Helse - Software Innovation

Download Report

Transcript Helse - Software Innovation

24
kontraktsbørs
| MANDAG 11. JULI 2011
MANDAG 11. JULI 2011 |
25
Jeg er ikke redd for å si at dette er
meget god value for money
divisjonsdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet
Helseetater
på felles ITplattform
FORRETNINGSSYSTEMER: Helsedirektoratet og etatene under
standardiserer på Public 360 fra Software Innovation. Computas
står for implementeringen.
Leif Håvar Kvande
[email protected]
Helsedirektoratet og flere underliggende etater, som Helfo (Helseøkonomiforvaltningen), standardiserer
på Software Innovations saksbehandlings- og arkivsystem, Public 360. Det
er Computas som skal stå for implementering og konsulenttjenester i det
treårige prosjektet. Verdien er rundt
35 millioner kroner.
– Vi kjøper en hyllevare som
dekker de fleste etaters behov. Så
skreddersyr vi unike behov til de
ulike etatene, sier divisjonsdirektør
Christine Bergland i Helsedirektoratet til Finansavisen.
Avtalen mellom Computas/Software Innovation og Helsedirektoratet
er den første avtalen som innleder et
fast samarbeid mellom de to IT-selskapene (se egen sak).
25 milliarder
Bergland sier at dels bytter etatene
ut gamle systemer og dels får de et
saksbehandlingssystem for første
gang. Helsedirektoratet bytter blant
annet ut sitt gamle Acos-system.
Over tid skal oppunder 1.500
helsebyråkrater bruke systemet.
Divisjonsdirektøren forteller at
for første gang har Helsedirektoratets etater vært enige om å bruke det
samme saksbehandlingssystemet.
– De har ikke hatt noe valg, men
tendensen tidligere har vært at etatene har ønsket å bruke forskjellige
systemer. Nå mener alle at det er
fornuftig å ha én plattform og det
er enighet om å velge Public 360.
– Hvordan er lønnsomheten med
å innføre systemet?
– Kost/nytte-vurderingen er
veldig god. Jeg er ikke redd for å
si at dette er meget god value for
money, svarer Bergland.
Færre feil
Konkret på hvor mye direktoratet
sparer vil hun imidlertid ikke være,
men viser til at systemet digitaliserer manuelle arbeidsprosesser og gir
bedre kontroll og færre feil.
Hun viser blant annet til Helfo
som står bak utbetalinger for 25
milliarder kroner årlig, noe som i
dag i hovedsak skjer ved manuelle
arbeidsprosesser.
– Det å få en strategisk posisjon
i Helsedirektoratet er viktig. Potensialet innen e-helse er veldig, veldig
stort. Det er en rekke muligheter i
helse-Norge der Public 360 passer
som hånd i hanske, sier Torstein
Harildstad, adm. direktør i Software
Innovation Norge.
■■Helsedirektoratet bytter ut Acos med Software Innovation
Departementene oppgraderer
seks årene.
MARKED: Departementene
kjøper IT for 87 millioner kroner. Atea får mest årlig
Det gir milliondryss til små og
I 2006 flyttet Fornyings- og admistore IT-selskaper.
nistrasjonsdepartementets deparLeif Håvar Kvande
[email protected]
For et par år siden overtok Departementenes servicesenter (DSS)
driften av IKT-infrastruktur til
de 13 departementene.
I 2009 sendte de ut forespørsler om blant annet nettverk, lagring, tilgangskontroll og sentralbordtjenester. Nå er kontrakter
på til sammen 87 millioner fordelt på Atea, Itera Networks, Intelecom, Mnemonic og Gateway.
De fleste kontraktene løper i
realiteten i fire år (to år med opsjon på ytterligere to år) med unntak av sentralbordtjenesten som
skal driftes av Intelecom de neste
tementenes sentralbord til Engerdal. Intelecom fikk da kontrakten
om å levere med fikk jobben med å
levere sentralbordet som en tjeneste. Nå har Intelecom igjen vunnet
kontrakten som er verdt opptil 31
millioner kroner over seks år.
Teknologien bak tjenesten skal
oppgraderes. 11 statlige virksomheter får sentralbordtjenesten
levert fra den lille kommunen i
Hedmark.
Atea stakk avgårde med den
