følgende måte:
•
AS = fjærbur
•
AC = crimp-kontakter og forkortede kontakter for termisk motorvern
Gjelder for AS.1 og AC.1:
For bremsemotorer kan bare utførelse med bremsestyring i koblingsboks velges. Utkobling på likestrømsiden må i dette tilfelle skje elektronisk med BSR eller BUR.
®
Utførelse ASD.. og ASE.. med enkeltbøylelås på langs svarer til DESINA-forskriften til
tysk forbund av verktøymaskinprodusenter (Verband Deutscher Werkzeugmaschinenhersteller) (VDW).
Følg merknaden nedenfor:
•
AM.., AB.., AD..,
AK..
For motorstørrelse DT71 ... DV132S er kabelinnføring i pos. 1 generelt ikke mulig.
Med hurtigkontakt AM.., AB.., AD.. og AK.. kan både motorer med fast turtall og motorer
med dobbelt polvending tilkobles.
For bremsemotorer kan bremsestyringen plasseres enten i koblingsboksen eller i
koblingsskapet. Alle utførelsesvarianter av bremsestyringen er mulige.
Håndbok – Gir og girmotorer
119
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Hurtigkontakter (Æ GM)
7
Hurtigkontakt
APG..
GM
Fig. 54: Trefasevekselstrømsmotor med hurtigkontakt APG..
03198AXX
Hurtigkontakten med betegnelsen APG.. er basert på en plugg fra Phoenix Contact, fra
produktfamilien PlusCon VC. Motkontakten er ikke inkludert i leveringen.
Pluggens fire effektkontakter benyttes for de tre fasene og jordtilkoblingen. Andre styrekontakter brukes for de tre bremseledningene og for det termiske motorvernet.
APG.. er plassert på den smale siden av motorens koblingsboks. Koblingsboksen kan
dreies 4 × 90°.
Hurtigkontakten muliggjør en hybridkabelforbindelse som lett kan løsnes, mellom
motor/bremsemotor og en feltfordeler med integrert MOVIMOT®-omformer og en egnet
ekstern feltstyringsmodul (f. eks. Drive Schuttle turtallsregulator fra Phoenix Contact,
type IBS IP 400 VFD...).
Hurtigkontakt APG.. kan også standardmessig brukes til tilkobling av motoren for nettdrift. I denne forbindelse må man være oppmerksom på at bremselikeretteren må være
plassert i koblingsskapet.
Prefabrikert kabel
120
SEW-EURODRIVE tilbyr en prefabrikert kabel for forbindelsen mellom feltfordeleren og
trefasevekselstrøms(bremse)motoren med alternativ APG4. Kabelen prefabrikeres i
trinn på en halv meter inntil en maks. lengde på fem meter. Kabelen kan bestilles fra
SEW-EURODRIVE (maks 5 m).
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Hurtigkontakter (Æ GM)
7
Hurtigkontakt
ASK1
GM
ECO FAST
certified
51277AXX
Fig. 55: Trefasevekselstrømsmotor med hurtigkontakt ASK1
Hurtigkontakt ASK1 er basert på hurtigkontaktsystem Han 10ES fra Harting. Pluggen er
plassert på siden av koblingsboksen. Den låses med en bøyle på koblingsboksen.
Hurtigkontakt ASK1 brukes for ECOFAST®-konforme trefasevekselstrøms(bremse)motorer DT71 ... DV132S.
Du finner detaljert informasjon og merknader om prosjektering om ECOFAST® i systemmanualen ECOFAST®.
Plassering av
koblingsboks med
hurtigkontakt
ASK1
ECOFAST®-konforme trefasevekselstrøms(bremse)motorer leveres med koblingsboksanlegg 270°/3 som standard. For andre plasseringer må du ta kontakt med SEWEURODRIVE.
270° (T)
2
X
2
2
2
(R) 0°
180° (L)
1
3
X
X
X
2
X
90°(B)
Fig. 56: Koblingsboksanlegg ASK1
Håndbok – Gir og girmotorer
51738AXX
121
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Hurtigkontakter (Æ GM)
7
Alternativ
bæreplate
for ASK1
(delenummer
187 390 3)
For en motorintegrert montering av ECOFAST®-konform koblings- eller styreenhet
kreves det i tillegg en bæreplate som koblings- eller styreenheten kan stikkes direkte inn
på. Bæreplaten kan brukes uavhengig av motorstørrelsen.
Fig. 57: Alternativ bæreplate for ASK1
122
51278AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
7.13
7
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
Turtallsgiver
GM
Turtallsgiverne som er tilkoblet trefasevekselstrømsmotorene DT../ DV.. som standard,
kan leveres i ulike utførelser, alt etter oppgave og motorstørrelse. Med få unntak kan
giverne kombineres med andre alternative motorkomponenter som bremser og
eksterne vifter.
Oversikt over
givere
Betegnelse
For motor
Givertype
Aksel
Spesifikasjon
EH1T
EH1S
DR63
Hulaksel
5 VDC regulert
ES1T
DT71...DV100
ES1R
Impulsgiver
ES2T
ES2S
Spredeaksel
1024 impulser/
omdreining
DV112...DV132S
DT71...DV280
Massiv aksel
10 VDC ... 30 VDC
EV1R
ES12
DT71...DV100
ES22
DV112...DV132S
ES16
DT71...DV100
ES26
DV112...DV132S
NV11
NV16
Impulsgiver
Spredeaksel
9 VDC ... 26 VDC
A-spor
Nærkontaktgiver
Massiv aksel
DT71...DV132S
A-spor
A+B-spor
10 VDC ... 30 VDC
A-spor
DT71...DV280
ES3H
DT71...DV100
ES4H
DV112...DV132S
AS3H
DT71...DV100
AS4H
DV112...DV132S
DT71...DV280
1 VSS sin/cos
TTL/RS-422
TTL/RS-422
1 VSS sin/cos
TTL/RS-422
TTL/RS-422
1 VSS sin/cos
TTL/RS-422
Alternativt 1 eller
2 impulser/omdreining
Multiturn-absoluttverdigiver
SingleturnHIPERFACE®giver
MultiturnHIPERFACE®giver
MultiturnHIPERFACE®giver
2 impulser/omdreining,
normalt åpen
6 impulser/omdreining,
normalt åpen
A+B-spor
AV1Y
TTL/RS-422
TTL/RS-422
1 impuls/omdreining,
normalt åpen
A+B-spor
NV26
AV1H1)
A+B-spor
1 VSS sin/cos
6 impulser/omdreining
DT71...DV100
NV12
NV22
5 VDC regulert
5 VDC regulert
EV1T
NV21
9 VDC ... 26 VDC
9 VDC ... 26 VDC
ES2R
EV1S
Signal
TTL/RS-422
9 VDC ... 26 VDC
EH1R
ES1S
Forsyning
5 VDC regulert
Massiv aksel
–
10 VDC ... 30 VDC
MSSI-grensesnitt og
1 VSS sin/cos
Spredeaksel
–
7 VDC ... 12 VDC
RS-485-grensesnitt og
1 VSS sin/cos
Massiv aksel
–
7 VDC ... 12 VDC
RS-485-grensesnitt og
1 VSS sin/cos
1) anbefalt giver for drift med MOVIDRIVE® MDX61B med alternativet DEH11B
Håndbok – Gir og girmotorer
123
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
7
Givertilkobling
Når du kobler giverne til på omformerne, må du absolutt følge merknadene i driftsveiledningene for den aktuelle omformeren og de koblingsskjemaer som er vedlagt
giverne.
•
Maks. ledningslengde (omformer – giver): 100 m ved kabelkapasitans  120 nF/km
•
Åretverrsnitt: 0,20 ... 0,5 mm2
•
Bruk skjermet ledning med parvis tvunnede ledere, og bruk skjermen over en stor
flate på begge sider:
– ved giveren i kabelmuffen eller i giverens kontakt
– ved omformeren på den elektroniske skjermklemmen eller ved huset til Sub-Dpluggen
124
•
Legg giverkabelen adskilt fra effektkabler, med en avstand på minst 200 mm.
•
Giver med kabelmuffe: Sørg for at giverkabelen har tillatt tverrsnitt slik at kabelmuffen virker korrekt.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
Inkrementale
dreiegivere
(impulsgivere)
7
Impulsgiverne fra SEW-EURODRIVE kan leveres som inkrementalgivere med 1024 signaler/omdreining eller som impulsgivere med 1, 2 eller 6 impulser/omdreining.
Hulakselgivere og
spredeakselgivere
GM
Fig. 58: Impulsgiver med spredeaksel
52115AXX
Giver med
massiv aksel
GM
01935CXX
Fig. 59: Trefasevekselstrømsmotor med impulsgiver med massiv aksel og ekstern vifte VR
Håndbok – Gir og girmotorer
125
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
7
Monteringsadapter for giver
Motorene kan på forespørsel utstyres med monteringsadaptre for montering av givere
fra ulike produsenter.
GM
01949CXX
Fig. 60: Trefasevekselstrømsmotor med monteringsadapter for giver EV1A og ekstern vifte VR
Giveren festes til EV1A (synkronflens) med 3 festeklemmer (skruer med eksenterskiver)
for 3 mm flenstykkelse.
Absoluttverdigivere
Absoluttverdigiverne AV1Y fra SEW-EURODRIVE er kombinerte givere. De inneholder
en multiturn-absoluttverdigiver og en sinusgiver med høy oppløsning.
GM
Fig. 61: Trefasevekselstrømsmotor med absoluttverdigiver og ekstern vifte VR
126
03078BXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
HIPERFACE®giver
7
HIPERFACE®-giverne kan alternativt leveres som singleturn- eller som multiturn-kombinerte givere. De inneholder en absoluttverdigiver og en sinusgiver med høy oppløsning.
GM
Fig. 62: Trefasevekselstrømsmotor med HIPERFACE®-giver AS3H
Nærkontaktsensor
59810AXX
Med nærkontaktsensorene fra SEW-EURODRIVE kan man helt enkelt og rimelig overvåke om motoren roterer. Brukes det en tospors nærkontaktsensor, kan i tillegg
motorens dreieretning registreres. Nærkontaktsensorene monteres enten på siden av
viftedekslet, slik at ikke motoren forlenges, eller som spredeakselgiver på motoren.
GM
Fig. 63: Nærkontaktsensor NV..
03242AXX
Tilkoblingskabelen følger ikke med i leveransen. Kjøp passende tilkoblingskabel hos en
spesialisert forhandler.
Håndbok – Gir og girmotorer
127
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
7
Prefabrikerte
kabler for givertilkoblingen
SEW-EURODRIVE tilbyr prefabrikerte kabler for enkel og sikker tilkobling av giversystemene. Det skilles i denne forbindelse mellom kabler for fast installasjon eller trekkjedelegging. Kablene prefabrikeres i trinn på 1 meter til ønsket lengde.
DEH11B
® ®
MOVIDRIVE
MOVIDRIVE
compact
MDX61B
MCH4_A
ES1T, ES2T,
EV1T, EH1T
X1: MOVIDRIVE
DWI11A
DEH11B
1
X2: Encoder
2
MOVIDRIVE
MOVIDRIVE®®
MDX61B
compact
MCH4_A
DWI
ES1S, ES2S, EV1S, EH1S
ES1R, ES2R, EV1R, EH1R
06608AXX
Fig. 64: Prefabrikerte kabler for givertilkobling og givere
® ®
MOVIDRIVE
MOVIDRIVE
MDX61B
compact
MCH4_A
3
DEH11B
4
ES3H, ES4H,
AS3H, AS4H,
AV1H
Fig. 65: Prefabrikert kabel for HIPERFACE®-giver
128
06607BXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
1
Prefabrikerte kabler for givertilkobling:
Delenummer
817 957 3
Installasjon
Fast installasjon
For givere med
5-V-spenningsforsyning
Ledningstverrsnitt
ES1T, ES2T, EV1T, EH1T
4×2×0.25 mm2 (AWG23) + 1×0.25 mm2 (AWG23)
A: gul (YE)
A: grønn (GN)
B: rød (RD)
B: blå (BU)
C: rosa (PK)
C: grå (GY)
UB: hvit (WH)
Ø: brun (BN)
Sensorledning: fiolett (VT)
Ledningsfarger
Produsent og type
Lapp
Helukabel
For omformere
Unitronic Li2YCY (TP)
Paar-Tronic-CY
MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon DEH11B
Tilkobling
på DWI11A
på omformer
2
7
med 9-polet sub-D-kontakt
med 15-polet sub-D-plugg
Prefabrikerte kabler for inkrementale TTL-dreiegivere med 5 V-forsyningsspenning:
Delenummer
Installasjon
For giver
198 828 X
Fast installasjon
Kabelkjedeinstallasjon
ES1T, ES2T, EV1T, EH1T via DWI11A og kabel 817 957 3
Ledningstverrsnitt
Ledningsfarger
Produsent og type
Lapp
Helukabel
For omformere
Tilkobling på
giver / motor
DWI11A
Håndbok – Gir og girmotorer
198 829 8
4×2×0.25 mm2 (AWG23) + 1×0.25 mm2 (AWG23)
A: gul (YE)
A: grønn (GN)
B: rød (RD)
B: blå (BU)
C: rosa (PK)
C: grå (GY)
UB: hvit (WH)
Ø: brun (BN)
Sensorledning: fiolett (VT)
Unitronic Li2YCY (TP)
Paar-Tronic-CY
Unitronic LiYCY
Super-Paar-Tronic-C-PUR
MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon DEH11B
med endehylser
Koble de fiolette ledningene (VT) på giveren til UB.
med 9-polet sub-D-plugg
129
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Giver og prefabrikerte kabler for tilkobling av giveren (Æ GM)
7
3
Prefabrikerte kabler for inkrementale TTL- og sin/cos-dreiegivere (TTL- og sin/cosimpulsgivere) med 24 V-spenningsforsyning:
Delenummer
1332 459 4
1332 458 6
Installasjon
Fast installasjon
Kabelkjedeinstallasjon
For giver
Ledningstverrsnitt
ES1S, ES2S, EV1S, EH1S, ES1R, ES2R, EV1R, EH1R
4×2×0.25 mm2 (AWG23) + 1×0.25 mm2 (AWG23)
A: gul (YE)
A: grønn (GN)
B: rød (RD)
B: blå (BU)
C: rosa (PK)
C: grå (GY)
UB: hvit (WH)
Ø: brun (BN)
Sensorledning: fiolett (VT)
Ledningsfarger
Produsent og type
Lapp
Helukabel
For omformere
Tilkobling på
giver / motor
Unitronic Li2YCY (TP)
Paar-Tronic-CY
MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon DEH11B
med endehylser
Kapp av kabelens fiolette ledninger (VT) på giversiden.
med 15-polet sub-D-plugg
Omformer
4
Unitronic LiYCY
Super-Paar-Tronic-C-PUR
Prefabrikerte kabler for HIPERFACE®-givere:
Delenummer
1332 453 5
1332 455 1
Installasjon
Fast installasjon
Kabelkjedeinstallasjon
For giver
ES3H, ES4H, AS3H, AS4H, AV1H
6 × 2 × 0.25 mm2 (AWG 23)
Ledningstverrsnitt
Ledningsfarger
Produsent og type
For omformere
Tilkobling på
giver / motor
Omformer
cos+: rød (RD)
cos-: blå (BU)
sin+: gul (YE)
sin-: grønn (GN)
D+: svart (BK)
D-: fiolett (VT)
TF/TH/KTY+: brun (BN)
TF/TH/KTY-: hvit (WH)
GND: grå-rosa + rosa (GY-PK + PK)
US: rød-blå + grå (RD-BU + GY)
Lapp, PVC/C/PP 303 028 1
Nexans, 493 290 70
®
MOVIDRIVE MDX61B med opsjon DEH11B
med 12-polet rund plugg
(Intercontec, type ASTA021NN00 10 000 5 000)
med 15-polet sub-D-plugg
Forlengelseskabel for HIPERFACE®-kabel
Delenummer
199 539 1
199 540 5
Installasjon
Fast installasjon
Kabelkjedeinstallasjon
Ledningstverrsnitt
Ledningsfarger
Produsent og type
Tilkobling på
giver / motor
HIPERFACE®-kabel
130
6 × 2 × 0.25 mm2 (AWG 23)
Æ HIPERFACE®-kabel
Lapp, PVC/C/PP 303 028 1
Nexans, 493 290 70
med 12-polet rund plugg
(Intercontec, type ASTA021NN00 10 000 5 000)
med 12-polet rund plugg (Intercontec, type AKUA20)
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Ekstern vifte
7.14
7
Ekstern vifte
Ekstern vifte VR,
VS og V
GM
På forespørsel kan motorene utstyres med ekstern vifte. Nettdrevne motorer i kontinuerlig drift krever vanligvis ikke ekstern vifte. SEW-EURODRIVE anbefaler ekstern vifte
for følgende applikasjoner:
•
Drives med stor koblingshyppighet
•
Drives med ekstra svingmasse Z (tung vifte)
•
Omformerdrives med reguleringsområde à 1:20
•
Omformerdrives som også skal produsere nominelt dreiemoment ved lave turtall
eller til og med ved stillstand
Bildet under viser en typisk turtalls-/dreiemomentkarakteristikk for en dynamisk omformerdrive, f. eks. med MOVIDRIVE® MDX61B med alternativ DEH11B i driftsmodus
CFC.
M
3
Mmax
2
MN
1
0
0
nbase 1.4×nbase
n
01651BXX
Fig. 66: Turtalls-/dreiemomentkarakteristikk i driftsmodus CFC
MN
= motorens nominelle moment
1
= med egenkjøling
Mmax
= motorens maksimale dreiemoment
2
= med ekstern kjøling
nbase
= motorens merketurtall (referanseturtall)
3
= maks. dreiemoment
Ligger belastningsdreiemomentet i området 0 ... nEck over kurve 1, så må det brukes en
ekstern vifte. Uten ekstern vifte overbelastes motoren termisk.
Ekstern vifte VR
Ekstern vifte VR forsynes med en spenning på 24 VDC. For forsyningen med 1 × 230 VAC
tilbyr SEW-EURODRIVE en svitsjmodul av type UWU52A (delenummer 188 181 7).
Svitsjmodul UWU52A monteres på bæreskinne i koblingsskapet.
Kombinasjon
med givere
De eksterne viftene kan kombineres med følgende motorgivere:
Motorgiver
For motorstørrelse
ES1T, ES1R, ES1S, ES3H, AS3H
Ekstern vifte
VR
VS
V
71 ... 100
•
–
–
ES2T, ES2R, ES2S, ES4H, AS4H
112 ... 132S
•
–
–
EV1T, EV1R, EV1S
71 ... 132S
•
•
–
EV1T, EV1R, EV1S
132M ... 280
–
–
•
AV1Y, AV1H
71 ... 132S
•
•
–
AV1Y, AV1H
132M ... 280
–
–
•
Ekstern vifte VR kan kombineres med alle giverne fra SEW-EURODRIVE, VS og V kan
bare kombineres med givere med massiv aksel. For motorene DV250M/DV280 er det
kun mulig å monter motorgiver i forbindelse med ekstern vifte.
Håndbok – Gir og girmotorer
131
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Ekstra svingmasse Z, tilbakeløpssperre RS og beskyttelsestak C (Æ GM)
7
7.15
Ekstra svingmasse Z, tilbakeløpssperre RS og beskyttelsestak C (Æ GM)
Ekstra
svingmasse Z
(tung vifte)
GM
For å oppnå en myk start- og bremseatferd på nettdrevne motorer, kan motoren utstyres
med ekstra svingmasse Z, tung vifte. Dermed får motoren et ekstra massetreghetsmoment JZ. Den tunge viften byttes ut med en normal vifte, de ytre målene på motoren
blir uendret. Monteringen er mulig på motorer med og uten brems. De tilhørende
tekniske data for alternativet "Ektra svingmasse Z" finner du i priskatalog / katalog
"Girmotorer".
Følg merknadene nedenfor:
Tilbakeløpssperre RS
•
Kontroller koblingshyppigheten, multipliser tillatt ubelastet koblingshyppighet Z0 med
faktor 0,8, eller bruk ekstern vifte.
•
Bruk det samlede massetreghetsmomentet Jges = JMot + JZ på motorsiden. Verdiene
for massetreghetsmomentene JMot og JZ finner du i kapittel "Tekniske data for ekstra
svingmasse Z og tilbakeløpssperre RS".
•
Motstrømsbremsing og kjøring mot anslag er ikke tillatt.
•
Kan ikke leveres i vibrasjonsstyrke R.
•
Bare for DT80..: I kombinasjon med giver med massiv aksel eller monteringsadapter
for giver med massiv aksel brukes den tunge viften for DT71.. (delenummer 182 232 2).
Under konfigurasjonen må da JZ = 20 • 10-4 kgm2 brukes.
Den mekaniske tilbakeløpssperren RS brukes for å beskytte driftsanlegg mot tilbakeløp
når motoren er slått av. De tilhørende tekniske data for alternativet "Tilbakeløpssperre
RS" finner du i priskatalog / katalog "Girmotorer".
1
GM
2
3
03077AXX
Fig. 67: Oppbygningen til tilbakeløpssperre RS
1
B-lagerskjold
2
Klemmekjede
3
Medbringer
Under bestillingen må du angi motorens eller girmotorens dreieretning. Medurs rotasjon
betyr at drivakselen dreier med urviseren sett mot forsiden, og at den er sperret mot
urviseren. Moturs rotasjon er tilsvarende, bare motsatt.
