Transcript Slayt 1

•
• TAKİP MESAFESİ VE ÖNEMİ.
• TAKİP MESAFESİ
•
•
•
• Madde 107- Sürücüler, önlerinde giden araçları güvenli ve
gerekli bir mesafeden takip etmek zorundadırlar.
• Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km.
cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre
mesafesinden takip etmeleri gerekir. Örneğin, 90 km./s
hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45m.
dir.Takip mesafesi aynı zamanda, takip eden aracın 2
saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin
tespitinde, 88-89 yöntemi kullanılır. (Bu sayılar aralıksız
söylendiğinde aradan iki saniye geçmektedir.
• Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları
arasında diğer araçların güvenle
gidebilecekleri açıklıklar bulundurmak
zorundadırlar. Bu açıklıkların ölçüsü takip
mesafesinden az olamaz. Tehlikeli madde
taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri
dışında diğer araçları 50 m. den daha yakın
takip edemezler.
• 7.ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALLARI.
•
• ÖNDEKİ ARACI GEÇME
•
•
• Madde 103- Geçmede aşağıdaki kurallar uygulanır.
• a) Sürücüler önlerinde giden bir aracı geçmeleri için;
• 1) Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini
geçmeye başlamamış olması,
• 2) Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini
belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması,
• 3) Geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da
dikkate alarak, iki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil,
yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yaratmadan
geçmek için kullanacağı şeridin yeteri kadar
• 4) Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve
araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunması,
• Mecburidir.
• b) Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır.
• GEÇECEK ARACIN SÜRÜCÜSÜ;
• 1) Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve uzun
hüzmeli farlarını ard arda yakarak uyarmaya,
• 2) Sol dönüş lambası ile işaret vermeye,
• 3) Geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride
yerleşmeye,
• 4) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş
şeridinde ilerlemeye,
• 5) Sağa dönüş lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle
geçişini tamamlamaya,
• Mecburdur.
• c) Araçların sağından veya banketten yararlanmak
suretiyle geçmek yasaktır.
• Ancak, herhangi bir araç sola dönüş işareti vererek
yavaşlamakta veya trafik mecburiyeti nedeniyle
beklemekte ise, bunların veya yolun ortasından giden
tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş
üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten
geçilebilir.
• Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette
olsun veya olmasın bir tramvayın sol yanından
geçilemez ve bu yanda devamlı araç sürülemez.
• d) Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit
değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer
şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz.
• GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER
• Madde 104- Sürücülerin;
• a) Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile
yasaklandığı yerlerde,
• b) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve
dönemeçlerde,
• c) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
• d) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve
buralara yaklaşırken,
• e) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü
trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde,
• Önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır.
• Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar
• Madde 105- Geçilen araç sürücüleri;
• a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki
yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarına
yakın gitmek, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş
karayollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını
arttırmamak,
• b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında
yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek için izleyen
araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için
araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak,
gerekiyorsa durmak,
• c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür
işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak
için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak,
• Zorundadırlar.
• Kurallara uygun olarak, geçiş yapmak isteyenlere yol
vermemek, geçilmekte olan bir başka aracı geçmeye veya
sola dönmeye kalkışmak yasaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.TOYOL KURALLARDA ARAÇLARIN CİNSİNE GÖRE HIZ SINIRLARI.
Araç Cinsleri
Otoyol Hız Sınırı
Otomobil
120
Minibüs
100
Otobüs
100
Kamyonet
95
Kamyon
90
Motosiklet
100
Motorlubisiklet
GİREMEZ
Tehlikeli Mad.Taş.
60
Traktör
GİREMEZ
Arızalı araç çek.
40
İş Makinaları
GİREMEZ
.OTOYOLDA TRAFİĞİN AKIŞI.
•
• OTOYOL KURALLARI
•
Trafik Kuralları
• 1- Otoyola girerken "Hızlanma Şeridi"nden
yararlanılarak, yoldaki trafiğin akış hızına
uyum sağlandıktan sonra hızlanma şeridinin
sonundan otoyol bandına girmek zorunludur.
• 2- Otoyolda duraklamak, park etmek gibi geri
gitmek ve geriye dönmek yasaktır.
• 3- Kaza ve arıza gibi zorunlu hallerde taşıtın
emniyet şeridine alınarak işaretlenmesi
gerekir. Emniyet şeridinde seyretmek yasaktır.
• 4- Otoyoldan çıkarken de "Yavaşlama Şeridi"ne
şeridin başından girmek bu şerit boyunca hız
azaltmak zorunludur.
• Otoyolda seyrederken, altına inilmemesi
gereken hız sınırına mecburi asgari hız denir.
•
10.KARAYOLUNDA ARIZALANAN ARAÇLARIN İŞARETLENMESİVE
ÇEKİLMESİ.
•
• ARIZALI ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ VE ÇEKİLMESİ
• İŞARETLENMESİ
• Madde 135- Herhangi bir arıza veya trafik kazası nedeniyle
karayolunda sürülemeyecek araçlar için aşağıdaki esas ve
usuller uygulanır.
• a) Durumlarına göre bozulan araçlar için park etme ve
duraklamada alınacak önlemlerden gerekli olanlar
uygulanmakla birlikte;
• 1) Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna
göre nizami park ve kuyruk ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı
veya yakılması halinde dahi 150 metre mesafeden diğer
araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde,
bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere diğer araç
sürücülerinin 150 metre mesafeden açıkça görebilecekleri
şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz
konulması,
• 2) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı
ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının
aracın ön ve arkasında en az 30’ar metre
mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri
tarafından en az 150 metreden açıkça
görülebilecek şekilde yerleştirilmesi,
• 3) Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu
üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde,
normal hava şartlarında en az 150 metreden net
olarak görülebilecek şekilde 150x25 cm. ebadında
Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik
Komisyonu Regülasyonlarından ECE 70’deki teknik
şartlara uygun engel işaretinin konulması,
• Mecburidir.
• b) Bozulan araç, tehlikeli madde taşıyorsa her
durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanacak ve
devamlı şekilde başında beklenmek suretiyle
gözetim altında bulundurulacaktır.
• Yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması
tamamlanıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü
ikaz) lambaları varsa bu lambaları veya dönüş
lambaları
ÇEKİLMESİ
• Çekilen Aracın:
• 1- Ağırlığı, çeken aracın taşıması sınırından fazla ağır
olmayacaktır.
• 2- Sürücünün yönetiminde olacaktır.
• 3- Işık donanımı bozuk ise, arkasına gündüz 20 x 20
cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya
reflektör konur.
• Çeken ve Çekilen Araçlarla İlgili Şartlar:
• 1- Her iki araç boş olacak, yolcu taşınmayacak,
• 2- İki aracın bağlantısı çelik çubuk, çelik halat veya
zincirlerle yapılacak,
• 3- İki araç arasındaki mesafe 5 m. yi geçmeyecek. Bu
açıklık 2,5 m. yi geçtiği takdirde, bağlantının orta
kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya bez, gece kırmızı
ışık veya yansıtıcı konacaktır.
• 4- Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç
ile arasındaki açıklık 1 m. den fazla
olmayacak, bağlantı, iki aracın birbirlerine
yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri)
yapılmış olacak.
• 5- Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15
km/s. hızdan, diğer hallerde 20 km/s. hızdan
fazla hızla sürülmeyecektir.
• 6- Kendi kendine hareket gücü olmayan
römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka bir
araçla çekilemeyecek durumda olan arızalı
araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilecektir.
11.SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN
KORUYUCU TERTİBAT KULLANMASI
Emniyet Kemerinin Önemi ve Yararları
•
•
•
•
•
- Emniyet Kemeri kullanmak sadece ciddi
yaralanmaları önlemekle kalmaz kemer
önemsiz yaranmaları dahi aza indirger.
- Emniyet Kemeri kullanmak toplam
yaralanma ihtimalini %30 kadar azaltır.
- Ciddi yaralanmalar hafif kazalardan
daha da aza indirgenir.
- Bütün ağır ve hafif yaralanmalarda
Emniyet kemeri kullanmak etkilidir, daha azdır.
- Kemer kullanmak öncelikle baş ve ciddi
göğüs yaralanmalarını azaltır.
•
- Kemer kullanmak sadece hafif
yaralanmalara sebep olmaktadır. Bunların
çoğu da çürükler, ezik veya hafif ağır
şeklindedir.
