tverrfaglig medisinsk senter

Download Report

Transcript tverrfaglig medisinsk senter

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Heggeli helhetsmedisin
tverrfaglig medisinsk senter
februar 2013
s.3 - s.7
funksjonell medisin
s.8
kiropraktor
Tlf: 22 70 38 38
s.9
akupunktur
•
s.10,12 og 14
fysioterapi
s.15
nevralterapi
www.helhetsmedisin.no
s.17
psykolog
2
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Velkommen til oss!
Kommentar
Vi gjør vårt ytterste for at alle som besøker Heggeli helhetsmedisin skal bli fornøyde.
Funksjonell medisin – et unikt tilbud
Her kommer årets første avis fra Heggeli. Hensikten med
denne avisen er å informere dere lesere om at det finnes et
helsesenter i Oslo, som har et unikt tilbud! Blant annet til
pasienter, som av fastlegen har blitt møtt med kommentarer
som ”prøvene dine er fine, du er frisk!” På Heggeli tar vi
pasienter med diffuse plager, trøtthet, oppblåsthet, slitenhet,
mageproblemer, overvekt, gjentagende infeksjoner, humørsvingninger m.m. på alvor. Vi mener at slike plager kan være
begynnelsen på alvorligere lidelser og vi vet at ved å igangsette
tiltak tidlig, så kan enkelte sykdommer unngås. Vi vet også
at enkelte sykdommer kan reverseres. Vår medisin er derfor
både kurativ og forebyggende.
Funksjonell medisin, som er viet stor plass i denne avisen, er
ikke såkalt ”alternativ medisin”, hvis noen skulle tro det. Å
tenke helhetlig er både klokt og rasjonelt og burde virkelig
ikke være ”alternativt”! Funksjonell medisin er en bro mellom
nyere forskning fra ulike medisinske disipliner.
Noen av dere spør kanskje: ”Hvis dette er forskningsbasert
medisin, hvorfor er det da ikke et tilbud jeg kan få i det offentlige helsevesenet?” På Heggeli er vi overbevist om at dette
snart kommer til å bli anerkjent allmennmedisin, men det er
dessverre en realitet at medisinsk praksis kan henge mange år
etter forskningen. Fordi fastlegene har utrolig mye å håndtere
i sin hverdag, både av akutte situasjoner, sykemeldinger, oppfølging overfor NAV osv, er det kanskje ikke sannsynlig at en
lege i en fastlegepraksis vil kunne ha mulighet til å gi denne
type tilbud, som våre leger på Heggeli kan gi. Men vi regner
med at fastlegene etter hvert vil henvise pasienter like naturlig videre til funksjonellmedisinsk utredning og behandling,
som de i dag henviser til en hjertespesialist.
Kari Bente Sørlie
(daglig leder)
Kari Bente Sørlie
(daglig leder)
Jen Ramstad
(eier/kundekonsulent
bedrift)
(eier/kundekonsulent
bedrift)
Grete Finnema
Henriette Gautesen
Hanne Brænd
Betzy K. Rakkestad
Annette D.S. Marcussen
(resepsjon)
(resepsjon)
(laboratorium)
(resepsjon)
(laboratorium)
(laboratorium)
• telefontider:
man - tors:
fredag: 0800 - 1800
0800 - 1530
• kontakt oss:
Tlf: 22 70 38 38
Fax: 22 70 38 39
[email protected] • www.helhetsmedisin.no
Heggeli helhetsmedisin
tverrfaglig medisinsk senter
Annonsebestilling neste utgave, september 2013:
Heggeli helhetsmedisin - Tlf: 22 70 38 38 - [email protected]
Priser annonseinnrykk:
1/4 side
120 mm x 166 mm
1/1 side
246 mm x 356 mm
Tekst: Hanne Aanensen og Kari Bente Sørlie
Foto: Kari Bente Sørlie
Portrettbilder og forsidebilde: Helene Fjell (www.helenefjell.no)
1/1 side
1/2 side
1/4 side 23.800,12.900,7.900,-
Alle priser er ekskl. mva.
1/2 side
246 mm x 166 mm
Utgiver: Heggeli helhetsmedisin
Heggelibakken 2, 0375 Oslo
Redaktør: Kari Bente Sørlie
Svein Røssberg
Berit G. Carlsen
Funksjonell medisin har fått et større fokus på Heggeli de siste
årene, men fortsatt er vi et tverrfaglig sammensatt medisinsk
senter. Pasienter med plager i muskel- og skjelettapparatet
får god hjelp av både kiropraktor, fysioterapeuter, naprapat
og akupunktør. Vi har dessuten god erfaring med at kombinasjonsbehandling er effektivt. Gode kombinasjoner er for
eksempel kiropraktor og fysioterapeut eller kiropraktor og
akupunktør. Kombinasjonen psykolog og psykomotorisk fysioterapeut har også vist seg å være et godt behandlingstilbud.
For å nevne noen.
Vi håper at dere finner denne informasjonsavisen nyttig og
at dere etter å ha lest den, vet mer både om nøklene til egen
helse og hvilke tilbud som nå faktisk er mulig å få på ett og
samme sted.
Hanne Aanensen
(adm. konsulent)
For annonsehjelp,
ta kontakt med:
form-á-linn • 90 91 30 02
eller
[email protected]
Design og layout: form-á-linn ([email protected])
Trykk: Schibsted Trykk Oslo AS
Opplag: 114.000
3
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Trøtt? Uopplagt? Oppblåst?
På Heggeli jobber vi innen en ny retning i medisinen, såkalt funksjonell medisin, som har som mål å finne
årsaken til dine problemer, for deretter å fjerne dem. Ikke kun gi en medisin som demper symptomene.
Målet er å tilføre kroppen de substanser den trenger for å kunne fungere optimalt.
Funksjonell medisin er en fagretning innen medisinen som har utviklet seg i USA gjennom de
siste 50 årene. Funksjonell medisin er en bro
mellom kunnskapen som finnes innen de ulike
medisinske segmentene. Det er altså medisinsk
kunnskap satt inn i en helhetlig sammenheng.
Funksjonellmedisinsk metode tar utgangspunkt
i at hvert menneske er unikt. Derfor må vi bruke
god tid for å kartlegge og analysere. Det er utviklet en spesiell diagnostisk metode innenfor
funksjonell medisin. Man er som sagt ikke ute
etter en spesifikk symptomdiagnose, men prøver å kartlegge mest mulig av det komplekse
nettverket av årsaker, predisponerende faktorer
og triggere som fører til helseproblemet. Vi tar
utgangspunkt i syv ulike faktorer.
De syv nøklene
1. Ernæring
Ernæring er grunnsteinen for god helse. Det
finnes så mange ernæringsråd der ute, men vi
kan slå fast at det ikke finnes en oppskrift som
passer alle. Kostholdet må være individuelt tilpasset. Hva spiser du? Er det noe av maten du
spiser som gir deg problemer? Ved mistanke om
at kostholdet kan være en del av problemet, tar
vi matintoleransetest for å sjekke om det er noe
som kan irritere ditt system.
2. Stessrespons
Ukentlige samarbeidsmøter mellom leger og ernæringsterapeuter, der spørsmål omkring behandling diskuteres.
til forskjellige symptomer og sykdommer, som
for eksempel høyt blodtrykk, astma, leddbesvær, hjerteproblemer, Alzheimers m.fl.
Binyrebarkhormonene kortisol og DHEA er
to av våre viktigste stresshormoner og en god
balanse mellom de to hormonene har en vital
betydning for din generelle helsetilstand. Denne
balansen forstyrres når kroppen kontinuerlig
påvirkes av stress slik at spenningsnivået gradvis stiger.
4. Oksidativt stress
Fordi kroppen er i konstant beredskap økes produksjonen av både kortisol og stresshormonet
adrenalin etter hvert så mye at det går utover
den viktige DHEA produksjonen. De negative
konsekvensene lar ikke vente på seg og du kan
oppleve ulike stressrelaterte plager: Hurtig
sliten og utmattettet, vektøkning (ofte rundt
magen og hoftene), muskeltap, hudproblemer,
redusert serotoninproduksjon som gir utslag
i nedstemthet og depresjon, stigende kolesterol nivå, redusert sexlyst, insulin resistens, økt
appetitt og sukkerhunger, leddsmerter, redusert
søvnkvalitet, utbrent, hukommelsessvikt og redusert immunforsvar samtidig som kroppens
inflammasjonsnivå forsterkes. Neste steg kan
være at kroppen ikke lenger håndterer påkjenningene og resultatet kan være binyresvikt eller binyretretthet. Du føler deg da fullstendig
utbrent og det kan være en langvarig prosess
å bli frisk igjen.
Oksidativt stress blir definert som en ubalanse
mellom produksjon av frie radikaler og forekomst av antioksidanter i kroppen. Det kan
være årsaken til mange sykdommer.
3. Inflammasjon
– betennelsesreaksjoner
Her ser vi på sykehistorien og tar ulike tester for
å måle din inflammatoriske respons. Årsakene
til forhøyet inflammatorisk og dermed sykdomsfremkallende respons, er mange. Denne
forhøyede inflammasjonen i kroppen kan lede
Oksygen er nødvendig for all forbrenning. I de
kompliserte kjemiske reaksjonene som foregår
i kroppen vår til enhver tid, skjer det kontinuerlig kjeder av reaksjoner med binding av
oksygen. Dette er en vesentlig side av forbrenningen (stoffskiftet).
5. Metabolismen
Metabolisme er en generell betegnelse på den
kjemiske prosessen i kroppen som omsetter luft,
mat og andre materialer til stoffer som kroppen
behøver for å kunne fungere.
Enzymer tjener som katalysatorer i disse kjemiske prosessene.Ved å regulere enzymenes
mengde eller aktivitet kan organismen endre
stoffskiftet etter behov. Inntak av føde er utgangspunktet for produksjonen av energi, og
for å produsere nye organiske forbindelser. Den
første fasen av frigjøringen av kjemisk energi
fra mat skjer hovedsakelig i mage-tarm-kanalen, hvor store molekyler i føden brytes ned
til mindre molekyler. Et stort antall forskjellige proteiner brytes ned til de om lag 20 forskjellige aminosyrene som de er bygd opp av,
komplekse karbohydrater brytes ned til enkle
sukkermolekyler og fett til fettsyrer og glyserol.
Disse molekylene kan tas opp av tarmcellene.
6. Hormonbalansen
Hormoner er kjemiske budbringere som lages
i organer i endokrine kjertler. Sammen med
nervesystemet samordner og kontrollerer hormonene funksjonen til kroppens ulike vev og
organer, slik at de virker sammen på en hensiktsmessig, effektiv og korrekt måte. Uten et
hormonsystem i balanse, vil ikke helsen din
være optimal.
Hormoner dannes i hypofysen, hypothalamus
og i de endokrine kjertler. De viktigste endokrine kjertler er skjoldbruskkjertlene, biskjoldbruskkjertlene, bukspyttkjertelen, binyrene,
eggstokker og testikler.
Hormonubalanse kan blant annet skape humørsvingninger, angst, nedsatt sexlyst, trøtthet, hodepine, søvnproblemer, nedsatt eller
økt stoffskifte, vektproblemer, problemer med
temperaturregulering m.m.
7. Detoxifisering
Leveren er kroppens viktigste avgiftningssystem
og det er ikke tvil om at systemet settes på prøve
gjennom de ulike giftstoffene vi får i oss både
fra miljøet og det vi spiser, drikker eller trekker inn. Jo flere toksiner leveren må behandle,
jo mer enzymer kreves det, og jo mer stresset
og sliten blir leveren. En lang rekke giftstoffer
virker på den måten at de hemmer eller ødelegger enzymer.