132
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Støydempet viftedeksel
Beskyttelsestak C
GM
7
På motorer i vertikal byggeform med drivaksel mot undersiden kan det trenge væske
og/eller fremmedlegemer inn i luftutgangsåpningene. I denne forbindelse tilbyr SEWEURODRIVE motoropsjonen "beskyttelsestak C".
Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer og trefasebremsemotorer i vertikal
byggeform med drivaksel mot undersiden må absolutt bestilles med beskyttelsestak C.
Det samme gjelder for motorer i vertikal byggeform ved installasjon utendørs.
05665AXX
Fig. 68: Refasevekselstrømsmotor med beskyttelsestak C
7.16
Støydempet viftedeksel
Støyen fra girmotoren oppfattes som regel forsterket på grunn av drivenes viftedeksler.
SEW-EURODRIVE tilbyr alternativet "Støydempet viftedeksel" for motorstørrelse
DT71D til DV132S. Dermed kan støynivået for girmotoren reduseres med ca. 3 dB(A) i
forhold til standardutførelsen.
Dette alternativet er bare tilgjengelig for motorer og bremsemotorer. Alternativet "støydempet viftedeksel" kan ikke kombinderes med givere eller ekstern vifte. Alternativet er
merket med bokstavene /LN i typebetegnelsen.
Håndbok – Gir og girmotorer
133
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
7
7.17
MOVIMOT® (Æ MM)
Generelle
merknader
Under prosjekteringen av MOVIMOT®-trefasevekselstrømmotorer må følgende merknader følges:
•
Detaljerte prosjekteringsmerknader, Tekniske data og informasjon om kommunikasjon fra MOVIMOT® via feltbuss-grensesnitt eller RS-485 finnner du i systemmappen
"Desentral installasjon" (MOVIMOT®, MOVI-SWITCH®, kommunikasjon og forsyningsgrensesnitt).
•
MOVIMOT® kan bare i begrenset grad brukes til typiske applikasjoner med heisemaskineri. Spør SEW-EURODRIVE om egnede løsninger med MOVITRAC® eller
MOVIDRIVE®.
•
Den egnede MOVIMOT®-girmotoren velges ut fra turtall, ytelse, dreiemoment og
romforholdene for applikasjonen (se valgtabellene i priskatalog / katalog
"MOVIMOT®-girmotorer"). Deretter fastsettes ekstrautstyret, alt etter type styring.
MM
Beskrivelse av
funksjonene
MOVIMOT® er en kombinasjon av trefasevekselstrøms(bremse)motor og digital frekvensomformer innenfor effektområdet 0,37 ... 3 kW. Dermed kan fremfor alt desentrale driftsoppgaver lett løses.
MM03 - MM15
MM20 - MM30
04005AXX
Fig. 69: MOVIMOT®-trefasevekselstrømmotor
Egenskapene til
MOVIMOT®
MOVIMOT® er en ideell løsning for en hel rekke desentrale driftsoppgaver. Funksjonsbeskrivelsen under informerer om de viktigste egenskapene.
•
MOVIMOT® er en girmotor med integrert digital frekvensomformer innenfor et effektområde fra 0,37 til 3,0 kW og med integrert bremsestyring.
•
MOVIMOT® kan leveres for tilkoblingsspenning 3 × 200...240 V, 50/60 Hz og
3 × 380...500 V, 50/60 Hz.
•
MOVIMOT® kan leveres for merketurtall 1400 min–1 og 2900 min–1.
•
På motorer med mekanisk brems benyttes bremsespolen som bremsemotstand.
På motorer uten brems leveres MOVIMOT® med en intern bremsemotstand som
standard.
•
MOVIMOT® kan prinsipielt leveres i to utførelser:
– MM..C-503-00: Standardutførelse
– MM..C-503-30: med integrert AS-grensesnitt
134
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
•
Styringen skjer enten via binære signaler, via grensesnitt RS-485 eller alternativt
med alle vanlige feltbuss-grensesnitt (PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet,
CANopen eller AS-interface).
•
Oversikt over MOVIMOT®-funksjonene (alle utførelser):
–
–
–
–
–
–
•
Medurs, moturs
Omkobling mellom 2 nominelle verdier
Nominell verdi f1 i tillegg skalerbar
Klarsignal til styring
MOVIMOT®-diagnose via status-LED
Applikasjonsrelaterte tilleggsfunksjoner
Tilleggsfunksjoner på utførelse med integrert AS-interface
–
–
–
–
Fordeler med
MOVIMOT®
7
Adressering via M12 (AS-interface-adresse 1-31)
Mulighet for tilkopling av 2 eksterne sensorer
Ekstra LED for AS-interface-status
Ekstra diagnosegrensesnitt via hurtigkontakt modular jack 4/4
•
På forespørsel kan MOVIMOT® leveres med UL-godkjenning (listeført av UL).
•
Utførelse i støv-/eksplosjonsbeskyttelse 3D for sone 22 er mulig.
MOVIMOT® er karakterisert ved følgende fordeler:
•
Lite samlet volum
•
Støysikker forbindelse mellom omformer og motor
•
Lukket konstruksjon med integrerte sikkerhetsfunksjoner
•
Omformerkjøling som er uavhengig av motorturtallet
•
Det kreves ikke plass i koplingsskapet
•
Optimal forhåndsinnstilling av parametrer for forventede brukstilfeller
•
EMC-standardene EN 50 081 (støynivå A) og EN 50 082 overholdes
•
Enkel installasjon, idriftsetting og enkelt vedlikehold
•
Lett å vedlikeholde med henblikk på ettermontering og utskiftning
Med MOVIMOT® kan store anlegg lett utrustes, eller eksisterende anlegg suppleres.
MOVIMOT® er dessuten den elektroniske erstatningen for motorer med polvending eller
mekaniske reguleringsdrives.
MOVIMOT® kan leveres som motor, bremsemotor, girmotor eller girbremsemotor,
i mange standardutførelser og -byggeformer.
Håndbok – Gir og girmotorer
135
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
7
Tilkoblingsteknikk MOVIMOT®-standardutførelse
Oversikt
MOVIMOT® MM..C-503-00 leveres uten hurtigkontakter, med mindre noe annet er
angitt spesielt i ordren. Tabellen under viser anbefalte hurtigkontakter. For andre varianter må du ta kontakt med SEW-EURODRIVE.
Bestillingsbetegnelse
Funksjon
Utførelse
koblingsboks
Produsentbetegnelse
MM../AVT1
RS-485
Standard
Rund hurtigkontakt M12 x 1
MM../RE.A/ASA3
RE1A = MM03-15
RE2A = MM22-3X
Ytelse
Modular
Harting HAN® 10 ES stiftinnsats
(påmonterbart hus med 2 bøyler)
MM../RE.A/ASA3/AVT1
RE1A = MM03-15
RE2A = MM22-3X
Effekt/RS-485
Modular
Harting HAN® 10 ES stiftinnsats
(påmonterbart hus med 2 bøyler) +
Rund hurtigkontakt M12 x 1
MM../RE.A/AMA6
RE1A = MM03-15
RE2A = MM22-3X
Effekt/RS-485
Modular
Harting HAN® modular stiftinnsats
(påmonterbart hus med 2 bøyler)
MM../RE.A/AMD6
RE1A = MM03-15
RE2A = MM22-3X
Effekt/RS-485
Modular
Harting HAN® modular stiftinnsats
(påmonterbart hus med 1 bøyler)
Utførelse koblingsboks:
I motsetning til standardkoblingsboksene har den modulare koblingsboksen følgende
funksjoner:
Mulige
plasseringer av
hurtigkontakter
•
Plasseringen av kabelinnføringene/hurtigkontaktene kan i ettertid snus over på
motsatt side (se "MOVIMOT®-driftsveiledning").
•
Integrasjon av bremsestyringer (se kapittel "Ekstrautstyr")
Følgende plasseringer er mulige for hurtigkontaktene:
Hurtigkontakt
Mulige plasseringer
AVT1
X (normal)
2
RE.A/ASA3
X (normal)
2
RE.A/ASA3/AVT1
ASA3 = X (normal) + AVT1 = X (normal)
ASA3 = 2 + AVT1 = 2
ASA3 = X + AVT1 = 2
ASA3 = 2 + AVT1 = X
RE.A/AMA6
RE.A/AMD6
X (normal)
2
X
270˚ (T)
2
2
2
2
(R) 0˚
180˚ (L)
X
X
X
2
Fig. 70: Mulige plasseringer av hurtigkontakter
136
90˚(B)
X
52532AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
7
MOVIMOT®-driftsmodi
4Q-drift på motorer
med mekanisk
bremse
•
I 4Q-drift benyttes bremsespolen som bremsemotstand.
•
Det er ikke tillatt å koble til ekstern bremsemotstand.
•
Bremsespenningen produseres internt i apparatet og er dermed uavhengig av nettet.
Bremsespolens motstand og tilordning:
Motor
Bremsespolens motstand1)
Brems
MOVIMOT® med inngangsspenning 380–500 VAC
MOVIMOT® med inngangsspenning 200-240 VAC
DT71
BMG05
277 Ê (230 V)
69,6 Ê (110 V)
DT80
BMG1
248 Ê (230 V)
62,2 Ê (110 V)
DT90
BMG2
216 Ê (230 V) / 54.2 Ê (110 V)
54,2 Ê (110 V)
DV100/DT100
BMG4
43,5 Ê (110 V)
27,3 Ê (88 V)
1) Nominell verdi målt mellom rød (klemme 13) og blå (klemme 15) kobling ved 20 °C, temperaturavhengige
svingninger i området –25 % / +40 % er mulig.
Generatorisk belastbarhet av bremsespolen (MOVIMOT® med tilkoblingsspenning 380...500 VAC)
20.000
[1]
[J]
15.000
[2]
10.000
[3]
5.000
[4]
0
10
100
1.000
10.000
[c/h]
Fig. 71: Generatorisk belastbarhet
[c/h]
[1]
[2]
[3]
[4]
Håndbok – Gir og girmotorer
52711AXX
Koblinger per time
BMG2/BMG4 (110 V)
BMG2
(230 V)
BMG1
(230 V)
BMG05
(230 V)
137
7
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
Generatorisk belastbarhet av bremsespolen (MOVIMOT® med tilkoblingsspenning 200..240 VAC)
20.000
[1]
[J]
15.000
10.000
[2]
[3]
5.000
0
1
10
Fig. 72: Generatorisk belastbarhet
[c/h]
[1]
[2]
[3]
138
100
[c/h]
1.000
10.000
52712AXX
Koblinger per time
BMG2 (110 V), BMG4 (88 V)
BMG1 (110 V)
BMG05 (110 V)
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
4Q-drift med
integrert bremsemotstand BW..
7
•
På motorer uten mekanisk bremse er bremsemotstanden standardmessig integrert i
koblingsboksen til MOVIMOT®.
•
4Q-drift med integrert bremsemotstand anbefales for applikasjon er med lav generatorisk energi.
•
Motstanden beskytter seg selv (reversibel) mot generatorisk overlast ved at den brått
skiftet til høy motstand og ikke lenger tar opp energi. Vekselretteren kobles da ut med
feilen overspenning (feilkode 07).
•
For opprustningssett, feltfordelere eller alternativ P2.A for montering av MOVIMOT®
i nærheten av motoren må bremsemotstanden bestilles separat.
Tilordning av de interne bremsemotstandene:
52714AXX
Fig. 73: Integrert bremsemotstand BW..
MOVIMOT®
Med inngangsspenning
380–500 VAC
Med inngangsspenning
200–240 VAC
MOVIMOT®-type
Bremsemotstand
MM03..MM15
BW1
MM22..MM3X
BW2
MM03..MM07
BW3
800 623 72)
MM11..MM22
BW4
800 624 52)
Delenummer
822 897 31)
800 621 02)
823 136 21)
800 622 92)
1) 2 skruer M4 x 8 er inkludert i leveransen
2) Leveranse uten festeskruer
Håndbok – Gir og girmotorer
139
7
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
De interne bremsemotstandenes generatoriske belastbarhet:
BW2 BW1
BW4 BW3
1200
600
[1]
[J]
1000
500
800
400
600
300
400
200
200
100
0
[2]
[3]
0
0
10
50
100
Fig. 74: Generatorisk belastbarhet
[c/h]
[1]
[2]
[3]
140
200
500
1000
[c/h]
2000
3000
4000
5000
6000
52713AXX
Koblinger per time
Bremserampe 10 s
Bremserampe 4 s
Bremserampe 0,2 s
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
4Q-drift med
brems og ekstern
bremsemotstand
7
•
4Q-drift med ekstern bremsemotstand er nødvendig ved applikasjoner med høy
generatorisk energi.
•
Det er bare tillatt med eksterne bremsemotstander for bremsemotorer i kombinasjon
med bremsestyring BGM/BSM.
•
Ved bruk av eksterne bremsemotstander og bremsestyring BGM/BSM må
MOVIMOT®-tilleggsfunksjoner aktiveres. Du finner mer informasjon i driftsveiledningen for MOVIMOT®.
Tilordning av de eksterne bremsemotstandene:
MOVIMOT®
MOVIMOT®-type
Med inngangsspenning
380–500 VAC
MM03..MM15
MM22..MM3X
Bremsemotstand
Delenummer
BW200-003/K-1.5
828 291 9
BW200-005/K-1.5
828 283 8
BW150-010
802 285 2
BW100-003/K-1.5
828 293 5
BW100-005/K-1.5
828 286 2
BW068-010
802 287 9
BW068-020
802 286 0
Effektdiagrammer for de eksterne bremsemotstandene:
3
4
5
6
7
8 9 10
30
40
50
60
70 80
100
2.0
100/200 - 005
1.0
0.8
[1]
20
1.0
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
100/200 - 003
0.2
0.1
3
4
5
6
7
8 9 10
[3]
2.0
0.2
20
[2]
30
40
50
60
70 80
0.1
100
59788AXX
Fig. 75: Effektdiagrammer for bremsemotstandene BW100-003, BW200-003, BW100-005
og BW200-005
[1]
[2]
[3]
Håndbok – Gir og girmotorer
Korttidseffekt i KW
Innkoblingstid ED i %
Vedvarende effekt 100 % ED i KW
141
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVIMOT® (Æ MM)
3
4
5
6
7
8 9 10
20
30
40
6
50
60
70 80
6
068 - 020
4
[1]
4
2
2
068 - 010
1
0.8
1
0.8
0.6
0.6
0.4
3
4
5
6
7
8 9 10
20
[2]
30
40
50
60
Fig. 76: Effektdiagrammer for bremsemotstandene BW068-010 og BW068-020
[1]
[2]
[3]
70 80
59789AXX
3
4
5
6
7
8 9 10
20
30
40
50
60
70 80
[1]
4
4
068 - 020
2
2
068 - 010
1
0.8
1
0.8
0.6
0.6
0.4
100
10
8
6
6
3
4
5
6
7
8 9 10
20
[2]
30
40
50
60
Fig. 77: Effektdiagrammer for bremsemotstandene BW068-010 og BW068-020
iht. UL-godkjenning
142
0.4
100
Korttidseffekt i KW
Innkoblingstid ED i %
Vedvarende effekt 100 % ED i KW
10
8
[1]
[2]
[3]
100
10
8
[3]
10
8
[3]
7
70 80
0.4
100
59795AXX
Korttidseffekt i KW
Innkoblingstid ED i %
Vedvarende effekt 100 % ED i KW
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVI-SWITCH® (Æ GM)
7.18
7
MOVI-SWITCH® (Æ GM)
GM
MOVI-SWITCH® er navnet på girmotoren med integrert bryter- og sikkerhetsfunksjon.
Entrinns trefasevekselstrøms(bremse)motorer i størrelse DT71 til DV100 kan kombineres med alle passende gir i det modulære systemet i MOVI-SWITCH®-programmet.
Du finner detaljert informasjon om MOVI-SWITCH® i systemmappen "Desentral installasjon" (MOVIMOT®, MOVI-SWITCH®, kommunikasjons- og forsyningsgrensesnitt).
MSW-1E
Fig. 78: Girmotor med MOVI-SWITCH®
Fordeler med
MOVI-SWITCH®
2 utførelser
MSW-2S
MSW1E_MSW2S
MOVI-SWITCH® er karakterisert ved følgende fordeler:
•
Komplett integrerte bryter- og sikkerhetsfunksjoner, derfor plassparende i koblingsskap og mht. kabling.
•
Robust og kompakt, derfor plassparende på monteringsstedet.
•
Med MOVI-SWITCH® kan motorer kobles i spenningsområdet 3 × 380 ... 500 V,
50 / 60 Hz.
•
Trefasevekselstrømsmotorer og trefasebremsemotorer med samme tilkoblingskonfigurasjon, derfor enkel installasjon.
MOVI-SWITCH® kan leveres i 2 utførelser, en for drift med en dreieretning (MSW-1E)
og en for drift med dreieretningsvender (MSW-2S).
Både nett- og styringstilkoblingen er identisk for motorer med eller uten brems.
MSW-1E
MOVI-SWITCH® MSW-1E uten dreieretningsvender kobles inn og ut med en kortslutningssikker stjernebrobryter. Den likeledes integrerte termiske viklingsovervåkningen
(TF) virker direkte på bryteren.
MSW-2S
Vendingen av dreieretningen realiseres på MOVI-SWITCH® MSW-2S med en venderelékombinasjon med lang levetid. I styringen er nettovervåkning, fasesekvensovervåkning, bremsestyring og bryter- og sikkerhetsfunksjoner samlet. De ulike driftstilstander
indikeres med en diagnose-LED.
Tilkoblingsoversikten for medurs turtall (CW) er kompatibel med tilkobling ved MSW-1E.
Ved integrert AS-interface er tilkoblingen kompatibel med MLK11A.
Håndbok – Gir og girmotorer
143
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVI-SWITCH® (Æ GM)
7
Kombinasjonsmuligheter
Følgende MOVI-SWITCH®-trefasevekselstrøms- og bremsemotorer kan kombineres
med alle aktuelle girtyper, byggeformer og utføtelser i samsvar med valgtabellene for
girmotorene.
Ytelse [kW] ved antall poler
Motorstørrelse
Opplysninger ved
bestilling
2
4
6
8
DT71D.. (/BMG)/TF/MSW..
0,55
0,37
0,25
0,15
DT80K.. (/BMG)/TF/MSW..
0,75
0,55
0,37
–
DT80N.. (/BMG)/TF/MSW..
1,1
0,75
0,55
0,25
DT90S.. (/BMG)/TF/MSW..
1,5
1,1
0,75
0,37
DT90L.. (/BMG)/TF/MSW..
2,2
1,5
1,1
0,55
DV100M.. (/BMG)/TF/MSW..
3,0
2,2
1,5
0,75
DV100L.. (/BMG)/TF/MSW..
–
3,0
–
1,1
Når du bestiller trefasevekselstrøms(bremse)motorer eller girmotorer med MOVISWITCH®, må du være oppmerksom på følgende punkter:
•
Spenning bare for vikling i Õ-kobling.
•
Bare to bremsespenninger er mulige, nærmere bestemt
– motorspenning / Ë3 eller
– motorspenning.
•
Koblingsboksens plassering er fortrinnsvis 270°; ta kontakt med SEW-EURODRIVE
om du ønsker annen plassering.
Blokkdiagram
MSW-1E
Virkemåten til MOVI-SWITCH® MSW-1E:
MOVI-SWITCH ® -1E
[1]
0V
OK
24V
Run
&
U2 V2 W2
U1 V1 W1
4
3
1
2
3
4
2
1
0V RUN 24V OK
L1
L2
L3
Fig. 79: Blokkdiagram for MOVI-SWITCH® MSW-1E
51946AXX
[1] Bremsestyring
144
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVI-SWITCH® (Æ GM)
MSW-2S med
binærstyring
7
Virkemåten til MOVI-SWITCH® MSW-2S med binærstyring:
MOVI-SWITCH® -2S
[1]
U2 V2 W2
U1 V1 W1
[2]
4
4
11
33
22
33 44
22
11
4
4
11
33
2
2
33 44
22
11
0V 24V 0V 24V
CW OK CW CCW
L1 L2 L3
Fig. 80: Blokkdiagram MOVI-SWITCH® MSW-2S med binærstyring
[1]
Bremsestyring
[2]
Dreiefeltidentifikasjon
Håndbok – Gir og girmotorer
51945AXX
145
7
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
MOVI-SWITCH® (Æ GM)
MSW-2S med ASinterface-styring
Virkemåten til MOVI-SWITCH® MSW-2S med AS-interface-styring:
AS - AS + DI2 DI3
0V 24V 24V
0V
L1 L2 L3
Fig. 81: Blokkdiagram MOVI-SWITCH® MSW-2S med AS-interface-styring
146
[1]
Bremsestyring
[2]
Dreiefeltidentifikasjon
AS
AS-interface
06454AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Myk polvender WPU (Æ GM)
7.19
7
Myk polvender WPU (Æ GM)
GM
Funksjon
Normale motorer med polvending kan bare kobles om fra høyt til lavt turtall uten rykk
ved hjelp av egnede tiltak. For å begrense det generatoriske bremsemomentet som
oppstår, reduseres enten spenningen i omkoblingsøyeblikket til en lavere verdi med
drosler, transformatorer eller formotstander, eller det kobles bare om i 2 faser. Alle de
nevnte tiltak betyr ekstra arbeid med installasjon og koblingsenheter. Et tidsrelé sørger
for en tilbakekobling til normale spenningsforhold i rett tid. Innstillingen av dette skjer
empirisk. Den myke polvenderen WPU arbeider derimot rent elektronisk.
