19. Romeo i Julija - Kreativna nastava

Download Report

Transcript 19. Romeo i Julija - Kreativna nastava

Vilijem Šekspir „Romeo i Julija“
Osnovne informacije o projektu
Oblast
Uzrast
Ciljevi
Opis
Software
Autor(i)
Dokumenta
Književnost – „Romeo i Julija“ Vilijem Šekspir
Osmi razred
Engleski jezik
Upoznaju se sa značajnim pojedinostima iz života i stvaralaštva Viljema Šekspira
Razvijaju sposobnost govornog oblikovanja i kazivanja dramskih tekstova.
Uočavaju i razumiju dramsku vrstu, komediju i tragediju
Italijanski jezik
Upoznaju se sa italijanskom kulturom, istorijom i knjizevnošću. Razvijaju sposobnost
govorenja italijanskog jezika. Razvijaju sposobnost dozivljavanja i razumijevanja dramskih
tekstova
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Razvijaju sposobnost doživljavanja, prepoznavanja i razumijevanja dramskih tekstova
Razvijaju sposobnost pisanog oblikovanja tekstova o književnom djelu
Razvijaju sposobnost identifikacije sa junacima dramskog djela
Razvijaju sposobnost doživljavanja i razumijevanja tekstualne stvarnosti
Projekat je realizovan kroz multikulturalne i multijezičke aktivnosti renesansne umjetnosti,
engleske književnosti, italijanske kulture, istorije i pozorišne umjetnosti. Na engleskom
jeziiku učenici iznose zanimljivosti iz života i stvaralaštva Vilijema Šekspira i interpretiraju
najljepše odlomke njegovih tragedija. Na italijanskom jeziku prenose svoje utiske iz Verone,
prenose svoje impresije o Julijinoj kući i objašnjavaju nastanak čuvene ljubavne tragedije.
Na svom jeziku izvode dramatizaciju najljepšeg odlomke i stvaraju j poetski tekst o
romantičnoj ljubavi Romea i Julije. U završnoj aktivnosti kazuju najljepše Šekspirove
ljubavne stihove na sva tri jezika, a potom učestvuju u kvizu „Koliko se razumijemo i
povezuju datu Šekspirovu misao sa istom, na drugom jeziku. Cilj aktivnosti je da se i danas
osjeti prisustvo Šekspirovog duha. Završnom ljubavnom pjesmom upotpunili smo doživljaj i
uputili najljepšu poruku.
PowerPoint, Word, Windows Movie Maker, Audacity
Veronika Rutović, Nataša Sudar i Dušan Vukanić,OŠ “ 21. maj “,
Podgorica, Crna Gora
<Ova slika treba da
ilustruje temu u vašoj
učionici>
„He was not of an age but for all time“
Vilijem Šekspir „Romeo i Julija“
Planiranje i rukovođenje od stane nastavnika
Kliknite na donja dokumenta da dobijete pojašnjenja o kontekstu
ovog projekta za učenje.
Informacije & Planiranje: Slika o nastanku projekta i njegovih
ciljeva, uključujući način na koji je projekat planiran i rukovođen.
Slike iz učionice: Slike iz učionice koje će dati bolju predstavu o
tome kako je projekat implementiran.
Giulietta e Romeo
<Ova slika treba da
ilustruje temu u vašoj
učionici>
Dokumenta
Priprema za čas
Vilijem Šekspir „Romeo i Julija“
Nastavni resursi
U ovim dokumentima možete pristupiti resursima i nastavnim
materijalima koji nastavnicima mogu biti od velike koristi za podučavanje
u okviru ovog projekta za učenje:
Opis učeničkog rada: Pregled zadataka koje učenici obavljaju.
Class Server Resursi: Preuzmite (Download) nastavna sredstva u
Class Server formatu.
Ljubitelji engleskog jezika:
Prezentacija
Ljubitelji italijanskog jezika
Prezentacija
Snimak dijela časa engleskog i italijanskog jezika
Snimak dijela časa Romeo i Julija - Dramatizacija
Poetično kazivanje o ljubavi Romea i Julije
Dokumenta
NAŠA PORUKA: Love imposes impossible tasks
Scarborough fair song
<Ova slika treba da
ilustruje temu u vašoj
učionici>
Vilijem Šekspir „Romeo i Julija“
Ocjenjivanje i standardi
U ovim dokumentima možete vidjeti rubrike i standarde za ocjenjivanje
u ovom projektu za učenje:
Rubrike za ocjenjivanje: Primjeri rubrika za ocjenjivanje koji su dati
učenicima, koji pokazuju kako je projekat ocjenjivan.
Definisanje standarda: Definisanje nastavnih ciljeva ovog projekta u
odnosu na obrazovne standarde.
National Educational Technology Standards for Students (NETS):
(Nacionalno obrazovno-tehnološki standardi za učenike) Indikatori
učenika za tehnološki pismene učenike.
<Ova slika treba da
ilustruje temu u vašoj
učionici>
Dokumenta
Vilijem Šekspir „Romeo i Julija“
Informacije o nastavniku i školi
Informacije o školi i nastavniku/icima
OŠ „21.maj“je savremeno opremljena škola,koja pruža mogućnost nastavniku da
obogati repertoar oblika i metoda rada ,koje učenicima daju mogućnost da uče na
način koji im najviše odgovara. Naš projekat predstavlja razvojnu liniju i postepeno
dograđivanje i mijenjanje ideja o tome kako se kvalitetno uči u školi. .
Predavači koji su radili na ovom projektu imaju više od 15 godina radnog
iskustva.Učesnici su brojnih seminara koji su organizovani u cilju pružanja podrške
u implementaciji reformskih rješenja i unapređenja kvaliteta nastave.Poučeni
dosadašnjim iskustvom, trudili smo se da kroz ovaj projekat,uspostavimo most
saradnje,da pomognemo, savjetujemo, uporedimo,naučimo, povežemo,
zainteresujemo, doprinesemo..Na projektu su radili profesor engleskog jezika,
Dušan Vukanić, profesoricai talijanskog jezika, Nataša Sudar i profesorica
književnosti ,VeronikaRutović.
<Ova slika treba da
ilustruje temu u vašoj
učionici>