I tillegg til at kroppens avgiftningssystem skal
bryte ned eksterne toksiner, må den også bryte
ned interne toksiner fra kroppen, det være seg
hormoner, døde celler og bakterier. Den skal
også håndtere syredannelsen som oppstår når
toksiner brytes ned.
For å få kroppens avgiftningssystem til å fungere optimalt så er vi avhengig av å få i oss nok
ekte mat som inneholder rikelig med vitaminer,
mineraler og aktive enzymer. Den eneste maten
som dekker disse behov er grønnsaker, bær og
nøtter, samt noe frukt.
Disse syv nøklene utgjør basen i en funksjonellmedisinsk utreding. Alle nøklene må undersøkes, men det vil selvsagt variere fra person til person hvor mye den enkelte nøkkel må
vektlegges i arbeidet med å fjerne det som er
skadelig og tilføre det som er helsefremmende.
Helst naturlig behandling
Den funksjonellmedisinske behandlingen foregår ofte på flere plan og har som utgangspunkt
at kroppen jobber som et velorganisert nettverk av integrerte systemer. Det etterstrebes at
behandlingen skal gjøres så naturlig som mulig, men det brukes også en del farmakologiske
legemidler der dette er nødvendig.
Helhjertet innsats gir stor helsegevinst
Det er en forutsetning for vellykket behandling
at lege og pasient samarbeider godt. Ofte må
pasienten gjøre endringer med hensyn til for
eksempel diett og livsstil. Det sier seg selv at
man må være motivert og villig til å gjøre disse
endringene når man velger å gå inn i denne
type behandlingsopplegg. Det krever helhjertet
innsats fra pasienten og resultatene er proporsjonale med innsatsen.
Det koster en del å gå inn i et slikt behandlingsopplegg, både i form av innsats og økonomi.
Men økonomisk koster det ikke mer enn hva
mange av oss er villige til å legge igjen hos frisøren i løpet av et år. Investering i egen helse er
kanskje den viktigste disponeringen man foretar seg. Den gir avkastning for resten av livet.
4
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Anti-age hormonbehandling
Dagens medisin har ikke har utviklet seg i samme retning som behovene hos en befolkning som ikke lenger
bare lever til de er 50 år, men kanskje til de er 80-90 år. Hos mange vil livskvaliteten være dårlig de siste
20-30 leveårene. Nedgangen i hormonene er en viktig årsak til at aldersprosessene øker i fart og det starter
allerede i slutten av 30 årene.
• om Dag:
Dr. Dag Schiøth ved Heggeli helhetsmedisin er en av ytterst få leger her
i landet som er kvalifisert til å kunne
tilby anti-age hormonbehandling.
Hormonenes betydning
Hormonene har stor betydning for hvordan organismen fungerer. Hormoner regulerer bl.a.
hjerteaktviteten, blodtrykket og pusten. Hormoner sørger for innsovningen, benbyggingen,
smøring av ledd og opprettholdelsen av muskulatur. De sørger for at organismen produserer
varme, energi og brenner fett. Hormoner styrer
menstruasjonssyklusen og muliggjør svangerskap. De hjelper oss å takle stress og motvirker
slapphet, lindrer angst og øker energi og livslyst.
Hormoner sørger for bedre hukommelse og for
å holde blodsukkeret stabilt. De er viktige for å
motvirke betennelser og allergier, og trengs for
å bekjempe infeksjoner. Hormoner kontrollerer
sexlyst, potens og fertilitet. Hormoner stimulerer også hjernen og immunsystemet. Det er
ingen overdrivelse å si at hormoner er ekstremt
viktig for alle funksjoner i organismen. Vår
påstand er at endokrinologi (læren om hormonene) har for liten plass i dagens fokus på
optimal helse.
Hormonnivået endres med alderen
I begynnelsen av 20-årene har du optimal produksjon av hormoner. Men allerede i slutten av
30-årene, klarer ikke kroppen å holde produksjonen oppe. Dette er en av hovedårsakene til
at livskvaliteten går kraftig nedover og gir forskjellige plager den siste delen av livet; mindre
overskudd og tretthet, dårligere hukommelse
og søvnkvalitet, lavere stemningsleie og lyst osv.
Er det nødvendig at det blir slik; selvsagt ikke!
Vi har akseptert at det er slik det er å bli eldre.
Vi kan ikke forhindre at tiden går, men aldringen skyldes i stor del at hormonproduserende
kjertler gjør en dårligere jobb.
Hos kvinner
skjer det en dramatisk nedgang i hormonene
østrogen og progesteron når overgangsalderen
inntrer. Hos menn skjer det en mer gradvis ned-
gang i testosteron fra begynnelsen av 20-årene
til 50-års alderen. Dette er kjent for de fleste,
men faktum er at denne nedgangen gjelder
for alle hormonene (tyroidea, cortisol, dhea,
aldosteron, østrogen, progesteron, testosteron,
vasopressin, veksthormon).
Hva er anti-a hormonbehandling
Anti-age hormonbehandling handler om å oppgradere motstanden mot og reversere aldersfremmende prosesser i kroppen med naturlige
hormoner.
Naturlige bioidentiske hormoner er plantebaserte hormoner med eksakt samme molekylstruktur som de kroppen produserer, og har
også samme effekt på organismen som kroppens egne hormoner. De er ikke forbundet med
kreft, slik kjemisk fremstilte hormoner er. Farmasiindustrien er avhengig av å forandre på
molekyloppbygningen for å kunne ta patent på
hormonpreparatet, og kan derfor gjøre hormonene kroppsfientlige.
Tanken innenfor anti-age hormonbehandling er at du skal opprettholde et nivå som gjør at du
unngår å få plager og forebygger sykdom pga
hormonmangel. Det kan være forskjellig fra
person til person, men vanligvis bør man starte
et sted mellom 35 og 45 år, (selvom det aldri er
for sent).
Et viktig prinsipp er at hormonene
som brukes skal være bioidentiske, dvs at de
kjemisk ikke skiller seg fra de hormonene som
finnes naturlig i organismen.
Hvor benyttes anti-a hormonbehandling?
I USA og Europa er denne type behandling
utbredt og vel kjent, mens Norge henger langt
etter på dette området. Skuespillere, filmstjerner og høyprofilerte mediapersoner i LA, New
York, London og Paris har lenge vært interessert
i behandlingen pga den kosmetiske effekten.
Opprettholdelse av muskulatur og mindre fettprosent, motvirkende effekt på rynker, slapp
hud og hudfolder, bedret hårkvalitet og opprettholdelse av kroppsfasong og kroppsholdning er
effekter av hormonbehandlingen.
Anti- aging prosedyre
Tid
KonsultasjonInnhold Gjøremål
Dag 1
1. konsultasjon
Diagnose
Går igjennom pasientens spørreskjema
• Pasientens sykehistorie
• Kosthold
• Klinisk undersøkelse
• Tidl lab svar og undersøkelser
• Utskriving av utvidet hormontester
• Laboratorietest; blod og urinprøve
4-5 uker
2. konsultasjon
Behandling
senere
Gjennomgang av prøvesvar
• Behandling: utskriving av resepter
med informasjon om mulige
uønskede virkninger
• Utskriving av kontrollprøver på
diverse hormoner
3-4
3. konsultasjon
1. oppfølgning
mndr
2-3 mndr etter
behandlingsstart
7-8
4. konsultasjon
2. oppfølgning
mndr
6 mndr etter
oppstart
• Følger opp dietten, diskuterer pasientens
behandlingseffekt, klinisk undersøkelse.
• Vurdering av de nye prøvesvarene og
sammelikning med foregående.
• Utskriving av nye blod og urinprøver for
kontroll av eventuelt unormale
verdier i det siste prøvesvaret
• Justering av hormonbehandlingen,
vurderer effekt og dosering av
progesteron, testosteron, DHEA,
stoffskifte, pregnenolon, melatonin,
kortisol, oxitocin osv.
13-15
mndr
5. konsultasjon
12-14 mndr etter
terapistart
3. oppfølgning
Hver 6-9
6. og senere
4. og senere
mnd
konsultasjoner oppfølgninger
Pris konsultasjon: 2490,- (ca 1 time)
5
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Jeg er ikke i tvil - dette ER fremtidens medisin!
Anette Iversen er faglig dyktig og nysgjerrig, åpen og ikke minst brennende
engasjert i funksjonell medisin. Hun kom til Heggeli i fjor høst og kastet seg rett
inn i videreutdanningen i funksjonell medisin.
Denne videreutdanningen er internasjonal og
du må til utlandet for å få den. Utdanningen
foregår i regi av Institute for Functional Medicine.
HH: Hvorfor ønsket du å begynne å arbeide på
Heggeli, Anette?
– Jeg hadde vært mange år i min gamle jobb,
11 år, og kunne den ut og inn og hadde lyst til å
videreutvikle meg selv. Jeg ønsket å jobbe videre
med det som engasjerer meg aller mest, nemlig
hvordan oppnå optimal helse og balanse i livet.
Via venner og pasienter hadde jeg hørt utrolig mye positivt om Heggeli, mange hadde blitt
kvitt plager de ikke hadde fått hjelp med andre
steder. Det var også en god venninne av meg
som hadde hørt meg snakke om hvordan jeg
ønsket å praktisere videre som lege, som mente
sterkt at Heggeli var det rette stedet for meg. Det
er så god atmosfære der, sa hun.
HH: Nå har du vært her i fem måneder,
hvordan er opplevelsen din av Heggeli, det
faglige nivået, det tverrfaglige samarbeidet og
pasientene?
– Jeg stortrives her! Det er en unik samling av
flotte og engasjerte medarbeidere som samarbeider regelmessig for å sikre kontinuerlig kompetanseheving hos hverandre, slik at vi stadig
følger med på utviklingen innen dette dynamiske fagfeltet. Men fremfor alt samarbeider
vi for å sikre våre pasienter best mulig kvalitet
på de tjenestene de får hos oss.
Vi ønsker å ligge i forkant av den konvensjonelle medisinen, for å kunne tilby våre pasienter best mulig ekspertise. Alle som jobber her
legger derfor ned mye tid på å følge med på
nypublisert forskning. Vi deltar også på den
kontinuerlige videreutdanningen innen funksjonell medisin.
– Jeg må også si at jeg synes det er svært inspirerende å kunne få lov til å arbeide med så motiverte pasienter som vi har på Heggeli. De som
kommer hit for funksjonellmedisinsk behandling yter virkelig mye selv i denne prosessen.
HH: Hva tenker du om funksjonell medisin?
– Personlig er jeg ikke det minste i tvil om at
funksjonell medisin er fremtidens medisin! Selv
om jeg personlig synes at såkalt alternativ medisin kan være bra, så er ikke dette alternativt i
det hele tatt. Dette er medisin som benytter seg
av den forskningsbaserte kunnskap og praktiske erfaringen pionerene som har drevet med
funksjonell medisin de siste 20 åra har gjort seg.
Mennesket er alltid hele seg, kroppens ulike
systemer fungerer som et intrikat nettverk, der
det sjeldent er nok å se på bare en del. Du må ha
kunnskap for å kunne se alt i en sammenheng.
Gjør man det, så kan man slippe mange plager,
som trøtthet, energimangel, smerter, overvekt,
Anette Iversen, her i engasjert samtale
med en pasient.
nedstemthet, forhøyet blodtrykk, insulinresistens m.m.
Gjennom en funksjonellmedisinsk utredning er
hver pasient i unikt sentrum. Vi lager et kart basert på samtaler og resultater av utførlig testing.
Dette kartet vil vise oss veien til optimal helse
for nettopp deg. Dette både for å rette opp noen
ubalanser som allerede gir symptomer, men vel
så viktig er det at det gjennom tiltak er mulig
• om Anette:
Anette tok medisinstudiet i Gøteborg og Oslo.
