Høstprogram 2014 - Midgard historiske senter

Download Report

Transcript Høstprogram 2014 - Midgard historiske senter

Midgard
historisk
senter
Foto: Kirsten Helgeland
Høstprogram 2014
Pil- OG BUE
Fredag 29. august kl. 18.00
Ivar Malde:
Åpning av utstillingen
«Pil og bue - midt i
blinken» og foredrag
med Ivar Malde: Pil og
bue- forhistorisk?
Fredag åpner utstillingen ”Pil og bue - midt i blinken” i
Gildehallen på Borre! Utstillingen viser utviklingen av pilog bue-teknologien fra steinalder og frem til i dag. Det vil
være enkel servering under arrangementet.
Kl. 19.00 foreleser arkeolog og buemaker Ivar Malde om
pil-og bue gjennom historien. Foredraget vil ta for seg
hvordan buen har utviklet seg fra steinalder og helt frem
til 1800-tallet. Hvilke arkeologiske funn har vi, og hva er det
som kjennetegner de forskjellige buene i konstruksjon og
bruk?
Ivar Malde driver til daglig Kviljo buemakeri, hvor han
produserer tradisjonelle buer, piler og annet tilbehør, basert
på arkeologiske og historiske funn
Entré kr 100,-
GILDEHALLEN
Foto: Are Onstad
Gildehallen Lørdag 30. august Kl. 11.00 – 19.00
NM i historisk
bueskyting
utendørs 2014
Midgard
historisk
senter,
i
samarbeid
med
Tunsbergbaglerene og Norsk langbuelag, inviterer til NM i
historisk bueskyting på Midgard. Arrangementet vil foregå
rundt og omkring Gildehallen. Publikum vil få mulighet til
å overvære konkurransen, som består av blinkskudd på 6, 12,
18, 24 og 30 meter.
Skytterne bruker historiske buer og stiller i historiske
drakter. Det konkurreres også i bue og pilmaking ettersom
flere av skytterne lager utstyret sitt selv. Til sist kåres
årets historiske skytter. En jury på 3 bestemmer hvem
som stiller i den mest historisk korrekte drakten. Her skal
det være samsvar mellom bekledning, bue, piler og øvrig
skytterutstyr. Publikum har muligheten til å være med på å
stemme på den fineste buen og den fineste pilen.
Det blir salg av mat i og utenfor Gildehallen, det vil også
være et lite vikingmarked med salgsboder.
Billettpris voksne 100,- barn 60,- familie 250,-
FOREDRAG
Onsdag 17. september Kl. 19.00
Ragnar Orten Lie:
Jakt og fangst i
jern- og middelalder
Norge skiller seg ut i fra de øvrige europeiske landene
siden jakt og fangst i stor grad har vært styrt av grunneier
på selvstendige gårder. I Norge har fokus vært på matauk.
Dette har også medført at alle måtte ha en del kunnskap,
men dessverre er lite skrevet ned. I resten av Europa har
mye av jakten vært styrt av adelen, som har eid store
landområder. Jakten var strengt regulert og lite tilgjengelig
for folk flest. Jakt var knyttet til herskerideologien, og den
hadde et statuspreg som overskygget den rene matauken.
Dette medførte et behov for faste jaktmestre og førte til at
mye kunnskap ble nedtegnet. Det finnes mye jaktlitteratur
som går tilbake til 1300- tallet, denne litteraturen er
relevante kilder også for norsk jakt og fangst.
Ragnar Orten Lie er arkeolog og ansatt i Vestfold
fylkeskommune. Innlegget vil omhandle fangstmetoder
brukt i jern- og middelalder. Storvilt skal selvsagt omtales,
men rovdyr, småvilt, og fugl vil få like stor plass. Flere sentrale
jaktbøker blir presentert. Symbolske aspekter, jakt som ledd i
herskerideologi og trening til krig blir også berørt.
Entré kr 100,-
Borre kirke
Søndag 21. september kl. 18.00
BJØRN SUNDQUIST
ALLIAS SOGNEPREST
FREDRIK WETTERGREN
ANNO 1814 i BORRE KIRKE
Søndag 21.september kl.18.00 i Borre kirke, fremfører
skuespiller Bjørn Sundquist den preken som sogneprest
Fredrik Wettergren holdt i Borre kirke den 4.mars i 1814.
Denne prekenen ble holdt samme dag som valget av
representant til riksforsamlingen i Eidsvoll ble gjennomført.
Iført samme type prestekjole som sogneprest Wettergren brukte
i 1814 vil Sundquist fremføre denne fra prekestolen i Borre kirke.
Det blir en enkel musikalsk ramme med bl. a salmesang anno
1814. Dette er et arrangement i anledning Grunnlovsjubileet og
er et samarbeid med Midgard historisk senter.
Arrangementet er støttet av Tunsberg bispedømmeråd og
Horten kommune og sponses av Sparebanken1 Vestfold og
Buskerud.