Omkoblingskommandoen sperrer en fase av nettspenningen via en triac or reduserer
dermed tilbakekoblingsmomentet til ca. en tredel. Så snart de synkrone turtallet til
lavhastighetsviklingen er nådd, tilkobles tredje fase igjen med optimalisert strøm.
03100AXX
Fig. 82: Myk polvender WPU
Fordeler med
WPU
•
belastningsuavhengig og slitasjefri
•
intet energitap, dermed høy virkningsgrad
•
ubegrenset start- og nominelt moment og ubegrenset koblingshyppighet for motoren
•
minimal kabling
•
egnet for hvilke som helst standardmotorer
Tekniske data
Type
WPU 1001
WPU 1003
WPU 1010
WPU 2030
Delenummer
825 742 6
825 743 4
825 744 2
825 745 0
For motorer med polvending med
nominell strøm på lavt turtall
ved S1 kontinuerlig drift
IN
0.2 ... 1 AAC
1 ... 3 AAC
3 ... 10 AAC
10 ... 30 AAC
For motorer med polvending med
nominell strøm på lavt turtall ved
S3 intermitterende drift 40/60 %-ED
IN
0.2 ... 1 AAC
1 ... 5 AAC
3 ... 15 AAC
10 ... 50 AAC
Nominell tilkoblingsspenning
Unett
2 × 150...500 VAC
Nettfrekvens
fnett
50/60 Hz
Nominell strøm ved S1
kontinuerlig drift
IN
Omgivelsestemperatur
âUmg
1 AAC
3 AAC
Mekanisk utførelse
Håndbok – Gir og girmotorer
30 AAC
–15 ... +45°C
Kapsling
Vekt
10 AAC
IP20
0,3 kg
0,3 kg
DIN-skinnehus med
skrukoblinger
0,6 kg
1,5 kg
Koblingsskapets
bakvegg
147
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
ECOFAST®-konforme trefasevekselstrømsmotorer DT/DV..ASK1 (Æ GM)
7
7.20
ECOFAST®-konforme trefasevekselstrømsmotorer DT/DV..ASK1 (Æ GM)
GM
Under merkenavnet ECOFAST® (Energy and Communication Field Installation
System), som er registrert av SIEMENS, avdeling for Automation and Drives (A&D),
tilbyr ulike systempartnere en åpen og innovativ løsning på sektoren for desentralisering
uten koblingsskap og for automatiserings- og drivteknikk. Dette er basert på en fullstendig desentral installasjon og montering av enhetene direkte på maskinen. I tillegg til
kommunikasjonen via Profibus-DP og AS-interface utføres også energiforsyningen til
forbrukerne forgreningsmessig via en strømbuss i ECOFAST®-systemet. Alle automatiserings-, drifts- og installasjonskomponenter sammenfattes til en gjennomgående
komplettløsning med standardisert koblingsteknikk for data og energi. Prosjekteringsverktøyet ECOFAST® ES (Engineering Software) støtter den energitekniske dimensjoneringen av anlegget. Kommunikasjonen via normerte feltbusser og gjennomgående
standardiserte grensesnitt, basert på DESINA-spesifikasjonen, gjør ECOFAST® til en
åpen, produsentavhengig og fleksibel systemløsning. Du finner detaljert informasjon om
prosjektering om ECOFAST® i systemmanualen "ECOFAST®".
ECO FAST
certified
Fig. 83: Trefasevekselstrømsmotor med hurtigkontakt ASK1
Beskrivelse av
funksjonene
148
51277AXX
ECOFAST®-konforme trefasevekselstrømsmotorer fra SEW-EURODRIVE er generelt
utstyrt med hurtigkontaktopsjonen ASK1. Hurtigkontakt ASK1 består av:
•
Hurtigkontakt HAN10ES med stiftinnsats, enkeltbøyle Easy-Lock-forrigling og EMCramme.
•
Mulighet for å montere en alternativ bæreplate for feste av koblings- og styreenheter.
Håndbok – Gir og girmotorer
ECOFAST
®-konforme
Mulige kombinasjoner
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
trefasevekselstrømsmotorer DT/DV..ASK1 (Æ GM)
7
Nesten alle girmotorkombinasjoner iht. katalog "Girmotorer" kan leveres i ECOFAST®sertifisert utførelse. Følgende begrensninger gjelder:
•
Motorstørrelse DT71 til DV132S
•
Motorspenningen er alltid 230/400 V og 50 Hz
•
Kun motorer med et turtall
•
Alternativ brems: Bremsespenning alltid 400 VAC
•
Alternativ temperaturføler: kun TF
•
Alternativ bremsestyring: kun BGE, BG og BUR
•
Kun varmeklasse "B" og "F"
Eksempel på
typebetegnelse
SEW -EURODRIVE
SEW-EURODRIVE
Bruchsa l / Germany
Ty p KA77 DT90 L4 /BMG /TF /ASK1
Nr. 01.3001234568.0001.00
KW 1,5 S1
50Hz V 220 - 240 쑶 / 380 - 415 댴
60Hz V 240 - 266 쑶 / 415 - 460 댴
r/min 1410 / 1710
Bremse V 400 AC
Nm 20
kg 74
Ma 595
Nm
Schmierstoff
3~
IEC 34
IM
B3
cos ϕ 0,78
6,2 / 3,55
A
A
5,6 / 3,25
IP
54 Kl
F
Gleichrichter BG 1.5
i 58,34 :1
Made in Germany
184 103 3.16
51280AXX
Fig. 84: Eksempel på merkeplate "Trefasevekselstrømsmotor med
ASK1"
KA 77 DT 90L4 /BMG /TF /ASK1
ECOFAST®-hurtigkontakt
Motoropsjon termoføler
Motoropsjon brems
Størrelse, antall poler motor
Motorserie
Girstørrelse
Girserie
Fabrikknummerets oppbygning (eksempel):
3009818304. 0001. 99
Siste to sifre av produksjonsåret (2-sifret)
Løpenummer, enhet (4-sifret)
Ordrenummer (10-sifret)
Håndbok – Gir og girmotorer
149
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer
Drift på omformer
8
8
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer
8.1
Drift på omformer
Produktutvalg
Det store produktutvalget av omformere fra SEW-EURODRIVE står til rådighet for
påmontering av elektronisk regulerte drives. SEW-EURODRIVE tilbyr følgende omformerserier:
•
MOVITRAC® B: Kompakt og rimelig frekvensomformer for effektområdet 0,25 ...
160 kW. En- og trefaset nettilkobling for 230 VAC og trefaset nettilkobling for 400 ...
500 VAC.
•
MOVIDRIVE® MDX60/61B: Kraftig omformer for dynamiske drives i effektområdet
0,55 ... 160 kW. Svært varierte bruksmuligheter på grunn av omfattende anledning
til utvidelse med teknologi- og kommunikasjonsalternativer. Trefaset nettilkobling for
230 VAC og 400 ... 500 VAC.
MOVITRAC®B
MOVIDRIVE®
MDX60/61B
59188AXX
Fig. 85: Utvalg av omformere for trefasevekselstrømsmotorer
150
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer
Drift på omformer
Produktegenskaper
8
Nedenfor finner du en liste over de viktigste produktegenskapene til de ulike omformerseriene. Ved hjelp av disse produktegenskapene kan du velge vilken omformerserie
som er best egnet for din applikasjon.
Produktegenskaper
Spenningsområde
Effektområde
Overlastkapasitet
4Q-egnet
Integrert nettfilter
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® MDX60/61B
1 × 200 ... 240 VAC
(begrenset effektområde)
3 × 200 ... 240 VAC
(begrenset effektområde)
3 × 380 ... 500 VAC
3 × 200 ... 240 VAC
(begrenset effektområde)
3 × 380 ... 500 VAC
0,25...160 kW
0,55...160 kW
150 % IN1) kortvarig og 125 % IN vedvarende ved drift uten overlast
Ja, med integrert bremsevibrator som standard.
Ved 1 × 200 ... 240 VAC:
iht. grenseverdiklasse B
Ved 3 × 200 ... 240 VAC og
3 × 380 ... 500 VAC: ved størrelse
0, 1 og 2 iht. grenseverdiklasse A
TF-inngang
Ved størrelse 0, 1 og 2
iht. grenseverdiklasse A
Ja
U/f eller spenningsstyrt vektorregulering (VFC)
U/f eller spenningsstyrt vektorregulering (VFC), turtallsregulering og strømstyrt
vektorregulering (CFC) ved
turtallstilbakemelding.
Turtallstilbakemelding
Nei
Opsjon
Integrert posisjonerings- og
sekvensstyring
Nei
Standard
Styringsmetode
Systembuss (SBus)
og RS-485
Seriegrensesnitt
Feltbuss-grensesnitt
Alternativt via Gateway
PROFIBUS, INTERBUS,
CANopen, DeviceNet, Ethernet
Alternativt PROFIBUS-DP,
INTERBUS, INTERBUS LWL,
CANopen, DeviceNet, Ethernet
Teknologialternativer
IEC-61131-styring
Inn-/utgangskort
Synkronløp
Absoluttverdigiverkort
IEC-61131-styring
Ja
Ja
Sikker stopp
Godkjenninger
UL- og cUL-godkjenning, C-Tick
1) Kun for MOVIDRIVE® MDX60/61B: For enheter i størrelse 0 (0005 ... 0014) er kortvarig overlastkapasitet
200 % IN.
Håndbok – Gir og girmotorer
151
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer
Drivegenskaper
8
8.2
Drivegenskaper
Valget av omformer er i hovedsak avgjørende for hvilke drivegenskaper som kreves.
Bildet under skal være til hjelp i denne sammenheng.
Systemvalg
Motorakselens
posisjoneringsnøyaktighet
< ±360°
< ±5°...45°
< ±1°
U/f uten giver eller spenningsstyrt
vektorregulering (VFC) uten giver
–
–
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® MDX60/61B
Regulering
Reguleringsområde
(referanse 3000 min–1)
1:200
1:800
> 1:800
U/f med giver eller spenningsstyrt
vektorregulering (VFC) med giver
–
MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon
DEH11B
Motorvalg for U/f og VFC
– maks. dreiemoment < 150 % MN
– maks. turtall < 140 % nEck
– Termisk belastning (reguleringsområde, innkoblingstid)
– Valg av riktig giver (om nødvendig)
Pos-reg.
n-reg.
M-reg.
Strømstyrt vektorregulering (CFC)
med giver
–
MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon
DEH11B
Motorvalg for CFC
– maks. dreiemoment < 300 % MN for asynkrone
servomotorer og < 180 % MN for trefase-girmotorer
– effektivt dreiemoment < MN ved middels turtall
– Dreiemomentkarakteristikker
– Valg av riktig giver (f. eks. Hiperface®-giver bare med
MCH-enheter)
Forklaring
152
Pos.-reg.
= posisjonsregulering
n-reg.
= turtallsregulering
M-reg.
= dreiemomentregulering
VFC
= spenningsstyrt vektorregulering (Voltage Flux Control)
CFC
= strømstyrt vektorregulering (Current Flux Control)
MN
= motorens nominelle moment
nEck
= motorens merketurtall (referanseturtall)
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer
Valg av omformer
8.3
8
Valg av omformer
Drivekategorier
Mangfoldet av ulike driveapplikasjoner kan inndeles i fem kategorier. Nedenfor nevnes
de fem kategoriene, og du finner en anbefaling av passende omformere. Denne tilordningen skjer på grunnlag av påkrevd reguleringsområde og herav resulterende styringsmetode.
1. Drives med basislast og turtallsavhengig belastning, f. eks. drives for transportbånd.
•
Små krav til reguleringsområdet.
– MOVITRAC® B
– MOVIDRIVE® MDX60/61B
•
Høye krav til reguleringsområdet (motor med giver).
– MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon DEH11B
2. Dynamisk belastning, f. eks. kraner; kortvarig krav om høyt dreiemoment for akselerasjon og deretter lav belastning.
•
Små krav til reguleringsområdet.
– MOVITRAC® B
– MOVIDRIVE® MDX60/61B
•
Høye krav til reguleringsområdet (motor med giver).
– MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon DEH11B
•
Høy dynamikk påkrevd (motor med giver, fortrinnsvis sin/cos-giver).
– MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon DEH11B
3. Statisk belastning, f. eks. heisemaskineri, i hovedsak konstant høy statisk last med
overlasttopper.
•
Små krav til reguleringsområdet.
– MOVITRAC® B
– MOVIDRIVE® MDX60/61B
•
Høye krav til reguleringsområdet (motor med giver).
– MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon DEH11B
4. Belastning faller omvendt proporsjonalt med turtallet, f. eks. drives for vinsjer eller
spoler.
•
Momentregulering (motor med giver, fortrinnsvis sin/cos-giver).
– MOVIDRIVE® MDX61B med opsjon DEH11B
5. Kvadratisk belastning, f. eks. vifter og pumper.
•
Lav belastning ved lave turtall og ingen lasttopper, 125 %-kapasistetsutnyttelse (ID =
125 % IN).
– MOVITRAC® B
– MOVIDRIVE® MDX60/61B
Håndbok – Gir og girmotorer
153
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer
Valg av omformer
8
Ytterligere
valgkriteria
Effektområde
•
Kommunikasjonsmuligheter (seriegrensesnitt, feltbuss)
•
Muligheter til utvidelse (f. eks. synkronløp)
•
PLS-funksjonalitet (IPOSplus®, applikasjonsmoduler)
Tilleggsdokumentasjon
Du finner detaljert informasjon og framfor alt ytterligere merknader om prosjektering om
de enkelte omformerseriene i håndbøkene og katalogene for de elektronisk regulerte
drivene. På hjemmesidene til SEW-EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.de) finner
du et stort utvalg av våre dokumentasjoner på ulike språk i PDF-format. Disse dukumentene kan du laste ned.
Elektronisk
katalog EKAT
Med den elektroniske katalogen EKAT fra SEW-EURODRIVE kan du på komfortabelt
vis velge ønskede drivkomponenter. Du legger menystyrt inn de nødvendige opplysningene om dimensjoneringen av driven og får et utvalg drives som resultat. Dette omfatter
naturligvis også valget av passende omformer.
Dokumentasjon
over elektronikk
Nedenunder finner du en liste over tilleggs-dokumentasjon som er interessant for
prosjekteringen. Den kan bestilles fra SEW-EURODRIVE.
Valg av motor
154
•
•
Systemmanual MOVITRAC® B
•
Systemmanual MOVIDRIVE® MDX60/61B
Ta hensyn til de termisk tillatte dreiemomenter ved valget av motor. I kapittel 8.4 vises
grensekurvene for dreiemoment for de 4-polede asynkrone trefasevekselstrømsmotorene DR, DT, DV. Ved hjelp av disse grensekurvene kan du beregne det termisk tillatte
dreiemomentet.
Håndbok – Gir og girmotorer
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer
Grensekurver for dreiemomenter for omformerdrift
8.4
8
Grensekurver for dreiemomenter for omformerdrift
Termisk tillatt
dreiemoment
Dersom asynkrone trefasevekselstrømsmotorer av typen DR, DT, DV drives på omformere, så må det tas hensyn til termisk tillatt dreiemoment under prosjekteringen. Det
termisk tillatte dreiemoment avhenger av følgende faktorer:
•
Driftsmodus
•
Type kjøling: Egenkjøling eller ekstern kjøling
•
Basisfrekvens: fEck = 50 Hz (400 V Õ) eller fEck = 87 Hz (230 V Í)
Det termisk tillate dreiemomentet kan du beregne ved hjelp av grensekurver for dreiemoment. Det prosjekterte, effektive dreiemomentet må ligge under grensekurven.
Nedenfor vises grensekurvene for 4-polede asynkrone trefasevekselstrømsmotorer DR,
DT, DV ved fEck = 50 Hz og ved fEck = 87 Hz. Følgende rammebetingelser gjelder for de
viste grensekurvene.
fEck = 50 Hz
(400 V Õ/50 Hz)
•
Driftsmodus S1
•
Omformerens forsyningsspenning Unett = 3 × 400 VAC
•
Motor i varmeklasse F
Diagrammet under viser grensekurvene for drift med basisfrekvens fEck = 50 Hz. Det
skilles da mellom motorer som drives med egenkjøling eller med ekstern kjøling (= alternativ ekstern vifte).
2.0
3.
1.5
M / Mn
400 V
/50Hz
2.
1.0
1.
0.5
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
min -1
0
50
Hz
Fig. 86: Grensekurver for dreiemoment for fEck = 50 Hz
100
53274AXX
1. S1-drift med egenkjøling (= uten alternativ ekstern vifte)
2. S1-drift med ekstern kjøling (= med alternativ ekstern vifte)
3. Mekanisk begrensning for girmotorer
Håndbok – Gir og girmotorer
155
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer med omformer
Grensekurver for dreiemomenter for omformerdrift
8
fEck = 87 Hz
(230 V Í/50 Hz)
Diagrammet under viser grensekurvene for drift med basisfrekvens fEck = 87 Hz. Det
skilles da mellom motorer som drives med egenkjøling eller med ekstern kjøling (= alternativ ekstern vifte).
2.0
4.
1.5
M / Mn
230 V
/50Hz
2.
1.0
1.
3.
0.5
0
0
0
500
1000
1500
50
2000
2500
Hz
3000
87
3500
4000
100
53275AXX
Fig. 87: Grensekurver for dreiemoment for fEck = 87 Hz
1. S1-drift med egenkjøling (= uten alternativ ekstern vifte)
2. S1-drift med ekstern kjøling (= med alternativ ekstern vifte)
3. Avvikende kurveforløp for motorer DV200 ... DV280
4. Mekanisk begrensning for girmotorer
156
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Generell informasjon om byggeformene
9
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
9.1
Generell informasjon om byggeformene
M1 … M6
9
Byggeformbetegnelse
SEW-EURODRIVE skiller mellom de seks byggeformene M1 ... M6 for gir, girmotorer og MOVIMOT®girmotorer. Illustrasjonen under viser posisjonen til gir i rommet ved byggeformene M1 ... M6.
M6
M6
M1
M1
M2
M2
M5
M5
M4
M4
R..
M3
M3
M6
M6
M1
M2
M2
M1
M5
M5
M4
M4
F..
M3
M3
M6
M1
M1
M6
M2
M5
M5
M2
M4
M4
M3
Fig. 88: Illustrasjon av byggeformene M1 ... M6
Håndbok – Gir og girmotorer
K..
S..
W..
M3
03203AXX
157
9
M1 … M6
9.2
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Viktige ordreopplysninger
Viktige ordreopplysninger
I tillegg til byggeformen for R-, F-, K- og S-gir og girmotorer er følgende ordreopplysninger nødvendige for å definere utførelsen av driven nøyaktig.
Disse opplysningene er også nødvendige for bestilling av byggeformuavhengige Spiroplan®-girmotorer (W-girmotorer).
For alle gir og
girmotorer
Følg merknadene under for alle gir, girmotorer og MOVIMOT®-girmotorer fra SEWEURODRIVE.
Utgående
dreieretning ved
tilbakeløpssperre
På drives med tilbakeløpssperre RS må du i tillegg angi hvilken utgående dreieretning
driven skal ha. Følgende definisjon gjelder:
Sett mot drivakselen:
Medurs (CW) = medurs rotasjon
Moturs (CCW) = moturs rotasjon
B
A
CCW
CW
CCW
CW
57504AXX
Fig. 89: Utgående dreieretning
For vinkelgir må du i tillegg angi om dreieretningen angis sett mot A-siden eller B-siden.
Posisjonen til
utgående aksel og
utgående flens
For vinkelgir må du i tillegg angi posisjonen til utgående aksel og utgående flens:
•
A eller B eller AB (Æ illustrasjon 90)
B
A
57505AXX
Fig. 90: Posisjonen til utgående aksel og utgående flens
158
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Viktige ordreopplysninger
Posisjonen til
utgående side
på vinkelgir
M1 … M6
9
På akselmonterte vinkelgir med krympeskive må du i tillegg angi om A- eller B-siden er
utgående side. På illustrasjon 91er A-siden utgående side. Krympeskiven befinner seg
på motsatt side av utgående side.
På akselmonterte vinkelgir er "utgående side" identisk med "akselposisjon" på vinkelgir
med massiv aksel.
A
B
57506AXX
Fig. 91: Posisjon til utgående side
Du kan avlese tillatte festeflater (= skraverte felt) på byggeformsidene (side 164 og
påfølgende sider).
Eksempel: På vinkeltannhjulsgirene K167/K187 i byggeformene M5 og M6 er bare
festeflaten under mulig.
Håndbok – Gir og girmotorer
159
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Viktige ordreopplysninger
For alle
girmotorer
Følg i tillegg merknadene under for alle girmotorer og MOVIMOT®-girmotorer fra SEWEURODRIVE.