Hun har diverse kurs
innen fysikalsk medisin og arbeidsmedisin.
I tillegg er hun utdannet
som terapeut innen kognitiv
terapi.
Anette har videreutdanning
i funksjonell medisin.
Anette har arbeidet som bedriftslege ved Hjelp 24 i 11 år, hvor hun
var medisinsk faglig ansvarlig for
avdelingen. Hos Hjelp24 arbeidet
hun med arbeidsmedisinske og
mer allmennmedisinske spørsmål,
med særlig vekt på muskel– og
skjelettbesvær og lettere psykiatri.
Andre typiske arbeidsoppgaver
inkluderte sykefraværsoppfølging,
konfliktløsning, AKAN og undervisning.
På Heggeli jobber hun både med
funksjonell medisin og bedriftshelsetjeneste.
å endre kurs før symptomer oppstår. Derved
er det mulig å redusere risiko for sykdommer
som diabetes, hjertekarsykdommer, demens og
mange former for kreft.
Jeg mener at vi her har et unikt tilbud som etter
hvert forhåpentligvis vil bli allemannseie, men
foreløpig er dette tilbudet kun mulig å få noen
få steder i Norge.
Overfølsomhet for mat?
BMLab utfører analyser til utredning av IgG mediert matallergi (matintoleranse)
Følgende paneler er tilgjengelige:
• IgG Matpanel 44
• IgG Matpanel 11
• IgA/IgG4 gliadin og casein
For rekvisisjon/henvisning til IgG mediert matallergi (matintoleranseprøve), ta kontakt med din lokale klinikk/lege
Kontaktinformasjon for evt. prøvetaking:
Bio Medisinsk Laboratorium as
Rådmann Halmrastsvei 4, 1300 Sandvika
Tlf.: 21063550, E-post: [email protected] Webside: www.bmlab.no
6
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Blir hun verdensmester i vinter?
I april skal Ingrid Danielsson delta på VAKE 2013 som er verdensmesterskap i langdistansekiting på
Varanger-halvøya i Finmark. For ett år siden så det mørkt ut for Ingrids deltagelse i denne tøffe konkurransen.
hun hadde tatt flere antibiotikakurer i denne
forbindelse.
Normalt er Ingrid veldig aktiv, hun trener en
del og hun har en hund som hun bruker mye
tid på. Kiting er hennes favorittsport.
• om Ingrid:
Vil du lese litt mer om Ingrid,
ta en titt på
www.girlgonekiting.com
Manuka Hostesirup
med Manukahonning,
NZ propolis og urter.
100% naturlig.
I april i fjor kom Ingrid til Heggeli for første
gang. Hun var forferdelig trøtt og sliten etter
gjentagende infeksjoner over en periode på 8-9
måneder. I denne perioden hadde hun hatt kyssesyken, influensa, magesyk. bronkitt og mykoplasma lungebetennelse 2-3 ganger etc og
Da Ingrid kom til ernæringsterapeut GunnKarin Sakariassen ved Heggeli trodde hun at
hun spiste ganske bra. Hun kom til Heggeli
fordi hun følte seg så trøtt og sliten. Hun var
veldig glad i sukker, forøvrig var kostholdet
hennes ganske bra. For mye sukker fører til
ustabilt blodsukker og denne blodsukkerbluesen gjør at mange går rundt og er trøtte og
slitne. Gunn-Karin la opp en kostplan som var
gluten-, melk- og sukkerfri. Hun anbefalte videre Ingrid å spise masse grønnsaker, bær, egg,
rent (ublandet) kjøtt og fisk. I tillegg fikk hun
kosttilskudd, vitamin D, multivitamin, omega
3, vitamin C, probiotika og glutamin. Gunn –
Karin «formante» Ingrid til å spise 3 store måltider og 1 -2 mellommåltider. Dette opplegget
startet hun med på en gang og gjennomførte
kostplanen nesten til punkt og prikke. I januar
tok hun igjen kontakt med Gunn-Karin, men
denne gangen for å gi henne tilbakemelding på
hvor utrolig frisk hun nå føler seg. – Jeg angrer
meg for at jeg ikke hørte på min mor som for 10
år siden sa at jeg burde kutte meieriprodukter,
Manukahonning
• Irriterende hoste
Kan lindre irriterende hoste,
og virke lett slimløsende.
• Sår hals
Inneholder urtene timian,
romhegg, lakris og peppermynte.
• Propolis
Inneholder propolis som er
antiseptisk og kan styrke
immunforsvaret.
• God smak
En oppfriskende smak av
peppermynte og solbær.
Manukabusker vokser kun på New Zealand og har et
svært høyt naturlig innhold av det bakteriehemmende
stoffet methylglyoxal MGO™
Manukahonning MGO™ 400+ inneholder minst
400mg/kg* Det gir honningen unike egenskaper
som gjør at den kan styrke immunforsvaret,
være bra ved forkjølelse, samt for halsen
og magen.
Visste du at sterilisert Manukahonning
blir brukt til å behandle vanskelige sår
ved flere norske sykehus?
*vanlig honning inneholder
kun 0-10 mg/kg.
Kjøpes i helsekosten
eller på www.arnika.no
Importør:
Norges NaturmedisinSentral, PB 529 Brakerøya - 3002 Drammen
Given by Nature, Proven by Science.
7
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Laboratoriet – Heggelis hjerte
gluten og sukker. Men jeg tenkte at det bare var
tull, ikke hadde så mye å si og syntes hun bare
maste, ler Ingrid.
Gunn-Karin understreker at et balansert og
riktig kosthold er viktig for alle, og særdeles
viktig for en som trener mye. Idrettsutøvere bør
virkelig kutte ut de raske karbohydratene og
sørge for å få god tilførsel av proteiner og fett
for å bygge og vedlikeholde kroppen. Nok proteiner og mer av det naturlige sunne fettet fører
til langt større utholdenhet, mindre melkesyre
og mye bedre restitusjon.
De fleste pasientene på Heggeli er innom laboratoriet og de dyktige medarbeiderne der. Dette gjelder både de som kommer til helsekontroll gjennom
bedriftshelsetjenesten og de som er til legekonsultasjon, det være seg hos
fastlegen eller hos en av de andre legene ved senteret.
Laboratoriet på Heggeli er velutstyrt. Her tas alle standardprøver. I tillegg tas hørselstest, EKG, 24 timers EKG, spirometri, synstest, hormonprøver gjennom både blod og
urin, urinprøver og avføringsprøver. Det tas matintoleransetester, måling av FRAS (frie
radikaler) og candida albicans. Det settes B12-injeksjoner, jern-injeksjoner og ulike vaksiner, herunder reisevaksiner og influensavaksiner. Sårskifte og fjerning av sting kan vi
også hjelpe til med. Ingen prøver tas uten rekvisisjon fra lege.
Laboratoriet har et godt samarbeide med andre laboratorier og prøvene som blir tatt
ved senteret, blir som regel sendt til analyse andre steder. Eksempelvis hormonlaboratoriet på Aker, BM-lab i Sandvika, AHus, Ullevål og Fürst. I forbindelse med anti-age hormonbehandling, blir det i tillegg sendt prøver til et belgisk laboratorium. Andre prøver
sendes til USA, gjennom vår samarbeidspartner danske Nordic laboratories.
Pasienter som ønsker anti-age hormonbehandling
eller som kommer til funksjonellmedisinsk utredning,
må regne med å ta en del ulike prøver. Det er viktig å være klar over at særlig analysedelen av disse
prøvene koster en del.
Solens
vitamin
i perler
Nå er det
sesong for
C-vitamin
Velg et preparat
som er skånsomt
for magen
Hver tablett inneholder
750 mg syrenøytral
askorbinsyre (kalsiumaskorbat).
• C-vitamin nøytraliserer frie
radikaler, som ellers kan skade
cellene.
• C-vitamin er viktig for
kollagendannelse (tenner,
bindevev og knokler etc.).
• Røykere kan ha et ekstra
behov for C-vitamin.
20 µg D-vitamin pr. kapsel.
Små, bløte gelatinkapsler,
halal og koshersertifisert.
Hygienisk
blisterpakning.
Oppløst i kaldpresset
olivenolje, som sikrer
god opptakelighet.
Naturlig størrelse,
lett å svelge.
D-Pearls gir deg en jevn og ensartet
mengde D-vitamin hele året rundt.
Bivirkninger og forsiktighetsregler
Vitamin C kan forsterke effekten av deferoxamin og gi økt jernutskillelse, samt påvirke
antikoagulasjonsbehandling. Kjøpes som 60 og 120 tabletter. Les nøye innleggsseddelen.
NO_C-Vitamin_D-Pearls_Ad_HeggeliHelhetsmedisin_0113_246x166.indd 1
Produktene fåes kjøpt i apotek, Vita
og helsekostforretninger.
Tlf.: 32 82 70 00. www.pharmanord.no
NO_C-Vitamin_D-Pearls_Ad_HeggeliHelhetsmedisin_0113_246x166
• C-vitamin er en av de viktigste
antioksidanter og styrker
kroppens motstandskraft.
D-Pearls 20 µg D-vitamin
oppløst i kaldpresset
olivenolje
25-01-2013 13:16:09
8
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Sliten og vond nakke
ble bedre med kiropraktikk
En ny studie viser at lengre perioder med kontorarbeid utgjør en risiko for å utvikle smerter i nakken . Disse
smertene er ofte uten kjent traume eller underliggende sykdom, og antas å være uspesifikke i natur og med
sammensatte årsaker. Nakkesmerter er en svært vanlig plage som kiropraktorer behandler i sin praksis.
Sheela Smeby er en av dem som har fått hjelp.
greit å vite
•
om kiropraktikk:
– Kiropraktor Hildegunn Sørum og pasient
Sheela Smeby.
– Jeg har av og til fått massasje når jeg har vært
anspent, det har hjulpet der og da. Med Hildegunns behandling holder jeg meg bra over
lengre tid. Når hun behandler kjenner jeg at
det løsner bedre. Jeg får et par oppfølgingstimer før hun slipper meg. Dette for å forebygge
tilbakefall.
- Kiropraktorer er eksperter på å diagnostisere og
behandle plager i nerve-muskel-skjelettsystemet.
- Kiropraktorer behandler voksne og barn i alle aldre.
- Kiropraktorer er en del av primærhelsetjenesten.
Det innebærer:
- Du trenger ikke henvisning fra lege
- Kiropraktor kan henvise videre til legespesialist
og fysioterapeut
- Kiropraktor kan rekvirere MR/CT/røntgen
- Kiropraktor kan sykemelde opp til 12 uker
- NAV dekker deler av behandlingen
– Om ikke alle smertetilstander i muskel– skjelettapparatet skal behandles av oss kiropraktorer så er det viktig å bli undersøkt hos oss,
sier Hildegunn. – Ved å gå rett til kiropraktor
kommer man raskt i gang med riktige tiltak
og veien tilbake til normal aktivitet blir kortest
mulig. Her på Heggeli jobber vi tverrfaglig og
alle har god kunnskap og kompetanse på hvert
sitt område. Dersom jeg mener at pasienten
har nytte av en annen type behandling enn det
jeg kan gi, eller at jeg ønsker et samarbeid med
en av mine kollegaer er kommunikasjonen oss
imellom svært bra. Vi har muligheten her til å
gi pasientene best mulig behandling, og ikke
minst nødvendig og effektiv behandling.
”Rammer flest, koster mest”; Muskel- og skjellettlidelser er
største enkeltårsak til sykemeldinger og uføretrygde i Norge.
Ryggpasienter utgjør den klart største delen.
