CD = AB + AB

Download Report

Transcript CD = AB + AB

Název školy: Anotace: Autor: Název: Téma: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKR LOUNY

Zkopíruj si logo EU do své práce MGR. OLGA FILÍPKOVÁ VY_32_INOVACE_449_GRAFICKÝ_NÁSOBEK_Ú SEČEK Sestrojení a zápis grafického násobku úseček CZ.1.07/1.4.00/21. 2975

 matematika pro žáky ve čtvrtém ročníku.

 Tato prezentace slouží k výkladu učiva v předmětu Žáci se seznámí s pojmem grafický násobek úseček.

 dvojnásobku úseček.

 5.list: Ukáží si přenášení úseček a zápis grafického 6.list: Ukáží si grafický trojnásobek úseček a jeho zápis.

 7.list: Ukáží si grafický čtyřnásobek úseček a jeho zápis.

 8.list: Samostatně sestrojí rovnostranný trojúhelník a grafický trojnásobek jeho strany.

Datum vytvoření: 22.5.2012

Klíčová slova: grafický násobek úsečky, dvojnásobek, trojnásobek, čtyřnásobek úsečky

A Narýsujeme úsečku:

CD = AB + AB

a B C D

Zapisujeme: Říkáme:

Úsečka

CD

CD =

2

. AB

je dvojnásobek úsečky

AB

.

Podobně :

EF = AB + AB + AB

A

a

B

Zapisujeme:

EF = 3 . AB

E

Říkáme:

Úsečka

EF

F je trojnásobek úsečky

AB .

Sestrojíme úsečku

KL

, která je čtyřnásobek úsečky čtverce

ABCD .

D C A B K L

Zapisujeme:

KL = 4 . AB

Přemýšlejte:

Je délka úsečky

KL

obvod čtverce

ABCD

?

Úkol:

Sestrojte rovnostranný trojúhelník

PRS

o straně délky

3 cm

. Narýsuj úsečku

AB = 3 . PR

Požité zdroje: