Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk

download report

Transcript Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk

Tekesin innovaatiorahoitus
ja palvelut pk-yrityksille
UUDISTU
KOKEILE
KASVA
KANSAINVÄLISTY
Tekes jakaa riskiä
DM 1272687
01-2015
Innovaatiorahoitus
Asiantuntemus
Verkostot
DM 1272687
01-2015
Digitaalisuus
Kestävä kasvu
Uudet markkinat
DM 1272687
01-2015
Rahoitusta parhaille
ideoille ja yrityksille
Halu ja kyky kasvaa
Kansainvälinen kilpailuetu
Näkemys markkinoista
Uskottava tiimi ja osaaminen
Oma rahoitus kunnossa
DM 1272687
01-2015
Tekesin palvelut kansainvälistyville yrityksille
Kehitä uusia tuotteita, palveluja
ja tuotantomenetelmiä,
luo uutta tietoa ja osaamista
Testaa asiakastarve, pilotoi
ja kokeile asiakkaan kanssa
Kansainvälisen
kasvun suunnittelu
Tutkimuspainotteiset
projektit
Kehittäminen ja
pilotointi
Suunnittele
kansainvälistyminen
Ohjelmat
Uudista liiketoimintamallia,
johtamista ja työnteon tapoja
Team Finlandin
palvelut
Hyödynnä digitaalisuus
liiketoiminnassa
Organisaation
kehittäminen
DM 1272687
01-2015
Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille
Kansainvälisen
kasvun
suunnittelu
Tutkimuspainotteiset
projektit
avustus 50 %
enintään 100 000 e
avustus enintään 50 %
alle 5-vuotiaat yritykset: avustus 75 %
enintään 50 000 e
DM 1272687
01-2015
Kehittäminen ja
pilotointi
Laina 50–70 %
Tekesin rahoitus on lainaa tai avustusta
Laina
 Tarkoitettu yritysten kehitys ja pilotointiprojekteihin
 Kehitystyössä tuotteen kaupallistaminen on lähellä tai siinä sovelletaan
olemassa olevaa osaamista uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi
 Lainalla yritys voi testata ja osoittaa uuden ratkaisun toimivuutta
 Laina on matalakorkoinen ja vakuudeton
 Rahoituksesta voi saada 30 % jo projektin alussa
 Jos projekti epäonnistuu, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi
Avustus
 Tarkoitettu yritysten tutkimusprojekteihin, joissa paino on uuden
osaamisen ja tiedon luomisessa
 Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.
DM 1272687
01-2015
Hae innovaatiorahoitusta Tekesistä
Tekes voi rahoittaa osan projektisi kustannuksista
Käsittelemme pk-yritysten hakemuksia ilman erillisiä hakuaikoja
Keskustelemme mielellään suunnitelmistanne
Testaa ideasi tunnustelupalvelussa:
www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu/
DM 1272687
01-2015
Tekesin palveluja pk-yrityksille
Tietoa, verkostoja, vaikutusmahdollisuuksia
Tekesin
ohjelmat
Market
Access
Program
Team Finland
Future Watch
Verkostoidu ja vaikuta uusien liiketoiminta-alueiden
kehitykseen
Ohjelmat tarjoavat monien eri alojen verkostoja
sekä sparrausta, uusinta tietoa ja näkyvyyttä.
Kiinnostavatko USA:n, Kiinan tai Kaakkois-Aasian
markkinat?
MAP tarjoaa kansainvälistä liiketoimintaosaamista
maailman huippuyliopistojen kanssa.
Näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen
Future Watch -palvelu tarjoaa tietoa ja näköaloja
uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi
ja kehitystyön suuntaamiseksi.
DM 1272687
01-2015
Tekesin palveluja pk-yrityksille
Väylä kansainvälisiin rahoitusohjelmiin
Eurooppalaiset
rahoitusohjelmat
Kansainväliset
yhteishaut
Tekesistä apua Horisontti 2020 -ohjelmaan ja
muihin eurooppalaisiin ohjelmiin osallistumiseksi
Horisontti 2020 tarjoaa uuden, oman rahoitusmallin
pk-yrityksille.
Yhteinen projekti kansainvälisen kumppanin
kanssa?
Tekes avaa yhteisiä hakuja kansainvälisten
innovaatiorahoittajien kanssa ympäri maailmaa.
DM 1272687
01-2015
Tekesin ohjelmat
Elinvoimainen ihminen
BioIT – Biologisen tiedon
hallinta 2012–2014
Innovaatiot sosiaali- ja
terveyspalveluissa 2008–2015
Oppimisratkaisut
2011–2015
Skene – Games Refueled
2012–2015
Terveyttä biteistä 2014–2018
Työelämän kehittäminen
Luonnonvarat ja
kestävä talous
Älykäs elinympäristö
5thGear 2014–2019
Arktiset meret
2013–2017
EVE – Sähköisten ajoneuvojen
järjestelmät 2011–2015
BEAM – Business with Impact
2015– 2019
Green Growth –
Tie kestävään talouteen 2011–
2015
Fiiliksestä fyrkkaa – Liiketoimintaa
tietoa, tunnetta ja teknologiaa
yhdistämällä 2012–2018
Fiksu kaupunki 2013–2017
Huippuostajat 2013–2016
Green Mining –
Huomaamaton ja älykäs
kaivos 2011–2016
Innovatiiviset kaupungit INKA
2014–2020
Groove – Uusiutuva energia,
kasvua kansainvälistymisestä
2010–2014
Teollinen internet – liiketoiminnan
vallankumous 2014–2019
Liideri – Liiketoimintaa,
tuottavuutta ja työniloa
2012–2018
DM 1272687
01-2015
Rakennettu ympäristö 2009–2014
Trial – Kognitiivisen radion ja
verkon kokeiluympäristö 2011–
2014
Digital.Finland.Go! Tekesin digitaalisuus-ohjelmat
käynnissä
5thGear
 5G-mobiiliverkkojen teknologiakehitys
 Uuden liiketoiminnan luominen
 Valmistautuminen 5G-alueen standardointiin
Teollinen internet
 Kansainväliseen kasvuun tähtäävät palvelut ja
liiketoimintamallit
 Toimialariippumaton, verkottuminen laajaa
 Pk-yrityksillä merkittävä rooli
Terveyttä biteistä
 Yksilöllistetty terveys ja hyvinvointi
 Tehoa digitaalisen terveyden ekosysteemiin
DM 1272687
01-2015
Mitä kustannuksia pk-yritysten projekteihin
voidaan hyväksyä?
 Projekteissa hyväksytään tutkimukseen
ja kehitystyöhön liittyviä kustannuksia:
• Yrityksen omien työntekijöiden palkkoja
• Henkilösivu- ja yleiskustannuksia
• Matkakustannuksia
• Aine- ja tarvikekustannuksia
• Laitekustannuksia (usein poistoina)
• Ostettavia palveluja
 Tekes edellyttää työajan ja
kustannusten seurantaa projekteittain
DM 1272687
01-2015
Pk-yrityksen arviointi
Liiketoiminnan ja tuoteportfolion laajentaminen
Tavoitteet ja
mahdollisuudet
Uutuusarvo
Asiakasymmärrys
innovaation
markkinapotentiaali
Uusi tapa toimia
markkinoilla
Kumppanit ja kansainvälisten
verkostojen hyödyntäminen
Johdon kansainväliset taidot
Nykyiset asiakkaat
Yrityksen
nykytila
Halu ja kyky
kasvaa
Suunnitelma kansainvälistymiseen
DM 1272687
01-2015
Organisation toiminnan
kehittäminen ja kasvuun
varautuminen
Tekesin innovaatiorahoitus täydentää yrityksen
muita rahoituksen lähteitä
Vaihe
Rahoitusvaihtoehtoja
Käynnistys
Kasvu
Laajentuminen
Perustajat, lähipiiri
Ely-keskukset
Tekesin rahoitus
Enkelisijoittajat ja -sijoittajaryhmät
Julkiset pääomasijoittajat
Yksityiset pääomasijoittajat
Pankit
Finnvera
Liikevaihto
0€
0,1 M €
1M€
Lähde(muokattu): Ohjelmistoyrittäjät ry
DM 1272687
01-2015
10 M €
100 M €
Tekesin demo- ja
pilotointirahoitus
Nopeuta kaupallistamista
Vauhdita markkinoille pääsyä
DM 1272687
01-2015
Miten yritys hyötyy piloteista ja demonstraatioista?
• Tutkimus- ja kehitystyön tulosten toimivuus on
•
•
•
•
osoitettavissa tarpeeksi suuressa
mittakaavassa
Yritys voi testata uuden ratkaisun toimintaa
käytännössä yhdessä asiakkaiden kanssa ja
saa tärkeää asiakaspalautetta ennen
kaupalliseen tuotantoon siirtymistä
Yrityksellä on mahdollisuus testata uuden
laitteen, palvelun, ratkaisun, prosessin tai
teknologian hyödyt verrattuna riskeihin
Yritys saa uskottavuutta potentiaalisten
asiakkaiden silmissä
Markkinoille pääsy nopeutuu
DM 1272687
01-2015
Rahoitus on lainaa
• Pk-yritykset voivat saada lainaa 50–70 %
•
•
•
•
•
•
projektin kokonaiskustannuksista, suuret
yritykset tyypillisesti 25–35 %
Lainasta voi saada 30 % ennakkona, loput
toteutuneiden kustannusten perusteella
jälkikäteen
Lainasta ei vaadita vakuuksia
Korko on matala, nyt 1 %
Laina-aikaa enimmillään 10 vuotta, joista
5 lyhennysvapaita. Myös laina-ajan
pidennykset mahdollisia.
Jos projekti epäonnistuu, on osa lainasta
mahdollista muuttaa jälkikäteen
avustukseksi ja jättää perimättä
Mahdollisuus jakaa riskiä hyvin lähellä
kaupallistamisvaihetta, ei ainoastaan
tutkimuksen ja tuotekehityksen aikana
DM 1272687
01-2015
Esimerkkejä pilotoinneista
• 10monkeys.com pilotoi pelimaailman ansaintalogiikoiden hyödyntämistä
pelillisissä oppimateriaaleissa.
• DealDash suorittaa käyttäjä- ja käytettävyystestit markkinoiden ensimmäistä
ensisijaisesti mobiilikäyttäjiä palvelevaa verkkohuutokauppaa varten.
• SkillPixelsin pelit ja muut virtuaalikoulun ratkaisut yhdistävät leikin ja
oppimisen.
• Kekkilä Valmispiha -konsepti. Koko piha ja puutarha yhdeltä luukulta,
Avaimet käteen -periaatteella.
• Kalevala Korun uusi myymäläkonsepti ja muut asiakkaiden kanssa kehitetyt
palvelut.
• Hidaskassa-kokeilu. Kaupassa oma kassa hitaasti liikkuville ja muille
kiireettömyyttä arvostaville. Pilotti Ison Omenan K-Citymarketissa Espoossa.
• Ahkera Smart Techin robotiikkaa hyödyntävä, maailman ensimmäinen täysin
automaattinen matkatavaran pakkausjärjestelmä lentokentille.
www.tekes.fi/pilotointi
DM 1272687
01-2015
Tekesin asiakkaat kasvavat ja menestyvät markkinoilla
2014 listaus Suomen nopeimmin
kasvaneista yrityksistä, yli 80 %
on kansainvälisillä markkinoilla.
Kärjen 10 yritystä
Suomalaiset yritykset Wired-lehden Euroopan
kuumimpien startupien listalla 2014. Lähes kaikki
ovat Tekesin asiakkaita ja useimmat mukana
Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten
rahoitusohjelmassa.
Tekesin asiakkaat lihavoitu (kasvu 5 vuodessa, %)
1. ePassi Payments (8 431 %)
2. Tuxera (6 391 %)
3. Valopaa (3 091 %)
4. Alekstra (2 240 %)
5. Diktamen (1 955 %)
6. iLOQ (1 832 %)
7. Anders Innovations (1 705 %)
8. Efima (1 435 %)
9. Eniram (945 %)
10. Solinor (749 %)
Nanol Technologies
Sumoing
Beddit
Diktamen
Playraven
Nexstim
Nextgames
Bitbar Technologies
Team Onomatics
5th Wave Brands
DM 1272687
01-2015
DM 1272687
01-2015
DM 1272687
01-2015