Posisjonen til
motorkoblingsboksen og kabelinnføringen
Posisjonen til motorkoblingsboksen er hittil angitt med 0°, 90°, 180° eller 270° sett mot
viftedekslet = B-side (Æ illustrasjon 92). En endring i produktstandard EN 60034 foreskriver følgende betegnelse for koblingsboksposisjoner for fotmotorer:
•
Sett mot utgående aksel = A-side
•
Betegnelse med R (right), B (bottom), L (left) og T (top)
Denne nye betegnelsen gjelder for fotmotorer uten gir i byggeform B3 (= M1). For girmotorer beholdes den tidligere betegnelsen. Illustrasjonen 92 viser begge betegnelsene.
Endres motorens byggeform, dreies R, B, L og T tilsvarende. På motorbyggeform B8
(= M3) er T underst.
Dessuten kan man velge posisjon for kabelinnføringen. Mulig er "X" (= normal posisjon),
"1", "2" eller "3" (Æ illustrasjon 92).
X
270° (T)
2
2
3
1
X
180° (L)
180° (L)
0°(R)
1
X
X
3
X
0° (R)
90° (B)
51302AXX
Fig. 92: Posisjonen til koblingsboksen og kabelinnføringen
Angis det ikke spesielle opplysninger om koblingsboksen, leveres utførelse 0° (R) med
kabelinnføring "X". For byggeform M3 anbefaler vi å velge kabelinnføring "2".
160
•
Ved koblingsboksanlegg 90° (B) må det kontrolleres om det må fores opp under
girmotoren.
•
På motorene DT56 og DR63 er bare kabelinnføring "X" og "2" mulig. Unntak: For
DR63 med hurtigkontakt IS er i tillegg kabelinnføring "3" mulig.
•
For motor DT71..BMG med girflensdiameter 160 mm og 200 mm er følgende kabelinnføringer mulige:
Koblingsboksanlegg
0° (R)
90° (B)
180° (L)
270° (T)
Mulige kabelinnføringer
"X", "3"
"X", "1", "3"
"1", "2"
"X", "1", "3"
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Viktige ordreopplysninger
M1 … M6
For alle
MOVIMOT®girmotorer
For MOVIMOT®-girmotorer gjelder følgende merknader i tillegg til de for girmotorene.
Posisjonen til
koblingsboksen og
kabelinnføringen
Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-omformer):
9
For MOVIMOT®-girmotorer er ikke alltid alle posisjoner mulige. Du må absolutt se
kapittel "Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-omformer)" fra side 188.
Kabelinnføringens posisjon:
På MOVIMOT®-girmotorer er det ikke nødvendig å velge posisjon for kabelinnføringen.
Posisjon "X" (= normal posisjon) og posisjon "2" er alltid mulig (se illustrasjon 93).
Posisjonen til hurtigkontakter/MOVIMOT®-alternativer:
For MOVIMOT®-alternativer (f. eks. feltbuss-grensesnitt MF..) eller for alternative
hurtigkontakter (f. eks. ASA3) er det tvingende nødvendig å velge ønsket posisjon
(se illustrasjon 93).
Alle posisjoner er ikke alltid mulige, vær oppmerksom på merknadene i kapittel "Byggeformer, tekniske data og målskisser MOVIMOT®".
X
270˚ (T)
2
2
2
2
(R) 0˚
180˚ (L)
X
X
X
2
90˚(B)
X
Fig. 93: Posisjonen til koblingsboks og kabelinnføring, hurtigkontakter, alternativer
Håndbok – Gir og girmotorer
50947AXX
161
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Viktige ordreopplysninger
Eksempler på
bestilling
Byggeform
Akselposisjon
Flensposisjon
Posisjon
koblingsboks
Posisjon
kabelinnføring
Utgående
dreieretning
K47DT71D4/RS
M2
A
–
0°
"X"
Høyre
SF77DV100L4
M6
AB
AB
90°
"3"
–
KA97DV132M4
M4
B
–
270°
"2"
–
KH107DV160L4
M1
A
–
180°
"3"
–
–
A
A
0°
"X"
–
M3
A
B
–
–
–
Type
(eksempler)
WF20DT71D4
KAF67A
Endring av
byggeform
162
Vær oppmerksom på følgende merknader hvis du bruker girmotoren i en annen byggeform enn den bestilte:
•
Tilpasse smøremiddelmengden til endret byggeform
•
Tilpasse posisjonen til lufteventilen
•
Ved vinkeltannhjulsgirmotorer: Ved endring til byggeform M5 eller M6, også ved
endring fra M5 til M6 og omvendt, må du kontakte kundeservice hos SEW-EURODRIVE.
•
Ved snekkegirmotorer: Ved endring til byggeform M2 må du ta kontakt med kundeservice hos SEW-EURODRIVE.
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Forklaring til byggeformsidene
9.3
M1 … M6
9
Forklaring til byggeformsidene
Spiroplan®-girmotorer er byggeformuavhengige. Av hensyn til en bedre orientering
vises imidlertid også byggeform M1 til M6 for Spiroplan®-girmotorene.
Obs: På Spiroplan®-girmotorene er det ikke mulig å montere lufteventiler, oljenivåplugger eller oljetappeplugger.
Symbolbruk
Tabellen under viser symbolene som brukes i forbindelse med byggeformene og hvilken
betydning de har.
Symbol
Forklaring
Lufteventil
Oljenivåplugg
Oljetappeplugg
Spruttap
På noen byggeformer kan det oppstå økte spruttap. Ved følgende kombinasjoner må du ta
kontakt med SEW-EURODRIVE:
* Æ side XX
Byggeform
M2, M4
Girtype
R
F
M2, M3, M4, M5, M6
K
S
Vist aksel
Girstørrelse
Inngående turtall
[1/min]
97 ... 107
> 2500
> 107
>1500
97 ... 107
> 2500
> 107
> 1500
77 ... 107
> 2500
> 107
> 1500
77 ... 97
> 2500
Vær oppmerksom på følgende informasjon om visningen av akslene på byggeformsidene:
•
Ved gir med utgående aksel: Den viste akselen er alltid på A-siden.
•
Ved akselmonterte gir: Den striplede akselen fremstiller arbeidsmaskinakselen.
Utgående side (Ô akselposisjon) vises alltid på A-siden.
Håndbok – Gir og girmotorer
163
9
M1 … M6
9.4
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for tannhjulsgirmotorer
Byggeformer for tannhjulsgirmotorer
RX57-RX107
* Æ side 163
164
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for tannhjulsgirmotorer
M1 … M6
9
RXF57-RXF107
* Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
165
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for tannhjulsgirmotorer
R07-R167
* Æ side 163
166
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for tannhjulsgirmotorer
M1 … M6
9
RF07-RF167, RZ07-RZ87
* Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
167
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for tannhjulsgirmotorer
R07F-R87F
* Æ side 163
Obs: Vær oppmersom på
(side 36).
168
-merknadene i katalog "Girmotorer", kap. "Prosjektering av gir/Tverr- og aksialkrefter"
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for girmotorer med rett utveksling
9.5
M1 … M6
9
Byggeformer for girmotorer med rett utveksling
F/FA..B/FH27B-157B, FV27B-107B
* Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
169
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for girmotorer med rett utveksling
FF/FAF/FHF/FAZ/FHZ27-157, FVF/FVZ27-107
* Æ side 163
170
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for girmotorer med rett utveksling
M1 … M6
9
FA/FH27-157, FV27-107, FT37-97
* Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
171
9
M1 … M6
9.6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for vinkeltannhjulsgirmotorer
Byggeformer for vinkeltannhjulsgirmotorer
K/KA..B/KH37B-157B, KV37B-107B
* Æ side 163
Obs: Vær oppmersom på
(side 36).
172
-merknadene i katalog "Girmotorer", kap. "Prosjektering av gir/Tverr- og aksialkrefter"
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for vinkeltannhjulsgirmotorer
M1 … M6
9
K167-187, KH167B-187B
* Æ side 163
Obs: Vær oppmersom på
(side 36).
Håndbok – Gir og girmotorer
-merknadene i katalog "Girmotorer", kap. "Prosjektering av gir/Tverr- og aksialkrefter"
173
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for vinkeltannhjulsgirmotorer
KF/KAF/KHF/KAZ/KHZ37-157, KVF/KVZ37-107
* Æ side 163
174
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for vinkeltannhjulsgirmotorer
M1 … M6
9
KA/KH37-157, KV37-107, KT37-97
* Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
175
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for vinkeltannhjulsgirmotorer
KH167-187
* Æ side 163
176
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for snekkegirmotorer
9.7
M1 … M6
9
Byggeformer for snekkegirmotorer
S37
* Æ side 163
Obs: Vær oppmersom på
(side 36).
Håndbok – Gir og girmotorer
-merknadene i katalog "Girmotorer", kap. "Prosjektering av gir/Tverr- og aksialkrefter"
177
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for snekkegirmotorer
S47-S97
* Æ side 163
Obs: Vær oppmersom på
(side 36).
178
-merknadene i katalog "Girmotorer", kap. "Prosjektering av gir/Tverr- og aksialkrefter"
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for snekkegirmotorer
M1 … M6
9
SF/SAF/SHF37
* Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
179
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for snekkegirmotorer
SF/SAF/SHF/SAZ/SHZ47-97
* Æ side 163
180
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for snekkegirmotorer
M1 … M6
9
SA/SH/ST37
* Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
181
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for snekkegirmotorer
SA/SH/ST47-97
* Æ side 163
182
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for Spiroplan®-girmotorer
9.8
M1 … M6
9
Byggeformer for Spiroplan®-girmotorer
W10-30
Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
183
9
M1 … M6
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for Spiroplan®-girmotorer
WF10-30
Æ side 163
184
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformer for Spiroplan®-girmotorer
M1 … M6
9
WA10-30
Æ side 163
Håndbok – Gir og girmotorer
185
9
M1 … M6
9.9
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformbetegnelser for trefasevekselstrømsmotorer
Byggeformbetegnelser for trefasevekselstrømsmotorer
Posisjonen til
motorkoblingsboksen og kabelinnføringen
270° (T)
X
2
2
3
1
180° (L)
0°(R)
X
1
3
X
X
180° (L)
X
0° (R)
90° (B)
51302AXX
Fig. 94: Posisjonen til koblingsboksen og kabelinnføringen
Byggeformer
B3
B6
B7
180°
0°
180°
270°
0°
270°
90°
90°
90°
270°
180°
0°
B8
V5
V6
0°
90°
0°
270°
90°
180°
180°
180°
270°
90°
270°
0°
B5
V1
0°
180°
V15
90°
270°
90°
V3
0°
0°
270°
270°
90°
180°
180°
B35
180°
270°
90°
0°
180°
B65
B75
270°
90°
270°
0°
90°
90°
270°
180°
Fig. 95: Byggeformer for trefasevekselstrømsmotorer
186
270°
B85
0°
180°
0°
180°
0°
90°
90°
V36
0°
180°
270°
04375AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Byggeformbetegnelse for MOVIMOT®-drives
9.10
M1 … M6
9
Byggeformbetegnelse for MOVIMOT®-drives
Posisjonen til
koblingsboksen
og kabelinnføringen
X
270° (T)
2
2
2
2
(R) 0°
180° (L)
X
X
X
2
X
90°(B)
59151AXX
Fig. 96: Posisjonen til koblingsboksen og kabelinnføringen
Byggeformer
B3
B6
B7
270˚
180˚
180˚
0˚
270˚
90˚
90˚
270˚
0˚
90˚
B8
V5
180˚
V6
0˚
270˚
90˚
180˚
90˚
0˚
0˚
180˚
180˚
90˚
270˚
270˚
0˚
B5
V1
270˚
180˚
0˚
B35
V36
0˚
90˚
270˚
90˚
V3
V15
0˚
90˚
270˚
180˚
180˚
270˚
180˚
90˚
180˚
180˚
270˚ 90˚
270˚
0˚
0˚
0˚
90˚
B65
B75
B85
90˚
0˚
180˚
180˚
0˚
90˚
270˚
0˚
270˚
90˚
180˚
Fig. 97: Byggeformer for MOVIMOT®-drives
Håndbok – Gir og girmotorer
270˚
04375AXX
187
M1 … M6
Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-drives)
AC
9.11
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-drives)
AC
9
00005102
Fig. 98: Mulige posisjoner for koblingsboks RX..D..MM..
Gir
RX57
RX67
RX77
RX87
RX97
RX107
Motor
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DV100..MM..
AC
0°
90°
180°
270°1) Gir
2)
2)
Ø 160
2)
RXF57
2)
2)
2)
Ø 160
2)
RXF67
2)
2)
Ø 200
2)
RXF77
2)
Ø 250
2)
RXF87
2)
Ø 300
Ø 350
RXF97
RXF107
Motor
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DV100..MM..
AC
0°
90°
180°
270°1)
Ø 160
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
1) Standardposisjon
2) Det må fores opp under giret
Mulig posisjon for koblingsboks
Ved bruk av hurtigkontakter/MOVIMOT®-alternativer kan de mulige posisjonene være begrenset i tillegg, ta kontakt med SEWEURODRIVE.
188
Håndbok – Gir og girmotorer
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-drives)
M1 … M6
RF/RZ..DT/DV..MM..
AC
AC
R..DT/DV..MM..
00006102
Fig. 99: Mulige posisjoner for koblingsboks R..D..MM..
Gir
R07
R17
R27
R37
R47
R57
R67
R77
R87
R97
R107
Motor
DT71D MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DT90L MM22
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DV100..MM..
AC
Ø 135
0°
90°
2)
2)
180°
2)
2)
Ø 135
2)
2)
Ø 120
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
Ø 120
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
Ø 160
2)
2)
2)
Ø 160
2)
2)
2)
Ø 160
2)
2)
2)
2)
Ø 200
2)
Ø 250
2)
2)
Ø 300
Ø 350
9
270°1) Gir
Motor
2)
RF/RZ07 DT71D MM..
DT71D MM..
RF/RZ17
DT80.. MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
RF/RZ27
2)
DT90..MM..
2)
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
RF/RZ37
2)
DT90..MM..
2)
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
RF/RZ47
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
RF/RZ57
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
RF/RZ67
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
RF/RZ77
DT90L MM22
DV100..MM..
DT80..MM..
RF/RZ87 DT90..MM1..
DV100..MM..
DT80..MM..
RF97
DT90..MM1..
DV100..MM..
RF107
DV100..MM..
AC
Ø 135
0°
90°
180°
270°1)
Ø 135
Ø 120
Ø 120
Ø 160
Ø 160
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
1) Standardposisjon
2) Det må fores opp under giret
Mulig posisjon for koblingsboks
Ved bruk av hurtigkontakter/MOVIMOT®-alternativer kan de mulige posisjonene være begrenset i tillegg, ta kontakt med SEWEURODRIVE.
Håndbok – Gir og girmotorer
189
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-drives)
AC
M1 … M6
AC
9
00007102
Fig. 100: Mulige posisjoner for koblingsboks F..D..MM..
Gir
F27
F37
F47
F57
F67
F77
F87
F97
F107
Motor
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DV100..MM..
AC
0°
90°
2)
Ø 120
Ø 120
Ø 120
Ø 160
Ø 160
Ø 200
270°1) Gir
2)
2)
2)
180°
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
FF27
2)
FF37
FF47
FF57
FF67
FF77
2)
2)
Ø 250
2)
2)
2)
2)
FF87
Ø 300
FF97
Ø 350
FF107
Motor
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DV100..MM..
AC
0°
90°
180°
270°1)
Ø 120
Ø 120
Ø 120
Ø 160
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
1) Standardposisjon
2) er omformeren på samme side som fotmontasjen, må det fores opp under giret
Mulig posisjon for koblingsboks
Ved bruk av hurtigkontakter/MOVIMOT®-alternativer kan de mulige posisjonene være begrenset i tillegg, ta kontakt med SEWEURODRIVE.
190
Håndbok – Gir og girmotorer
M1 … M6
AC
Fig 1
Fig 2
00008102
Fig. 101: Mulige posisjoner for koblingsboks F..D..MM..
Gir
F..27
F..37
F..47
F..57
F..67
F..77
F..87
F..97
F..107
Motor
Fig AC
DT71D MM..
Ø 120
DT80..MM..
DT90..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
Ø 120
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
Ø 120
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
Ø 160
DT90..MM..
1
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
Ø 160
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
Ø 200
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
Ø 250
DV100..MM..
DT90..MM1..
Ø 300
DV100..MM..
DV100..MM..
Ø 350
9
AC
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-drives)
0°
90°
180° 270°1) Gir
F..27
F..37
F..47
F..57
F..67
F..77
F..87
F..97
F..107
Motor
Fig
DT71D MM..
0°
90°
180°
270°1)
Ø 120
DT80..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DV100..MM..
AC
Ø 120
Ø 120
Ø 160
2
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
1) Standardposisjon
Mulig posisjon for koblingsboks
Ved bruk av hurtigkontakter/MOVIMOT®-alternativer kan de mulige posisjonene være begrenset i tillegg, ta kontakt med SEWEURODRIVE.
Håndbok – Gir og girmotorer
191
Byggeformer og viktige ordreopplysninger
Posisjonen til koblingsboksen (MOVIMOT®-drives)
AC
M1 … M6
AC
9
00009102
Fig. 102: Mulige posisjoner for koblingsboks K..D..MM.., S..D..MM.., W..D..MM..
Gir
K37
K47
K57
K67
K77
K87
K97
K107
Gir
W20
W30
Motor
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DV100..MM..
AC
0°
90°
180°
270°1) Gir
2)
2)
Ø 120
S37
2)
2)
2)
S47
2)
Ø 160
2)
2)
2)
S57
2)
Ø 160
2)
2)
2)
S67
2)
Ø 160
2)
2)
2)
S77
2)
Ø 200
2)
S87
2)
Ø 250
2)
S97
Ø 300
Motor
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM..
DV100..MM..
DT80..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
DT90..MM1..
DV100..MM..
AC
Ø 120
0°
90°
180°
270°1)
2)
2)
2)
2)
Ø 120
2)
2)
2)
2)
Ø 120
2)
2)
2)
2)
Ø 160
2)
2)
2)
Ø 200
2)
2)
Ø 250
2)
2)
Ø 300
Ø 350
Motor
DT71D MM..
DT71D MM..
DT80..MM..
0°
90°
180°
270°
2)
2)
2)
1) Standardposisjon
2) Det må fores opp under giret
Mulig posisjon for koblingsboks
Ved bruk av hurtigkontakter/MOVIMOT®-alternativer kan de mulige posisjonene være begrenset i tillegg, ta kontakt med SEWEURODRIVE.
192
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Smøremidler
10
Konstruksjons- og driftsmerknader
10.1
Smøremidler
10
Generelt
Dersom ikke annet er avtalt, leverer SEW-EURODRIVE drivene med en gir- og byggeformspesifikk smøremiddelmengde. Avgjørende for dette er angivelsen av byggeform
(M1...M6, Æ kap. "Byggeformer og viktige ordreopplysninger") under bestillingen av
driven. Ved en senere endring av byggeformen må du tilpasse smøremiddelmengden
tilsvarende (Æ Smøremiddelmengder).
Smøremiddeltabell
Smøremiddeltabellen på følgende side viser tillatte smøremidler for gir fra SEW-EURODRIVE. Følg legenden under til smøremiddeltabellen.
Legende til smøremiddeltabell
Brukte forkortelser, forklaring av sjattering og merknader:
CLP
= mineralolje
CLP PG
= polyglykol (W-gir USDA-H1-konform)
CLP HC
= syntetiske hydrokarboner
I
= esterolje (vannfareklasse WGK 1, tysk inndeling)
HCE
= syntetiske hydrokarboner + esterolje (USDA-H1-godkjenning)
HLP
= hydraulikkolje
= syntetisk smøremiddel (= rullelagerfett på syntetisk basis)
= mineralsk smøremiddel (= rullelagerfett på mineralsk basis)
1)
Snekkegir med PG-olje: vennligst avklar med SEW-EURODRIVE
2)
Spesielt smøremiddel kun for Spiroplan®-gir
3)
SEW-fB Ã 1,2 påkrevd
4)
Vær oppmerksom på kritisk startatferd ved lave temperaturer!
5)
Flytende fett
6)
Omgivelsestemperatur
Smøremiddel for næringsmiddelindustrien (forlikelig med næringsmidler)
Bio-olje (smøremiddel for land-, skog- og vannbruk)
Oil
Rullelagerfett
Girenes og motorenes rullelagre er ved levering fylt med de fettsorter som er angitt
under. Ved bruk av rullelagre med fettfylling anbefaler SEW-EURODRIVE å skifte fettfylling eller motorens rullelager samtidig med oljeskift.
Omgivelsestemperatur
Produsent
Type
Rullelager i gir
–40 °C ... +80 °C
Fuchs
Renolit CX-TOM151)
–20 °C ... +80 °C
Esso
Polyrex EM
Motorrullelager2)
+20 °C ... +100 °C
Klüber
Barrierta L55/2
–40 °C ... +60 °C
Kyodo Yushi
Multemp SRL3)
–30 °C ... +40 °C
Aral
Aral Eural Grease EP 2
–20 °C ... +40 °C
Aral
Aral Aralube BAB EP2
Spesielle fettsorter for rullelagre i gir:
Oil
1) Rullelagerfett på basis av semisyntetisk grunnolje.
2) Motorrullelagrene har deksel på begge sider og kan ikke ettersmøres.