Hvert år oppsøker mellom 7-8% av befolkningen kiropraktor i
følge Statistisk Sentralbyrås helseundersøkelser. Dette tilsvarer
at hele 25% av alle som oppsøker behandling for muskelskjelettlidelser går til kiropraktor. En kan derfor trygt slå fast at
kiropraktorene gjør en betydelig innsats og utgjør en stor og
viktig del av helsetjenestetilbudet på dette området.
Sheela Smeby har vært plaget med vond nakke
helt siden hun gikk på videregående skole. – Jeg
hadde ofte en tung skolesekk og treningsbag
over skuldrene. Jeg kjente dette satt seg i nakken over tid. På den tiden var jeg nok ikke så
flink til å ta hensyn til dette. Da jeg fortsatte
på universitetet var det mye lesing og mange
eksamener som selvsagt ikke gjorde det noe
bedre for den slitne nakken min.
Sheela forteller at hun alltid har vært aktiv og
drevet med ulike former for trening, men ikke
så påpasselig med å følge opp med behandling
for plagene sine. Det gjør hun derimot nå.
– Det er mange år siden jeg fikk min første
behandling hos Hildegunn. Det ga rask effekt
og spenningene løsnet med en gang. Da skjønte
jeg at kiropraktikk var effektivt for mine plager.
Siden den gang har Sheela benyttet seg av Hildegunns hjelp når det har vært behov. – Jeg må
ærlig innrømme at jeg ikke har vært så flink til
å følge opp behandlingen slik Hildegunn har
rådet meg til fra starten av. Hun anbefalte meg
forebyggende kiropraktisk behandling noen
ganger i året og hun har gitt meg gode råd og
veiledning om tiltak jeg kan gjøre selv. Dette
burde jeg nok ha fulgt opp bedre. Gikk det litt
for langt og problemene ble akutte så visste jeg
likevel at Hildegunn var der med sin hjelp.
– Dette er nok litt typisk for folk flest, sier Hildegunn. Man har en travel hverdag og kjenner
at man fungerer greit, så glemmer man seg litt
bort. Det er viktig at pasienten selv gjør forebyggende tiltak, og da har vi kiropraktorer mange
gode råd for hva som kan være nødvendig for
den enkelte. På den måten unngår man ofte
episoder med akutte smertetilstander.
Sheela arbeider mye på PC. – Det er ikke alltid
så lett å huske på riktig arbeidsstilling. Skuldrene blir fort anspente når det er travelt, og jeg
kan også ta meg i at jeg sitter utpå stolkanten.
Jeg vet jo godt at dette er feilbelastninger som
kan gi plager i rygg og nakke, men det er så
fort gjort å glemme seg bort når man blir ivrig
i jobben sin, forteller Sheela.
Sheela er nå i svangerskapspermisjon med en
2 måneder gammel baby. – Amming er ikke
akkurat terapi for en sliten rygg og nakke. Men
Hildegunn har vist meg ulike tiltak jeg kan gjøre
for å sitte mer avslappet. Hun holdt meg også
stabil og fin gjennom svangerskapet.
Kroppen forandrer seg mye i løpet av kort tid i
et svangerskap. – Magen vokser, svaien i korsryggen blir større, krumningen i brystryggen
blir større, vekten øker og magemusklene øker
i lengde. Alt dette, i tillegg til flere faktorer, gjør
kvinnen utsatt for mer muskelskjelettplager. Det
er spesielt viktig å vedlikeholde og sørge for god
bevegelse av ryggsøyle og bekken under svangerskapet. Optimal balanse i muskel– , skjelett–
og nervesystem, gir en bedre forutsetning for
et godt svangerskap og en lettere fødsel, sier
Hildegunn.
– Jeg har vært veldig fornøyd med Hildegunns
hjelp. Hun er en person som gir trygghet og for
meg har det vært viktig. Jeg setter stor pris på at
hun er ærlig og direkte. Jeg drøyer nok litt for
lenge med både egne tiltak og behandling. Jeg
trenger å høre hva jeg må skjerpe meg på og hva
jeg selv må ta ansvar for. Nå som jeg har en baby
som må løftes og bæres på skal jeg bli flinkere
til å få forebyggende behandlinger så jeg slipper
kriseløsninger, avslutter Sheela.
9
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Akupunkturbehandling ved urinveisinfeksjon
De fleste kvinner har en eller flere ganger i livet opplevd en urinveisinfeksjon (UVI). De typiske symptomene
er hyppig vannlating, sviende eller brennende smerter ved vannlating og pressfølelse over urinblæra. Kvinner
er mer utsatt enn menn og den vestligmedisinske behandlingen er antibiotika.
For de som er plaget med UVI kan behandling
med akupunktur være en måte å komme ut av
”den vonde sirkelen”. Akupunktur kan benyttes
både forebyggende og ved begynnende urinveisinfeksjon, og er uten bivirkninger.
Martha Aamodt er en av mange kvinner som
har erfart god effekt med akupunktur for sine
urinveisplager. Hun har vært plaget med tilbakevendende urinveisinfeksjoner helt siden
ungdomstiden. – Jeg husker godt at jeg hadde
noen infeksjoner allerede i tenårene, men det
– Akupunktør Edna Røssberg og pasient Martha Aamodt.
var først da jeg ble litt eldre at de ble hyppig
tilbakevendende, og da ble det også mange
antibiotikakurer.
Martha fikk først god effekt av akupunkturbehandling hos Edna for bihulebetennelser. I
forbindelse med behandlingen spurte hun om
Edna også kunne hjelpe henne med urinveisinfeksjonene. Edna hadde god erfaring med
dette. Martha fikk sin første behandling for
UVI i 2006 og det var ikke mange behandlingene som skulle til før hun ble bedre. – Da vi
startet behandlingen hadde jeg hatt ca 10 – 12
antibiotikakurer i løpet av det siste året. Tre av
dem i løpet av de siste tre ukene før jeg kom til
Edna. Jeg opplevde også at en av kurene ikke
hadde effekt, så legen fortalte meg at jeg var
blitt resistent og måtte bytte til en annen type
antibiotika. Det var litt skremmende.
Martha responderte godt på behandlingen og
ble raskt fri for symptomer. Hun fortsatte med
forebyggende behandling en periode før hun
var trygg på at hun nå skulle holde seg frisk. Etter avsluttet behandling holdt hun seg stabilt bra
i to og et halvt år, før hun igjen merket symptomene komme tilbake. Hun hadde da forebygget
så godt hun kunne på egen hånd, men infeksjonene kom allikevel tilbake. I fjor høst fikk Edna
en telefon fra Martha. Hun trengte en ny runde
med behandlinger. Da hadde hun igjen måttet
ty til mange antibiotikakurer i løpet av året.
• Symetra leverer IT løsninger med en unik kombinasjon
avsikkerhetogtilgjengelighetforbedriftsmarkedet.
• Jobb hvor du vil når du vil med Symetra sin skytjenester
viavåregenløsningASP365ellerMicrosoftOffice365
• Symetra leverer maskinvare, programvare og tjenester
medhøykompetanseoglangerfaring.
•Kundermedbehovellerkravomhelsenettogøkt
datasikkerhet,somf.eks.legekontor,harvimeget
godeløsningerfor.
“
– Jeg tenkte: Nå er det nok! Nå må jeg ringe Edna!
Nok en gang responderte Martha bra på behandlingen og ble raskt fri for symptomer.
– Tenk, allerede etter første behandling har
jeg vært fri for symptomer, og jeg har vært fin
siden. Jeg har kun fått noen få behandlinger
og har ikke hatt tegn til begynnende infeksjon
enda. Jeg har kjent litt murringer, men da koker
jeg litt kjerringrokkte og så blir symptomene
borte.
Martha forteller at hun i de senere årene har
vært litt uforsiktig og ikke fulgt opp alle rådene
slik hun burde. – Jeg har nok ikke vært påpasselig nok med å følge rådene jeg fikk av Edna,
men det gjør jeg nå, jeg tør ikke annet, det er
jo til mitt eget beste.
– Martha har respondert veldig bra på behandlingene, og har raskt kommet ut av ”den
vonde sirkelen” med akupunkturbehandling,
sier Edna. Nå må vi holde henne frisk over tid
så jeg fortsetter med forebyggende behandling
et par ganger i måneden, så en gang i måneden
for deretter å avslutte.
– Jeg har alltid hatt en antibiotikakur liggende
i beredskap, men det trenger jeg ikke nå. Nå
er jeg trygg på at dette er over for denne gang.
Akupunktur fungerer, sånn er det bare! avslutter Martha.
Heggeli helhetsmedisin er
avhengig av en IT leverandør som
leverer en IT løsning som ivaretar
kravet til sikkerhet. Symetra as har
vist seg som en partner som med
sin kompetanse og leveringsevne
bidrar til at Heggeli helhetsmedisin
har en riktig IT plattform.
Jen H.H. Ramstad
Eier/kundekonsulent
Heggeli helhetsmedisin
Kontakt oss på [email protected] 41 50 00forenuforpliktendepratellermøte.
10
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Skynde seg langsomt
Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet setter sine spor i kroppen. Traumatiske hendelser, sykdom eller
langvarige belastninger påvirker kroppen. Dette kan gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer
som blant annet hodepine, svimmelhet, smerter i muskulatur og tretthetsfølelse.
•psykomotorisk
Eli Cook Hope trives godt i jobben sin
som tidsskriftansvarlig i et stort forlag.
Det er en travel og ofte stressende arbeidsdag, men hun synes det er morsomt
og blir derfor ofte veldig engasjert og ivrig. Det gjør at hun ikke alltid er like flink
til å tenke på riktig arbeidsstilling eller å
ta seg pauser når det står på som verst.
Mange kjenner seg nok godt igjen i denne
situasjonen.
hvem kan ha nytte av
fysioterapi:
Hvem kan ha nytte av psykomotorisk
fysioterapi?
Denne behandlingen passer for mennesker som kjenner seg anspent eller
stresset. Den kan også være meningsfull for mennesker som sliter med angst,
depresjon, spiseforstyrrelser eller andre
psykiske lidelser, men det kan kreve
samarbeid med psykolog.
Eli har i mange år vært plaget med en
stiv og stram nakke. I fjor våknet hun
også ofte opp med hodepine. Etter en
periode med regelmessige behandlinger
med massasje, kiropraktikk og naprapati
opplevde hun midlertidig bedring. Spenningen i nakken ble bedre, men smerten
var der fortsatt, så også hodepinen.
Ved psykiske vansker er kroppslige problemer ofte en del av sykdomsbildet.
Ved sykdom kan vanskelige følelser
og kroppslige endringer være en del
av sykdomsbildet, og behandlingen
kan bidra til en bedre kroppslig og
følelsesmessig balanse.
Mennesker med kroniske smerter,
søvnplager, depresjonsfølelse og
en opplevelse av å ha mistet alle
krefter er hyppige symptomer legen
møter. Mange av disse pasientene
kan ha nytte av et psykomotorisk
behandlingstilbud hvor bevisstgjøring
på sammenheng mellom opplevelser
og kroppslige reaksjoner står sentralt.
Psykomotorisk fysioterapi kan også
fungere som et ledd i utredning av
pasienter med mage/tarmsmerter,
underlivsproblemer, hypertensjon,
kjeve/ hals/hode og ansiktssmerter.
En psykomotorisk fysioterapeut kan
også bidra positivt i forhold til barn og
unge med stressrelaterte plager.
Eli har også vært innom nevrolog og fikk
tatt MR uten positive funn. Nevrologen
foreslo for henne å forsøke psykomotorisk fysioterapi der man arbeider ut fra at
emosjonell belastning, tidligere sykdommer og ergonomiske forhold gir utslag i
muskulatur, respirasjon og i det vegetative nervesystem. Målet er å endre pasientens kroppsholdning og pustemønster,
og å påvirke spenningsnivået i kroppen.