Billettpris: Kr. 200,-. Forhåndssalg av billetter:
Bakkenteigen Kulturhus og Midgard historisk senter.
Tunsberg
Bispedømmeråd
GILDEHALLEN
Lørdag 27. september kl. 16.00 i Gildehallen
Det ljomar av viking!
Konsertforestillingen ”Det ljomar av viking!” har
sin urpremiere i Gildehallen denne lørdagen. Tre
skjebnegudinner guider oss gjennom en musikalsk
reise, der musikken fremføres på vikingtidsinstrumenter.
Forestillingen passer for både voksne og barn som vil ha en
annerledes musikalsk opplevelse.
Musikken er nykomponert for anledningen av komponist
Ragnar Bjerkreim, og historien er skrevet av dramatiker Liv
Bjørgum. Ensemblet består av musikerne Linda Christine
Bergaplass (seljefløyter og beinfløyte), Vera Margareta With
Due (lyre og sang) og Susanne B. Torgersen (bukkehorn og
lur). De har hentet inspirasjon fra tidligere prosjekter innen
oldtidsmusikk, kammermusikk og historisk formidling. Med
forestillingen ønsker ensemblet å utforske vikingtidens
lydlandskap og utvide vår forståelse av vikingtidens
mennesker.
Velkommen!
Forestillingen er
støttet av Kulturrådet.
Billettpris: voksne 150,- barn 80,- familie 350,-
Barnas midgard
G
aktiviøyal
tet
for he sdag
famili le
en!
Onsdag 1. oktober kl. 12.00 – 15.00
Høstferiemoro
i Gildehallen
Midgard arrangerer høstferiemoro for alle barn med
skolefri denne uken!
Høstferiemoro er en aktivitetsdag for hele familien med
lang tradisjon på Midgard. Denne dagen er viet til lek
og moro, med fokus på vikingens håndverk. Som vanlig
vil det bli pil-og-bueskyting, veving på vikingvis, diverse
håndverksaktiviteter og matservering.
Velkommen til en dag i vikingtiden!
Billettpris: voksne 100,- barn 50,- familie 250,-
utstillingsåpning
Fredag 10. oktober kl. 18.00
Thor Heyerdahl 100-års jubileum
6. oktober 2014 er det 100 år siden Thor Heyerdahl ble
født. Thor Heyerdahl er uten tvil en av de mest profilerte
menneskene som er født i Vestfold, og hans visjoner og
fokusområder har satt spor etter seg verden rundt. Heyerdahl
er også en verdenskjent eventyrer, og i akademiske kretser har
han skapt debatt, bidratt til undring og fått anerkjennelse.
Thor Heyerdahl var en habil tegner, og gjennom tegningene
får man et innblikk i Heyerdahl som menneske, om hans
drømmer og interesser. I forbindelse med hans fødselsdag
åpner Midgard historisk senter en utstilling hvor vi viser et
utvalg tegninger fra barneårene og videre gjennom livet.
Tegningene er livlige, humoristiske og også alvorlige, og
utstillingen er særlig rettet mot barn og unge.
Fri entré
Foredrag
Onsdag 15. oktober kl. 19.00
Kjartan Fønstelien
200 år med nasjonaldannelse, kulturarven
på godt og vondt
Unge og gamle nasjoner har til alle tider benyttet
kulturarven som en samlende felles identitet. Norge skiller
seg ikke fra dette på noen måte. Særlig vikingtiden har vært
viktig for vårt selvbilde.
Kons. daglig leder ved Midgard historisk senter B. Kjartan
Fønstelien kåserer om tema «200 år med nasjonaldannelse,
kulturarven på godt og vondt»
Foredraget arrangeres i samarbeid med Borre historielag.
Entré kr 100,(Fri entré for medlemmer av Borre historielag)
Foredrag
Foto: KHM
Onsdag 22. oktober Kl. 19.00
Unn Pedersen
Økonomi i vikingtid
Skrekkslagne munker skrev om vikingenes brutale herjinger
og om rikdom som ble skaffet til veie gjennom krigføring og
ran. Fokuset på den voldelige aktiviteten er høyst forståelig,
men herjinger var langt fra den eneste inntektskilden for
vikingene.
Mange ulike former for utveksling kjennetegnet økonomien
i Skandinavia i vikingtiden. Rikdom ble sikret både ved hjelp
av varebytte, kjøp og salg, krigføring, ran og gaveutveksling.
Dette mangfoldet tok skandinavene med seg på tokt og
reiser.
Dette foredraget er en unik sjanse til å få et dypere innblikk
i vikingenes omfattende økonomi og handel, som preget et
helt Europa for 1000 år siden. Unn Pedersen er arkeolog og
jobber som forsker ved universitetet i Oslo.
