Matematiikka 1

Download Report

Transcript Matematiikka 1

Matematiikka 1
Matematiikka1
1ov
1 ov
http://fi.wikipedia.org/wiki/Matematiikka
Sana matematiikka (kreik. μαθηματικά,
’mathēmatiká’) tulee kreikan sanasta μάθημα
(máthēma), joka tarkoittaa tiedettä, tietoa tai
oppimista
Matematiikan pääalueet syntyivät käytännön
tarpeista.
Laskutaito oli tarpeellinen niin
kaupankäynnissä, kuin maanmittauksessa
Matematiikan vanhimpia osa-alueita ovat
aritmetiikka eli laskuoppi sekä geometria
Mikä on matematiikan merkitys?
• Yleensä ei huomata, miten suurta osaa matematiikka näyttelee
jokapäiväisessä elämässämme
• Mutta matematiikan valtavat sovellukset insinööritieteisiin,
tilastotieteeseen ja fysiikkaan tunnetaan yleisesti
• Osa matematiikkaa on tietenkin varsin vanhaa: näemme joka päivä
numeroita, graafeja, yhteen- ja kertolaskua
• Korkeammalla tasolla taas emme olisi saaneet nähdä Voyager II:n
kauniita kuvia planeetta Jupiterista ilman virheitä korjaavia koodeja.
• Matematiikka on monin tavoin olennaista myös
telekommunikaatiolle, tietokoneille ja erityisesti CD-soittimille.
• Ilman kryptografian matematiikkaa ei nykyinen miljardien
dollareiden elektroninen finanssiliikenne olisi mahdollista kautta
maapallon
Onko matematiikka vaikeaa?
•Älä vastaa nyt!
•Mennään yhdessä
ottamaan selvää asiasta !
Matematiikka 1 -perustaidot
Luvut
Kymmenjärjestelmä
Potenssi
Juuret
Kokonais -ja
desimaalilukujen
peruslaskutoimitukset
Murtolukujen
peruslaskutoimitukset
Prosenttilaskenta
Talousmatematiikka
Prosenttilaskujen
sovelluksia
Palkka
ja sovellukset
Korko
Matematiikan historia
tiedon hankinta tehtävä/osa1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Matematiikka
•
•
Mitä matematiikassa tutkitaan?
Matematiikan vanhimpia osa-alueita ovat _________sekä___________
•
Vanhimmat arkeologiset todisteet lukumäärien laskennasta ovat noin _________vuotta vanhoja.
•
Tšekistä löydetyssä luussa on yhteensä _____ lovea, jotka on jaoteltu ____ ryhmiin
•
Mitä geometriaan kuuluvia ongelmia egyptiläiset pystyivät ratkaisemaan?
•
Etsi lisälinkkisivuilta, miten seuraavat antiikin kuuluisuudet ovat oivaltaneet tai tehneet
matematiikan alalla.
Thales:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pythagoras
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
•
•
Tehtäviä
• Mihin perustuu
kymmenjärjestelmä?
• Missä lukusuora alkaa,
ja mihin se päättyy?
• Missä sijaitse nolla
lukusuoralla?
• Missä sijaitsee luku
4,234?
• Mikä on siitä seuraava
luku?
Metallien sulamislämpötilat ovat
seuraavat:
Metalli
Lämpötila ( C)
Alumiini
660
Rauta
1 530
Kulta
1 063
Elohopea
- 39
• Kuinka suuri on
matalimman ja
korkeimman
sulamispisteen
omaavien metallien
sulamislämpötilojen
ero?
• Kuinka suuri on kahden
korkeimman
sulamispisteen
omaavien metallien
sulamislämpötilojen
ero?
Sannallisien tehtävien ratkaiseminen - ohjeet
Huolellisesti lue koko tehtävä
Ajatelle, suunnittele ja etsi tärkeät luvut
Jos mahdollista piirrä kuvia jotka
auttavat hahmotta kokonaisuus
Päättele laskutoimitukset ja suoritta ne
Kirjoita vastaus ja tarkista sen
Murtoluku, sekaluku, laventaminen,
supistaminen ,vähennys- kerto ja jakolaskut
http://www.youtube.com/watch?v=cDzkBihSvLc
http://www.youtube.com/watch?v=AyW8lDqEKAo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WsziYhscA-A&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=aqhmVoZsHKQ&feature=relmfu
Potenssi
http://www.edu.lahti.fi/~verkko/mav/potenssi/POTENSSI.htm#määrittelyjanimityksiä
Neliöjuuri ja kuutiojuuri
http://www.openmatikka.com/juuret/
Prosentti
http://www.laskurit.fi/prosentti/
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/14/80/219/217
http://www.pyykkonen.net/sonja/prosentit/oppitila4.htm
http://prosentti.vero.fi/Pelalaskuri/EtusivuPerintovero.aspx
Tilastokeskus
http://www.stat.fi/til/asu.html
Pääomaturvatut sijoituslainat
Korkolaskut
http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/manmath/talmat/korko1/korko1.html
Kirjallisuus
Uusi origo S.Helakorpi.T.Ansaharju
Numerotaito P.Laakkonen,M.Mäenpää,E.Kettunen
Annoa&Asiakas S.Vuorenmaa,M.Peltola
Matematiikkaa I.Häikiö, A.Ratilainen,T.Ijäs, K.Voho
Tekniset matematiikka T.Ansaharju