•
- Basit bir işlem ile emniyet kemerini
bağlayarak ikinci bir darbeden korunacaksınız.
Ana yolda yada Garajdan çıkışınızda da her
zaman emniyet kemerinizi bağlayınız.
Emniyet Kemeri Nasıl Takılır
• Sürücü araca binip sürücü koltuğuna oturur.
• Sürücü kendini hazırlar,
• Sürücü aracını hareket ettirmeden önce emniyet
kemerini takmak için hazırlanır,
• Sürücü oturduğu koltuğun sol yan kenarına
monte edilmiş olan emniyet kemerini omuzdan
karın boşluğuna doğru çapraz bir şekilde
bağlamak için açar.
• Sürücü açtığı kemerini oturduğu koltuğun sağ yan
kenarında bulunan geçmeli başlığa kemerin
ucunda bulunan mandalı başlığa geçirir.
• Sürücü emniyetli bir şekilde seyir yapmak için
aracını çalıştırıp hareket eder.
• Sürücünün başka araçta bulunan kişilerinde
oturduğu koltuğun sol yan kenarına monte
edilmiş olan emniyet kemerini bağlamaları
sürücü tarafından uyarılarak kontrol edilir.
• Emniyet Kemerini takan araç sürücüsünden,
yolcusuna kadar her kişi kendi can güvenliğini
ani bir kaza tehlikesine karşı büyük ölçüde
teminat altına almış sayılır.
Çocuğunuzla Seyahat Ediyorsanız
•
0-10 yaş arasındaki çocuklarınızı arka
koltukta çocuk koltuğuna oturtarak seyahat
etmeniz gerekmektedir. Hiç bir şekilde ön
koltukta küçük çocuklar önde oturan yolcunun
dizi üstünde yolculuk etmemelidir.
•
Otomobil ve benzeri taşıtlarda, sürücünün
yanındaki ön koltukta 10 yaşından küçük
çocukların taşınması Trafik Kanunun ile de
yasaklanmıştır
•
Çocuğunuzla birlikte seyahat ettiğinizde
tek emniyetli yer aracın arka koltuğuna
konulan Çocuk koltuğudur.
•
Ne denli kuvvetli olduğunuz hiç bir şey
değiştirmez. Kazaya karıştığınızda çocuğunuzu
tutamazsınız. Örneğin çocuğun ağırlığını 15 kg.
alırsak 60 km. süratle giden aracın çarpması
halinde çocuğun ağırlığı 300 kg. bir ağırlığa eşit
olur. Ve annesinin kollarından kurtulur.
Emniyet Kemeri Kullanılmazsa
•
1 - Sürücüler Emniyet Kemeri Kullanmazsa
darbe esnasında araç çökmeye başlar ve yavaşlar,
aracın içindeki kişi kendisini yavaşlatacak bir şey
bulamaz ve ileriye doğru saatte 50 km. hızla
hareket eder. 0.000 saniyede araç bariyere çarpar.
•
2 - Aracın ön kısmı darbe şiddetinin bir
bölümünü karşılar. Aracın içindeki kişi ileriye
doğru saatte 50 km. hızla hareket etmeye devam
eder,0.050 saniyede araç ezilir. 0.050 saniye-araç
çarparak hasar görür.
• 3 - Aracın durmasından 1/50 saniye sonra
aracın içindeki kişi ön tabloya ve cama çarpar.
Bu insanın çarpmasıdır. Aracın çarpmasından
sonraki durması 1/10 saniye sürer ama insanın
çarpmasında süre 1/100 saniyedir. 0.100
saniyede araç durur. 0.120 saniyede kişi aracın
içine çarpar. 0.100 saniyede-araç durur. 0.120
saniyede sürücü ön cama çarpar.
•
Emniyet Kemer Kullanılırsa
•
1 - Darbe esnasında, araç çökmeye başlar ve
yavaşlar.
•
2 - Araç yavaşlarken araçtaki kişi öne doğru
Emniyet Kemerinin boşluğu derecisinde hareket
eder. Emniyet Kemeri kişiyi Kanepede tutar.
Başının ve Göğsünün araç içinde vurmasını önler.
•
3 - Sürücünün aracın şasesine bağlı olduğu
sürece araçtaki kişiler darbenin şiddetinden fazla
etkilenmez, aracın yavaşlamasından faydalanırlar.
•
Araçtaki kemeri bağlı olan sürücü ve diğer
kişiler aracın iç kısmına çarpma durumunda
kalmazlar.
• • Otomobil, tescil bakımında otomobil işleri
gören arazi taşıtları ve minibüslerde sürücü ve
sürücü yanındaki ön koltuklarda oturan
yolcular için emniyet kemer; bulundurulması
ve takılması zorunludur.
• • Emniyet Kemeri takmayan sürücülere 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1-a
maddesinden 77 TL. idari para cezası
uygulanır.
• Bildiğiniz gibi motosiklet kullanmak 4 tekerlekli bir araca
göre daha çok dikkat ve özen gerektiren bir araçtır. Bundan
dolayı bu bilgileri dikkatle okumanızı ve uygulamanızı
önemle belirtiyoruz.
Motosiklette olmazsa olmaz en önemli şey motosiklet
kaksıdır. Motosiklet kaskını şüphesiz taktığınızı
düşünüyoruz.
Kaskın Önemi
Motosiklet kullanırken en önemli şart kask takmaktır. Pek
çok aktivitenin kendine özgü koruyucu ekipmanları vardır.
Motosiklet kullanmak da bunlardan birisidir. Her sürücü ve
artçı özel bot, pantolon, mont, eldiven ve standartlara
uygun kask giymelidir. “Kask boyun kırar, görüsü engeller,
duymayı azaltır” gibi söylentilerin asılsız olduğu yaşanan
tecrübelerle kanıtlanmıştır. Bilinçli sürücüler her zaman
kask takar. Kısa mesafelerde bile mutlaka kaskınızı takın.
•
Kask Neye Yarar?
Kask hayatınızı kurtarır. Motosiklette en iyi
koruma aracıdır. Motosikletinizin anahtarını
elinize aldığınız anda kaksınızı da almayı alışkanlık
haline getirin ikisi ayrılmaz bir ikilidir. Elbetteki
kask motosiklette her derde deva bir şey değildir
ancak bir kaza anında beyninizi, yüzünüzü ve
hayatınızı korur. Diğer koruyucu giysilerle birlikte
kask, kaza anında yaralanmayı en aza indirir.
Arabadaki emniyet kemeri gibi, kaska da gerek
olmadığını düşünenler olabilir. Ama unutmayın ki
her an kaza olabilir. Bu yüzden mutlaka kaskınızı
takın.
• Motosiklet kullanırken her an her şey
olabiliyor. Mesafe kısa olsa bile örneğin
“hemen markete gidip geleceğim, kask
takmama gerek yok” demeyin. Her yıl pek çok
sürücü kask taktığı için hayatta kalıyor ve buna
şükrediyor. 'kinci olarak, iyi bir kask konforu
yüzünden motosiklet zevkinizi ikiye katlar.
Kask, kulaklarınızda kükreyen, suratınıza ve
gözlerinize çarpan rüzgarı keser. Havada
uçuşan böcek ve diğer nesnelerden korur.
Hava değişikliklerinden etkilenmenizi ve
yorulmanızı azaltır.
• Üçüncü olarak, kask takmak motorcuların
sorumluluk sahibi kimseler olduğunu gösterir.
Kask takmak, kanuni zorunluluk olması bir
yana, sürüş sırasında diğer sürücüler
tarafından görülmenizi de sağlar. Bir çok kişi
trafik polisinden kaçmak için kask kullanıyor
sizde bu gruba girmeyin.
Kask Sizi Nasıl Korur Farklı kasklar farklı
amaçlar içindir. Ağır sanayi ve inşaatlarda
çalışanlar, Amerikan futbolu oynayanlar ve
askerler kask takar. Fakat hiçbir kask birbirinin
yerini tutmaz.
• Motosiklet kaskları çok komplikedir ve özel
tasarlanmıştır. Yıllar süren bilimsel araştırmaların
neticesinde geliştirilmiştir. Bir motosiklet kaskında
4 temel parça bulunur : dıs yüzey, darbe emici iç
yüzey, konforlu ped ve iyi bir sabitleme sistemi. İlk
anlatacağımız dış yüzey; genellikle aynı aileden
olan güçlendirilmiş fiber bileşimi yada
termoplastikten (polikarbonat gibi) yapılmıştır. Bu
çok güçlü bir maddedir ve sert bir şeye
çarptığında korumak üzere tasarlanmıştır. Darbe
ile oluşan enerjiyi kafanıza ulaşmadan dağıtmayı
sağlar. Ancak bu, sizi korumak için tek basına
yeterli değildir.
• Dış yüzeyin içinde aynı derecede önemli,
genellikle geliştirilmiş polistren’den (çogunlukla
strofor gibi olduğu düşünülen) yapılmış darbe
emici bir iç yüzey vardır. Bu yoğun tabaka, kask
durmuş ancak kafanız hareket etmeye devam
etmek isterken oluşan darbeyi emer. Her iki yüzey
ve astar, sert darbelerde oluşan basıncı tamamen
dağıtır. Bazı kaskların dış yüzeyleri şiddetli
darbelerde çatlayabilir ya da kırılabilir. Bunun
nedeni kaskın darbeyle oluşan basıncı emmesidir.
Bir kaza sonrasında kullandığınız kask hasar
görmemiş gibi görünebilir. Ancak koruma etkisi
azalmış olabileceğinden değiştirilmelidir.
• Konforlu ped, yumuşak köpük ve kumaştan
oluşan kafanızı saran tabakadır. Sizi rahat tutar ve
kaskın tam olarak kafanıza oturmasını sağlar. Bazı
kasklarda bu kısım temizlik için sökülüp
takılabilmektedir.
Sabitleme sistemi ya da çene kayısı çok önemlidir.
Kaza anında kaskın kafanızda kalmasını sağlar.
Kayış, kaskın her iki yanına bağlıdır. Kaskı her
taktığınızda mutlaka kayısı da güvenli bir şekilde
bağlayın. Bu işlem sadece birkaç saniyenizi alır.
Kayısı bağlamadan kask takmak, emniyet kemeri
takmadan araba kullanmaya benzer.
• Kask Seçimini Nasıl Yapmalısınız Rengi, sekli ve fiyatı
hangi kaskı alacağınızın seçiminde etkili olsa da siz
öncelikle koruma ve rahatlığı düşünün. Kapalı (fullface)
bir kask yüzün tamamını kapattığı için daha güvenlidir.
Ayrıca vizörü kapalıyken gözlerinizi de korur. Yarısçılar
ilave güvenlik ve rahatlık için kapalı kaskları tercih eder.
Bazı sürücüler açık kaskları tercih edebilir. Aynı temel
parçalar, bu kasklarda da vardır ancak kapalı kasklar gibi
yüzü ve çeneyi korumazlar. Eğer açık bir kask
kullanıyorsanız vizörlü olmasına dikkat edin. O yoksa
yüzünüze sıçrayabilecek taslara karsı motosiklet
gözlüğü takmanız gerekir. Sıradan gözlük ya da güneş
gözlükleri yeterince korumadığı gibi, sürüş esnasında
yüzünüzden uçabilir.
• Kısa yarım bir kask az da olsa kafanızı korur. Bu
kasklar kaza sırasında basınızdan çıkacak
gibidir. Bu nedenle kısa yarım kasklar tavsiye
edilmez. Bugün iyi bir kask, değişik fiyat
aralıklarında alınabilmektedir. Pek çok üretici,
kasklarını son model motosikletlerin
renklerine uygun olarak üretmektedir. Ağır ve
hantal kaskların yerini sürekli geliştirilen, hafif
ve modern malzemelerden üretilen kasklar
almıştır.
• Motosiklet kazalarında kafadan yaralanma
neticesinde ölüm oranlarının artmasıyla
birlikte korunma çok önemli hale gelmistir. (
1987 – 88 arasında California’daki motosiklet
kazalarında basından yaralanan sürücü ya da
artçıların %42’si hayatını kaybetmistir). En iyi
kask bile yaralanmama konusunda garanti
vermez. Bununla birlikte kaza anında, kask
takmayan birisi, kask takan birine göre çok
daha riskli durumdadır.
• Koruma başlı takmayan motosiklet sürücü ve
yolcularına 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 78/1-b maddesinden 77 TL. idari
para cezası tatbik edilir