3) Anbefales for kontinuerlig drift ved omgivelsestemperaturer under 0°C, f. eks. på kjølerom.
Følgende fettmengder behøves:
•
Ved hurtiggående lagre (girets inngangsside): Fyll en tredel av hulrommene mellom
rulleelementene med fett.
•
Ved saktegående lagre (i gir og på girs utgående side): Fyll to tredeler av hulrommene mellom rulleelementene med fett.
Håndbok – Gir og girmotorer
193
194
R32
R302
W...(HW...)
R...,K...(HK...),
F...,S...(HS...)
S...(HS...)
F...
K...(HK...)
R...
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
-20
+40
+40
-15
+80
+40
+60
+40
+10
+40
Standard
-25
-20
-40
0
Standard
-20
-30
-40
+20
-25
+10
+80
+80
+60
+40
+10
0
Standard
-20
+10
+10
+25
+40
-20
-40
-30
-20
-40
-40
-30
-20
-40
-40
-25
+40
+50 +100
0
Standard
-10
°C -50
6)
Oil
5)
DIN 51 818
CLP PG
API GL5
SEW PG
E
HCE
CLP HC
CLP PG
CLP (CC)
000 - 0
00
VG 460
3)
2)
Mobil
SHC 624
Mobilux
EP 004
Glygoyle
Grease 00
SAE 75W90 Mobilube SHC
(~VG 100)
75 W90-LS
VG 460
VG 460
VG 460
VG 32
Shell Alvania
GL 00
Shell Tivela
GL 00
Shell Cassida
Fluid GL 460
Klübersynth
UH1 6-460
Klübersynth
GE 46-1200
Klüber SEW
HT-460-5
Klüberoil
4UH1-460 N
Klüberbio
CA2-460
Klüber-Summit
HySyn FG-32
Shell Omala Klüberoil
GEM 1-150 N
100
1)
Shell Tivela Klübersynth
Mobil
VG 220
S 220
GH 6-220
Glygoyle 30
Mobilgear
627
VG 150
VG 100
Shell Omala Klübersynth
HD 150 GEM 4-150 N
Shell Omala Klübersynth
HD 460 GEM 4-460 N
Mobil
SHC 634
Mobil
SHC 629
Shell Omala Klüberoil
GEM 1-680 N
680
Shell Tivela Klübersynth
S 680
GH 6-680
Isoflex
Shell Tellus
MT 30 ROT
T 15
Klüber-Summit
HySyn FG-32
Shell Tellus Klüberoil
GEM 1-68 N
T 32
Aralub
MFL 00
Aral Eural
Gear 460
Aral Degol
BAB 460
Aral Degol
GS 220
Aral Degol
BG 100
Aral Degol
BG 680
Aral Degol
BG 46
BP Energrease
LS-EP 00
BP Energol
GR-XP 100
BP Enersyn
SG-XP 220
BP Enersyn
SG-XP 680
BP Energol
GR-XP 680
BP Energol
HLP-HM 15
Multifak
EP 000
Multifak
6833 EP 00
Longtime
PD 00
Optileb
GT 460
Optisynt
BS 460
Optiflex A
220
Synlube
CLP 220
Tribol
800/220
Cetus
PAO 46
Optigear
BM 100
Optigear
BM 680
Optigear
32
Meropa 150
Pinnacle
EP 150
Synlube
CLP 680
Pinnacle
EP 460
Meropa 680
Rando
HDZ 15
Cetus
PAO 46
Rando EP
Ashless 46
Optigear
BM 100
Tribol
1100/100
Tribol
800/680
Tribol
1100/680
Tribol
1100/68
Meropa 150
Tribol
1100/100
Synlube
CLP 220
Renolin
CLP 220
Renolin
SF 7 - 041
Renolin
CLP 150
Renolin
CLP 680
Renolin
B 46 HVI
Renolin
CLP 150
Optigear Syn- Renolin Unisyn
thetic A 220
CLP 220
Optiflex A
220
Meropa 220
Pinnacle
EP 220
Optigear
BM 220
Shell Omala Klüberoil
GEM 1-150 N
100
BP Energol
GR-XP 100
Tribol
1510/220
Tribol
800/220
Tribol
1100/220
Pinnacle
EP 150
Aral Degol
BG 100
Aral Degol
PAS 220
BP Enersyn
SG-XP 220
BP Energol
GR-XP 220
Shell Omala Klübersynth
HD 150 GEM 4-150 N
Mobilgear
636
VG 150
VG 460
VG 680
CLP PG
CLP HC
VG 680
1)
Mobil
SHC 624
VG 32
Mobil
D.T.E. 11M
Mobil
D.T.E. 13M
VG 68-46
VG 32
VG 22
VG 15
Mobilgear
627
VG 150
VG 100
CLP (CC)
HLP (HM)
CLP HC
HLP (HM)
CLP (CC)
Mobil
SHC 629
Shell Omala Klübersynth
HD 220 GEM 4-220 N
Aral Degol
GS 220
Shell Tivela Klübersynth
GH 6-220
S 220
Mobil
Glygoyle 30
Mobil
SHC 630
Aral Degol
BG 220
Shell Omala Klüberoil
GEM 1-220 N
220
Mobilgear
630
Mobil®
VG 150
VG 220
VG 220
CLP PG
CLP HC
VG 220
ISO,NLGI
CLP(CC)
DIN (ISO)
Oil
Multis EP 00
Marson SY 00
Dacnis SH 32
Carter SY 220
Carter EP 100
Carter SH 150
Carter EP 680
Equivis ZS 15
Dacnis SH 32
Equivis ZS 46
Carter EP 100
Carter SH 150
Carter SY 220
Carter EP 220
TO T A L
10
Konstruksjons- og driftsmerknader
Smøremidler
Smøremiddeltabell
01 805 09 92
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Smøremidler
Påfyllingsmengder for
smøremidler
10
Angitte påfyllingsmengder er referanseverdier. Nøyaktige verdier varierer avhengig av
antall trinn og utveksling. Under påfyllingen er det veldig viktig å holde øye med oljepåfyllingspluggen som indikator for den nøyaktige oljemengden.
Tabellene under viser referanseverdier for smøremiddelmengdene avhengig av byggeform M1...M6.
Tannhjulsgir (R-)
RX..
Gir
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M3
M4
M5
M6
RX57
0,60
0,80
1,30
1,30
0,90
0,90
RX67
0,80
0,80
1,70
1,90
1,10
1,10
RX77
1,10
1,50
2,60
2,70
1,60
1,60
RX87
1,70
2,50
4,80
4,80
2,90
2,90
RX97
2,10
3,40
7,4
7,0
4,80
4,80
RX107
3,90
5,6
11,6
11,9
7,7
7,7
M1
M2
M3
M4
M5
M6
RXF57
0,50
0,80
1,10
1,10
0,70
0,70
RXF67
0,70
0,80
1,50
1,40
1,00
1,00
RXF77
0,90
1,30
2,40
2,00
1,60
1,60
RXF87
1,60
1,95
4,90
3,95
2,90
2,90
RXF97
2,10
3,70
7,1
6,3
4,80
4,80
RXF107
3,10
5,7
11,2
9,3
7,2
7,2
RXF..
Gir
Håndbok – Gir og girmotorer
Påfyllingsmengde i liter
195
10
Konstruksjons- og driftsmerknader
Smøremidler
R.., R..F
Gir
R07
Påfyllingsmengde i liter
M11)
M21)
M3
M4
M5
M6
0,12
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
R17
0,25
0,55
0,35
0,55
0,35
0,40
R27
0,25/0,40
0,70
0,50
0,70
0,50
0,50
R37
0,30/0,95
0,85
0,95
1,05
0,75
0,95
R47
0,70/1,50
1,60
1,50
1,65
1,50
1,50
R57
0,80/1,70
1,90
1,70
2,10
1,70
1,70
R67
1,10/2,30
2,60/3,50
2,80
3,20
1,80
2,00
R77
1,20/3,00
3,80/4,10
3,60
4,10
2,50
3,40
R87
2,30/6,0
6,7/8,2
7,2
7,7
6,3
6,5
R97
4,60/9,8
11,7/14,0
11,7
13,4
11,3
11,7
R107
6,0/13,7
16,3
16,9
19,2
13,2
15,9
R137
10,0/25,0
28,0
29,5
31,5
25,0
25,0
R147
15,4/40,0
46,5
48,0
52,0
39,5
41,0
R167
27,0/70,0
82,0
78,0
88,0
66,0
69,0
1) På flertrinns gir må den største oljemengden fylles på det største giret.
RF..
Gir
RF07
Påfyllingsmengde i liter
M11)
M21)
M3
M4
M5
M6
0,12
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
RF17
0,25
0,55
0,35
0,55
0,35
0,40
RF27
0,25/0,40
0,70
0,50
0,70
0,50
0,50
RF37
0,35/0,95
0,90
0,95
1,05
0,75
0,95
RF47
0,65/1,50
1,60
1,50
1,65
1,50
1,50
RF57
0,80/1,70
1,80
1,70
2,00
1,70
1,70
RF67
1,20/2,50
2,70/3,60
2,70
2,60
1,90
2,10
RF77
1,20/2,60
3,80/4,10
3,30
4,10
2,40
3,00
RF87
2,40/6,0
6,8/7,9
7,1
7,7
6,3
6,4
RF97
5,1/10,2
11,9/14,0
11,2
14,0
11,2
11,8
RF107
6,3/14,9
15,9
17,0
19,2
13,1
15,9
RF137
9,5/25,0
27,0
29,0
32,5
25,0
25,0
RF147
16,4/42,0
47,0
48,0
52,0
42,0
42,0
RF167
26,0/70,0
82,0
78,0
88,0
65,0
71,0
1) På flertrinns gir må den største oljemengden fylles på det største giret.
196
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Smøremidler
Gir med rett
utveksling (F-)
10
F.., FA..B, FH..B, FV..B
Gir
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M3
M4
M5
M6
F..27
0,60
0,80
0,65
0,70
0,60
0,60
F..37
0,95
1,25
0,70
1,25
1,00
1,10
F..47
1,50
1,80
1,10
1,90
1,50
1,70
F..57
2,60
3,50
2,10
3,50
2,80
2,90
F..67
2,70
3,80
1,90
3,80
2,90
3,20
F..77
5,9
7,3
4,30
8,0
6,0
6,3
F..87
10,8
13,0
7,7
13,8
10,8
11,0
F..97
18,5
22,5
12,6
25,2
18,5
20,0
F..107
24,5
32,0
19,5
37,5
27,0
27,0
F..127
40,5
54,5
34,0
61,0
46,3
47,0
F..157
69,0
104,0
63,0
105,0
86,0
78,0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
FF27
0,60
0,80
0,65
0,70
0,60
0,60
FF37
1,00
1,25
0,70
1,30
1,00
1,10
FF47
1,60
1,85
1,10
1,90
1,50
1,70
FF57
2,80
3,50
2,10
3,70
2,90
3,00
FF67
2,70
3,80
1,90
3,80
2,90
3,20
FF77
5,9
7,3
4,30
8,1
6,0
6,3
FF87
10,8
13,2
7,8
14,1
11,0
11,2
FF97
19,0
22,5
12,6
25,6
18,9
20,5
FF107
25,5
32,0
19,5
38,5
27,5
28,0
FF127
41,5
55,5
34,0
63,0
46,3
49,0
FF157
72,0
105,0
64,0
106,0
87,0
79,0
FF..
Gir
Påfyllingsmengde i liter
FA.., FH.., FV.., FAF.., FAZ.., FHF.., FHZ.., FVF.., FVZ.., FT..
Gir
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M3
M4
M5
M6
F..27
0,60
0,80
0,65
0,70
0,60
0,60
F..37
0,95
1,25
0,70
1,25
1,00
1,10
F..47
1,50
1,80
1,10
1,90
1,50
1,70
F..57
2,70
3,50
2,10
3,40
2,90
3,00
F..67
2,70
3,80
1,90
3,80
2,90
3,20
F..77
5,9
7,3
4,30
8,0
6,0
6,3
F..87
10,8
13,0
7,7
13,8
10,8
11,0
F..97
18,5
22,5
12,6
25,2
18,5
20,0
F..107
24,5
32,0
19,5
37,5
27,0
27,0
F..127
39,0
54,5
34,0
61,0
45,0
46,5
F..157
68,0
103,0
62,0
104,0
85,0
77,0
Håndbok – Gir og girmotorer
197
10
Konstruksjons- og driftsmerknader
Smøremidler
Vinkeltannhjulsgir
(K-)
K.., KA..B, KH..B, KV..B
Gir
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M3
M4
M5
M6
K..37
0,50
1,00
1,00
1,25
0,95
0,95
K..47
0,80
1,30
1,50
2,00
1,60
1,60
K..57
1,20
2,30
2,50
2,80
2,60
2,40
K..67
1,10
2,40
2,60
3,45
2,60
2,60
K..77
2,20
4,10
4,40
5,8
4,20
4,40
K..87
3,70
8,0
8,7
10,9
8,0
8,0
K..97
7,0
14,0
15,7
20,0
15,7
15,5
K..107
10,0
21,0
25,5
33,5
24,0
24,0
K..127
21,0
41,5
44,0
54,0
40,0
41,0
K..157
31,0
62,0
65,0
90,0
58,0
62,0
K..167
33,0
95,0
105,0
123,0
85,0
84,0
K..187
53,0
152,0
167,0
200
143,0
143,0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
KF37
0,50
1,10
1,10
1,50
1,00
1,00
KF47
0,80
1,30
1,70
2,20
1,60
1,60
KF57
1,30
2,30
2,70
3,15
2,90
2,70
KF67
1,10
2,40
2,80
3,70
2,70
2,70
KF77
2,10
4,10
4,40
5,9
4,50
4,50
KF87
3,70
8,2
9,0
11,9
8,4
8,4
KF97
7,0
14,7
17,3
21,5
15,7
16,5
KF107
10,0
21,8
25,8
35,1
25,2
25,2
KF127
21,0
41,5
46,0
55,0
41,0
41,0
KF157
31,0
66,0
69,0
92,0
62,0
62,0
KF..
Gir
Påfyllingsmengde i liter
KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ.., KT..
Gir
198
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M3
M4
M5
M6
K..37
0,50
1,00
1,00
1,40
1,00
1,00
K..47
0,80
1,30
1,60
2,15
1,60
1,60
K..57
1,30
2,30
2,70
3,15
2,90
2,70
K..67
1,10
2,40
2,70
3,70
2,60
2,60
K..77
2,10
4,10
4,60
5,9
4,40
4,40
K..87
3,70
8,2
8,8
11,1
8,0
8,0
K..97
7,0
14,7
15,7
20,0
15,7
15,7
K..107
10,0
20,5
24,0
32,4
24,0
24,0
K..127
21,0
41,5
43,0
52,0
40,0
40,0
K..157
31,0
66,0
67,0
87,0
62,0
62,0
K..167
33,0
95,0
105,0
123,0
85,0
84,0
K..187
53,0
152,0
167,0
200
143,0
143,0
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Smøremidler
Snekkegir (S-)
10
S
Gir
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M31)
M4
M5
M6
S..37
0,25
0,40
0,50
0,55
0,40
0,40
S..47
0,35
0,80
0,70/0,90
1,00
0,80
0,80
S..57
0,50
1,20
1,00/1,20
1,45
1,30
1,30
S..67
1,00
2,00
2,20/3,10
3,10
2,60
2,60
S..77
1,90
4,20
3,70/5,4
5,9
4,40
4,40
S..87
3,30
8,1
6,9/10,4
11,3
8,4
8,4
S..97
6,8
15,0
13,4/18,0
21,8
17,0
17,0
1) På flertrinns gir må den største oljemengden fylles på det største giret.
SF..
Gir
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M31)
M4
M5
M6
SF37
0,25
0,40
0,50
0,55
0,40
0,40
SF47
0,40
0,90
0,90/1,05
1,05
1,00
1,00
SF57
0,50
1,20
1,00/1,50
1,55
1,40
1,40
SF67
1,00
2,20
2,30/3,00
3,20
2,70
2,70
SF77
1,90
4,10
3,90/5,8
6,5
4,90
4,90
SF87
3,80
8,0
7,1/10,1
12,0
9,1
9,1
SF97
7,4
15,0
13,8/18,8
22,6
18,0
18,0
1) På flertrinns gir må den største oljemengden fylles på det største giret.
SA.., SH.., SAF.., SHZ.., SAZ.., SHF.., ST..
Gir
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M31)
M4
M5
M6
S..37
0,25
0,40
0,50
0,50
0,40
0,40
S..47
0,40
0,80
0,70/0,90
1,00
0,80
0,80
S..57
0,50
1,10
1,00/1,50
1,50
1,20
1,20
S..67
1,00
2,00
1,80/2,60
2,90
2,50
2,50
S..77
1,80
3,90
3,60/5,0
5,8
4,50
4,50
S..87
3,80
7,4
6,0/8,7
10,8
8,0
8,0
S..97
7,0
14,0
11,4/16,0
20,5
15,7
15,7
1) På flertrinns gir må den største oljemengden fylles på det største giret.
Spiroplan®-gir (W-)
Spiroplan®-girene har alltid samme smøremiddelmengde, uavhengig av byggeform.
Gir
Påfyllingsmengde i liter
M1
M2
M3
M4
W..10
0,16
W..20
0,24
W..30
0,40
Håndbok – Gir og girmotorer
M5
M6
199
Konstruksjons- og driftsmerknader
Montering/demontering av gir med hulaksel og kile
10
10.2
Montering/demontering av gir med hulaksel og kile
Montasje
•
Under monteringen må du bruke den vedlagte NOCO®-væske. Dermed unngår du
kontaktrust, og senere demontering går lettere.
•
Kilemålet X fastsettes av kunden, men X > DK.
SEW-EURODRIVE anbefaler to varianter for montering av gir med hulaksel og kile på
arbeidsmaskinens drivaksel (= arbeidsmaskinakselen):
1. Bruk festedelene som fulgte med i leveringen til monteringen.
2. Bruk det alternative monterings-/demonteringssettet til monteringen.
1. Festedeler
inkludert i
leveringen
Følgende festedeler følger med i leveringen som standard:
•
Festeskrue med underlagsskive (2)
•
Låsering (3)
Vær oppmerksom på følgende merknader om arbeidsmaskinakselen:
•
Monteringslengden for arbeidsmaskinaksel med krage (A) må være L8 – 1 mm.
•
Monteringslengden for arbeidsmaskinaksel uten krage (B) må være lik L8.
[A]
[B]
[1] [4] [3] [2]
[1]
[4] [3] [2]
Fig. 103: Arbeidsmaskinaksel med krage (A) og uten krage (B)
(1)
(2)
(3)
(4)
200
Hulaksel
Festeskrue med underlagsskive
Låsering
Arbeidsmaskinaksel
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Montering/demontering av gir med hulaksel og kile
10
Mål og tiltrekningsmoment:
Festeskruen (2) må trekkes til med tiltrekningsmoment MS iht. tabellen under.
Girtype
DH7 [mm]
DK [mm]
L8 [mm]
MS [Nm]
WA..10
16
16
69
8
WA..20
18
18
84
8
WA..20, WA..30, SA..37
20
20
84, 106, 104
8
FA..27, SA..47
25
25
88, 105
20
FA..37, KA..37, SA..47
SA..57
30
30
105
132
20
FA..47, KA..47, SA..57
35
35
132
20
40
FA..57, KA..57
FA..67, KA..67
SA..67
40
40
142
156
144
SA..67
45
45
144
40
FA..77, KA..77, SA..77
50
50
183
40
80
FA..87, KA..87
SA..77, SA..87
60
60
210
180, 220
FA..97, KA..97
SA..87, SA..97
70
70
270
220, 260
80
FA..107, KA..107, SA..97
90
90
313, 313, 255
200
FA..127, KA..127
100
100
373
200
FA..157, KA..157
120
120
460
200
Håndbok – Gir og girmotorer
201
10
Konstruksjons- og driftsmerknader
Montering/demontering av gir med hulaksel og kile
2. Monterings-/
demonteringssett
Du kan også bruke det alternative monterings-/demonteringssettet til monteringen.
Dette kan bestilles for de aktuelle girtyper under delenumrene i tabellen under. Leveringen inkluderer:
•
Avstandsrør for montering uten krage (5)
•
Festeskrue for monteringen (2)
•
Avtrekkerskive for demonteringen (7)
•
Vridningssikker mutter for demonteringen (8)
Den korte festeskruen som leveres med som standard, benyttes ikke.
Vær oppmerksom på følgende merknader om arbeidsmaskinakselen:
•
Monteringslengden for arbeidsmaskinakselen må være LK2. Avstandsrøret må
ikke brukes for arbeidsmaskinaksel med krage (A).
•
Monteringslengden for arbeidsmaskinakselen må være LK2. Avstandsrøret må
brukes for arbeidsmaskinaksel uten krage (B).
[A]
[B]
[1] [4] [3] [2]
[1]
[4] [5]
[3] [2]
Fig. 104: Arbeidsmaskinaksel med krage (A) og uten krage (B)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
202
Hulaksel
Festeskrue med underlagsskive
Låsering
Arbeidsmaskinaksel
Avstandsrør
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Montering/demontering av gir med hulaksel og kile
10
Mål, tiltrekningsmoment og delenumre:
Festeskruen (2) må trekkes til med tiltrekningsmoment MS iht. tabellen under.
