Glyfosat-resistent soja

download report

Transcript Glyfosat-resistent soja

Glyfosat-resistent soja:
en tidig GM-gröda
Sojabönor är en vanlig gröda i dagens USA. För
hundra år sedan var de sällsynta. Här visas hur stor
variationen är mellan olika sojabönor (Foto: Scott
Bauer, Agricultural Research Service K5267-7)
Soja: ärtväxt som erövrat världen
Största odlarna: USA, Brasilien, Argentina, Kina,
Indien
Sojaböna odlad I USA. Foto:
Huwmanbeing (Own work) [Public
domain], via Wikimedia Commons
Kartan framställd via interaktiv sida
(FN´s organ för jordbruksfrågor, FAO):
http://kids.fao.org/agromaps/
[OBS! data för Indien/soja saknas!]
Till vad används sojabönor?
Av Holger.Ellgaard (Eget arbete) [CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
• Mat: sojaolja, sojaprotein, sojamjöl
• Livsmedelstillsatser: sojalecitin
(emulgeringsmedel i margarin, E322)
• Djurfoder: Europas djur lever på soja-import
Varför glyfosat-resistent soja?
• Effektiv
ogräsbekämpning
• Ogräsen dör av glyfosat
• Glyfosat-resistent soja påverkas ej
av glyfosat
• Mindre konkurrens för sojaplantorna
• Bättre skörd av sojabönor
Vem äger den genmodifierade sojan?
• Företaget Monsanto
• Sorten GTS 40-3-2
RoundUp Ready® (RR) soybean (1996)
• Patent på GM-sojan gäller 1996-2015
• Ny generation av RR-sojabönor (nya patent)
• Ogräsmedlet RoundUp (glyfosat = aktiv
substans) har sålts av Monsanto sedan 1974.
• Även andra företag säljer glyfosat-medel idag!
Vad gör glyfosat?
• Hämmar enzymet EPSP-syntas
genom kompetitiv inhibering
(klicka på bilden för en animation!)
• Viktiga aminosyror kan inte bildas
• Växter, bakterier, svamp dör
• EPSP-syntas används ej av
djur/människor (ej giftigt för oss).
Hur kan GM-sojan tåla glyfosat?
• Har en gen för annorlunda EPSP-syntas
• EPSP-syntas-gen från Agrobacterium
• Skiss på vad som ingår i ”gen-paketet”:
Stark promotor
CTP4-gen från petunia, Gen från Agrobacterium bildar
från växtvirus
extra ”proteinsnutt” alternativ form på EPSP-syntas
(P-CaMVS35)
möjliggör transport av (CP4) som INTE påverkas av
EPSP-genen
EPSPS in i kloroplaster!
glyfosat!
uttrycks!
Terminator från
Agrobacterium-gen
för nopalinsyntas
markerar stopp på
genen!
Så smart! Men finns det några nackdelar med att
genmodifiera för att få resistens mot glyfosat?
Några nackdelar att odla glyfosat-resistent soja?
Ensidig användning av glyfosat leder till att
ogräsarter utvecklar resistens (klicka på bilden för radioinslag!)
Resistens mot glyfosat?
Antalet arter
som blivit
resistenta mot
glyfosat
Då behövs andra
ogräsbekämpningsmedel
http://www.weedscience.org/Graphs/GeoChart.aspx
Nackdelar med förbud mot glyfosat-resistent soja?
Klicka på
bilden för
kort
radioinslag!
Referenser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.slv.se/sv/grupp1/livsmedelsforetag/Lokaler-hantering-ochhygien/Allergener/Sojabonor/
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/livsmedelskontroll/2012/Rapport_
Sveriges_kontroll_livsmedelskedjan_2011.pdf
http://www.gmocompass.org/eng/grocery_shopping/crops/19.genetically_modified_soybean.html
http://www.ahri.uwa.edu.au/news/AHRI-insight/How-do-weeds-resist-glyphosate
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230099913715
https://www.youtube.com/watch?v=PILzvT3spCQ
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/Default.aspx
http://gmocrl.jrc.ec.europa.eu/capacitybuilding/manuals/Manual%20EN/Session07.pdf
http://www.monsanto.com/newsviews/pages/roundup-ready-patentexpiration.aspx