Etter å ha ringt rundt til ulike terapeuter
med offentlig tilskudd fant Eli fort ut at
ventetiden her ble for lang. Hun trengte
hjelp umiddelbart. Flere hun snakket
med anbefalte Karen van der Starre ved
Heggeli helhetsmedisin. Siden Eli hadde
helseforsikring gjennom sin bedrift hadde hun mulighet for å søke hjelp også på
det private markedet.
Da Eli kom til Karen i fjor høst, hadde
hun ingen kjennskap til psykomotorisk
Heggeli helhetsmedisin
tverrfaglig medisinsk senter
søker etter resepsjonist
Vi skal styrke vår resepsjon og søker derfor etter en erfaren og serviceinnstilt
resepsjonist som trives i en hektisk hverdag.
Arbeidsoppgaver:
• Betjene resepsjon og sentralbord • Diverse postbehandling
• Diverse forefallende kontorarbeid m.v.
Kvalifikasjoner:
• Erfaring fra tilsvarende rolle som resepsjonist/erfaring
med administrative oppgaver
• Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
• Gode IT-kunnskaper, erfaring med Winmed er en fordel
• Trives i rollen som resepsjonist
• Være serviceinnstilt både ovenfor pasienter og terapeuter
• Initiativrik
• Du må trives i et hektisk miljø
Heggeli
helhetsmedisin er et
tverrfaglig medisinsk senter
med leger, akupunktører, fysioterapeuter, psykolog, kiropraktor m.
fl. Heggeli helhetsmedisin er også
godkjent bedriftshelsetjeneste og
har BHT for vel 100
bedrifter.
Vi tilbyr:
• En 50-100% stilling • Lønn etter avtale • Et hyggelig, tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø
For henvendelse angående stillingen, ta kontakt med Hanne Aanensen, 22703838
Søknader sendes elektronisk til : [email protected]
Søknadsfrist: Snarest
Tlf: 22 70 38 38
www.helhetsmedisin.no
– Karen van der Starre og Eli Cook Hope.
fysioterapi og hva dette ville innebære.
Men hun ble fort overbevist om at hun
var kommet til riktig type behandling for
sine plager, og at Karen var den rette terapeuten for henne. – Hos Karen fikk jeg en
annen type behandling enn det jeg hadde
fått tidligere. Den helhetstenkningen hun
har fikk jeg veldig sansen for. Hun var
ikke bare opptatt av å fjerne plagene mine
men også å finne ut av hva årsakene til
disse var. Jeg følte meg trygg hos henne.
Eli forteller at hun også fikk en bedre ro
med situasjonen fordi helseforsikringen
dekket utgiftene. Hun kunne nå få behandlinger regelmessig en gang i uken.
– Jeg synes det var interessant at Karen
startet med behandling av føttene mine,
til tross for at plagene satt i nakken. Hun
fortalte meg at undersøkelse og behandling omfatter hele kroppen, uansett pasientens symptomer og plager. Lokale problemer ses i sammenheng med kroppen
som helhet, og endringer ett sted i kroppen forventes å sette i gang ringvirkninger i andre kroppsdeler.
– Karen gir meg små øvelser og legger
lista litt høyere for hver gang. Vi snakker
om hva som har skjedd siden sist. Hun er
opptatt av hvordan jeg opplever tingene.
Det er en bevisstgjøringsprosess for å snu
inngrodde vaner og øve inn nye vaner.
Hun merker seg hvordan jeg sitter og
står, men spør meg først hvordan jeg selv
opplever endringene. Så påpeker hun hva
hun selv ser. Hun utfordrer meg og det er
noe jeg har satt veldig stor pris på. Jeg blir
ansvarliggjort for egen bedring.
Karen forteller selv at dette er et skritt for
skritt arbeide. – Metoden er en «hjelp til
selvhjelp» hvor det settes krav til pasienten om å arbeide med seg selv. Det krever
tid og tålmodighet. Pasientene har forskjellige utgangspunkt eller plager og vil
derfor også ha ulikt utbytte av behandlingen. De fleste opplever at de får bedre forståelse av sammenhengene mellom anspenthet, pust og følelser. Man får bedre
forståelse av kropp og bevegelse, hva som
hemmer og hva som virker frigjørende.
Man lærer å finne og sette egne grenser
og å ta kroppens signaler på alvor.
– Da jeg kom til Karen hadde jeg så vondt
i nakken at jeg nesten ikke kunne ligge,
forteller Eli. Jeg våknet ofte opp om natten og jeg våknet med hodepine om morgenen. Dette er nå i ferd med å endre seg.
Jeg er fortsatt ikke helt bra, men har nådd
et punkt hvor jeg føler at nå kan det virkelig bare bli bedre. Nå kan jeg begynne å
bygge meg opp. Det er vanskelig å endre
på vaner, spesielt når man skal skynde
seg. Jeg har stor tro på den langsomme
behandlingen over tid som jeg får hos
Karen.
– Karen har spisskompetanse og har fått
satt problemene mine i system slik at jeg
selv forstår og ser sammenhengene. Jeg er
blitt mye bedre siden jeg startet behandlingen på Heggeli, og jeg er spent på om
jeg kan bli helt bra.
Karen kommenterer at Eli har en liten
låsning i nakken som kanskje kiropraktoren eller naprapaten nå kan rette på,
fordi hun er mer tilgjengelig for den type
behandling. – Det er ikke alltid slik at en
plage som Elis forsvinner helt, sier Karen.
Jeg ser på den type muskulære spenninger som et slags barometer. Neste gang
hun kommer i en stressende situasjon, eller livet blir vanskelig, vil nakken hennes
si ifra. Spenninger kan være funksjonelle,
vi har dem slik at vi klarer å stå i en vanskelig situasjon, men jeg håper jo at hun
nå kan noen andre mestringsstrategier,
slik at neste gang det stormer rundt henne, så blir ikke spenningene hengende i.
11
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Vi jobber sammen for deg:
Ellen Chr. Heider Dag Schiøth
lege
lege og akupunktør
Anton van Rhijn
Michael Ballke
lege
lege
Lis-Merete Barlag Natalia Hammer Randall Sexton
lege
Anette Iversen
Sunniva Borge
Edna Røssberg
Svein Røssberg
Jen H. Ramstad
Svend Linderoth
Hildegunn Sørum Maria Therese
kiropraktor
Stephansen
Anne Christine
Hågensen
akupunktør,
homeopat og
soneterapeut
Anne Haarberg
fysioterapeut
akupunktør
lege
akupunktør og
homeopat
Fride Wiig Hegge Karen
fysioterapeut
van der Starre
akupunktør og
homeopat
Birgit Sørnes
psykolog
psykomotorisk
fysioterapeut
naprapat
lege
rosenterapeut
og helsecoach
Silje BerbyAndersen
ernæringsterapeut
og homeopat
lege
akupunktør
og fysioterapeut
Gunn-Karin
Sakariassen
ernæringsterapeut
naturlige antioksidanter – godt for hele familien
invester i din egen helse!
Bestill i dag på
medox.no
Proppfulle av antioksidanter
Medox er et naturlig produkt fremstilt av skallet på blåbær og solbær,
som inneholder antocyaner. Antocyaner er naturlige fargemolekyler
som gir plantene deres blå farger og er ekstra virkningsfulle
antioksidanter.
Vi kan garantere at hver eneste Medox-kapsel inneholder hele
80 mg antocyaner. De høye dosene antioksidanter i Medox styrker
immunforsvaret, og er godt for hjerte, kolesterol, muskler og ledd.
Norsk kvalitet
Blåbærene som brukes plukkes ute i den nordiske naturen hver sensommer.
Medox lages på et høyteknologisk laboratorium i Sandnes, Rogaland.
Herfra har leger og forskere jobbet dedikert med å utvikle og
produsere Medox i snart 20 år.
friskere, lenger
12
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Bedre helse med fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet og helse er et fagområde i sterk vekst. Det er et økende behov for kunnskap og kompetanse
om sammenhengen mellom livsstil og helse. Hvordan kan vi best mulig forebygge sykdom og plager?
Fride er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen
i Oslo, i tillegg har hun en bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og
helse fra Norges idrettshøgskole. Frides utdanning fra Norges idrettshøgskole utfyller fysioterapiutdannelsen godt og gir henne et bredt
grunnlag innen trening og god kompetanse om
sammenhengen mellom livsstil og helse.
Aktiv egeninnsats
Livsstilsplager som overvekt og fedme, diabetes
type 2, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og muskel- og skjelettlidelser rammer
stadig flere mennesker. Aktiv egeninnsats er
avgjørende om det skal lykkes å få bukt med
mange av dagens helseproblemer. – Jeg er opptatt av den helsefremmende effekten av fysisk
aktivitet og at fysisk aktivitet skal være gøy og
effektivt. Slik de fleste av oss lever i dag, i et
samfunn tilrettelagt for inaktivitet, må man ta
et bevisst valg om å være fysisk aktiv. Sammen
setter pasienten og jeg langsiktige mål, videre
jobber vi oss mot målet ved hjelp av delmål på
veien sier den entusiastiske fysioterapeuten.
Fride forteller videre at allsidig bruk av kroppen inngår som en vesentlig komponent i den
måte å leve på som fremmer og bevarer helsen.
Derfor er det en sentral oppgave å gi informasjon om hvordan dette påvirker oss og hvilke
helsefremmende effekter det gir. – Min oppgave
er å hjelpe pasientene videre til en bedre helse.
Ved å bevisstgjøre dem på hva de selv kan gjøre
blir effekten av det jeg gjør for dem optimalisert.
Alder ingen hindring
Muskelstyrke, utholdenhet og bevegelighet
avtar med økende alder og et avtagende akti-
vitetsnivå. Fysisk aktivitet vil i betydelig grad
kunne motvirke og snu denne utviklingen, også
i høy alder. Økt muskelstyrke, utholdenhet og
bevegelighet synes å gi bedre funksjon både
hos yngre og eldre. Det gir i tillegg mindre
muskel- og skjelettplager i alle aldersgrupper. – Når jeg behandler sniker det seg som
regel inn et treningsprogram. Dette tilpasser
jeg hver enkelt pasient enten de er unge eller
eldre. Treningen skal være enkel, effektiv og
mulig å gjennomføre selv om du har en hektisk
hverdag forklarer Fride.
Tverrfaglig samarbeid
Fride har erfart at det ofte må varierte tiltak til
for å komme frem til en god løsning og setter
derfor det tverrfaglige samarbeidet på Heggeli
helhetsmedisin høyt. – Muligheten til å videresende og samarbeide med kolleger her på senteret gjør at vi sammen oppnår gode resultater
med pasientene våre. Vi utfyller hverandre godt
og resultatet blir friske og fornøyde pasienter.
Fride har også god erfaring med gruppetrening og undervisning for ulike målgrupper.
På Heggeli tilbyr hun kurset Fysio-styrke, en
gruppetime med fokus på styrketrening for
hele kroppen. Her trekker hun gjerne inn de
muskelgruppene som ofte går i glemmeboken
i det daglige. Effektivt og enkelt er stikkord for
disse timene. Aktivitet gir mindre fravær
Fride tilbyr også HMS-rådgivning og behandling ute i bedrifter som en del av bedriftshelsetjenesten ved Heggeli. Her tilrettelegges det for
hver enkelt bedrift. Spesifikke behov tilpasses
slik at både ledelse og ansatte skal få et bedre
arbeidsmiljø. Muskel– og skjelettlidelser er en
hyppig årsak til sykmeldinger og uførhet. En
undersøkelse fra Norstat viser at norske arbeidstakere tror de ville være mer aktive hvis
arbeidsgiver la til rette for det. Det kan være
lønnsomt for arbeidsgivere å tilrettelegge for
fysisk aktivitet og Fride hjelper mer enn gjerne
der det er behov.