kontrakten som har størst årlig
verdi. Infrastrukturgiganten skal
levere lagringsløsninger fra EMC.
Avtalen har en verdi på opptil 31
millioner kroner inkl. mva.
Kontraktsbørs uke 25, 26 og 27
Arne Mjøs, konsernsjef i Itera. Foto: finansavisen
Itera drifter
advokatkontor
Hei fra Engerdal: Intelecom har fått fornyet avtalen om å drifte
departementenes sentralbord fra Engerdal. illustrasjonsFOTO: Dreamstime
Sikkerhet til Itera
Itera Networks skal står for vedlikehold og support av, samt konsulentbistand for identitets- og
tilgangskontroll-systemet Novell
IDM. Fireårsavtalen er verdt 4 millioner kroner.
Mnemonic skal oppgradere
DSS’ sikkerhetsplattform som
er bygget opp av maskinvare fra
Crossbeam og programvare fra
Checkpoint. Avtalen er verdt på
opptil 7,5 millioner kroner.
Datametrix vant rammeavtalen
om å levere nettverksutstyr fra Cisco. Verdien er på inntil 11 millioner.
Gateway skal levere krypteringsprogramvare til byråkratenes
bærbare PC-er for 2,5 millioner
kroner.
Mindre papir: Pandemikomiteen, her samlet i Helsedirektoratet for å
diskutere svineinfluensa, er en av etatene under direktoratet som samles på
en felles saksbehandlingsplattform fra Software Innovation. FOTO: Scanpix
Arntzen de Besche har signert
en treårig driftskontrakt med
Itera Networks. Avtalen omfatter overvåkning, drift og support
for advokatfirmaets lokasjoner
og 140 ansatte.
Itera har i lengre tid jobbet
mot kunnskapsintensive, og
har blitt en betydelig driftsaktør
innen advokatbransjen, skriver
selskapet i en børsmelding.
I meldingen er det ikke anslått noen verdi, men trolig ligger kontraktsverdien rundt 5
millioner årlig. FA
Leverandør
Kunde Hva
Varighet
Verdi inntil (mill. NOK)
Software Innovation
Software Innovation
Ca
Steria
Ciber
Bouvet og 2C Change
Redpill Linpro
EDB ErgoGroup
Accenture
EDB ErgoGroup
Amende
IFS
EDB ErgoGroup
TeleComputing
TeleComputing/Move
Software Innovation og Computas
Itera Networks
Datametrix
Datametrix
Gateway
Mnemonic
Intelecom
Atea
Itera Networks
Datametrix
Daldata
Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Hallingdal kommune
Jernbaneverket
Trondheim kommune
Finanstilsynet
Statkraft
Altibox
Ledende norsk rekrutteringsselskap
Forsvaret
Garanti-instituttet for eksportkreditt Uloba
Flere trelastprodusenter
Redd Barna
Finanshuset Acta
Flyktningehjelpen
Helsedirektoratet
Arntzen de Besche SpareBank 1-Alliansen
Departementenes servicesenter (DSS)
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
Uninett
Vekstrakjeden Public 360 sak- og arkivsystem til 6 kommuner
5 år
Public 360 sak- og arkivsystem
3 år
Identitets- og tilgangskontroll
Applikasjonsdrift
5 år
Rapporteringsløsning
SAP-løsninger og tilknyttede konsulenttjenester 2 + 3 år
Virtualisering og infrastrukturløsninger
1 år
Rådgivning og løsninger knyttet til Microsoft-teknologi 3 år
Logistikkløsninger fra SAP (LOS-programmet)
Saksbehandlingssystem (ePhorte) med tilhørende løsninger
4 år Rammeavtale utviklings- og rådgivningsprosjekter
2 + 2 år
ERP-løsning
-
Drift av infrastruktur, nettverk- og klientløsningene samt applikasjoner og serviceledelse
4 år
Drift, telefoni- og kommunikasjonstjenester og brukersupport
4 + 3 år
Driftstjenester
3 år
Saksbehandlingsplattform med tilhørende IT-tjenester
3 år
Overvåkning, drift og support 3 år
Stamnett (inkl. design, linjer, service, drift og vedlikehold)
Nettverksutstyr fra Cisco
2 + 2 år
Krypteringsprogramvare
2 + 2 år
Sikkerhetsplattform bygget opp av Crossbeam maskinvare og Checkpoint programvare
2 + 2 år
Sentralbord- og kundesenter
3 + 3 år
Lagringsløsninger
2 + 2 år
Identitets- og tilgangskontroll
2 + 2 år
Trådløst nett til høyskoler, universiteter og forskningsinstitutter 4 år
Driftstjenester 5 år
10
2
5
155
* Finansavisens estimat
50*
2*
20
512
30
10
17
11
50
30*
35
15
11
2,5
7,5
31
31
4
40
20