DH7
[mm]
DK
[mm]
LK2
[mm]
LX+2
[mm]
WA..10
16
16
57
WA..20
18
18
72
WA..20, WA..30
SA..37
20
20
FA..27, SA..47
25
Type
Delenummer for
monterings-/
demonteringssett
C7
[mm]
MS
[Nm]
12.5
11
8
643 712 5
16
12
8
643 682 X
72, 93
92
16
12
8
643 683 8
25
72, 89
22
16
20
643 684 6
89
89, 116
22
16
20
643 685 4
FA..37, KA..37
SA..47, SA..57
30
30
FA..47, KA..47, SA..57
35
35
114
28
18
20
643 686 2
36
18
40
643 687 0
FA..57, KA..57
FA..67, KA..67, SA..67
40
40
124
138, 138, 126
SA..67
45
45
126
36
18
40
643 688 9
FA..77, KA..77, SA..77
50
50
165
36
18
40
643 689 7
42
22
80
643 690 0
FA..87, KA..87
SA..77, SA..87
60
60
188
158, 198
FA..97, KA..97
SA..87, SA..97
70
70
248
198, 238
42
22
80
643 691 9
FA..107, KA..107
SA..97
90
90
287
229
50
26
200
643 692 7
FA..127, KA..127
100
100
347
50
26
200
643 693 5
FA..157, KA..157
120
120
434
50
26
200
643 694 3
Håndbok – Gir og girmotorer
203
Konstruksjons- og driftsmerknader
Montering/demontering av gir med hulaksel og kile
10
Demontering
Gjelder kun ved tidligere montering med monterings-/demonteringssettet (Æ illustrasjon
104).
Gå fram på følgende måte for å demontere:
1. Løsne festeskruen (6).
2. Fjern låseringen (3) og avstandsrøret (5), om montert.
3. Sett avtrekkerskiven (7) og den vridningssikre mutteren (8) mellom arbeidsmaskinakselen (4) og låseringen (3) iht. illustrasjon 105.
4. Sett låseringen (3) inn igjen.
5. Sett festeskruen (6) inn igjen. Nå kan du trekke giret av akselen.
[6]
[8]
[7]
[8]
[6]
Fig. 105: Demontering
(6)
(7)
(8)
Festeskrue
Avtrekkerskive
Vridningssikker mutter for demonteringen
Mål og delenumre:
204
C4
C5
C6 U–0,5 T–0,5 D3–0,5 L4
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Delenummer for
monterings-/
demonteringssett
DH7
[mm]
M
WA..10
16
M5
5
5
12
4,5
18
15,7
50
643 712 5
WA..20
18
M6
5
6
13,5
5,5
20,5
17,7
25
643 682 X
WA..20, WA..30, SA..37
20
M6
5
6
15,5
5,5
22,5
19,7
25
643 683 8
FA27.., SA..47
25
M10
5
10
20
7,5
28
24,7
35
643 684 6
FA..37, KA..37, SA..47,
SA..57
30
M10
5
10
25
7,5
33
29,7
35
643 685 4
FA..47, KA..47, SA..57
35
M12
5
12
29
9,5
38
34,7
45
643 686 2
FA..57, KA..57, FA..67,
KA..67, SA..67
40
M16
5
12
34
11,5
41,9
39,7
50
643 687 0
SA..67
45
M16
5
12
38,5
13,5
48,5
44,7
50
643 688 9
FA..77, KA..77, SA..77
50
M16
5
12
43,5
13,5
53,5
49,7
50
643 689 7
FA..87, KA..87, SA..77,
SA..87
60
M20
5
16
56
17,5
64
59,7
60
643 690 0
FA..97, KA..97, SA..87,
SA..97
70
M20
5
16
65,5
19,5
74,5
69,7
60
643 691 9
Type
FA..107, KA..107, SA..97
90
M24
5
20
80
24,5
95
89,7
70
643 692 7
FA..127, KA..127
100
M24
5
20
89
27,5
106
99,7
70
643 693 5
FA..157, KA..157
120
M24
5
20
107
31
127
119,7
70
643 694 3
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Gir med hulaksel
10.3
10
Gir med hulaksel
Faser på
hulaksler
Følgende bilde viser fasene på gir med rett utveksling, vinkeltannhjuls- og snekkegir
med hulaksel:
59845AXX
Fig. 106: Faser på hulaksler
Gir
Spesielle
motor-/girkombinasjoner
Utførelse
med hulaksel (A)
med hulaksel og krympeskive (H)
F..27
2 × 30°
0,5 × 45°
F../K../S..37
2 × 30°
0,5 × 45°
F../K../S..47
2 × 30°
0,5 × 45°
S..57
2 × 30°
0,5 × 45°
F../K..57
2 × 30°
3 × 2°
F../K../S..67
2 × 30°
3 × 2°
F../K../S..77
2 × 30°
3 × 2°
F../K../S..87
3 × 30°
3 × 2°
F../K../S..97
3 × 30°
3 × 2°
F../K..107
3 × 30°
3 × 2°
F../K..127
5 × 30°
1,5 × 30°
F../K..157
5 × 30°
1,5 × 30°
KH167
–
1,5 × 30°
KH187
–
1,5 × 30°
For girmotorer med rett utveksling med hulaksel (FA..B, FV..B, FH..B, FAF, FVF, FHF,
FA, FV, FH, FT, FAZ, FVZ, FHZ) må du være oppmerksom på:
•
Dersom du på motorsiden bruker en gjennomstukket arbeidsmaskinaksel, kan det
oppstå kollisjoner ved kombinasjonen "lite gir" og "stor motor".
•
Overhold motormål AC for å konstatere om det foreligger en kollisjon ved gjennomstukket arbeidsmaskinaksel.
Håndbok – Gir og girmotorer
205
Konstruksjons- og driftsmerknader
TorqLOC®-klemforbindelse for gir med hulaksel
10
10.4
TorqLOC®-klemforbindelse for gir med hulaksel
Beskrivelse
TorqLOC®
TorqLOC®-klemforbindelse brukes til krafttilpasset forbindelse mellom arbeidsmaskinaksel og hulaksel i giret. Dermed utgjør TorqLOC®-klemforbindelsen et alternativ til den
tidligere hulakselen med krympeskive, hulaksel med kile og hulaksel med kilefortanning.
TorqLOC®-klemforbindelsen består av følgende komponenter:
1
2
3
4
5
6
7
51939AXX
Fig. 107: TorqLOC®-klemforbindelsens komponenter
1. Arbeidsmaskinaksel
2. Klemring
3. Konisk bronsebøssing
4. Hulaksel i gir
5. Krympeskive
6. Konisk stålbøssing
7. Stasjonært deksel
Fordeler
TorqLOC®
206
TorqLOC®-klemforbindelsen er karakterisert ved følgende fordeler:
•
Innsparing av kostnader, fordi arbeidsmaskinakselen kan produseres av trukket
materiale opp til kvalitet h11.
•
Innsparing av kostnader, fordi ulike arbeidsmaskinakseldiametre med en hulakseldiameter og ulike bøssinger dekkes.
•
Enkel montering, fordi ingen pasningsseter må overvinnes.
•
Enkel demontering, selv etter mange driftstimer, fordi utviklingen av kontaktrust
reduseres, og fordi de koniske forbindelsene lett kan løsnes.
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
for gir med hulaksel
TorqLOC
®-klemforbindelse
Tekniske data
10
TorqLOC®-klemforbindelse kan brukes for utgående dreiemomenter i et område fra
92 Nm til 18000 Nm.
Følgende gir kan leveres i utførelse med TorqLOC®-klemforbindelse:
Mulig alternativ
•
Gir med rett utveksling i girstørrelse 37 til 157 (FT37 ... FT157)
•
Vinkeltannhjulsgir i girstørrelse 37 til 157 (KT37 ... KT157)
•
Snekkegir i girstørrelse 37 til 97 (ST37 ... ST97)
Følgende alternativer er tilgjengelige for gir med TorqLOC®-klemforbindelse:
•
Vinkeltannhjuls- og snekkegir med TorqLOC® (KT.., ST..): Alternativet "Momentarm"
(../T) er tilgjengelig.
•
Gir med rett utveksling med TorqLOC® (FT..): Alternativet "Gummibuffer" (../G) er
tilgjengelig.
Håndbok – Gir og girmotorer
207
Konstruksjons- og driftsmerknader
Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive
10
10.5
Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive
Gir med hulaksel og krympeskive (gir med rett utveksling FH/FHF/FHZ37-157, vinkeltannhjulsgir KH/KHF/KHZ37-157 og snekkegir SH/SHF47-97) kan alternativt leveres
med større boringsdiameter D'.
Fig. 108: Alternativ boringsdiameter D'
Gir
D'
D
D'
D
Standardmessig er D' = D.
03389AXX
Boringsdiameter
D / alternativ D'
[mm]
FH/FHF/FHZ37, KH/KHF/KHZ37, SH/SHF/SHZ47
30 / 32
FH/FHF/FHZ47, KH/KHF/KHZ47, SH/SHF/SHZ57
35 / 36
FH/FHF/FHZ57, KH/KHF/KHZ57
40 / 42
FH/FHF/FHZ67, KH/KHF/KHZ67, SH/SHF/SHZ67
40 / 42
FH/FHF/FHZ77, KH/KHF/KHZ77, SH/SHF/SHZ77
50 / 52
FH/FHF/FHZ87, KH/KHF/KHZ87, SH/SHF/SHZ87
65 / 66
FH/FHF/FHZ97, KH/KHF/KHZ97, SH/SHF/SHZ97
75 / 76
FH/FHF/FHZ107, KH/KHF/KHZ107
95 / 96
FH/FHF/FHZ127, KH/KHF/KHZ127
105 / 106
FH/FHF/FHZ157, KH/KHF/KHZ157
125 / 126
Gir med forskjøvet hulaskel (alternativ boringsdiameter D') må bestilles med angivelse
av diameter D / D'.
Eksempel på
bestilling
208
FH37 DT80N4 med hulaksel 30/32 mm
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive
10
Gir med rett utveksling med forskjøvet hulaksel (mål i mm):
Fig. 109: Forskjøvet hulaksel FH/FHF/FHZ37...77
Håndbok – Gir og girmotorer
04341AXX
209
10
Konstruksjons- og driftsmerknader
Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive
Fig. 110: Forskjøvet hulaksel FH/FHF/FHZ87...157
210
04342AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive
10
Vinkeltannhjulsgir med forskjøvet hulaksel (mål i mm):
Fig. 111: Forskjøvet hulaksel KH/KHF/KHZ37...77
Håndbok – Gir og girmotorer
04343AXX
211
10
Konstruksjons- og driftsmerknader
Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive
Fig. 112: Forskjøvet hulaksel KH/KHF/KHZ87...157
212
04344AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive
10
Snekkegir med forskjøvet hulaksel (mål i mm):
Fig. 113: Forskjøvet hulaksel SH/SHF/SHZ47...77
Håndbok – Gir og girmotorer
04345AXX
213
10
Konstruksjons- og driftsmerknader
Alternativ forskjøvet hulaksel med krympeskive
Fig. 114: Forskjøvet hulaksel SH/SHF/SHZ87...97
214
04346AXX
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Adapter for montering av IEC-motorer
10.6
10
Adapter for montering av IEC-motorer
Girtype
R..27, R..37
F..27, F..37, F..47
K..37
S..37, S..47, S..57
Adaptertype
AM63
95
AM711)
110
AM801)
130
1)
AM90
AM63
95
AM71
110
R..472), R..57, R..67 AM80
F..57, F..67
AM90
K..472), K..57, K..67
AM1001)
S..67
AM1121)
130
180
1)
R..77
F..77
K..77
S..77
Mål i mm
B5
AM132S/M
230
AM63
95
AM71
110
AM80
130
AM90
AM1001)
AM112
180
1)
1)
AM132S/M
AM132ML1)
AM80
130
AM90
R..87
F..87
K..87
S..873)
230
AM100
AM112
AM132S/M
AM132ML
180
230
1)
AM160
AM1801)
250
D
10
12
14
10
12
14
16
18
22
10
12
14
16
18
22
28
12
14
16
18
22
28
28
32
E5
F5
G2
115
3,5
140
130
4
160
165
4,5
120
G5
200
115
3,5
140
130
4
160
165
4,5
215
160
200
250
5
265
S5
M8
72
M10
106
M8
66
M10
99
M12
300
115
3,5
140
130
4
160
165
4,5
200
Z5
4,5
200
215
300
30
16,3
5
19
40
21,8
6
24
50
27,3
8
11
23
12,8
4
14
30
16,3
5
21,8
6
27,3
8
134
28
60
31,3
8
191
38
80
41,3
10
11
23
12,8
4
14
30
16,3
5
92
M10
250
19
40
21,8
6
24
50
27,3
8
126
28
60
31,3
8
179
38
80
41,3
10
19
40
21,8
6
24
50
27,3
8
121
28
60
31,3
8
174
38
80
41,3
10
87
M12
300
6
4
14
40
M10
250
265
U1
50
60
300
5
12,8
M12
265
165
T1
23
19
M8
250
5
L1
11
24
200
215
D1
350
M16
232
42
48
110
45,3
12
51,8
14
1) Mål 1/2 G5 kan rage ut over fotmontasjeflaten ved montering på R-, K- eller S-fotgir. Vennligst kontroller.
2) ikke med AM112
3) ikke med AM180
Håndbok – Gir og girmotorer
215
Konstruksjons- og driftsmerknader
Adapter for montering av IEC-motorer
10
Girtype
Adaptertype
Fig.
AM100
180
AM112
R..97
F..97
K..97
S..971)
AM132S/M
AM132ML
1
AM160
AM200
300
AM100
180
AM112
AM132S/M
AM132ML
1
AM160
AM200
2
AM132S/M
AM160
1
AM180
AM200
AM225
2
D
16
18
22
28
28
32
38
16
18
22
28
28
32
E5
300
350
350
7
400
215
Z5
D1
L1
T1
U1
116
28
60
31,3
8
169
38
80
41,3
10
M16
45,3
12
110
51,8
14
59,3
16
227
55
110
28
60
31,3
8
300
163
38
80
41,3
10
350
221
45,3
12
110
51,8
14
250
M12
265
350
300
6
5
300
6
300
38
350
350
38
400
400
7
265
7
42
48
268
5
400
32
300
6
38
28
S5
M12
300
350
250
G5
250
265
350
28
G2
5
38
22
F5
215
300
230
AM132ML
R..137
230
250
AM180
AM225
230
250
AM180
R..107
F..107
K..107
Mål i mm
B5
M16
450
300
400
M12
350
400
450
262
55
59,3
16
277
60
140
64,4
18
156
38
80
41,3
10
45,3
12
110
51,8
14
59,3
16
140
64,4
18
214
M16
42
48
42
48
255
55
270
60
1) Ikke med AM200
216
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Adapter for montering av IEC-motorer
Girtype
Adaptertype
Fig.
AM132S/M
AM160
R..147
F..127
K..127
1
AM180
250
D
22
28
28
32
E5
300
6
350
350
AM225
350
38
400
450
48
500
AM160
AM180
1
250
28
32
300
300
38
350
AM225
350
38
400
450
48
500
AM280
Håndbok – Gir og girmotorer
2
450
7
S5
M12
Z5
148
206
6
7
38
38
L1
T1
U1
80
41,3
10
45,3
12
110
51,8
14
16
42
48
400
247
55
59,3
262
60
64,4
550
336
350
550
D1
450
M16
AM200
AM250
G5
300
38
AM280
G2
5
300
2
F5
265
AM200
AM250
R..167
F..157
K..157
K..167
K..187
Mål i mm
B5
230
AM132ML
10
198
65
140
69,4
18
75
79,9
42
45,3
12
51,8
14
16
48
110
400
239
55
59,3
450
254
60
64,4
550
328
65
75
140
69,4
79,9
20
18
20
217
Konstruksjons- og driftsmerknader
Adapter for montering av servomotorer
10
10.7
Adapter for montering av servomotorer
Girtype
Adaptertype
Mål i mm
A5
AQ..80/1
AQ..80/2
R..27, R..37
F..27, F..37,
F..47
K..37
S..37, S..47,
S..57
82
60
D
10 12
E5
75
F5
G2
S5
M5
3
AQ..80/3
50
95
AQ..100/1
80
100
M6
AQ..100/2
95
115
M8
AQ..100/3
100
AQ..100/4
95
115
AQ..115/3
AQ..80/1
AQ..80/2
80
95
AQ..115/1
AQ..115/2
R..47, R..57,
R..67
F..57, F..67
K..473), K..57,
K..67
S..67
B5
82
10 12
14 16
60
120
4
10 12
75
M6
M8
130
110
M8
M5
3
AQ..80/3
50
95
AQ..100/1
80
100
M6
AQ..100/2
95
115
M8
AQ..100/3
100
AQ..100/4
95
AQ..115/1
AQ..115/2
95
115
AQ..115/3
AQ..140/1
AQ..140/2
140
AQ..190/1
AQ..190/3
130
130
190
10 12
14 16
180
100
115
M6
4
M8
160
M8
16
18
165
22
22
28
M10
5
215
Z122)
D1
L1
T11)
U11)
104,5
5,5
5,5
11
23
12,8
4
14
30
16,3
5
129,5
–
–
14
30
16,3
5
143,5
2
14
19
40
21,8
6
152,5
11
23
19
40
21,8
6
16
16
24
50
27,3
8
11
23
12,8
4
14
30
16,3
5
98
5,5
5,5
122,5
–
–
14
30
16,3
5
136,5
2
14
19
40
21,8
6
11
23
19
40
21,8
6
16
16
24
50
27,3
8
175
16
16
24
50
27,3
8
188
22
22
32
60
35,5
10
237,5
24
24
32
60
35,3
10
261,5
34
34
38
80
41,3
10
M6
130
110
110
AQ..140/3
AQ..190/2
80
Z121)
M6
100
115
Z5
M12
145,5
1) Gjelder for utførelse med kilespor (AQA..).
2) Gjelder for utførelse med spennringnav (AQH..).
3) Ikke med AQ190
218
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Adapter for montering av servomotorer
Girtype
Adaptertype
Mål i mm
A5
AQ..80/1
AQ..80/2
R..77
F..77
K..77
S..77
82
D
E5
60
10
12
75
F5
G2
75
S5
M5
3
50
AQ..100/1
80
100
M6
AQ..100/2
95
115
M8
100
AQ..100/4
AQ..115/1
AQ..115/2
95
115
AQ..115/3
AQ..140/2
140
AQ..190/1
AQ..190/3
AQ..100/1
AQ..100/2
AQ..100/3
100
AQ..100/4
AQ..115/3
AQ..140/1
AQ..140/2
AQ..140/3
AQ..190/1
AQ..190/2
AQ..190/3
200
130
16
18
22
M8
165
M8
M10
5
22
28
100
M6
95
115
M8
80
12
14
16
130
180
100
115
M6
4
M8
130
110
130
190
M6
4
80
110
140
100
115
Z5
Z121)
Z122)
D1
L1
T11)
U11)
92
5,5
5,5
11
23
12,8
4
14
30
16,3
5
115,5
–
–
14
30
16,3
5
129,5
2
14
19
40
21,8
6
11
23
19
40
21,8
6
16
16
24
50
27,3
8
167
16
16
24
50
27,3
8
180
22
22
32
60
35,3
10
225,5
24
24
32
60
35,3
10
249,5
34
34
38
80
41,3
10
110,5
–
–
14
30
16,3
5
124,5
2
14
19
40
21,8
6
11
23
19
40
21,8
6
16
16
24
50
27,3
8
162
16
16
24
50
27,3
8
175
22
22
32
60
35,3
10
220,5
24
24
32
60
35,3
10
244,5
34
34
38
80
41,3
10
M6
M12
95
115
95
215
180
95
AQ..115/1
AQ..115/2
130
130
190
10
12
14
16
110
110
AQ..140/3
AQ..190/2
80
95
AQ..140/1
R..87
F..87
K..87
S..87
B5
AQ..80/3
AQ..100/3
10
M8
138,5
133,5
250
16
18
165
22
22
28
M10
5
215
M12
1) Gjelder for utførelse med kilespor (AQA..).
2) Gjelder for utførelse med spennringnav (AQH..).
Håndbok – Gir og girmotorer
219
Konstruksjons- og driftsmerknader
Adapter for montering av servomotorer
10
Girtype
Adaptertype
Mål i mm
A5
AQ..140/1
R..97
F..97
K..97
S..97
AQ..140/2
140
AQ..140/3
AQ..190/1
AQ..190/2
190
AQ..140/1
R..107
F..107
K..107
AQ..140/3
190
AQ..190/1
AQ..190/1
AQ..190/2
AQ..190/3
16
18
22
165
130
180
130
180
130
AQ..190/2
AQ..190/3
R..147
F..127
K..127
110
130
AQ..190/3
R..137
E5
110
140
AQ..190/1
AQ..190/2
D
130
AQ..190/3
AQ..140/2
B5
180
190
130
180
F5
G2
S5
M10
300
22
28
215
16
18
22
165
M12
M10
5
22
28
350
215
22
28
M12
400
215
22
28
M12
450
Z5
Z121)
Z122)
D1
L1
T11)
U11)
157
16
16
24
50
27,3
8
170
22
22
32
60
35,3
10
215,5
24
24
32
60
35,3
239,5
34
34
38
80
41,3
151
16
16
24
50
27,3
8
164
22
22
32
60
35,3
10
209,5
24
24
32
60
35,3
233,5
34
34
38
80
41,3
202,5
24
24
32
60
35,3
226,5
34
34
38
80
41,3
194,5
24
24
32
60
35,3
218,5
34
34
38
80
41,3
10
10
10
1) Gjelder for utførelse med kilespor (AQA..).