Foto: Helene Fjell
Fysioterapeut Fride Wiig Hegge ved Heggeli
helhetsmedisin er godt kjent med menneskets
forutsetninger, muligheter og eventuelle begrensninger for fysisk aktivitet og trening, og
veileder gjerne de som sliter med muskel- og
skjelettplager til en bedre hverdag.
Fysioterapeut Fride Wiig Hegge.
Trykkbølgebehandling
Sjokkbølger har vist seg å kunne hjelpe ved følgende tilstander:
• tennisalbue
•golfalbue
• musearm
• smerter i skulder
(m/u forkalkninger)
• smerter i fotsålen
(m/u hælspore)
• achillessene
(fortykkelse og arrvev)
• jumper´s knee
• runner´s knee
• andre muskel- og
senelidelser
!
Trykkbølgebehandling er en ny fysikalskmedisinsk behandlingsmetode med høy suksessrate.
Under behandling med trykkbølge vil en
serie av høyenergetiske trykkbølger appliseres
på området som skal behandles. Kroppen
reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskiftet i nedslagsfeltet, noe som stimulerer, støtter og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Det er vanlig å oppleve umiddelbar
smertelindring og dermed bedret bevegelse.
Trykkbølgebehandling er effektivt på kroniske
tilstander som ikke er blitt helbredet ved en
rekke andre typer behandling. Vi behandler
blant annet kroniske senebetennelser i skulder, albue, hofte, kne og akillessener. Behandlingen er effektiv mot hælsporer, benhinnebetennelse og smerter i fotsålen.
Hold deg oppdatert om spennende helsenyheter og om hva som skjer på Heggeli ved å like Heggeli helhetsmedisin på facebook!
13
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Lette smerter?
Nyhe
t!
FortoMax
Gurkemeie inneholder virkestoffet
curcumin som har en svakt
smertestillende effekt. Gurkemeie
benyttes blant annet ved lette
magesmerter, lett hodepine og
ømme eller stive muskler og ledd.
Piperin er tilsatt for å sikre et høyt opptak
av gurkemeie, studier viser at piperin øker
biotilgjengeligheten av gurkemeie betraktelig.
Kun høyeste kvalitet
Basert på målrettet forskning, kontinuerlig
utvikling og kompetanse har Nature’s Sunshine
produsert effektive naturmidler siden 1972.
Cran-Max
velprøvd og
anerkjent mot lett
blærekatarr.
Fenu-Max
Effektivt og
naturlig alternativ
til nesespray ved
tett nese.
Magnesium
mot ømme og
stive muskler
samt lett krampe.
www.sunshine.no
NSP_FortoMax_210x297.indd 1
PCG Oslo/huset.no/6824
Nature’s Sunshine – helse fra naturen!
20.12.11 18:39
14
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Hjelp for gravide
med bekkenrelaterte plager
– Alle får bekkenløsning under svangerskapet, forteller fysioterapeut Anne Haarberg ved Heggeli helhetsmedisin. Det er en normal tilstand. For at barnet skal få nok plass, må bekkenet utvide seg! Hvis du har
smerter som følge av dette, kan det hjelpe med behandling. Jo tidligere du kommer til behandling, jo bedre.
Fysioterapeuten forklarer at under svangerskapet skiller kroppen ut hormonet relaksin. Det
er dette hormonet som får leddbåndene til å bli
litt løsere. – På den måten tillater de kraftige
leddbåndene i bekkenet litt mer bevegelse i bekkenleddene enn ellers, utdyper hun.
Diagnosen bekkenløsning er sterkt misvisende,
mener Anne, siden alle gravide får det vi kaller en fysiologisk bekkenløsning. – Slik vi nå
bruker begrepet blir bekkenløsning en sekkebetegnelse for plager i rygg og bekken som
oppstår under svangerskapet. Noen forskere
har begynt å kalle det bekkenrelaterte plager.
Dette er en mer riktig betegnelse, som jeg også
velger å bruke.
Hvordan kan jeg bli bra?
Vi vet at om lag halvparten av alle gravide får
bekkenrelaterte plager (se faktaboks). – Jo
tidligere du kommer til behandling, jo bedre.
Det er ikke sikkert at det er så store justeringer
som skal til, sier Anne. Enkle råd til konkrete
problemstillinger kan langt på vei hjelpe deg
til å få en enklere hverdag. Årsaken til plagene kan være meget sammensatt og krever en
grundig undersøkelse av kroppsholdning og
kroppsbruk. Bevegelsesmønsteret analyseres
nøye. Bevisstgjøring og riktig kroppsbruk er
– Bekkenrelaterte plager kan avhjelpes med riktig behandling, forklarer fysioterapeut Anne Haarberg.
en meget vesentlig del av behandlingen. Tenk
på all den tiden du bruker på å gå, stå, lage mat,
løfte handleposer eller reise deg opp fra en stol
i løpet av en dag. Tenk om du ikke gjør dette
på en hensiktsmessig måte. Dersom du i tillegg
sliter med å finne gode hvilestillinger, vil ikke
kroppen få nok hvile og du kommer inn i en
ond sirkel.
Behandling tilpasset deg
Å endre et bevegelsesmønster krever god instruksjon, individuell veiledning og bevisst jobbing av både terapeut og pasient over tid. Forskning har vist at veiledning av riktig kroppsbruk
har meget god effekt for den gravide.
Det er helt avgjørende at alle får individuell
veiledning. Det er slett ikke alle som skal trene
styrke og stabilitet. For enkelte pasienter kan
slik trening forverre deres tilstand. Noen pasienter skal bare ha avspenning og ro, avslutter fysioterapeut Anne Haarberg. Hos henne vil du få
hjelp til å gjenopprette normal bevegelighet og
stabilisere rygg og bekken gjennom riktig trening og manuelle teknikker. Hun samarbeider
også tett med akupunktører og kiropraktorer
på Heggeli. Sammen vil vi kunne gi deg som er
gravid et meget solid behandlingstilbud.
Tarmskylling.no
Rens kroppen - få mer energi!
forstoppet? • diaré? • oppblåst/luftplager? • hudproblemer?
• sopp (candida)? • parasitter? • hodepine? • kløe/utslett?
Vi er Nordens største klinikk med 11 erfarne sykepleiere.
Daglig leder Marianne Tveitan har 15 års erfaring i faget.
Behandlingen forgår under klinisk trygge forhold.
Daglig leder,
Marianne Tveitan
Maria Eibensteiner
Olsen
Åshild Vigdal Gjone Lene Braateng
Tveitan Klinikken AS
Nedre Slottsgate 23 • 0157 Oslo
Tlf: 22 33 77 77 • Mob: 924 42 734
[email protected]
Heidi Halvardson
Bodil Grundvold
Kine Storholt
Sigrun Liegaard
Svendsen
Siv Anita Bjerke
Sandra Marita Stenberg
Therese Thunshelle
Vinte
rtilb
Kr. 6 ud:
90,Gjeld
er før
ste b
på
eh
med
an
lu
veiled kket syste dling
ning
m
hos s
ykeple
ier
.
Nært og godt samarbeid med leger og annet helsepersonell ved Heggeli helhetsmedisin.
15
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Nevralterapi
- en ny mulighet for komplementær
smertebehandling i Norge
Nevralterapi (NT) er en trygg behandlingsform for alle typer akutte og kroniske smertetilstander og verdt
å prøve for alle de som hittil ikke har fått tilfredsstillende hjelp av konvensjonell medisinsk behandling. Det
er en injeksjonsterapi med lokalbedøvelse som utføres av leger og tannleger.
• fakta:
Nevralterapi internasjonalt
På verdensbasis praktiseres nevralterapi i over
30 land. Den er mest utbredt i Tyskland, Sveits
og Østerrike der over 30.000 leger og tannleger bruker ulike former for nevralterapeutisk
behandling.
Nevralterapi kan blant annet brukes ved:
1. Akutte og kroniske smertetilstander:
- hodepine og migrene
- lumbago og ischias
- nakkesmerter
- protesesmerter
- langvarige senebetennelser og kontraksjoner
- arrsmerter
- trigeminusnevralgi
- tinnitus
- helvetesild
2. Langvarige bihulebetennelser
3. Bekkenløsning 4. CRPS (Morbus Sudeck) ,
5. Reumatiske sykdommer og slitasjegikt
Spesielt fra 1990 og fremover har flere universiteter i Europa og USA utført grunnleggende
forskning på den medisinske virkningen av
lokalbedøvelse og nevralterapi. Dette har gitt
NT et bredere vitenskapelig grunnlag. Det finnes et standardisert utdanningsprogram som
undervises på flere universiteter.
I Sveits er nevralterapien ved folkeavstemning
godkjent i det offentlige helseprogrammet. Behandlingen er refusjonsberettiget av det sveitsiske trygdevesenet. Studier i Sveits viser at de
legene som har tatt i bruk NT har redusert foreskrivningen av smertestillende medikamenter
betraktelig.
En trygg behandlingsform
Nevralterapien regnes som en trygg behandlingsform. Den tar på alvor et grunnleggende
krav i medisinen slik det er formulert av legevitenskapens far Hippokrates: ‘’ Primum non
nocere’’ som betyr at det viktigste er å ikke gjøre
noen skade. I praksis vil det si at medikamentet
som brukes ikke gir avhengighet eller negative
Dr. Michael Ballke
bivirkninger. I 108 år har leger i hele verden
brukt Procain som lokalbedøvende og smertestillende middel. Erfaringen viser at Procain
er et av de tryggeste medikamentene som er i
bruk innen medisinen i dag.
En helhetlig behandlingsform
Nevralterapi er en helhetlig behandlingsform
som virker via påvirkning av nervesystemet.
Nervesystemet er med og styrer alle kroppens
funksjoner.
Alle smertetilstander forårsakes av forstyrrelser
i nervesystemet. I behandlingen tas hensyn til
hele pasientens sykehistorie med spesiell vekt
på tidligere skader, operasjoner og infeksjoner
som kan etterlate et minne i nervesystemets hukommelse. Særlig langvarige smertetilstander
kan føre til en kronisk forandring i kroppens
smertenettverk.
Med nevralterapien prøver man å slette disse
smerteminnene og gir nervesystemet en mulighet til å finne tilbake til en tilstand uten smer-
tereaksjoner. Dette oppnås uten daglig inntak
av medisin. All erfaring viser at pasientene i
behandlingens forløp enten reduserer kraftig
eller kvitter seg med smertelindrende medikamenter. Funksjonsnivået bedres og livskvaliteten øker betydelig.
Fordi Procain ikke er vanedannende eller toksisk kan det trygt brukes også under svangerskap. Dette er spesielt viktig for kvinner som
har bekkenløsning.
Av: Dr. Michael Ballke
Bedre helse
Boots apotek Oslo S, Boots apotek Slemdal og Boots apotek Strømmen
fører i samarbeid med Heggeli et bredt utvalg av homeopatiske midler,
naturmedisin og uregistrerte legemidler i tillegg til tradisjonelle legemidler.
Vi har gode
kampanjetilbud
hver måned!
Boots apotek Oslo S
Sentralhallen Oslo S
Tlf: 22 05 38 20 Åpent: 9-21 (9-18)
Boots apotek Slemdal
Slemdal senter Stasjonsveien 2-4
Tlf: 22 13 91 00 Åpent: 9-17 (10-14)
Boots apotek Strømmen
Strømmen storsenter, Støperivn. 5
Tlf: 64 84 56 00 Åpent: 10-21 (10-19)
boots.no
/bootsapotek
16
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Årets helsebok
De tre skatter, JING, QI og SHEN- din essens, din livskraft og din sjel.