Entré kr 100,-
festival
Lørdag 8. november og
søndag 9. november kl. 12-16
Matfestival i
Gildehallen
Hva spiste egentlig vikingene? Vi kjenner lite til oppskrifter
fra vikingtiden, men i sagaene og mytene finner vi mange
beskrivelser av mat, drikke, gilder og kokkekunst. Gjennom
arkeologiske utgravninger vet man også en del om hvilke
råvarer og utstyr de hadde. Mat stod naturlig nok sentralt
i alle menneskers liv i vikingtiden, til hverdags spiste de
antageligvis ofte grøt, supper og gryteretter, mens kjøtt
var til fest. Det var nok også store variasjoner mellom
kostholdet til en vanlig bonde eller fisker, og til medlemmer
av samfunnets elite.
Kom og opplev mat fra forhistorien i Gildehallen! I
samarbeid med lokale og regionale produsenter smaker vi
oss igjennom vikingtiden. Her vil du få sjansen til å være
med på slakting og bearbeiding av kjøtt, tilberedning av
fisk og grønnsaker, og høre historier om hvordan vikingene
i alle lag ernærte seg.
Billetter: voksne 100,- barn 50,- familie 250,-
Festival
Lørdag 22. og
søndag 23. november kl. 11.00 - 21.00
Filmfestival på
Midgard
I samarbeid med Tønsberg filmklubb vil Midgard
historisk senter vise filmen Erik the Viking på storskjerm i
Gildehallen. Filmen er en komedie fra 1989 med bl.a. John
Cleese og Tim Robbins, og handler om vikingen Erik og
hans menn som reiser over havet for å finne Valhall, slik at
de kan få gudene til å ende en æra med Ragnarok.
I løpet av lørdagen vil det også bli vist en rekke andre
filmer knyttet til vikinger og vikingtid, som passer for hele
familien!
Følg med på vår hjemmeside og facebookside for mer
informasjon om arrangementet!
Entré kr 100,-
GILDEHALLEN
Lørdag 6. desember kl. 12.00 - 16.00
Jol i vikingtid
Midgard ønsker publikum velkommen til jolefeiring i
Gildehallen på Borre!
Midtvinters feiret vikingene jol, i måneden ylir – det samme
ordet som jul. Dette er tiden fra slutten av november til
begynnelsen av januar og kalles vintersolverv. Blotet
midtvinters hadde som formål å hjelpe maktene til å
overvinne kulde og mørketid. Slekt og venner samlet seg,
menneskene hadde behov for fet mat og samvær for å
overleve vinteren.
I løpet av dagen kan man høre spennende fortellinger,
delta på forskjellige håndverksaktiviteter, spise grøt
og spekemat, og besøke den mystiske haugmannen.
Vikingene på Borre trenger dessuten din hjelp til å blote
for et godt år og fred!
Billetter: voksne 100,- barn 50,- familie 250,-
GILDEHALLEN
Lørdagsåpent
i Gildehallen
høsten 2014
fra 27. september
Har du lyst til å prøve å brygge øl, lære deg brikkebåndsveving
eller andre håndverkstradisjoner fra vikingtiden? Da er du
velkommen til Gildehallen på Borre!
Høsten 2014 holder Midgard åpent i Gildehallen på de
fleste lørdager. I løpet av disse lørdagene vil det arrangeres
forskjellige håndverkskurs, det vil bli servert mat og ulike
former for underholdning vil foregå på kveldene.
Hold av lørdager og følg med på våre hjemmesider og
facebookside for mer informasjon!
Billetter: voksne 100,- barn 50,- familie 250,-
UTSTILLING
an
ten Helgel
Foto: Kirs
d
Foto: Kirs
te
Se vår
utstilling
nd
n Helgela
Gokstad i et nytt lys
I mars 2014 åpnet utstillingen «Gokstad i et nytt lys» på
Midgard. Nå har Midgard gleden av å åpne en utvidet
versjon av utstillingen på senteret.
Den utvidede delen består av gjenstander og fotografier
av funn fra Oseberghaugen i Tønsberg og Skipshaugen
på Borre. For første gang siden utgravningen i 1852 er
det eksklusive og gullforgylte selehøvrebeslaget fra
Skipshaugen tilbake på Borre!
Utstillingen «Gokstad i et nytt lys» presenterer forøvrig
funnene fra de arkeologiske undersøkelsene på Gokstad
i 2012 og 2013, der det blant annet ble oppdaget en
markedsplass i tilknytning til Gokstadhaugen, på Heimdal.
Utstillingen setter funnene fra Gokstad, Oseberg og
Borre i et nytt lys gjennom en helt unik og spennende
presentasjon av de arkeologiske funnene. Gjennom en rekke
stillebenfotografier levendegjøres gjenstandenes historie,
og vi får et innblikk i hvordan og i hvilken sammenheng de
kan ha blitt brukt av datidens mennesker.
velkommen
til midgard
Foto: Mekonnen Wolday
Åpningstider:
1. mai - 15. september: hver dag 11.00 - 16.00
15. september - 1.mai: ons,tors,fre 11.00 - 14.00.
Søn 11.00-16.00
www.midgardsenteret.no Tlf. 33 07 18 50
Bli venn med
Midgard på
facebook