2) Gjelder for utførelse med spennringnav (AQH..).
220
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Girmontering
10.8
10
Girmontering
Det må prinsipielt brukes skruer i kvalitet 8.8 til monteringen av gir og girmotorer.
Unntak
10.9
Til overføringen av nominelle dreiemomenter må det for de følgende tannhjulsgirmotorene i flensutførelse (RF../RZ..) og i fot-/flensutførelse (R..F) brukes skruer i
kvalitet 10.9 for montering av flensene på kundesiden:
•
RF37, R37F med flens-á 120 mm
•
RF47, R47F med flens-á 140 mm
•
RF57, R57F med flens-á 160 mm
•
RZ37 ... RZ87
Momentarmer
Momentarmer
som kan leveres
Gir
37
47
57
67
77
KA, KH, KV, KT
–
643 425 8
643 428 2
643 431 2
643 431 2
643 434 7
SA, SH, ST
–
126 994 1
644 237 4
644 240 4
644 243 9
644 246 3
013 348 5
013 348 5
013 348 5
013 348 5
013 348 5
013 349 3
FA, FH, FV, FT
Gummibuffer (2 stk.)
Gir
Byggestørrelse
87
97
107
127
157
KA, KH, KV, KT
643 437 1
643 440 1
643 443 6
643 294 8
–
SA, SH, ST
644 249 8
644 252 8
–
–
–
FA, FH, FV, FT
Gummibuffer (2 stk.)
013 349 3
013 350 7
013 350 7
013 351 5
013 347 7
Gir
WA
Momentarmer
ved KH167..,
KH187..
Byggestørrelse
27
Byggestørrelse
10
20
30
1 061 021 9
168 073 0
168 011 0
Det kan ikke leveres momentarmer som standard for gir i størrelsene KH167.. og
KH187... Ta kontakt med SEW-EURODRIVE hvis du trenger momentarmer for disse
girene. Da vil du få forslag til utforming.
Håndbok – Gir og girmotorer
221
Konstruksjons- og driftsmerknader
Flenskonturer for RF..- og R..F-gir
10
10.10 Flenskonturer for RF..- og R..F-gir
04355AXX
Ta hensyn til mål L1 og L2 ved valg og montering av drivelementer.
Mål i mm
Type
RF07, R07F
RF17, R17F
RF27, R27F
RF37, R37F
RF47, R47F
RF57, R57F
RF67, R67F
RF77, R77F
RF87, R87F
RF97
RF107
RF137
RF147
RF167
A1
120
1401)
1601)
120
140
1601)
120
140
160
120
160
2001)
140
160
200
160
200
2501)
200
250
250
3001)
300
350
350
450
350
450
450
550
450
550
550
660
D2
D
D1
20
22
38
20
25
46
25
30
54
25
35
60
30
35
72
35
40
76
35
50
90
40
52
112
50
62
123
60
72
136
70
82
157
186
90
108
180
110
125
210
120
145
290
RF
R..F
38
–
–
46
–
–
54
–
–
63
–
–
64
–
–
75
–
–
90
–
100
–
122
–
D3
F1
72
85
100
65
78
95
66
79
92
70
96
119
82
96
116
96
116
160
118
160
160
210
210
226
236
320
232
316
316
416
316
416
416
517
3
3
3,5
3
3
3,5
3
3
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3,5
3,5
4
3,5
4
4
4
4
5
L1
I2
L
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60
70
70
70
70
80
80
100
100
5
120
120
0
9
5
140
140
0
11
5
170
170
0
10
5
210
210
0
10
5
6
210
210
1
2
10
11
RF
2
2
2,5
1
1
1
1
3
3
5
1
1
4
0,5
0,5
4
0
0,5
2
1
0,5
0,5
0
1
R..F
2
–
–
1
–
–
1
–
–
4
–
–
1
–
–
2,5
–
–
4
–
2,5
–
1,5
–
L2
6
6
6,5
5
5
6
6
7
7
7
7,5
7,5
6
6,5
6,5
5
5
5,5
7
7,5
7
7
8
9
1) Flenskonturen rager fram under fotflaten.
222
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Flenskonturer for FF..-, KF..-, SF..- og WF..-gir
10
10.11 Flenskonturer for FF..-, KF..-, SF..- og WF..-gir
59720AXX
Ta hensyn til mål L1 og L2 ved valg og montering av drivelementer.
Type
FF27
FF37
FF47
FF57
FF67
FF77
FF87
FF97
FF107
FF127
FF157
KF37
KF47
KF57
KF67
KF77
KF87
KF97
KF107
KF127
KF157
SF37
SF37
SF47
SF57
SF67
SF77
SF87
SF97
WF10
WF10
WF20
WF20
WF20
WF20
WF30
WF30
A1
160
160
200
250
250
300
350
450
450
550
660
160
200
250
250
300
350
450
450
550
660
120
160
160
200
200
250
350
450
80
120
110
110
120
120
120
136
D
25
30
35
40
40
50
60
70
90
100
120
30
35
40
40
50
60
70
90
100
120
20
20
30
35
40
50
60
70
16
16
18
20
18
20
20
20
Håndbok – Gir og girmotorer
D1
40
45
50
55
55
70
85
95
118
135
155
45
50
55
55
70
85
95
118
135
155
35
35
45
50
65
80
95
120
25
25
30
30
30
30
30
30
D2
–
–
70
76
76
95
120
192
224
185
200
62
70
76
76
95
120
192
224
185
200
–
–
–
75
95
115
140
175
40
49
55
55
46
46
64
64
Mål i mm
D3
96
94
115
155
155
205
220
320
320
420
520
94
115
155
155
205
220
320
320
420
520
68
98
94
115
115
164
220
355
40
74
104
104
46
46
64
64
F1
3,5
3,5
3,5
4
4
4
5
5
5
5
6
3,5
3,5
4
4
4
5
5
5
5
6
3
3,5
3,5
3,5
3,5
4
5
5
2,5
3
3
4
2,5
2,5
2,5
2,5
I2
20
24
25
23,5
23
37
30
41,5
41
51
60
24
25
23,5
23,5
37
30
41,5
41
51
60
15
15
24
25
42,5
45,5
52,5
60
23
23
30
30
30
30
19,5
19,5
L1
10,5
2
8,5
4,5
4
18
9
15,5
29
48
65
2
8,5
4,5
4,5
18
9
15,5
29
48
65
6
6,5
2
8,5
11,5
21,5
27,5
34
30
5
23
23
32
32
14
25,5
L2
18,5
10
3,5
12
4
5
5
5
16
6
10
10
3,5
12
12
5
5
5
16
6
10
6
6,5
10
3,5
4
5
6
6,5
30
24
23
23
32
32
22
31,5
223
Konstruksjons- og driftsmerknader
Flenskonturer for FAF..-, KAF..-, SAF..- og WAF..-gir
10
10.12 Flenskonturer for FAF..-, KAF..-, SAF..- og WAF..-gir
59719AXX
Ta hensyn til mål L1 og L2 ved valg og montering av drivelementer.
Type
FAF27
FAF37
FAF47
FAF57
FAF67
FAF77
FAF87
FAF97
FAF107
FAF127
FAF157
KAF37
KAF47
KAF57
KAF67
KAF77
KAF87
KAF97
KAF107
KAF127
KAF157
SAF37
SAF37
SAF47
SAF57
SAF67
SAF77
SAF87
SAF97
WAF10
WAF10
WAF20
WAF20
WAF20
WAF20
WAF30
WAF30
224
A1
160
160
200
250
250
300
350
450
450
550
660
160
200
250
250
300
350
450
450
550
660
120
160
160
200
200
250
350
450
80
120
110
110
120
120
120
136
D
40
45
50
55
55
70
85
95
118
135
155
45
50
55
55
70
85
95
118
135
155
35
35
45
50
65
80
95
120
25
25
30
30
30
30
30
30
D1
25
30
35
40
40
50
60
70
90
100
120
30
35
40
40
50
60
70
90
100
120
20
20
30
35
40
50
60
70
16
16
18
20
18
20
20
20
D2
–
–
70
76
76
95
120
192
224
185
200
62
70
76
76
95
120
192
224
185
200
–
–
–
75
95
115
140
175
40
49
55
55
46
46
64
64
Mål i mm
D3
96
94
115
155
155
205
220
320
320
420
520
94
115
155
155
205
220
320
320
420
520
68
98
94
115
115
164
220
355
40
74
104
104
46
46
64
64
F1
3,5
3,5
3,5
4
4
4
5
5
5
5
6
3,5
3,5
4
4
4
5
5
5
5
6
3
3,5
3,5
3,5
3,5
4
5
5
2,5
3
3
4
2,5
2,5
2,5
2,5
I2
20
24
25
23,5
23
37
30
41,5
41
51
60
24
25
23,5
23,5
37
30
41,5
41
51
60
15
15
24
25
42,5
45,5
52,5
60
23
23
30
30
30
30
19,5
19,5
L1
10,5
2
8,5
4,5
4
18
9
15,5
29
48
65
2
8,5
4,5
4,5
18
9
15,5
29
48
65
6
6,5
2
8,5
11,5
21,5
27,5
34
30
5
23
23
32
32
14
25,5
L2
18,5
10
3,5
12
4
5
5
5
16
6
10
10
3,5
12
12
5
5
5
16
6
10
6
6,5
10
3,5
4
5
6
6,5
30
24
23
23
32
32
22
31,5
Håndbok – Gir og girmotorer
Konstruksjons- og driftsmerknader
Stasjonære deksler
10
10.13 Stasjonære deksler
Gir med rett utveksling, vinkeltannhjulsgir og snekkegir med hulaksel og krympeskive fra
størrelse 37 og med størrelse 97 har roterende deksel som standard. Dersom det av
sikkerhetsgrunner kreves stasjonære deksler for disse girene, kan du bestille disse for
de aktuelle girtypene under de delenumre som står i tabellene under. Gir med rett
utveksling og vinkeltannhjulsgir med hulaksel og krympeskive i størrelse 107 og større,
samt gir med rett utveksling i størrelse 27 har stasjonært deksel som standard.
1.
2.
03190AXX
Fig. 115: Skifte ut roterende deksel med stasjonært deksel
1. Demonter det roterende dekslet.
2. Sett på og skru fast det stasjonære dekslet.
Delenumre
og mål
04356AXX
Girmotorer med rett utveksling
Delenummer
maks. monterbar motorstørrelse
FH..37
FH..47
FH..57
FH..67
FH..77
FH..87
FH..97
643 513 0
643 514 9
643 515 7
643 515 7
643 516 5
643 517 3
643 518 1
DV180..
DT80..
DT80..
DT80..
DV132S
DV160M
DV180..
G4 [mm]
78
88
100
100
121
164
185
O1 [mm]
157
188,5
207,5
221,5
255
295
363,5
X [mm]
2
4,5
7,5
6
6
4
6,5
Y [mm]
75
83
83
93
114
159
174
Vinkeltannhjulsgirmotorer1)
Delenummer
KH..37
KH..47
KH..57
KH..67
KH..77
KH..87
KH..97
643 513 0
643 514 9
643 515 7
643 515 7
643 516 5
643 517 3
643 518 1
G4 [mm]
78
88
100
100
121
164
185
O2 [mm]
95
111,5
122,5
129
147
172
210,5
X [mm]
0
1,5
5,5
3
1
2
4,5
Y [mm]
75
83
83
93
114
159
174
1) Ikke mulig ved vinkeltannhjulsgir med hulaksel og krympeskive i fotutførelse (KH..B).
Snekkegirmotorer
SH..37
SH..47
SH..57
SH..67
SH..77
SH..87
SH..97
643 512 2
643 513 0
643 514 9
643 515 7
643 516 5
643 517 3
643 518 1
G4 [mm]
59
78
88
100
121
164
185
O2 [mm]
88
95
111,5
123
147
176
204,5
Delenummer
X [mm]
1
0
1,5
3
1
0
0,5
Y [mm]
53
75
83
93
114
159
174
Håndbok – Gir og girmotorer
225
Forklaring av forkortelser og indeks
Forklaring av forkortelser
11
11
Forklaring av forkortelser og indeks
11.1
Forklaring av forkortelser
a, b, f
226
Konstanter for omregning av tverrkraft
[mm]
c
Konstant for omregning av tverrkraft
[Nmm]
cos j
Motorens ytelsesfaktor
FA
Aksialkraft på utgående aksel
fB
Belastningsfaktor
fnett
Nettfrekvens
[Hz]
FR
Tverrkraft på utgående aksel
[N]
fT, fH
Ytelsesreduserende faktorer for motoren
fZ
Tilleggsfaktor under beregningen av tverrkraften
H
Installasjonshøyde
h
Virkningsgrad framover
h’
Virkningsgrad bakover
h75 %/h100 %
Motorens virkningsgrad ved 75 %/100 % nominell last
[N]
[m over NN]
IA/IN
Forhold mellom motorens startstrøm og nominelle strøm
IN
Nominell strøm
IP..
Kapsling
iges
Girutveksling totalt
isch
Utveksling til snekkehjulstrinnet
JUmg
Omgivelsestemperatur
[°C]
JLast
Drevet massetreghetsmoment
[10–4 kgm2]
JMot
Massetreghetsmoment til motoren
[10–4 kgm2]
JX
Massetreghetsmoment redusert til motorakselen
[10–4 kgm2]
JZ
Massetreghetsmoment til den tunge viften
[10–4 kgm2]
Ma
Utgående dreiemoment
[Nm]
MB
Bremsemoment
[Nm]
MH/MN
Forhold mellom motorens akselerasjonsmoment og nominelle moment
MA/MN
Forhold mellom motorens startmoment og nominelle moment
na
Utgående turtall
[1/min]
ne
Inngående turtall
[1/min]
nM
Motorturtall
[1/min]
nN
Merketurtall
[1/min]
Pa
Utgående effekt
[kW]
Pe
Girets beregnede driveffekt
[kW]
PN
Merkeeffekt
[kW]
S.., % ED
Driftsmodus og relativ innkoblingstid ED
T
Syklustid
[min]
t1
Motorbremsens reaksjonstid
[10-3 s]
t2
Motorbremsens aktiveringstid
[10-3 s]
UBremse
Bremsens driftsspenning
[V]
UMot
Motorens driftsspenning
[V]
Z
Koblingshyppighet
[1/h], [c/h]
Z0
Ubelastet koblingshyppighet
[1/h], [c/h]
[A]
Håndbok – Gir og girmotorer
Indeks
11.2
Indeks
0...9
4Q-drift
for MOVIMOT®-girmotorer med brems
og ekstern bremsemotstand ..........141
for MOVIMOT®-girmotorer med integrert
bremsemotstand ............................139
for MOVIMOT®-girmotorer med mekanisk
brems ............................................137
A
Absoluttverdigiver .............................................126
Adapter
for montering av IEC-motorer .....................215
for montering av servomotorer ...................218
Aksialkrefter ........................................................53
ATEX, eksplosjonsbeskyttelse ............................14
B
Belastningsfaktor
Beregne belastningsfaktor ............................50
ekstra belastningsfaktor for snekkegir ..........52
SEW-belastningsfaktor fB ............................51
Bremsemotorer ...................................................13
Byggeformbetegnelse
seks byggeformer M1-M6 ...........................157
Byggeformer .....................................................157
Forklaring byggeformsider ..........................163
Girmotorer med rett utveksling ...................169
MOVIMOT®-drives .....................................187
Snekkegirmotorer .......................................177
Spiroplan®-girmotorer .................................183
Spruttap ............................................... 47, 163
Tannhjulsgirmotorer ...................................164
Trefasevekselstrømsmotorer ......................186
Vinkeltannhjulsgirmotorer ...........................172
D
Deksler, stasjonære ..........................................225
Demontering av gir med hulaksel og kile
med SEW-monterings-/demonteringssett ..204
Dokumentasjon, tilleggs- ................................ 9, 43
Driftsmodi MOVIMOT®-trefasevekselstrømmotorer ....................................................137
E
ECOFAST®
Beskrivelse .................................................148
Fabrikknummer ..........................................149
Eksplosjonsbeskyttelse iht. ATEX .......................14
Energibesparende motorer .................................16
Håndbok – Gir og girmotorer
F
Flenskontur FF.., KF.., SF.. og WF.. ................ 223
Flenskonturer FAF.., KAF.., SAF.. og WAF.. ... 224
Flenskonturer RF.. og R..F .............................. 222
Flertrinns girmotorer ..................................... 12, 49
G
Generelle merknader ......................................... 11
Gir
Langtidslagring ............................................ 19
Prosjektering ................................................ 46
Typebetegnelser .......................................... 22
Gir med redusert spillerom ................................. 12
Girmontering .................................................... 221
Girmotorer i aseptiskutførelse ............................ 20
Girmotorer med rett utveksling
Byggeformer .............................................. 169
Giver og prefabrikerte kabler ........................... 123
Givere, oversikt ................................................ 123
Giverkabler, prefabrikerte ................................ 128
H
HIPERFACE®-giver ......................................... 127
Hulaksel, forskjøvet med krympeskive ............. 208
Hurtigkontakter, kontaktbelastbarhet ............... 117
I
Impulsgiver
Giver med massiv aksel EV.. ..................... 125
Hulakselgiver EH.. og spredeakselgiver ES.. .............................. 125
Internasjonale markeder .................................... 13
K
Kabelbroer ......................................................... 60
Klemforbindelse TorqLOC® ............................. 206
Kontaktbelastbarhet for hurtigkontakter ........... 117
L
Langtidslagring, gir ............................................. 19
M
Momentarmer
Forslag til utforming ................................... 221
momentarmer som kan leveres ................. 221
Montering av gir med hulaksel og kile
Bruk SEW-monterings-/demonteringssett . 202
festedeler inkludert i leveringen ................. 200
Montering gir .................................................... 221
Monteringsadapter for giver ............................. 126
227
Indeks
MOVIMOT®-trefasevekselstrømmotorer
Driftsmodi ...................................................137
MOVI-SWITCH®
Virkemåte ...................................................144
Ekstern vifte ............................................... 131
EMC-tiltak .................................................... 89
Frekvens og spenning ................................. 92
N
Koblingshyppighet ....................................... 98
Nærkontaktsensor .............................................127
med omformer ........................................... 151
Motorer for USA og Canada ........................ 94
Nødstopp-egenskaper ......................................110
O
Oljeutjevningsbeholder .......................................48
Opplysninger ved bestilling
Eksempler ..................................................162
Posisjon til utgående aksel og
utgående flens ...............................158
Posisjon til utgående side på vinkelgir .......159
Posisjonen til koblingsboks og
kabelinnføring ....................... 161, 188
Posisjonen til motorkoblingsboks og
kabelinnføring ................................160
Utgående dreieretning ved tilbakeløpssperre ............................................158
Overflatebeskyttelse ...........................................17
P
Produktbeskrivelse, generelle merknader ...........11
Produktgrupper .....................................................7
Prosjektere RM-gir ..............................................57
Prosjektering av drives
forløp ............................................................45
Opplysninger om valg av drives ...................44
tilleggsdokumentasjon ..................................43
Prosjektering av gir
Belastningsfaktor ..........................................50
Belastningspunkt utenfor senter,
omregning av tverrkraft ...................55
Belastningspunkt, definisjon .........................54
Flertrinns gir .................................................49
Kabelbroer ....................................................60
Oljeutjevningsbeholder .................................48
Omregning av tverrkraft, girkonstanter .........56
RM-gir ...........................................................57
Motorvern .................................................... 90
Nominelle data ............................................. 87
Relativ innkoblingstid ................................... 97
Toleranser ................................................... 88
Tverrkraftomregning .................................. 101
Valg av turtallsgiver ................................... 123
Prosjekteringsforløp ........................................... 45
R
RM-girmotorer .................................................... 12
Rullelagerfett .................................................... 193
Rustbeskyttelse .................................................. 17
S
Selvsperring snekke- eller Spiroplan®-gir .......... 46
SEW-EURODRIVE
Konsern ......................................................... 6
Produkter ....................................................... 7
Systemer ....................................................... 7
SEW-girenes virkningsgrad ................................ 46
Smøremidler
Generelle merknader ................................. 193
Påfyllingsmengder for smøremidler ........... 195
Rullelagerfett ............................................. 193
Smøremiddeltabell ..................................... 194
Snekkegirmotorer
Byggeformer .............................................. 177
Utførelser ..................................................... 38
Spiroplan®-girmotorer ........................................ 12
Byggeformer .............................................. 183
Utførelser ..................................................... 40
Spruttap ..................................................... 47, 163
SEW-girenes virkningsgrad ..........................46
T
Tannhjulsgirmotorer
Byggeformer .............................................. 164
Spruttap ........................................................47
Utførelser ..................................................... 33
tillatt aksialkraft .............................................54
tillatt tverrkraft ...............................................53
Tappvekselmotorer
Utførelser ..................................................... 34
Tverr- og aksialkrefter ..................................53
TorqLOC®-klemforbindelse .............................. 206
Selvsperring snekke- eller Spiroplan®-gir .....46
228
Prosjektering av trefasevekselstrømsmotorer
Effektreduksjon ............................................ 95
Håndbok – Gir og girmotorer
Indeks
Trefasevekselstrømsmotor med brems
Bremsearbeid, tillatt ....................................108
Bremsestyring ............................................110
Bremsestyringer, prinsipielle
koblingsbilder ................................111
Generelle merknader ..................................106
Trefasevekselstrømsmotorer
Beskyttelsestak C .......................................133
Bryter- og sikkerhetsinnretninger .................89
Byggeformbetegnelser ...............................186
CSA/NEMA/UL-R .......................................103
Drift på SEW-omformer ..............................150
Driftsmodi .....................................................96
Drivegenskaper med omformer ..................152
Ekstern vifte ................................................131
Ekstra svingmasse Z (tung vifte) ................132
Elektriske karakteristika ................................92
Giver og prefabrikerte kabler ......................123
JIS/JEC ......................................................104
Kapsling ......................................................100
Koblingshyppighet ........................................98
med ECOFAST® ........................................148
MOVIMOT® ................................................134
MOVI-SWITCH® .........................................143
Myk polvender WPU ...................................147
Nominelle data .............................................87
Standarder og forskrifter ...............................87
Temperaturklasser .......................................95