Anne Christine Hågensen har jobbet som fysioterapeut og akupunktør ved Heggeli helhetsmedisin siden senteret åpnet i 2001. Til sammen har hun mer enn 20 års
erfaring innenfor kurativt og forebyggende helsearbeid.
Den 8. februar lanserer hun sin første bok,
De tre skatter, som gis ut på Arneberg Forlag. Hun har i mange år båret på ideen og
ønsket om å skrive en bok. En bok som kan
belyse samspillet mellom kropp og sjel, mellom Øst og Vest – og som kan bygge broer
mellom gammel visdom og moderne medisin.
Som hun selv sier det: – Jeg brenner for
forebyggende helsearbeid og som samfunn
har vi fremdeles mye å hente innenfor dette feltet. Til tross for at vi er kåret til et av
verdens beste land å bo i, øker livsstilssykdommer som muskel- og skjelettplager,
allergi, astma, overvekt, diabetes og psykiske lidelser. Det samme gjelder kroniske
plager. Det er for eksempel normalt at livet
gir oss perioder med smerte og lidelse –
både i kropp og sjel. Det er også normalt
at jo eldre du blir, desto flere plager kan du
forvente å få. Men når unge mennesker går
rundt med kroniske sykdommer som hodepine, muskelsmerter, bihulebetennelse og
depresjon, ja, da bør varsellampene blinke.
Det er i møte med denne virkeligheten jeg
mener boken min har mye å bidra med. Alle
har vi i oss muligheten til å gjøre helsebringende ting, både med oss selv og med våre
omgivelser – slik at vi kan være med å snu
slike dystre statistikker. Men folk trenger
informasjon om hva de kan gjøre og hvilke
gevinster det kan gi. De trenger også motivasjon for å starte nødvendige endringsprosesser.
I boken tar Anne Christine oss med på en
reise hvor vi fordyper oss i Østens kunnskap
og filosofi samtidig som vi får med oss det
beste fra Vesten – til slutt ender vi opp med
den mest spennende delen av reisen, de tre
skatter, JING, QI og SHEN – din essens, din
livskraft og din sjel. Som verken er mystikk
eller gammel overtro, men en kilde til helseforebygging og livskvalitet.
– For mens menneskeheten haster fremover, så kan fremskrittet for din helse være
å ta et skritt tilbake. Kunsten er å leve i
vår moderne tid samtidig som du klarer å
finne tilbake til de elementene som gir deg
en kropp og sjel i balanse. Målet mitt er at
du skal få en god helse og være best mulig
rustet til å møte både fysiske og mentale
utfordringer. Gjennom boken får du vite
hvordan gener, livsstil, pust, mat, fordøyelsessystem og emosjoner kan svekke eller
styrke din energi og livs­kraft. Du får et ut-
valg redskaper du kan benytte for å styrke
kropp og sjel, og du får tips om nye veier du
kan gå når du tror du har prøvd dem alle.
Gjennom pasienthistorier får du eksempler
på hvordan det hele fungerer i praksis. Jeg
tråkker ganske enkelt opp noen stier som
du selv kan utforske videre. Gren­sene for
hva som passer for deg, og hvor langt du
vil gå, ja, de setter du selv.
Ble du nysgjerrig på boken? Arneberg Forlag har åpen boklansering av De tre skatter, fredag 8.februar kl.13.00 på Nygårds Steakhouse ved Jernbanetorget. Alle er velkomne!
For fordøyelsen
og immunforsvaret
BioCare Bio-Acidophilus er nyttig ved lettere
fordøyelsesplager som urolig, løs eller hard mage,
og anbefales spesielt ved antibiotikakurer samt
reiser til fjerne strøk. Bio-Acidophilus styrker også
immunforsvaret ved å bidra til en sunn tarmflora.
Bio-Acidophilus inneholder hele 20 milliarder
gode, levende melkesyrebakterier fra 4 humane
bakteriestammer (LAB4) per dagsdose. Hver
bakteriestamme er innkapslet ved en MicroCell®innkapsling som sikrer melkesyrebakterienes
levedyktighet i kroppen. Finnes nå som både
kapsler og pulver!
Prøv
også
Gjenoppretter en sunn tarmflora
BioCare Bio-Acidophilus
Intensive gjenoppretter en sunn
tarmflora ved urolig, løs eller
hard mage, og anbefales spesielt
ved reiser ved antibiotikakurer
samt reiser til fjerne strøk.
Inneholder hele 30 mrd
melkesyrebakterier (LAB4) per
kapsel.
NYHET! For en sunn tarmflora og
sterkere slimhinner
BioCare Mindlinx inneholder
en unik kombinasjon av gode
melkesyrebakterier og l-glutamin
i kapselform eller pulver. Gode
melkesyrebakterier bidrar til
sunn tarmflora og et sterkere
immunforsvar. L-Glutamin styrker
slimhinner i fordøyelseskanalen.
20 mrd
melkesyrebakterier per
dagsdose!
Hva kjennetegner
gode probiotika?
Kvalitetskrav
BioCare
probiotika
Kan kolonisere menneskelig epitel
for best virkning



Produktspesifikke vitenskapelige
studier

Kvalitetstestet av uavhengig
tredjepart

Garantert mengde melkesyrebakterier ved utløpsdato

Menneskelig (human) opprinnelse
Tåler magesyre og gallesyre
Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: [email protected]
17
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Når kan psykologhjelp
være aktuelt for deg?
Vi vil helst være selvstendige, mestre våre liv og takle vanskelige situasjoner med hjelp av vår familie og
våre venner. Dette gir oss følelsen av å ha kontroll over eget liv og kunne påvirke våre egne utfordringer. Det
som gir oss velvære eller mental helse er ressurser som vi opparbeider oss i løpet av oppveksten og gjennom
relasjoner til betydningsfulle andre som foreldre, søsken, slektninger, venner og arbeidskollegaer. Disse helsefremmende ressursene er bl.a.:
– sunn selvfølelse, dvs. å føle seg elsket og verdsatt for den personen man er og de egenskapene man har
– å være bevisst sine følelser og tanker og kunne uttrykke disse
– å ivareta sine fysiske og psykiske behov
– å ta ansvar for egne handlinger
– å ha følelsen av frihet og innflytelse på egne avgjørelser og livssituasjon
– å ha kompetanse til å mestre sosiale situasjoner og problematiske utfordringer
– å ha en mening med livet og ha betydningsfulle relasjoner
– å ha fremtidsplaner og visjoner
– å ha mulighet og vilje til å utvikle seg som menneske og fagperson
– å ha en trygg arbeidsplass og støttende ledelse
– å ha interessante og passe utfordrende arbeidsoppgaver
– å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø og støttende kollegaer
– å ha en følelse av tilhørighet til enten familie, vennekrets, nettverk, arbeidsplass, fritidsklubber, foreninger osv.
Når en eller noen av disse faktorene
ikke er på plass eller vi opplever at vi
ikke mestrer noen utfordringer, så kan
det være mulig å få hjelp av en psykolog.
andre. I en slik prosess utforsker vi våre
egne reaksjoner og følelser i samhandling
med andre. Kanskje er det noen tankefeil
eller følelser som gjør at man «alltid»
havner i samme uheldige mønster uten
å ville det. Her kan behandlingsrelasjonen brukes til å forandre reaksjoner og dermed oppleve mestring
som igjen gir bedre kontroll over
hverdagslivet.
Vanligvis er vår psyke godt rustet til å
møte skiftende livsbetingelser. I kriser
reagerer vi med tårer, sorg og drømmer.
Slik prøver vi å bearbeide vår skjebne.
Med tiden blir det mindre tårer og sorg
og de vanskelige opplevelsene blir integrert i vårt liv. “ Tiden leger som kjent
alle sår”.
Men utfordringene kan også hope seg
opp over tid og plutselig klarer man ikke
mer. Trøst og råd hjelper ikke mer og
det er fare for “å synke ned i en dyp
dal» og miste den indre balansen. Når
problemer har utviklet seg over tid,
gjerne over mange år, lar det seg ikke
løse på kort tid.
For å få mest ut av en behandling er
det viktig å virkelig ville ha hjelp til å
komme videre og det må i tillegg være
god «kjemi» mellom klient og behandler. Dette kan man finne ut i en konsultasjon idet man vurderer hvordan man
blir møtt av behandleren og hvor godt
man opplever seg ivaretatt.
Psykologens oppgave er å skape tillit og
gi rom til å utforske hva som ligger bak
plager og symptomer. Gjennom en forståelsesfull relasjon til klienten skapes
det et fundament for endring. Det som
hjelper personer som oppsøker profesjonell hjelp er at psykologen hele tiden
støtter i endringsprosessen gjennom samtaler, oppgaver, konfrontasjonsøvelser,
veiledning og rådgivning. Det finnes ikke
en oppskrift som hjelper for alle. Det som
har vist seg som effektiv i behandling
av angst og depresjon, er strukturerte og
delvis manualbaserte teknikker. Er plagene mer uspesifikke eller personlighetsrelaterte hjelper ofte samtaler og fokus
på hvordan vi tenker om oss selv og om
Det er ikke alltid slik at våre følelser og tanker er så samkjørte at vi
kan oppleve en indre kongruens.
Dette merkes blant annet i noen
udefinerte spenninger og stress
uten noen spesiell grunn. Også
dette er et felt hvor man kan få hjelp
av psykologen. Det å kunne sette
ord på sine følelser er noe vi skulle
lære ganske tidlig i livet, men av
og til får vi ikke god nok opplæring i akkurat det å sette ord på
følelsene. Der gjelder det å bli kjent
med egne følelser og integrere dem i
sin personlighet. Dette er en utfordring
som kan ta tid, men utbyttet er bedre
forståelse av seg selv og også av andre.
Dermed oppstår bedre muligheter til en
god dialog og forbedrede relasjoner, som
igjen er viktige for vår mentale helse. Det
er åpenbart at når vi har god mental helse
og overskudd så bruker vi den gjerne til å
ta godt være på fysisk helse og kroppen
vår. Har vi det godt med oss selv har vi
dessuten flere hormoner som støtter vår
fysiske helse på cellenivå!
På Heggeli helhetsmedisin ønsker vi å
gi deg psykologhjelp når du trenger det.
Normalt får du time i løpet av en uke. Du
trenger ikke henvisning fra lege.
Av: Birgit Sørnes
• om Birgit:
Birgit er utdannet psykolog fra
Tekniske Universitet Berlin, Institutt
for psykologi og ergonomi (1999).
Hun fikk norsk autorisasjon i 2007
og ble Registered EuroPsychologist (clinical & health/work
and organisation) i 2010.
Hun tok merkantil og bedriftsøkonomisk tilleggsutdannelse
i 1990 og1992.
Birgit Sørnes
har jobbet som
psykolog siden
1999 og har
praktisk erfaring
med både klinisk
psykologi og
organisasjonspsykologi. Hun
har arbeidet
med kognitiv og
adferdsterapi for forskjellige psykiske
lidelser blant annet angst, depresjon,
tvangslidelser, vanskelige livshendelser
og familieproblemer. Hun tilpasser sitt
arbeid med klienter etter behov. Hun
velger mellom forskjellige teknikker,
som samtaler, kognitive metoder,
konfrontasjonsøvelser, eksistensiell
tilnærmingsmåte, avslapningsmetoder,
imaginasjon, psykoedukasjon og
veiledning. Birgit har erfaring som
organisasjonspsykolog, har jobbet med
lederutdanning i flere år og er svært
opptatt av «helsefremmende ledelse»
og helsepsykologi. Birgit jobber også
som en del av Heggeli bedriftshelsetjeneste. Her kan hun bistå med
organisasjonsrådgivning, lederstøtte
og coaching, rådgivning i HR-relaterte
prosesser, stressmestring, selvutvikling
for medarbeidere, karriereveiledning
og kurs.
18
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
så
Nå og k1
e
i Apot
Forkjølet?
Naturen
hjelper deg
Årsmedlemskap
på Heggeli
Heggeli
helhetsmedisin
Heggeli helhetsmedisin er et tverrfaglig og komplementært medisinsk senter bestående av leger, psykolog,
naprapat, kiropraktorer, fysioterapeuter, psykomotorisk fysiotera-peut, akupunktører, ernæringsterapeuter, homeopater, rosenterapeut og helsecoach.
Heggeli har en helhetlig og innovativ tilnærming til
helse og vi vektlegger både fysiske, psykiske og livsstilsrelaterte faktorer i vår pasientbehandling.
Målet for Heggelis terapeuter er å bidra til å
optimalisere pasientenes helse.
Når bør jeg vurdere å kjøpe årsmedlemskap på Heggeli?
Vi har gitt våre pasienter
mulighet til å kjøpe
medlemskap på Heggeli
fordi de gjerne benytter
Heggelis terapeuter flere
ganger i løpet av et år.
For mange av våre
pasienter vil det derfor
raskt lønne seg med
et medlemskap!
lege • ps
kiroprakto ykolog • fysioterap
eut
r • na
ernæring prapat • akupunkt
ster
ør
soneterape apeut • homeopat
ut •
NLP coac
h • psykom rosenterapeut
otorisk fy
sioterapeu
tlf: 22 70
t
38 38
e-post:
Heggeli
•
info@ he
lhetsmed
bakken
2, 0375 isin.no
Oslo
Heggeli helh
ets
ww w.helhemedisin
tsmedisi
n.n
o
ort
medlemsk
.........
................
................
............
................
navn: ....
...........
fra: ............
.............
til: ............
etsmedisin
Heggeli helh
tver rfaglig
medisinsk
senter
Medlemsfordeler:
Echinaforce hjelper ved
forkjølelsessymptomer og
styrker immunforsvaret
• Kan brukes både forebyggende og akutt
• Fra friske, hele, økologiske solhattplanter
• Det originale solhattproduktet, med over
50 års erfaring
• Det best dokumenterte solhattproduktet
Et originalprodukt fra A.Vogel
Les mer på www.avogel.no
• 20% rabatt på behandling hos alle våre terapeuter
• 30% rabatt på spesialtilpassede såler
• Gratis influensavaksine
• Gratis fornyelse av resept på faste medisiner
Prioritert plass til konsultasjoner og kurs.
Pris: Voksne: kr: 1.390,- Barn: kr: 790,-
Øvrige medlemsfordeler:
• Gundersen og Løken Optikk,
Hambrosplass 2b, tlf:22201149
• 25% på synsundersøkelser
• 15% på brilleinnfatning og brilleglass.
(Kontakt Heggeli helhetsmedisin for rekvisisjon).
• 10% rabatt hos BC Helsekost i Bogstadveien 58
• 10% rabatt på kosttilskudd hos Boots apotek Slemdal
Heggelibakken 2, 0375 Oslo • Tlf: 22 70 38 38
www.helhetsmedsin.no • e-post: [email protected]
19
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Gleden med sunnhet!
mEd EllEr
UTEn jErn
OG viTamin
K
daGliG
OvErSKUdd
Bidrar Til nOrmal
mUSKElFUnKSjOn
Solaray magnesium består
av magnesium organisk
bundet til sitronsyre
for best mulig opptak.
magnesium bidrar til en
normal energiomsetning,
til normale ben og tenner
samt en normal nerve- og
muskelfunksjon.
naTUrliG
SOlBrUn
Solaray Betakaroten gir en
jevnere og dypere brunfarge
ved å stimulere dannelsen av
pigment i huden.
Solaray Betakaroten inneholder unikt Betatene®
betakarotenkompleks i en
base av urter og olivenolje
for forbedret opptak.
Solaray Spektro er et bredt sammensatt multivitamin- og mineraltilskudd med urter og sporstoffer fra
naturlige kilder. Fås med eller uten jern og vitamin K.
Solaray Ultra Omega 3-6-9 inneholder alle essensielle
fettsyrer, deriblant omega-3 som bidrar til en normal
hjertefunksjon.
Kjøpes i helsekostbutikker og utvalgte apotek.
www.solaray.no
Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: [email protected]
ANNONSE
consilio.no
SuperZym er Norges første komplette enzymtilskudd
Virker direkte på fordøyelsen
Nå lanseres Norges
første enzymtilskudd
for alle som ønsker en
god fordøyelse av
karbohydrater,
proteiner og fett.
SuperZym inneholder
vegetabilske enzymer
som gjør maten lettfordøyelig og som
virker i alle deler av
fordøyelseskanalen.
I over to år slet Hilde-Sofie
Mordt med betydelige
mageproblemer, og det var
mange matvarer hun ikke
kunne spise på grunn av
matintoleranse og allergi.
- Jeg følte meg oppblåst og
ofte sprekkmett. Magen
rumlet, jeg ble svært
utilpass, og energinivået
var helt på bunn. Nå
forstår jeg at kroppen ikke
klarte å bryte ned og
fordøye maten jeg spiste
ordentlig, noe som førte til
betydelige mageproblemer,
forklarer Hilde-Sofie.
Fikk kroppen i
gang igjen
- Som en konsekvens av
den dårlige fordøyelsen
klarte ikke kroppen å ta
opp tilstrekkelig av
næringsstoffene i maten,
NYH
ET
noe som igjen førte til at
jeg følte meg konstant trett
og sliten.
I samråd med sin lege
begynte hun å tilføre
kroppen naturlige vegetabilske enzymer i form av
SuperZym. Målet var å
hjelpe kroppen i gang igjen.
- Det tok ikke lang tid før
jeg merket forbedringer.
Kroppen klarte nå å bryte
ned og spalte næringsstoffene. Da forsvant fordøyelsesproblemene, og
energien kom tilbake.
- Takket være enzymtilskuddet tåler kroppen nå at
jeg utvider dietten min og
lever nærmest normalt
igjen, avslutter Hilde-Sofie.
SuperZym hjelper kroppen!
• Effektiv mot hard eller løs
mage
• Motvirker oppblåsthet og
luft i magen
• Motvirker sure oppstøt
• Normaliserer syrenivået i
magen
• Virker gunstig for
tarmfloraen
• Bidrar til økt energinivå
Gratis vareprøve:
superzym.no
Fornøyd: Hilde-Sofie Mordt har fått
orden på magen og fornyet energi.
KOM
SuperZym halvside 208x138.indd 1
I GANG!
G R AT I S
VA R E P R Ø V E P Å S U P E R Z Y M . N O
14.05.12 13:42
Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin
Takster:
Kurs Heggeli våren 2013
• Yoga mot stress og utbrenthet:
pr. 1.1.2013
Bevissthet med fullstendig balanse
mellom kropp, sinn og sjel
Medisinsk Yoga er øvelser som gir en grunnleggende balanse, fysisk, mentalt og følelsesmessig. Det er
en myk, dynamisk form for yoga som påvirker hele kroppen på mange ulike nivåer. Pust og lunger,
muskler, fordøyelsessystemet, kjertler, lymfesystemet, nervesystemet og hjernen.
Lege:
Funksjonell medisin:
pr. konsultasjon:
20 min.
590,-
30 min.
790,-
pr. konsultasjon:
90 min.
1990,-
60 min.
1490,-
Forskning viser at medisinsk yoga har svært god effekt på stressnivået i kroppen. Mediyoga senker
blodtrykket, senker pulsen og senker nivået av stresshormoner i kroppen.
30 min.
890,-
Pusten er vår viktigste kilde til energi og for transport av avfallsstoffer. Vi puster 20 000 ganger i løpet
av dagen og mange av oss puster for dårlig. I medisinsk yoga står pusten sentralt i alle øvelser.
Yoga som medisin
Heggeli helhetsmedisin er blant de første i Norge som tilbyr Medisinsk Yoga. Mediyoga har mange
år med forskning bak seg på blant annet Karolinska Sjukhuset og Danderyds Sjukhuset i Stockholm.
hos Dag Schiøth
Yoga mot stress og utbrenthet:
fastlegetakster
Nevralterapi:
60 min. 1. g
30 min. med injeksjoner
890,-
20 min. med injeksjoner
690,-
Kurs oppstart:
kl. 18.45 - 20.15.
Mandag 25. februar
Mandag 18. februar
kl. 18.45 - 20.15
kl. 18.45 - 20.15
1290,-
Psykolog:
pr. konsultasjon:
990,-
Fysioterapeut:
førstegangskonsultasjon: 540,-
oppf. behandling:
390,-
Personlig trener:
500,-
Psykom. fysioterapeut:
pr. konsultasjon:
Ernæringsterapeut:
førstegangskonsultasjon: Gratis prøvetime:
Mandag 11. februar
2490,-
Fastlege:
Fysioterapeut Anne Haarberg er utdannet
yogainstruktør ved IMY – Institutet för Medicinsk Yoga.
Her kan du lese mer om Mediyoga: http://mediyoga.com/
60 min.
45 min:
60 min:
12 ganger Kr. 2.600,-
oppfølgende behandling: Viktig: Bindende påmelding. Husk å si i fra deg din plass senest 24 timer før oppstart
den første uken. Ved sen avmelding vil du bli belastet for 50% av kursavgiften.
Kiropraktor:
690,-
990,-
30 min:
590,-
førstegangskonsultasjon:590,oppfølgende behandling:
• Warrior-kurs:
Naprapat:
Warrior-trening
– basert på ”The Super Muscle Workout” av Ori Hofmekler
!
Akupunktør:
Nyhet
Warrior-trening er intens trening som kombinerer styrke, fart,
hastighet og utholdenhet i ett og samme sett med øvelser.
Denne kombinasjonen er svært krevende, men er til
gjengjeld ekstremt effektiv og givende.
Ved å bruke hele kroppen og opprettholde høy intensitet gjennom hele økten maksimeres energiforbruket, og kroppens synergi,
balanse, kontroll og funksjonalitet forbedres. Dette er en gruppetime for deg som har begrenset tid til å sette av til trening, men som
ønsker å se resultater.
Drop-in timer: Torsdager fra kl. 17.15 – 17.45
Homeopat:
førstegangskonsultasjon:600,oppfølgende behandling: 500,-
førstegangskonsultasjon: 690,-
oppfølgende behandling:
395,-
voksen/barn (under 12 år):
oppfølgende behandling:
Soneterapi:
oppfølgende behandling:
Rosenterapeut:
Tlf: 22 70 38 38
•
590,-
60 min:
730,-
pr. konsultasjon:
60 min:
800,-
90 min:
1050,-
90 min:
890,-
Heggeli helhetsmedisin ligger sentralt
til mellom Majorstua og Smestad.
Gratis og gode parkeringsmuligheter.
Vi ligger i umiddelbar nærhet til
Borgen stasjon (2 min. gange), første
stopp etter Majorstua når man kjører
vestover med linje 2 og 5. Buss 28 og
45 stopper rett utenfor på Heggeli busstopp.
tverrfaglig medisinsk senter
Telefontider: man - tors: 0800 – 1800
450,-
pr. konsultasjon:
NLP Coaching:
førstegangskonsultasjon:650,-
Heggeli helhetsmedisin
Heggelibakken 2, 0375 Oslo
360,-
førstegangskonsultasjon:790,–/690,-
Pust for stressmestring:
Pris: 200,- pr gang.
fredag: 0800 – 1530
www.helhetsmedisin.no