Tilbakeløpssperre RS .................................132
Tverrkrefter .................................................101
Vibrasjonsegenskaper ................................100
V.I.K. ...........................................................104
Tverrkrefter .........................................................53
Håndbok – Gir og girmotorer
Typebetegnelse
Eksempel på girmotor ............................ 25, 28
Eksempel på MOVIMOT®-girmotor ............. 32
Eksempler på trefasevekselstrømsmotorer ........................................... 29
Gir og ekstrautstyr ....................................... 22
MOVIMOT® ................................................. 30
MOVIMOT® med AS-grensesnitt ................. 31
Trefasevekselstrømsmotorer og
ekstrautstyr ..................................... 26
U
Utførelser
Snekkegirmotorer ........................................ 38
Spiroplan®-girmotorer .................................. 40
Tannhjulsgirmotorer ..................................... 33
Tappvekselmotorer ...................................... 34
Trefasevekselstrømsmotor, eksempler ....... 42
Vinkeltannhjulsgirmotorer ............................ 36
Utførelser, mulige
Bremsemotorer ............................................ 13
Flertrinns girmotorer .................................... 12
for internasjonale markeder ......................... 13
redusert spillerom ........................................ 12
RM-girmotorer ............................................. 12
Spiroplan®-girmotorer .................................. 12
V
Valg av drives
nødvendige opplysninger ............................ 44
Vekselstrømsmotorer
Motoropsjoner, oversikt ............................... 86
Typebetegnelser .......................................... 26
Typebetegnelse, eksempler ........................ 29
Utførelser, eksempler .................................. 42
Vinkeltannhjulsgirmotorer
Byggeformer .............................................. 172
Utførelser ..................................................... 36
229
Adresser
Adresser
Tyskland
Hovedadministrasjon
Produksjon
Salg
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Postboksadresse
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Produksjon
Graben
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Postboksadresse
Postfach 1220 • D-76671 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Östringen
SEW-EURODRIVE Östringen GmbH
Franz-Gurk-Straße 2
D-76684 Östringen
Postboksadresse
Postfach 1174 • D-76677 Östringen
Tel. +49 7253 92540
Fax +49 7253 925490
[email protected]
Midt-Tyskland
Gir / motorer
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Midt-Tyskland
Elektronikk
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Nord-Tyskland
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (ved Hannover)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Øst-Tyskland
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (ved Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Sør-Tyskland
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (ved München)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Vest-Tyskland
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (ved Düsseldorf)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Servicekompetansesenter
Tekniske
avdelinger
230
Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Augsburg
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
August-Wessels-Straße 29
D-86156 Augsburg
Tel. +49 821 22779-10
Fax +49 821 22779-50
[email protected]
Berlin
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Lilienthalstraße 3a
D-12529 Schönefeld
Tel. +49 33762 2266-30
Fax +49 33762 2266-36
[email protected]
Bodensjøen
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Burgbergring 91
D-88662 Überlingen
Tel. +49 7551 9226-30
Fax +49 7551 9226-56
[email protected]
Bremen
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Kohlhökerstr.48
D-28203 Bremen
Tel. +49 421 33918-0
Fax +49 421 33918-22
[email protected]
Dortmund
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Hildastraße 10
D-44145 Dortmund
Tel. +49 231 912050-10
Fax +49 231 912050-20
[email protected]
Dresden
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Hauptstraße 32
D-01445 Radebeul
Tel. +49 351 26338-0
Fax +49 351 26338-38
[email protected]
Erfurt
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Blumenstraße 70
D-99092 Erfurt
Tel. +49 361 21709-70
Fax +49 361 21709-79
[email protected]
Güstrow
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Thünenweg 19
D-18273 Güstrow
Postboksadresse
Postfach 1216 • D-18262 Güstrow
Tel. +49 3843 8557-80
Fax +49 3843 8557-88
[email protected]
11/2006
Adresser
Tyskland
11/2006
Hamburg
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bramfelder Straße 119
D-23305 Hamburg
Tel. +49 40 298109-60
Fax +49 40 298109-70
[email protected]
Hannover/
Garbsen
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Str.40-42
D-30823 Garbsen
Postboksadresse
Postfach 1104 53 • D-30804 Garbsen
Tel. +49 5137 8798-10
Fax +49 5137 8798-50
[email protected]
Heilbronn
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Zeppelinstraße 7
D-74357 Bönnigheim
Postboksadresse
Postfach 68 • D-74355 Bönnigheim
Tel. +49 7143 8738-0
Fax +49 7143 8738-25
[email protected]
Herford
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Radewiger Straße 21
D-32052 Herford
Postboksadresse
Postfach 4108 • D-32025 Herford
Tel. +49 5221 9141-0
Fax +49 5221 9141-20
[email protected]
Karlsruhe
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ettlinger Weg 2
D-76467 Bietigheim
Postboksadresse
Postfach 43 • D-76463 Bietigheim
Tel. +49 7245 9190-10
Fax +49 7245 9190-20
[email protected]
Kassel
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Lange Straße 14
D-34253 Lohfelden
Tel. +49 561 95144-80
Fax +49 561 95144-90
[email protected]
Koblenz
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bahnstraße 17a
D-56743 Mendig
Tel. +49 2652 9713-30
Fax +49 2652 9713-40
[email protected]
Lahr
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Europastraße 3
D-77933 Lahr / Schwarzwald
Tel. +49 7821 90999-60
Fax +49 7821 90999-79
[email protected]
Langenfeld
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld
Tel. +49 2173 8507-10
Fax +49 2173 8507-50
[email protected]
Magdeburg
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Burgstraße 7
D-39326 Wolmirstedt
Tel. +49 39201 7004-1
Fax +49 39201 7004-9
[email protected]
Mannheim
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Radeberger Straße 2
D-68309 Mannheim
Tel. +49 621 71683-10
Fax +49 621 71683-22
[email protected]
München
SEW-EURODRlVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim
Tel. +49 89 909551-10
Fax +49 89 909551-50
[email protected]
Münster
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Von-Vincke-Straße 14
D-48143 Münster
Tel. +49 251 41475-11
Fax +49 251 41475-50
[email protected]
Nürnberg
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Plattenäckerweg 6
D-90455 Nürnberg
Tel. +49 911 98884-50
Fax +49 911 98884-60
[email protected]
Regensburg
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Im Gewerbepark A15
D-93059 Regensburg
Tel. +49 941 46668-68
Fax +49 941 46668-66
[email protected]
Rhein-Main
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Niederstedter Weg 5
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49 6172 9617-0
Fax +49 6172 9617-50
[email protected]
Stuttgart
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Friedrich-List-Straße 46
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 16072-0
Fax +49 711 16072-72
[email protected]
Ulm
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 14
D-89160 Dornstadt
Tel. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
[email protected]
231
Adresser
Tyskland
Würzburg
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
D-97076 Würzburg-Lengfeld
Tel. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
[email protected]
Zwickau /
Meerane
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg1
D-08393 Meerane
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-20
[email protected]
Produksjon
Salg
Service
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Produksjon
Forbach
SEW-EUROCOME
Zone Industrielle Technopole
Forbach Sud – B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montasje
Salg
Service
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Alsace FrancheComté
SEW-USOCOME
1, rue Auguste Gasser
F-68360 Soultz
Tel. +33 3 89 74 51 62
Fax +33 3 89 76 58 71
Alsace Nord
SEW-USOCOME
15, rue Mambourg
F-68240 Sigolsheim
Tel. +33 3 89 78 45 11
Fax +33 3 89 78 45 12
Aquitaine
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan
B.P.182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Ardennes
Lorraine
SEW-USOCOME
7, rue de Prény
F-54000 Nancy
Tel. +33 3 83 96 28 04
Fax +33 3 83 96 28 07
Bourgogne
SEW-USOCOME
10, rue de la Poste
F-71350 Saint Loup Géanges
Tel. +33 3 85 49 92 18
Fax +33 3 85 49 92 19
Bretagne Ouest
SEW-USOCOME
4, rue des Châtaigniers
F-44830 Brains
Tel. +33 2 51 70 54 04
Fax +33 2 51 70 54 05
Centre
Auvergne
SEW-USOCOME
27, avenue du Colombier
F-19150 Laguenne
Tel. +33 5 55 20 12 10
Fax +33 5 55 20 12 11
Centre
Pays de Loire
SEW-USOCOME
9, rue des Erables
F-37540 Saint Cyr sur Loire
Tel. +33 2 47 41 33 23
Fax +33 2 47 41 34 03
Champagne
SEW-USOCOME
2, chemin des Suivots
F-10120 Saint André les Vergers
Tel. +33 3 25 79 63 24
Fax +33 3 25 79 63 25
Lyon Nord-Est
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 03
Fax +33 4 72 15 37 15
Frankrike
Tekniske
avdelinger
232
11/2006
Adresser
Frankrike
Lyon Ouest
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 04
Fax +33 4 72 15 37 15
Lyon Sud-Est
SEW-USOCOME
Montée de la Garenne
F-26750 Génissieux
Tel. +33 4 75 05 65 95
Fax +33 4 75 05 65 96
Nord
SEW-USOCOME
348, rue du Calvaire
F-59213 Bermerain Cidex 102
Tel. +33 3 27 27 07 88
Fax +33 3 27 27 24 41
Normandie
SEW-USOCOME
5 rue de la Limare
F-14250 Brouay
Tel. +33 2 31 37 92 86
Fax +33 2 31 74 68 15
Paris Est
SEW-USOCOME
Résidence Le Bois de Grâce
2, allée des Souches Vertes
F-77420 Champs sur Marne
Tel. +33 1 64 68 40 50
Fax +33 1 64 68 45 00
Paris Ouest
SEW-USOCOME
42 avenue Jean Jaurès
F-78580 Maule
Tel. +33 1 30 90 89 86
Fax +33 1 30 90 93 15
Paris Picardie
SEW-USOCOME
25 bis, rue Kléber
F-92300 Levallois Perret
Tel. +33 1 41 05 92 74
Fax +33 1 41 05 92 75
Paris Sud
SEW-USOCOME
6. chemin des Bergers
Lieu-dit Marchais
F-91410 Roinville sous Dourdan
Tel. +33 1 60 81 10 56
Fax +33 1 60 81 10 57
Provence
SEW-USOCOME
Résidence Les Hespérides Bât. B2
67, boulevard des Alpes
F-13012 Marseille
Tel. +33 4 91 18 00 11
Fax +33 4 91 18 00 12
Pyrénées
SEW-USOCOME
271, Lieu-dit Ninaut
F-31190 Caujac
Tel. +33 5 61 08 15 85
Fax +33 5 61 08 16 44
Sud-Atlantique
SEW-USOCOME
12, rue des Pinsons
F-44120 Vertou
Tel. +33 2 40 80 32 23
Fax +33 2 40 80 32 13
Alger
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Perth
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
105 Robinson Avenue
Belmont, W.A. 6104
Tel. +61 8 9478-2688
Fax +61 8 9277-7572
[email protected]
Brisbane
SEW-EURODRIVE PTY.LTD.
1 /34 Collinsvale St
Rocklea, Queensland, 4106
Tel. +61 7 3272-7900
Fax +61 7 3272-7901
[email protected]
Algerie
Salg
Argentina
Montasje
Salg
Service
Australia
Montasje
Salg
Service
11/2006
233
Adresser
Australia
Tekniske
avdelinger
Adelaide
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
Unit 1/601 Anzac Highway
Glenelg, S.A. 5045
Tel. +61 8 8294-8277
Fax +61 8 8294-2893
[email protected]
Townsville
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814
Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
[email protected]
Dhaka
Triangle Trade International
Bldg-5, Road-2, Sec-3,
Uttara Model Town
Dhaka-1230 Bangladesh
Tel. +880 2 8912246
Fax +880 2 8913344
Montasje
Salg
Service
Brussel
SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Teknisk
avdeling
Flandern
SEW Caron-Vector S.A.
Industrieweg 112-114
B-9032 Gent (Wondelgem)
Tel. +32 92 273-452
Fax +32 92 274-155
La Paz
GRUPO LARCOS LTDA.
Av. Jose Carrasco Not. 1398
Entre Hugo Estrada Y Av. Busch
La Paz
Tel. +591 2 221808
Fax +591 2 220085
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250
Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
[email protected]
Bangladesh
Salg
Belgia
Bolivia
Salg
Brasil
Produksjon
Salg
Service
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil.
Bulgaria
Salg
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Canada
Montasje
Salg
Service
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada.
Chile
Montasje
Salg
Service
234
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Postboksadresse
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
11/2006
Adresser
Colombia
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
København
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 2566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 2594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Manila
SEW-EURODRIVE Pte Ltd
Manila Liaison Office
Suite 110, Ground Floor
Comfoods Building
Senator Gil Puyat Avenue
1200 Makati City
Tel. +63 2 894275254
Fax +63 2 8942744
[email protected]
Montasje
Salg
Service
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Tekniske
avdelinger
Helsinki
SEW-EURODRIVE OY
Luutnantinaukio 5C LT2
FIN-00410 Helsinki
Tel. +358 201 589-300
Fax + 358 9 5666-311
[email protected]
Vaasa
SEW-EURODRIVE OY
Kauppapuistikko 11 E
FIN-65100 Vaasa
Tel. +358 3 589-300
Fax +358 6 3127-470
Libreville
Electro-Services
B.P. 1889
Libreville
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Salg
Service
Aten
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Teknisk
avdeling
Thessaloniki
Christ. Boznos & Son S.A.
Maiandrou 15
562 24 Evosmos, Thessaloniki
Tel. +30 2 310 7054-00
Fax +30 2 310 7055-15
[email protected]
Montasje
Salg
Service
Danmark
Montasje
Salg
Service
Egypt
Salg
Service
Elfenbenskysten
Salg
Estland
Salg
Filippinene
Teknisk avdeling
Finland
Gabon
Salg
Hellas
11/2006
235
Adresser
Hong Kong
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
[email protected]
Montasje
Salg
Service
Baroda
SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Tekniske
avdelinger
Bangalore
SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore
Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
[email protected]
Calcutta
SEW EURODRIVE INDIA PVT. LTD.
Juthika Apartment, Flat No. B1
11/1, Sunny Park
Calcutta - 700 019
Tel. +91 33 24615820
Fax +91 33 24615826
[email protected]
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
F2, 1st Floor, Sarvamangala Indira
New No. 67, Bazullah Road
Chennai - 600 017
Tel. +91 44 28144461
Fax +91 44 28144463
[email protected]
Hyderabad
SEW-EURODRIVE India Pvt. Limited
408, 4th Floor, Meridian Place
Green Park Road
Amerpeet
Hyderabad
Tel. +91 40 23414698
Fax +91 40 23413884
[email protected]
Mumbai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai
Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
[email protected]
New Delhi
SEW-EURODRIVE India Private Limited
303 Kirti Deep,
2-Nangal Raya Business Centre
New Delhi 110 046
Tel. +91 11 28521566
Fax +91 11 28521577
[email protected]
Pune
SEW-EURODRIVE India Private Limited
206, Metro House 7
Mangaldas Road
Pune 411001, Maharashtra
Tel. +91 20 26111054
Fax +91 20 26132337
[email protected]
Jakarta
SEW-EURODRIVE Pte Ltd.
Jakarta Liaison Office,
Menara Graha Kencana
Jl. Perjuangan No. 88, LT 3 B, Kebun Jeruk,
Jakarta 11530
Tel. +62 21 5359066
Fax +62 21 5363686
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
Reykjavik
Vélaverk ehf.
Bolholti 8, 3h.
IS - 105 Reykjavik
Tel. +354 568 3536
Fax +354 568 3537
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
[email protected]
Montasje
Salg
Service
India
Indonesia
Teknisk
avdeling
Irland
Salg
Service
Island
Salg
Israel
Salg
236
11/2006
Adresser
Italia
Montasje
Salg
Service
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tekniske
avdelinger
Bologna
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Emilia,172
I-40064 Ozzano dell'Emilia (Bo)
Tel. +39 051 796-660
Fax +39 051 796-595
Caserta
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Viale Carlo III Km. 23,300
I-81020 S. Nicola la Strada (Caserta)
Tel. +39 0823 219011
Fax +39 0823 421414
Firenze
RIMA
Via Einstein, 14
I-50013 Campi Bisenzio (Firenze)
Tel. +39 055 898 58-21
Fax +39 055 898 58-30
Pescara
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Emilia,172
I-40064 Ozzano dell'Emilia (Bo)
Tel. +39 051 796-660
Fax +39 051 796-595
Torino
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Filiale Torino
c.so Unione Sovietica 612/15 - int. C
I-11035 Torino
Tel. +39 011 3473780
Fax +39 011 3473783
Verona
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via P. Sgulmero, 27/A
I-37132 Verona
Tel. +39 045 97-7722
Fax +39 045 97-6079
Montasje
Salg
Service
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Tekniske
avdelinger
Fukuoka
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD.
C-go, 5th-floor, Yakuin-Hiruzu-Bldg.
1-5-11, Yakuin, Chuo-ku
Fukuoka, 810-0022
Tel. +81 92 713-6955
Fax +81 92 713-6860
[email protected]
Osaka
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD.
B-Space EIRAI Bldg., 3rd Floor
1-6-9 Kyoumachibori,
Nishi-ku, Osaka, 550-0003
Tel. +81 6 6444--8330
Fax +81 6 6444--8338
[email protected]
Tokyo
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD.
Izumi-Bldg. 5 F
3-2-15 Misaki-cho Chiyoda-ku, Tokyo
101-0061
Tel. +81 3 3239-0469
Fax +81 3 3239-0943
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03
Produksjon
Montasje
Salg
Service
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montasje
Salg
Service
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
P. R. China
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
[email protected]
Japan
Kamerun
Salg
Kina
11/2006
237
Adresser
Kina
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
P. R. China
Tel. +86 24 22521596
Fax +86 24 22521579
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Daegu
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No.1108 Sungan officete
l 87-36, Duryu 2-dong, Dalseo-ku
Daegu 704-712
Tel. +82 53 650-7111
Fax +82 53 650-7112
[email protected]
DaeJeon
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 2017, Hongin offictel
536-9, Bongmyung-dong, Yusung-ku
Daejeon 305-301
Tel. +82 42 828-6461
Fax +82 42 828-6463
[email protected]
Kwangju
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
4fl., Shinhyun B/D
96-16 Unam-dong, Buk-ku
Kwangju 500-170
Tel. +82 62 511-9172
Fax +82 62 511-9174
[email protected]
Seoul
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No.1104 Sunkyung officetel
106-4 Kuro 6-dong, Kuro-ku
Seoul 152-054
Tel. +82 2 862-8051
Fax +82 2 862-8199
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Brussel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Korea
Montasje
Salg
Service
Tekniske
avdelinger
Kroatia
Salg
Service
Latvia
Salg
Libanon
Salg
Litauen
Salg
Luxembourg
Montasje
Salg
Service
238
11/2006
Adresser
Malaysia
Montasje
Salg
Service
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Tekniske
avdelinger
Kota Kinabalu
SEW-EURODRIVE Sdn Bhd
(Kota Kinabalu Branch)
Lot No. 2,1st Floor, Inanam Baru
Phase III, Miles 5.1 /2, Jalan Tuaran, Inanam
89350 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia
Tel. +60 88 424792
Fax +60 88 424807
Kuala Lumpur
SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.
No. 2, Jalan Anggerik Mokara 31/46
Kota Kemuning Seksyen 31
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel. +60 3 5229633
Fax +60 3 5229622
[email protected]
Kuching
SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.
Lot 268, Section 9 KTLD
Lorong 9, Jalan Satok
93400 Kuching, Sarawak
East Malaysia
Tel. +60 82 232380
Fax +60 82 242380
Penang
SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.
No. 38, Jalan Bawal
Kimsar Garden
13700 Prai, Penang
Tel. +60 4 3999349
Fax +60 4 3999348
[email protected]
Casablanca
Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
[email protected]
Queretaro
SEW-EURODRIVE